Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Ahmak Ne Demek?

Ahmak nedir kime denir?

Ahmak Ne Demek? Ahmak TDK Anlamı Nedir? – Ahmak Ne Demek Arapça kökenli kelime dilimizde sıfat olarak kullanılır. Ahmak, aklını gerektiği gibi kullanamayan kişilere denir. TDK’den aldığımız verilere göre Ahmak kelimesi güncel Türkçe sözlüğünde; bön, budala ve aptal gibi anlamlara da gelmektedir.

Ahmak ne demek etimoloji?

Arapça ḥmḳ kökünden gelen aḥmaḳ أحمق ‘ aptal, deli ‘ sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ḥamuḳa حَمُقَ ‘aptal veya deli idi’ fiilinin afˁal vezninde sıfatıdır. Arapça sözcük, kusur ve renk sıfatları yapan afˁal vezninde.

Ahmak insan nasıl anlaşılır?

‘ Bazı bilginler şöyle demişlerdir: Ahmak sekiz hasletle tanınır: Sebepsiz yere öfkelenmek, meşru olmayan yere bağışta bulunmak, faydasız konuşmak, herkese güvenmek, sır tutmamak, dost-düşman ayıramamak, aklına geleni konuşmak ve kendisini insanların en akıllısı sanmak’

Ahmak kadın ne demek?

Ahmak Nedir? Tdk’ya Göre Ahmakça Ve Ahmaklaşma Kelimesinin Anlamı Nedir? kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda açıklanmıştır. Ahmak genel itibari ile aklını gerektiği gibi kullanmayan kişiler için kullanılmaktadır. Ahmak Nedir? Kelime köken itibari ile Arapçadan dilimize geçmiş olan ahmak kelimesi toplumumuzda kullanılan bir kelimedir.

Bazı kişiler tarafından kötü bir anlam olarak ifade edilse de anlamını Türk Dil Kurumu sözlüklerinden bulmak mümkündür. Ahmak kelimesi cümle içerisinde sıfat olarak kullanılmaktadır. TDK’ya göre ahmak kelimesi anlamı şöyledir: Ahmak: Aklını gerektiği gibi kullanmayan, bön, budala, aptal. Aynı zamanda ahmak kelimesinin eş anlamlı kelimeleri bön, budala ve aptal kelimeleridir.

Bu kelimeler ahmak kelimesi ile aynı anlam taşımaktadır. TDK’ya Göre Ahmakça ve Ahmaklaşma Kelimelerinin Anlamı Nedir? Türk Dil Kurumu sözlüklerinde akmak kelimesinden türeyen ahmakça ve ahmaklaşma kelimelerinin hangi manaya geldikleri açıklanmaktadır.

 1. Ahmakça: Cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır ise biraz akmak anlamına gelir.
 2. Zarf olarak kullanılır ise ahmağa yakışır bir biçimde, aptalca anlamına gelir.
 3. Ahmaklaşma: İsim olarak kullanılır.
 4. Aptallaşma anlamına gelmektedir.
 5. Örneğin bir kişinin ahmaklaşması ile ilgili cümle kurulduğunda, aptallaşma kelimesi yerine aynı anlama gelen ahmaklaşma kelimesi de kullanılabilir.

: Ahmak Nedir? Tdk’ya Göre Ahmakça Ve Ahmaklaşma Kelimesinin Anlamı Nedir?

Ahmak ıslatan neye denir?

Ahmak Islatan Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Ahmak Islatan Yağmur Nasıl Olur? Ahmak ıslatan, dilimizde yaygın kullanılan deyimlerden bir tanesidir. Her ne kadar yaygın kullanılıyor olsa da anlamı herkes tarafından bilinmeyebilir. Bu durumda doğru kullanım için anlamını öğrenmek gerekir.

Ahmak Islatan Ne Demek? Ahmak Islatan TDK Sözlük Anlamı Nedir? Ahmak Islatan Yağmur Nasıl Olur?

Ahmak ıslatan, yağmuru anlatmak için kullanılan bir deyimdir. İnce ince yağan yani çiseleyen yağmur için ahmak ıslatan tanımlaması kullanılır. Genellikle ahmak ıslatan yağmur şeklinde kullanımı tercih edilir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ahmak ıslatan, toz gibi ince ince yağan çisenti yağmur şeklinde açıklanmaktadır.

Ahmak ıslatan ne demek?

Ahmak ıslatan deyimi günümüzde hala günlük iletişim dilinde kullanılan deyimlerdendir. Sizde ahmak ıslatan deyiminin manasını öğrenerek deyimi doğru anlamında kullanabilirsiniz. Sizlere ahmak ıslatan ne demek? Ahmak ıslatan deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK) hakkında bilgileri derledik.

– Ahmak Kökeni Arapça olup dilimize yerleşen kelimelerden biridir. Deyimde kullanılan ahmak kelimesi aklını ve becerilerini yeterli düzeyde kullanamayan kişi anlamını taşmaktadır. Ahmak Islatan Ne Demek? Ahmak ıslatan günümüzde sık kullanılan deyimlerdendir. Bu deyim ince ince yağan yağmurlar için kullanılmaktadır.

Çok ince ama sık bir şekilde yağan yağmura ahmak ıslatan denir. Ahmak Islatan Deyiminin Anlamı Nedir? Havanın verdiği belirtilerle yağmur yağacağı bellidir. Fakat belli olduğu halde tedbir almadan çıkan kişiler bu ince ve sık yağan yağmurda ıslanacaktır.

 1. Yine yağmurun yağdığını gördüğü halde ince yağmasına aldanıp tedbirsiz halde yağmura çıkabilirler.
 2. Bu deyimde tedbirsiz davranış ahmaklık olarak bahsedilmektedir.
 3. Bu şekilde yağan ince yağmura ahmak ıslatan deyimi kullanılır.
 4. Ahmak Islatan Deyiminin Cümle İçinde Örnek Kullanımı (TDK) Deyimin anlamını tam olarak öğrenebilmek için TDK tarafından verilen örnek cümle kullanımlarına bakılmalıdır.

Sizlere deyimin cümle içinde kullanımı ile ilgili örnekleri derledik.

Ahmak kimdir hadis?

Ahmaklık nedir Sual: Akıllı kime denir yazılarınızdan öğrendik. Peki ahmak kime denir? Ahmaklığın çaresi var mıdır? CEVAP Aklı hiç olmayana deli denir. Aklı olup da aklını kullanmayana veya kullanamayana ahmak denir. Ahmak, aklı az, görüşü kısa, basiretsiz, kötü huylu kimsedir.

 1. Ârını ve zararını iyi düşünemez.
 2. Hikmet, iyiyi kötüden, hakkı bâtıldan ayıran kuvvettir.
 3. Hikmetin lüzumundan az olmasına ahmaklık denir.
 4. Ahmak, hayrı, şerri birbirinden tam ayıramaz.
 5. Âlimler buyuruyor ki: Ahmakla arkadaşlıktan sakın.
 6. Çünkü, sana iyilik edeyim derken, zararı dokunur.
 7. Hazret-i Ömer) Dişi ile tırnak uçlarını ısırmak ahmaklık alametidir.

(Hazret-i Ali) Ahmaklar arasında bulunan horlanır, âlimler arasında bulunan hürmet görür. (İmam-ı Cafer-i Sadık) Dünyayı ele geçirmek için Ahireti vermek ahmaklıktır. Yaratıkların en ahmağı nefstir. Çünkü her isteği kendi aleyhinedir. (İmam-ı Rabbani)

Kaza borcu varken, nafile kılmak ahmaklıktır. (Hazret-i Ebu Bekir, Seyyid Abdülkadir-i Geylani) Ahmaklığın alameti, kendi aybını bırakıp, başkasının aybıyla uğraşmaktır. (Sırri-yi Sekati) Ve ma cevab-ül ahmak-ı illes sükut=Ahmağa verilecek en güzel cevap ancak sükuttur. (İbni Hibbân) Nefsin arzuları peşinde koşan ahmaktır. (Muhammed Masum Faruki) Hatasında ısrar eden ahmaktır. (Seyyid Abdülhakim Arvasi) (Akıllı, nefsine uymaz, ibadetlerini yapar, ahmak olan da nefsine uyar, günah işler, sonra da Allah affeder diye ümit eder.) (Akıllı, Allah’a ve Peygamberine inanıp ibadetini yapan kimsedir.)

Hikmet ehli de buyuruyor ki: Aklı olan karı koca, birbirini üzmez. Hayat arkadaşını üzmek, incitmek, ahmaklık alametidir. Akıllı ile istişare galibiyet, ahmakla istişare mağlubiyettir. Ahmağın kalbi ağzında, akıllının dili kalbindedir. Yani ahmak sır saklayamaz, akıllı sırrı ifşa etmez.

Ahmağın üç alameti vardır: Farzlarda tembellik, abesle iştigal ve yaratıklara eziyet etmek. Günah işlemeye devam eden kimse unutkan olur, ahmaklaşır, aklı da azalır. Aklımız sınırlıdır. Aklın eremediği şeyleri akıl ile anlamaya kalkışmak ahmaklık olur. Ahmağa nasihat kâr etmez. Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki: (Günah işleyenin bir aklı gider, bir daha geri dönmez.) (Ahmak, ahmaklığından fâsıkın günahından daha büyük sıkıntıya düşer.) (Ahmak olanla ilgini kes.) (Akşam üstü uyumak ahmaklıktır.) (Sofradan düşen kırıntıyı yiyen fakirlik görmez, çocukları da ahmak olmaz.) (Mümin sert değildir.

See also:  Sabah Namaz Ne Zamana Kadar KıLıNıR?

Yumuşaklığından dolayı ahmak zannedilir.) (Ahmaklığın en kötüsü, Müslümanlığı bırakıp, başka dine meyletmektir.) Müslümanlığı bırakmak, yani dinsiz olmak ahmaklığın en kötüsüdür. Kim Müslümanlığı bırakırsa mürted olur, hangi dine girerse girsin fark etmez.

Bu bakımdan ateist, en ahmak kimsedir. Bir arpa tanesini, bir karıncayı yaratmaktan aciz olanın, kâinatın tesadüfen meydana geldiğini, bir yaratıcının bulunmadığını sanmasından daha büyük ahmaklık olur mu? Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: (Kâfirlere “Müslümanların inandığı gibi siz de inanın” denilince, “Biz o sefihler, o ahmaklar gibi iman eder miyiz hiç?” derler; halbuki asıl ahmak kendileridir.) Ahmaklığın çaresi var mıdır? Önce İslam âlimlerinin ahmaklık hakkındaki sözlerinden bazılarını bildirelim: İnsanların en ahmağı zekasına en çok güvenendir.

İnsanların en akıllısı da, suçu kendinde arayan ve bilmediklerini âlimlere soran kimsedir. Salih amel işlemeden yani Cehennem tohumu ekip, Cennet beklemek ahmaklıktır. Fen bilgilerini iyi öğrenen, aklı başında bir kimse, yalnız düşünmekle, Allah’ın var olduğunu anlar, bir yaratıcının varlığına inanır.

 1. Eseri görerek müessirin, yani eseri yapanın varlığını anlamamak, ahmaklık olur.
 2. İyiye ihanet edince, kötüye iyilik edince, akıllıyı sıkıntıya sokunca, ahmağa acıyınca, şerlerinden sakın! Soyu ile övünmek ve kibirlenmek, cahillik ve ahmaklıktır.
 3. Abil, Âdem aleyhisselamın, Kenan ise, Nuh aleyhisselamın oğlu idi, fakat kâfir idiler.

Babalarının Peygamber olması, bunları küfürden kurtarmadı. İnsanın övündüğü soyu, bir avuç toprak oldu. Toprak ile övünmek akla uygun olur mu? Onların salih olmaları ile övünmek yerine, onlar gibi salih olmaya, onların yolunda bulunmaya çalışmalıdır. Kadınların çoğu, güzellikleri ile kibirlenirler.

Halbuki güzellik, insanda kalıcı değildir, çabuk gider. İnsana mülk olmaz. Âriyet, emanet olan şeyle kibirlenmek, ahmaklıktır. Nefsine de ki: Ey nefsim, akıllı olduğunu iddia ediyor ve sana ahmak diyenlere kızıyorsun. Halbuki, senden daha ahmak kim var ki, ömrünü boş şeylerle, gülüp eğlenmekle geçiriyorsun.

Senin halin, şu katile benzer ki, polislerin, kendisini aradıklarını ve yakalayınca, cezalanacağını bildiği halde, tedbirsiz dolaşıyor. Bu ahmaklık değil mi? Üstünde akrep olan bir kimse, o akrebi üstünden atmaya, onu öldürmeye çalışmayıp da, başkasının yüzüne konan sinekleri kovalamaya çalışması ahmaklıktır.

Bir ahmaklık hikayesi şöyledir: Ormanda bir ayının ayağı, kütük arasına sıkışmış, kurtaramıyormuş. Biri bunu görüp, ayının ayağını kütüğün arasından çıkarmış. Ayı da kendisine iyilik eden bu adama, ormandaki arıların yaptığı petekleri alıp getirmiş. Adam balı yiyince orada uyumaya başlamış. Fakat sinekler, adamın yüzüne konarak rahatsız ediyormuş.

Ayı ise, adam rahat uyusun diye sinekleri kovuyormuş. Bakmış kovmakla gitmiyor, sinekleri öldüreyim bari diye, kocaman bir taş alıp, adamın yüzüne konan sineklere vurmuş. Sonucu tahmin ediyoruz. Ayı ahmak olduğu için, sinekleri öldürmek için vurduğu taşın adama zarar vereceğini düşünememiş.

 • Ahmak olmamak lazım.
 • Endisini ebedi tehlikeye atan akıllı olamaz, ahmaktır.
 • Ur’an-ı kerimde mealen, (Düşünmüyor musunuz) ikazı çok geçer.
 • Hadis-i şerifte, (Aklı olmayanın dini de yoktur) buyuruldu.
 • Tirmizi) Ahmaklığın tek kelime ile tarifi, akılsızlıktır.
 • Akılsızlık ise doğuştandır.
 • Aza kader konusudur.

Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Her şey Allahü teâlânın takdiri iledir. Akıl ve ahmaklık bile.) Hazret-i İsa, (Körleri iyileştirmek, ölüleri diriltmek zor gelmedi. Ama ahmağa, doğru sözü anlatamadım) buyurdu. Ahmaklıkta cahillik de vardır. Cahilliğin ilacı ise ilimdir.

Ahmak, hak ile bâtılı ayıramaz ve daha başka zararlar yapar. O halde hak ile bâtılı ayıran ve faydalı şeyleri bildiren Ehl-i sünnet âlimlerine tâbi olan ahmaklığın zararından kurtulur. Ahmaklar, bir adada mahsur kalmış insanlara benzer. Bunlar kendi imkanları ile sahile çıkamaz. Tecrübeli bir kaptanın gemisine binerlerse sahile kavuşurlar.

Binmeyen sahile çıkamaz. Onun için âlimlere uyan kurtulur. Hadis-i şerifte de, (Âlimler rehberdir, âlimlere uyun) buyuruldu. Ahmaktan uzak durmak Sual: Bir arkadaşım var, iyilik olarak yaptığı şeylerin bana zararı dokunuyor. İyi niyetle yaptığı için, bana ahmak gibi geliyor.

Ondan uzak durmam gerekir mi? CEVAP Verdiği zararlarının nasıl bir şey olduğunu bilmeden bir şey söylenmez. Belki zarar değil de siz zarar sanmış da olabilirsiniz. Ahmaklık, kârını zararını bilmemek, iyiyi kötüyü ayıramamak, körü körüne bir şeye saplanıp gitmektir. İyilik yapıyorum sanarak kötülük eder, fitneye sebep olur.

Susulacak yerde konuşur. Çeşitli zararlara sebep olur. Atalarımız, (Ürümesini bilmeyen it, sürüye kurt getirir) demişlerdir. Bir ayı, kendisine faydası dokunan kişiye iyilik etmek ister. O kişi uyurken, yüzüne konan sinekler rahatsız etmesin diye, onlara taşla vurur.

Tabii, o kişinin yüzü de parçalanır. Bunun için, (Akıllı düşman, ahmak dosttan iyidir) demişlerdir. Böyle dostlardan, iyilik yerine zarar gelir. Onlardan uzak durmalıdır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Ahmakla ilgini kes.) Ahmak insanı iknaya çalışmak da boşunadır. Ona ne söylense faydasızdır. Fayda yerine zararı olur.

Tartışmaya hiç gelmez. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir: (Ahmağa cevap verilmez.) Hadis imamlarından İbni Hibban hazretleri de, (Ahmağa verilecek en güzel cevap susmaktır) buyurmuştur. Tartışmak sadece ahmakla değil, herkesle de zararlıdır. (Tartışma, dostların dostluğunu azaltır, düşmanın düşmanlığını artırır) demişlerdir.

 1. Ahmakla görüşmek Sual: (Ahmaklardan uzak durmak gerekir) deniyor.
 2. Ahmaklık, bir kimsenin elinde midir? Bir de, herkes ondan uzak durursa, yalnızlığa itilmiş olmaz mı? CEVAP Uzak durun demek, hiç görüşmeyin, yalnız bırakın, tamamen irtibatı kesin demek değildir.
 3. Ahmak olan kimse, iyilik ettiğini sanarak kötülük eder, fitneye sebep olur.

Susulacak yerde konuşur. Çeşitli zararlara sebep olur. Bundan dolayı, (Fazla samimi olmamalı, ona sır vermemeli ve onunla konuşurken çok dikkatli olmalı) denmek isteniyor. Sakalı çok uzatmak Sual: Seadet-i Ebediyye’de, (Sakalı bir tutamdan fazla uzatmak, aklın az olmasına alamet olur) deniyor.

 • Uzun sakallı olup da ahmak olmayan insan yok mudur? CEVAP Uzun sakal bırakmanın dindeki yeri nedir? Ahmaklık ve aklın az olması ne demektir? Önce bunları bilmek gerekir.
 • Sakalı sünnete uygun olmayan, yani çenedeki ile birlikte bir tutam uzun olmayan kimse, bid’at sahibi olur.
 • Sakalın sünnete uygun olmasına ehemmiyet vermeyen, kâfir olur.
See also:  Uzun SRe Sert Kalmak IçIn Ne Yapmalı?

(Seadet-i Ebediyye) Ahmaklık, kârını zararını bilmemek, iyiyi kötüyü ayıramamak demektir. Akıllı olmak da bunun tam tersidir. Yani kârını, zararını bilmek, iyiyi kötüden, hakkı bâtıldan ayırabilmektir. Aklı az olan bunu yapamaz, ahmak olur. Sünnete uymayan sakal sahibi, bid’at yani günah işliyor demektir.

 • Aklı az olan günah işler.
 • Akıllı günah işlemez.
 • Günah işliyorsa aklı az, yani ahmaktır.
 • Ne kadar zeki görünse de, günah işlemekte ısrar eden kimse, ahmaktır.
 • Bu konuda bir menkıbe de var: Uzun sakallı biri, kitaplardaki, (Sakalı bir tutamdan fazla uzatmak, ahmaklık alametidir) yazısını okuyunca, eliyle bir tutam ölçüyor.

(Fazlasını yakıp ahmaklıktan kurtulayım) diyor. Sakalın fazla kısmını yakmaya çalışırken, sakalın tamamı yanıyor, cascavlak çıkıyor. Sonra, yazdığı kitaba, (Sakalı sünnetten fazla uzatmanın ahmaklık olduğu, kendi tecrübemle de sabittir) diye yazıyor. Böylece ahmaklığını tecrübeyle belirlemiş oluyor.

Andaval ne anlama gelir?

Andaval Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Andaval Kime Denir? Andaval kelimesi bir sıfat olarak kullanımın rastlanan kelime olup, argo kelimelerden bir tanesidir. İnsanlar arasında kullanımı fazla hoş karşılanmayan bir sözcüktür. Andaval Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Andaval Türkçede eskiden beri kullanıla gelmiş bir kelimedir.

Türkçede sıfat olarak kullanılmaktadır. Andaval kelimesi Türk Dil Kurumuna göre andavallı anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumunun açıklamasından başka andaval kelimesi için şaşkın kimse ve ahmak kimse gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Andaval Kime Denir? Andaval kelimesi argo bir söyleyiştir. Kullanılması durumunda karşı taraf açısından olumlu bir intiba bırakmamaktadır.

Andaval diye çoğunlukla aptal, anlayışsız olan, görgüsüz hareketler sergileyen beceriksiz ve ahmak insanlara denilmektedir. : Andaval Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Andaval Kime Denir?

Ebleh olmak ne demek?

Ebleh (Eblek) Ne Demek, Nasıl Yazılır? Kimlere Ebleh Denir? kelimesi her ne kadar yaygın olarak kullanılmasa da, akılsız anlamına sahip olan bir kelimedir. Ebleh (Eblek) Ne Demek? Nasıl Yazılır? Kişilerin bazı kelimeleri ilk kez duyduğunda merak ederek araştırmalar yapabiliyor.

 • Ebleh kelimesi de bu merak edilen kelimelerden biridir.
 • Ebleh kelimesinin anlamı pek çok kişi tarafından araştırılabiliyor.
 • Ebleh kelimesi akılsız anlamında çok kullanılan bir kelimedir.
 • Bu kelimeyi kullanan kişiler genellikle akılsız anlamında kullanıyor.
 • Imlere Ebleh Denir? Ebleh kelimesinin kimlere kullanıldığı kişiler tarafından oldukça merak ediliyor.

Ebleh kelimesi akılsız kişilere kullanılan bir kelimedir. Özellikle budala kelimesiyle aynı anlama geliyor. Budala veya akılsız kişilere ebleh kelimesi yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ebleh kelimesi bazen olarak da kişilere söylenebiliyor. : Ebleh (Eblek) Ne Demek, Nasıl Yazılır? Kimlere Ebleh Denir?

Aymaz aymaz ne demek?

AYMAZ – sıf. ve i. ( ay-mak ‘tan isim-fiil ekinin kalıplaşmasıyle ay-maz ) halk ağzı. Etrâfında olup bitenlerden haberi olmayan, gāfil.

Cühela ne demek?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan cahil, bilgi birikimi ve kültür seviyesi yetersiz olan demektir. Cühela kelimesi ise cahil sözcüğünün çoğuludur. Etrafında olup biten şeylerden habersiz, kendisini geliştirememiş kişiler için cahil cühela ikilemesi kullanılır.

Cahil Cühela ne demek, ne anlama gelir örnek kelimeler ve cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik. – Cahil Cühela kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Nadan 2- Bilgisiz 3- Kültürsüz 4- Kof 5- Bihaber 6- Eçhel Cahil Cühela Ne Demek Ne Anlama Gelir? Eğitim görmemiş ve bilgisiz kişilere cahil denir.

Bu kelimenin çoğulu ile oluşturulan cahil cühela ikilemesi ise, kültürsüz, kendisini geliştirememiş kişiler için kullanılır. Cahil kelimesinden türetilen diğer tamlamalar şunlardır: 1- Cahil-i Basit: Bilmeyen ama bilmediğinin de farkında olan.2- Cehl-i Mikap: Hem bilmeyen hem de bildiğini iddia eden 3- Zırcahil: Aşırı derecede cahil ve bilgisiz kimse Cahil Cühela Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Türk Dil Kurumuna göre Cahil Cühela kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

Cahil Echel ne demek?

Echel kelimesinin anlamı merak ediliyor. Kullanımı pek yaygın olmayan echel kelimesini, eski metinlerde görmek mümkün. Peki echel ne demek? – Giriş: 10.07.2019 – 17:45 Güncelleme: 10.07.2019 – 17:45 ABONE OL Echel ne demek? Eçhel mi, echel mi? soruları kelimenin anlamını merak edenler tarafından araştırılıyor. Özellikle eski metinlerde geçen echel kelimesi için TDK ne diyor? İşte echel ile ilgili ayrıntılar. ECHEL NE DEMEK? Osmanlıca olan echel kelimesi; çok cahil, çok bilgisiz, en cahil anlamlarına geliyor. Ahmak Ne Demek Haberi Hazırlayan: Helin Genç

Zır cahil ne demek?

Zırcahil TDK sözlük anlamı şu şekildedir: sıfat Çok cahil.

Kac çeşit ahmak vardır?

Dünyada üç çeşit ahmak vardır.

Dünyada kaç ceşit ahmak var?

Kurtlar Vadisi on Instagram: ‘Dünyada 3 çeşit ahmak vardır’

Ahmak nasıl yazılır TDK?

Ahmak Ne Demek? TDK’ya Göre Ahmak Sözlük Anlamı Nedir? Kelimelere ilgisi olan ve araştırmayı seven kişiler tarafından ahmak kelimesinin anlamı inceleniyor. Gerek TDK sözlüğünde gerekse arama motorlarında merak edilen bu kelimenin anlamı ve kökeni, dil ve edebiyat meraklılarınca araştırılıyor.

TDK’ye göre, ahmak kelimesi anlamı şu şekildedir:- Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal AHMAK KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI – En doğru, en yüksek fikir, bir cahil veya ahmağın elinde gülünç, değersiz bir hâle gelebilir. AHMAK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER – ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez- ahmak gelin yengeyi halayığı sanır- ahmak misafir ev sahibini ağırlar- ahmak yerine koymak AHMAK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER ahmakıslatan

: Ahmak Ne Demek? TDK’ya Göre Ahmak Sözlük Anlamı Nedir?

Islamda ahmak kime denir?

Ahmaklık nedir Soru: Akıllı kime denir yazılarınızdan öğrendik. Peki ahmak kime denir? Ahmaklığın çaresi var mıdır? CEVAP: Aklı hiç olmayana deli denir. Aklı olup da aklını kullanmayana veya kullanamayana ahmak denir. Ahmak, aklı az, görüşü kısa, basiretsiz, kötü huylu kimsedir.

Kârını ve zararını iyi düşünemez. Hikmet, iyiyi kötüden, hakkı bâtıldan ayıran kuvvettir. Hikmetin lüzumundan az olmasına ahmaklık denir. Ahmak, hayrı, şerri birbirinden tam ayıramaz. Âlimler buyuruyor ki: Ahmakla arkadaşlıktan sakın. Çünkü, sana iyilik edeyim derken, zararı dokunur. (Hazret-i Ömer) Dişi ile tırnak uçlarını ısırmak ahmaklık alametidir.

(Hazret-i Ali) Ahmaklar arasında bulunan horlanır, âlimler arasında bulunan hürmet görür. (İmam-ı Cafer-i Sadık) Dünyayı ele geçirmek için Ahireti vermek ahmaklıktır. Yaratıkların en ahmağı nefstir. Çünkü her isteği kendi aleyhinedir. (İmam-ı Rabbani)

 • Kaza borcu varken, nafile kılmak ahmaklıktır. (Hazret-i Ebu Bekir, Seyyid Abdülkadir-i Geylani)
 • Ahmaklığın alameti, kendi aybını bırakıp, başkasının aybıyla uğraşmaktır. (Sırri-yi Sekati)
 • Ve ma cevab-ül ahmak-ı illes sükut=Ahmağa verilecek en güzel cevap ancak sükuttur. (İbni Hibbân)
 • Nefsin arzuları peşinde koşan ahmaktır. ( Muhammed Masum Faruki)
 • Hatasında ısrar eden ahmaktır. (Seyyid Abdülhakim Arvasi)
 • Hikmet ehli de buyuruyor ki:
See also:  Qual A Taxa Selic Hoje?

Aklı olan karı koca, birbirini üzmez. Hayat arkadaşını üzmek, incitmek, ahmaklık alametidir. Akıllı ile istişare galibiyet, ahmakla istişare mağlubiyettir. Ahmağın kalbi ağzında, akıllının dili kalbindedir. Yani ahmak sır saklayamaz, akıllı sırrı ifşa etmez.

 1. Ahmağa nasihat kâr etmez. Hadis-i şerif lerde de buyuruluyor ki:
 2. (Akıllı, nefsine uymaz, ibadetlerini yapar, ahmak olan da nefsine uyar, günah işler, sonra da Allah affeder diye ümit eder.)
 3. (Akıllı, Allah’a ve Peygamber ine inanıp ibadetini yapan kimsedir.)

(Günah işleyenin bir aklı gider, bir daha geri dönmez.) (Ahmak, ahmaklığından fâsıkın günahından daha büyük sıkıntıya düşer.) (Ahmak olanla ilgini kes.) (Akşam üstü uyumak ahmaklıktır.) (Sofradan düşen kırıntıyı yiyen fakirlik görmez, çocukları da ahmak olmaz.) (Mümin sert değildir.

Ahmak ıslatan neye denir?

Ahmak Islatan Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Ahmak Islatan Yağmur Nasıl Olur? Ahmak ıslatan, dilimizde yaygın kullanılan deyimlerden bir tanesidir. Her ne kadar yaygın kullanılıyor olsa da anlamı herkes tarafından bilinmeyebilir. Bu durumda doğru kullanım için anlamını öğrenmek gerekir.

Ahmak Islatan Ne Demek? Ahmak Islatan TDK Sözlük Anlamı Nedir? Ahmak Islatan Yağmur Nasıl Olur?

Ahmak ıslatan, yağmuru anlatmak için kullanılan bir deyimdir. İnce ince yağan yani çiseleyen yağmur için ahmak ıslatan tanımlaması kullanılır. Genellikle ahmak ıslatan yağmur şeklinde kullanımı tercih edilir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ahmak ıslatan, toz gibi ince ince yağan çisenti yağmur şeklinde açıklanmaktadır.

Neden ahmak ıslatan nedir?

Ahmak ıslatan deyimi günümüzde hala günlük iletişim dilinde kullanılan deyimlerdendir. Sizde ahmak ıslatan deyiminin manasını öğrenerek deyimi doğru anlamında kullanabilirsiniz. Sizlere ahmak ıslatan ne demek? Ahmak ıslatan deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK) hakkında bilgileri derledik.

Ahmak Kökeni Arapça olup dilimize yerleşen kelimelerden biridir. Deyimde kullanılan ahmak kelimesi aklını ve becerilerini yeterli düzeyde kullanamayan kişi anlamını taşmaktadır. Ahmak Islatan Ne Demek? Ahmak ıslatan günümüzde sık kullanılan deyimlerdendir. Bu deyim ince ince yağan yağmurlar için kullanılmaktadır.

Çok ince ama sık bir şekilde yağan yağmura ahmak ıslatan denir. Ahmak Islatan Deyiminin Anlamı Nedir? Havanın verdiği belirtilerle yağmur yağacağı bellidir. Fakat belli olduğu halde tedbir almadan çıkan kişiler bu ince ve sık yağan yağmurda ıslanacaktır.

 1. Yine yağmurun yağdığını gördüğü halde ince yağmasına aldanıp tedbirsiz halde yağmura çıkabilirler.
 2. Bu deyimde tedbirsiz davranış ahmaklık olarak bahsedilmektedir.
 3. Bu şekilde yağan ince yağmura ahmak ıslatan deyimi kullanılır.
 4. Ahmak Islatan Deyiminin Cümle İçinde Örnek Kullanımı (TDK) Deyimin anlamını tam olarak öğrenebilmek için TDK tarafından verilen örnek cümle kullanımlarına bakılmalıdır.

Sizlere deyimin cümle içinde kullanımı ile ilgili örnekleri derledik.

Ahmak kimdir hadisi şerif?

Ahmak kime denir? Ramazan orucu bizi her türlü kötülükten tutması ümidi ile bir derleme yapalım istedik. D ostlarla hasbıhâl etmek bana sürur vermektedir. Bu derlememiz ‘ahmaklık’ üzerine olsun. İstedim ve sizler için bir deste söz derledim. Cenab-ı Allah hepimizi ahmaklıktan ve ahmaklardan korusun.

 1. Ahmak kime denir? Aklı hiç olmayana deli denir.
 2. Aklı olup da aklını kullanmayana veya kullanamayana ahmak denir.
 3. Ahmak, aklı az, görüşü kısa, basiretsiz kimsedir.
 4. Âlimler de buyuruyor ki: Dişi ile tırnak uçlarını ısırmak ahmaklıktır. (Hz.
 5. Ali) Ahmakla arkadaşlıktan sakın.
 6. Çünkü sana iyilik edeyim derken, zararı dokunur.

(Hz. Ömer) Ahmaklar arasında bulunan horlanır, âlimler arasında bulunan hürmet görür. (Cafer-i Sâdık) Dünyayı ele geçirmek için ahreti vermek ahmaklıktır. (İmâm-ı Rabbânî) Yaratıkların en ahmağı nefistir. Çünkü her isteği kendi aleyhinedir. (İmâm-ı Rabbânî) Kaza borcu var iken, nafile kılmak ahmaklıktır.

(Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî) Ahmaklığın alâmeti, kendi ayıbını bırakıp, başkasının ayıbıyla uğraşmaktır. (Sırrî-yi Sekatî) Ahmağa verilecek en güzel cevap, sükûttur. (İbni Hibbân) Nefsin arzuları peşinde koşan ahmaktır. Nefs ahmaktır, her istediği kendi zararınadır. (Muhammed Masum) Hatasında ısrar eden ahmaktır.

(Abdülhakîm Arvâsî) İmran bin Husayn hazretleri, hadis-i şeriflere ve diğer delillerden değil de, (Bana yalnız Kur’andan bildir) diyen birine, (Ey ahmak! Kur’an-ı Kerim’de, namazların kaç rekat olduğunu bulabilir misin?) buyurdu. Hikmet ehli de buyuruyor ki: Aklı olan karı-koca, birbirini üzmez.

Hayat arkadaşını üzmek, incitmek, ahmaklık alametidir. Akıllı ile istişare galibiyet, ahmakla istişare mağlubiyettir. Ahmağın kalbi ağzında, akıllının dili kalbindedir. Yani ahmak sır saklayamaz, akıllı sırrı ifşa etmez. Hadis-i şeriflerde de buyruluyor ki: Akıllı, nefsine uymaz, ibâdetlerini yapar, ahmak olan da nefsine uyar, günah işler sonra Allah affeder diye ümitlenir.

Ahmak, ahmaklığından fasıkın günahından daha büyük bir derde düşer. Ahmak olanla ilgini kes. Sofradan düşen kırıntıyı yiyen fakirlik görmez, çocukları da ahmak olmaz. Mümin sert değildir. Yumuşaklığından dolayı ahmak zannedilir. Her şey Allah’ın takdiri iledir.

 1. Akıl ve ahmaklık bile.
 2. Ahmaklığın en kötüsü ve dalâletin en büyüğü, Müslümanlığı bırakıp, başka dine meyletmektir.
 3. Müslümanlığı bırakmak, yani dinsiz olmak ahmaklığın en kötüsüdür.
 4. Im Müslümanlığı bırakırsa mürted olur, hangi dine girerse girsin fark etmez.
 5. Bu bakımdan dinsizler, en ahmak kimsedir.
 6. Bir buğday tanesini, bir karıncayı yaratmaktan aciz olanın, kâinatın tesadüfen meydana geldiğini, bir yaratıcının bulunmadığını sanmasından daha büyük ahmaklık olur mu? Kur’an-ı Kerim’de mealen buyruluyor ki: Kâfirlere “Müslümanların inandığı gibi siz de inanın” denilince, “Sefihlerin, ahmakların inandığı gibi mi inanalım?” derler; hâlbuki asıl ahmak kendileridir.

(Bakara 13) Selam ve Sabırla : Ahmak kime denir?