Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Akredite Ne Demek?

Akredite olunca ne olur?

Yükseköğretimde akreditasyon akademik kalite, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun bir aracıdır.2) Diploma ve unvanların karşılaştırılabilmesine yardımcı olmaktır. Türkiye’de yasalar nedeniyle gerek ‘Tanıma’ gerekse ‘Diploma Denklik Süreçleri’nde akreditasyon işlemleri Kurulumuz tarafından yerine getirilmektedir.

Akredite nedir ne işe yarar?

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU| Akreditasyon Akreditasyon güven sunar TÜRKAK tarafından sunulan akreditasyon hizmeti; ürün, muayene, belgelendirme, deney ve kalibrasyon gibi alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarca sağlanan hizmetlerin ulusal/uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak yetkin bir şekilde yürütüldüğünü teyit eder.

 • Böylece akreditasyon, bağımsız uygunluk değerlendirme kuruluşlarının çalışmalarına yönelik güven oluşmasına imkân tanır.
 • Oluşan güven ortamı sayesinde; işletmeler ve hizmetten faydalanan vatandaşlar uygunluk değerlendirme faaliyetinin objektif yöntemler baz alınarak bilimsel metotlar ile yürütülen, karşılaştırılabilir ve tekrarlanabilir sonuçlar ürettiğinden emin olma şansına sahip olur.

Akredite uygunluk değerlendirme faaliyetleri; yasal gereklilikler ve ulusal/uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirildiği için tüketiciler kendilerini güvende hissederler. Akredite Ne Demek Akreditasyon “güvenli ürün ve hizmet” imajını destekler TÜRKAK’ın sunduğu akreditasyon hizmeti sayesinde uygunluk değerlendirme kuruluşları düzenli olarak denetlenir. Böylece ürün, hizmet ve süreçlerin kalitesi ile güvenliğine yönelik “sürekli iyileştirme” süreci desteklenmiş olur.

Türkiye’deki tek yetkili ulusal akreditasyon kurumu olan TÜRKAK; gerçekleştirdiği denetimlerde uygunluk değerlendirme ile ilgili faaliyetleri dikkatle inceler, gerekli yerlerde kritik sorular sorar ve değerlendirmelerini bağımsız bir şekilde gerçekleştirir. TÜRKAK’ın gerçekleştirdiği bu misyon sayesinde piyasa katılımcılarının korunmasına yönelik önemli bir adım atıldığını söylemek mümkündür.

Gönüllülük esasına dayanan akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının hizmetlerini piyasaya güvenli bir şekilde sunduklarını ispat etmek için başvurduğu bir yöntemdir. Akreditasyon sayesinde tüketiciler günlük hayatlarında tercih ettikleri ürün ve hizmetler hakkında kendilerini daha güvende hissederler.

Nitekim akredite uygunluk değerlendirme faaliyeti, bir kamu kurumu olan TÜRKAK’ın denetimleri ile güvenilirliğini korumaya devam eder. Kuruluşların risk yönetimine yönelik planlama süreçlerinin kolaylaşmasına destek olan akreditasyon; özel sektör ve kamuda gerçekleştirilecek faaliyetlere yönelik karar verme süreçlerinde önemli bir faktör olarak görülmektedir.

Bir kuruluşun akredite olarak ürün ve hizmetlerini uluslararası standartlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirdiğini göstermesi, piyasadaki güven algısını destekler. Akredite Ne Demek Akreditasyon uluslararası ticaretin önündeki teknik engelleri kaldırır TÜRKAK tarafından sağlanan akreditasyon hizmeti, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin uluslararası alanda tanınmasını sağlar. Bölgesel çatı birlik EA (Avrupa Akreditasyon Birliği) ve uluslararası çatı birlikler ILAC (Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği) ile IAF’ın (Uluslararası Akreditasyon Forumu) her alanda tam üyesi olan TÜRKAK; taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve karşılıklı tanınma anlaşmaları ile sınır ötesi ticaretin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine destek olur. Akredite Ne Demek Akreditasyon, kalite standartlarının iyileştirilmesine destek olur TÜRKAK; akreditasyon prosedürleri çerçevesinde faaliyetlerini yetkin, profesyonel ve verimli bir şekilde yürüterek uygunluk değerlendirme kuruluşlarına sürdürülebilir gelişme imkânı sağlayan, süreçleri optimize eden, iş süreçlerindeki hataları minimize eden bir hizmet sunmaktadır. Akredite Ne Demek : TÜRK AKREDİTASYON KURUMU| Akreditasyon

Bir üniversitenin akredite olması ne demek?

Program Akreditasyonu; bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini ifade etmektedir.

Akredite edilmiş bölüm ne demek?

Akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş uygunluk teyit belgesine sahip bir ürün veya hizmet, bu ürün veya hizmet için uygulanabilir olan gereklilikleri sağlamakta olduğuna dair güven telkin eder. Bu sistematik sayesinde akreditasyon ticarette teknik engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Türkiye’de hangi üniversiteler akredite?

Türkiye’deki durum ve Akredite Programlar – Türkiye’den,,,,, ve ‘nden birçok program ABET akreditasyonuna sahiptir. Ayrıca KKTC’den ‘nin de birçok bölümü ABET akreditasyonuna sahiptir. ABET akreditasyon sistemine ilk başvuruda bulunan Türk üniversitesi ‘dür.

 • Bu başvuru ile ABET akreditasyonu Türkiye’de tanınmaya başlamıştır.
 • ABET akreditasyonuna sahip en çok program ‘dedir.
 • 24 programına birden akreditasyon alarak ABET rekoru kırmıştır.
 • Ayrıca öğretim dili %100 İngilizce olmadığı halde akreditasyon almış ilk üniversite ve ile birlikte iki üniversiteden biridir.

Üniversitenin başvuru şartını yerine getiren tüm programları akreditasyon almıştır. Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği programlarının geri birleştirilmesiyle (daha önce akreditasyona sahip olmasına rağmen) programı ABET sürecinin dışında revizyon gördüğünden dolayı ile yeni açılan programları üst üste iki yıl mezun verme şartını henüz yerine getirmediğinden akredite başvuruları yapılamamıştır.

Üniversite ABET Akreditasyonuna Sahip Program Sayısı Konum
24 İstanbul
13 Ankara
6 İstanbul
5 İçelKKTC (Türkiye’ye kayıtlı)
4 Ankara
1 Ankara
3 İstanbul
5 İstanbul

Akredite ve mavi diploma aynı mı?

Mavi Diploma Nedir, Nasıl Alınır? Dünyanın her yerinden birçok insan Avrupa ülkelerinde eğitim görmek için talep gösteriyor. Bunun nedeni ise Avrupa ülkelerinde birçok prestijli ve dünya çapında üniversitelerin olması. Fakat çocukların erken yaşta eğitim için gönderilememesi ve prestijli üniversitelerin öğrenci kabul prosedürlerinin zorlu olması gibi problemlerle karşılaşılması mümkün.

 • Bu gibi problemlerin çözümü ise Mavi Diploma arşivine sahip okullarda eğitim almak olabilir.
 • Mavi Diploma, Avrupa Birliği veya AB üyesi olmamalarına rağmen Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafından akredite edilen üniversiteler tarafından verilen diplomalara ek niteliğindedir.
 • Öğrencinin aldığı eğitimin ve diplomanın AB ülkelerinde geçerli olduğunu gösterir.

Ülkemizde birçok üniversite bu akreditasyona sahiptir. Mavi Diploma, akredite üniversitelerin mezunlarına verilir. Yükseköğretim diploması ile birlikte verilen ve alınan eğitim seviyesini, içeriğini ve statüsünü standart bir şekilde tamamlayan bir belgedir.

Mavi Diploma Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı ve açıklayıcı bir belgedir. Mavi Diploma, üniversite mezunlarının aldıkları eğitimin diğer ülke ve eğitim sistemlerinde tanıtılmasına yardımcı olmakta, aynı zamanda mezunun aldığı akademik derece, düzeyi, içeriği ve mesleki yetkinlikler hakkında detaylı bilgi vermektedir.

Mavi Diploma, belirli üniversitelerden mezun olan tüm öğrencilere otomatik ve ücretsiz olarak, yaygın kullanılan bir Avrupa dilinde (İngilizce) verilmektedir. Avrupa’da lisans veya yüksek lisans yapmak isteyen adaylar, Mavi diploma veren seçilmiş okullarda okumaya gidebilir ve ardından Avrupa ülkelerinde eğitimlerine devam etmek için diplomalarını alabilirler.

Akredite olduğunu nasıl anlarız?

Esse Belgelendirme Mayıs 3, 2020 tarafından Esse Belgelendirme

 • Belgelendirme firmaları, IAF’a bağlı akreditasyon kurumları tarafından akredite olmuş yani ISO belgelerini vermeye yetki kazanmış kurumlardır.
 • Peki bir belgelendirme kurumunun akredite (yetkili) olduğunu nasıl anlarız?
 • Yetkili olduğunu beyan eden kuruluştan akreditasyon sertifikalarını talep edebilir ya da akredite olduğunu beyan ettiği kuruluşlara ait web sitelerinin sorgulama bölümünden akredite edilmiş kurum arama yaparak sorgulayabilirsiniz.
 • Peki hangi akreditasyonu tercih etmeliyim?

IAF’a bağlı bir sürü akreditasyon kurumları bulunmaktadır. Bunlardan en bilinenleri; Ülkemizde bulunan Türkak ve Yurt dışı akreditasyon kurumlarından birkaç tanesi olan IAS, JAS-ANZ, DAKKS, UKAS gibi kurumlardır. Bunların birbirlerinden temel olarak hiçbir farkı yoktur aynı geçerliliktedir.

 1. Ülkemizde faaliyet gösteren yurt dışı akreditasyonlarının bir çoğu Türkak akreditasyonlu belgeye göre daha kolay ve daha uygun alındığından dolayı daha çok tercih edilmektedir.
 2. Eğer firmanızda gerçekten bu standartları uygulamak istiyorsanız bizim önerimiz Türkak Akreditasyonlu belgelendirmeyi tercih etmeniz yolunda olacaktır.
 3. Peki belgelendirme firmalarıyla çalışmak zorunda mıyım?
See also:  Qual A Ordem De VotaO?

iso belgesi alabilmeniz için size danışmanlık hizmeti sunmaz. Siz belge almak istediğinizde alacağınız standardın gerekliliklerine hazır olduktan sonra belgelendirme firmasına başvuruda bulunursunuz. Fakat Danışmanlık firmasıyla çalışırsanız tüm bu belgelendirme süreçlerinizden tek bir firma sorumlu olur.

Hem dokümantasyonunuz yani denetim kitiniz bir firma tarafından hazırlanır hem de sizi belgelendirecek olan kurum danışman aracılığı ile size ulaşır. Böylece sorunsuz bir iso belgesi almış olursunuz. Belgelendirme firmaları hangi konuda faaliyet gösterir? yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 gibi) ve ürün belgelendirme (CE,TSE) gibi konularda yetkisi sınırlarında belgelendirme faaliyetlerinde bulunur.

Belgelendirme firmaları danışmanlık hizmeti veremez. Belgelendirme firmaları belge vereceği kuruma belgeyle ilgili eğitim de veremez. Böyle bir durumda eğitimi veren kişi ile denetime gidecek denetçinin farklı kişiler olması gerekir. : Esse Belgelendirme

Nasil akredite olunur?

Akreditasyon Belgesi Nasıl Alınır? – Ülkelerin ulusal akreditasyon kurumları bulunmaktadır. Ülkemizin akreditasyon kurumu TÜRKAK’tır. TÜRKAK ülkemizde akreditasyon belgesi almak isteyen belgelendirme kuruluşları, muayene kuruluşları ve laboratuvarların akredite olabileceği tek adrestir.

Akreditasyon nedir örnek?

Akreditasyon Nedir Akreditasyon Nedir ? Dünya Akreditasyon Günü 9 Haziran 2008 Akreditasyon Tanımı : Uluslar arası kabul görmüş kurallara uygun olarak bir hizmetin veya ürünün sunulmasını ifade eden bir terimdir.Bu bağlamda kalite belgesi veren kuruluşlar içinde ISO 17021 numaralı standarta uygun olarak sistemini kuran ve uzman personeli ile belgelendirme hizmeti sunan kuruluşlar içinde akreditasyon büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla ülkeler tarafından tanımlanan ve ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı tanınan akreditasyon teşkilatları bulunmaktadır.Örneğin Türkiye’de TÜRKAK, alman’yada DAR ( TgA ), ingiltere’de UKAS, Hollanda da RvA, vb kuruluşların asli amacı kendisine müracaat eden kuruluşları talep ettikleri kapsamda denetleyerek ilgili uluslar arası standarta uygun olarak bu hizmeti verip vermediğini denetlemektedirler.Bu denetimlerin sonucunun uygun olması halinde söz konusu hizmeti veren şirketin uluslar arası kurallara uygun olarak bu hizmeti verdiği tescillenmektedir.

Akreditasyon, ulusal veya uluslar arası kuruluşlar tarafından; laboratuarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslar arası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

Akreditasyonlar Laboratuar Akreditasyonu :Kalibrasyon, analiz ve test hizmeti vb verecek laboratuarların akreditasyonudur.İlgili doküman; TS EN ISO/IEC 17025 -Deney ve Kalibrasyon laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel ŞartlarMuayene Kuruluşlarının Akreditasyonu :Bir ürün veya hizmete ilişkin analiz ve deney sonuçlarını yorumlayarak belgelendiren kuruluşların akreditasyonudur.İlgili doküman; ISO 17020 – Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılması İçin Genel KriterlerÜrün Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların AkreditasyonuÜrün belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonudur.İlgili doküman; ISO 45011- Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel KriterlerPersonel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu :Personel belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonudur.İlgili doküman; ISO 17024 Personel Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel KriterlerTıbbi Tahlil Laboratuvarı Akreditasyonu için ise ISO 15189 nolu standart uygulanmaktadır.

: Akreditasyon Nedir

Akredite ne kadar önemli?

Akreditasyon Ne İşe Yarar? – Akreditasyon işlemi, net olarak bir kalite değerlendirmesidir. Akredite olan kurumlar, hizmet ve ürünlerinin genel anlamda belli bir kaliteyi ve güvence standartlarını karşıladıklarını gösterir. Genel kalitenin artması da daha nitelikli ve daha güven veren organizasyon ve kurumların çoğalmasını sağlar. Akreditasyon, hem tüketiciler hem de işletmeler için oldukça önemli bir unsurdur. Bu bağlamda akreditasyon; denetlenebilir piyasa koşulları ile birlikte kaliteli hizmetleri tüketiciler ile buluşturur. Piyasada dolaşımda olan ürün ve hizmetlerin kalitesini artırır.

Akredite diploma ne demek?

Akredite Ne Demek? – Birçok kişi bu kelimenin ne anlama geldiği konusunda meraklanmakta ve cevabı öğrenmek için araştırma yapmaktadır. Peki akredite ne anlama geliyor? Genellikle akreditasyon olarak da kullanılan bu kelimenin akreditasyon ile tamamen aynı anlama geldiğini söylememiz yanlış olur.

 • Akreditasyon, denetim anlamına gelen Fransızca kökenli bir kelimedir.
 • Akredite de bu kökenden gelmektedir.
 • Akreditasyonun ne olduğuna bir sonraki başlıkta değineceğiz.
 • Akredite, belli bir kurum ve kuruluş olarak öne çıkan şirketler açısından değerlendirilen bir kelimedir.
 • Merriam-Webster´a göre, “akredite”, belirli bir tür sertifika veya diploma vermeye yetkili bir kuruluş veya kurumun resmi olarak tanınmasıdır.

Akredite bir şirkete, kuruma veya kursa verilebilir. Firmaların diğer firmalardan ayırt edilebilmeleri için akredite olmaları önemlidir. Bu nedenle şirketlerin saygın kuruluşlardan akredite edinmeleri büyük bir artıdır. Ek olarak akredite edilmiş bir arkadaş, bir kurum veya kuruluşun etkin bir şekilde çalıştığını kanıtlayan bağımsız bir denetimdir.

Akreditasyon olmazsa ne olur?

Soru 1: Kalibrasyon ve deney laboratuvarları ile ürün/hizmet, sistem ve personel belgelendirmesi yapan kuruluşların akredite olma zorunluluğu var mıdır? – Akreditasyonla ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler, bu konuda bir mecburiyet getirmemektedir.

Akreditasyon, tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Genellikle; uygunluk değerlendirmesi hizmetlerinin verildiği serbest piyasa ekonomileri, laboratuvarları ve belgelendirme kuruluşlarını akredite olmaya sevk eder. Bir laboratuvar veya belgelendirme kuruluşunun akredite olması ona itibar kazandırır.

Belgelendirme kuruluşları ve laboratuvarlar; akreditasyonun dışında kalarak da hayatlarını idame ettirebileceklerini, müşteri bulabileceklerini ve müşteriyi tatmin edebileceklerini düşünüyorlarsa akredite olmadan da hizmet vermeye devam edebilirler. Serbest piyasa ekonomisinde kamu otoriteleri bazı alanlarda akreditasyonu zorunlu uygulama hâline getirebilmektedir.

Akreditasyon neden yapılır?

Akreditasyon; bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini ifade etmektedir.

 • Türkiye’de akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirme ve tanınma faaliyetlerinden Yükseköğretim Kalite Kurulu sorumludur.
 • Ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması süreci YÖKAK tarafından belirlenen ilke ve ölçütler kapsamında yürütülmektedir.2016 yılından itibaren YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda (Eski adıyla ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu) YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği program bilgileri yer almaktadır.

( https://yokak.gov.tr/akreditasyon-kuruluslari/akreditasyon-kuruluslari-nedir ) (erişim: 05.12.2019)

Akredite firma ne demek?

Akredite ne demek? Akredite etmek ne anlama gelir? – İlke Haber Ajansı Akredite kelimesi daha çok akreditasyon olarak öne çıkmakta ve kullanılmaktadır. Belli bir kurum ve kuruluş olarak öne çıkan şirketler açısından değerlendirilen bir kelimedir. Akredite, akreditasyon üzerinden kullanılan Fransızca kökenli bir kelimedir.

TDK’ya göre bu kelimenin anlamı “üçüncü taraflarca bir kurum ya da kuruluşu bağımsız şekilde çalıştığını gösteren bir denetleme” şeklinde ifade edilir. Denetleme olarak akredite, kurumların üçüncü bir elden belirlenmiş ulusal, uluslararası ya da genel kabul görmüş teknik ölçütlere göre yapılan işlemler bütünüdür.

See also:  Brent Petrol Ne Kadar?

Akredite ne demek? Kuruluşların, üçüncü bir taraf üzerinden belirlenmiş teknik ölçütler kapsamında çalıştığını kanıtlamak amacıyla, bir kuruluş tarafından onaylanması ya da düzenli şekilde denetlenmesi biçiminde tanımlanmaktadır. Örneğin pasaport ya da vize işlemleri konusunda konsolosluklar adına akredite acenteler çalışır.

 1. Bu acenteler, bağımsız şekilde gerekli denetlenmeleri gerçekleştirmek sureti ile belirlemek teknik ölçütler üzerinden hizmet sağlamaktadır.
 2. Akredite etmek nedir? Genel anlamıyla akredite etmek, ilgili mevzuat çerçevesinde zorunlu ya da ihtiyari alanlarda, ulusal ve uluslararası kabul görmüş kriterler doğrultusunda kurumların yetki aldığını gösteren denetlemeler bütünü olarak öne çıkmaktadır.

Denetlemeler ve kuruluşun çalışması, yetkili kurum tarafından verilmiş onay üzerinden gerçekleşir. Bu tür şirketler ve kuruluşlar için ise akredite ismi verilmektedir. Akreditasyon Nedir? Akreditasyon akredite olmak akrediteli anlamına gelir. Akreditasyon, denetlemek ve uygunsa yetkilendirmek ve sonrasında periyodik olarak sürekli denetlenmek demektir.

 • Akredite olmak için tarafsız üçüncü bir kuruluşun gözetim ve denetimlerine gereksinim vardır.
 • Çoğunlukla bir alanda uluslararası yeterlilik kazanmak amacıyla yaptırılır.
 • Akreditasyon uygunluk değerlendirme kurumları tarafından yapılan çalışmaların ve böylelikle bu çalışmalar neticesinde düzenledikleri uygunluk onay sertifikalarının (deney ve muayene analiz test raporları, kalibrasyon evrakları, yönetim sistemi sertifikaları, ürün sertifikaları, personel evrakları gibi) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek niyetiyle oluşturulmuş kalite alt yapısıdır.

(İLKHA) : Akredite ne demek? Akredite etmek ne anlama gelir? – İlke Haber Ajansı

Akreditasyon yurtdışında geçerli mi?

Akreditasyonu olan bir bölümden /okuldan alınan diplomanın Avrupa’da ve dünyada tanınırlığı, akreditasyonu olmayan bir bölümden alınan diplomaya göre çok daha kolaydır. Aynı durum yurtdışındaki bir üniversiteden alacağınız diploma için de geçerlidir.

Odtü akreditasyon var mı?

Akreditasyonlar | ODTÜ Aday Öğrenci Eğitimde kalitenin en önemli göstergelerinden biri uluslararası akreditasyonlardır. ODTÜ diploması uluslararası geçerliliğe sahiptir. Akredite Ne Demek EUROPASS – DİPLOMA EKİ (DIPLOMA SUPPLEMENT): ODTÜ’de tüm lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarına diplomaları ile birlikte Europass Diploma Eki (Diploma Supplement) verilmektedir. Bu belge sayesinde, öğrenciler daha detaylı ve muadilleri ile kıyaslanabilir bir diploma edinmekte, Avrupa’da iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşabilmektedir.

 1. ABET: ODTÜ, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 1994 yılında ABET akreditasyonunu almıştır ve bugün ODTÜ’deki bütün mühendislik bölümleri ABET sertifikalıdır.
 2. Mühendislik ve Teknoloji eğitiminde ODTÜ’deki lisans programının ABD’deki akredite kurumlara eşdeğer bir eğitim verdiğini gösteren bu sertifikasyon, ABD’deki hem devlet kurumları hem de özel şirketler tarafından aranmaktadır.

EAPAA: ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü, Avrupa Kamu Yönetimi Akreditasyon Derneği tarafından akredite edilen Türkiye’deki ilk ve tek kamu yönetimi programıdır. TPD: ODTÜ Psikoloji lisans programı, Türk Psikologlar Derneği tarafından akredite edilmiş durumdadır. Akredite Ne Demek : Akreditasyonlar | ODTÜ Aday Öğrenci

Boğaziçi akredite mi?

Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği programı 1998 senesinden beri her altı yılda bir ABET tarafından denetlenmekte ve akredite edilmektedir.

Mavi diploma çok önemli mi?

MAVİ DİPLOMA İLE YURTDIŞINA ÇIKMAK MÜMKÜN MÜDÜR? – Mavi Diploma ya da resmi yazışmalarda kullanılan adıyla Diploma Eki, diploma almaya hak kazanan mezunların aldığı eğitimlerin içeriğini belirten, uluslararası bir belgedir. Bu haliyle Mavi Diploma, yurt dışına çıkmak için zorunlu değil ancak faydalıdır.

Yurt dışında eğitimine devam etmek isteyenler ya da yurt dışında çalışma hayali kuranlar, Mavi Diploma veren bir üniversiteyi tercih ederek, mezun oldukları zaman diğer adaylardan birkaç adım öne geçmiş olacaklardır. Mavi Diploma ya da resmi yazışmalarda kullanılan adıyla Diploma Eki, yükseköğretim diploması ile birlikte verilen, mezun olanların aldıkları eğitimin içeriğini, seviyesini ve statüsünü standart bir şekilde tamamlayan bir belgedir.

Mavi Diploma (Diploma Eki), Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı ve açıklayıcı bir belgedir. Kısaca Mavi Diploma mezun olunan üniversitenin verdiği eğitiminin uluslararası standartlarda olduğunu gösteren bir diplomadır.

 1. Genellikle yaygın kullanılan bir Avrupa dilinde hazırlanan Mavi Diploma, Üsküdar Üniversitesi’nde İngilizce olarak verilmektedir.
 2. Mavi Diploma (Diploma Eki), üniversite mezunlarının aldıkları eğitimin diğer ülke ve eğitim sistemlerinde tanıtılmasına yardımcı olmakta, aynı zamanda mezunun aldığı akademik derece, düzeyi, içeriği ve mesleki yetkinlikler hakkında detaylı bilgi vermektedir.

: Öğrenci – Mavi Diploma Diploma Eki (DE)

Türkiye Diploması ile yurtdışında geçerli mi?

Mavi Diploma (Diploma eki) Ne İşe Yarar? – Mavi Diploma Diploma Eki, yükseköğretim kurumları tarafından Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler ve UNESCO tarafından kabul edilmektedir. Mavi diploma diploma eki sayesinde, üniversitede alınan eğitim tüm dünyada geçerlilik kazanır. Öğrenciler, bu diploma sayesinde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini global olarak yapabileceklerini belgelerler.

Türk üniversite diplomaları hangi ülkelerde geçerli?

Mavi Diploma Nedir ve Nasıl Alınır? Yurtdışında eğitim almak birçok açıdan avantajlı bir süreçtir. Yeni bir ülkeyi ve kültürünü tanımak, uluslararası öğrencilerle sosyalleşmek, dil geliştirmek, kaliteli bir eğitim almak bu sürecin en önemli kısımlarından bazılarıdır.

 • Pek çok kişinin yurtdışında bir üniversiteye kayıt olmak istediğini biliyoruz.
 • Lisans ya da yüksek lisans eğitimlerini yurt dışında almak isteyen öğrencilerin akıllarında birçok sorunun olduğunu da biliyoruz.
 • Yurt dışında eğitim almak pahalı mı? Yurt dışında yüksek lisans eğitimi almak için mavi diplomaya ihtiyacım var mı? Yurt dışında okumak zor mu? Yurt dışında öğrencilik hayatı nasıldır? Bu ve benzeri soruları bu yazımızda cevaplamaya çalışacağız.

Ama öncelikle mavi diplomanın ne olduğunu ve ne işe yaradığını açıklayalım. Mavi diploma hakkında daha fazla bilgi almak için danışmanlık ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Mavi diplomadan faydalanabileceğiniz ülkeleri keşfedebilir ve daha iyi bir üniversiteye yerleşebilirsiniz. Akredite Ne Demek Mavi diploma, Avrupa Birliğine üye olmayan ülkelerdeki Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi İşbirliği tarafından akredite olmuş üniversiteler tarafından verilen bir diploma belgesidir. Eğer yurtdışında bir üniversitede eğitim almak istiyorsanız ve diplomanızın başvuracağınız üniversiteler tarafından tanınmasını ve kabul edilmesini istiyorsanız mavi diploma sahibi olmalısınız.

 1. Bir anlamda bu, öğrencinin aldığı eğitimin yurt dışında geçerli olduğunun belgelenmesidir.
 2. Yukarıda saydığımız üniversitelerden mezun olan öğrenciler mavi diploma ekine sahip olabilirler ve Avrupa’da eğitim alabilirler.
 3. Avrupa Birliği ülkelerinde yer alan bazı üniversiteler, Avrupa’da eğitim almak için ülkeye gelecek olan öğrencilerden bazı koşulları yerine getirmesini bekler.

Öğrencilerin aldıkları eğitimin bu ülkelerde geçerli olup olmadığı önemli bir noktadır. Mavi diploma sahibi olan kişiler Avrupa Birliği’ne üye olan tüm ülkelerde üniversite eğitimi alabilirler. İngilizce olarak hazırlanan bu belge, sahip olduğu kişilere üniversite mezunu olduktan sonra aldığı eğitimin birçok ülke tarafından tanınmasını sağlar.

Belgenin İngilizce hazırlanması son derece önemlidir. Mavi diploma para karşılığında alabileceğiniz bir belge değildir ve Türkiye’deki her üniversiteden de almanız mümkün değil. Mavi diploma almak için bu belgeyi size veren bir üniversitede eğitim almanız gerekmektedir. Eğer lisans eğitiminizi Türkiye’de bulunan bir üniversitede tamamlayacaksanız okulunuzun bu belgeyi verip vermediğini araştırmanız gerekmektedir.

Mavi diploma sayesinde yurtdışındaki bir üniversitede yüksek lisans eğitimi alabilirsiniz. Ülkemizde mavi diploma veren üniversite sayısı 72 olup, bu üniversiteler şu şekildedir:

See also:  Qual A Renda MNima Para Receber O AuxíLio Brasil?

Anadolu Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Adıyaman Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Atılım Üniversitesi Başkent Üniversitesi Bartın Üniversitesi Beykent Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Bozok Üniversitesi Bülent Ecevit Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Çağ Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Dumlupınar Üniversitesi Düzce Üniversitesi Ege Üniversitesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Fatih Üniversitesi Fırat Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gediz Üniversitesi Gümüşhane Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Hava Harp Okulu İnönü Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Koç Üniversitesi Maltepe Üniversitesi Marmara Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mersin Üniversitesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Muş Alparslan Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Nevşehir Üniversitesi Niğde Üniversitesi Nişantaşı Üniversitesi Okan Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Sabancı Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Trakya Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Uşak Üniversitesi Yaşar Üniversitesi İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Karabük Üniversitesi

Resmi bir mezuniyet belgesi olan mavi diploma için tek şart, bu belgeyi size veren bir üniversiteden mezun olmanızdır. Belgeyi almanız için yukarıda saydığımız üniversitelerden birine kayıt olmanız ve bu okuldan mezun olmanız şarttır. Hangi bölümden mezun olduğunuz önemli değildir.

 1. Örneğin Marmara Üniversitesi’nin Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olan kişi ile bu üniversitenin Hukuk bölümünden mezun olan kişiler, bölüm farkı gözetmeksizin bu belgeye sahip olabilirler.
 2. Peki bu belge hangi ülkelerde geçerli? Mavi diploma belgesinin geçerli olduğu ülkeler şu şekildedir: İsveç, İtalya, Macaristan, Romanya, Çekya, Danimarka, Hırvatistan, Estonya, Letonya, Litvanya, Fransa, Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Belçika, Malta, Polonya, Portekiz, Hollanda, İrlanda, İspanya, Lüksemburg, Finlandiya.

Bu ülkelerde yer alan üniversiteye mavi diploma sayesinde başvuruda bulunabilirsiniz. Peki diyelim ki bu belgeye sahip oldunuz. Ancak aklınızda başka bir soru daha var. Peki hangi ülkede, hangi üniversitede eğitim almalısınız? Bu üniversiteyi seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Gideceğiniz ülkenin yaşam masrafları sizin için uygun mu? Biz sizler için birkaç okulu, okulun şartlarını, akademik başarılarını, yaşam masraflarını karar verebilmeniz için bir araya getirdik.

Dresden Teknik Üniversitesi – Almanya Bologna Üniversitesi – İtalya Malta Üniversitesi – Malta Ghent Üniversitesi – Belçika Paris Politeknik Enstitüsü – Fransa

: Mavi Diploma Nedir ve Nasıl Alınır?

Akreditasyon olmazsa ne olur?

Soru 1: Kalibrasyon ve deney laboratuvarları ile ürün/hizmet, sistem ve personel belgelendirmesi yapan kuruluşların akredite olma zorunluluğu var mıdır? – Akreditasyonla ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler, bu konuda bir mecburiyet getirmemektedir.

 1. Akreditasyon, tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.
 2. Genellikle; uygunluk değerlendirmesi hizmetlerinin verildiği serbest piyasa ekonomileri, laboratuvarları ve belgelendirme kuruluşlarını akredite olmaya sevk eder.
 3. Bir laboratuvar veya belgelendirme kuruluşunun akredite olması ona itibar kazandırır.

Belgelendirme kuruluşları ve laboratuvarlar; akreditasyonun dışında kalarak da hayatlarını idame ettirebileceklerini, müşteri bulabileceklerini ve müşteriyi tatmin edebileceklerini düşünüyorlarsa akredite olmadan da hizmet vermeye devam edebilirler. Serbest piyasa ekonomisinde kamu otoriteleri bazı alanlarda akreditasyonu zorunlu uygulama hâline getirebilmektedir.

Akredite edilmis ne demek?

Akredite Etmek Nedir? – Akredite; yetkili, resmi olarak tanınan, onaylanmış anlamına gelir. Sistem bütünlüğünün sağlanması için belirli hizmet standartlarını ve belirli kriterleri sağlayan kurumlara yöneliktir. Akreditasyonun ayrı, bağımsız, tarafsız ve yetkili kuruluşlar tarafından yapıldığı durumlarda, her biri akredite edilir diyebiliriz.

Bölümün akredite olması önemli mi?

Verimlilik ve kalitenin önem arz ettiği tüm alanlarda olduğu gibi akreditasyon, yükseköğretim kurumlarında da kalite güvencesi ve rantabiliteyi elde etmek için kullanılan araçlardan biri haline gelmiştir. Bu sebeple pek çok ülkede eğitim kurumları kaliteyi yakalamak adına çeşitli akreditasyon çalışmaları yürütmektedir.

Akredite firma ne demek?

Akredite ne demek? Akredite etmek ne anlama gelir? – İlke Haber Ajansı Akredite kelimesi daha çok akreditasyon olarak öne çıkmakta ve kullanılmaktadır. Belli bir kurum ve kuruluş olarak öne çıkan şirketler açısından değerlendirilen bir kelimedir. Akredite, akreditasyon üzerinden kullanılan Fransızca kökenli bir kelimedir.

TDK’ya göre bu kelimenin anlamı “üçüncü taraflarca bir kurum ya da kuruluşu bağımsız şekilde çalıştığını gösteren bir denetleme” şeklinde ifade edilir. Denetleme olarak akredite, kurumların üçüncü bir elden belirlenmiş ulusal, uluslararası ya da genel kabul görmüş teknik ölçütlere göre yapılan işlemler bütünüdür.

Akredite ne demek? Kuruluşların, üçüncü bir taraf üzerinden belirlenmiş teknik ölçütler kapsamında çalıştığını kanıtlamak amacıyla, bir kuruluş tarafından onaylanması ya da düzenli şekilde denetlenmesi biçiminde tanımlanmaktadır. Örneğin pasaport ya da vize işlemleri konusunda konsolosluklar adına akredite acenteler çalışır.

 1. Bu acenteler, bağımsız şekilde gerekli denetlenmeleri gerçekleştirmek sureti ile belirlemek teknik ölçütler üzerinden hizmet sağlamaktadır.
 2. Akredite etmek nedir? Genel anlamıyla akredite etmek, ilgili mevzuat çerçevesinde zorunlu ya da ihtiyari alanlarda, ulusal ve uluslararası kabul görmüş kriterler doğrultusunda kurumların yetki aldığını gösteren denetlemeler bütünü olarak öne çıkmaktadır.

Denetlemeler ve kuruluşun çalışması, yetkili kurum tarafından verilmiş onay üzerinden gerçekleşir. Bu tür şirketler ve kuruluşlar için ise akredite ismi verilmektedir. Akreditasyon Nedir? Akreditasyon akredite olmak akrediteli anlamına gelir. Akreditasyon, denetlemek ve uygunsa yetkilendirmek ve sonrasında periyodik olarak sürekli denetlenmek demektir.

 • Akredite olmak için tarafsız üçüncü bir kuruluşun gözetim ve denetimlerine gereksinim vardır.
 • Çoğunlukla bir alanda uluslararası yeterlilik kazanmak amacıyla yaptırılır.
 • Akreditasyon uygunluk değerlendirme kurumları tarafından yapılan çalışmaların ve böylelikle bu çalışmalar neticesinde düzenledikleri uygunluk onay sertifikalarının (deney ve muayene analiz test raporları, kalibrasyon evrakları, yönetim sistemi sertifikaları, ürün sertifikaları, personel evrakları gibi) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek niyetiyle oluşturulmuş kalite alt yapısıdır.

(İLKHA) : Akredite ne demek? Akredite etmek ne anlama gelir? – İlke Haber Ajansı