Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Allahu Ekber Ne Demek?

Allahu ekber ne anlama gelir?

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Makale serilerinden
İslam’da Tanrı
İlgililer

g t d

Tekbir, Arapça Allahu ekber (الله أكبر) şeklinde ifade edilen İslamî kavram, Allah ‘ın her şeyden üstün, yüce ve ulu olduğunu ifade eder.

Allahu ekber okunuşu nedir?

Lâ ilâhe İllâllahu vallahu ekber Allahu ekber ve lillâhil. hamd’

Allahu ekber ne demek Diyanet?

‘Allahu Ekber’ ifadesi, ‘Allah büyüktür’ anlamına gelmez. Aksine, ‘ Allah en büyüktür ‘ anlamına gelir. ‘Allah en büyüktür’ demek, Allah’ın her şeyden ve her makamdan büyük olduğunu ifade eder.

Neden Allahu ekber diyoruz?

Sözlükte ‘yüceltmek, büyük olduğunu kabul etmek’ anlamındaki tekbîr dinî terim olarak ‘Allah’ın zâtı, sıfatları ve fiilleri itibariyle her şeyden yüce ve üstün olduğu’ mânasına gelen ‘Allāhüekber’ cümlesini yahut bunu söylemeyi ifade eder.

Subhanallah ne anlama gelir?

Subhan’Allāh (Arapça yazılışı: سبحان الله); Türkçeye sıklıkla ‘Allah münezzehtir’ şeklinde çevrilen, Türkçe diziliş ile ‘Allah Subhan’dır’ anlamında olan Arapça bir ifadedir. İfade, Subhan ve Allah kelimelerinin birleşiminden oluşur. Subhan/سبحان kelimesi Arapça S-B-H(س ب ح) kökünden türer.

Allahu ekber nerelerde kullanılır?

Allah’u ekber özellikle namazlarda tekrar edilen teşbih sözlerinden biridir. Aynı zamanda namazların ardından yapılan tesbihlerde de söylenmektedir. Allah’u ekber ne demek? Allah’u ekber Türkçe anlamı nedir? Faziletleri nelerdir? Allah’u ekber ile ilgili bilinmesi gereken detaylar.

 1. Allah’u ekber bir zikirdir.
 2. Allah kendisini zikreden kullarını sever.
 3. Allah’ı zikretmenin yollarından biri Allah’u ekber zikridir.
 4. Ezan okunurken kamet bölümünde Allah’u ekber kullanılır ve Allah’u ekber Allah’ın ne kadar yüce olduğunu belirten bir zikirdir.
 5. Allah’u Ekber Ne Demek? Allah’u ekber Allah en büyüktür, Allah tek büyüktür demektir.

Allah’u ekber demek ile Allah’ın yüceliğine ve azametine övgüde bulunmuş olunur. Hazreti Muhammed (s.a.v.)’ e ilk vahiy geldiğinde Cebrail (a.s.) Allah’ı yüceltme ve Allah’ı her türlü varlığın üzerinde tutma ve Allah’ı en yüce olan olarak kabul etmesi konusunda senada bulunmak ile emrolunmuştur.

 1. Alak suresi ile bu belirlenmiştir.
 2. Hazreti Muhammed (s.a.v.)’ e bu ayetlerden sonra bir süreliğine ayet inmemiştir.
 3. Bunun ardından yeryüzü ve gökyüzü arasında Cebrail (a.s.)’ı gerçek suretinde görüp büyüklüğü karşısında evine çekilip heyecan içerisinde eşi Hazreti Hatice’ye beni örtünüz diyerek üstünü örttürmüştür.

Bu yaşanılanların ardından Allah Müzzemmil suresi 74. Ayeti indirmiş ve Muhammed (s.a.v.)’i örtüsünden kalkıp Rabbini yüceltmesini istemiştir. Allah kullarından kendisini yüceltmelerini ister ve Allah’u ekber zikri bunun içindir. Allah’u Ekber Fazileti ve Türkçe Anlamı Allah’u ekber zikrinin Türkçe anlamı: Allah en azametlidir, en uludur, en üstündür, en büyüktür, her şeyin üzerindedir.

 1. Allah tek büyüktür.
 2. Allah’u ekber her namazda Allah’ın namazlarında Rabbini yücelt buyruğu ile her namazda söylenir.
 3. Allah’u ekber demek aynı zamanda tekbir getirmek demektir.
 4. Bir hadiste bildirildiğine göre; bir kişi sabah vakitlerinde 100 defa akşam vakitlerinde ise yine 100 defa tekbir getirirse o gün içerisinde, bir benzerini yapmış biri dışında kimseden daha büyük bir amel işleyemez.

Kuran’da Allah kendisinin her yerde bulunduğunu ve her şeye gücünün yettiğini kullarına bildirmiştir. Allah’ın gücü, azameti, yüceliği sonsuzdur. Allah bir şeye ol dediği anda o şey olur. Allah’ı yüceltmek Allah’ın kullarından istediği bir şeydir ve Allah’ı katında birçok ecire vesile olur.

Allahu ekber den sonra ne denir?

Tesbihat Nasıl Yapılır? Namaz Tesbihatı, Okunan Dualar ve Sureler Allah’ı zikretmek için yapılan bir ibadettir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarından sonra tesbihat yapılabilir. Elle yapılabildiği gibi tesbih çekerek de tesbihat yapılabilir.

 • “Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram.”denilir.
 • “Alâ Rasulina salavat”
 • “Ayetel Kürsi” okunur.
 • Bismillahirrahmânirrahîm.Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm,lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm,lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard,men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih,ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard
 • ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.
 • “Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah.” 33 defa Subhanallah
 • “Subhanel bagiy daime nil hamdulillah.” 33 defa Elhamdulillah
 • Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber.” 33 defa Allahu ekber
 • “Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr”
 • “Allahummehşurna fi zumretis salihin” ve ardından dua edilir.
 • Son olarak “El Fatiha” denilir ve Fatiha Suresi okunur.
 1. Elhamdulillâhi rabbil’aleminErrahmânir’rahimMâliki yevmiddinİyyâke na’budu Ve iyyâke neste’înİhdinessirâtal mustakîmSirâtallezine en’amte aleyhim
 2. Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
 3. Tesbihat Sonrası Dua
 4. Elhamdülillahi Rabbilâlemin essalatü vesselamü alâ resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain.

Ya Rabbi, bütün hamdü sena, övmek ve övülmek ancak sana mahsustur. Yarabbi bütün salatü selam sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın üzerine olsun. Ya Rabbi, bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi cehennem ateşinden koru. Ya Rabbi, kıldığımız namazları kabul eyle. Ahir ve akıbetimizi hayreyle.

 • Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle.
 • Ya Rabbi, riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, belâdan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bidat işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, erzeli ömürden, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru.
 • Ya Rabbi, hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi, kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste ehl-i sünnet itikadına uygun bir iman ve tevbe nasip eyle.
 • Tesbihatta Neler Okunur?

Yalnız veya cemaat ile kılınan namazlardan sonra yapılması gereken ilk şey “Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram” duasını okumaktır. Daha sonrasında “Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüv elhayyelkayyume ve etübü ileyh” şeklindeki istiğfar duası 3 kere okunarak devam edilir.

Tekbir ne için getirilir?

Tekbîr, Allah’ı ululamak ve yüceltmek, ( Köse, XXXX, 341; Kaplan, 55.) tehlîl Allah’ın yüceliği ve birliğini, Hz. Muhammed’in in- sanlarla Yaratıcının münasebetini sağlayan nübüvvetini vurgulamaktır.

See also:  Qual O HorRio Do Jogo Do Corinthians?

Allahu ekber demek şirk mi?

Ali Ekber, Muhammed Ekber gibi isimler koymak şirk midir? » Sorularla İslamiyet – Ali Ekber, Muhammed Ekber, Hüseyin Ekber gibi isimler koymak şirk midir? – Mesela Allahu Ekber (Yüce Allah) denir. Buna göre bu isimler şirk olur mu, eğer şirk olmazsa günahı var mı? – Eğer böyle bir isim konulmuşsa, değiştirmek gerekir mi?

Değerli kardeşimiz, “Ekber” kelimesi başkasına nispetle büyük ve yaşlı olan manasında da kullanılır, bu sebeple şirk olmaz.Ancak yanlış anlamaya neden olacak isimler yerine başka isimler vermek daha uygun olur.

Nitekim genel kural olarak, manası kötü olan ya da üstünlük, kusursuzluk, günahsızlık gibi bir anlam ifade eden isimler tavsiye edilmemiştir. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-bari, 10/576) İslam hukuku bizi çocuklarımıza güzel, doğru mana ve anlamlı, kibirden ve küfür alametlerinden uzak, hakkında iyi düşünmeye sevk eden ve zilletten de uzak isimler koymamızı teşvik eder.

Bu yüzden Peygamberimiz (asm) kötü anlama gelen isimleri iyi anlama gelen isimlerle değiştirmiştir. Bu nedenle, asıl anlamında iyi olup kötü bir manayı veya hakareti çağrıştıracak ya da “efdal, akdes ve ekber (en iyi, en kutsal, en büyük)” gibi kendini övmeye sebep olacak -tevazuyu bozacağı için- bu tür isimler tavsiye edilmemiştir.

Özellikle Arapça bilenler için bu isimler bu olumsuzlukları daha da çağrıştıracaktır. Allah (c.c.) buyuruyor ki: “Kendinizi aklamayın. O, kimin daha çok sakındığını en iyi bilendir.” (Necm 32) Semure bin Cündüb’ten rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur: Oğluna Yesar (zenginlik, bolluk), Rebah (kazanç, kâr), Necîh (başarı, isabetli görüş), Eflah (başarı) koyma.” (Müslim, 2136) Yine Peygamber Efendimiz, “Berre” ismini Zeynep isimiyel değiştirmiş ve şöye demiştir: “Nefsinizi aklamayın.

Allah karadakileri sizden daha iyi bilir.” (Müslim, 2136) Bu hikmetten dolayı, bu ümmetin alimleri ve dahileri kendilerini övecek isim ve lakapların kendilerine verilmesini hoş karşılamamışlardır. Özetle, “Ekber” isminin birden fazla anlamı vardır. Bunlardan biri “yaş olarak büyük” anlamıdır. Bu nedenle bu ismi vermek asla şirk olmadığı gibi haram da olmaz.

Ancak içinde övünmeden bir pay vardır. Bu tür isimlendirmelerden uzak durmak en uygun olanıdır. Selam ve dua ile.Sorularla İslamiyet : Ali Ekber, Muhammed Ekber gibi isimler koymak şirk midir? » Sorularla İslamiyet

Allahu ekber demek farz mı?

İslam dini Müslümanlara namaz kılmayı farz kılmıştır. Yani namaz kılmak İslam’ın şartlarından bir tanesidir. Bu kapsamda bütün Müslümanlar namaz kılarlar. Namaz içerisinde ve namaz ile birlikte yapılması gereken bir takım rükünler bulunmaktadır. Bu rükünler; iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rüku, secde ve ka‘de-i ahîredir.

 1. Peki, bu rükünler arasında sayılan iftitah tekbiri ne demektir? Bu tekbir nasıl alınmaktadır? İftitah tekbiri farz mıdır? Namazda yapılmasının hükümleri nedir? İşte, iftitah tekbiri hakkında Diyanet İşleri Bakanlığının vermiş olduğu bilgiler.
 2. İftitah tabiri kelime anlamı itibari ile kapıyı açıp girmek ve başlamak anlamındadır.

Bu kapsamda namaza başlayan her kişi iftitah tekbiri alarak namaza başlar. İftidah Tekbiri Nedir, Farz mıdır ve Nasıl Alınır? İfititah tekbiri namaza başlarken alınan bir tekbir şeklidir. Bu tekbir “Allahüekber” diyerek yapılmaktadır. İftitah tekbiri bütün mezheplerin ortak görüşüne göre farz sayılmıştır.

 1. Hanefi mezhebi imamları bu tekbiri bir rükün olarak değil şart olarak görürken, diğer üç mezhebin imamları ise bu tekbiri rükün olarak değerlendirmektedir.
 2. Ancak, Hanefi mezhebinde şart sayılmakla birlikte rüküne yakın olması sebebiyle bir rükün gibi değerlendirilmiş ve bir rükün gibi ele alınmıştır.

Bu tekbiri bilen ve söylemekte güçlük çekmeyen “Allahüekber” demelidir. Allah’ın (c.c.) büyüklüğünü ikrar eden, onu yüceltme anlamı taşıyan “Allahü kebîr” ve “Allahü azîm” gibi sözler ile tekbir alınırsa, farz yerine getirilmiş olmaktadır. Fakat “estağfirullah” ya da “bismillah” diyerek tekbir alınırsa farz yerine getirilmiş olmamaktadır.

Ebu Hanife’ye göre Arapça dışında başka bir dilde tekbir getirilirse yeterli olmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) tekbir alırken ellerini omuz hizasına kadar kaldırmıştır. Aynı zamanda kulakların üst hizasına ve kulak hizasına kadar kaldırdığı hakkında rivayetlerde bulunmaktadır. Bu rivayetlerin tahlil edilmesi durumunda, tekbir alırken başı hafifçe öne eğerek başparmak kulak memesine değdirilecek şekilde elleri kaldırmanın uygun olduğu belirtilmektedir.

Namazda İftidah Tekbirinin Hükmü İftidah tekbirinde “Allah” derken ilk harf olan A harfinin uzatılarak ya da “Eallah” diyerek tekrarlayarak okumak caiz görülmemiştir. Bu şekilde okumanın anlamı bozduğu değerlendirmektedir. İmama uymak için ayakta alınmakta olan iftitah tekbirinin tamamıyla kıyam halindeyken alınması şarttır.

Yani, rüku halinde bulunan imama bile uyacak kimse öncelikle kıyam halindeyken tekbir alması gerekmektedir. Cemaatle kılınmakta olan namazlarda imamdan önce tekbir almak câiz görülmemiştir. Böyle bir durumda tekbirin yenilenmesi gerektiği hakkında görüş birliğinde bulunulmuştur. Ebu Hanife’ye göre en faziletli olanın imam ile beraber tekbir alınması yönündedir.

Şafiler ve Malikiler göre eller omuz hizasına kadar kaldırılır. Hanefilere göre ise önce eller kaldırılır ve arkasından tekbir alınır. Cemaat ile kılınan namaza imam rükûdayken yetişen kimse iftitah tekbirini ayakta dik vaziyette olarak alması gerekmektedir.

Hangi dualar Allahu ekber denir?

Bir süre sonra Duhâ Sûresi nâzil olunca. peygamberimiz hem söylenilenleri tasdik, hem de. şükrünü dile getirmek için ‘Allahü Ekber’ demiştir. İşte.

Allahu ekber dersek ne olur?

Allahu Ekber ne demektir? Tekbir getirmenin fazileti ve anlamı. Allahu Ekber Ne Demek 29 Ağustos 2023, Salı 09:25, Allah (CC) yücedir, büyüktür demektir. Allahu ekber dendiğinde tekbir getirmiş olur. ALLAHU EKBER NE DEMEK? Allahu ekber, Allah (CC) tektir, en büyüktür, yüce olandır, üstündür ya da uludur anlamlarına gelmektedir. Allah (CC) kullarına Kur’an’da kendisinin büyüklüğünü ve her şeye hakim olduğunu bildirmiştir.

Bu nedenle de kullarının kendisine iman etmesini ve kendisini yüceltmesini istemiştir. Allah (CC) ol dediği zaman olmayacak hiçbir şey yoktur. Bu nedenle de onun yüceliğini, ululuğunu ve büyüklüğünü ifade eden Allahu ekber tekbiri oldukça önemlidir. Her kim sabah ve akşam vakitlerinde 100 kez Allahu ekber diyerek tekbir getirirse gün içinde ondan daha büyük bir sevap işleyecek kimse olamaz.

See also:  Istiklal Ne Demek?

O kişilerin işi rast gider ve istedikleri şeyler de Allah (CC) katında her daim gerçekleşir. Allahu ekber Allah (CC) yücedir, Allah (CC) uludur anlamına gelir. ALLAHU EKBER (TEKBİRİN) FAZİLETİ VE TÜRKÇE ANLAMI Allahu ekber zikrinin Türkçe olarak anlamı Allah (CC) en uludur, en azametlidir, en büyüktür, her şeyin üzerindedir demektir.

 • Allah (CC) tek büyüktür anlamına da gelen Allahu ekber her namazda söylenmektedir.
 • Allahu ekber demek ayrıca tekbir getirmek olarak kabul edilmektedir.
 • Bir hadiste belirtilmiş olmasına göre bir kimse sabah vaktinde 100 kez, akşam vaktinde ise yine 100 kez tekbir getirirse kimse o kişiden daha büyük bir amel işleyemez.

Kur’an-ı Kerim’de Allah (CC) kendisinin her şeye gücü yettiğini ve her yerde bulunduğunu kullarına açık bir şekilde bildirmiştir. Allah’ın (CC) gücü ve yüceliği sonsuz olarak tarif edilir. Allah (CC) bir şeye ol dediği zaman o şey olur. Allah’ı (CC) yüceltmek Allah’ın kullarından istediği bir şeydir ve bu nedenle de kişilerin Allahu ekber demesi oldukça sevap ve faydalı olarak kabul edilir. : Allahu Ekber ne demektir? Tekbir getirmenin fazileti ve anlamı.

Tekbir nasıl alınır?

Teşrik Tekbiri Nasıl Getirilir? – Allahu Ekber Ne Demek Teşrik tekbirleri bayramın dört günü boyunca, farz namazlardan sonra getirilir. Toplamda bayram boyunca 23 kez tekbir getirilir. Tekbir getirmek, farz bir ibadet değil, vaciptir. Teşrik tekbirleri, Hanefi mezhebine göre ‘Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi’l-hamd.’ şeklinde getirilir. Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sübhanallah La ilahe illallah ne demek?

Sübhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber Ne Demek? Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı Tesbihatlar arasında birçok fazileti olan kelimelerin bir arada toplanmasıyla oluşan zikir olarak bilinmektedir. Subhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber tesbih namazında da söylenilen zikir olarak bilinmektedir.

 • Subhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber Ne Demektir? Subhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber tesbihatının anlamı; bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah’tan başka ilah yoktur.
 • Allah en büyüktür.
 • Anlamına gelmektedir.
 • Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı Nasıldır? Tesbihatın Türkçe anlamı ‘B ütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah’tan başka ilah yoktur.

Allah en büyüktür.’ Arapça yazılışı ise ‘ Subhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber’ şeklinde Arapça yazılarak okunmaktadır. Tesbihatın Faziletleri Nelerdir? Tesbihatın birçok fazileti bulunmaktadır. Günde en az 100 kez okunması birçok kapıların açılmasına vesile olduğu gibi bereket ve rızık açılmasını da sağlamaktadır.

 • Dünyadaki sıkıntılardan korunmak ve kurtulmak için bu zikir okunmaktadır.
 • İşlerin kolaylaşmasını ve huzuru sağladığı gibi okuyanın maddi ve manevi varlığını korumayı sağlamaktadır.
 • Dualara başlamadan önce okunması tavsiye edilmektedir.
 • Tesbihatın tesirli olabilmesi için abdestli okunması da tavsiye edilirken özellikle sabah namazından sonra okunmasının kişinin bütün işlerine fayda verdirmesi açısından önemli bulunmaktadır.

Tesbihatı yaparken aralarda konuşmamak ve anlamını bilerek zikir etmek faziletleri açısından oldukça önemlidir. Büyük başarılar elde edilmek istendiğinde tesbihat yapılır ve aynı tesbihatı birleştirerek kılınan tesbih namazı da özellikle önerilmektedir.

Tesbih namazında ki tesbihat da aynı tesbihat olmaktadır. Tesbihatın Özelliği Nedir? Subhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber tesbihatı içinde Allah lafzının bulunması, Hamd ve şükür edilmesi, kelimesi tevhit bulunması, Allah’ın büyüklüğünün belirtilmesi sebebiyle birçok anlam ve dua içermesi tesbihatın büyüklüğünü ve önemini göstermektedir.

Tesbihat içerisinde duada yapılması gereken Hamd, tesbih ve Tevhid bulunduğu için kıymetli bir zikir olmaktadır. Zikrin yapılması her Müslüman için günlük yapılması gereken nafile ibadetler arasında bulunmaktadır. Alimler her Müslümanın günde 100 kez bu tesbihatı yapmaları gerektiğini beyanda bulunmaktadır.

Allahu ekber demek şirk mi?

Ali Ekber, Muhammed Ekber gibi isimler koymak şirk midir? » Sorularla İslamiyet – Ali Ekber, Muhammed Ekber, Hüseyin Ekber gibi isimler koymak şirk midir? – Mesela Allahu Ekber (Yüce Allah) denir. Buna göre bu isimler şirk olur mu, eğer şirk olmazsa günahı var mı? – Eğer böyle bir isim konulmuşsa, değiştirmek gerekir mi?

Değerli kardeşimiz, “Ekber” kelimesi başkasına nispetle büyük ve yaşlı olan manasında da kullanılır, bu sebeple şirk olmaz.Ancak yanlış anlamaya neden olacak isimler yerine başka isimler vermek daha uygun olur.

Nitekim genel kural olarak, manası kötü olan ya da üstünlük, kusursuzluk, günahsızlık gibi bir anlam ifade eden isimler tavsiye edilmemiştir. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-bari, 10/576) İslam hukuku bizi çocuklarımıza güzel, doğru mana ve anlamlı, kibirden ve küfür alametlerinden uzak, hakkında iyi düşünmeye sevk eden ve zilletten de uzak isimler koymamızı teşvik eder.

 1. Bu yüzden Peygamberimiz (asm) kötü anlama gelen isimleri iyi anlama gelen isimlerle değiştirmiştir.
 2. Bu nedenle, asıl anlamında iyi olup kötü bir manayı veya hakareti çağrıştıracak ya da “efdal, akdes ve ekber (en iyi, en kutsal, en büyük)” gibi kendini övmeye sebep olacak -tevazuyu bozacağı için- bu tür isimler tavsiye edilmemiştir.

Özellikle Arapça bilenler için bu isimler bu olumsuzlukları daha da çağrıştıracaktır. Allah (c.c.) buyuruyor ki: “Kendinizi aklamayın. O, kimin daha çok sakındığını en iyi bilendir.” (Necm 32) Semure bin Cündüb’ten rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur: Oğluna Yesar (zenginlik, bolluk), Rebah (kazanç, kâr), Necîh (başarı, isabetli görüş), Eflah (başarı) koyma.” (Müslim, 2136) Yine Peygamber Efendimiz, “Berre” ismini Zeynep isimiyel değiştirmiş ve şöye demiştir: “Nefsinizi aklamayın.

Allah karadakileri sizden daha iyi bilir.” (Müslim, 2136) Bu hikmetten dolayı, bu ümmetin alimleri ve dahileri kendilerini övecek isim ve lakapların kendilerine verilmesini hoş karşılamamışlardır. Özetle, “Ekber” isminin birden fazla anlamı vardır. Bunlardan biri “yaş olarak büyük” anlamıdır. Bu nedenle bu ismi vermek asla şirk olmadığı gibi haram da olmaz.

Ancak içinde övünmeden bir pay vardır. Bu tür isimlendirmelerden uzak durmak en uygun olanıdır. Selam ve dua ile.Sorularla İslamiyet : Ali Ekber, Muhammed Ekber gibi isimler koymak şirk midir? » Sorularla İslamiyet

Tekbir nasıl söylenir ve anlamı nedir?

İFTİTAH TEKBİRİ! İftitah tekbirini ne zaman getirilir? İftitah tekbiri nasıl getirilir? İftitah tekbiri Türkçe ve Arapça okunuşu, meali! Allahu Ekber Ne Demek Genellikle namaza giriş tekbiri olarak bilinen İftitah Tekbiri tahrime tekbiri olarak da bilinir. Bu tekbirin “Allahü Ekber” diye alınması, tekbir alacak kişinin, dilsizlik gibi bir engeli yoksa, kendisi işitecek kadar sesli alması, farz ve vâcip olan namazlarda bu tekbiri ayakta alacak kadar gücü olanların iftitah tekbirini ayakta almaları farzdır.

See also:  Qual O Cachorro Mais Forte Do Mundo?

İftitah tekbiri ne zaman getirilir? İftitah tekbiri Arapça ve Türkçe anlamı

İftitah tekbiri, imama rükû’da yetişen bir kişi, iftitah tekbirini ayakta alır ve sonra rükû’a gider. Eğer iftitah tekbirini rükû’a giderken alırsa, namaza girmemiş olur ve o namazın iâdesi gerekir. İftitah tekbirini alırken avuç içinin kıbleye dönük olması gerekir.

Teşrik tekbiri; “Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilâhe İllâllahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd” şeklinde getirillir. Teşrik tekbiri; “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur” anlamına gelir.

: İFTİTAH TEKBİRİ! İftitah tekbirini ne zaman getirilir? İftitah tekbiri nasıl getirilir? İftitah tekbiri Türkçe ve Arapça okunuşu, meali!

Allahu ekber demek farz mı?

İslam dini Müslümanlara namaz kılmayı farz kılmıştır. Yani namaz kılmak İslam’ın şartlarından bir tanesidir. Bu kapsamda bütün Müslümanlar namaz kılarlar. Namaz içerisinde ve namaz ile birlikte yapılması gereken bir takım rükünler bulunmaktadır. Bu rükünler; iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rüku, secde ve ka‘de-i ahîredir.

 1. Peki, bu rükünler arasında sayılan iftitah tekbiri ne demektir? Bu tekbir nasıl alınmaktadır? İftitah tekbiri farz mıdır? Namazda yapılmasının hükümleri nedir? İşte, iftitah tekbiri hakkında Diyanet İşleri Bakanlığının vermiş olduğu bilgiler.
 2. İftitah tabiri kelime anlamı itibari ile kapıyı açıp girmek ve başlamak anlamındadır.

Bu kapsamda namaza başlayan her kişi iftitah tekbiri alarak namaza başlar. İftidah Tekbiri Nedir, Farz mıdır ve Nasıl Alınır? İfititah tekbiri namaza başlarken alınan bir tekbir şeklidir. Bu tekbir “Allahüekber” diyerek yapılmaktadır. İftitah tekbiri bütün mezheplerin ortak görüşüne göre farz sayılmıştır.

Hanefi mezhebi imamları bu tekbiri bir rükün olarak değil şart olarak görürken, diğer üç mezhebin imamları ise bu tekbiri rükün olarak değerlendirmektedir. Ancak, Hanefi mezhebinde şart sayılmakla birlikte rüküne yakın olması sebebiyle bir rükün gibi değerlendirilmiş ve bir rükün gibi ele alınmıştır.

Bu tekbiri bilen ve söylemekte güçlük çekmeyen “Allahüekber” demelidir. Allah’ın (c.c.) büyüklüğünü ikrar eden, onu yüceltme anlamı taşıyan “Allahü kebîr” ve “Allahü azîm” gibi sözler ile tekbir alınırsa, farz yerine getirilmiş olmaktadır. Fakat “estağfirullah” ya da “bismillah” diyerek tekbir alınırsa farz yerine getirilmiş olmamaktadır.

Ebu Hanife’ye göre Arapça dışında başka bir dilde tekbir getirilirse yeterli olmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) tekbir alırken ellerini omuz hizasına kadar kaldırmıştır. Aynı zamanda kulakların üst hizasına ve kulak hizasına kadar kaldırdığı hakkında rivayetlerde bulunmaktadır. Bu rivayetlerin tahlil edilmesi durumunda, tekbir alırken başı hafifçe öne eğerek başparmak kulak memesine değdirilecek şekilde elleri kaldırmanın uygun olduğu belirtilmektedir.

Namazda İftidah Tekbirinin Hükmü İftidah tekbirinde “Allah” derken ilk harf olan A harfinin uzatılarak ya da “Eallah” diyerek tekrarlayarak okumak caiz görülmemiştir. Bu şekilde okumanın anlamı bozduğu değerlendirmektedir. İmama uymak için ayakta alınmakta olan iftitah tekbirinin tamamıyla kıyam halindeyken alınması şarttır.

Yani, rüku halinde bulunan imama bile uyacak kimse öncelikle kıyam halindeyken tekbir alması gerekmektedir. Cemaatle kılınmakta olan namazlarda imamdan önce tekbir almak câiz görülmemiştir. Böyle bir durumda tekbirin yenilenmesi gerektiği hakkında görüş birliğinde bulunulmuştur. Ebu Hanife’ye göre en faziletli olanın imam ile beraber tekbir alınması yönündedir.

Şafiler ve Malikiler göre eller omuz hizasına kadar kaldırılır. Hanefilere göre ise önce eller kaldırılır ve arkasından tekbir alınır. Cemaat ile kılınan namaza imam rükûdayken yetişen kimse iftitah tekbirini ayakta dik vaziyette olarak alması gerekmektedir.

Allahu ekber nerelerde kullanılır?

Allah’u Ekber Ne Demek? Tekbir Getirmenin Manası Nedir? Allahüekber, Allah-u Ekber ya da Allah’u Ekber şeklinde yazılan tekbir, Allah’ın yüceliğini ve büyüklüğünü ifade etmektedir. Her Müslüman günde beş vakit namaz kılmakla yükümlüdür. Namaza davet eden ezanın başında ve sonunda bulunan tekbir, Allah’u Ekber ne demek, tekbir getirmenin manası nedir gibi sorularla araştırılıyor.

ALLAHU EKBER NE DEMEK TÜRKÇE? Allahu Ekber ezanda, kamet getirirken, namaza başlarken, tesbihte, vitr ve bayram namazlarında, bayram hutbesinde, kurban keserken, sünnet törenlerinde, nikahta ve savaşlarda kullanılır. İslam dini için son derece önemli olan tekbir, Allah’ın yüceliğini, ululuğunu ve her şeyin üstünde oluşunu ifade eder.

EKBER NE ANLAMA GELİYOR? Ekber kelimesi Arapça kbr kökünden gelir. Akbar “çok büyük, en büyük” manasına gelen bir sözcüktür. Tekbir kelimesi de bu sözden türetilmiştir. Sözlükte yüceltmek, büyüklüğünü kabul etmek manasına gelen tekbir kelimesi dinde Allah’ın zâtı, fiilleri ve sıfatları ile her şeyin üstünde ve yüce olduğunu ifade eder.

TEKBİR GETİRMENİN MANASI NEDİR? “Allah (C.C.) yücedir, uludur, büyüktür. O’ndan büyük hiçbir şey yoktur” manasına gelen tekbir, tesbih çekilirken de 33 kez zikredilir. Tekbir getirmek çok kuvvetli sünnetlerden biridir. Allah’ı yüceliğini ve birliğini kabul etmek Müslüman olmanın ilk vazifesidir. Dolayısıyla Yüce Allah’ı zikrederken Allahu Ekber demek hem Allah’ın rızasını kazanmaya yarar, hem de kişinin imanı ve manevi duyguları güçlenir.

ALLAHU EKBER FAZİLETİ Allah’ın yüceliğini günde beş vakit ezanda, namazda ve tesbihatta zikretmek ve duymak kişinin imanını tazeler. Günde 100 defa tekbir getiren bir kimse, Allah’ın rızasını kazanır ve çok büyük amel işlemiş olur. Dara düştüğünde ona yol gösterecek olan Allah’ın ululuğunu bilmek manevi anlamda kişinin daha iyi hissetmesini sağlar.

Hz. Muhammed (s.a.v) “Gerçek şu ki, her insanın vücudunda 360 eklem (ve kemik) bulunmaktadır. Kim bu eklem sayısı kadar Allahu ekber, elhamdülillah, lâ ilâhe illallah der, Allah’dan bağışlanma diler, insanların yolu üzerinden taş, diken veya kemik gibi şeyleri kaldırır, iyiliği emreder veya kötülükten nehyeder ise, o günü kendisini cehennemden uzaklaştırmış olarak geçirir” buyurmuştur.

(Müslim, Zekât 54) : Allah’u Ekber Ne Demek? Tekbir Getirmenin Manası Nedir?