Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Anestol Merhem Ne IE Yarar?

Anestol geciktirici olarak kullanılır mı?

Acele İşten Hayır Gelmez, Erken Boşalma! – Cinsellik keyifli, zevkli bir oyunsa penis ve vajina birer oyuncu, oyunu kurgulayan ve yöneten ise beyin ve vücudumuzun diğer duyu organlarıdır. Oyuncular oyunun senaryosuna sadık kalması gerekirken kimi zaman kendi başlarına hareket ederler ve oyunun bütünlüğünü bozarlar.

 1. Zevk ve haz alınması gereken durum anlamsız ve kötü hissettiren bir şekle dönüşür, ahenk bozulur.
 2. Özellikle erkeklerde ülkemizde hiç de azımsanmayacak bir çoğunlukta yaşanan bu kontrolsüz durum (Erken Boşalma) zevkin yerini utanç, küçük düşme ve yetersizlik gibi duygulara bırakır.
 3. Erken boşalma nedir? Erken boşalma sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde, çok az bir cinsel uyarılma ile kişinin istemesinden önce, vajinaya girmeden önce, girer girmez ya da hemen sonra boşalmanın olması’ seklinde tanımlanmaktadır.

Ancak tanı koyarken klinisyenin, hastanın yaşı, cinsel partnerin yeni olup olmadığı, cinsel etkinliğin sıklığı, düzenliliği ve süresi gibi uyarılma evresini etkileyen faktörleri göz önünde bulundurması gerekmektedir. Erken boşalma bozukluğunun net bir tanımlamasının halen yapılmadığını, ancak “erken” kelimesi ile ifade edilenin cinsel tepki döngüsünün plato evresinin kısa sürmesine vurgu yapıldığını belirtmek gerekir.

 1. Orgazm hızlıdır.
 2. Dolayısı ile erkek, boşalma refleksi üzerindeki iradi kontrolü öğrenememiş ya da kaybetmiştir ve uyarılır uyarılmaz orgazma erken ulaşmaktadır.
 3. Obler, vajinal girişten itibaren iki dakikadan kısa sürede boşalmayı kriter olarak belirlemiştir.
 4. Ilman ve Auerbach vajinal girişten boşalmaya kadar 5 dakikalık bir süreyi ölçüt almayı ve süre ile birlikte kadının orgazm olup olmadığını da araştırma raporlarında belirtmeyi önermişlerdir.

Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere, erken boşalmanın tanımlamasında vajinal giriş ile boşalma arasındaki süre, partnerin orgazmından önceki boşalma yüzdesi, giriş-çıkış sayısı gibi çeşitli niceliksel kriterler belirlenmeye çalışılmıştır. Ancak Kaplan bu tür nicel tanımlamaların yetersiz olduğunu, sürenin değil boşalma refleksi üzerindeki istemli kontrolün olmamasının burada önemli olduğunu vurgulamıştır.

 1. Erken boşalan kişilerin erken boşalma süreleri çok farklılık gösterebileceğinden ve partner tepkisi kriteri de bu sebeple çok farklılıklar gösterebileceğinden, “erken boşalma” yetersiz bir tanımlama olmaktadır.
 2. Erken Boşalmanın Tipleri: Metz ve McCarthy 9 tip erken boşalma tanımladı.
 3. Eçe, bunlara 3 tip daha ekledi.4’ü fiziksel nedenli, 7’si psikolojik ya da bilişsel nedenli ve 1 tanesi de diğer bir cinsel fonksiyon bozukluğunun eşlik ettiği karışık tip olmak üzere 12 tip erken boşalma tanımlandı.1-Özgüven eksikliğine bağlı erken boşalma 2-Psikolojik streslere bağlı erken boşalma 3-Karışık tip erken boşalma 4-Psikoseksüel beceri eksikliğinden kaynaklanan erken boşalma 5-Nörolojik sisteme bağlı erken boşalma 6-Bilinçdışı çatışmalara bağlı erken boşalma 7-Psikolojik sisteme bağlı erken boşalma 8-fiziksel hastalığa bağlı erken boşalma 9-Fiziksel yaralanmaya bağlı erken boşalma 10-İlacın yan etkisine bağlı erken boşalma 11-İlişki stresine bağlı erken boşalma 12-Mahremiyet eksikliğine bağlı erken boşalma (Metz ve McCarthy 2003; Keçe 2012) Erken Boşalmanın Nedenleri: Kinsey premature ejakulasyonun oluşumuna ilişkin, sorunu cinsel ilişki sıklığının azlığına bağlamaktadır.

Kaplan’a göre defekasyon, miksiyon gibi diğer biyolojik işlevler üzerinde denetimin öğrenilmesi gibi, erken boşalmada da benzer bir süreç islemekte ve kişi geribildirim duyumlarını yani orgazm duyumlarını algılayabildiğinde denetim kontrolünü öğrenilebilmektedir.

 1. Boşalma süresinin alkol, ilaç, kondom, anestol pomad ya da sprey gibi maddeler ile uzatılması boşalmayı geciktirmemekte, sadece uyarılmayı geciktirmektedir.
 2. Dolayısı ile uyarılma belli bir düzeye ulaştığında boşalma denetimsiz bir şekilde meydana gelmektedir.
 3. Işi boşalmak üzere olduğunu uygun zamanda fark etmeyi öğrendiğinde boşalmayı erteleyebilir.

Bunun yanı sıra erken boşalma sorunu olan erkeklerde belirli bir düzeyde kaygı da yaşanmaktadır. Çiftlerin erken boşalma olup olmayacağına odaklanması, cinsel yaşamlarında penis vajina birleşmesine odaklanmaları, kaygının daha da artmasına ve sorunun sürmesine etkide bulunabilmektedir.

Cinsel eylem ile iliskili anksiyetenin yanı sıra cinsel suçluluk, geçmişte yer alan ebeveyn-çocuk çatılmasının olması, kişilerarası ilişkilerde aşırı duyarlılık, cinsel performans ile ilgili aşırı mükemmeliyetçilik ya da gerçek olmayan beklentilerin olması diğer psikolojik faktörler arasında yer almaktadır.

Ayrıca cinsel deneyimsizlik, kadına yönelik agresyon, saldırganlık ve öfke gibi duygularının olması, kaygılı kişilik yapısının olması diğer psikolojik etkenler arasında sayılmaktadır. Bunların yanı sıra olumsuz kültürel koşullamaların sonucunda da erken boşalma gelişebildiği, özellikle cinsel eylemin çabuk bitmesini isteyen fahişelerle olan ilk cinsel deneyimlerin ya da utanç verici olabilecek ortamlarda (oda arkadaşlarıyla paylaşılan ev gibi) yaşanılan cinsel deneyimlerin, erkeği hızla orgazma ulaşmaya koşullayabileceği belirtilmektedir.

Bunun yanı sıra stresli, kötü kişilerarası iletişimlerin olduğu evliliklerde, bozukluğun şiddeti artabilmektedir. Erken Boşalmanın Sıklığı: Erken boşalma ülkemizde erkeklerde en sık görülen cinsel işlev bozukluğudur ve her 10 erkekten 7’sinde erken boşalma görülmektedir (Keçe, 2012). Davison ve Neale (2004) erken boşalma sorununun her sosyoekonomik düzeyden erkekte görülebildiğini bildirmişlerdir.

Ancak Sadock (2007) erken boşalmanın günümüzde düşük eğitim seviyesinde olan erkeklere göre yüksek eğitimli erkeklerde, daha fazla oranda görüldüğünü rapor etmiştir. Bu durumu da yüksek eğitimli erkeklerin partner doyumunu düşünmelerine bağlamaktadır.

 1. Malatesta ve Adms (1984), cinsel terapiye gelen erkeklerin %60’ının erken boşalma sorunu bulunduğunu belirtmektedir.
 2. Metz ve arkadaşları (1997), erken boşalmanın en yaygın erkek cinsel işlev bozukluğu olduğunu ve deneysel ölçümlerin beş çalışma için %0’dan %77’ye uzandığı sonucuna varmışlardır.
 3. En yüksek ölçüm %77 ile kuzey Hindistan popülasyonundan elde edilmiştir.

Erken boşalan erkeklerin ortak özellikleri: Günlük yaşam davranışları cinsellikle yakından ilişkilidir. Cinsel hayatı normal, sağlıklı olan erkekler kendini daha güçlü, özgüvenli, başarılı hissederler. Erken boşalma sorunu yaşayanların bir çok ortak özellikleri vardır; Boşalma için aceleci olurlar, Geçmiş cinsel performanslarından utanç duyarlar, Partnerlerinin yaşanan cinsellikten haz almadığını endişesi taşırlar, Duyulara ve dokunmanın verdiği hazza odaklanmazlar, Cinsel açıdan kendilerine güvenmezler, Cesaretleri eksiktir, Hızlı yemek yerler, Hızlı araba kullanırlar, Hızlı konuşurlar, Her konuda aceleci ve sabırsız davranırlar, Çabuk sinirlenirler, Stresli ve gergindirler, Kontrolsüz davranışları vardır, Çabuk güvenirler ya da güven duymada zorlanırlar, Kaygılı ruh halleri vardır, Çocukluklarında babalarıyla sorunları vardır, Çocukluklarında altlarına ıslatmışlardır, Genellikle eğitim düzeyleri yüksektir Erken Boşalmanın tedavisi: Erken boşalma hem çok kolay hem de çok zor tedavi edilebilen nadir hastalıklardan biridir.

Eğer neden; yanlış öğrenme veya bilişsel çarpıtmalara bağlı ise tedavi çok kolaydır. Ancak bilinçdışı çatışmalara, kişilik bozukluğuna ve ilişki sorunlarına bağlı ise tedavi zordur. Tedavi bazen zaman alabilir, haftalarca sürebilir. Sabırlı olmak ve tedavinin uzun süreceğine inanmak gerekir. Erken boşalmanın tedavisinin önündeki en büyük engel aceleci tutumdur.

Erkek acele ettikçe, erken boşalmanın tedavisi de zorlaşır. Tedavide ilk aşama “neden” kaynaklandığının ortaya çıkarılmasıdır. Sonrasında, ilişkisel sorunların çalışılması, endişelerin giderilmesi, gevşeme ve rahatlamanın sağlanması, erken boşalma yaratan kişilik özelliklerinin tespit edilerek yerine daha olumlu davranışların öğretilmesi, sık cinsel ilişkide bulunarak gerilimin azaltılması, aşk oyunları ile rahatlamanın ve zevke odaklanmanın sağlanması ve kontrolün ele alınmasıyla sonlandırılır.

 1. Boşalma denetiminin öğrenilmesi küçük ve büyük tuvaleti kontrol etmeye benzer.
 2. Tıpkı çocukların tuvalet alışkanlığı kazanması gibi.
 3. Ontrolü bozan etkenler ortadan kalktıktan sonra denetim altına almayı öğrenme kolaylaşır.
 4. Mutlaka düzenli bir cinsel hayat gerekir.
 5. Feyzullah ALPMAN Uzm.
 6. Linik Psikolog/Psikoterapist Kaynaklar: · Kaplan, H.S.: The New Sex Therapy: Active Treatment of Sexual Dysfunctions.

New York, Brunner/Mszel, 1974 · McCarthy, Barry, Emily McCarthy: Rekindling Desire, New York, Brunner/Routledge, 2003 · Keçe, C.:Erken Boşalma’nın Üstesinden Gelmek, Ankara, Pusula Yayınevi, 2012 · Lo Piccolo, J., Stock, W.E.: Treatment of Sexual Dysfunction.J.

Anestol kaç dk da etki eder?

Anestol pomad topikal anestezik bir madde olan lidokain ihtiva eder. Suda eriyen baz içinde hazırlanmıştır. Lidokain uyarının başlaması ve iletilmesi için gereken iyon akışını inhibe ederek sinir hücresi membranını stabilize eder ve lokal anestezi oluşumunu sağlar. Etkinin başlaması 3-5 dk içinde olur.

Anestol merhem antibiyotikli mi?

Anestol Pomad – Anestol pomad, anestezik (uyuşturucu) bir madde olan lidokain ve kortikosteroid ilacı olan triamsinolon asetonit ile hazırlanan bir pomaddır. Hemoroid, anal fissür ve benzeri anal bölge problemlerinin semptomatik tedavisinde kullanılır.

Anestol pomadın doğru kullanımı ve dozajı ile birlikte genellikle iyi tolere edilir. Ancak bazı yan etkileri olabilir. Nadir görülen yan etkiler arasında deride kaşıntı, kızarıklık, şişlik, yanma hissi, ürtiker (kurdeşen), dermatit, döküntü, ciltte kuruluk, kanama, enfeksiyon, aşırı duyarlılık reaksiyonları ve cilt atrofisi (incelme) yer alabilir.

Bazı hastalar, özellikle aşırı hassasiyeti olanlar, Anestol pomada karşı alerjik reaksiyonlar veya ağır yan etkiler geliştirebilir. Bu nedenle, pomad kullanımı sırasında herhangi bir olumsuz belirti veya semptom geliştirilmesi durumunda doktora başvurulması önerilir.

Anestol hemoroid için kullanılır mı?

Prof.Dr. Orhan Özgür / Hemoroid Tedavisinde Ameliyat mı? Ameliyat Dışı Yöntemler mi? 1.Hemoroid tedavi edilebilir mi ? Öncelikle hastadaki yakınmaların nedeninin hemoroide bağlı olduğunu ortaya net bir şekilde koymak gereklidir.Hemoroidin tipi, derecesi öncelikle belirlenmelidir.

 1. Birinci ve ikinci derecedeki hemoroidlerde öncelikle kabızlıkla mücadele etmek gereklidir.Hastanın beslenmesine dikkat etmesi son derece önemlidir.Hastanın kabızlık sorunu halledilir, gaita kıvamı yumuşak hale getirilir ise hemoroidin tedavisi çok kolaydır.
 2. Ağrı ve kaşıntının giderilmesinde kortizon ve lokal anestezik içeren merhemler ve suppozituarlar (fitiller) yararlı olur.Bugün eczanelerde hemoroid tedavisinde kullanılan birçok merhem ve fitil bulunmaktadır.

Topikal merhem ve fitillerin kullanımı ; anüs bölgesinin temiz tutulması, yeterli egzersiz yapılması ve dışkının yumuşak kalmasını sağlayabilecek çeşitli önlemlerin alınmasını içeren komple bir tedavi programının sadece bir parçası olabilir. Hemoroidal damarlardaki tonüsü artırarak hemoroidlerin küçülmesine ve ağrının azalmasına yardımcı olabilecek ağız yoluyla alınan ilaçlar kullanıyoruz.Bu ilaçlar ile hem hemoroid küçülüyor hem de kanama kontrol altına alınmaktadır.

 • Günde 1-2 kez antiseptik ilave edilmiş sıcak suda 5-10 dakika oturmak kısmi rahatlama sağlayabilir.2.
 • Eczanelerde satılan hemoroid ilaçları ve hemoroid kremleri nelerdir? Öncelikle şu husus çok önemli; hemoroid ilaçları ve kremlerinin temel görevi hemoroidli hastayı rahatlatmaktır.
 • Yani bu ilaçların hemoroidi kalıcı olarak tedavi etme özellikleri yoktur.

Hemoroid tedavisi mutlaka uzman bir doktor tarafından yürütülmelidir. -Ağızdan alınan ilaçlar; Daflon; Makat bölgesindeki toplar damarları kısmen daraltarak ağrı, şişlik ve kanamayı azaltır. Önemli bir yan etkisi yoktur sürekli kullanımda günde 2 tablet, şikayetin çok arttığı dönemlerde ise günde 4-6 tablet alınır.

 1. Doxium: Daha çok mikrodolaşımı düzenleyerek toplar damar dönüşünü rahatlatır.
 2. Böylece basurdan kaynaklanan rahatsızlıklar geriler.
 3. Şikayetin derecesine göre günde 1-3 tablet alınır.
 4. Ağrı kesiciler; Ağrının yoğun olduğu dönemde ağrıyı azaltmak için kullanılır.
 5. Rem şeklinde uygulanan basur ilaçları; Anestol; Hemoroid, fissür (çatlak) gibi ağrılı her durumda kullanılabilir.

İçindeki bölgesel uyuşukluk sağlayan maddeler sayesinde ağrıyı azaltır. Sadece dış kısma sürülmektedir. Hedensa pomad; içerdiği maddeler bölgesel olarak ağrıyı ve şişliği azaltır, mentol serinlik hissi vererek rahatlatır. Hem dışarı hemde kanülle anüs içine sıkılarak uygulanır.

Hemoralgine pomad; İçerdiği uyuşturucuyla ağrıyı, damar büzücülerle kanamayı azaltır, dışarı ve kanülle anüs iç kısmına günde iki defa uygulanabilir. Kortos krem; içerdiği kortizon sayesinde şişlik ve kaşıntıyı azaltır.Günde iki defa uygulanabilir. Procto-Glivenol krem; İçerdiği bölgesel uyuşturucuyla ağrıyı azaltır, şişlik ve kaşıntıyı azaltır.

Günde iki defa uygulanabilir. Proctolog krem; kaşıntı ve şişlik hissini azaltabilir kortizon içermediğinden belirgin yan etki oluşturmadan uzun süre kullanılabilir. Günde iki defa uygulanabilir. -Fitil şeklinde uygulanan basur ilaçları; Kortos fitil (supozituvar); içerdiği kortizon sayesinde şişlik ve kaşıntıyı azaltır, kortizonun ciltte yapabileceği başka sorunlar sebebiyle uzun süre kullanılmamalıdır.

 1. Günde iki defa uygulanabilir.
 2. Procto-Glivenol (supozituvar); İçerdiği bölgesel uyuşturucuyla ağrıyı azaltır, şişlik ve kaşıntıyı azaltan maddeler şikayetlere iyi gelir, belirgin yan etkisi yoktur.
 3. Günde iki defa uygulanabilir.
 4. Proctolog (supozituvar); kaşıntı ve şişlik hissini azaltabilir kortizon içermediğinden belirgin yan etki oluşturmadan uzun süre kullanılabilir.Günde iki defa uygulanabilir.3.Hemoroid tedavisinde ameliyat dışında kullanılan yöntemler var mı? 3 değişik yöntem vardır.

Bu yöntemler; etkili, oldukça ucuz, pratik, az ağrılı ve hatta tamamen ağrısız, çabuk sonuç veren yöntemlerdir.I., II. derece hemoroidlerin tamamı, III. derece hemoroidlerin %70’i ve bütün hemoroidlerin ise %90’ı bu yöntemlerle tedavi edilebilir.a.Lastik band yöntemi ile bağlama (band ligasyonu) İç hemoroidlerin tedavisinde kullanılır.Dışarıya doğru sarkan ve kanayan hemoroid pakelerinde uygulanır.Hemoroid pakelerinin kökten bağlanması oldukça iyi bir yöntemdir.

Lastik bandlar ile hemoroidal damarlar bağlanıyor ve boğularak söndürülüyor. Basit bir yöntemdir.Poliklinik şartlarında günübirlik ayaktan uygulanabilen, ucuz bir işlemdir.Hemoroid ve band birkaç gün içinde kendiliğinden düşmektedir. Dış hemoroidlere lastik bant uygulanmamalıdır, yoksa çok ağrı yapar,b.Enjeksiyon (Skleroterapi ); Makattan dışarıya çıkmayan ve kanamaya neden olan iç hemoroidlerde kullanılmaktadır.Hemoroidal damarlar içine ilaç enjeksiyonu ile damarların kurutulması işlemidir.

Böylece kanama önlenir ve damarların küçülmesi sağlanır ve dışarıya sarkması önlenir.Bu işleme Skleroterapi adını veriyoruz. Hemoroidin büzülüp kaybolması bir iki haftayı alır. Ancak hemoroid ya da başka nedenle bir kanama varsa, bir kaç dakikada durur.c.İnfrared koagülasyon; Üçüncü işlem koterizasyondur.İnfrared ışını ile damarların yakılması işlemidir.

 • Lazer ışık gurubuna yakın, zaman ayarlı bir sıcak ışık olup, çok iyi kontrol edilebilir; 1-2 saniyede kanamaları durdurabilir ve 1-3 saniyelik uygulamalar ile I. – II.
 • Ve bazı III.
 • Derece hemoroidleri 1 hafta içinde sorun olmaktan çıkarır.
 • Bu tedavilere yanıt vermeyen hastalarda yani yakınmaları kontrol altına alınamayan hastalarda cerrahi tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir.4.Hemoroid tedavisinde anokryo tedavisi için ne söylemek istersiniz ? Son yıllarda kullanım sahamıza girdi.

Buz tedavisi olarak da biliniyor.Eski bilgilerimizin tam tersi bir durum.Zira yıllardır hastalarımıza sıcak su oturma banyosu öneriyorduk.ANOKRYO `nun düşük ısıda makattan uygulanması güvenli bir tedavi seçeneği sağlar.Anokryo yaklaşık 10 cm. uzunluğunda 1.5 cm.

Çapında plastik bir çubuk.Hasta tedaviyi evde kendisi yapabilir. Hastaların şikayetleri süratli bir şekilde geriler ve hızlı bir iyileşme olur. Bir tedavi süresi 5-10 dakika sürer ve günde 2-3 defa uygulanmalıdır. Uygulanan buz etkisi ile damarlarda büzülme olur, kan akımı azalır. Her hangi bir yan etkisi yoktur.

Anokryo tedavisi ile hemoroidini tedavi ettiğimiz hasta sayısı 70 dolayındadır.Bunların hepsi ameliyat sınırında olan hastalar idi.5. Anokryo’ nun kullanım şekli nasıldır ? Çubuk 1-2 saat buzdolabında buzlukta -15 – 20°C tutulduktan sonra, en düşük sıcaklığı olan -15°C ulaşır.

Çubuk daha sonra suda çözülebilen bir jel ile kayganlaştırılır ve anal kanala 5-10 dakika kalacak şekilde yerleştirilir. Temizlik ve dezenfeksiyondan sonra, çubuk kendi kabı ile birlikte tekrar buzdolabına konulmalıdır. ANOKRYO defalarca kullanılabilir; sağlığa zarar verici bir madde içermez. Kokusuzdur, hijyeniktir, kullanılan bölgede leke bırakmaz.6.Hemoroid hastalarında ne zaman ameliyat önerilir ? Üçüncü derece hemoroidlerde de öncelikle yukarıda bahsettiğim yöntemler denenmeli sonuç alınamaz ise ameliyat önerilmelidir.

Dördüncü derece hemoroidlerde tedavi cerrahidir. Cerrahi tedavi yöntemleri ise hastaya göre değişiklik göstermektedir.Hemoroidektomi, stapled hemoroidopeksi (De Longo) ve diğer bazı ameliyat teknikleri uygulanmaktadır. Bu tedavilerden hangisinin uygulanacağı hastadaki hemoroidin derecesine, eşlik eden ikinci bir rahatsızlığın(çatlak v.b.) varlığına ve cerrahın tecrübesine ve tercihine göre değişmektedir.

 1. Cerrahi girişimlerin avantajları ; daha etkili ve daha kalıcı netice vermeleridir,
 2. Ancak daha sıkıntılı ve pahalı, daha meşgul edici, daha ağrılı ve istenmeyen yan etkileri daha fazladır,
 3. Hemoroid tedavisinde cerrahinin yeri %10’dan az olmalıdır,
 4. Çünkü cerrahi girişimlerde, özellikle ehil olmayan ellerde, genelde 1-2 hafta süren şiddetli ağrılar ve beklenmeyen komplikasyonlar olabilir,

Cerrahi girişimler, genel anestezi, yani narkoz ve hastanede yatış ; önceden müshil ve lavman ile barsak temizliği gibi zahmetli bir ön hazırlık yapmayı gerektirir, Bu nedenle hastalarda tedavi yöntemini ilk tanı aşamasında iyi belirlemek gereklidir.Her hastaya mutlaka ameliyat gerekir ön yargısıyla yaklaşmamak gereklidir.7.

Hemoroid ameliyatı sonrasında hangi komplikasyonlar görülebilir? İdrar yapma zorluğu, makattan kanama, geride memelerin kalması, makat darlığı gelişmesi, makat çatlağı, makat fistülü, enfeksiyon, dışkı veya gaz kaçırma, basur pıhtılaşması ve sürekli ıkınma hissi gibi komplikasyonlar gelişebilir. Görüldüğü üzere ameliyat sonrası komplikasyonlar azımsanacak düzeyde değildir.Ameliyat gerekliliğine karar verilmesi, cerrahın bilgisi, tecrübesi ve deneyimi son derece önemlidir.8.Hemoroid nüks edebilir mi? Can alıcı bir soru.

Basur (hemoroid) tedavi edilse bile ameliyatsız yöntemlerde % 10-50, ameliyatlı yöntemlerde % 1.5-15 oranında tekrarlayabilir. Nedenler arasında uygulanan cerrahi teknik, devam eden kabızlık ve beslenme alışkanlıklarındaki hatalar vb. nedenler sayılabilir.9.Sonuç olarak hemoroidli bir hastaya önerilerimiz neler olmalıdır ? YAPILMASI GEREKENLER

See also:  Yarim Altin Ne Kadar?

Kişisel temizliğinize özen gösterin (anal bölgenin düzenli temizliği) Dışkılama hissi geldiğinde barsaklarınızı mümkün olduğunca çabuk boşaltın Kilo almayınız.Şişmanlık hemoroid için ciddi bir risk faktörüdür. Kabızlık için verdiğimiz önerilere mutlaka uyunuz

YAPILMAMASI GEREKENLER

Kabızlık ve dışkılama esnasında ıkınma Ağır yük taşıma Dar giysilerin giyilmesi

· Kahve, alkol, baharat, hardal sürekli tüketilmemelidir · Bisiklete, ata binmek, uzun süre ayakta kalmak ya da oturmak

Kontrolsüz müshil kullanımından kaçınmak gereklidir.Bazı hastalar hergün müshil almaktadır.Bu son derece yanlış bir yöntemdir.

SON SÖZ: Hemoroid tedavi sonrası nüks edebilir.Hastanın öncelikle kabızlık sorununu çözmesi gereklidir. : Prof.Dr. Orhan Özgür / Hemoroid Tedavisinde Ameliyat mı? Ameliyat Dışı Yöntemler mi?

Anestol nereye Surulur?

ANESTOL, deri ve mukozanın yüzeysel yanıkları, çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılar, meme ucu, anüs, dudak çatlakları ve ağrıları, soluk borusu içine tüp yerleştirilmesi işlemi (endotrakeal entubasyon) sırasında anestezik lubrikan (kaydırıcı) olarak kullanılır.

Anestol uyuşturucu krem mi?

Acısız Bir Deneyim İçin Anestezi Kremi – Derinize uygulayacağınız acı verebilecek işlemlerden ve basit tıbbi müdahalelerden önce kullanılan anestezi kreminin lokal anestezi yani bölgesel uyuşma hissini sağlayacağı biliniyor. Uzmanlar tarafından da sıklıkla tercih edilen bir ürün olmakla beraber ağrıyı ve acıyı tamamen dindirebilme özelliğini de sizlere sunuyor.

Anestezik krem isimleri ise kullanıcıların merak ettiği bir konu oluyor. Sıklıkla tercih edilen kremler Anestol pomad, Emla krem, Gelica krem ve epi krem olarak ön plana çıkıyor. Anestol pomad, en çok satın alınan ve kullanılan lokal anestezi kremlerinden biri oluyor. Önceden cilt yanıkları sebebiyle meydana gelen acı hissinin azaltılması ve rahatlatılması amacıyla kullanılıyorken son zamanlarda farklı kullanım kategorilerine ayrılıyor.

Sıklıkla ağda yapılmadan önce uygulanılacak bölgeye sürülüyor ve acı hissinin minimuma düşürülmesini sağlıyor. Bir diğer krem çeşidi ise Emla krem oluyor. Anestol pomad ile yarışan bu krem, etkili uyuşturucu özelliğiyle çokça tercih edilenler arasında yer alıyor.

 • Gelica krem ise kullanım alanı çok geniş olan bir ürün olarak biliniyor.
 • Botoks, epilasyon, ağda öncesinde uygulanılacak alanı hissizleştirmek için kullanılıyor.
 • Epi krem, botoks haricinde vasküler tedavide de kullanılan bir ürün olarak ön plana çıkıyor.
 • Derinizde yer alan sinirlerin işlevini geçici bir süre için engellemesiyle ağrı hissinizi azaltmaya yarayan bu kremler, hayatınızı oldukça kolaylaştırıyor.

Tıbbi müdahaleler öncesinde de kullanılıyor. En çok kullanılan alanı ise ağda oluyor. İstenmeyen tüylerin alınmasını sağlayan ağda işlemi kadınlar tarafından çokça tercih edilenler arasında yer alıyor. Fakat herkes tarafından bu işlemin çok acılı olduğu da biliniyor.

Güzellik için ağrı çekmek gerekir ezberi bu kremlerle bozuluyor. Ağda işlemi yapmadan önce bölgeye anestezik kreminizi sürdüğünüz takdirde kısa bir süre sonra bölgede uyuşma etkisi görülüyor. Bu sayede ağda işlemi acısız ve ağrısız gerçekleştirilebiliyor. Yine istenmeyen tüylerden kurtulmak için sunulan bir diğer seçenek ise lazer epilasyon oluyor.

Günümüzde kadınlar tarafından çokça tercih edilen bu işlem de oldukça acı veriyor. Bu sebeple, hayalinizdeki acısız lazer epilasyon için de bu kremler imdadınıza yetişiyor. İşlem öncesinde anestezi kremlerini kullanarak acı hissini minimuma indirebilirsiniz.

Anestol krem açık yaraya sürülür mü?

Çok ağrılıysa başta yanığa önce ANESTOL ® POMAD (anestezik) sürülür. Sonra SİLVERDİN ® KREM (Dünyada en sık tercih edilendir.) veya FUCİDİN ® KREM/POMAD gibi antibakteriyeller yaraya sürülür.

Anestezik krem ne işe yarar?

Dermokozmetik ürünler içerisinde sayılabilecek reçetesiz anestezi kremlerinin kullanımı, son yıllarda giderek artmaktadır. Anestezi kremi ne işe yarar sorusuna yanıt olarak, Anestezi kremlerinin ciltte ve mukoza zarlarında geçici hissizliğe neden olarak hissedilebilecek olan acıyı azaltmaya ve hafifletmeye yardımcı olduğu söylenebilir.

Özellikle lazer öncesi anestezi kremi uygulaması, yaygın olarak tercih edilir. Çoğu yetişkin anestezi cilt kremlerini kullanabilir. Uyuşturucu krem, cildi geçici olarak uyuşturarak iğne veya lazer içeren kozmetik prosedürlerin acısını hafifletmeye yardımcı olur. Uyuşturma etkisini elde etmek için bu kremleri, yaklaşık 60 dakika önce cilde uygulamanız ve bölgeyi her zaman uygun bir kapatıcı pansumanla kapatmanız gerekebilir.

Genel olarak, uyuşturma etkisi kremin temizlenmesini takiben iki saat sürebilir. Bu süre, yüzde kullanıldığında kısalabilir. Ağrı, şişlik ve kanamayı hafifletmeye yardımcı olan bu kremler, yaptırdığınız işlemlerde stresi azaltarak size daha fazla konfor sağlar.

Lazer için hangi uyuşturucu krem?

Buz Lazer Lazer Epilasyon Soru & Cevap Lazer Epilasyon Öncesi Emla Krem Kullanımı?

Ş*** 03 Mart 2020 Ben geçen ay tüm vücuduma lazer epilasyona başladım. Bacaklarım, kollarım, koltuk altı, genital bölge yaptırdım. Çok ağrılıydı, ben bu kadar canımın yanacağın ı düşünmemiştim. Bacaklar ve koltuk altında iyi kötü idare ettim ama genitalde gözümden yaşlar geldi.

İkinci seans yaklaşıyor, beni korkular sardı. Emla krem acıyı azaltmak için kullanılıyormuş. Lazer yaptırdığım yeri aradım, bizim böyle bir uygulamamız yok siz isterseniz emla krem sürüp gelin dediler. Eczaneden emla almaya gittim ama çok pahalı. Karasızım bu yüzden, zaten epilasyona bir sürü para veriyorum ayrıca bir de emla kreme para vermek istemiyorum açıkçası.

Siz emla kremi öneriyormusunuz? Merhabalar, emla krem deri üzerine uygulanan lokal anestezik kremdir. Uygulandığı alanın uyuşmasını sağlayarak geçici hissizlik verir. Emla ve benzeri lokal anestezik kremler, küçük cerrahi işlemler ve botox, dolgu gibi bazı kozmetik prosedürlerden önce deri üzerindeki ağrının azaltılmasında kullanılırlar.

Lazer epilasyon öncesinde daha çok ağrı eşiği düşük kişiler emla veya benzeri lokal anestezik kremlerden yararlanmaktadır. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi ek bir maliyet getireceğinden çok fazla tercih edilmemektedir. Neredeyse tamamen ağrısız olan Buz Lazer,günümüzün en çok tercih edilen lazer epilasyon yöntemidir.

Genital bölge epilasyonunda da ağrısız olan Buz Lazer, uygulama esnasında cildi -3 dereceye kadar soğutur. Buz Lazer etkili,kalıcı sonuçlara sahiptir ve ağrısız, konforlu bir lazer epilasyon sunar. T*** 18 Mart 2020 ben haftaya lazer epilasyon yaptırmaya başlayacağım. ağrıya çok dayanıksız biriyim. lazer epilasyondan önce emla krem sürünce ağrıyı azaltıyormuş ama emla çok pahalı bir krem. başka ne yapabilirim lazer epilasyon ağrısı için? Merhabalar, emla lokal anestezik bir kremdir ve uygulandığı bölgede geçici hissizlik yaratır. Ağrısız lazer epilasyon için Buz Lazer yaptırabilirsiniz. Buz Lazer neredeyse tamamen ağrısız bir yöntemdir. Özellikle ağrı eşiği düşük kişiler için ideal bir çözümdür. Gerçek Buz lazer merkezleri için sayfamızın Nerede Yaptırabilirim linkini ziyaret edebilrisiniz. B*** 04 Ekim 2021 Merhaba ben lazer epilasyon yaptırdım sizin sitenizde nerde yaptırabilirim diye baktım sitede yer almıyor, Aşırı bir ağrı hissettim lazer epilasyon boyunca ve dayanamadım sürekli durmak zorunda kaldık. Bundan sonraki seans için emla krem kullanmayı düşünüyorum, kullanılabilir mi sizce? Merhabalar, emla krem deri üstüne uygulanan lokal anestezik bir kremdir dolayısıyla lazer epilasyonun uygulandığı bölgede geçici hissizlik oluşturur. Fakat krem oldukça pahalıdır. Hem ağrısız hem de konforlu bir şekilde lazer epilasyon için Buz Lazer yaptırmanızı tavsiye ederiz. T*** 08 Ekim 2021 merhaba ben bir epilasyon merkezi buldum ve 2 arkadaş ilk seansımızı yaptırdık 5 ekimde,kol,koltuk altı,bacak,göbek bölgesi acılıydı ama dayanilmayacak gibi değildi. genital bölgede dayanılmaz bir acı hissettim ve merkez isterseniz anestezik etkisi olan emla krem sürebiliriz dedi.tamam sürün dedim ama çok pahalıydı ve almak zorunda kaldım.masadan kalkma şansım yok devamda edemiyordum acıdan.benden sonra epilasyon için odaya giren arkadaşım krem almayı tercih etmedi ve odadan çıktığında acıdan gozleri dışarı çıkacak gibiydi çok cani yanmış. Merhaba, bazı lazer epilasyonlardan önce emla krem kullanıldığı doğrudur. Emla krem deri üzerine uygulanır ve deri üstünde geçici hissizlik sağlar. Fakat emla kremin oldukça pahalıdır ve ek bir maliyet yaratmaktadır. Bu sebeple neredeyse ağrısız olan Buz Lazer yaptırmanızı tavsiye ederiz. E*** 31 Ekim 2021 merhaba lazer epilasyona gidiyorum genital ve koltuk altımda çok fazla acı oluyordu dayanamayacak gibi oldum bana emla krem almamı söylediler çok pahalıydı onu uyguladılar daha sonra yaptılar acı hissetmeye devam ettim yeterince verimde alamadığım için gittiğim merkezi bıraktım sanırım buz lazere başlıcam bu tür ek krem vs uygulamam gerekir mi acı hissi olmasın diye? Merhabalar, emla lokal anestezik bir kremdir uygulandığı bölgede geçici hissizlik yaratır. Buz Lazer sahip olduğu patentli ICE teknolojisi ile cilt yüzeyini -3 dereceye kadar soğutarak neredeyse acısız bir uygulama deneyimi sunar. Bu nedenle Buz Lazer epilasyondan önce herhangi bir ekstra krem kullanmaya gerek yoktur. F*** 18 Kasım 2021 Merhaba bir merkezde genital bölge için lazer epilasyon yaptırıyorum fakat işlemden önce acı hissinin daha az olması için emla krem almamı önerdiler ne kadar doğrudur? Buz lazerde de aynı sistem uygulanıyor mu? Merhabalar, bazı lazer epilasyon uygulamalarından önce emla krem kullanıldığı doğrudur. Emla krem deri üstüne uygulanır ve uygulama yapılacak bölgede geçici his kaybına neden olur. Fakat bu tür kremler ek ücrete tabi tutularak uygulandığı için oldukça pahalıdır. F*** 06 Mart 2022 İyi günler emla krem var benim lazer epilasyon seanslarıma artık onu kullanarak devam edilecek dendi kullandık fakat istenilen şekilde uyuşma falan yok aynı acı yani Buz Lazer epilasyon yapılsa bu kremleri kullanacak mısınız. Merhabalar, Buz Lazer epilasyon sahip olduğu patentli ICE Teknolojisi ile cilt yüzeyini -3 dereceye kadar soğutur ve sizlere acı hissi yerine serinlik ve ferahlık hissi verir. Dolayısıyla emla krem kullanılmasına gerek kalmadan sizlere acısız bir lazer epilasyon deneyimi sunar. Buz Lazer epilasyon günümüzün bilinen en acısız lazer epilasyon yöntemidir. D*** 08 Mart 2022 İyi günler genital ve koltuk altı lazer epilasyon seanslarımda çok acı duyduğum için emla krem kullanmamı önerdiler. Kullanabilir miyim ? Merhabalar, emla krem uygulandığı alanın uyuşmasını sağlayan, geçici hissizlik veren ve maliyetleri yüksek lokal anestezik kremdir. Lazer epilasyon öncesinde ağrı eşiği düşük kişiler emla veya benzeri lokal anestezik kremlerden yararlanmaktadır. Fakat bu tip uyuşturucu kremlere gerek duymadan Buz Lazer işlemi yaptırabilir ve istenmeyen tüylerinizden acısız bir şekilde kurtulabilirsiniz. K*** 13 Mart 2022 İyi günler benim anlamadığım bir konu var lazer seanslarında uyuşturmak için emla adında bir krem var gerçekten yarar mı işe ve her merkez kullanıyor mu ? Merhabalar, emla krem deri üstüne uygulanan lokal anestezik bir kremdir. Lazer epilasyon işleminin uygulandığı bölgede geçici hissizlik oluşturur. Fakat krem ekstra bir uygulamadır, lazer epilasyonun bir parçası değildir, tercihe göre uygulanır ve oldukça pahalıdır. Ş*** 02 Nisan 2022 İyi günler lazer epilasyon seanslarım sırasında hissettiğim acı inanılmaz arkadaşlarım seanslarda emla krem kullan diyor işe yarar mı kullanayım mı ? Merhabalar, emla krem deri üzerine uygulanan lokal anestezik kremdir ve geçici hissizlik verir. Emla krem gibi kremler, genellikle geleneksel lazer epilasyon işlemleri sırasında kullanılan ekstra bir uygulamadır ve ücretlendirilmesi oldukça pahalıdır. N*** 13 Temmuz 2022 lazere başladım ama genital bölgemde inanılmaz acı hissediyorum napabilirim? Emla krem varmış onu kullansam seanslaradan önce ne dersiniz? Merhabalar, emla krem lokal olarak uygulanan bir anestezik kremdir. Genellikle acı eşiği çok düşük olan kişiler geleneksel lazer epilasyon tedavisinde acı hissine dayanamayıp seanslardan önce bu tarz kremler kullanmaktadır. Fakat Buz Lazer epilasyonu tercih edenlerin bu tarz kremlere ihtiyacı yoktur. L*** 15 Ağustos 2022 Lazer epilasyon için gittiğim merkez seanslara girmeden kullanmam gereken bir krem önerdi ve almam söylendi. Emla adında bir krem kullanım amacı nedir? Merhabalar, emla krem uygulandığı bölgede geçici hissizlik yaratan lokal anestezik kremdir. Genellikle, geleneksel lazer epilasyon yöntemleri sırasında hissedilen fazla acıyı hafifletmek için kullanılmaktadır. Bu tip kremler ekstra ücrete tabi tutulmakta ve lazer epilasyon tedavisini masraflı hale getirmektedir. S*** 01 Kasım 2022 Merhaba emla kremin kullanım alanı nedir bana lazer epilasyon önesinden kullanmam için almam söylendi tam olarak ne işlevi görüyor? Merhabalar, emla krem deri üzerine uygulanan, lokal anestezik kremdir. Uygulandığı alanın uyuşmasını sağlar ve geçici hissizlik etkisi vermektedir. Genellikle, geleneksel lazer epilasyon işlemleri öncesinde daha çok ağrı eşiği düşük kişiler, emla veya benzeri lokal anestezik kremlerden yararlanmaktadır. Buz Lazer epilasyon uygulamları için ihtiyaç duyulmamaktadır. Ş*** 25 Aralık 2022 Buz lazer epilasyon seanslarınızdan önce hastalarınıza emla krem kullanıyor musunuz ? Merhabalar, Buz Lazer, sahip olduğu patentli ICE Teknoloji ile seanslar esnasında cilt yüzeyi -3 dereceye kadar soğutulur ve hastalarına neredeyse acısız lazer epilasyon deneyimi sunar. Buz Lazer epilasyon öncesi emla krem kullanımına gerek duyulmamaktadır. E*** 27 Mayıs 2023 Buz Lazer seanslarından önce merkezleriniz acılı olmasın diye emla krem kullanıyor mu ? Merhabalar, Buz Lazer sahip olduğu patentli ICE teknolojisi ile seans boyunca cilt yüzeyini -3 dereceye kadar soğutur ve danışanlarına neredeyse acısız bir uygulama deneyimi sunar. Buz Lazer epilasyondan önce emla krem kullanımına ihtiyaç duyulmaz. M*** 07 Temmuz 2023 şans eseri konuştuğum bir klinik bana güzel bir paket sundu. Konuştuk fakat azda olsa acı hissedebilirsiniz dediler. Acısız olsun isterseniz seanslardan 1 saat önce işlem bölgesine emla krem kullanın uyuşur hiç acı hissetmezseniz dediler. Siz Buz Lazer epilasyon seanslarından öncesinde emla krem dedikleri ürünü öneriyor musunuz? Merhabalar, emla krem deri üzerine lokal olarak uygulanan anestezik bir kremdir. Emla krem, uygulandığı bölgede geçici his kaybına neden. Buz Lazer epilasyon için emla krem gibi anestezik ürünlere ihtiyaç duyulmaz. Buz Lazer, seans boyunca cilt yüzeyini -3 dereceye kadar soğutur ve kişiye acı hissi yerine serinlik hissi verir. B*** 05 Eylül 2023 Buz Lazer merkezlerinizde emla krem kullanılıyormu ve söylenildiği kadar etkili mi ? Merhabalar, Emla krem, ciltte uyuşturma etkisi yaratan bir lokal anestezik kremdir. Bu nedenle, belirli cilt bölgelerinin uyuşturulmasına yardımcı olabilir ve ağrının azaltılmasına katkıda bulunabilir. Emla krem, genellikle lazer epilasyon işlemleri öncesinde ağrıyı ve ciltteki hassasiyeti azaltmak amacıyla kullanılır.

Anestol krem makata sürülür mu?

Anestol Merhem Dışkılamadan 3-4 dakika önce anüsün içine parmakla sürülmelidir.

Anestol krem ne kadar bekletilmeli?

En fazla 100 cm2′ lik bölgeye en fazla 10 g krem uygulayınız. Uygulama süresi yaklaşık 1 saattir ( en fazla 5 saat).

Anestol krem epilasyon için kullanılır mı?

Anestol Merhem Ne IE Yarar Lokal uyuşturucu olmasıyla kulak deldirme ya da ağda sırasında kullanılması önerilen Anestol pomad hakkında uzmanlardan alınan bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Yalnızca eczanelerde yüksek bir fiyata satılan Anestol krem nasıl kullanılır? Kullananlara bir zararı olur mu? Anestol pomadın fiyatı nedir? Tüm bu soruların yanıtını öğrenmek istiyorsanız mutlaka yazımıza göz atmalısınız.

See also:  Tyt Ne Demek?

Son günlerde kadın platformlarında adını sıkça duyduğumuz Anestol Pomad, eczanelerde satılan en iyi lokal anestezikler arasında yer almaktadır. Uygulandığı bölgede uyuşma sağlayan anestol pomad sadece 30 gramlık alüminyum tüplerde raflarda yer almaktadır. Uzman doktorların kullanım amacına göre reçeteye yazdıkları Anestol pomad, içerisinde yardımcı madde olarak Metil paraben, propil paraben, polietilen glikol 1500, polietilen glikol 6000, propilen glikol içermektedir.

Kullanan birçok kadının özellikle de ağda sırasında istedikleri uyuşmayı sağladıkları Anestol pomadı kullanmadan önce talimatları okumalı ve mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Anestol Merhem Ne IE Yarar Anestol pomad İLİŞKİLİ HABER Sudocrem nedir? Sudocrem ne işe yarar? Sudocrem cilde faydaları nelerdir? Kullanımı basit sanılan Anestol Pomad ilaç olduğu için bazı kişilerde istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Sanılanın aksine faydalarından çok yan etkileriyle karşı kaşıya kalabilirsiniz.

 1. Etken maddesi ise her tüp %5 lidokaindir.
 2. Uygulandığı bölgede kısa sürede etkisini gösteren Anestol Pomad, kesinlikle doktor ve uzman olmadan kullanılmamalıdır.
 3. ANESTOL POMAD HANGİ ALANLARDA KULLANILIR? Anestol’un prospektüsünde yer alan bilgilere göre bu krem, deri ve mukozanın yüzeysel yanıkları, çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılar, meme ucu, dudak çatlakları ve ağrılarında kullanılabilir.

Ancak şimdilerde kadınlar ağda öncesinde ya da lazer epilasyonda acıyı azaltmak için uyguluyor. Kuaförde kaş bıyık aldırırken acıyı hissetmek istemiyorsanız bu kremi uygulayabilirsiniz. Özellikle acısı biraz fazla olan iğneli lazer epilasyonda da Anestol Pomad’ı sürebilirsiniz.

– Cildinizin kuruluğundan dolayı ya da kullandığınız sütyenin naylon olmasından ötürü oluşan meme ucu çatlakları için bu kremi uygulayabilirsiniz. – Basurdaki acıyı azaltmak, güneş yanıkları sonrasında acıyı en aza indirmek için uzmana danışarak kremi uygulayabilirsiniz. Anestol Merhem Ne IE Yarar Anestol krem nasıl kullanılır

ANESTOL POMAD KREM NASIL KULLANILIR? Kullanmadan önce mutlaka uzmana danışmanız gereken Anestol Pomad, gün içerisinde 2 veya 3 kez sürülebilir. Ancak bu kullanımlarda 5 gramdan daha fazla uygulamamalısınız. Gün içerisinde en fazla kullanım dozu ise 17 ya da 20 gramdır. anestol krem fiyatı İLİŞKİLİ HABER Excipial Lipo ne işe yarar? Excipial Lipo nasıl kullanımı Excipial Lipo fiyatı 2020 ANESTOL KREM İN FİYATI Anestol pomad reçete ile satılan bir kremdir. Doktorunuzdan yazmasını isteyebilirsiniz. Mart ayından itibaren reçetesiz fiyatı 36,90 TL’dir.

En iyi hemoroid kremi hangisi?

Bayanlar En İyi Hemoroid Kremi Bayanlar En İyi Hemoroid Kremi Proctolog ve Procto Glyvenol Anestol Merhem Ne IE Yarar Anestol Merhem Ne IE Yarar Bayanlar en iyi hemoroid kremi ve benzeri evde çözüm olacak ilaçlar en fazla önerilen ilaçlardır. Proctolog ve Procto Glyvenol ismindeki iki ilaç aynı etken maddeye sahiptir. Kaşıntıyı ve şişliği indirebilen bu ilaçlar, bayanlar en iyi hemoroid kremi olarak gösteriliyor.

Reçetesiz olarak satılan bu ürünler bölgesel olarak rahatlama sağlayan anestezik maddeler içerir. Bu ürünlerin kullanımı kısa sürelide olsa bayanların hemoroid rahatsızlığının neden olduğu semptomların giderilmesinde etkilidir. Fakat bayanlar için hemoroid kremi tam iyileşme sağlamaz sadece hemoroid semptomlarında geçici düzelme sağlar.

Bu konuda farklı firmalar tarafından üretilen kremler ve fitiller mevcuttur. Çoğu zaman fitil kullanımı iç hemoroid konusunda başarılıdır. Dış hemoroid için genel olarak özel formüle sahip olan merhem, krem ve macun gibi ürünler kullanılabilir. Fitilin yapı olarak uzun bir sürede parçalanması ve etken maddesini yavaş yavaş salması nedeniyle etkisi bir süre devam eder.

Bu konuda oldukça rahatlatan fitil kullanımı önerilir. Kan damarlarının büzülmesini ve ağrının giderilmesini sağlayan topikal ürünler ağrı, şişlik gibi durumları ortadan kaldırır. Ayrıca hemoroidin tahriş olması şikayet edilen rahatsızlıkların artmasına neden olur. İçerdikleri bazı maddeler sayesinde topikal ürünler hemoroid üzerinde bir bariyer oluşturur.

Bu bariyer tahrişi önleyerek dokuların iyileşmesi konusunda destek olur. Yanma, kaşıntı gibi istenmeyen durumları ortadan kaldıran bu ürünler semptomları yatıştırır ve hemoroide iyi gelir. Bayanların evde kolay bir şekilde hazırladığı ve bölgesine uyguladığı kremlerde mevcuttur.

Makat ağrısına hangi krem iyi gelir?

Makat Çatlağı Kremi Varmıdır? – Makat çatlağı (anal fissür ) tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, ağrıyı hafifletmek ve iyileşmeyi hızlandırmak için uygulana bilinir. Bu ilaçlar arasında Anuflex, Anestol ve Rectoderm gibi seçenekler bulunmaktadır. Ancak herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktor tavsiyesi almalı ve yan etkileri göz önünde bulundurmalısınız.

Basur dan nasıl kurtulurum?

Hastalığın erken evresinde bol sıvı alımı, diyet, ağrı kesiciler, steroid içeren fitiller ve kremler etkilidir. Ayrıca ‘oturma banyosu’ denilen sıcak su banyosunun yanı sıra kabızlığı olan hastalarda lifli gıdaların tüketilmesi, şikayetlerin azalmasını sağlar.

Lokalen krem vajinaya sürülür mü?

VAJİNİSMUSTA HATALI VE YANLIŞ TEDAVİLER 1-Hymenektomi yani kızlık zarının ameliyatla alınması: Vajinismusun kızlık zarıyla bir ilişkisi yoktur. Kızlık zarının alınması var olan sorunu çözmez. Fakat meslek hayatım boyunca bir kez karşılaştığım ve çok nadir görülen bir durum olan kızlık zarının kalın olması gibi zar anormalliğine bağlı ağrı, acı veya kanama nedeniyle vajinismus gelişmiş ise, cerrahi bir yöntemle bu zarın kesilmesi yapılabilir.2-Genel anestezi altında cinsel birleşme: Bilindiği üzere genel anestezi sırasında vajinal kaslar gevşediğinden cinsel birleşmeye olanak vermeyen vajinal kasılmalar olmaz ve ilişki gerçekleştirilebilir.

Ancak bu durum çözüm olmaz ve sonraki cinsel birleşmelerde aynı sorun yaşanır. Ayrıca çiftlerden birinin uyuşturulması, kendini bilmeden ilişkiye zorlanması, tıp etiğine, ahlaki yapımıza ve hatta çağdaş insana yakışmayan bir durumdur. Çünkü sevişmede ve cinsel ilişkide karşılıklı haz esasken bu durum bir nevi tecavüzdür.3-Vajinaya botoks uygulanması: Vajina ve çevresine kontrollü botoks enjeksiyonu yapılarak kasılmanın önüne geçilebildiğinin iddia edildiği bu tedavi yöntemi henüz gelişim aşamasındadır.

Botoks vajina kaslarını geçici olarak felç eder ve böylelikle cinsel birleşme sağlanabilir. Ama kadının ağrıyacak, acıyacak, kanayacak vb. korkuları, cinsel birleşmeye karşı bilinçdışı direnci, geçmiş travmalarının etkileri olduğu gibi kalır. Bu durumda botoksun felç edici etkisine rağmen vajinismus devam edebilir veya botoks geçici olarak işe yarasa bile etkisi geçtiğinde vajinismus tekrar ortaya çıkabilir.

4-Lokal uyuşturucu kremler ve pomadların ilişki öncesi vajinaya sürülerek kullanılması:Kadınların bilinçdışı korkularını ortadan kaldırmadığı için yararsızdır.5-Kadının cinsel ilişki öncesi alkol alması:Alkolün hafif alınması vajinismusa yol açan faktörleri ortadan kaldırmadığından ve fazla alınması ise sarhoşluk yaparak kişinin bilincini kaybetmesine yol açtığından yararsızdır.6-Cinsel ilişki öncesi sakinleştirici ve kas gevşetici ilaçların birlikte kullanılması:Bu tür ilaçlar yararsızdır ve üstelik bazıları cinsel isteği azalttığı için cinsel ilişiki öncesi alınmaları normalde de tavsiye edilmez.7-İlişki öncesi vajinaya buhar tutulması, sıcak su banyosu, lokal uyuşturucu krem veya pomat, ağrı kesici, sakinleştirici ve sıkıntı giderici ilaçların birlikte kullanımı:Sadece cinsel birleşme korkusu yaşayan ve vajinal kasılmaları olmayan kişilerde bazen işe yarayan veya geçici çözüm olabilen bu yöntem vajinismusta yararsızdır.8-Tek Seanslık Tedaviler

Vajinismusta çiftler bu sorunu çözmeye tam olarak hazırsa, erken bir başvuru varsa ve derinlerde yatan ciddi bir patoloji yoksa, sorun cinsel bilgilendirme ve danışma ile kolaylıkla çözülebilir. Ama tek seanslık bir tedavide sorunu çözmek adına kadınlara kas gevşetici ve ağrı kesici ilaçlar, lokal uyuşturucu kremler verme, sıcak suda oturtma, vajene buhar tutma kadının var olan korkularını daha da arttırır.

Çünkü kadının çok ağrıyacak, canım yanacak, çok kanayacak, zar patlayacak, zar yırtılacak vb. korkularına, evet ağrıyacak ama biz ağrımaması için gerekli ilaçları size verdik türünden telkin edici yaklaşımlar çok doğru değildir, hastayı üzmek ve korkutmaktan başka bir şeye yaramaz. Bu nedenle tek seanslık tedavileri tavsiye etmiyorum.

Cinsel Terapist Helen Singer KAPLAN’ın Resimli Cinsel Tedavi Kılavuzu adlı kitabının ikinci baskısında vajinismusun tedavisi aşağıda anlatılmıştır: Tedavi temel olarak koşullandırılmış vajinal tepkinin ortadan kaldırılmasından oluşur. Bu işlem, gevşemiş ve sakin koşullar altında, vajinal girişe kademeli olarak boyutu büyüyen nesnelerin yerleştirilmesi ile gerçekleştirilir.

 1. Hasta, fallus boyutunda bir nesneyi tolere edebildiğinde tedavi olmuş demektir.
 2. Bu inanılmaz derecede basit tedavi planı birçok vajinismik kadının vajinalarını kapatan basit koşullandırılmış bir refleks göstermemesidir.
 3. Bu kadınlar genellikle aynı zamanda cinsel ilişki ve penetrasyon konusunda fobiktir.

Tedavinin koşullandırmanın giderilmesi bölümü başlamadan önce fobik kaçınmanın ortadan kaldırılması gerekir. Fobik olarak cinsel ilişkiden kaçınma halinin yönetilmesi için çeşitli teknikler vardır. Bunlar, mantıksız korkunun altında yatan bilinçsiz unsurların analitik bir şekilde yorumlanması, destek ve güven tazelemesi ve korku duyguları ile baş başa kalmak konusunda cesaretlendirme ve bu duygulara karşın penetrasyon girişiminde bulunma; ve sistematik olarak hassasiyetin giderilmesi ve hipnoz gibi davranışsal tekniklerdir.

 1. Genellikle analitik ve destekleyici yöntemlerin bir bileşimini uygularım.
 2. Vajinismusun oluşmasına neden olan orijinal kaynağı veya travmayı araştırmaya çalışır ve buna verilen duygusal tepkiyi ele alırım.
 3. Hızlı bir şekilde bu oluşumun ötesine geçerim ve sorunun burada ve şimdi görülen yıkıcı etkilerini incelerim ve hastanın bunun üstesinden gelmek amaçlı yapıcı ve rasyonel çabalarını desteklerim.

Bununla birlikte, başkaları daha keskin davranışsal yaklaşımlar kullanmışlardır ve bunlar iyi sonuçlar vermiştir. İn – vivo hassasiyet giderme veya penetrasyon yalnızca kadının vajinal penetrasyon konusundaki fobik kaçınması ortadan kaldırıldıktan ve cinsel ilişki ile ilgili karmaşıklıkları, prosedür hakkında nispeten çatışmasız hale gelmesini sağlayacak kadar çözüldükten sonra başlatılmalıdır.

 1. Linisyenler koşullandırmanın giderilmesi amacıyla vajinaya sokulacak çeşitli nesneler kullanırlar.
 2. Bazıları kademeli cam kateterlerin kullanımını önerirken diğerleri kauçuk, başkaları da tampon kullanmaktadır.
 3. Nesnenin doğasının ne olduğu koşullandırma amacı açısından önemli değildir.
 4. Ben, hastalar için duygusal olarak en kabul edilebilir yöntem olduğunu gördüğümden ve suni nesnelere göre terapatik dirençleri mobilize etmesi daha az muhtemel olduğundan, hastanın ve kocasının parmağını kullanırım.

Prosedür Hastaya yalnız başınayken bir ayna kullanarak vajinal girişini gözlemlemesi söylenir. İşaret parmağını vajinal girişe koyması ve parmak ucunun vajinal girişe sokulmasının ne hissettirdiğini görmesi istenir. Bu duygular ve bunların anlamları daha sonraki terapi seansında güven tazeleyici bir biçimde araştırılır.

 • Buna ek olarak, hastanın bu süre içerisinde sahip olduğu herhangi bir hayal ve fantezi sıklıkla bilinçsiz güçlerin ortaya çıkartılmasında ve çözülmesinde yardımcı olur, bunlar bazı durumlarda koşullandırılmış refleksin ortadan kaldırılmasına hizmet eder.
 • Hasta parmak ucunu sokabildiğinde, bir sonraki sefere tüm parmağını sokması söylenir.

Daha sonra iki parmağını. Bazı durumlarda daha sonra kaplamasını çıkarmadan bir tamponu vajinal girişine sokması ve saatler boyunca tamamen rahatsız hissedinceye dek onu orada bırakması söylenir. Terapist koşullandırmanın giderilmesi işlemini hastayı, vajinasına bir nesne soktuğunda rahatsız edici bir anksiyete ve sıkılık hissedebileceği ancak acı hissetmeyeceği yolunda uyararak kolaylaştırabilir.

Ancak ne anksiyete ne de gerginlik artacaktır. Aksine, bu duygulara bir süre tolerans gösterebilmesi halinde, bu duygular kaybolacak ve kısa zamanda penetrasyon sırasında mükemmel şekilde rahat olacaktır. Kadın parmaklarının ve / veya tamponun girişine rahat bir şekilde tolerans gösterebildikten sonra, koca prosedüre dahil edilir.

Kocadan karısının vajinal açıklığını tam ışıkta incelemesi istenir. Daha sonra kadının kendi üzerinde daha önce gerçekleştirmiş olduğu prosedürü koca gerçekleştirir. Önce parmak ucunu vajinal girişine sokar. Daha sonra, kadın elini kontrol eder ve yol gösterirken, koca tüm parmağını vajinaya sokar.

Başlangıçta parmağı vajina içerisinde hareketsiz tutar. Daha sonra nazikçe içeri dışarı hareket ettirir. Bunu iki parmakla yapar. Tüm bu süre içerisinde kadına penisle penetrasyon için bir girişimde bulunulmayacağının garantisi verilir. Kocanın vajinal oyun sırasında uyarılması halinde, çifte, erkeğin ekstravajinal olarak orgazm olmasını sağlayacak cinsel faaliyetlerde bulunmaları söylenir.

İlk penis penetrasyonu önemlidir. Çift bu konuda önceden anlaşır. Koca erekte olmuş penisini kayganlaştırır ve kadın kendisine kılavuzluk ederken penetrasyon gerçekleşir. Koca penisini vajina içerisinde birkaç dakika boyunca hareketsiz tutar, daha sonra geri çeker.

Çift bu zamanda ekstravajinal cinsel oyunları tercih edebilir veya etmeyebilir. İlk penetrasyon sonrasında, nazik ileri geri hareket ve daha sonra erkeğe doğru ileri geri hareket gerçekleştirilir ve genellikle bunun ardından hızlı bir şekilde orgazm gelir. Reaksiyonlar Bazı kadınlar için hassasiyetin giderilmesi nispeten kolay bir prosedürken diğerleri son derece kaygılı olurlar.

Anksiyete genellikle beklenir, genelde penis penetrasyonundan hemen önce görülür. Penetrasyon gerçekleştikten sonra, genelde anksiyetede önemli bir azalma olur. Spastik vajinal tepki koşullandırmasının giderilmesi yoluyla gerçekleştirilen tedavinin olumlu sonucu evrenseldir, ancak çiftin tedavi sürecini tamamlaması gerekir.

Bununla birlikte, çiftin penetrasyonun mümkün hale gelmesi sonrasındaki cinsel fonksiyonları açısından, sonuçlar büyük değişiklikler göstermektedir. Birçok vajinismik kadının genellikle oldukça tepkisel ve aynı zamanda klitoral uyarı ile kolayca orgazma ulaşabilir olması bir sürpriz olarak ortaya çıkmaktadır.

Birçok kadın bu iyi tepkiye ilişkiye girebildikten sonra da devam eder. Hatta bazıları hızlı bir şekilde cinsel birleşme ile orgazm olabilmektedir. Bunlar için tedavi sona erdirilebilir. Diğer durumlarda, vajinismusun başarılı tedavisi kadında başka cinsel sorunların ve/veya kocada ereksiyon ve/veya boşalma bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olur.

Redekain krem geciktirici olarak kullanılır mı?

Bayer Redekain 30 gr Krem – Çok Güçlü Cinsel Geciktirici Etkiye Sahip Krem –

Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır.Bir ürün, birden fazla satıcı tarafından satılabilir. Birden fazla satıcı tarafından satışa sunulan ürünlerin satıcıları ürün için belirledikleri fiyata, satıcı puanlarına, teslimat statülerine, ürünlerdeki promosyonlara, kargonun bedava olup olmamasına ve ürünlerin hızlı teslimat ile teslim edilip edilememesine, ürünlerin stok ve kategorileri bilgilerine göre sıralanmaktadır.15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın.Redekain 30 gr Krem – Çok Güçlü Cinsel Geciktirici Etkiye Sahip Krem

Lidokain vajinaya sürülür mü?

1 vajinal ovül için; Tiokonazol 200 mg Tinidazol 300 mg Lidokain HCl 123.26 mg (100 mg lidokaine eşdeğerdir.) bakterilerin oluşturduğu bakteriyel vajinoz ve Trichomonas vaginalis’in oluşturduğu trikomonal vajinit ile mikst vajinal enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Uyuşturucu krem vajinaya zarar verir mi?

Vajinismus İlacı Nedir? Alternatif Tedaviler Vajinismus ilacı var mıdır? Anestol Merhem Ne IE Yarar Bu bölümde pek çok hasta tarafından bize sıkça yöneltilen ” vajinismus ilacı “, “vajinismus ilaçları” veya “vajinismus tedavisinde kullanılan ilaçlar” ve “vajinismus için alternatif tedavi yöntemleri” ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

 • Öncelikle özellikle psikolojik tedavilere “terapi”, psikolojik tedavi uygulayanlara “terapist” adı verilmektedir.
 • Bu nedenle cinsel terapi cinsel tedavi, cinsel terapist ise cinsel problem için tedavi uygulayan sağlık profesyoneline verilen isimlerdir.
 • İngilizce’de terapi “therapy”, cinsel terapist ise “sexual therapist” olarak geçmektedir.

Ülkemizde seksoloji branşı henüz yok. Ülkemizde pek çok yabancı ülkede olduğu gibi “seksoloji” eğitimi veren kurumlar olmadığı için “seksolog” unvanlı cinsel terapistler de bulunmamaktadır. Cinsel terapiler ülkemizde daha çok kendisini aldığı eğitimlerle geliştirmiş olan özellikle psikiyatr, jinekolog ve pratisyen hekim gibi hekimler tarafından uygulanmaktadır.

 1. Öncelikle vajinismus tedavisinde ve diğer modern cinsel terapilerde dünyada en sık olarak davranışsal, bilişsel ve dinamik cinsel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.
 2. Bilişsel terapi, Davranışsal terapi ve Dinamik terapilerin birlikte uygulanmasına “Holistik terapi” veya “Bütüncül terapi” adı verilmektedir.

Mucizevi bir vajinismus ilacı veya kremi yoktur!. Vajinismus tedavisinde hastalara verilen bazı ilaç tedavileri yalnızca cinsel tedaviyi kolaylaştırmak ve sonuca ulaşmayı hızlandırmak içindir. Aksi takdirde hiç bir ilaç vajinismus tedavisi için kesin çözüm sağlamaz.

 • Maalesef piyasada cinsel tedavi veya vajinismus tedavisi için satılan pek çok ilaç da kesin çözüm sağlamamaktadır.
 • Bir takım ilaç tedavileri yalnızca hastaların tedavilerine destek olmak içindir.
 • Vajinismus tedavilerinde bilimsel olmayan, uzak durmanızı öneririz.
 • VAJİNİSMUS İÇİN İLAÇLAR (Vajinismus İlaç Tedavileri) Vajinismus için ilaç tedavileri, ilaçları, iyi gelen bitkisel tedavi çeşitleri, vajinismus için alternatif tedavi yöntemleri gibi sorular hastalarımızdan sık olarak bizlere yöneltilmektedir.
See also:  Tezkiye Ne Demek?

Bu bölümde konu edilen “vajinismus ilaçları” nı ele aldık. Vajinismus ve Emla Krem Vajinismus ve disparoni (ağrılı cinsel birleşme) tedavilerinde cinsel tedaviye destek için verilen emla krem lokal anestezik (bölgesel uyuşturucu) etkiye bir sahiptir. Emla krem aynı zamanda kişilerin vajina mukozasında yanma hissi, alerjik etkiler ve ödem (şişlik) yapabilir.

 • Diğer taraftan emla krem vajinada yanma şikayeti yapmaktadır.
 • Vajinismus ve Anestol Krem
 • Vajinismus ve Xylocaine Pump Sprey Vajinismus ve cinsel terapiler için hastalara pek çok kişi tarafından önerilen Xylocaine Pump Sprey de Emla krem gibi uyuşturucu etkiye sahiptir.

Anestol krem de emla krem gibi lokal anestezik etkilere sahip bir kremdir. Vajina gibi mukozal yapılara uygulandığında yakıcı bir etki oluşturur. Tek başına vajinismus tedavisinde etkinliği yoktur. Bir bilinçaltı ve istemsiz kas kasılmaları ile karakterize vajinismus hastalığında işe yaramaz.

 1. Xylocaine sprey vajinal bölgede yanma ve kaşıntı gibi şikayetler oluşturabilmektedir.
 2. Vajinismus Tedavisi İçin Botulinum Toksini Botulinum toksini, bir bakteri tarafından üretilen ve kaslarda geçici felç oluşturarak gevşeme yapan bir toksindir.
 3. Vajinismusun da vajina kaslarının istemsiz spasmı (kasılması) olduğu için bazı bilim adamları tarafından yararlı olabileceği yönünde çalışmalar mevcuttur.

Burada unutulmaması gereken vajinismus probleminin bir bilinçdışı sorunu olduğu ve küçük yaşlardan itibaren alınan mesajlara bağlı olarak geliştiği gerçeğidir. Bu nedenle vajinismus problemi olan bir kişinin öncelikle cinsellik, kızlık zarı, ilk gece gibi konularda bilgiler alması, daha sonra da yaptığı bir takım egzersizlerle doğru bilgileri bilinçdışına aktarması gereklidir.

 • Aksi takdirde yalnızca kas spasmını çözmek için genel anestezi altında vajina kasların içine enjekte edilen botulinum toksini sorunu çözmeye yetmemektedir.
 • Vajinismus Tedavisi İçin Kayganlaştırıcı (lubrikan) Kremler ve Jeller Yine pek çok hekim tarafından evliliklerinde cinsel ilişkiye giremeyen çiftlere ilk etapta vaginal kayganlaştırıcı kremler veya kayganlaştırıcı jeller verilmektedir.

Kayganlaştırıcı “lubrikan”, vajinal kayganlaştırıcı ise vajinal lubrikan (veya lubrikant) olarak da geçer. Lubrikanlar İngilizceden “lubrican t” kelimesinden gelmektedir. Vajinismus hastalarının pek çoğunda ön sevişmede uyarılma vardır, bu nedenle vajinanın ıslanma ve sulanma problemi yoktur.

Bu nedenle vajinismus hastalarında tek başına vajinal kayganlaştırıcı (lubrikan, lubrikant) kullanımının önemi yoktur ve çözümü sağlamaz. Vaginal lubrikantlar daha sıklıkla cinsel terapilerde hastaya destek amaçlı verilebilir. Yine problemi olan hastalarda da vajinal lubrikanlar verilebilir. Vajinal lubrikantlar krem, jel, ovül, aplikatör (çubuk) şeklinde olabilir.

Hemen hepsinin ortak amacı vajinanın kayganlaşmasını sağlamak ve penisin içerideki mekanik etkisini kolaylaştırmaktır. Vajinal lubrikan seçiminde hastaların vajina PH’ı ile uyumlu, su bazlı lubrikantları seçmesi önemlidir. Vajinismus ve Antidepresan İlaçlar Depresyon (içe çökkünlük) tedavisinde kullanılan ilaçlara “antidepresan ilaçlar” veya “antidepresanlar” adı verilir.

 • Maalesef antidepresan ilaçlar günümüzde tüm dünyada kullanılan ilaçlar arasında ilk sırada yer almaktadır.
 • Son yıllarda geliştirilen antidepressanların yan etkileri eskiye oranla daha azaltılmıştır.
 • Bununla birlikte pek çok antidepressan ilaç kişilerde cinsel isteği azaltıp cinsel isteksizlik problemi de yapabilir.

Diğer taraftan vajinismus gibi cinsel sorunlar kişide depresyona zemin hazırlayabilir. Bu durumda vajinismus probleminin çözülmesi depresyonun da ortadan kalkmasına neden olacaktır. Tam tersi şekilde ağır depresyon da kişilerde vajinismus hastalığının tetiklenmesine neden olabilir.

ÖNEMLİ NOT: Vajinismus tedavisine başlamayı düşünüyorsanız ve daha önceden kullandığınız herhangi bir sinirsel rahatlatıcı herhangi bir ilacınız varsa (Antidepresan, anksiyolitik veya antipsikotik gibi) tedavi öncesi bu ilacınızı kesmeyiniz, mutlaka kullanmaya devam ediniz.

Vajinismus tedavisi için diğer sinirsel rahatlatıcı ilaçlar Vajinismus tedavilerinde antidepresan ilaçlar haricinde anksiyolitik (sıkıntıyı giderici, sinirsel rahatlatıcı) atarax, xanax, diazem gibi psikolojik rahatlatıcı ilaçlar da yardımcı olarak tedavilerde yer alabilmektedir. Vajinismus problemi tedavisinde tüm dünyada en sık olarak bütüncül cinsel psikoterapi yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak çözüme ulaşamayan pek çok hasta vajinismus için alternatif tedavi yöntemlerine başvurmaktadır. Vajinismus için akupunktur, meditasyon, reiki gibi doğu tıbbından gelen alternatif tedavi yöntemleri kişilerde bir miktar rahatlamayı ve gevşemeyi sağlasa da kesin tedavi için doğru merkezde uygulanılan bütüncül (holistik) cinsel terapi yöntemlerinden ayrılmamak gereklidir.

Vajinismus İçin Akupunktur Vajinismus tedavisi için akupunktur da alternatif bir yöntemler arasındadır. Akupunktur tedavisinde vücudun değişik bölgelerine saplanan ince iğneler ile ağrı duyusu azaltılması amaçlanmaktadır. Akupunkturun cinsel terapilerde kullanımı konusunda yeterli veri yoktur. Bu nedenle vajinismusta akupunktur tedavisi ile ilgili daha fazla bilimsel kanıta gerek vardır.

Vajinismus Tedavisinde Hipnoz Hipnoz kişilerin bilinçdışına inilerek farkındalık sağlamayı amaçlayan bir yöntemdir. Hipnoz altında yapılan tedavilere hipnoterapi adı verilir. Hipnoterapiler, bu alanda uzmanlaşmış ve mutlaka sertifika sahibi kişiler tarafından yapılmalıdır.

 1. Hipnoz ve hipnoterapi yalnızca modern tedavi yöntemlerine ek olarak uygulanıldığında hastaya faydalar verebilir.
 2. Bazı bilimsel kongrelerde yayınladığımız çalışmalara göre hipnoterapi ile cinsel terapi süresinin kısaldığını ve hastaların tedaviye olan uyumunun arttığını gözlemledik.
 3. Vajinismus İçin Bitkisel Tedavi, Cinsel Uyarıcı İlaçlar

Vajinismus için bitkisel ilaç tedavi yöntemleri bulunmamaktadır. Piyasada afrodizyak ilaçlar adı altında bir takım bitkisel karışımlı ilaçlar cinsel isteği arttırıcı ve cinsel hazzı uyarıcı etkiye sahiptir. Özellikle “yohimbin” cinsel uyarıyı arttıran bir ilaçtır ve tedavisinde kullanılabilir.

Onun haricinde sakinleştirici özelliğe sahip bazı bitkisel karışımlar kişileri psikolojik olarak rahatlatabilir ve gevşetebilir. Özetle; vajinismus için bitkisel tedaviler veya cinsel haz arttırıcılar (uyarıcılar) bulunmamaktadır. Zaten vajinismus sorununu yaşayan kadınların çoğunda cinsel isteksizlik sorunu da yoktur veya cinsel isteksizlik vajinismus sorununun kaynağında bulunmamaktadır.

Bu nedenle cinsel uyarıcı (hazzı arttırıcı), bitkisel veya sentetik ilaçların kullanılmasının bir yararı kesinlikle YOKTUR.

 • Vajinismus probleminin kesin çözümü için modern cinsel tedavi alternatifleri her zaman ilk sırada olmalıdır.
 • A’dan Z’ye Vajinismus:

: Vajinismus İlacı Nedir? Alternatif Tedaviler

Jetex krem vajinaya sürülür mü?

JETEX® Krem 1 adet 5 g’lık veya 15g’lık tüplerde bulunmaktadır. ağrının azaltılmasında kullanılır. uygulanmasından önce genital mukoza üzerine uygulanabilir. giderilmesinde kullanılır.

Pomat krem ne işe yarar?

Uygulandıktan sonra krem, deri üzerindeki nemi de buharlaştırır,bölgeyi kurutur. Pomad %70 yağ emülsiyonu olduğundan sürüldüğü yeri kapatır,buharlaşmaz kuru bölgede nemin uçmasını engelleyerek rahatlama sağlar. Pişik vakalarında önemlidir.

Lokalen krem geciktirici olarak kullanılır mı?

Boşalma Bozuklukları İçin Kremler – Boşalma bozukluğu için krem kullanımı bir diğer tedavi şeklimizdir. Erken boşalmanın tedavisi olarak lokal anestezik özellikler taşıyan ve ilişki öncesi penise uygulanan kremler, jel ya da spreyler peniste duyu kaybı oluşturarak boşalmayı geciktirmektedir.

 • Cinsel ilişki sırasında oluşabilecek penis ve vajen hissizliğini önlemek için ilişkiye başlamadan hemen önce penisin yıkanması veya prezervatif kullanılması önerilmektedir.
 • Boşalma bozuklukları, krem ve ilaçlar ile diğer erken boşalma tedavisi uygulamalarımız hakkında bilgi almak için kliniğimize ulaşabilirsiniz.

: Erken Boşalma İçin Kremler ve İlaçlar

En iyi geciktirici ürün hangisi?

En iyi geciktiriciler arasında cialis, boss ve viagra gibi ürünleri saymak mümkündür. Sizde en iyi geciktiricileri satın almak istiyorsanız bu ürünleri masaya yatırıp inceleyebilirsiniz.

Redekain krem geciktirici olarak kullanılır mı?

Bayer Redekain 30 gr Krem – Çok Güçlü Cinsel Geciktirici Etkiye Sahip Krem –

Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır.Bir ürün, birden fazla satıcı tarafından satılabilir. Birden fazla satıcı tarafından satışa sunulan ürünlerin satıcıları ürün için belirledikleri fiyata, satıcı puanlarına, teslimat statülerine, ürünlerdeki promosyonlara, kargonun bedava olup olmamasına ve ürünlerin hızlı teslimat ile teslim edilip edilememesine, ürünlerin stok ve kategorileri bilgilerine göre sıralanmaktadır.15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın.Redekain 30 gr Krem – Çok Güçlü Cinsel Geciktirici Etkiye Sahip Krem

Emla krem cinsel ilişki için kullanılır mı?

Vajinismus İlacı Nedir? Alternatif Tedaviler Vajinismus ilacı var mıdır? Anestol Merhem Ne IE Yarar Bu bölümde pek çok hasta tarafından bize sıkça yöneltilen ” vajinismus ilacı “, “vajinismus ilaçları” veya “vajinismus tedavisinde kullanılan ilaçlar” ve “vajinismus için alternatif tedavi yöntemleri” ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

 • Öncelikle özellikle psikolojik tedavilere “terapi”, psikolojik tedavi uygulayanlara “terapist” adı verilmektedir.
 • Bu nedenle cinsel terapi cinsel tedavi, cinsel terapist ise cinsel problem için tedavi uygulayan sağlık profesyoneline verilen isimlerdir.
 • İngilizce’de terapi “therapy”, cinsel terapist ise “sexual therapist” olarak geçmektedir.

Ülkemizde seksoloji branşı henüz yok. Ülkemizde pek çok yabancı ülkede olduğu gibi “seksoloji” eğitimi veren kurumlar olmadığı için “seksolog” unvanlı cinsel terapistler de bulunmamaktadır. Cinsel terapiler ülkemizde daha çok kendisini aldığı eğitimlerle geliştirmiş olan özellikle psikiyatr, jinekolog ve pratisyen hekim gibi hekimler tarafından uygulanmaktadır.

 1. Öncelikle vajinismus tedavisinde ve diğer modern cinsel terapilerde dünyada en sık olarak davranışsal, bilişsel ve dinamik cinsel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.
 2. Bilişsel terapi, Davranışsal terapi ve Dinamik terapilerin birlikte uygulanmasına “Holistik terapi” veya “Bütüncül terapi” adı verilmektedir.

Mucizevi bir vajinismus ilacı veya kremi yoktur!. Vajinismus tedavisinde hastalara verilen bazı ilaç tedavileri yalnızca cinsel tedaviyi kolaylaştırmak ve sonuca ulaşmayı hızlandırmak içindir. Aksi takdirde hiç bir ilaç vajinismus tedavisi için kesin çözüm sağlamaz.

 • Maalesef piyasada cinsel tedavi veya vajinismus tedavisi için satılan pek çok ilaç da kesin çözüm sağlamamaktadır.
 • Bir takım ilaç tedavileri yalnızca hastaların tedavilerine destek olmak içindir.
 • Vajinismus tedavilerinde bilimsel olmayan, uzak durmanızı öneririz.
 • VAJİNİSMUS İÇİN İLAÇLAR (Vajinismus İlaç Tedavileri) Vajinismus için ilaç tedavileri, ilaçları, iyi gelen bitkisel tedavi çeşitleri, vajinismus için alternatif tedavi yöntemleri gibi sorular hastalarımızdan sık olarak bizlere yöneltilmektedir.

Bu bölümde konu edilen “vajinismus ilaçları” nı ele aldık. Vajinismus ve Emla Krem Vajinismus ve disparoni (ağrılı cinsel birleşme) tedavilerinde cinsel tedaviye destek için verilen emla krem lokal anestezik (bölgesel uyuşturucu) etkiye bir sahiptir. Emla krem aynı zamanda kişilerin vajina mukozasında yanma hissi, alerjik etkiler ve ödem (şişlik) yapabilir.

 • Diğer taraftan emla krem vajinada yanma şikayeti yapmaktadır.
 • Vajinismus ve Anestol Krem
 • Vajinismus ve Xylocaine Pump Sprey Vajinismus ve cinsel terapiler için hastalara pek çok kişi tarafından önerilen Xylocaine Pump Sprey de Emla krem gibi uyuşturucu etkiye sahiptir.

Anestol krem de emla krem gibi lokal anestezik etkilere sahip bir kremdir. Vajina gibi mukozal yapılara uygulandığında yakıcı bir etki oluşturur. Tek başına vajinismus tedavisinde etkinliği yoktur. Bir bilinçaltı ve istemsiz kas kasılmaları ile karakterize vajinismus hastalığında işe yaramaz.

 1. Xylocaine sprey vajinal bölgede yanma ve kaşıntı gibi şikayetler oluşturabilmektedir.
 2. Vajinismus Tedavisi İçin Botulinum Toksini Botulinum toksini, bir bakteri tarafından üretilen ve kaslarda geçici felç oluşturarak gevşeme yapan bir toksindir.
 3. Vajinismusun da vajina kaslarının istemsiz spasmı (kasılması) olduğu için bazı bilim adamları tarafından yararlı olabileceği yönünde çalışmalar mevcuttur.

Burada unutulmaması gereken vajinismus probleminin bir bilinçdışı sorunu olduğu ve küçük yaşlardan itibaren alınan mesajlara bağlı olarak geliştiği gerçeğidir. Bu nedenle vajinismus problemi olan bir kişinin öncelikle cinsellik, kızlık zarı, ilk gece gibi konularda bilgiler alması, daha sonra da yaptığı bir takım egzersizlerle doğru bilgileri bilinçdışına aktarması gereklidir.

 • Aksi takdirde yalnızca kas spasmını çözmek için genel anestezi altında vajina kasların içine enjekte edilen botulinum toksini sorunu çözmeye yetmemektedir.
 • Vajinismus Tedavisi İçin Kayganlaştırıcı (lubrikan) Kremler ve Jeller Yine pek çok hekim tarafından evliliklerinde cinsel ilişkiye giremeyen çiftlere ilk etapta vaginal kayganlaştırıcı kremler veya kayganlaştırıcı jeller verilmektedir.

Kayganlaştırıcı “lubrikan”, vajinal kayganlaştırıcı ise vajinal lubrikan (veya lubrikant) olarak da geçer. Lubrikanlar İngilizceden “lubrican t” kelimesinden gelmektedir. Vajinismus hastalarının pek çoğunda ön sevişmede uyarılma vardır, bu nedenle vajinanın ıslanma ve sulanma problemi yoktur.

 • Bu nedenle vajinismus hastalarında tek başına vajinal kayganlaştırıcı (lubrikan, lubrikant) kullanımının önemi yoktur ve çözümü sağlamaz.
 • Vaginal lubrikantlar daha sıklıkla cinsel terapilerde hastaya destek amaçlı verilebilir.
 • Yine problemi olan hastalarda da vajinal lubrikanlar verilebilir.
 • Vajinal lubrikantlar krem, jel, ovül, aplikatör (çubuk) şeklinde olabilir.

Hemen hepsinin ortak amacı vajinanın kayganlaşmasını sağlamak ve penisin içerideki mekanik etkisini kolaylaştırmaktır. Vajinal lubrikan seçiminde hastaların vajina PH’ı ile uyumlu, su bazlı lubrikantları seçmesi önemlidir. Vajinismus ve Antidepresan İlaçlar Depresyon (içe çökkünlük) tedavisinde kullanılan ilaçlara “antidepresan ilaçlar” veya “antidepresanlar” adı verilir.

Maalesef antidepresan ilaçlar günümüzde tüm dünyada kullanılan ilaçlar arasında ilk sırada yer almaktadır. Son yıllarda geliştirilen antidepressanların yan etkileri eskiye oranla daha azaltılmıştır. Bununla birlikte pek çok antidepressan ilaç kişilerde cinsel isteği azaltıp cinsel isteksizlik problemi de yapabilir.

Diğer taraftan vajinismus gibi cinsel sorunlar kişide depresyona zemin hazırlayabilir. Bu durumda vajinismus probleminin çözülmesi depresyonun da ortadan kalkmasına neden olacaktır. Tam tersi şekilde ağır depresyon da kişilerde vajinismus hastalığının tetiklenmesine neden olabilir.

ÖNEMLİ NOT: Vajinismus tedavisine başlamayı düşünüyorsanız ve daha önceden kullandığınız herhangi bir sinirsel rahatlatıcı herhangi bir ilacınız varsa (Antidepresan, anksiyolitik veya antipsikotik gibi) tedavi öncesi bu ilacınızı kesmeyiniz, mutlaka kullanmaya devam ediniz.

Vajinismus tedavisi için diğer sinirsel rahatlatıcı ilaçlar Vajinismus tedavilerinde antidepresan ilaçlar haricinde anksiyolitik (sıkıntıyı giderici, sinirsel rahatlatıcı) atarax, xanax, diazem gibi psikolojik rahatlatıcı ilaçlar da yardımcı olarak tedavilerde yer alabilmektedir. Vajinismus problemi tedavisinde tüm dünyada en sık olarak bütüncül cinsel psikoterapi yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak çözüme ulaşamayan pek çok hasta vajinismus için alternatif tedavi yöntemlerine başvurmaktadır. Vajinismus için akupunktur, meditasyon, reiki gibi doğu tıbbından gelen alternatif tedavi yöntemleri kişilerde bir miktar rahatlamayı ve gevşemeyi sağlasa da kesin tedavi için doğru merkezde uygulanılan bütüncül (holistik) cinsel terapi yöntemlerinden ayrılmamak gereklidir.

Vajinismus İçin Akupunktur Vajinismus tedavisi için akupunktur da alternatif bir yöntemler arasındadır. Akupunktur tedavisinde vücudun değişik bölgelerine saplanan ince iğneler ile ağrı duyusu azaltılması amaçlanmaktadır. Akupunkturun cinsel terapilerde kullanımı konusunda yeterli veri yoktur. Bu nedenle vajinismusta akupunktur tedavisi ile ilgili daha fazla bilimsel kanıta gerek vardır.

Vajinismus Tedavisinde Hipnoz Hipnoz kişilerin bilinçdışına inilerek farkındalık sağlamayı amaçlayan bir yöntemdir. Hipnoz altında yapılan tedavilere hipnoterapi adı verilir. Hipnoterapiler, bu alanda uzmanlaşmış ve mutlaka sertifika sahibi kişiler tarafından yapılmalıdır.

 1. Hipnoz ve hipnoterapi yalnızca modern tedavi yöntemlerine ek olarak uygulanıldığında hastaya faydalar verebilir.
 2. Bazı bilimsel kongrelerde yayınladığımız çalışmalara göre hipnoterapi ile cinsel terapi süresinin kısaldığını ve hastaların tedaviye olan uyumunun arttığını gözlemledik.
 3. Vajinismus İçin Bitkisel Tedavi, Cinsel Uyarıcı İlaçlar

Vajinismus için bitkisel ilaç tedavi yöntemleri bulunmamaktadır. Piyasada afrodizyak ilaçlar adı altında bir takım bitkisel karışımlı ilaçlar cinsel isteği arttırıcı ve cinsel hazzı uyarıcı etkiye sahiptir. Özellikle “yohimbin” cinsel uyarıyı arttıran bir ilaçtır ve tedavisinde kullanılabilir.

Onun haricinde sakinleştirici özelliğe sahip bazı bitkisel karışımlar kişileri psikolojik olarak rahatlatabilir ve gevşetebilir. Özetle; vajinismus için bitkisel tedaviler veya cinsel haz arttırıcılar (uyarıcılar) bulunmamaktadır. Zaten vajinismus sorununu yaşayan kadınların çoğunda cinsel isteksizlik sorunu da yoktur veya cinsel isteksizlik vajinismus sorununun kaynağında bulunmamaktadır.

Bu nedenle cinsel uyarıcı (hazzı arttırıcı), bitkisel veya sentetik ilaçların kullanılmasının bir yararı kesinlikle YOKTUR.

 • Vajinismus probleminin kesin çözümü için modern cinsel tedavi alternatifleri her zaman ilk sırada olmalıdır.
 • A’dan Z’ye Vajinismus:

: Vajinismus İlacı Nedir? Alternatif Tedaviler