Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Arife Ne Zaman?

Arafat günü hangi gün?

Haccın rükünlerinden Arafat vakfesine çıkışın başlangıç vakti olan zilhicce ayının sekizinci günü. Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen ad.

Arefe gününden bir gün önceki güne ne denir?

Zilhicce Ayı ve Bu Ayın Hikmeti Zilhicce ayı, kamerî ayların on ikincisi ve haram ayların (Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb) ikincisidir. İçerisinde Kurban bayramını, arefe gününü, terviye ve teşrik günlerini barındırdığından dolayı Zilhicce ayı mübarek aylar içerisinde sayılmaktadır.

 1. Zilhicce ayının sekizinci gününe “terviye”, dokuzuncu gününe “arefe”, kurban bayramı olan onuncu gününe “nahr”, bundan sonraki üç güne de “teşrik günleri” (eyyâm-ı teşrik) denmektedir.
 2. Bayramın iki, üç ve dördüncü günlerine teşrik günleri denmesinin sebebi, bu günlerde teşrik tekbiri getirilmesidir.
 3. Teşrik tekbirleri, Kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, toplam 23 vakit, her farzın selâmından sonra kadın-erkek, seferî-mukim ayırımı olmaksızın her mükellefe vaciptir.

Teşrik tekbiri şöyledir: “Allahü Ekber, Allahü Ekber. Lâ ilahe illâllahu vallâhu ekber. Allâhü Ekber ve lillâhilhamd.” Nitekim hadiste, “Arefe günü, nahr/kurban günü (kurbanın birinci günü) ve teşrîk günleri (kurbanın 2, 3 ve 4. günleri) biz Müslümanların bayramıdır.”(Ebu Dâvud, Savm 49) buyrulmuştur.

 1. Hacılar Mina’da olduklarından dolayı, bu üç güne Mina günleri de denir.
 2. İbn Mâce, Menâsik 57) Zilhicce ayının mübarek aylar içerisinde sayıldığını zikretmiştik.
 3. Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem bu ayla ilgili olarak hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadetler diğer aylarda yapılan ibadetlerden, Allah nezdinde daha makbuldür” buyurunca orada bulunanlar; “Ya Rasûlallah! Allah yolunda yapılan cihad da Zilhicce’de yapılan ibadetten daha sevgili midir?” dediler.

Peygamber sallallahu aleyhi vesellem “Evet, cihad da. Yalnız, malını, canını tehlikeye koyarak cihada çıkıp da dönmeyen (şehid olan) kimsenin cihadı bundan daha efdaldir” buyurdu.(Sünen-i Darimî) Zilhicce ayının ilk on günüyle alakalı olarak Kur’an-ı Kerim’de yemin edilmiş; hadislerde ise bu on günün faziletiyle alakalı tahşidatlar yapılmıştır. Ayette “O on geceye yemin olsun” (Fecr Suresi, 89\2)buyrulmuştur. Âlimlerimiz bu ayetten kasdın Ramazan’ın son on günü mü yoksa Zilhicce’nin ilk on günü mü olduğu noktasında ihtilafa düşmüşlerdir.

Bu ihtilaf şöyle bir te’life kavuşturulmuştur: “Zilhicce’nin on günü içerisinde arefe günü olması sebebiyle, Ramazan’ın son on günü de oruç ve Kadir gecesi sebebiyle efdaldir.” Bu makul te’life göre, mümine düşen bu on günlere kavuştukça, onlarda va’dedilen sevap ve mağfiret nevinden feyiz ve bereketlere ermek için onları ibadetlerle, istiğfarlarla.

kısaca salih amellerle ihya etme gayretine girmesidir. Ayrıca Zilhicce’nin başında dokuz gün oruç tutmak müstehaptır. Çünkü zilhiccenin ilk on günüyle alakalı hadisler bulunmakta bu günlerin salih amellerle geçirilmesi tavsiye edilmektedir. Konuyla ilgili bir rivayette Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: “Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevabca) eşittir.

Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihya edilmesi) Kadir gecesinin kıyamına (ihyasına) eşittir.” (Tirmizî, Savm 52) Bu günlerde oruca niyet ederken de nafile oruca veya kaza orucuna niyet edilebilir. Önemli olan bu günlerin oruçla geçirilmesidir. Zilhicce orucuna, Zilhicce ayının birinde başlanıp dokuzuna kadar tutulabilir.

Bayramın birinci günü yani Zilhicce’nin onuncu günü oruç tutmak haramdır. Çünkü bugün Müslümanların bayramıdır. Zilhicce’nin ilk on gününde arefe, terviye günleriyle nahr (Kurban bayramının ilk günü) bulunmaktadır. Arefe gününden önceki güne yani Zilhicce’nin sekizinci gününe terviye günü denmektedir. Arefe, haccın en önemli farzı olan vak­fenin yapıldığı yerin (Arafat) diğer adı­dır. Vakfe, kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günü burada yapıldığından bu güne “yevmü arefe” (arefe günü) veya Türkçe’de kısaca “arefe” (arife) denilmiştir.

 1. Bu günde milyonlarca hacı Arafat’a çıkıp Allah’a celle celaluhu yalvarıp yakarırlar.
 2. Bundan dolayıdır ki bu günde hacca gidemeyen müminler, dualarının bu dualar içerisinde sayılması için Allah’a celle celalahu yalvarmalı ve bu günü ve gecesini ganimet bilip değerlendirmelidirler.
 3. Peygamber Efendimiz, bu gün tutulan orucun, geçmiş ve gelecek birer yıllık günaha kefaret olacağını bildirmiştir.

(Müslim, Sıyâm 196, 197) Ayrıca Arefe günü, müstahsen bir âdet-i İslamiyeye binaen besmeleyle birlikte bin ihlâs suresi okumanın faziletinin olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. (Said Nursî, Yirmi Altıncı Mektub, Mektûbât) Bu günde yapılan duanın faziletiyle alakalı olarak Rehber-i Ekmel Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Allah, hiçbir günde, arefe günündeki kadar kullarını ateşten azad etmez.

Allah (mahlûkata rahmetiyle) yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve “Bunlar ne istiyorlar?” der.”(Müslim, Hacc 436) Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem hazretleri ve ashâb-ı kiram efendilerimiz ilâhî ve nebevî tahşidatlara hâiz Zilhicce’nin ilk yarısını zikir, tesbihat, ibâdet ve tefekkür ile geçirirler, yoksullara yardım ederlerdi.

Dolayısıyla onları örnek alarak müslümanların o günlerde ibadetlerine dikkat etmeleri, dualarını artırmaları, hayır ve hasenâtı daha çok yapmaları, kendilerini nefis muhâsebesine tabi tutarak hatalarına tevbe etmeleri, yapacakları en güzel ameller cümlesindendir. Resulullah (sav): “Bu on gunun hayir ve bereketinden mahrum kalana yaziklar olsun” buyurdu. Bir gün Musa Peygamber (as), “Ey Rabbim!”der”Bunca dua ettim hiçbirini kabul etmedin. Söyle bana, sana nasıl ve ne zaman dua edeyim?” Bu soruya Yüce Allah (cc) şöyle cevap verir: “Ey Musa! Zilhicce ayı nın ilk 10 günü, La ilahe illallah cümlesini söyle ki dileğini yerine getireyim” Bu defa Hz Musa, “Ey Rabbim, o cümleyi bütün kulları söylüyor” der.

Resulullah (sav): Allah (cc) Adem peygamberi zilhicce ayının ilk 10 gününün birinci günü affetmiştirİşte bu günde oruç tutan kimsenin Allah (cc) ufak-tefek günahlarını affederAllah (cc), Yunus Peygamberin duasını Zilhicce ayının ilk onunun ikinci gününde kabul ederek kendisini balığın karnından dışarı çıkarmıştır. Bu günde oruç tutan kimse, en ufak bir günah işlemeksizin,bir yıl ibadet etmis gibi sevap kazanır.

Zilhicce’nin üçüncü günü Allah (cc) Zekeriya Peygamberin duasını kabul etti.Bugünde bir dilekte bulunanların dileğini Allah (cc) muhakkak yerine getirir. Zilhicce’nin dördüncü günü İsa Peygamberin Doğduğu gündürBu günde oruç tutanlardan Allah (cc) umutsuzluk ve yoksulluk gibi kaygıları kaldırır.O kimseler aynı zamanda kıyamet günü iyi kullarla beraber olacaktır.

Beşinci günü Musa Peygamberin doğum günüdür.Bu günde oruç tutan kimse münafıklıktan ve kabir azabından kurtulur. Altıncı günü Allah (cc), sevgili peygamberi Hz Muhammed (sav)’e hayır kapılarını açar.Bu günde oruç tutanlara Allah (cc) rahmet nazarıyla bakar ve onları ebediyen azaba uğratmaz. Yedinci günü cehennem kapıları kapanır.

Zilhiccenin ilk 10 günü geçene kadar asla açılmaz.Bu günde oruç tutan kimseye Allah (cc) bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız mükafatlar verir Sekizinci günü İbrahim Peygamber (as)ın kurban kesme hususundaki rüyasını, gördüğü ve düşünmeye koyduğu gündür.Bu günde oruç tutan kimseyeAllah (cc) bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız mükafatlar verir.Dokuzuncu günü arefe ( İbrahim Peygamber (as)’in oğlu Ismail’i kurban kesmesi gerektiğini anladığı) günüdür.

Bu günde oruç tutan kimsenin Allah (cc) geçis ve gelecek ufak-tefek bir yıllık günahını affeder”Bu gün dininizi (islamiyeti) son olgunluk derecesine eriştirdim ve size karşı olan nimetimi tamamladım” diyen Allah kelamı bugün inmiştir. Resulullah (sav): “Salih amellerin Allah’a en ziyade sevgili oldugu gunler bu on gundur! Ondaki her bir gunun orucu bir yillik oruca (sevapca) esittir.

Ondaki bir gece kiyami (ibadetle ihya edilmesi) Kadir gecesinin kiyamina (ihyasina) esittir. Peygamber Efendimizin zevcesi Hafsa (r.a) diyor ki: “Resulullah (sav) dort seyi terk etmezdi: Asure gunu orucu, Zilhicce’nin on gunu orucu, her ay uc gun orucu ve sabahin iki rekât sunneti.” Ebu’d-Derda (r.a) Zilhicce ayinin onemini soyle anlatiyor: “Zilhiccenin ilk 9 gunu oruc tutmali, cok sadaka vermeli, cok dua ve istigfar etmelidir.

Cunku Resulullah (sav): “Bu on gunun hayir ve bereketinden mahrum kalana yaziklar olsun” buyurdu. Zilhicce’nin ilk dokuz gunu oruc tutanin, omru bereketli olur, mali cogalir, cocugu belâlardan korunur, gunahlari affedilir, iyiliklerine kat kat sevab verilir, olum aninda ruhunu kolay teslim eder, kabri aydinlanir, Mizan’da sevabi agir basar ve cennette yuksek derecelere kavusur.” (Sir’a) Allah indinde Zilhiccenin ilk on gununde yapilan amellerden daha kiymetlisi yoktur.

Bugunlerde tesbihi (Subhanallah), tahmidi (Elhamdulillah), tehlili (La ilahe illallah) ve tekbiri (Allahu ekber) cok soyleyin! (Abd b. Humeyd, Musned, 1-257) Allahu Teâlâ’nin bereketli kildigi, Kur’ân-i Kerim’de uzerine yemin edilen, Zilhicce’nin ilk on gecesinde yapilan amellere 700 misli sevab verilecegini Peygamber Efendimiz (sav) mujdeliyor.

 • Bugunler bizlere tevbe etme ve kisa zaman dilimlerinde tekrar cok semere elde etme firsatinin verildigi gunlerdir.
 • Biz de Peygamber Efendimize tabi olarak, gunduzleri orucla gecirmeli, sadaka vermeli, Allahu Teâlâyi zikretmeliyiz.
 • Aynaklar: – Diyanet İslam Ansiklopedisi, “Arefe” maddesi, cilt 2 – Prof.

Dr. İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi – Hüseyin Algül, Mübarek Gün ve Geceler : Zilhicce Ayı ve Bu Ayın Hikmeti

Arefe gününün faziletleri nelerdir?

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak ‘ Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.’ (Müslim, Sıyam, 196-197) buyurmuştur.

Arefe mi arife mi?

Etimoloji. Arife sözcüğü en geç 1400’lü yıllarda Arapça ‘arafa t ‘ (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen ‘geleceği haber verme’ anlamındaki irafa t sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır.

Arefe günü cinsel ilişkiye girilir mi?

Bayramda cinsel ilişki; Bayramda ilişkiye girmek günah mıdır, mastür yapılır mı? Bayramda cinsel ilişkiye girmek günah mıdır? açıklaması bekleniyor. Bayram günlerinde cinsel ilişkiye girmek konusunda açıklama bekleyenler bulunuyor. Bayramda neden oruç tutulmaz açıklaması Müslümanlar tarafından merakla açıklaması bekleniyor.

Bu konuyla ilgili yapılan açıklamalarda Bayramda oruç tutulur mu sorusunun cevabı veriliyor. Diyanet İşleri bayram günlerinde oruç tutmanın doğru olmadığını açıkladı. BAYRAMDA CİNSEL İLİŞKİ GÜNAH MIDIR? Diyanet İşleri’nin açıklamasına göre Bayramda eşlerin cinsel ilişkiye girmelerinde bir engel yoktur.

RAMAZAN GECELERİNDE CİNSEL İLİŞKİ CAİZ Mİ? (DİYANET AÇIKLAMASI) Oruç, imsak (fecr-i sadık) vaktinden güneşin batımına kadarki süre içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden, ibadet niyetiyle uzak durmaktır. Yani oruç gündüz tutulur. Ramazan geceleri için yeme, içme ve cinsel ilişki yasağı söz konusu değildir.

 • Dolayısıyla iftar ile imsak arasında yemek, içmek ve eşlerin cinsel ilişkide bulunmasında bir sakınca yoktur.
 • Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: “Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı.” (Bakara, 2/187).
 • BAYRAMDA NEDEN ORUÇ TUTULMAZ? (DİYANET AÇIKLAMASI) Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir.
See also:  Sterlin Ne Kadar?

Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahriimen mekruhtur (Mevsıli, el-İhtiyar, I, 395-396; İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır.

 • Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir.
 • Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir.
 • Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır.

Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhari, Savm, 66-67; Ebu Davud, Savm, 49). Arife Ne Zaman Arife Ne Zaman RAMAZAN BAYRAMI’NDA NELER YAPILIR? | Ramazan Bayramı, Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade eder. Ramazan Bayramı’nın ilk günü aynı zamanda Şevval ayının birinci günüdür ve bu günde oruç tutulmaz. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır.

Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir. Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır.

Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar. Müslümanlar zekat görevini bu bayramda yerine getirirler.

RAMAZAN BAYRAMI ÖNERİLERİ | Yaşamın her döneminde yeterli ve dengeli beslenme sağlığın korunması için esastır. Bu nedenle, dört besin grubunda bulunan çeşitli besinler en az 3 ana ve 2 ara öğünde yeterli miktarlarda alınmalıdır. Süt grubunda yer alan süt, yoğurt, et grubunda yer alan et, tavuk, yumurta, peynir, kuru baklagiller, sebze ve meyve grubu ve tahıl grubuna giren ekmek, bulgur, makarna, pirinç vb.

besinlerin her öğünde yeterli miktarlarda tüketilmesi önerilmektedir. Hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalı ve gün boyu öğün atlanmamalıdır. Besinler iyi çiğnenmeli, yavaş yavaş, azar azar ve sık yenilmelidir. Ramazan bayramı boyunca tatlı, çikolata tüketimine dikkat edilmeli, çevrenin ısrarcı tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır. Arife Ne Zaman Ramazan ayı süresince oruç tutma nedeniyle yaşanan kabızlık gibi bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi açısından mevsiminde bol sebze ve meyve tüketimi önemlidir. Yetişkin bireylerin imkanlar dahilinde günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmeleri önerilmektedir.

Şeker, kalp ve yüksek tansiyon hastaları ile kronik hastaların, sürdürdükleri diyete bayram süresince de özen göstermeleri önemlidir. Ayrıca, 0-12 yaş grubu bebek ve çocukların, büyüme ve gelişime katkısı olmayan, boş kalori kaynağı şeker ve şekerli besinlerden uzak tutulmaları, bu tür besinlerin tüketiminden sonra diş temizliğine özen gösterilmesi gerekmektedir.

Özellikle yaşlılar ve tansiyon hastalarının gün boyu kahve ve çay tüketimlerine dikkat etmeleri, bitki çaylarını tercih etmeleri, günde 2 fincandan fazla kahve tüketmekten kaçınmaları önerilmektedir.Ramazan boyunca önerilen sahur yemekleri ramazan sonrası gece yemek seklinde sürdürülmemeli, gece öğününde meyve, yoğurt gibi besinlerin tüketimi tercih edilmelidir.

 1. Şeker ve şekerli ürünleri satın alırken Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan izinli olmasına, son kullanma tarihi geçmemiş ve ambalajı bozulmamış olmasına dikkat edilmelidir.
 2. Her gün düzenli yapılan fiziksel aktivite, fiziksel ve zihinsel sağlığı olumlu yönde etkilemekte, oruç tutma nedeniyle azalan metabolizma hızının artmasına imkan sağlamaktadır.

Bu nedenle, “yaşam stili aktiviteleri” olarak adlandırılan yürüyüş, bahçe işi ile uğraşma, araba yıkama, bisiklete binme, merdiven kullanma vb. gibi aktivitelerle aktif bir yaşama başlamaya karar verilerek düzenli aktivite yaşamın bir parçası haline getirilmelidir.

 • RAMAZAN BAYRAMI DUALARI | Rabbimiz! Sen sevgili Peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sav’e, Ademoğlunun yaptığı her amelin karşılığı vardır.
 • Ancak oruç müstesna, onun karşılığını ancak ben veririm diyorsun.
 • Bizler de oruç tuttuk ya rabbi, bu orucun sevabı olarak bizleri Cennetine kavuştur.
 • Sevgili Peygamberimize bizleri komşu eyle ya rabbi.

Evveli rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı Şerifi tamamladığımız şu bayram sabahında, sıcak yataklarından kalkarak, sana el açan bu mü’min kulların sana iltica ediyor, yalnızca Senden yardım diliyor, dualarımızı kabul eyle.

Mukabelesiyle, sahuruyla, iftarıyla, fitresiyle zekatıyla, orucuyla teravihi ile, Ramazan ayında yapmış olduğumuz bütün ibadetleri kabul eyle. Tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları, teravihleri, yapmış olduğumuz hayır ve iyilikleri sen dergahı izzetinde makbul eyle. Ya ilahel alemin! Senin sevgili peygamberin, Oruç tutanlar için bir cennetten bahsetti bizlere, O öyle bir cennet ki, sadece oraya oruçlular girecek.

Bizler de oruç tuttuk. Bu bayram sabahı bayram namazını kılarak, bayram yapmaya hak kazandık. Bizleri vad ettiğin Reyyan ismindeki cennetine girenlerden eyle. Arife Ne Zaman Bu bayram sabahı rahmetin sağnak sağnak yağdığı bu sabah senin kapına, boyun bükerek, duayı müminin en samimi ibadeti bilerek, sığınılacak tek kapının “Senin kapın” olduğunu bilerek geldim Y,rab! “Eğer duanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versindi” (Furkan 77) Ayet-i Kerimesine sığınarak, Vahyinin, senin kulun ile konuşman olduğunu bilerek, ellerimi açtım Rahmetine Y,rab! Huzurunda boynumu büküyor, aczimi yüreğimde hissediyor, Sen Rab, ben ise kulunum diyorum! “İyy, kena’büdü ve iyy, kenestaîn!” Yalnız sana inanıyor ve yalnız senden yardım diliyorum! Yanı başımdasın Rabbim! Tek sığınağımsın! Ve sen bana şah damarımdan daha yakınsın! Sen “SEM’İ”sin, duamı işitensin! Sen “BASİR”sin, beni gören ve gözetensin! Kapına geldim bu bayram sabahı! Bu bayram sabahı camileri dolduran mü’minlerle birlikte el açtım, dualarımın kabulu için vesile kıldım, taptığım inandığım TEK kapıma geldim, bu aciz elleri kudretinle tut Rabbim, geri çevirme! Sen “Rab”sin ben “Kul” olanım. Arife Ne Zaman Ve kabul eyle Yarabbi! Kabul eyle Yarabbi! Sana amellerimle gelmeye yüzüm yok Allahım, tek sermayem SENİ SEVEN YÜREĞİM. Sevgine, VEDÛD ismine sığınarak geldim huzuruna, Sen “sevdalılar” arasına kat bu aciz yüreği de Yarabbi. Sen SEVGİNİN ESAS KAYNAĞI olan Rabbim! Biz ahir zaman ümmetiyiz.

 1. Örneksiziz, yetimiz, öksüzüz Y,rab.
 2. Yüreğimiz yangınlar dolu, ancak öğrendiklerimizle o gül Nebiyi hiç göremeden, ona ümmet olmaya ve yolunda yürümeye çalışıyoruz.
 3. Habibini, sevgilini hiç görmedik Allahım.
 4. O’nun sahabelerine olan sevgisini ve onların da o gül nebiye (s.a.v.) olan sevgilerine şahit olamadık.

Asr-i saadetteki “AŞK” atmosferinden fersah fersah uzaklarda, asırlar ötesinde, sevgisizlikten çöle dönmüş gönüllerimizle yol almaya çalışıyoruz Allahım! Sen sinelerimizi sevgine ve sevgiline, VEDÛD isminin tecellileriyle aç Allah’ım! Allah’ım, insancıkların senin cenneti kazanmaları için açtığın yollardan habersizler.

Dünyada tattıklari azıcık bir keyfi ahirete tercih ediyorlar! Ebedi zevklerden habersiz yaşıyorlar Allah’ım. Sen sineleri sevgine aç Allah’ım! Aç Allah’ım aç da, seninle yaşamanın, “senin için” yaşamanın, bu geçici dünyayı, uhraya basamak yapmanın ne demek olduğunu anlasınlar Allah’ım! Sevginle bak bize Rabbim! Sevginle yol göster Rabbim! Ya rabbi, kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, kim teravih namazını kılarsa, kim kadir gecesini ibadetle ihya ederse geçmiş günahları affedilir diyor Peygamberimiz, Bizler de inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan orucumuzu tuttuk, teravih namazımızı kıldık, Kadir gecesini ihya etmeye çalıştık.

Bizlerin de geçmiş günahlarını affeyle ya rabbi Allahım! Lutfettiğin bayramda ve sonrasında Bizi her türlü bela, musibet bütün tehlikelerden koru.Hasta kullarına şifalar, borçlu kullarına borçlarını ödeme kolaylığı nasib eyle Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle.

Bizleri ateş azabından muhafaza eyle. Bizi, annemizi, babamızı ve bütün mü’minleri hesap gününde bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Sevgili peygamberimiz senden neyi istemişse biz de onları istiyoruz, hangi şeylerden sığınmışsa biz onlardan sana sığınıyoruz. Yapmış olduğumuz duaları kabetullahta, arafatta, müzdelifede, ravzai mutahharada yapılan ve kabul olan dualara ilhak eyle.

Amin! bi hürmeti taha ve yasin ve selamün alel mürselin. Vel hamdü lillahi rabbil alemin. Arife Ne Zaman RAMAZAN BAYRAMI SÖZLERİ | Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindekikeder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle.

İyi bayramlar! Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için.Bayramınız kutlu olsun. Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle. Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

See also:  Qual Cor Combina Com Roxo?

Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Buhayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin. Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Arife Ne Zaman : Bayramda cinsel ilişki; Bayramda ilişkiye girmek günah mıdır, mastür yapılır mı?

Arefe günü saat kaçta biter?

Arefe günü mesai olup olmadığı eğer özel sektörde çalışıyorsanız bağlı bulunduğunuz şirketin kurallarına göre değişiklik göstermektedir. Devlet kurumlarında ise Arefe günü yarım gün tatil sayılır. Saat 13.00 ‘te mesai sonudur.

Arefe günü neler günahtır?

Arefe gününün önemi Sual: Arefe hangi güne denir ve önemi nedir? CEVAP Kıymetli geceye kendinden sonra gelen günün ismi verilir. Fakat Arefe ve Kurban bayramının üç gecesi böyle değildir. Bu dört gece, bugünleri takip eden gecelerdir. Arefe, yalnız Zilhiccenin 9.

 1. Günüdür. Başka güne Arefe denmez.
 2. Arefe günü yapılacak işlerden bazıları şunlardır: 1- Arefe günü sabah namazından, Kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar, erkek-kadın herkes, cemaatle kılsın, yalnız kılsın, 23 vakit farz namazda selam verir vermez, (Allahümme entesselam.) demeden önce, bir kere, vacib olan teşrik tekbirini söylemeli, yani, (Allahü ekber, Allahü ekber.

La ilahe illallahü vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd) demelidir. Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra, artık teşrik tekbirini okumak gerekmez. (Halebi) 2- Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak sevaptır; fakat Arefe günü oruç tutmak daha çok sevaptır.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Arefe günü oruç tutana, Âdem aleyhisselamdan, Sûr’a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevap yazılır.) (Arefe günü tutulan oruç, bin gün oruca bedeldir.) (Arefede tutulan oruç, iki bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihad için verilen iki bin ata bedeldir.) (Arefe günü bin İhlas okuyanın günahları affolup duası kabul olur.) (Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur.) (Şeytan, Arefe gününden başka bir günde daha zelil, rezil, hakir ve kinli görülmez.) (Allahü teâlâ, Arefe günü kullarına nazar eder.

Zerre kadar imanı olanı affeder.) (Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi, Berat ve Arefe gecesi.) (Arefe gecesi ibadet eden, Cehennemden azat olur.) İbadet olarak ilim öğrenmek en faziletlisidir.

İlmihal okumakla en uygun ilmi öğrenmiş oluruz.3- Bugünü fırsat bilip dua etmeli! Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Duanın faziletlisi, Arefe günü yapılanıdır.) 4- Arefe gününü ibadetle, zikirle, tefekkürle geçirmeli, insanlara iyilik etmeye çalışmalı! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği bir gündür.) (Hürmet etmek, günah işlememekle olur.) (Arefe günü, kulağına, gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur.) Kulağına sahip olmak, gıybet, çalgı gibi haram olan şeyleri dinlememektir.

Eğer biz istemeden kulağımıza gelmişse, bize günah olmaz. Gözüne sahip olmak da, haram olan şeylere bakmamak ve mubah olarak baktığı şeylerden ibret almaktır. Diline sahip olmak ise, yalan söylememek, dedikodu etmemek, laf taşımamak, kötü söz söylememek, hatta boş şey konuşmamak, kimseyi diliyle incitmemek demektir.

 1. Bunlara riayet eden, Arefe gününü değerlendirmiş olur.
 2. Bin İhlas okurkenSual: Hadis-i şerifte, (Arefe günü bin İhlas okuyanın günahları affolup duası kabul olur) buyuruluyor.
 3. Bunu okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olur mu? CEVAP Hayır, bir mahzuru olmaz.

Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.

Arefe gecesi ne demek?

Arefe ne demek? Arefe ne zaman? Arefe günü yapılacak dualar

Arefe, haccın en önemli farzı olan vakfenin yapıldığı yerin (Arafat) diğer adıdır.Vakfe, kurban bayramının bir gün öncesi olan zilhicce ayının dokuzuncu günü burada yapıldığından bu güne yevmü arefe (arefe günü) veya Türkçe’de kısaca arefe () denilmiştir.Kelime olarak “bilme, anlama, tanıma” gibi mânalara gelen bir kökten türemiş olan arefe ve Arafat kelimeleri aynı yerin adlarıdır.

Arefe günü ne çekilir?

Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler: Arefe günü ibadetleri neler? | Özgün Haberler Yarın Arefe günü olması vesilesiyle mübarek günde okunacak dualar, sureler ve çekilecek tesbihler, zikirler araştırılmaya başladı. İslam dini için önemli günler arasında yer alan Arefe günü ibadetlerle geçiriliyor.

 • Bu nedenle Arefe günü okunacak dualar Müslüman aleminin gündemin yer alıyor.
 • Peki Arefe günü yapılacak ibadetler neler? İşte Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler.
 • Hz.Muhammed (S.A.V.) bugün için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde bir Hadis söylemiştir.
 • Arefe günü dualar ile geçirlir.

İslam dünyasında Arefe günü oruç, dua ve namaz ile geçirilir. Peygamber Efendimiz bugün için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir. İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala’nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir.

 1. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.
 2. Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı.
 3. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı.
 4. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır.

Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire’l Mümin’in Hz. Ali’nin namazıdır. Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ‘Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur.

 • Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.’ Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere ‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.
 • Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu: ‘Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran’ Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır.

Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur. Arefe günü İhlas Suresi’nin okunması gerektiği belirtiliyor. Bismillahir Rahmanir Rahim Kul hüvellahü ehad. Allahüs Samed. Lem yelid velem yüled. Velem yekün lehü küfüven ehad.

 • La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü.
 • Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir.
 • Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak’adel mukarrabe ındeke yevmel kıyameh.
 • Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.2.
 • La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.3.

Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey’in kadîr Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer.” İslam aleminin bayramdan bir gün önceki gün olan arefe gününde yapılacak ibadetler arasında 1000 ihlas suresi okumak yer alıyor. Peygamber Efendimiz “En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır” şeklinde bir Hadis söylemiştir.

: Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler: Arefe günü ibadetleri neler? | Özgün Haberler

Ölüler hangi gün evine gelir?

Gurbette ölenin ruhu evine gider. Ruh, evine her zaman gelir; ruh genellikle Cuma akşamları ve bayram akşamları gelir. O günlerde dua okunur ki, ruh ağlaya ağlaya gitmesin; güle güle gitsin.

Kabirde ilk gece ne olur?

Hadislere göre, kabirde ilk gece ölünün çeşitli aşamalara tabi tutulduğu çok önemli bir gecedir. İlk olarak Ruman adlı bir melek, amel defterini oluşturmak için kabre gelir, sonra ‘Nekir ve Münker’ veya ‘Beşir ve Mübaşşir’ adlı iki melek kabre gelerek ölünün inanç ve yaptıkları ameller hakkında ölüyü sorguya çekerler.

Arefe günü hayvan kesilir mi?

5) Kurban Ne Zamana Kadar Kesilir? Arefe Günü Kurban Kesilir Mi? – Kurban, bayram namazı kılındıktan sonra dilenen herhangi bir vakitte kesilebilir. Bayramda kurban ne zaman kesilir sorusu için sakıncalı zaman arefe günüdür. Arefe günü kesim günü olarak kabul edilmez. Arife Ne Zaman

Arefe günü neden oruç tutulur?

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak ‘Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.’ (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

Arife oruç mu?

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ: AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU? Arefe günü oruç tutmanın sevabı nedir, farz mı, fazileti nedir? Bilgi Rehberi Arefe günü oruç tutmak farz mı, fazileti nedir? Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe Günü ibadetleri 20.04.2023 – 00:33 | Son Güncellenme: 20.04.2023 – 00:33 1 /3 Arife Ne Zaman arefesi geldi! Bir ay boyunca oruç tutan İslam alemi bayramdan hemen önceki gün oruç tutmanın faziletini sorguluyor. Arefe günü oruç tutmanın bin günlük nafile oruca bedel olduğu bazı kaynaklarda yer alıyor. Peki, arefe günü orucu farz mı? 2 /3 Arife Ne Zaman Arefe günü oruç tutulur. Ancak istisna olarak Diyanet’te yer alan bilgiye göre Hac ibadetini yerine getirenlerin, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).3 /3 Arife Ne Zaman Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

See also:  Qual Creatina Melhor?

Arefe günü yapılması önerilenler * Arefe günü sabah namazı farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalı,* Arefe günü oruç tutulmalı,* Arefe gününe hürmet edilerek günaha girmemeye dikkat edilmeli,* Arefe günü bol bol dua ve istiğfar edilmeli,* Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması tavsiye edilir.

: AREFE GÜNÜ İBADETLERİ: AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU? Arefe günü oruç tutmanın sevabı nedir, farz mı, fazileti nedir?

Arife neden var?

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Arefe günü, haccın temel rüknü olan vakfenin o gün yapılması sebebiyle büyük önem taşımaktadır. Arefenin önemine, faziletli ve makbul duanın o gün yapılan dua olduğuna dair hadisler vardır.

Sevişmek zina sayılır mı?

Zinanın meydana gelmesi için en önemli koşul kusurun olmasıdır. Yani zina yapan kişi bunu bilerek ve isteyerek yapmalıdır. Bayıltılarak veya zorla uyuşturucu madde verilerek tecavüze uğrayan kadın veya erkek kusurlu olmadığından zina gerçekleşmiş sayılmaz.

 • Yine, hipnoz veya sarhoşluk kadını veya erkeği kendini bilemeyecek duruma sokmuş ise durum aynıdır.
 • Yaşama ve sağlığa yönelik ciddi tehditler altında gerçekleşen cinsel ilişkiler de zina sayılmaz.
 • Ancak mala karşı yapılan tehditler altında gerçekleşen ilişkiler zina sayılmaktadır.
 • Zinanın meydana gelmesi için en önemli koşul kusurun olmasıdır.

Yani zina yapan kişi bunu bilerek ve isteyerek yapmalıdır. Bayıltılarak veya zorla uyuşturucu madde verilerek tecavüze uğrayan kadın veya erkek kusurlu olmadığından zina gerçekleşmiş sayılmaz. Yine, hipnoz veya sarhoşluk kadını veya erkeği kendini bilemeyecek duruma sokmuş ise durum aynıdır.

Ön sevişme günah mıdır?

Ön sevişme ve oral ilişki soruları – Bu konuda görüş ayrılıkları var. Pek çok alim oral seksin caiz olduğuna inanır, ancak beğenilmez görür. Sözlü-genital teması caiz gören âlimler grubu büyük ölçüde Hadis ve Kuran’da böyle bir eylemi yasaklayan açık bir emir bulunmamasından dolayı caiz görmüşlerdir.

Yusuf el-Karadavi gibi önde gelen Müslüman alimler bu görüşü paylaşmaktadır. Aynı zamanda, Hadis’te öpüşmek, dokunmak ve benzerleri açıkça bahsedildiği için, İslam ön sevişmenin önemine vurgu yapmasına rağmen, Hadiste böyle bir eylemden ön sevişmenin bir parçası olarak bahsedilmemektedir. Sünnete göre ön sevişme gerçekleşmedikçe cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır.

Muhammed, ön sevişmeden cinsel ilişkiye işaret eden karısıyla abartılı davranmayı yasakladı. Koca, sağlıklı bir evliliğin bir parçası olarak kadının ihtiyacını karşılamaktan (yani onu orgazma ulaştırmaktan) ve kadının hakkını sağlamaktan da sorumludur.

Oruç tutarken cinsel ilişkiye girmek günah mı?

Oruç, imsak (fecr-i sâdık) vaktinden güneşin batımına kadarki süre içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden, ibadet niyetiyle uzak durmaktır. Yani oruç gündüz tutulur. Ramazan geceleri için yeme, içme ve cinsel ilişki yasağı söz konusu değildir. Dolayısıyla iftar ile imsak arasında yemek, içmek ve eşlerin cinsel ilişkide bulunmasında bir sakınca yoktur.

Arefe günü Arafat’ta bulunmak ne demek?

‘Vakfe’, durmak demektir. Arafat Vakfesi ise belirlenen zamanda hac için ihramlı olarak Arafat sınırları içinde bulunmaktır. Arafat vakfesi, haccın en önemli rüknüdür. Çünkü süresi içinde orada bulunamayanlar o sene hacca yetişememiş sayılırlar.

Arafat Gecesi Nedir?

Kurban bayramından bir önceki güne verilen ad. – 1 bölümden oluşan maddenin 1. bölümüdür. Maddenin TDV İslâm Ansiklopedisi’ndeki güncel elektronik versiyonuna erişmek için: https://islamansiklopedisi.org.tr/arefe#1 AREFE Müellif: M. ÖZGÜ ARAS Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi Baskı Tarihi: 1991 Erişim Tarihi: 20.10.2023 Web Adresi: https://islamansiklopedisi.org.tr/arefe M. ÖZGÜ ARAS, “AREFE”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/arefe (20.10.2023).

 • Opyalama metni Arefe haccın en önemli farzı olan vakfe nin yapıldığı yerin (Arafat) diğer adıdır.
 • Vakfe, kurban bayramının bir gün öncesi olan zilhicce ayının dokuzuncu günü burada yapıldığından bu güne yevmü arefe (arefe günü) veya Türkçe’de kısaca arefe (arife) denilmiştir.
 • Arefe günü, haccın temel rüknü olan vakfenin o gün yapılması sebebiyle büyük önem taşımaktadır.

Arefenin önemine, faziletli ve makbul duanın o gün yapılan dua olduğuna dair hadisler vardır (bk. Şevkânî, IV, 70; Muhibbüddin et-Taberî, s.392). Vakfe, arefe günü zeval vaktinden kurban bayramının birinci günü fecrin doğuşuna kadar olan süre içinde yapılır (geniş bilgi için bk.

 • VAKFE ). O gün vakfenin dışında yapılması gereken başka önemli hususlar da vardır.
 • Hacıların terviye günü (8 Zilhicce) Mekke’den Mina’ya gidip orada geceledikten sonra arefe günü sabah namazını Mina’da kılarak güneşin doğuşunu takiben Arafat’a çıkmaları, zeval vaktinden sonra orada gusletmeleri, öğle ve ikindi namazlarını öğle vaktinde birlikte kılmaları (bk.

CEM‘ ), zamanlarını tekbir, tehlil, telbiye, salâtüselâm ve dua ile geçirmeleri ve akşam güneşin batmasıyla birlikte Müzdelife’ye doğru yola çıkmaları sünnettir. Hz. Peygamber’den arefe günü oruç tutmanın faziletine dair hadis rivayet edildiği gibi, Arafat’ta oruç tutmanın menedildiğine ve kendisinin orada oruç tutmadığına dair hadisler de vardır.

Buna göre, hacıların zayıf düşerek asıl görevlerini aksatmalarına yol açacağı için arefe günü oruç tutmaları mekruh, hacca gitmeyenlerin aynı gün oruç tutması ise müstehap kabul edilmiştir (Şevkânî, IV, 267-269; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 229). Ayrıca kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar her farz namazın ardından okunan teşrîk tekbirlerine de arefe günü sabah namazından sonra başlanır.

Diğer taraftan, Hanefîler’e göre arefe ve daha sonraki dört gün içinde umre yapmak, diğer hac vazifelerini aksatabileceği için tahrîmen mekruh sayılmıştır. Bugün uygulamada görülen izdiham, Hanefî mezhebine ait hükmün isabetli olduğunu ortaya koymaktadır.

 1. Diğer üç mezhebe göre ise kerahet söz konusu değildir ( Mv.F, II, 144).
 2. Arefe günü, Arafat’taki hacıları taklit maksadıyla halkın Mescid-i Nebevî’de veya başka herhangi bir mescid veya yerde toplanması bid‘at olup mânasız bir davranıştır (İbn Vaddâh, s.46-47; Muhibbüddin et-Taberî, s.387; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 153).

Kurban bayramından bir gün öncesine mahsus olan arefe tabiri, Türkçe’de ramazan bayramından bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Bunun gibi, belli gün ve bayramlardan bir gün öncesine veya önemli bir olay ya da olayların cereyan ettiği bir dönemden önceki günlere de Türkçe’de arefe denmektedir.

BİBLİYOGRAFYA Lisânü’l-ʿArab, “ʿarf” md. Kāmûs-ı Türkî, s.933-934. İbn Vaddâh, el-Bidaʿ ve’n-nehy ʿanhâ (nşr.M. Ahmed Dehmân), Dımaşk 1400/1980, s.46-47. Kâsânî, Bedâʾiʿ, II, 125-126. Yâkūt, Muʿcemü’l-büldân, IV, 104. Nevevî, Şerḥu Müslim, VIII, 2; IX, 117. Muhibbüddin et-Taberî, el-Ḳırâ li-ḳāṣıdi Ümmi’l-ḳurâ (nşr.

Mustafa es-Sekkā), Kahire 1390/1970, s.382, 385, 387, 392, 396, 403-405. Aynî, ʿUmdetü’l-ḳārî, Kahire 1392/1972, VIII, 154; IX, 179-182. Şevkânî, Neylü’l-evṭâr, IV, 70, 267-269. İbn Âbidîn, Reddü’l-muḥtâr, I, 169-170; II, 511. Elmalılı, Hak Dini, II, 711. Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 351-352 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.

Kurbanın arefe günü ne zaman başlıyor?

Arefe günü ne zaman? 2023 Kurban Bayramı arefesi için geri sayım – Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber 2023 planına yön vermek isteyen vatandaşlar, Diyanet’in açıkladığı bayram tarihini sorguluyor. Bayramın yanı sıra arefe günü olarak bilinen günün tarihi de merak edilenler arasında. İşte, 2023 Kurban Bayramı arefesi tarihi.

2023 BAYRAM AREFESİ NE ZAMAN? AREFENİN ANLAM VE ÖNEMİ AREFE GÜNÜ İBADETLERİ İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.

Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi dolayısıyla 27 Haziran Salı günü yarım gün tatil olacak.Arefe, Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır.

Arefe günü Arafat’ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat’tan Müzdelife’ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat’ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va’z dinleme, Kur’ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak “Arefe gününden daha çok Allah’ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur” buyurmuş, yine “Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah’tan umulur” dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.Teşrik tekbiri de şöyledir: “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber.

Allâhu Ekber Velillâhil hamd.” : Arefe günü ne zaman? 2023 Kurban Bayramı arefesi için geri sayım – Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber

Arafat’ta kaç gün kalınıyor?

Arafat’ta vakfe zamanı, arefe günü (9 Zilhicce) güneşin zevalinden sonra başlar, ertesi gün şafak vaktine kadar devam eder.