Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Asgari Ucret Ne Kadar?

2023 asgari ücret ne kadar oldu?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2023 yılı asgari ücreti belli oldu. Asgari ücret ne kadar oldu? 2023’te Asgari ücret 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruşa yükseltildi. Asgari ücret 2023 temmuz zammı

Ocak 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

2023 Doğum borçlanması nedir? Hesaplama nasıl yapılır? Şartları nelerdir? – BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR? 2023’ün ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 214 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR? Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 15 bin 762 lira 4 kuruşa yükseldi.

Asgari ücret 1 Ocak 2023 itibarıyla brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş idi. Türk-İş’ten edindiğimiz bilgilere göre, toplam 15 bin 762 TL’lik işgücü maliyetinin içinde SGK işveren primi Ocak 2023’te 1551,24 TL iken Temmuz 2023’te 2 bin 79 TL’ye çıktı.

NET SAAT ÜCRETİ 37,81 TL’DEN 50,68 TL’YE ÇIKTI İşsizlik sigortası işveren primi 200 TL’den 268 TL’ye yükseldi. Sosyal Güvenlik Primi İşveren Ödemesi ise 1751 TL’den 2 bin 347 TL’ye çıktı. Asgari ücrete yapılan net zam oranı yüzde 34,04 oldu. Brüt yevmiye 333,60 TL’den 447,15 TL’ye çıkarken; net yevmiye 283,56 TL’den 380,08 TL’ye çıktı.

Asgari ücretlinin brüt saat ücreti 44,48 TL’den 59,62 TL’ye çıkarken; net saat ücreti 37,81 TL’den 50,68 TL’ye yükseldi. Sene başında 455 dolar olan net asgari ücret, bugünkü kurla 482 dolar oldu. ESKİ BAKAN 500 DOLAR DEMİŞTİ Yeni kabine öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında “Asgari ücreti temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.

Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” demişti. AÇLIK SINIRI 10 BİN 362 TL’YE ÇIKMIŞTI Öte yandan, Türk-İş’in son açıkladığı verilere göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı mayıs ayında 10 bin 362,01 TL’ye, yoksulluk sınırı 33 bin 752,49 TL’ye yükselmişti.

2015 1.273,50 TL 949 TL2016 1.647,00 TL 1.300 TL2017 1.777,50 TL 1.404 TL2018 2.029,50 TL 1.603 TL2019 2.558,40 TL 2.020 TL2020 2.943 TL 2.324 TL2021 3.577,50 TL 2.825,90 TL2022 6.471 TL 5.500 TL2023 10.008 TL 8.506 (Ocak – Haziran)

2023 Temmuz asgari ücret ne kadar?

Vergi Sirküleri 52 : 1 Temmuz 2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Asgari Ücret Tutarı Belirlendi – Güreli Yeminli Mali Müşavirlik VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 21.6.2023 SİRKÜLER NO : 2023/52

1 TEMMUZ 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ YENİ ASGARİ ÜCRET TUTARI BELİRLENDİ Asgari ücret tutarı 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 13.414,50 TL, aylık net 11.402,32 TL olarak belirlenmiştir. Böylece net asgari ücret tutarı önceki döneme göre %34 oranında yükselerek, 2.895,52 TL artmış oldu.

 • 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanacak aylık asgari ücretin ayrıntılı hesaplaması aşağıda yer aldığı gibidir:
 • NET ASGARİ ÜCRET VE İŞVERENE MALİYETİ:
 • 1. ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET (BRÜT) 13.414,50
SGK PRİMİ %14 1.878,03
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (İŞÇİ PAYI) %1 134,15
KESİNTİLER TOPLAMI 2.012,18
NET ASGARİ ÜCRET 11.402,32

/td>

2. İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 13.414,50
SGK PRİMİ %15.5 (İşveren Payı) (*) 2.079,25
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ %2 268,29
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 15.762,04

/td>

/td> (*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir.

ol>

 • Bilgilerinize Sunulur.
 • Saygılarımızla,
 • GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
 • VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  • Kimlik Bilgileri: Ad, Soyadı
  • İletişim Bilgileri: Telefon, E-posta Adresi, Firma Adı
  • Teklif Alınmak İstenen Hizmet Türü
  • Özlük Bilgisi: Mesleki Görev/Unvan
  • Diğer Bilgiler: Açıklama

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  • İletişim Kurulması ve Tanıtım Yapılması
  • Ürün / Hizmetlerin Tanıtım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Firma Teklif/Hizmet Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
  • Elektronik Ticari İleti Gönderilmesi
  • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir? Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

  • Açık rızanızın bulunması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.
  • Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
  • Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?
  • KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;
  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya [email protected] isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398 Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
  Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
  İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
  Eposta Adresi: [email protected]

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  • Kimlik Bilgileri: Ad, Soyadı
  • İletişim Bilgileri: Telefon, E-posta Adresi, Firma Adı
  • Teklif Alınmak İstenen Hizmet Türü
  • Özlük Bilgisi: Mesleki Görev/Unvan
  • Diğer Bilgiler: Açıklama

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  • İletişim Kurulması ve Tanıtım Yapılması
  • Ürün / Hizmetlerin Tanıtım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
  • Elektronik Ticari İleti Gönderilmesi
  • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
  1. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
  2. Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.
  3. Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
  • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme

  İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız. Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  • Kimlik Bilgileri: Ad, Soyadı
  • İletişim Bilgileri: Telefon, E-posta Adresi, Firma Adı
  • Özlük Bilgisi: Mesleki Görev/Unvan
  • Diğer Bilgiler: Şirketimize Mesajınız

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  • İletişim Kurulması ve Tanıtım Yapılması
  • Memnuniyet ve Destek Sürecine İlişkin Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi Ve Geliştirilmesi
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Talep / Şikayetlerin Takibi
  • Hizmet Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Elektronik Ticari İleti Gönderilmesi
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
  • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Operasyonel Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Geliştirilmesi
  • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir? Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

  • Açık rızanızın bulunması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.
  • Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
  • Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?
  • KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;
  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya [email protected] isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398 Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
  Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
  İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
  Eposta Adresi: [email protected]

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  • Kimlik Bilgileri: Ad, Soyadı
  • İletişim Bilgileri: Telefon, E-posta Adresi, Firma Adı
  • Özlük Bilgisi: Mesleki Görev/Unvan
  • Diğer Bilgiler: Şirketimize Mesajınız

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  • İletişim Kurulması ve Tanıtım Yapılması
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi
  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
  • Elektronik Ticari İleti Gönderilmesi
  • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
  1. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
  2. Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.
  3. Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

  Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Manage consent : Vergi Sirküleri 52 : 1 Temmuz 2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Asgari Ücret Tutarı Belirlendi – Güreli Yeminli Mali Müşavirlik

  Asgari ücret kaç TL şu an?

  Yeni asgari ücret uzlaşmayla belirlendi. Brüt asgari ücret 13 bin 414 lira, net asgari ücret 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz’ diye konuştu.

  Almanya 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

  Aylık net asgari ücret 1 Temmuz’dan itibaren 11 bin 402 lira oldu. Euro bazında brüt asgari ücret ise 519 Euro’ya yükseldi. Türkiye bu alanda 26 Avrupa ülkesi içinde 23. sırada bulunuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılının ikinci yarısında geçerli asgari ücreti belirledi.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan 1 Temmuz’dan itibaren aylık net asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğunu açıkladı. Brüt asgari ücret ise 13 bin 414 liraya yükseldi. Böylece Merkez Bankası’nın 20 Haziran kuruna göre net asgari ücret 441 Euro, brüt ise 519 Euro oldu. Euro bazında brüt asgari ücret en yüksek seviyeye çıktı.2016 yılının ikinci yarısında da brüt asgari ücret 519 Euro idi.

  Peki, Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? 2023 ikinci yarı sıralamasında Türkiye kaçıncı? Asgari ücretin satın alma gücü ne kadar? Asgari ücretin satın alma gücüne göre Türkiye kaçıncı sırada? Euro bazında asgari ücret Türkiye’de nasıl değişti? AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın açıkladığı son veriler 2023 yılının ilk yarısına ait ve brüt.

  1. İkinci yarıya ait veriler temmuz ayında açıklanacak.
  2. Buna göre brüt asgari ücretin en yüksek olduğu ülke 2 bin 387 Euro ile Lüksemburg.
  3. İkinci sıradaki Almanya’da asgari ücret bin 987 Euro.
  4. Ardından Belçika (bin 955 Euro), Hollanda (bin 934 Euro) ve İrlanda (bin 910 Euro) geliyor.
  5. Altıncı sırada ise bin 709 Euro ile Fransa geliyor.

  Üst sıralardaki bu ülkelerin ardından Slovenya (bin 203 Euro) ve İspanya (bin 167) yer alıyor. Diğer ülkelerde brüt aylık asgari ücret bin Euro’nun altına düşüyor.

  Asgari ücret 2023 ilk 6 ay ne kadar?

  Asgari veya diğer adıyla minimum ücret, işçilere yasal olarak ödenebilecek en düşük maaş tutarıdır. Yani, bir işçiye ödenebilecek minimum ücrettir.2023 Ocak-Haziran dönemi için asgari ücreti ise 8.506,80 TL olarak belirlenmişti, 2023 Temmuz-Aralık dönemi için ise asgari ücret 11.402,32 TL olarak belirlendi.

  Ocak 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

  Şurada Paylaş! Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak.

  Asgari ücret 2024 te ne kadar olacak?

  Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Son olarak Temmuz ayında yapılan ara zam ile 11 bin 402 TL ‘ye yükselen asgari ücret için Ocak 2024 zammı bekleniyor.

  Asgari ücret 12 bin lira oldu mu?

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ücretin tarafların uzlaşısıyla belirlendiğini açıkladı. Asgari ücrete kamu desteği de 400 TL’den 500 TL’ye çıkarıldı. Asgari ücrete ara zam oranı belli oldu.1 Temmuz itibariyle asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak belirlendi.

  Asgari ücret ne kadar 2023 tablosu?

  1 Ocak 2023 tarihinde brüt 10.008,00 TL, net 8.506,80 TL olarak belirlenen asgari ücret 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere brüt 13.414,50 TL, net 11.402,33 TL olarak belirlendi.

  2023 günlük asgari ücret net ne kadar?

  Asgari Ücret Tespit Komisyonu 20.06.2023 tarihinde aldığı karar ile 2023 yılının ikinci altı için uygulanacak asgari ücreti günlük 447,15 TL olarak belirlemiş olup karar, 24.06.2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  2023 Emekli asgari ücret ne kadar oldu?

  Emekli Çalışanların Prime Esas Kazançları Nasıl Hesaplanır? – Emekli çalışanın işverene maliyetini hesaplarken prime esas kazançları da baz almak gerekir. Prime esas kazanç (PEK), personelin ikramiyesi ve bayram ücretleri gibi ek ödemelerin tamamıdır.

  Bu ödemeler, özetle çalışanları daha istekli görev yapmaya teşvik eder. Emekli çalışanlar da ilgili ödemelerden yararlanır. Ayrıca prime esas kazanç, emekli maaşı tutarında de belirleyici olur. Bu kazanç yükseldikçe emeklilikte alınan maaş da artar. Prime esas kazanç, esasında asgari ücretlilerin günlük brüt maaşı üzerinden hesaplanır.2023 itibarıyla emekli çalışanların 13.414,50 TL brüt maaşı bulunur.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82’nci maddesine göre günlük kazanç, asgari ücretin 30’da 1’idir.

  Prime esas kazanç tavan tutarı ise günlük ücretin 7,5 katıdır. Bu rakamlara göre emekli çalışanların prime esas kazançları şu şekilde hesaplanır:

  2023 Brüt Asgari Ücret: 13.414,50 TL 2023 Günlük Brüt Kazanç: 13.414,50 TL x 1/30 = 447,15 TL 2023 Prime Esas Kazanç: 447,15 TL x 7,5 = 3.353.62 TL

  Emekli çalışan kıdem tazminatı gibi ödemeler, prime esas kazanca dâhil edilmez. Ancak yemek parası, aile ve çocuk yardımı gibi ödemeler PEK kapsamındadır. Bu yardımlar, kısmen prime esas kazançlardır. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler, bahsi geçen ek ödemelerden yararlanabilir.

  Asgari ücret 15000 TL oldu mu?

  Kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yaptıklarını, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıktığını açıkladı.

  1 saatlik asgari ücret ne kadar?

  2023 Fazla Mesai Ücreti Ne Kadardır? – Personel maaşı, saatlik çalışma ücretlerinin toplamından oluşur. Fazla mesai saat ücreti hesaplanırken bahsedilen bedeller dikkate alınır. Burada da saatlik çalışma ücretine, fazladan çalışılan her bir saat için fazla çalışma ücreti eklenir.2023 yılında asgari ücret için saatlik ücret 59,62 TL’dir.

  Almanya’da bir ekmek kaç euro?

  Almanya’da Gıda Maliyetleri – Almanya’da bölgeden bölgeye, şehirden şehre gıda maliyetleri farklılıklar gösterse de genel itibariyle gıda maliyetlerinin uygun olduğunu söylemek mümkün. Almanya gıda maliyetleri hakkında bilgi sahibi olmanız açısından günlük tüketilen besinlerin fiyatına göz atabiliriz. Almanya’da güncel süpermarket fiyatlarına baktığımızda,

  Bir somun ekmek ortalama 1.81€ Bir düzine yumurta 2.65€ 1 kilogram elma 2.63€ 1 litre süt 1.04€ 1 kilo yerli peynir 12.74€ 1 kilo domates 1.29€ 1,5 litre su 0.57€ 0,5 litre yerli bira ise 0.66€ olarak hesaplanmıştır.

  Süpermarket fiyatlarının yanı sıra, güncel olarak Almanya’da bulunan restoran ücretlerine bakıldığında,

  Ucuz bir restoranda bir kişilik yemek maliyeti 12.83€ İyi bir restoranda iki kişilik yemek 55.05€ Bir McDonald menüsü 8.65€ Bir kafede sütlü kahve 3.16€ Bir kutu (0.33l) Coca-Cola 2.74€ Bir şişe su (0.33l) ise ortalama 2.38€ olarak hesaplanmıştır.

  Kanada asgari ücret ne kadar?

  Kanada’da Asgari Ücret Ne Kadar? – Kanada’da maaşlar her eyalette farklı olarak belirlenmektedir. Ülkede toplamda 10 farklı eyalet bulunduğundan aynı işle meşgul olup farklı eyaletlerde çalışanların maaşları arasında fark olduğu gözlemlenebilmektedir.

  Ayrıca belki şaşırabilirsiniz ama maaşlar Türkiye’deki gibi aylık olarak değil saatlik olarak belirlenmektedir. Örneğin Saskatchewan eyaletinde saatlik asgari ücret 13 Kanada dolarıdır. Bu miktar Ontario eyaletinde 15,50 iken Kanada’nın Ottowa gibi gelişmiş şehirlerinde saatlik ücret diğer şehirlerine göre daha fazla ve 16 Kanada dolarını bulmaktadır.

  Kanada’da maaşların saatlik olarak belirlendiğini söyledik. Peki Kanada’da kaç saat çalışılıyor derseniz resmi çalışma saatinin 37 ile 40 saat arasında olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bazı eyaletlerde haftalık çalışma süreleri 44-48 saatleri bulabilmektedir.

  • Haftalık çalışma günleri ise Türkiye ile benzer şekilde 5 gündür.
  • Anada’da ortalama asgari ücret ise 2.400 Kanada doları ile 2.800 Kanada doları arasında değişmektedir.
  • Gelişmiş şehirlerde asgari ücretle geçinmek şartları epey zorlasa da diğer şehirlerde asgari ücretle ucu ucuna geçinilmektedir.
  • Özellikle ev kiralarının yüksek olması asgari ücretle geçinmeyi zorlaştırmaktadır.

  Bir de çocuklu bir aileyseniz asgari ücret seviyesinden yüksek maaşlarla çalışmanız geçiminizi sağlayabilmeniz bakımından önemlidir.

  Ingiltere’de asgari ücret 2023 ne kadar olacak?

  Yeni yapılan hesaplamalara göre İngiltere’de asgari ücret 2023 yılında %9.7 artışla saatlik 10.42 Pound olmuştur.

  Yeni asgari ücret ne zaman başlayacak?

  Yeni asgari ücret ne zaman alınacak? İşte zamlı asgari ücretin hesaplara yatacağı tarih – Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Tespit Komisyonu, 2023’ün ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında milyonlarca çalışan ve işveren için karar vermişti.

  YENİ ÜCRET 6 AY GEÇERLİ OLACAK ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK? Ay başında maaş alanlar yeni zamlı asgari ücreti 1 Ağustos tarihinden itibaren hesaplarında görebilecek.

  Açıklanan asgari ücret rakamı 1 Ocak 2024’e kadar geçerli olacak. Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret için aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanacak.Zamlı asgari ücret 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. : Yeni asgari ücret ne zaman alınacak? İşte zamlı asgari ücretin hesaplara yatacağı tarih – Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber

  Asgari ücret Yıl Sonu ne kadar olacak?

  YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yaptığı 3. toplantının sona ermesiyle birlikte, yeni asgari ücret zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Buna göre; Yeni asgari ücret miktarı yüzde 34 artışla net 11 bin 402 lira oldu.

  Asgari ücret 2023 2 çocuğu olan ne kadar?

  Asgari Ücret 2019 AGİ Dahil Ne Kadar? –

  Medeni Durum Aylık Tutar
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

  2023 Emekli asgari ücret ne kadar oldu?

  Emekli Çalışanların Prime Esas Kazançları Nasıl Hesaplanır? – Emekli çalışanın işverene maliyetini hesaplarken prime esas kazançları da baz almak gerekir. Prime esas kazanç (PEK), personelin ikramiyesi ve bayram ücretleri gibi ek ödemelerin tamamıdır.

  Bu ödemeler, özetle çalışanları daha istekli görev yapmaya teşvik eder. Emekli çalışanlar da ilgili ödemelerden yararlanır. Ayrıca prime esas kazanç, emekli maaşı tutarında de belirleyici olur. Bu kazanç yükseldikçe emeklilikte alınan maaş da artar. Prime esas kazanç, esasında asgari ücretlilerin günlük brüt maaşı üzerinden hesaplanır.2023 itibarıyla emekli çalışanların 13.414,50 TL brüt maaşı bulunur.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82’nci maddesine göre günlük kazanç, asgari ücretin 30’da 1’idir.

  Prime esas kazanç tavan tutarı ise günlük ücretin 7,5 katıdır. Bu rakamlara göre emekli çalışanların prime esas kazançları şu şekilde hesaplanır:

  2023 Brüt Asgari Ücret: 13.414,50 TL 2023 Günlük Brüt Kazanç: 13.414,50 TL x 1/30 = 447,15 TL 2023 Prime Esas Kazanç: 447,15 TL x 7,5 = 3.353.62 TL

  Emekli çalışan kıdem tazminatı gibi ödemeler, prime esas kazanca dâhil edilmez. Ancak yemek parası, aile ve çocuk yardımı gibi ödemeler PEK kapsamındadır. Bu yardımlar, kısmen prime esas kazançlardır. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler, bahsi geçen ek ödemelerden yararlanabilir.

  2023 asgari ücret ara zam olacak mı?

  2023 asgari ücrete %34 zam! Asgari Ücret brüt 13.414 TL, net asgari ücret 11.402 TL olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla %34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz.’ dedi.

  Asgari ücret 2024 te ne kadar olacak?

  Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Son olarak Temmuz ayında yapılan ara zam ile 11 bin 402 TL ‘ye yükselen asgari ücret için Ocak 2024 zammı bekleniyor.

  Asgari ücret 2023 2 çocuğu olan ne kadar?

  Asgari Ücret 2019 AGİ Dahil Ne Kadar? –

  Medeni Durum Aylık Tutar
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL
  AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL