Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Atarax Ne IE Yarar?

Atarax işe yarar mı?

Yaygın Anksiyete (Kaygı) Bozukluğunda Tedavi – YAB tedavisinde antidepresanlar, anksiyete giderici ilaçlar ve bazı durumlarda antipsikotikler kullanılabilir. Tedavide psikoterapiler de ilaç tedavisi kadar etkindir. Hatta psikoterapi görenlerde tedavi tamamlandıktan sonra ilaç tedavisine göre hastalık belirtilerinde daha az yineleme olmaktadır.

 • Ancak psikoterapilerin ilaç tedavisine göre bazı zorlukları bulunmaktadır.
 • Psikoterapilerde yapılan muayenelerin ilaç tedavisine göre daha çok zaman alması; hem hastalara ayrılabilen süre hem de hastaların tedaviye ayırabildikleri süre göz önüne alındığında, psikoterapilerin YAB tedavisinde yaygın olarak kullanılmasının önüne geçmektedir.1) Antidepresan İlaçlar Antidepresanlar YAB tedavisinde en sık kullanılan ilaç grubudur ve tedavi edici özelliktedirler.

Ancak tedavinin ilk bir-iki haftasında etkinlik göstermeyebilirler. Hatta tedavinin başlarında mevcut belirtilerde kısa süreli bir artışa neden olabilirler. Hastaların ilk günlerde iç sıkıntısında artma, huzursuzluk gibi belirtileri yaşaması hastayı tedavi etkinliği açısından korkutmamalıdır.

 • En sık kullanılan antidepresan ilaçlar; sertralin, paroksetin, venlafaksin, duloksetin, sitalopram, essitalopram, fluoksetin ve trisiklik antidepresanlardır.
 • Antidepresanlar başlangıçta hastanın mevcut kaygısını arttırabilir.
 • Hastalar tedavinin ilk bir haftasında sıklıkla bu durumu yaşarlar ve tedaviyi başlangıçta bırakabilirler.

Ancak bu etki beklenen bir durumdur ve genellikle on gün içerisinde azalarak kaybolur. Antidepresan tedavi genellikle düşük dozlarda başlanır ve tedavi cevabına göre doz artırılabilir. Tam düzelme görüldükten sonra YAB tedavisinin bir yıl sürdürülmesi gereklidir.

 1. Daha sonra ise ilaç dozu hekim kontrolünde yavaşça azaltılıp kesilmelidir.
 2. Hastaların önemli bir kısmında ilaç kesildikten bir süre sonra belirtiler tekrarlayabilir ve tekrar tedavi ihtiyacı doğabilir.
 3. Antidepresanlar YAB tedavisinde etkili ve güvenilirdir,
 4. Bağımlılık yapmazlar.2) Benzodiazepinler Benzodiazepin grubu ilaçların kısa süreli kullanımı tercih edilebilse de tedavi edici özellikleri yoktur.

Şiddetli kaygı belirtilerinde antidepresanlarla birlikte birkaç hafta kullanılabilmektedir. YAB tedavisinde en sık kullanılan benzodiazepinler;

 • Alprazolam (xanax, stabina)
 • Diazepam (Nervium, diazem)
 • Lorazepam (ativan)
 • Klonazepamdr (rivotril).

Benzodiazepinler tedavinin başlangıcında veya alevlenme dönemlerinde antidepresanlar etki gösterene kadar şiddetli kaygı varlığında sadece belirti giderici olarak kullanılır. Benzodiazepinler yeşil reçeteli ve bağımlılık riski olan ilaçlardır, Uzun süre kullanımında unutkanlık, hesaplama yeteneğinde ve sorun çözme becerilerinde azalma yapar.

Ancak kaygı belirtilerini etkili bir şekilde gidermeleri hastaların sıklıkla bu ilaçları talep etmesine neden olur. Unutulmamalıdır ki YAB tedavisinde, gereken süre ve dozun üzerinde benzodiazepin kullanımı tedavi seyrine ciddi zararlar verebilir. Bunlar dikkate alınırsa, benzodiazepinler gerekli süre ve dozda kullanılarak tedavide önemli katkı verirler.3) Antipsikotik ilaçlar Öncelikli olarak tercih edilmese dahi antidepresanlarla tam düzelme olmadığı durumlarda ekleme tedavisinde etkindirler.

En sık kullanılanlar ketiapin ve olanzapindir. YAB sıklıkla depresyonla birlikte görülür. Bu durumda da AP ilaçlar tedavide kullanılabilmektedir.4) Diğer İlaçlar Hidroksizin (atarax) de benzodiazepinler gibi tedavi edici olmayıp semptom giderici ilaçlar arasında yer almaktadır.

 1. YAB hastalarında özellikle uyku bozukluklarında fayda gösterirler.
 2. Buspiron (buspon) ise antidepresan tedaviye ekleme tedavisinde kullanılmaktadır.
 3. Propranolol (dideral) kaygı bozukluklarında görülen çarpıntı ve titreme gibi fiziksel belirtilerin azaltılmasında asıl tedaviye yardımcı olarak kullanılan ilaçlardandır.

Zopiklon benzodiazepin benzeri bir ilaçtır. Özellikle uyku bozukluklarında etkilidir. Medazepam bir benzodiazepin türevidir. Bağımlılık riski düşüktür ve tedavi başlangıcında antidepresanların olası kaygı arttırıcı etkilerini baskılamak için kullanılabilirler.5) Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) BDT, YAB tedavisinde en sık kullanılan ve en çok kanıt almış psikoterapi türüdür.

Ortalama olarak on iki seanslık bir tedavi süresi olsa da hastaya göre değişkenlik gösterebilmektedir. Hastanın ilaç kullanıyor olması BDT uygulanmasına engel teşkil etmez. Tedavide hastanın durumlar karşısında yaşadığı duygu, düşünce ve davranışların kaydedilmesi önemli bir yer tutar. Hastanın bir olay karşısında yaşadığı çarpıntı, terleme, uyuşma gibi fiziksel belirtileri anlamlandırması hedeflenir.

Bu fiziksel belirtilerle başa çıkmasını kolaylaştıracak egzersizler öğretilir (nefes egzersizi, gevşeme egzersizleri). Olay karşısında ortaya çıkan olağanüstü endişe veya korkunun hangi ”otomatik” düşüncelerle şekillendiğini saptamak ve bu otomatik düşünceleri incelemek tedavinin temellerindendir.

Tedavi seyrinde olaylar karşısında oluşan otomatik düşünceler şekillenir ve giderek daha az endişe uyandırmaya başlar, Seanslarda veye seans aralarında ise kişinin; kaygı yaratabilecek, kaçındığı durumları deneyimlemesi planlanabilir.6) Diğer terapiler ve yöntemler Kabul ve kararlılık terapisi (ACT), dinamik psikoterapi, mindfullnes, metakognitif terapi de diğer etkili terapiler ve yöntemlerdendir.

Alınabilecek diğer önlemler ise;

 • Kahve, kola gibi uyarıcı özellikteki besinlerin tüketimini sınırlamak veya kesmek.
 • Alkol ve sigara kullanımını sınırlandırmak.
 • Haftanın en azından üç günü ve günde otuz dakikanın üzerinde egzersiz yapmak.
 • Meditasyon veya gevşeme egzersizleri yapmaktır.

Atarax etkisi kaç saat sürer?

Etkinin başlangıcı: Oral farmasötik formlarda, antihistaminik etki yaklaşık 1 saat sonra başlar. Sedatif etki ise, oral şurup ile 5-10 dakika ve tablet ile 30-45 dakika sonra başlar.

Atarax ağır mı?

DEPRESYON TEDAVİSİNDE NE TÜR İLAÇLAR KULLANILMAKTADIR? –

 • Eski kuşak antidepresanlar
 • Yeni kuşak antidepresanlar
 • MAO inhibitörleri
 • -Yeşil reçeteye tabi olanlar
 • -Normal reçeteli olanlar
 • -Mide –Barsak sistemi için
 • -Kalp-Damar sistemi için
 • -B vitaminleri
 • -Adet öncesi artan panik-depresyonu azaltan ilaçlar
 • -Doğal –Bitkisel destek ürünleri

Deprersyon ve Panikatak tedavisinde en önemli ve temel ilaçlar antidepresanlardır. Bu ilaçları kullanmaya başladıktan 15 gün sonra etkileri başlar. Nadiren ilk haftada da başlayabilirTam etkilerinin hisedilmesi ise; kişiden kişiye değişmekle beraber, 6- 8 haftayı bulabilir Eski Kuşak Antidepresan İlaçlar : Tofranil, Anafranil, Ludiomil, Maprotil,Laroxyl gibi ilaçlardır.

Bu ilaçların yan etkileri, anksiyete-panik belirtilerini artırmaları nedeniyle çok tercih edilmezler. Bu etkisiz oldukları anlamına gelmez. Özellikle Tofranil panik tedavisinde çok etkilidir. Yeni geliştirilen bir çok ilaç Tofranille mukayeseli çalışmalar yapılarak geliştirilmektedir. Bu ilaçlar yeni kuşak ilaçlara göre çok ucuzdurDoktor durumunuza ve ekonominize göre bu ilaçları tercih edebilir.

İlaç ucuz diye şaşırmayın. Yan etkileride zamanla azalır. Daha çok başlangıç günlerinde yan etkiler yoğundur, Ne tür yan etkileri vardır ?

 1. -Çarpıntı
 2. -Ağız kuruluğu
 3. -Ateş basması
 4. -Baş dönmesi
 5. -Kabızlık
 6. -idrarda tutukluk
 7. -iştahta artış (Yeni kuşak ilaçlarda da var)
 8. -Cinselliği baskılama(Yeni kuşakta da var)
 9. -Hipomani- Mani
 10. -Uykululuk, sersemlik, dalgınlık hali
 11. -Unutkanlık

Yukarıdaki belirtilerin bir kısmı Depresyon ve panikatak ta da olduğundan bir çok insan bu ilaçları kullanmaktan çekinir.Ama doktor kontrolunde ve küçük dozlarla başlayıp artırılınca tolere edilebiliyor, Bazen çarpıntı giderici yardımcı ilaçlarla yan etkiler azaltılabiliyor.İlaçları mutlaka tedavi dozunda ve tedavi süresince kullanmak gerekir.

Depresyon ve Panikatak da Tofranilin günlük dozunun 150-300 mg arasında olması gerekir.Süreyi ise hastalığınızın durumuna göre doktor belirler Yeni Kuşak Antidepresanlar : Prozac (deprex,zedprex,fulsac da prozac la aynı içeriğe sahiptir daha ucuzdurlar),Lustral(seralin,serdep) Cipram(citol,Relaxol,citara), Cipralex, Citoless Efexor, Remeron, ixel,Desyrel, Faverin Seroxat, Paxil, gibi ilaçlardır.

Mutluluk yaratan serotonin ileticisinin işlevini yaptıktan sonra hücre içine alınıp yıkılmasını engellerler,Bu yüzden serotonin geri alım inhibitörleri denmektedir. Ne tür yan etkileri olabilir? – İştah da artış :Özelikle tatlıya karşı aşırı bir istek olur Yemek miktarı artar, çabuk acıkılır.Kilo artışı görülebilir.Bazı insanlarda iştah azalır ve kilo kaybı olur.Bunun oranı % 5i geçmez.

Kişiden kişiye çok değişir.Aynı ilaç birinde aşırı kilo diğerinde zayıflamaya sebep olurBazı insanlarda metabolizmayı yavaşlatarak kilo alımına sebep olabilirler. – Cinselliği baskılama : Erkeklerde geç boşalma bazen boşalamama.(erken boşalım sorunu olanlar için süper iyi bir etki),Sertleşme sorunu, cinsel isteksizlik.

Kadınlarda da cinsel isteksizlik, orgazm olamama hali ortaya çıkabilir. Bu yan etkiler asla kalıcı değildir. Zamanla azalır, bazen geçer, bazen aynen kalır ama tedavi bitince bunlarda geçer. Erkekler Viagra benzeri ilaçlarla ereksiyon sorununu giderebilme şanslarına sahipler.Kadınlar içinse çalışmalar devam etmektedirBu konuda başka neler yapılabileceğini aşağılardaki bölümlerde okuyacaksınız.

 • Serotonorjik Sendrom: Bu ilaçlar antidepresan ve antipanik özelliklerini Serotonin üzerinden gösterirler.
 • Serotonin halk arasında “mutluluk hormonu” olarak bilinir.Sinir sisteminde iletimde rol oynar.Duyarlı insanlarda,aşırı serotonin deşarjı olur.Kişide huzursuzluk, anksiyete hali, panik belirtilerinde artış, aşırı ateşlenme, kafada basınç hissi, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler ortaya çıkar.

Böyle bir durumda ilaç hemen kesilmelidir.Bir iki günde her şey normale döner.Zararlı bir etki olmaz.Bu etkiyi yaşayanların gittikleri doktora bu bilgiyi mutlaka vermeleri gerekir. Duyarlılığı olanlar farklı ilaçlar denemeli, o da olmuyorsa eski kuşak ilaç kullanılmalı.

 1. Bu sendromun görülme oranı %3-5 gibi düşüktür -Unutkanlık : Eski ve yeni kuşak ilaçların hepsinde bu yan etki vardır.
 2. Dalgınlık-sersemlik-uyku hali: Bu oranda %5-10 arasıdır.
 3. Yeni kuşak ilaçlar genelde yaşamla uyumludur.
 4. Her işinizi aksatmadan yapabilirsiniz.
 5. Bazen gece alındıklarında uykuyu kaçırırlar.Gündüz kullanmak gerekir.

Uyku yaparsa geceye kaydırılması gerekir -Sinirlilik: Bazı kişilerde sinirlilik, huzursuzluk görülebilir. – Hipomani-Mani : Daha önceden manik atak geçirenlerde ve maniye yatkın olanlarda antidepresanlar Hipomani veya Maniye yol açabilirler.Kişi aşırı coşkulu ve neşeli olur.

Sürekli gezmek, eğlenmek ister. Çok konuşur bazen sesi kısılır.Az uyur ve kendine aşırı güvenir. Her işin altından kalkabileceğini düşünerek riskler alır ve zarara girerÇok para harcar, ölçüsüz borçlanır ve sağa sola hediyeler almaya başlar. Karşı cinse ilgisi artar, sex gücü çok artar.Sık partner değiştirir.Sevgilisini, eşini aldatmaya başlar.Bazende aşırı dine yönelim olur.Bazıları kendisini ermiş, evliya gibi görür.Daha ileri gidenler paranoyakca düşünmeye başlarlar.

Antidepresanların mutlaka doktor denetiminde kullanılmasının bir gerekçeside budur. Bu durumda ilaç hemen kesilip maniyi bastıracak ilaçlara geçilir. -Aşırı Rahatlık : Bazı insanlarda uzun süreli antidepresan kullanımı duyarsızlık, aşırı rahatlık geliştirir.Eskiden alındığı, önem verdiği durumlara duyarsız kalır.Tepkisizlik gelişebilir.

 • Araciğer enzimlerinde yükselme : Bütün antidepresanlar karaciğerde işleme tabi tutulurlar.
 • SGOT, SGPT, GGT enzimleri normalin iki -üç katına çıkabilir.Bir zararı yoktur.
 • Araciğerinde sorunu olanların her ay enzim baktırması gerekir,Çok yükselirse doz azaltılır.
 • Araciğerinde hastalık olmayanlar korkmasın,ama 6 ayda bir enzim baktırabilirler -Adet düzensizlikleri : Antidepresan alan hanımların bir kısmında adet gecikmesi ve düzensizlikleri olabilir.

Korkulacak bir durum değildir.İki ay üst üste adet göremeyen hanımların jinekoloğa gitmesinde fayda vardır. Mao İnhibitörleri : Sinir sistemindeki ileticiler: dopamin, serotonin, adrenalin in yıkımını sağlayan mao enzimini engelleyen ilaçlardır.Türkiye de Aurorix olarak bulunmaktadır.

 • Işisel görüşüm etkili bir ilaç olmadığı yönündedir Bir çok antidepresanın prospektüsünde mao inhibitörleriyle birlikte kullanılmaması yazar.Türkiyede zaten nadir bir kombinasyondur.
 • Hekimler genelde tek bir antidepresan yazarlar, kafaya takılacak bir durum değildir.Bazen bir arada kullanılabilen iki antidepresan bir hastada kullanılabilir.İlaçlar biribirilerinin etkisini artırır.

b)Anksiyete (kaygı)giderici, sedatif ilaçlar: Bu ilaçlar depresyonda % 50 oranında olabilen; anksiyete-panik belirtilerini gidermek için yardımcı olarak, geçici bir süreliğine kullanılabilir. Yeşil reçeteye tabi olanlar : Xanax, Nervium, Diazem, Rivotril, Tranxline,Ativan gibi ilaçlardır.

 • Panikatak da en sık kullanılan xanax tır.
 • Bu ilaçlar kısa süreli 1-3 ay kullanılıp bırakılması gereken ilaçlardır.Bağımlılık yapma riskleri vardır.
 • Zamanla merkezi sinir sistemini baskılayıp depresyona yol açarlar.
 • Ayrıca xanak ve diğer yeşil reçete bağımlıları ilacı geciktirince veya alamadıklarında panikatak yaşarlar.

Bir çok panikatak hastası yanında xanax taşır. Sıkışınca alır ve yatışır. Bazıları yıllarca taşır ama kullanmaz. Bir güvence nesnesi olarak yedekte bekler.Es kaza ilaç unutulmuşsa birden panik yaşayabilirler.Bu nedenle çok gerekmedikçe yeşil reçete ilaçlarına “bulaşmamak” gerekir.

Bazı hastalarda xanak dan dolayı esas tedavisini geciktirmektedir.Böylece hastalık daha dirençli hale gelmektedir. Yeşil reçeteye tabi olmayan kaygı gidericiler : Atarax, pasiflora, buspon, Nervikan, Dideral. En çok kullanılan bu ilaçlardır. Bağımlılık riskleri yoktur. Nervikan bitkisel kökenlidir.Melisa ve valleryan içerir.

Dideral kalp ritmini düzenleyici, tansiyon ayarlayıcı bir ilaçtır. Beta blokerlerden olduğundan kaygıda giderir.Hatta guatırda, psikolojik el titremelerinde de kullanılmaktadır. Her ilaçta olduğu gibi, bunlarında mutlaka doktor tarafından reçete edilmesi ve takip edilmesi gerekir.Örneğin tansiyonu çok düşük olan birisi eczaneden yada birisinin önerisiyle “ezbere” dideral kullansa tansiyonu dahada düşecek belki şoka girecektir.

Bu ilaçlar yeşil reçete ilaçları kadar güçlü değillerdir.Ama daha güvenlidirler Bir çok hasta “başı sıkıştığında ” pasiflora şişesini “ağzına dikmektedir”.Dahiliyeciler ve diğer branş doktorları bu ilacı sık reçete etmektedirler.Hafif bir ilaçtır Atarax ise aynı zamanda alerji gidericidir.Cildiyecilerde çok sık reçete etmektedirler.

C-Yardımcı İlaçlar: Depresyon ve Panik atak yaşayanların çoğunda midede gaz, şişkinlik, hazımsızlık olabilir. Çoğunda da çarpıntı, tansiyon yükselmeleri,ateş basmaları, titremeler görülür. Psikosomatik mide hastalıklarında kullanılan Librax, Klipax ( Madde bağımlıları bu ilaçları suistimal ettiklerinden yeşil reçeteye alındılar) Tranko Buskas gibi ilaçlar ;depresyonun ve paniğin mide- barsak sisteminde yaptığı etkileri ortadan kaldırırlar.

 • Bunlarında bağımlılık riski olabilir.3 aydan fazla kullanmamak doğru olur.
 • Panikatak sırasında tansiyonu yükselen ve çarpıntısı yoğun olan hastalara verilecek Dideral, Beloc benzeri ilaçlar hastaları çok rahatlatır.
 • Bazı depresyonlarda da yoğun kaygı-panik hali bu tür ilaçlarla yatışır.
 • Tekrar vurguluyorum ” her ilaç hem şifa hem zehirdir.” ” DOKTOR KONTROLU OLMADAN ASLA KULLANILMAZ” B vitamini komplexleri de faydalıdır.B6 vitamini mutluluk hormonu denen serotoninin yapımında rol oynar.Genel anlamda sinir sistemini ve direnci güçlendirirler.
See also:  Mendup Ne Demek?

Depresyona bağlı ağrıları, uyuşmaları gidermede yardımcı olurlarKan yapımını artırırlar. Adet öncesi sendromunu yaşayan ve depresyonu,panik atağı artan hanımlarda çok yararlıdırlar. Adet öncesi bir hafta boyunca günde iki kez alınacak B vitamini komplexleri hanımların şikayetlerini azaltır.

Günde 300-400 mg kadar alınacak Magnezyum tabletleri de adet öncesi artan paniği, depresyonu hafifletir Doğal-Bitkisel Destek Ürünleri : B vitamini ve sinir sistemini yatıştırıcı özelliği olan Magnezyumdan yukarıda kısmen bahsettik. Bunlara ilave olarak Omega 3 ürünleri de faydalıdır.Melisa, Papatya, Rezene, kediotu, Sarı kantaron da bitkisel destek ürünleridir.

Şunu hatırlatayım ki, her bitkisel şey zararsızdır diye bir kural yoktur. Bunları çaylarıda satılmaktadır. Günde bir fincan melisa,bir papatya, bir rezene çayı panik belirtilerini azaltabilirIhlamur ve ada çayıda faydalıdır. Östrojeni düşük olan hanımlar her gün bir bardak ada çayı içebilirlerMenapoz sorunu yaşayıp anksiyetesi artan hanımlar; buna ilave olarak “civan perçemi” kaynatıp her gün yarım kahve fincanı kadar içebilirler Haftada iki gün somon balığı yemek omega 3 ihtiyacını doğal yoldan karşılayabilir.(ızgara olarak) Kış mevsimlerinde Magnezyumdan zengin pırasa, folik asiten zengin ıspanak mutlaka yenilmelidir.Mide ve hazım sorunları için turp salatada mutlaka olmalıdır.Ton balıklı yeşil salata her gün yenebilir Omega 3 ve 6 dan zengin olan çörek otundan hergün bir tatlı kaşığı yemekte yararlıdır.Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirir.Sık sık enfeksiyon geçirenler için yardımcı bir üründür.

Bu yardımcı doğal destek ürünleri ilaçlarla birliktede alınabilir ( önerdiğim ölçülerde).Depamda çoğu hastama bunları öneriyorum Tamamen doğal yöntemlerle tedavi olmak isteyenlere bu ürünleri bir paket proğram şeklinde uyguluyorum. Tecrübelerim gösteriyorki, hafif panikatak ve depresyonlarda etkililer.

Orta ve ağır olgularda kesinlikle kimyasal ilaç kullanmak gerekir Hamile ve süt emziren hanımlarda doğal destek ürünleri ilk tercihimdir. Ağır olgularda kar- zarar hesabı yapılıp kullanılabilen kimyasal ilaçlara geçiyorum. İleride bu konuyu ayrı bölümde okuyabileceksiniz

Atarax ilaç bağımlılık yapar mı?

Panik Atak Tedavisi ‘nde İlaç Kullanmanın İlkeleri -1 – Depam İletişim Psikiyatri Merkezi Depam da tedaviye aldığımız hastalar ve panik-atak.com ve depam.com sitelerimizdeki üyelerimiz; Panik atak ve depresyon tedavisinde kullandığımız ilaçlarla ilgili yoğun sorular sormaktadırlar. Aşağıda en çok sorulan soruların cevaplarını bulacaksınız. En Sık Sorulan Sorular ve Cevapları:

 • Panikatak Tedavisinde Ne Tür İlaçlar Kullanılmaktadır?Yan etkileri Nelerdir?
 • Panik atak ilaçları Bağımlılık Yapar mı, Kalıcı yan etkileri var mı?
 • Panik Atak İlaçlar Beyne hasar verir mi? Kansere yol açar mı?
 • Panik Atak İlacı içmediğimizde fena oluyoruz, hep ilaç mı kullanacağız?(ilaç kesilme sendromu)
 • Panik Atak İlaçları bıraktığımızda hastalık tekrarlar mı?
 • Panik Atak İlaçları hangi dozda ve sürede kullanmak gerekir?
 • İlaç iyi gelmediyse ne yapmalıyız?İlacı ne zaman değiştirebiliriz?
 • İlacı kesme kriterleri nedir?
 • Panik krizinde paniği durduracak bir ilaç var mı?
 • Gebelikte ve emzirme döneminde kullanılacak panik atak ilacı var mı?
 • Panikatağın bitkisel ilaçlarla tedavisi mümkün mü?
 • Antidepresanların cinsel yan etkilerini gidermek için neler yapılabilir?
 • PANİKATAK TEDAVİSİNDE NE TÜR İLAÇLAR KULLANILMAKTADIR?
 • – Eski kuşak antidepresanlar
 • – Yeni kuşak antidepresanlar
 • – MAO inhibitörler
 • -Yeşil reçeteye tabi olanlar
 • – Normal reçeteli olanlar
 • -Mide –Barsak sistemi için
 • -Kalp-Damar sistemi için
 • -B vitaminleri
 • -Adet öncesi artan panik-depresyonu azaltan ilaçlar
 • -Doğal –Bitkisel destek ürünleri
 • Antidepresanlar:

Panik atak tedavisinde en önemli ve temel ilaçlar antidepresanlardır. Bu ilaçları kullanmaya başladıktan 15 gün sonra etkileri başlar. Nadiren ilk haftada da başlayabilirTam etkilerinin hisedilmesi ise; kişiden kişiye değişmekle beraber, 6- 8 haftayı bulabilir Eski Kuşak Antidepresan İlaçlar : Tofranil, Anafranil, Ludiomil, Maprotil,Laroxyl gibi ilaçlardır.

Bu ilaçların yan etkileri, anksiyete-panik belirtilerini artırmaları nedeniyle çok tercih edilmezler. Bu etkisiz oldukları anlamına gelmez. Özellikle Tofranil panik tedavisinde çok etkilidir. Yeni geliştirilen bir çok ilaç Tofranille mukayeseli çalışmalar yapılarak geliştirilmektedir. Bu ilaçlar yeni kuşak ilaçlara göre çok ucuzdurDoktor durumunuza ve ekonominize göre bu ilaçları tercih edebilir.

İlaç ucuz diye şaşırmayın. Yan etkileride zamanla azalır. Daha çok başlangıç günlerinde yan etkiler yoğundur, Ne tür yan etkileri vardır ?

 1. -Çarpıntı
 2. -Ağız kuruluğu
 3. -Ateş basması
 4. -Baş dönmesi
 5. -Kabızlık
 6. -idrarda tutukluk
 7. -iştahta artış (Yeni kuşak ilaçlarda da var)
 8. -Cinselliği baskılama(Yeni kuşakta da var)
 9. -Hipomani- Mani
 10. -Uykululuk, sersemlik, dalgınlık hali
 11. -Unutkanlık

Yukarıdaki belirtilerin bir kısmı panikatak ta da olduğundan bir çok insan bu ilaçları kullanmaktan çekinir.Ama doktor kontrolunde ve küçük dozlarla başlayıp artırılınca tolere edilebiliyor, Bazen çarpıntı giderici yardımcı ilaçlarla yan etkiler azaltılabiliyor.İlaçları mutlaka tedavi dozunda ve tedavi süresince kullanmak gerekir.Panikatak da Tofranilin günlük dozunun 150-300 mg arasında olması gerekir.Süreyi ise hastalığınızın durumuna göre doktor belirler Yeni Kuşak Antidepresanlar : Prozac (deprex,zedprex,fulsac da prozac la aynı içeriğe sahiptir daha ucuzdurlar),Lustral(seralin,serdep) Cipram(citol,Relaxol,citara), Cipralex, Citoless Efexor, Cymbalta Remeron, Ixel,Desyrel, Faverin Seroxat, Paxil gibi ilaçlardır.

Mutluluk yaratan serotonin ileticisinin işlevini yaptıktan sonra hücre içine alınıp yıkılmasını engellerler,Bu yüzden serotonin geri alım inhibitörleri denmektedir. Ne tür yan etkileri olabilir? – İştahta artış :Özelikle tatlıya karşı aşırı bir istek olur Yemek miktarı artar, çabuk acıkılır.Kilo artışı görülebilir.Bazı insanlarda iştah azalır ve kilo kaybı olur.Bunun oranı % 5i geçmez.

Kişiden kişiye çok değişir.Aynı ilaç birinde aşırı kilo diğerinde zayıflamaya sebep olurBazı insanlarda metabolizmayı yavaşlatarak kilo alımına sebep olabilirler. – Cinselliği baskılama : Erkeklerde geç boşalma bazen boşalamama.(erken boşalım sorunu olanlar için süper iyi bir etki),Sertleşme sorunu, cinsel isteksizlik.

 • Adınlarda da cinsel isteksizlik, orgazm olamama hali ortaya çıkabilir.
 • Bu yan etkiler asla kalıcı değildir.
 • Zamanla azalır, bazen geçer, bazen aynen kalır ama tedavi bitince bunlarda geçer.
 • Erkekler Viagra benzeri ilaçlarla ereksiyon sorununu giderebilme şanslarına sahipler.Kadınlar içinse çalışmalar devam etmektedirBu konuda başka neler yapılabileceğini aşağılardaki bölümlerde okuyacaksınız.

-Serotonorjik Sendrom: Bu ilaçlar antidepresan ve antipanik özelliklerini Serotonin üzerinden gösterirler. Serotonin halk arasında “mutluluk hormonu” olarak bilinir.Sinir sisteminde iletimde rol oynar.Duyarlı insanlarda,aşırı serotonin deşarjı olur.Kişide huzursuzluk, anksiyete hali, panik belirtilerinde artış, aşırı ateşlenme, kafada basınç hissi, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler ortaya çıkar.

 • Böyle bir durumda ilaç hemen kesilmelidir.Bir iki günde her şey normale döner.Zararlı bir etki olmaz.Bu etkiyi yaşayanların gittikleri doktora bu bilgiyi mutlaka vermeleri gerekir.
 • Duyarlılığı olanlar farklı ilaçlar denemeli, o da olmuyorsa eski kuşak ilaç kullanılmalı.
 • Bu sendromun görülme oranı %3-5 gibi düşüktür Unutkanlık : Eski ve yeni kuşak ilaçların hepsinde bu yan etki vardır.

-Dalgınlık-sersemlik-uyku hali: Bu oranda %5-10 arasıdır. Yeni kuşak ilaçlar genelde yaşamla uyumludur. Her işinizi aksatmadan yapabilirsiniz. Bazen gece alındıklarında uykuyu kaçırırlar.Gündüz kullanmak gerekir. Uyku yaparsa geceye kaydırılması gerekir -Sinirlilik: Bazı kişilerde sinirlilik, huzursuzluk görülebilir.

 1. Hipomani-Mani : Daha önceden manik atak geçirenlerde ve maniye yatkın olanlarda antidepresanlar Hipomani veya Maniye yol açabilirler.Kişi aşırı coşkulu ve neşeli olur.
 2. Sürekli gezmek, eğlenmek ister.
 3. Çok konuşur bazen sesi kısılır.Az uyur ve kendine aşırı güvenir.
 4. Her işin altından kalkabileceğini düşünerek riskler alır ve zarara girerÇok para harcar, ölçüsüz borçlanır ve sağa sola hediyeler almaya başlar.

Karşı cinse ilgisi artar, sex gücü çok artar.Sık partner değiştirir.Sevgilisini, eşini aldatmaya başlar.Bazende aşırı dine yönelim olur.Bazıları kendisini ermiş, evliya gibi görür.Daha ileri gidenler paranoyakca düşünmeye başlarlar. Antidepresanların mutlaka doktor denetiminde kullanılmasının bir gerekçeside budur.

Bu durumda ilaç hemen kesilip maniyi bastıracak ilaçlara geçilir. -Aşırı Rahatlık : Bazı insanlarda uzun süreli antidepresan kullanımı duyarsızlık, aşırı rahatlık geliştirir.Eskiden alındığı, önem verdiği durumlara duyarsız kalır.Tepkisizlik gelişebilir. Karaciğer enzimlerinde yükselme: Bütün antidepresanlar karaciğerde işleme tabi tutulurlar.

SGOT, SGPT, GGT enzimleri normalin iki -üç katına çıkabilir.Bir zararı yoktur. Karaciğerinde sorunu olanların her ay enzim baktırması gerekir,Çok yükselirse doz azaltılır. Karaciğerinde hastalık olmayanlar korkmasın,ama 6 ayda bir enzim baktırabilirler -Adet düzensizlikleri: Antidepresan alan hanımların bir kısmında adet gecikmesi ve düzensizlikleri olabilir.

 1. Orkulacak bir durum değildir.İki ay üst üste adet göremeyen hanımların jinekoloğa gitmesinde fayda vardır Mao İnhibitörleri : Sinir sistemindeki ileticiler: dopamin, serotonin, adrenalin in yıkımını sağlayan mao enzimini engelleyen ilaçlardır.Türkiye de Aurorix olarak bulunmaktadır.
 2. Işisel görüşüm etkili bir ilaç olmadığı yönündedir Bir çok antidepresanın prospektüsünde mao inhibitörleriyle birlikte kullanılmaması yazar.Türkiyede zaten nadir bir kombinasyondur.

Hekimler genelde tek bir antidepresan yazarlar, kafaya takılacak bir durum değildir.Bazen bir arada kullanılabilen iki antidepresan bir hastada kullanılabilir.İlaçlar biribirilerinin etkisini artırır. b)Anksiyete (kaygı)giderici, sedatif ilaçlar: Yeşil reçeteye tabi olanlar : Xanax, Nervium, Diazem, Rivotril, Tranxline,Ativan gibi ilaçlardır.

 • Panikatak da en sık kullanılan xanax tır.
 • Bu ilaçlar kısa süreli 1-3 ay kullanılıp bırakılması gereken ilaçlardır.Bağımlılık yapma riskleri vardır.
 • Zamanla merkezi sinir sistemini baskılayıp depresyona yol açarlar.
 • Ayrıca xanak ve diğer yeşil reçete bağımlıları ilacı geciktirince veya alamadıklarında panikatak yaşarlar.

Bir çok panikatak hastası yanında xanax taşır. Sıkışınca alır ve yatışır. Bazıları yıllarca taşır ama kullanmaz. Bir güvence nesnesi olarak yedekte bekler.Es kaza ilaç unutulmuşsa birden panik yaşayabilirler.Bu nedenle çok gerekmedikçe yeşil reçete ilaçlarına “bulaşmamak” gerekir.

 • Bazı hastalarda xanak dan dolayı esas tedavisini geciktirmektedir.Böylece hastalık daha dirençli hale gelmektedir.
 • Yeşil reçeteye tabi olmayan kaygı gidericiler : Atarax, pasiflora, buspon, Nervikan, Dideral.
 • En çok kullanılan bu ilaçlardır.
 • Bağımlılık riskleri yoktur.
 • Nervikan bitkisel kökenlidir.Melisa ve valleryan içerir.

Dideral kalp ritmini düzenleyici, tansiyon ayarlayıcı bir ilaçtır. Beta blokerlerden olduğundan kaygıda giderir.Hatta guatırda, psikolojik el titremelerinde de kullanılmaktadır. Her ilaçta olduğu gibi, bunlarında mutlaka doktor tarafından reçete edilmesi ve takip edilmesi gerekir.Örneğin tansiyonu çok düşük olan birisi eczaneden yada birisinin önerisiyle “ezbere” dideral kullansa tansiyonu dahada düşecek belki şoka girecektir.

Bu ilaçlar yeşil reçete ilaçları kadar güçlü değillerdir.Ama daha güvenlidirler Bir çok hasta “başı sıkıştığında ” pasiflora şişesini “ağzına dikmektedir”.Dahiliyeciler ve diğer branş doktorları bu ilacı sık reçete etmektedirler.Hafif bir ilaçtır Atarax ise aynı zamanda alerji gidericidir.Cildiyecilerde çok sık reçete etmektedirler.

C-Yardımcı İlaçlar: Panik atak yaşayanların çoğunda midede gaz, şişkinlik, hazımsızlık olabilir. Çoğunda da çarpıntı, tansiyon yükselmeleri,ateş basmaları, titremeler görülür. Psikosomatik mide hastalıklarında kullanılan Librax, Klipax ( Madde bağımlıları bu ilaçları suistimal ettiklerinden yeşil reçeteye alındılar) Tranko Buskas gibi ilaçlar paniğin mide- barsak sisteminde yaptığı etkileri ortadan kaldırırlar.

Bunlarında bağımlılık riski olabilir.3 aydan fazla kullanmamak doğru olur. Panikatak sırasında tansiyonu yükselen ve çarpıntısı yoğun olan hastalara verilecek Dideral, Beloc benzeri ilaçlar hastaları çok rahatlatır. Tekrar vurguluyorum ” her ilaç hem şifa hem zehirdir.” ” DOKTOR KONTROLU OLMADAN ASLA KULLANILMAZ” B vitamini komplexleri de faydalıdır.B6 vitamini mutluluk hormonu denen serotoninin yapımında rol oynar.Genel anlamda sinir sistemini ve direnci güçlendirirler.

Kaygıya bağlı ağrıları, uyuşmaları gidermede yardımcı olurlarKan yapımını artırırlar. Adet öncesi sendromunu yaşayan ve depresyonu,panik atağı artan hanımlarda çok yararlıdırlar. Adet öncesi bir hafta boyunca günde iki kez alınacak B vitamini komplexleri hanımların şikayetlerini azaltır.

 1. Günde 300-400 mg kadar alınacak Magnezyum tabletleri de adet öncesi artan paniği, depresyonu hafifletir Doğal-Bitkisel Destek Ürünleri : B vitamini ve sinir sistemini yatıştırıcı özelliği olan Magnezyumdan yukarıda kısmen bahsettik.
 2. Bunlara ilave olarak Omega 3 ürünleri de faydalıdır.Melisa, Papatya, Rezene, kediotu, Sarı kantaron da bitkisel destek ürünleridir.
See also:  Qual O Signo De Julho?

Şunu hatırlatayım ki, her bitkisel şey zararsızdır diye bir kural yoktur. Bunları çaylarıda satılmaktadır. Günde bir fincan melisa,bir papatya, bir rezene çayı panik belirtilerini azaltabilirIhlamur ve ada çayıda faydalıdır. Östrojeni düşük olan hanımlar her gün bir bardak ada çayı içebilirlerMenapoz sorunu yaşayıp anksiyetesi artan hanımlar; buna ilave olarak “civan perçemi” kaynatıp her gün yarım kahve fincanı kadar içebilirler Haftada iki gün somon balığı yemek omega 3 ihtiyacını doğal yoldan karşılayabilir.(ızgara olarak) Kış mevsimlerinde Magnezyumdan zengin pırasa, folik asiten zengin ıspanak mutlaka yenilmelidir.Mide ve hazım sorunları için turp salatada mutlaka olmalıdır.Ton balıklı yeşil salata her gün yenebilir Omega 3 ve 6 dan zengin olan çörek otundan hergün bir tatlı kaşığı yemekte yararlıdır.Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirir.Sık sık enfeksiyon geçirenler için yardımcı bir üründür.

Bu yardımcı doğal destek ürünleri ilaçlarla birliktede alınabilir ( önerdiğim ölçülerde).Depamda çoğu hastama bunları öneriyorum Tamamen doğal yöntemlerle tedavi olmak isteyenlere bu ürünleri bir paket proğram şeklinde uyguluyorum. Tecrübelerim gösteriyorki, hafif panikatak ve depresyonlarda etkililer.

Orta ve ağır olgularda kesinlikle kimyasal ilaç kullanmak gerekir Hamile ve süt emziren hanımlarda doğal destek ürünleri ilk tercihimdir. Ağır olgularda kar- zarar hesabı yapılıp kullanılabilen kimyasal ilaçlara geçiyorum. İleride bu konuyu ayrı bölümde okuyabileceksiniz İLAÇLAR BAĞIMLILIK YAPAR MI? KALICI YAN ETKİLERİ VAR MI? Panikatak tedavisinde kullanılan ilaçlar Depresyon giderici ilaçlardır(Antidepresanlar).

Bağımlılık yapmazlar.Alışkanlık yapmazlar. Asla kalıcı bir yan etkileri yoktur. Yeşil reçeteye tabi olan Xanax benzeri ilaçlar, doktorun önerisi dışında kullanılır, yada doktor gereğinden fazla uzun kullandırırsa bağımlılık riski vardır. Antidepresanların birden kesilmesi durumunda ;baş dönmesi, bulantı, ateş basması, sinirlilik, huzursuzluk, hastalık belirtilerinde artış gibi “kesilme sendromu” yaşanır.

İlaç alınınca bu belirtiler geçer. İşte bunu yaşayan hastalar, ” eyvah ilaca bağımlı oldum” diye düşünürler. Oysaki bağımlılık söz konusu değildir. Diğer yandan, ilacı yetersiz kullanan, kısa sürede kesen insanlarda da hastalık tekrarlar. Morali bozulan hastalar ilaçsız yapamayacaklarını düşünürler.

 1. Halbuki ilaç kullanım kurallarına uyulmamıştır İLAÇLAR BEYNE ZARAR VERİR Mİ? KANSERE YOL AÇAR MI? Antidepresanların bir çoğu dikkati, hafızayı, refleksleri baskılayabilir.Bazı kişilerde uyku hali, sersemlik oluşturabilir.
 2. Bu etkiyi yaşayan kişiler “ilaç beynime hasar mı verdi?” diye düşünürler.
 3. Bir kısmı ilacı bu yüzden bırakır.Bu yan etkiler zamanla azalır.Bazı insanlarda ise beyinsel fonksiyonlar artar.

Uzun vadede antidepresanlar zihinsel fonksiyonları artırır. Hatta bağışıklık sistemini de güçlendirirler.Bu nedenle asla Kansere yol açmazlar. Stres bağışıklık sistemimizi baskılayarak her türlü enfeksiyona, kalp hastalıklarına ve kansere yol açar. Antidepresanlar stresi yok ederek kansere ve enfeksiyonlara karşı vucudu korur.

Yapılan bilimsel araştırmalarda; uzun süreli strese maruz kalanların savunma hücreleri zayıflamaktadır. Bütün hastalıklarda aşırı ve uzun süreli stres baş rol oynamaktadır.Antidepresan tedaviyle savunma hücreleri eski gücüne kavuşmaktadır. İLACI İÇMEDİĞİMİZDE FENA OLUYORUZ, HEP BU İLACI İÇECEKMİYİZ? Antidepresanlar birden bırakıldığında “Kesilme Sendromu” na yol açarlar.

“fena oluyoruz” denen olay budur.Şiddetli baş dönmesi, iteklenme hissi, düşme bayılma hissi, bulantı, sıkıntı, sinirlilik, huzursuzluk, terleme, titreme, ağrılar, çarpıntı ve hastalık belirtilerinde artma görülür. Antidepresanlar asla birden bırakılmaz.

Atarax kaygıyı azaltır mı?

Yeşilbahçe Mah. Portakal Çiçeği Cad.1460 Sok. Turunç Plaza K:3 D:24 ANTALYA 0242 311 44 33

 1. Ana Sayfa
 2. HİZMETLERİMİZ
 3. Yetişkin Psikolojik Sorunları
 4. Anksiyete Tedavisinde Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyete psikiyatride en sık karşılaşılan sorunlardandır. Kaygı olarak da isimlendirilen anksiyetenin özgül olarak ortadan kaldırılmasını sağlayan ilaçlar anksiyolitik olarak bilinir. Anksiyete tedavisi nde psikoterapi uygulamaları yanında anksiyolitik ilaçlardan da yararlanılır.

 1. Antidepresan ilaçlar anksiyete bozukluklarının tedavisi nde yaygın olarak kullanılır.
 2. Antalya Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi olarak bu yazımızda anksiyete tedavisinde antidepresanlar haricinde diğer anksiyolitik (kaygı giderici) ilaçlardan söz edeceğiz.
 3. Antidepresan ilaçlarla ilgili bilgilere ( www.antalyapsikiyatri.com ), ( www.antalyapsikiyatrist.com ) ve ( www.psikoterapi.pro ) web sitelerimizdeki makalelerden ulaşabilirsiniz.

Anksiyolitik (kaygı giderici) ilaçları şu şekilde gruplandırabiliriz.

 1. Barbitüratlar
 2. Benzodiazepinler
 3. Antihistaminikler
 4. Beta blokerler
 5. Buspiron
 6. Sınıflandırılmayan diğer anksiyolitikler

Barbitüratlar: Barbitüratlar ilk olarak 1860’lı yıllarda bulunmuştur. Ansiyolitik etkileri yanında sedatif ve hipnotik özellikleri vardır. Huzursuzluk, endişe, korku, emosyonel gerginlik durumlarında kullanılabilirler. Ağızdan kolaylıkla emilen barbitüratlar, barbiturik asitten üretilirler.

Büyük ölçüde merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olsalar da karaciğer ve kardiyopulmoner sisteme de etkileri vardır. Solunum depresyonu, kalpte ritm bozuklukları yapabilirler. Küçük dozlarda sedatif, büyük dozlarda hipnotik (uyku ilacı olarak) olarak kullanılabilirlerken, aşırı dozda genel anestezi ve komaya neden olabilirler.

GABA reseptörlerini etkileyerek, GABA’nın sinir sistemindeki kendi reseptörlerine bağlanmasını arttırırlar. Ayrıca retiküler aktive edici sistemi bloke ederler. Allobarbital, fenobarbital, amobarbital, sekobarbital, tiyopental gibi barbitüratlar bir zamanlar yoğun biçimde kullanılsa da bugün antiepileptik olarak kullanılan fenobarbital ve anestezide kullanılan bazı barbitüratlar güncelliğini korumaktadır.

 1. Barbitüratların tolerans ve bağımlılık geliştirme, yoksunluk belirtileri gösterme potansiyelleri yüksektir.
 2. Birçok hasta tarafından suistimal edilerek kötüye kullanılmıştır.
 3. Benzodiazepinlerin geliştirilmesiyle barbitüratlar yukarıda söz ettiğimiz sorunlardan dolayı artık eskisi gibi kullanılmamaktadır.

Benzodiazepinler: Anksiyolitik, kas gevşetici, antikonvülzan ve hipnotik etki sahibi olan bezodiazepin grubu ilaçlar psikiyatride yaygın olarak kullanılır. GABA reseptör kompleksinin aktivasyonu, noradrenerjik aktivitenin inhibisyonu ve adenozin geri alımının inhibisyonu ile etki gösteren benzodiazepinlerin dünyada kırkın üzerinde farklı molekülü bulunmuştur.

Bu moleküllerin yapıları farklı da olsa etkileri birbirine yakındır. Yağda çözünen benzodiazepinler daha hızlı emildiklerinden, etkileri çabuk başlar. Bu yönden diazepam en avantajlısıdır. Klorazepat dışında sindirim sisteminden değişmeden emilirler. Diazepamın kas içine enjeksiyonunda emilim yavaş ve düzensizdir.

Bu nedenle damar içine verilmesi daha uygundur, ancak solunum depresyonu yapabileceği unutulmamalıdır. Benzodiazepin grubu ilaçların çoğu idrarla atılır. İdrar tahlili ile bu ilaçların kullanılıp kullanılmadığı tespit edilebilir. Lorazepam, alprazolam, oksazepam, bromazepam kısa etkili benzodiazepinlerdendir.

Lorazepam (Ativan) ve alprazolam (Xanax) ülkemizde bilinen preparatlarıdır. Klonazepam, flunitrazepam, klotiazepam ve medazepam orta etkilidir. Klonazepam (Rivotril), flunitrazepam (Rohypnol), medazepam (Trankobuskas) ülkemizde bilinen preparatlarıdır. Diazepam, klorazepat dipotasyum, klordiazepoksit, prazepam, flurazepam gibi moleküllerden ülkemizde diazepam (Diazem), klorazepat dipotasyum (Tranxilene), klordiazepoksit (Klipaks) en çok bilinenleridir.

Benzodiazepinlerin anksiyolitik etkileri oldukça güçlü olup kaygı, inhibisyon ve kaçınma davranışını engellerler. Bağımlılık oluşturma potansiyelleri nedeniyle kontrollü kullanılmalı, zaman zaman tedaviye ara verilmeli, uzun süreli kullanımda aniden kesilmemeli, doz kademeli olarak düşürülerek kesilmelidir.

Benzodiazepinlerin hipnotik etkilerinden uyku bozukluğu tedavisinde yararlanılır. Total uyku süresini arttırırlar, uykuya dalma süresini kısaltırlar ve gece uyanmalarını azaltırlar. Uyku ilaçları bir aydan fazla kullanılmamalıdır. Tolerans ve bağımlılık yapabilirler. Benzodiazepinler alkol bağımlılığı tedavisi, eksitasyonların bastırılması, psikosomatik bozukluklar, epilepsi nöbetlerinin durdurulması ve obsesyonların giderilmesinde de kullanılırlar.

Alkolle alınmaları uygun değildir. Araç ve iş makinesi kullanmak benzodiazepin alındığında tehlikelidir. Kas içine enjeksiyonlar yavaş ve düzensiz emilim nedeniyle fazla tercih edilmez. Kesilme belirtileri özellikle kısa etkililerde görülür. İlaç ani bırakıldığında anksiyete artabilir.

 1. Uykusuzluk, bilinç sislenmesi, kasılma nöbetleri, ellerde titreme, halüsinasyonlar, çarpıntı, terleme, kusma görülebilir.
 2. Antihistaminikler: Difenhidramin, hidroksizin hidroklorür (Atarax), prometazin, siproheptadin (Prakten) gibi H1 reseptör antagonisti olan birinci nesil antihistaminik ilaçlar psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılabilmektedir.

Hidroksizin hidroklorür kaygı gidericidir. Siproheptadin anoreksi tedavisinde ve SSRI ilaçlarla inhibe olan kadın ve erkek orgazmının tedavisinde kullanılır. Birinci nesil antihistaminik ilaçlar sedasyon yaparlar. Beta Blokerler: Adrenerjik reseptör aktivitesini inhibe edip azaltarak işlev görürler.

 1. Psikiyatride performans anksiyetesinin giderilmesinde, lityuma bağlı tremor tedavisinde, nöroleptiklerle oluşan akatizide ve agresif davranışın kontrolünde kullanılırlar.
 2. Anksiyolitik olarak en fazla propranolol kullanılır.
 3. Sosyal fobi tedavisinde oldukça etkilidir.
 4. Lityumla oluşan tremorda titremeyi kesebilir.

Pindolol ise antidepresan tedaviyi güçlendirmede tercih edilen bir beta blokerdir. Buspiron: Sedatif, hipnotik, kas gevşetici ve antikonvülzan etkileri olmayan, bağımlılık yapmayan, anksiyete tedavisi için geliştirilmiş azapiron sınıfı ilaçtır. Kızgınlık, hostilite ve anksiyetenin psişik belirtilerinin giderilmesinde oldukça etkilidir.

 • « Ruhsal Hastalıklarda Belirti ve Bulgular
 • Şizofrenide Tedaviye Direnç »

Atarax ne işe yarar Ekşi?

– ATARAX, ruhsal sıkıntıyı, huzursuzluk halini ve kaygıyı gideren, kaşıntının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Atarax hangi reçete?

Psikiyatride İlaç Desteği Nedir? Psikiyatri ve Psikiyatrik İlaçlar konusunda, Birçok Danışanımız, hatta Sağlık Sektöründe, Doktor dahil birçok İnsan, yanlış ve yetersiz bilgilenme içindedir. Bu bağlamda, Sizlerin anlayabileceği şekilde, doğru bilgilendirmenin gerekli olduğu kanısındayım.

 • Birçok Psikiyatrik rahatsızlık, Bireyin işlevselliği;( yani Öğrenci ise derslerini, Çalışan ise işini, Ev Hanımı ise evdeki çalışması) bozar, Aile içinde ve Sosyal çevrede sorunlara yol açar.
 • Bu bağlamda, Kişinin bir an önce, eski iyi haline döndürülmesi önemlidir.
 • İlaçların tabi ki yan etkileri vardır, ama Doktorunuz size uygun bir ilaç seçecektir, Ya da bu yan etkilerle nasıl baş edileceğinizi söyleyecektir.Telefonla veya Direk irtibat kurabileceğiniz bir Doktoru seçmeniz önemlidir.

Birçok psikiyatrik bozukluk Zamanla kendi kendine düzelir(Tabiat Kanunu). Bu zaman 15 günden uzun, bazen yıllar olabilir. Sorun şu ki; Bizim o kadar zamanımız var mı? Ya da Bizim Çevremizdeki İnsanların, bu duruma tahammülü var mı? Bu nedenle, Kimsenin uzun süreli bir sorun ile hayatına devam etmesi mümkün değildir.

 1. Genellikle; başarısızlık, iş kaybı, boşanma ile sonuçlanan evlilikler, gençlerde madde-uyuşturu kullanma artışı.
 2. Vesaire olmaktadır.
 3. Psikiyatride Destek yöntemleri iki şekildedir.
 4. İlaç desteği ve Konuşarak Yapılan Yöntemler (Psikoterapi, Danışmanlık.).
 5. Psikiyatride kullanılan İlaçlar: Antidepresanlar (Prozac, Lustral,), Antipsikotikler (Risperdal, Zyprexa.), Duygudurum Düzenleyiciler (Lithuril, Depakin.) Yeşil reçete ile alınanlar (Diazem, Xanax.), Uyku veren antihistaminikler(Atarax, Unisom.), Çarpıntı gibi semptoları gideren (dideral,beloc.), Vitaminler ( B12 vitamini, Folik Asit.),

Uygun şekilde ve Psikiyatrist takibinde kullanılan İlaçlar, HIZLI, KONFORLU ve GÜVENİLİR destek elemanlarıdır. İkinci Yöntemimiz yani danışmanlık ve Psikiterapi, Size ait psikolojik sorunları, derinlemesine inceler ve kalıcı çözümler oluşturur. Ama uzun zaman alan bir yöntem olması, iyilik hallerinin geç dönemde ortaya çıkması, önemli bir sorundur.

Prozac ne ise yarar?

Kullanımıyla (Prozac, Zedprex, Deprex, Florak, Fulsac, Depset, Target) İlgili Önemli Uyarılar – Fluoksatin ciddi yan etkileri olan, bağımlılık, kanser, kısırlık yapacak bir ilaç değildir. Birçok psikolojik rahatsızlığın tedavisinde kullanılan ve etkili olan bir ilaçtır.

İntihar düşünceleri ve girişimleri konusunda önleyici etki yapar. Ancak nadiren de olsa 25 yaşından genç kullanıcılarda depresyon, intihar düşünceleri, girişimleri görülebilir.25 yaşından küçük gençlerin fluoksetin kullanma durumunda ilacın riskleri ve faydaları konusunda doktorunuzdan ayrıntılı bilgi alınız.

Başkasına önerilmiş ilacı kesinlikle kullanmayınız. İlaç kullanımıyla beraber anormal davranış değişiklikleri, hastalık belirtilerinde kötüleşme, intihar düşüncesi ve girişimi gözlenirse mutlaka doktorunuza başvurunuz. Özellikle ilacın dozunu artırma aşamasında oluşan semptomların takibinde dikkatli olunuz.

Atarax köpeğe verilir mi?

Köpeklere Kİ veya Dİ yolla 2.2-4.4 mg/kg dozlarda kullanılır.

See also:  Augmentin Ne IE Yarar?

Lustral nedir ne işe yarar?

LUSTRAL obsesif kompulsif bozukluğu olan 6 yaşından büyük çocukların tedavisinde kullanılır. Bunun dışında çocukların tedavisinde kullanımı onaylanmamıştır.

Lustral ilacı ne işe yarar?

LUSTRAL SPECIAL, agorafobi ile beraber seyreden panik bozukluğu dahil olmak üzere, panik bozukluğu tedavisinde endikedir. LUSTRAL SPECIAL, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) tedavisinde endikedir. fobinin başlangıç epizodunun nüksünün engellenmesinde etkilidir.

Risperdal kafa yapar mı?

Risperdal Kullanmanın Tehlikeleri Nelerdir? – Risperdal almanın yan etkileri ve riskleri hem genç hem de yaşlı hastalar için ciddidir. Bu yan etkilerin en şok edici olanlarından bazıları şunlardır:

Demansa bağlı psikozu olan yaşlı hastalarda artan ölüm riski; Doğum kusurları ve fetal zarar; Ve Jinekomasti (erkek meme dokusu büyümesi).

Ek olarak, Risperdal ayrıca libido azalmasına, gastrointestinal komplikasyonlara, kilo alımına, uyku sorunlarına, kas ve eklem ağrısına, idrar yapmada zorluğa, ağrılı ereksiyonlara, kafa karışıklığına ve daha fazlasına neden olabilir. Pharmaceutical Lawsuits | Risperdal – YouTube Napoli Shkolnik PLLC 835 subscribers Pharmaceutical Lawsuits | Risperdal Napoli Shkolnik PLLC Search Watch later Share Copy link Info Shopping Tap to unmute If playback doesn’t begin shortly, try restarting your device.

Kaygı giderici ilaçlar hangileri?

Yeşilbahçe Mah. Portakal Çiçeği Cad.1460 Sok. Turunç Plaza K:3 D:24 ANTALYA 0242 311 44 33

 1. Ana Sayfa
 2. Kaleminden
 3. Anksiyetenin İlaçla Tedavisi

İlaçlar anksiyete belirtileri üzerinde oldukça etkili olsalar da, anksiyetenin temelinde yatan nedenlere etki etmediklerinden, anksiyete tedavisinde psikoterapi destekli ilaç tedavisi en iyi uygulamadır. Anksiyetenin ilaçla tedavisinde psikiyatrist olarak ilk tercihimiz benzodiazepinlerdir.

Anksiyete katlanılmaz bir strese yol açarak yaşam kalitesini bozar hale geldiğinde iki ila dört hafta süreyle benzodiazepin kullanılabilir ve azaltılarak kesilir. Benzodiazepinler beyinde gama-amino-butirik asitin (GABA) etkilediği sinirleri uyarırlar. GABA, anksiyete üzerinde azaltıcı etkiye sahiptir.10′ un üzerinde benzodiazepin çeşidi olup, aralarındaki fark daha çok etki süreleriyle ilgilidir.

Vücudun ilacı parçalayıp dışarı atma süresi uzadıkça, etkisi de o kadar uzun olup gece uykusunu düzenleyici özelliği de sahiptirler. İdeal bir benzodiazepin anksiyete belirtilerini hızla ve etkili bir şekilde tedavi etmeli, gece uykusunu düzenlemeli, sabaha kadar da vücuttan atılarak akşamdan kalma hissi yaratmamalıdır.

Alprazolam (Xanax), Clonazepam (Rivotril), Klorazepat (Tranxilene), Diazepam (Diazem, Nervium), Lorazepam (Ativan) psikiyatride sıklıkla tercih ettiğimiz benzodiazepin grubu ilaçlardır. Bu grup ilaçların en büyük dezavantajı, etki sürelerinin ortalama 4 hafta kadar olup, bu süreden sonra vücudun ilacın etkilerine alışması ve daha yüksek dozlara ihtiyaç göstermesi, dolayısıyla alışkanlık yapmalarıdır.

Fiziksel ve psikolojik bağımlılık geliştiğinde ilacı bırakmak güç olabilir. İlaçlar psikiyatrist önerisi olmadan kullanılmamalı, kontroller ihmal edilmemeli ve ortalama 4 hafta kullandıktan sonra azaltılarak kesilmelidir. Benzodiazepinlerin bağımlılık yaratma dışında sersemlik, dengesizlik, uyuşukluk, dikkat ve koordinasyon bozukluğu, aşırı durgunluk, hafıza zayıflığı gibi yan etkileri vardır.

Araba veya tehlikeli makine kullanımından kaçınmak gerekir. Uygunsuz ve kontrolsüz benzodiazepin kullanımından sonra ilaç aniden bırakılırsa geri çekilme belirtileri ortaya çıkar. Anksiyetede artış, uykusuzluk, titreme, sese aşırı duyarlılık, bulantı, iştahsızlık, baş ağrısı, sersemlik, yorgunluk, unutkanlık en sık gözlenen geri çekilme belirtileridir.

Anksiyete tedavisi nde, psikoterapide tercih ettiğimiz diğer ilaç grubu antidepresan ilaçlardır. Anksiyete belirtileri üzerinde etkili olan norepinefrin ve serotinin üzerinden işlev gören trisiklik antidepresanlar, endişe tedavisinde yıllardır kullanılmaktadır.

 1. Aşırı doz halinde öldürücü yan etkilere sahip olmaları ve görme bulanıklığı, kabızlık, baş dönmesi, kalp ritminde düzensizlik, tansiyon değişiklikleri gibi yan etkileri nedeniyle yeni nesil antidepresanlara göre daha az kullanılır olmuştur.
 2. Günümüzde psikiyatristlerin ilk tercihi selektif serotonin gerialım inhibitörü ilaçlar yönündedir.

Bu ilaçlar sinir hücreleri arasında yer alan serotonin etkisini arttırarak fonksiyon görür. Herhangi bir ankisiyete bozukluğu için uygun olan bir SSRI grubu antidepresan, bir başka anksiyete türünde faydasız kalabilmektedir. Sıklıkla bulantı, kusma, ereksiyon ve boşalma sorunlarına yol açan SSRI’ lar ve alışkanlık ve bağımlılık yapmayan, güvenlik aralığı geniş ilaçlardır.

Bazı hastalarda intihar ve cinayet düşüncelerinde artış görülebilmektedir. Düşük dozda başlayarak, dozun yavaş yavaş arttırılması yan etki riskini azaltır. Fluoksetin (Prozac), Paroxetin (Paxil), Sertralin (Lustral), Fluvoxamine (Faverin), Citalopram (Citol), Essitalopram (Cipralex) gibi ilaçlar psikiyatrist lerin en tercih ettiği selektif serotonin geri alım inhibitörleridir.

SSRI kullanımında ilk başlarda görülebilen, ilacın bırakılmasına yol açacak yan etkiler çok nadirdir. İlaçlar kesilirken dozun yavaş yavaş azaltılması uygun olur. Uyuma güçlüğü, aşırı hassasiyet, ağlama nöbetleri, gripal belirtiler, sersemlik, aşırı hayal kurma gibi durumlarda dikkatli olunmalıdır.

Psikiyatrist önerisi olmadan antidepresan kesinlikle kullanmayınız. İlk geliştirilen antidepresan türü olan monoamin oksidaz inhibitörleri de (MAOI) anksiyete tedavisi nde kullanılabilmektedir. Tranilsipromin, Fenelzin, Moklobemid bu grup ilaçlardan olup yan etkileri nedeniyle kullanımı kısıtlıdır. Özellikle tiramin içeren yiyeceklerle ( bazı peynir türleri, fümelenmiş balık, tütsülenmiş et, bazı biralar, kırmızı şarap, çikolata, çiğ krema, maya ekstreleri fındık, fıstık gibi) alındığında tansiyonu yükselterek, şiddetli baş ağrısı ve inmeye neden olabilirler.

Bupropion (Wellbutrin), Venlafaksin (Efexor), Minasipran (İxel), Reboksetin (Edronax) gibi farklı düzeylerde dopamin, noradrenalin ve serotonin geri alım işlevi gören antidepresanlar da psikiyatride anksiyete tedavisinde zaman zaman kullanılmaktadır.

 1. Serotonin üzerinden etkili olan Buspiron da anksiyete belirtilerini yok edebilir.
 2. Buspiron neredeyse benzodiazepinler kadar etkili ve daha az yan etkiye sahiptir.
 3. Ardiyovasküller sistem üzerine etkili olan beta blokerler de adrenalin ve noradrenalin kimyasallarının etkilerini bloke etmeleri nedeniyle anksiyete belirtilerini gidermede etkili ilaçlardır.

Titreme ve çarpıntı gibi anksiyetenin fiziksel belirtilerini yok ederler. Propranolol, metoprolol bu grup ilaçlara örnek verilebilir. Sarı kantaron, valerian, kava gibi bitkisel, ilaçların da antidepresan ve anksiyolitik etkileri bilinmektedir. Doz titrasyonu ve ilaç-ilaç etkileşimi göz önünde bulundurulmalı, kontrolsüz kullanımdan kaçınılmalıdır.

 • « Psikiyatride Kullanılan Psikolojik Testler
 • Obezite Psikolojisinde Beden Algısı Endişeleri »

Sinire hangi ilaç iyi gelir?

Bu hastaların pek çoğu özel sara ilaçları (Gabapentin, Pregabalin, Karbamazepin, Lamotrigine vb.), beyin hormonları üzerinden etki eden ilaçlar (amitriptilin, venlafaksin, duloksetin vb.), özgün kas gevşeticiler ve morfin türevleri gibi ilaçlar ile tedavi edilir.

Anksiyete ne düşündürür?

Anksiyete, vücudun strese verdiği doğal bir tepki olarak kontrol edilemeyen kaygı, korku ve huzursuzluk gibi duyguların ani ve yoğun bir şekilde yaşandığı, kan basıncının yükselmesi, kalp atışlarının hızlanması, nefes alış verişinin değişmesi ve terleme ile karakterize ruh sağlığı durumudur.

ATARAX antihistaminik bir ilaç mi?

Hidroksizin
Sistematik ( IUPAC ) adı
(±)-2-(2- ethoxy)ethanol
Kimlik belirteçleri
CAS numarası 68-88-2
ATC kodu N05BB01 ( WHO ),,
PubChem 3658
DrugBank DB00557
Kimyasal özellikler
Kimyasal formül C 21 H 27 Cl N 2 O 2
Moleküler ağırlık 374.904 g/mol
SMILES search in eMolecules, PubChem
Farmakokinetik özellikler
Biyoyararlanım Yüksek
Proteine bağlanma 93%
Metabolizma Karaciğer
Yarılanma ömrü Yetişkinler: 20.0 saat Çocuklar: 7.1 saat
Atılma İdrar, dışkı
Tedavi bilgileri
Uygulama yolu Ağız yoluyla veya kas içine enjeksiyon
 • g
 • t
 • d

Hidroksizin veya ticari adıyla Atarax kaşıntı, anksiyete ve harekete bağlı bulantıyı tedavi etmede kullanılan antihistaminik türde bir ilaçtır. Ağız yoluyla veya kas içine enjeksiyon yoluyla alınabilir. En sık görülen yan etkileri uyuklama, baş ağrısı ve ağız kuruluğudur,

Nervium neden yüksek riskli ilaç?

NERVİUM laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir. Bu tabletin yapısında tartrazin bulunmaktadır. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Alerji ilaçları neden uyku yapar?

Skip to content Alerjik reaksiyonların belirtisi can sıkıcı olabilir ve bu nedenle alerjisi olan kişilerin çoğu alerji ilaçları kullanabilir. Ancak, alerji ilacı aldıktan sonra kendinizi uykulu ve uyuşuk hissedebilirsiniz ve böyle hisseden sadece siz değilsiniz. Pek çok insan alerji haplarının uyku yaptığını düşünür ve evet alerji ilaçları uyku yapabilir.

ATARAX nasıl etki eder?

Hidroksizin
Sistematik ( IUPAC ) adı
(±)-2-(2- ethoxy)ethanol
Kimlik belirteçleri
CAS numarası 68-88-2
ATC kodu N05BB01 ( WHO ),,
PubChem 3658
DrugBank DB00557
Kimyasal özellikler
Kimyasal formül C 21 H 27 Cl N 2 O 2
Moleküler ağırlık 374.904 g/mol
SMILES search in eMolecules, PubChem
Farmakokinetik özellikler
Biyoyararlanım Yüksek
Proteine bağlanma 93%
Metabolizma Karaciğer
Yarılanma ömrü Yetişkinler: 20.0 saat Çocuklar: 7.1 saat
Atılma İdrar, dışkı
Tedavi bilgileri
Uygulama yolu Ağız yoluyla veya kas içine enjeksiyon
 • g
 • t
 • d

Hidroksizin veya ticari adıyla Atarax kaşıntı, anksiyete ve harekete bağlı bulantıyı tedavi etmede kullanılan antihistaminik türde bir ilaçtır. Ağız yoluyla veya kas içine enjeksiyon yoluyla alınabilir. En sık görülen yan etkileri uyuklama, baş ağrısı ve ağız kuruluğudur,

Buspon depresyona iyi gelir mi?

Buspiron yaygın anksiyete bozukluğunun (YAB) tedavisinde, seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin (SSGİ) yan etk- ilerini azaltmak, depresyon ve anksiyete bozukluklarında tedaviyi güçlendirmek amacıyla kullanılmaktadır (4).

ATARAX hangi reçete?

Psikiyatride İlaç Desteği Nedir? Psikiyatri ve Psikiyatrik İlaçlar konusunda, Birçok Danışanımız, hatta Sağlık Sektöründe, Doktor dahil birçok İnsan, yanlış ve yetersiz bilgilenme içindedir. Bu bağlamda, Sizlerin anlayabileceği şekilde, doğru bilgilendirmenin gerekli olduğu kanısındayım.

Birçok Psikiyatrik rahatsızlık, Bireyin işlevselliği;( yani Öğrenci ise derslerini, Çalışan ise işini, Ev Hanımı ise evdeki çalışması) bozar, Aile içinde ve Sosyal çevrede sorunlara yol açar. Bu bağlamda, Kişinin bir an önce, eski iyi haline döndürülmesi önemlidir. İlaçların tabi ki yan etkileri vardır, ama Doktorunuz size uygun bir ilaç seçecektir, Ya da bu yan etkilerle nasıl baş edileceğinizi söyleyecektir.Telefonla veya Direk irtibat kurabileceğiniz bir Doktoru seçmeniz önemlidir.

Birçok psikiyatrik bozukluk Zamanla kendi kendine düzelir(Tabiat Kanunu). Bu zaman 15 günden uzun, bazen yıllar olabilir. Sorun şu ki; Bizim o kadar zamanımız var mı? Ya da Bizim Çevremizdeki İnsanların, bu duruma tahammülü var mı? Bu nedenle, Kimsenin uzun süreli bir sorun ile hayatına devam etmesi mümkün değildir.

 • Genellikle; başarısızlık, iş kaybı, boşanma ile sonuçlanan evlilikler, gençlerde madde-uyuşturu kullanma artışı.
 • Vesaire olmaktadır.
 • Psikiyatride Destek yöntemleri iki şekildedir.
 • İlaç desteği ve Konuşarak Yapılan Yöntemler (Psikoterapi, Danışmanlık.).
 • Psikiyatride kullanılan İlaçlar: Antidepresanlar (Prozac, Lustral,), Antipsikotikler (Risperdal, Zyprexa.), Duygudurum Düzenleyiciler (Lithuril, Depakin.) Yeşil reçete ile alınanlar (Diazem, Xanax.), Uyku veren antihistaminikler(Atarax, Unisom.), Çarpıntı gibi semptoları gideren (dideral,beloc.), Vitaminler ( B12 vitamini, Folik Asit.),

Uygun şekilde ve Psikiyatrist takibinde kullanılan İlaçlar, HIZLI, KONFORLU ve GÜVENİLİR destek elemanlarıdır. İkinci Yöntemimiz yani danışmanlık ve Psikiterapi, Size ait psikolojik sorunları, derinlemesine inceler ve kalıcı çözümler oluşturur. Ama uzun zaman alan bir yöntem olması, iyilik hallerinin geç dönemde ortaya çıkması, önemli bir sorundur.

Xanax ve nervium birlikte kullanılır mı?

Sık Sorulan Sorular – Xanax etkisi ne kadar? Kullanılan miligrama göre etki süresinin uzunluğu değişkenlik gösterebilse de 1-2 saat içerisinde en yüksek plazma konsantrasyonuna erişmektedir. İlacın vücuttan atılması ise yaklaşık 12-15 saat aralığında başlamaktadır.

Bu saat aralıklarında yarısı vücuttan atılan ilaç bir sonraki gün kullanım saatine kadar vücuttan çıkmış olmaktadır. Xanax yerine ne kullanılabilir? Alternatif olarak kullanılabilecek pek çok ilaç bulunmaktadır. En sık tercih edilen benzodiazepin Xanax olsa da hastalara; Klorazepat (Tranxilene), Clonazepam (Rivotril), Lorazepam (Ativan), Diazepam (Diazem, Nervium) gibi ilaçlar da reçete edilebilmektedir.

Xanax uzun süre kullanılırsa ne olur? Alışkanlık yapan bir ilaç olması nedeniyle uzun süreli kullanımın en olumsuz etkilerinden biri yoksunluk ve bağımlılık hisleridir. Bunların yanı sıra içeriğindeki alprazolam oranı nedeniyle uzun süreçte hafıza kayıpları, kafa karışıklıkları, denge bozuklukları, unutkanlık gibi etkilerin de ortaya çıktığı görülebilmektedir.