Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Caiz DeIldir Ne Demek?

Caiz Değille haram aynı şey mi?

Caiz değil demek, ne demektir; haram mı, mekruh mu demektir? » Sorularla İslamiyet Soran : Sorularlaislami. Değerli kardeşimiz, “Caiz değil” demek genel olarak haram demektir. Bazı durumlarda mekruhtur manasına da kullanılır. Helal ve mübah olmayan şeylere caiz değildir denilmektedir.

 • Haramlar kastedildiği gibi, zatı itibariyle helal olan, ancak hükmen haram olan şeyler için de kullanılır.
 • Mesela, alışveriş yapmak helaldir.
 • Ancak cuma vaktinde kendisine cuma namazı farz olan birisinin alışveriş yapması helal değildir.
 • Caiz görmek, uygun bulmak ; caiz olmak ; yapılması mahzurlu olmamak, dînen yasaklanmamış olmak gibi anlamlarda kullanılır.

Bunun tersi olan caiz değildir sözü ise, caiz olmamak, yani yapılması mahzurlu olmak, doğru olmamak veya dînen yasaklanmış olmak demektir. Bir şeyi yemek ya da kullanmak konularında “caiz değildir” sözü, haramdır ve helal değildir demektir. Örneğin “domuz etini yemek, içki içmek caiz değildir” derken, haramdır ve helal değildir anlamında kullanılır.

Caiz ne demek oluyor?

‘ Geçip gitmek, mümkün, geçerli ve serbest olmak ‘ gibi anlamlara gelen cevâz kökünden türemiş bir isim olup İslâm hukukunda bir söz ve davranışın dinî veya hukukî esaslara uygunluğunu, yapılmasının serbest ve geçerli olduğunu belirtmek için kullanılmıştır.

Caiz olmayan günah midir?

-Câiz, genel olarak ruhsat verilmiştir, günah değildir, mânâsındadır. Fakat câiz değildir denilen şeyi yapmamak daha iyidir. -‘Yapılması daha iyi’ demektir. -Yapılması tenzihen mekruh demektir.

Caiz demek helal demek mi?

Câiz ve mubah gibi terimler de aralarında bazı farklılıklar bulunmakla birlikte çok defa helâl ile eş anlamlı gibi kullanılır ve dinî literatürde mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı davranışları ifade eder.

Caiz karşıtı nedir?

Haram ve mekruh kelimeleri caiz ile zıt anlamlıdır.

Caiz olmayan şeye ne denir?

“Caiz değildir.” demek ne anlama geliyor? Haram mı, mekruh mu yoksa farklı birşey mi? Bağlayıcılığı nedir; caiz olmayan bir şeyi yaparsam ne olur? Soran : seymen537 Değerli kardeşimiz, Helal ve mübah olmayan şeylere “caiz değildir” denilmektedir. Bu ifade ile haramlar kastedildiği gibi, zatı itibariyle helal olan ancak hükmen haram olan şeyler için de kullanılır.

Mesela, alışveriş yapmak helaldir. Ancak cuma vaktinde kendisine cuma namazı farz olan birisinin alışveriş yapması helal değildir. Caiz görmek, uygun bulmak; caiz olmak; yapılması mahzurlu olmamak, dînen yasaklanmamış olmak gibi anlamlarda kullanılır. Bunun tersi olan “caiz değildir” sözü ise, caiz olmamak, yani yapılması mahzurlu olmak, doğru olmamak veya dînen yasaklanmış olmak demektir.

Bir şeyi yemek ya da kullanmak konularında “caiz değildir” sözü, haramdır ve helal değildir demektir. Örneğin “domuz etini yemek, içki içmek caiz değildir” derken, haramdır ve helal değildir, anlamında kullanılır. Mekruh olan bir şey için de “keraheten caiz” ifadesi kullanılır. : “Caiz değildir.” demek ne anlama geliyor? Haram mı, mekruh mu yoksa farklı birşey mi? Bağlayıcılığı nedir; caiz olmayan bir şeyi yaparsam ne olur?

4 büyük günah nedir?

Yedi büyük günah şunlardır: 1- Allah’a şirk koşmak.2- Büyücülük, 3- Katillik, 4- Harpten kaçmak, 5- Yetim malı yemek, 6- Faizcilik, 7- Namuslu kadına iftira etmek. (Buhari, Müslim) Başka bir hadis-i şerifte de, yedi büyük günah içinde Müslüman olan ana babaya asi olmak ifadesi geçiyor.

Banka da çalışmak caiz mi?

Faizli bankalarda çalışmak caiz midir? – İlke Haber Ajansı Fetva Kurulu, bir Müslümanın faizli bankalarda yönetici, danışman, muhasebeci, temizlikçi, aşçı ve bekçi gibi görevlerde bulunmasının caiz olmadığını belirtti. İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu, “Faizli bankalarda çalışmak caiz midir?” sorusuna yanıt verdi.

 1. Fetvada, şu ifadelere yer verildi.
 2. Müslüman kimsenin faizle muamelede bulunan bankalarda çalışması caiz değildir.
 3. Çünkü burada, haram olan bir davranışa destek olmak söz konusudur.
 4. Allah (Celle Celaluhu) Kur’an-ı Kerim’de, açıkça kötülük üzerine yardımlaşmayın diye buyurmaktadır; “İyilik ve takva üzere yardımlaşın.

Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir (Maide 2).” Herhangi bir haram amele ne gönüllü ne de ücretli olarak destek vermek veya vesile olmak caiz değildir. Faizli muamelede bulunanlar İslam’ın açık emrini hiçe sayarak Allah’a ve Resulüne savaş açmışlardır.

 1. Öyle ki Allah (Celle Celaluhu) faizi kendisine ve Resulüne karşı “ilanı harp” ile eş değer tutuyor; “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, faizden geriye kalanı bırakın.
 2. Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Resulüyle savaşa girdiğinizi bilin (Bakara 278-279).” Câbir Bin Abdullah der ki; Resûlullah (aleyhissalâtu vesselam) faiz yiyene, yedirene, faiz muamelesini yazan kimseye ve bu muamelenin şahitlerine lanet etti ve ‘Onlar günahta eşittir!’ diye buyurdu (Müslim).” Bu bakımdan bir Müslümanın faizli bankalarda yönetici, danışman, muhasebeci, temizlikçi, aşçı, bekçi gibi görevlerde bulunması caiz değildir.
See also:  Recep Ay Ne Zaman?

Her kim, haram olduğunu öğrenmeden önce bu işe başlamışsa, en kısa sürede bırakmalı ve rızkını helal yollardan aramalıdır. Allah’ın rızkı geniştir. O, kendi rızası için haramdan vazgeçen kullarını dünyada mağdur etmez, zor durumda bırakmaz. Allah (Celle Celaluhu) şöyle buyurmaktadır; “Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu açar.

Makyaj yapmak günah mıdır?

MAKYAJ YAPMAK GÜNAH MI? – İslâm dini, insanın yaratılıştan var olan güzelliklerini daha belirgin hale getiren, takı takma, saç tarama, meşru ölçüde süslenme, israfa varmadan güzel giyinme gibi davranışları mubah kılmıştır. Ancak, zaruret bulunmadıkça, yaratılıştan verilmiş özellik ve şekillerin değiştirilmesini yasaklamıştır.

 • Bu itibarla, kadın eşinin yanında ya da sadece bayanların olduğu ortamda bulunacaksa makyaj malzemesi kullanabilir, süslenebilir.
 • Ancak sokakta yabancı erkeklerin dikkatini çekecek derecede makyaj yapmak caiz değildir.
 • İslâm, Müslüman bir hanımın dışarıdaki insanların hissedebileceği bir şekilde kokular sürmesini veya makyaj yaparak dışarıya çıkması helal kabul etmez.

Aynı zamanda Kur’an’da kadınların yabancı erkeklere ziynetlerini ve güzelliklerini göstermeleri, yolda bunu teşhir edecek hatta hissettirecek şekilde yürümeleri kınanarak (bkz. Nur, 24/31), süslenme ve güzelliğin yabancılara karşı cinsel çekicilik ve uyarı aracı olarak kullanılması da yasaklanmıştır.

Yurt dışı telefon almak caiz mi?

Yasal olmayan yolla kayıt edilen telefon almak caiz mi? » Sorularla İslamiyet Caiz DeIldir Ne Demek Soran : Anonim – Bazı kimseler akıllı telefonları yurtdışından getirerek veya getirterek ciddi miktarda ucuz bir fiyata satıyor. Devlet de yolcu, beraberinde yurtdışından 2 ya da 3 yılda bir telefon getirip pasaporta kayıt yapabilir. Ayrıca ücreti mukabilinde kayıt yapması gerekmektedir diyor.

Değerli kardeşimiz,Yurt dışından telefon getirip, bu telefonu resmi yollardan kaydettirerek kullanmak, satmak veya satın almakta dinen bir sakınca yoktur. Ancak kanunlara aykırı olarak, kaçak yoldan telefon getirmek veya getirilen telefonu yasal olarak kaydettirmeden bir şekilde yazılımıyla oynayarak kullanıma açmak, kanunen suç olduğu gibi dinen de caiz değildir. Bu şekilde kullanıma açıldığı bilinen telefonların satın alımı da caiz değildir.

Caiz olmadığı halde, söz konusu işlemi yapan kimsenin telefonunu yasal yollarla kaydettirmesi gerekir. Ayrıca tövbe ve istiğfar ile Yüce Allah’tan bağışlanma dilemeli bir daha bu tür işlere tevessül etmemelidir. Selam ve dua ile.Sorularla İslamiyet Yorum yapmak için veya : Yasal olmayan yolla kayıt edilen telefon almak caiz mi? » Sorularla İslamiyet

Coca Cola içmek haram mı?

Kolanın (coca cola) terkibinde domuz yağı ve alkol olduğu, ayrıca yazıyı ters okusan “La Muhammed, La Mekke” yazılmış olduğu söyleniyor, doğru mudur? Soran : Elgun Ben kola içmeyi severim. Son zamanlarda bazı insanlar kolanın terkibinde (hazırlanışında) domuz yağı veya alkol vardır diyorlar veya yazıyı ters okusan “La Muhammed, La Mekke” yazılışı olduğunu ve bu yüzden haram olduğunu söylerler.

Şimdi ben buna göre kola içmeyim mi? Buna göre haram mı? Lütfen bana doğru yolu söyler misiniz? Değerli kardeşimiz, Neskafe, kola ve pepsi içmek caizdir; çünkü içinde domuz yağı veya alkol olduğu kesin değildir. Ancak bazı âlimlerimiz bu konularda şüphe olduğu için, “içilmese daha iyi olur” demişlerdir.

Şüpheli şeylerden kaçınmak her zaman daha iyidir. Hatta bazı Hanefi âlimleri kahvenin bile haram olduğunu söylemişlerdir. Fakat bu fetvalar genel kabul görmemiştir. Bir Müslüman bu maddeleri içmekle haram işlemiş olmaz. Kimseye bunları içmeyin diyemeyiz.

 • Dinen haram değildir.
 • Ama bunları içmeyen birisini de “Niçin içmiyorsun?” diye zorlayamayız.
 • Bize göre böyle şeyleri öne sürmek pek doğru olmasa gerek; eğer böyle bir niyetleri varsa biz onların bu niyetlerini gerçekleştirmiş oluruz.
 • Eğer böyle niyetleri yoksa kul hakkı geçmiş olur.
 • Daha önceden de gördüğümüz bu resmi tekrar inceledik.

Üzerinde fazla durmanın onların ekmeğine yağ sürmek olduğunu düşünüyoruz. Reklamlarını bedava bize yaptırmış oluyorlar. Bu nedenle tavsiyemiz, böyle yollarla değil de başka yollarla mücadele etmeliyiz. Binlerce karanlığı yok etmenin yolu bir ışık yakmaktan geçer.

See also:  Secim Ne Zaman?

Nihat Hatipoğlu Sigara içmek haram mı?

Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet Programı Sigara içmek haram mı? İzle 01.01.2020 Pazar günü atv ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet programında, sigara içmenin hükmü ele alındı. Küçük bir izleyicinin sosyal medyadan sorduğu “sigara sorusu” üzerine Hatipoğlu ‘haram’ kelimesinin çok ağır bir kelime olduğunu söyledi. : Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet Programı Sigara içmek haram mı? İzle

Sigarayı ilk kim icat etti?

Tarihçe – Sigara içmenin tarihi, M.Ö.3000’li yıllara dayanır. Eldeki veriler, o tarihlerde Mısırlılar ve Güney Amerika’daki Maya Hintlileri arasında dini ve resmi törenlerde, büyü ve sihir olarak kurutulmuş bitkilerin yakıldığını ve tütsü olarak kullanıldığını göstermektedir.

Tütünü ilk kez tüttürerek içenler Kızılderililerdir, İlk yıllarda tütün yaprağına daha sonra da ince kâğıda sarılarak içilmeye başlanmıştır.1881 yılında ABD’de, James Albert Bonsack ilk sigara yapan makinenin patentini almıştır. İlk 1875’te sahnelenen Bizet ‘nin operası Carmen 1830’lar İspanya ‘sını anlatır ve oyunun kahramanı Carmen başlarda bir sigara fabrikası işçisidir.

Tütün Osmanlı İmparatorluğu’na 1570’lerde girmiştir. Denizciler tütünü birtakım hastalıkların tedavisinde kullanılan ve keyif verici bir ilaç olarak tanıtmıştır. Ege kıyısında ekimine başlanmıştır. Bu, Amerika kıtasından sonra tütünün ticarî bir madde olarak ilk defa Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yapıldığı anlamına gelmektedir.17.

Yüzyılın başından itibaren tütünün tüketimi, üretimi ve ticareti yayılmaya başlamış, İstanbul pazarlarında yerini almıştır.1609’dan 1649’a kadar Osmanlı İmparatorluğunda tütün yasaklanmıştır. İngilizler, sigarayla ilk kez Kırım Savaşı’nda (1853-1856) Osmanlı askerlerinden görerek tanışmıştır. Osmanlı Devleti, devlet gelirlerini artırmak için sigarayı devlet tekeline alınca sigara üretimiyle uğraşan Rum tüccarlar o zamanlar İngiliz himayesinde olan Mısır’a göç etmiş ve Mısır’da 1880-1915 yılları arasında dev bir sigara endüstrisi oluşmuştur.

Avrupa ve Amerika’da I. ve II. Dünya Savaşı yıllarında sigara askerlere genel ihtiyaç olarak dağıtılmış, 1965 yılına kadar sigara tüketimi yükseliş eğilimi göstermiş ama zararları hakkında bilinçlenme yayıldıkça tüketim azalmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 1982’de 31 Mayıs’ı Dünya Tütüne Hayır Günü ilan etmiştir.

Caiz demek helal demek mi?

Câiz ve mubah gibi terimler de aralarında bazı farklılıklar bulunmakla birlikte çok defa helâl ile eş anlamlı gibi kullanılır ve dinî literatürde mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı davranışları ifade eder.

Haram neleri kapsar?

Page 2 – Başlığın diğer anlamları için sayfasına bakınız.

Dini unvanlar

Haram (: حرام ); kurallarına aykırı olan, dinî bakımdan kesinlikle yasak olan eylemleri tanımlayan bir din, genel anlamda “dinî yasak” manasında ve dinlerde yapılması yasak olan davranışları tanımlamakta kullanılır. Fıkıh terminolojisinde ‘ın yapılmamasını mutlak biçimde emrettiği fiillere verilen genel isimdir.

Haram nedir kaça ayrılır?

Haramlar, haram kılınan fiil veya nesnenin mahiyeti, delilinin kuvveti ve yasaklanan şeyin nevi itibariyle çeşitli kısımlara ayrılmış, yasaklanan fiil veya nesnenin mahiyeti bakımından ‘haram li-zâtihî’ ve ‘haram li-gayrihî’ olmak üzere iki kısımda incelenmiştir.

Helaller ve haramlar nelerdir?

HELAL ve HARAM Ansiklopediler – TÜBİTAK İslâm dini, insanların dengeli, verimli, huzurlu bir hayat yaşamasını temin etmek için insan davranışlarını değişik açılardan nitelendirmiş ve birtakım sınırlamalar getirmiştir. Bu sınırlar kısaca helaller ve haramlar olarak ifade edilir.

 • Helal, dinen izin verilmiş, hakkında şer‘î bir yasaklama ve kısıtlama bulunmayan davranışı ve onun dinî-hukukî hükmünü; haram ise yapılması kesin ve bağlayıcı bir tarzda yasaklanan ve yapılması durumunda da uhrevi cezayı gerektiren fiilleri ifade eder.
 • Haram bir fiilden bahsedebilmek için mutlaka konuyla ilgili kesin bir delil bulunması gerekirken helal için yasaklayıcı bir delilin bulunmaması yeterlidir.

Yükümlü kişiler helal olan hususları yaptıklarında veya yapmadıklarında herhangi bir övgü yahut kınamayı hak etmezler. Örneğin uyumak, yürümek, yemek ve içmek gibi davranışlar helaldir. Helal kelimesi dinî literatürde haram karşıtı olarak da kullanılır.

 • Helalin belirlenmesinde Kur’ân-ı Kerim’de ve Hz.
 • Peygamber’in hadislerinde geçen ifadeler esas alınmıştır.
 • Mesela, Hz.
 • Peygamber’in şu hadisinde helalin genel bir çerçevesi çizilmiştir: “Helal Allah’ın kitabında helal kıldığı şeyler, haram da Allah’ın kitabında haram kıldığı şeylerdir.
 • Hakkında hüküm belirtmediği hususlar ise sizin için affettiği şeylerdir” (Tirmizî, Libâs, 6).
See also:  Bismillahirrahmanirrahim Ne Demek?

Hadisteki genel ifadeyi dikkate alan İslâm bilginleri, helalin tanımında, “serbest bırakılmış, izin verilmiş ve işlenmesi sebebiyle hakkında ceza verilmeyen şey” olarak üç hususun altını çizmişlerdir. Bir şeyin helal veya haram olduğuna hüküm verilmeden önce onun mahiyetine, niteliklerine ve elde ediliş yollarına bakılması gerekir.

 1. Hırsızlık yapmak, kumar oynamak, zina yapmak ve adam öldürmek gibi yasaklandığına dair Kur’ân-ı Kerim’de ve kesin bilgi ifade eden hadis-i şeriflerde açık hüküm bulunan bütün söz ve davranışlar haramdır.
 2. Dinin yasakladığı bu tür fiilleri yapmak haram olduğu gibi farz olan namaz kılmak ve oruç tutmak gibi fiilleri terk etmek de haramdır.

Haram fiiller iki kısma ayrılır: a) Dinin, taşıdığı kötülük ve sebep olacağı zarar sebebiyle baştan itibaren ve temelden haram kıldığı davranışlar “doğrudan haram”dır(Ör: Zina yapmak, hırsızlık, adam öldürme, dinen murdar sayılan gıdaları tüketmek gibi).

 • B) Aslında helal ve serbest olduğu hâlde, haram kılınmasını gerekli kılan haricî bir durum sebebiyle haram kılınan davranışlar ise “dolaylı haram”dır.
 • Haricî durumlar ortadan kalkınca bu davranışlar helal hâle gelebilir.
 • Aslında meşru davranışlar olmakla birlikte yer ve zaman olarak elverişli şekilde yapılmadıkları için haram hâle gelen, cuma namazı vaktinde alışveriş yapmak, başkasının mülkünde izinsiz namaz kılmak, Ramazan günü dinin kabul ettiği bir mazereti olmadığı hâlde Müslüman bir kimsenin bir şey yiyip içmesi, bayram günü oruç tutmak dolaylı haramın bazı örnekleridir.

Helal ve haram konusundaki prensiplerden başlıcaları şunlardır: 1. Helal ve haram kılma yetkisi Allah’a aittir. Allah, helal veya haram kıldığı şeyleri ya bizzat Kurân-ı Kerim’de açıklar ya da kendisi tarafından konulan helal ve haramları açıklama ve detaylarını belirtme görevi verdiği elçisi Hz Peygamber’in sünneti yoluyla insanlara ulaştırır.2.

 • Helallik esas, haramlık istisnadır.
 • Din tarafından haram kılınmadıkça bir davranışın helal olduğu kabul edilir.3.
 • Helal olanlar, insan ve toplum ihtiyaçları için yeterlidir.
 • Allah, insanın dengeli ve sağlıklı bir hayat sürmesi için gerekli hiçbir şeyi haram kılmamıştır.4.
 • Haramla sonuçlanan her şey yani harama götüren vesileler de haramdır.5.

Haram konusunda hileli yollara başvurmak da haramdır.6. İyi niyet, haramı helal yapmaz. Aslı haram olan bir şey ne kadar iyi niyetle yapılırsa yapılsın yine de haram olur. İyi niyet onu helal hâle getirmez. Mesela mescit yapmak veya hayır kurumlarına bağışlamak için haram kazançtan mal elde etmek, bu malı helal hâle getirmediği gibi, haram işleme günahını da ortadan kaldırmaz.

Helal ve haramlarla ilgili hükümlerin asıl amacı, Allah’a karşı gösterilmesi gereken teslimiyet ve bağlılığın ortaya konulmasıdır. Kulluk bilincinin gelişmesi ve dünya imtihanının kazanılması adına bu sınırlara riayet etmek hayati bir öneme sahiptir. Kullar açısından fayda içeren fiiller helal, neticesi itibarıyla zarara yol açan fiiller ise haram kılınmıştır.

İslâm dininin emir ve yasaklarında, kullara yönelik dünyevi ve uhrevi birçok yarar vardır. Dinin haram olarak ilân edip kaçınılmasını istediği şeyler, Müslüman’ı mahrumiyetler içinde bırakacak tarzda değildir. Aksine her yasağın, meşru zeminde alternatifi, daha iyisi ve temizi gösterilmiştir.

 1. Çirkin ve kötü olan yasaklanmış, iyi ve temiz olan helal kılınmıştır.
 2. Eşyada aslolan helal ve serbest oluştur.
 3. Bunun için de İslâm ancak çok gerekli ve önemli durumlarda yasaklar koymuş, öte yandan zaruretler, beklenmedik şartlar, zorlamalar ve hayati tehlikeler karşısında bazı yasakların geçici olarak ve ihtiyaç miktarınca ihlalini de belli bir müsamaha ile karşılamıştır.

Abdullah Kahraman Kaynakça Cürcânî, Şerif Ali. et-Ta’rîfât, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1983. Çayıroğlu, Yüksel. “Helâl ve Haramlarla İlgili Kaide ve İlkeler.” Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18, Sayı: 1 (2018): 597-633. İbnü’l-Lahhâm.

El- Ḳ avâ ʿ id ve’l-fevâ ʾ idü’l-u ṣ ûliyye, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1983. Koca, Ferhat. “Helal.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi XXVII içinde. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1998.175-178. Makdisî, İbn Müflih. el-Âdâbü’ş-şer ʿ iyye ve’l-mine ḥ u’l-mer ʿ iyye, Kahire: Müessesetü Kurtuba, 1929.

Serahsî, Şemsüleimme, el-Mebsû ṭ, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1982-83. Şa‘bân, Zekiyyüddin. İslâm Hukuk İlminin Esasları. Çev. İbrahim Kâfi Dönmez. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1990. : HELAL ve HARAM Ansiklopediler – TÜBİTAK