Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

EstaFirullah Ne Demek?

Estağfirullah demenin anlamı nedir?

Estağfurullah Ne Demek? Estağfurullah Kelimesinin Anlamı Nedir? Kelimelerin doğru kullanımına özen gösteren kişiler, kelimelerin anlamını ve doğru yazılışını araştırıyor. Bu bağlamda estağfurullah TDK anlamı nedir, dinde estağfurullah ne demek gibi sorularla bu kelimenin anlamı inceleniyor.

Ayrıca kelimenin doğru yazılışı estağfurullah mı estağfirullah mı diye de sıkça araştırılıyor. İşte, övgüye ve teşekküre karşı tevazu mahiyetinde kullanılan bu kelimenin anlamı ve kullanımı. DİNDE ESTAĞFURULLAH NE DEMEK? Arapça kökenli olan estağfurullah kelimesi, “Allah’tan af ve mağfiret dilerim” anlamına gelmektedir.

Arapça’daki hali estağfirullah olup istiğfar kelimesinden türetilmiştir. Estağfurullah TDK anlamı ile Allah’a tövbe etmek, af dilemek anlamına gelir. Günlük dilde kullanımında ise pişmanlık, özür manasına gelir. Bu kelime, teşekkür ya da övgü karşılığında nezaket ve alçakgönüllülük amacıyla kullanılır.

ESTAĞFURULLAH İLE ESTAĞFİRULLAH ARASINDAKİ FARK NEDİR? Kelime Arapça’da estağfirullah şeklinde yer almakta olup dilimizde söyleniş kolaylığı nedeniyle estağfurullah haline evrilmiştir. Bu iki kelime arasında bir fark yoktur. Her iki kelime de “Allah’tan af ve mağfiret” dilerim anlamına gelir. ESTAĞFİRULLAH EL AZİM ZİKRİ NE DEMEK? Yüce Allah en büyük affedicidir ve bir müminin en büyük vazifesi her vakit Allah’ı anmak, günahları için tövbe ve istiğfarda bulunmaktır.

Bu bağlamda Estağfirullah el azim zikri her namazdan sonra üç defa söylenir. “Estağfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh” zikrinin anlamı “Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim” şeklindedir.

Alçakgönüllülük anlamında: Estağfurullah efendim, muvaffakiyet efendimizin (Ahmet H. Tanpınar). Hâşâ, asla, katiyen anlamında: -Nerîman bana gücendin mi? +Estağfurullah efendim (Hüseyin R. Gürpınar) Estağfurullah, estağfurullah, alay kim biz kim (Târık Buğra)

: Estağfurullah Ne Demek? Estağfurullah Kelimesinin Anlamı Nedir?

Estağfurullah ne anlama gelir ne zaman söylenir?

Farz namazlardan sonra “estağfirullah” demenin dayanağı nedir? Farz namazların peşinden istiğfarda bulunmak sünnettir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) selâm verip namazdan çıkınca üç kere istiğfarda bulunup “Allâhümme ente’s-selâm ve minke’s-selâm” derdi (Müslim, Mesâcid, 135 ).

Tövbeler olsun Estağfirullah ne demek?

Estağfurullah kelimesini sıkça kullanırız ancak bir çok kişi kullansa da anlamını tam olarak bilmiyor. Estağfurullah ne demek, Tövbe estağfurullah ne anlama geliyor? İşte detaylar Yayınlanma: 03 Kasım 2021 Çarşamba 06:38 Herkes tarafından gün içinde sıkça kullanılan bir kelime olan Estağfurullah kelimesinin anlamı merak ediliyor.

Tövbe Estağfurullah ne demektir, ne anlama gelir? İstağfar nasıl yapılır? Bütün ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz. ESTAĞFURULLAH NASIL YAZILIR? İnsanların birbirleri ile diyalog halinde oldukları zamanlarda teşekkür, tevazu ve alçakgönüllülük anlamında kullandıkları Estağfirullah kelimesi Arapça bir kelimedir.

Arapça’da “Allâh’tan af ve mağfiret dilerim” anlamına gelir. Bu kelime Türk Dik Kurumu (TDK) tarafından Türkçe’ye Estağfurullah olarak geçirilmiştir. Kelimenin Türkçe sözlük anlamı ise “yaptığı bir işten, iyi bir davranıştan dolayı kendisine teşekkür edilen bir kimsenin söylediği, teşekküre değmez, bir şey değil, rica ederim anlamında bir incelik ve alçak gönüllülük sözü” dür. EstaFirullah Ne Demek İSTİĞFAR NASIL EDİLİR? Kur’an-ı Kerim’de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar övülmektedir. İstiğfar duasının Arapça okunuşu şu şekildedir; “Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.

Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.” İstiğfar duasının Türkçe okunuşu ise şu şekildedir; “Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum.

Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Yâ Rabbi.

Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.” İstiğfar duası sonrasında ise Amentü duası okunur “Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve’l-bâsü bade’l-mevt.

Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh.” Estağfirullah Fazileti ve Türkçe Anlamı Estağfurullah kelimesinin fazileti olarak bir ‘tevazu, alçak gönüllülük ve kibarlık’ şeklinde karşılık bulması olarak dile getirmek mümkün.

Aynı zamanda Türkçe anlamı üzerinden de belli bir ifade ile tabir edilmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’deki genel anlamı ‘Bir kişinin yaptığı iyi bir işten dolayı ona gerçekleştirilen teşekkür ve minnet karşılığı olarak, o kişinin rica ederim ya da buna gerek yok ve değmez’ gibi anlamlarıyla alçakgönüllülük göstermesi şeklinde söylenmektedir.

Bu anlamı üzerinden Türkiye’de çok sık kullanılan bir Arapça kökenli kelime olarak öne çıkıyor. Hem dini açıdan hem de kibarlık ve tevazu noktasında genelde herkes tarafından kullanılan bir sözcüktür. Diğer yandan Estağfurullah kelimesi istiğfar sözcüğünden türemiş şekilde gelmektedir.

Estağfirullah ve Estağfurullah arasındaki fark nedir?

Arapça söylenişi (okunuşu) ‘Estağfirullah’ biçimindedir, fakat bu kullanım TDK’da doğru değildir. Çünkü dilimize yerleşmiş, Türkçeleşmiş halinin doğru kullanımı ‘Estağfurullah’tır. Zikirde doğru olan ise estağfirullahtır.

Estağfurullah ne için çekilir?

Mehmet Hüsrevoglu En basit tanımla, Allah’a karşı işlediğimiz hata ve kusurlara karşı özür dilemektir. Özür dilerim Allah’ım. “estağfirullah!” Allah’ın en çok hoşnut olduğu zikir çeşidi kendisinden özür dilemektir. Allah’tan özür dileyip, zatından af edilmeyi talep için tek şart, samimi olmaktır.

 1. Samimi bir ruh hali içinde, kendisini çepeçevre kuşatan günahlarını düşünüp, ruhani bir yardım, meleklere has bir feyz talebi ile hatadan sıyrılmaktır.
 2. Allah, c.c bizzat iman edenlerden, kendisinden af dilenmesini istemektedir.
 3. Mü’min erkeklerle mü’min kadınların günahlarının bağışlanmasını dile.” (Muhammed, 19) “Rabbine hamd ve tesbih ve ondan bağışlanma dile.

Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır.” (Nasr, 3)

Mü’minler istemeden günah işlediklerinde bu çirkin davranışın sorumluluğunu hemen kavrayıp, tevbe etmeleri Kur’an’da 7 farklı ayeti kerimede mü’minlerden talep edilmiştir. Allah’ın affetme vaadi haktır ” Ey mü’minler! Hepiniz Allah’a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz” (Nur, 31) ” Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tevbe ediniz” (Tahrim, 8)Suç işleme alışkanlığı olmama ve bir daha aynı suçu tekrar etmeme koşulu ile hatalı mü’minlerin af edileceği Allah tarafından vaat edilmiştir.Büyük küçük her türlü hata ve günahlara, tevbe etmek farz’dır İstiğfar etmemek isyandır Kuran-ı kerim bu tip insanları zâlim olarak nitelemektedir(Hucurat, 11)Nebî sav efendimiz;” Vallahi ben günde yetmiş defa dan fazla Allah’tan beni bağışlamasını diler, tevbe ederim” (Buhari)”Benimde kalbime gaflet çöküyor Ben de Allah’a günde yüz defa istiğfâr ediyorum”(Müslim)”Kim istiğfâr’a devam ederse, Allah o kimse için her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir sevinç yaratır O’nu hiç ummadığı yerden rızıklandırır” (E:Dâvud )” Ruhum elinde olan (Allah)’a and olsun ki, siz günah işlemiş olmasaydınız, yüce Allah sizi götürerek (Helak ederek) günah işleyen, peşinden Allah’tan af dileyip,Allah’ın da kendilerini AF edeceği bir kavim getirirdi”(Müslim)

See also:  Otorite Ne Demek?

Tövbe Estağfurullah nasıl denir?

TEVBE İSTİĞFAR DUALARI – Tevbe istiğfar duaları, anlamıyla günahlarımızın kusurlarımızın affı için Allah’a yakarıştır. Bu yüzden bu duayı ederken günah ve kusurlarımız için pişmanlık duyarak üzülerek samimi bir şekilde yapılması gerekir. Peygamber Efendimiz (SAV) bir Hadis-i şerifte, “İstiğfâre devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır.

 1. Onu, hiç ummadığı yerden rızklandırır” diye buyurarak istiğfar etmenin önemine işaret etmiştir.
 2. Âyet ve hadîslerde dua teşvik edilmiştir: “Rabbiniz, şöyle buyurdu: Bana dua edin, size cevap vereyim (duanızı kabul edeyim)” (Mü’minûn, 23/60).
 3. İşte istiğfar duası Türkçe okunuşu ve manası; İstiğfar Duası Türkçe Okunuşu “Estağfirullah.

Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.” İstiğfar Duası Manası “Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum.

Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir.

Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.” Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere ” Estağfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh ” okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu.

Estağfirullah demek tövbe etmek midir?

Arap dilinde ‘Estağfirullah’ kelimesinin kökü istiğfardan gelir. İstiğfarın kelime anlamı ise ‘Allah’tan, suçlarının bağışlanmasını dileme, tövbe.’ demektir. Büyük-küçük demeden bu zamana kadar işlediğimiz tüm günahlardan pişman olup samimi bir şekilde tövbe eden kimsenin durumu için Allah (c.c)’un kapıları açıktır.

Günde kaç defa estağfirullah çekilir?

Bu nedenle istiğfar çekmek oldukça önemlidir. İstiğfar duası ‘Estağfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh’ şeklindedir. günde 70 kere istiğfar çekmek sünnettir.

Sübhanallah demek ne anlama gelir?

TDV İslâm Ansiklopedisi ‘nden rastgele bir madde görmek için tıklayınız.” data-width=”200″> bk. TESBİH Allah’ın noksan sıfatlardan münezzeh ve yüce olduğuna inanıp bunu sözleri ve davranışlarıyla belirtme anlamında terim. TDV İslâm Ansiklopedisi Madde Bildirim Formu Bu form aracılığıyla, sadece OSMANLILAR//8-mali-yapi maddesi ile alakalı mesajların iletilmesi rica olunur. Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’ nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi ( TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir.

En büyük tövbe nedir?

Tövbe Duası: Tevbe İstiğfar Duası Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı Nedir? Tövbe Nasıl Edilir? Tövbe ve günlük olarak en çok aratılan konuların başında geliyor. Yüce Allah’un rahmetini esirgemediği hayırlı günlerde müminler tövbe ederek Allah’tan af dileyecek.

 1. Bu nedenle ‘ ve anlamı nedir? İstiğfar duası nasıl okunur?’ soruları sıklaşmış durumda.
 2. Öneri: Tövbe Duası Arapça Okunuşu “Estağfirullah.
 3. Estağfirullah.
 4. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.

Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.” Tövbe Duası Türkçe Anlamı “Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum.

 • Üfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum.
 • Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim.
 • Sen bu tevbemi kabul eyle.
 • Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi.
 • Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir.

Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en kitap ‘ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.” Tevbe İstiğfar Duaları Tevbe istiğfar duaları, anlamıyla günahlarımızın kusurlarımızın affı için Allah’a yakarıştır.

Bu yüzden bu duayı ederken günah ve kusurlarımız için pişmanlık duyarak üzülerek samimi bir şekilde yapılması gerekir. Peygamber Efendimiz (SAV) bir Hadis-i şerifte, “İstiğfâre devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızklandırır” diye buyurarak istiğfar etmenin önemine işaret etmiştir.

Âyet ve hadîslerde dua teşvik edilmiştir: “Rabbiniz, şöyle buyurdu: Bana dua edin, size cevap vereyim (duanızı kabul edeyim)” (Mü’minûn, 23/60). İstiğfar Duası Anlamı Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere “Estağfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh” okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu.

 • Anlamı ise “Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim.” demektir.
 • İstiğfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizin bildirdiği, “Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî” istigfarıdır.

Tövbe Nasıl Edilir? İslam âlimleri bu ve benzeri âyetlerle hadislerden hareketle tövbenin geçerli olması için gerekli şartları belirlemişlerdir. Buna göre bir tövbenin makbul olabilmesi için; işlenen günahı terk etmek, günah işlediğine pişman olmak, günahı bir daha işlememeye azmedip söz vermek, eğer işlenen günah kul haklarıyla ilgili ise, bu durumda, hak sahibi ile helalleşmek, Allah’tan af dilemek gerekir.

 • Ul hakkından kurtulmak, ihlal edilen hakkı, sahibine veya varislerine iade etmekle ya da affını istemekle olur.
 • Tövbe Namazı Nasıl Kılınır? Tövbe namazı günah işleyen bir kişinin kalkıp abdest alarak iki rekat kılması işlediği günahtan dolayı pişman olması bol bol tövbe istiğfar etmesi demektir.
 • Tövbe namazı iki rekat olup abdest alınarak kılınmaktadır.

: Tövbe Duası: Tevbe İstiğfar Duası Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı Nedir? Tövbe Nasıl Edilir?

En büyük tövbe duası hangisi?

Abdest nasıl alınır? İşte adım adım abdest alma sırası – İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU “Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.

See also:  Egzamaya Ne Iyi Gelir?

Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.” İSTİĞFAR DUASI MANASI “Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum.

Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi.

Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.” Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere “Estağfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh” okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu.

Anlamı ise “Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim.” demektir. İstiğfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizin bildirdiği, “Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî” istigfarıdır.

Estağfurullah mı Estağfirullah el azim mi?

ESTAĞFURULLAH MI, ESĞRAFİRULLAH MI? – Günümüzde bir tevazu sözcüğü olarak kullanılan ve dilimize Arapçadan geçerek Türkçeleşmiş bulunan Estağfurullah, birisi bizi, bizim bir davranışımızı övdüğünde, iltifat ettiğinde onun bu söz ve davranışlarına karşı sarf ettiğimiz bir sözdür.

Estağfirullah ve Sübhanallah ne anlama gelir?

Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Anlamı Nedir? Arapça Yazılışı Ve Okunuşu Bu zikir, Allah’ta herhangi bir eksiklik, noksanlık bulunmadığını, aksine onun her türlü övgüyü hak ettiğini ifade eden bir zikirdir. Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Anlamı Nedir? Bu zikir, “Allâh’ı hamd ile tüm eksikliklerden tenzih ederek tesbih ederim.

Azîm olan Allâh’ı her türlü eksikliklerden tenzih ederek tesbih ederim.” manasına gelmektedir. Bu zikrin açıklaması ise şu şekilde yapılabilir: Her türlü övgü Allah’ındır. Her türkü kemalat da yalnızca Allah’a aittir. Çünkü Alllah, kendisinde zayıflık, acizlik ya da muhtaçlık gibi herhangi bir eksikliği ifade edebilecek kavramları barındırmaz.

Bu kavramlar bir tek O’na yakıştırılamaz.

 • Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Arapça Yazılışı ve Okunuşu
 • İslam dünyası için çok kıymetli zikirlerden biri olan Subhanallahil zikirinin Arapça yazılışı şu şekildedir:
 • سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ
 • Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah zikri yazıldığı gibi okunmaktadır ve başka bir okuma biçimi bulunmamaktadır.
 • Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Faydaları

Bu zikrin 100 kere okunduğu yerlerden şeytanın uzaklaşacağı söylenmektedir. Aynı zamanda bu zikri okumanın daha pek çok faydası da bulunmaktadır. Bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Bu zikir 100 kere okunduğunda insanın günahları affedilir.
 2. Herhangi bir sıkıntı içerisine düştüyseniz, bu zikir sizi sıkıntılarınızdan kurtarır.
 3. Eğer çocuklarının uykularında korkuyorsa, herhangi bir cihazdan bu zikri hafif bir şekilde açık bırakırsanız, çocuklarınızın korkusu yok olur,
 4. Kazanç elde etmekte zorlanırlar bu zikirle rahatlığa erebilirler,
 5. Allah’ın rahmeti, bu zikri okuyanların üstünde olur,
 6. Zikri 100 kere okuyan biri, hem ev hayatında, hem de iş hayatında bolluk ve berekete kavuşur,
 7. İnsanın bu zikri hangi niyetler çekerse çeksin, o niyet zikri çekenin ayağına gelir.
 8. Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Kaç Kere Okunmalıdır?

Bu zikir genellikle halk arasında çeşitli faydalar görmek adına 100 kere okunmaktadır.Fakat daha fazla okunmasının da herhangi bir zararı değil, aksine daha çok faydası vardır. Bu konuda din alimlerinin, tefsir üstadlarının ve hocaların sözlerine kulak vermek hayli önemlidir. : Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Anlamı Nedir? Arapça Yazılışı Ve Okunuşu

İstiğfar etmek ne demektir?

İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir. Kur’ân-ı Kerîm’de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar övülmektedir (Âl-i İmrân, 3/135).

Estağfurullah kabul etmek mi?

Estağfurullah Ne Demek? TDK’ya Göre Estağfurullah Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır? EstaFirullah Ne Demek Estağfurullah Ne Demek?, ”Allah’ım bilmeden, istemeden günah işlediysem beni affet.” ve ” Allah’ım sen affedenlerin en hayırlısısın. Tövbemi kabul et” anlamına gelir.

Mağfiret sözcüğü ile aynı kökten gelen bu kelime, Müslümanların tövbe ve dua ederken en çok kullandıkları sözlerden biridir. TDK’ya Göre Estağfurullah Kelime Anlamı Nedir? TDK’ya göre estağfurullah kelimesinin üç anlamı vardır: İlk Anlamı: ”Allah’ım sen günahlarımı affet, beni bağışla.” İkinci Anlamı: Teşekkür eden ya da yaptığı bir hatadan dolayı özür dileyen kişiye karşı nezaket gereği söylenen söz.

Üçüncü Anlamı: Hayır, asla. (Genelde birinin teklifini onu kırmadan reddetmek için kullanılır.) Estağfurullah kelimesi genellikle karşılıklı konuşmalarda kullanılır. Örnek Cümleler: 1- Seni de buraya kadar yorduk. Kusura bakma! Estağfurullah. (Hiç önemli değil anlamında kullanılmış) 2- Hakan bey, ülkemizin en yetkin ve başarılı yazarlarından biridir.

 • Estağfurullah efendim.
 • Estağfurullah bu konuşmada ise ne haddime anlamında kullanılmıştır.) Estağfurullah Nasıl Kullanılır? ”Estağfurullah el azim ellezi” duasında geçen estağfurullah kelimesi, bu duada tövbe ve af anlamında kullanılmıştır.
 • Günlük ibadetlerde de sıklıkla edilen bu dua, ”bilmeden şirk ve yalan gibi büyük günahlardan birini işlediysem, sen beni affet yüce Allah’ım” anlamına gelir.

: Estağfurullah Ne Demek? TDK’ya Göre Estağfurullah Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?

100 Estağfirullah nasıl çekilir?

100 İstiğfar duası: ‘Estağfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh’ şeklindedir. İstiğfar etmenin bir diğer yolu da ‘Estağfîrullah el’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh’ duasını okumaktır.

33 Estağfirullah ne demek?

Estağfurullah Anlamı Nelerdir? – Estağfurullah kelimesi Türkçeye Arapçadan geçmiştir. İstiğfar kelimesinden türemiştir. Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde estağfurullah-estağfirullah kelime anlamı “övgü veya teşekkür karşısında alçak gönüllülük ve nezaket ifadesi” olarak yer alır.

Estağfurullah dini mi?

Gün içerisinde Türkçede en sık kullanılan kelimelerden biri Estağfurullah olarak öne çıkıyor. Bu kelime hem dini anlamı konusunda değerlendirilir hem de halk arasında kibarlık ve naiflik konusunda da kullanılmaktadır. Peki, Estağfirullah ne demek? Estağfirullah fazileti ve Türkçe anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.

Estağfurullah Arapça kökenli bir kelimedir. Çok uzun yıllardan bu yana günümüze kadar ulaşmış ve Türkiye’de yerleşik olarak kullanılan önemli sözcükler arasında yer alıyor. Özellikle teşekkür, tevazu ve alçakgönüllülük anlamları üzerinden ele alınan ve kullanılan bir kelimedir. Estağfurullah Ne Demek? Arapça kökenli bir kelime olarak Estağfurullah kelimesinin Türkçe anlamı ‘Allah’tan af ve mağfiret dilerim’ şeklinde tanımlanmaktadır.

Türk Dil Kurumu üzerinden ise Türkçeye Estağfurullah şeklinde geçmiştir. Özellikle gün içerisinde halk arasında çok fazla kullanılan kelimelerden biri olarak öne çıkıyor. Daha çok söylenen herhangi bir cümleye karşı, tevazu ve alçak gönüllülük anlamlarına karşılık gelen bir kelime şeklinde değerlendirilir.

 • Tek seferde birçok farklı anlamı karşı tarafa aktarması nedeniyle günümüzde önemli bir sözcüktür.
 • Genelde tek başına kullanılan bir kelime olarak Estağfurullah öne çıkıyor.
 • Aynı zamanda farklı cümleler içerisinde de kullanılabilen bir kelimedir.
 • Gündelik yaşam içerisinde Türkçede amaca uygun şekilde bir cümleye karşı rahatlıkla değerlendirebilirsiniz.
See also:  Kediler Ne Yer?

Estağfirullah Fazileti ve Türkçe Anlamı Estağfurullah kelimesinin fazileti olarak bir ‘tevazu, alçak gönüllülük ve kibarlık’ şeklinde karşılık bulması olarak dile getirmek mümkün. Aynı zamanda Türkçe anlamı üzerinden de belli bir ifade ile tabir edilmektedir.

Bu doğrultuda Türkiye’deki genel anlamı ‘Bir kişinin yaptığı iyi bir işten dolayı ona gerçekleştirilen teşekkür ve minnet karşılığı olarak, o kişinin rica ederim ya da buna gerek yok ve değmez’ gibi anlamlarıyla alçakgönüllülük göstermesi şeklinde söylenmektedir. Bu anlamı üzerinden Türkiye’de çok sık kullanılan bir Arapça kökenli kelime olarak öne çıkıyor.

Hem dini açıdan hem de kibarlık ve tevazu noktasında genelde herkes tarafından kullanılan bir sözcüktür. Diğer yandan Estağfurullah kelimesi istiğfar sözcüğünden türemiş şekilde gelmektedir. İstiğfar kelimesinin anlamı ise ‘Allah’tan suçlarının bağışlanmasını dilemek, tövbe etme’ üzerinden değerlendirilmektedir.

Estağfurullah nasıl yapılır?

Tövbe istiğfar duası nasıl yapılır? Okunuşu ve anlamı. Kadir Gecesi, İslam alemi için oldukça önemli olan bir gündür. Bin aydan daha hayırlı olan bu geceyi Müslümanlar dua ve namazlarla geçirir. Kalbindeki dilekleri dualarla buluşturanlar aynı zamanda affedilmek için tövbe duası eder.

 • Peki, tövbe istiğfar duası nasıl yapılır? Okunuşu ve anlamı.
 • TÖVBE DUASI Bu zamana kadar yapılan tüm günahlar için Allah’tan af dilemektir.
 • Alla’ın affına sığınan tüm kullar İstiğfar duası ederek bir daha aynı günahları işlemeyeceğine dair Rabbine söz vermiş olur.
 • Tevbe İstiğfar duası Türkçe okunabildiği gibi Arapça da okunabilmektedir.

Tevbe duasını okuyacak kişi okumaya başlamadan önce gusül abdesti almalıdır, çünkü bu sünnettir. Abdest aldıktan sonra 2 rekat huşu ile namaz kılınır ve daha sonra dua İstiğfar duası 3 kez okunur. Peki Tevbe duası nasıl yapılır? Detayları haberimizde derledik.

 • Tevbe İstiğfar duası ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de birçok hadis yer almaktadır.
 • Andil gecesinde Tevbe İstiğfar duası nasıl yapılır sorusu da birçok kişi tarafından merak ediliyor.
 • Duayı okuyacak kişi okumaya başlamadan önce gusül abdesti almalıdır, çünkü bu sünnettir.
 • Abdest aldıktan sonra 2 rekat huşu ile namaz kılınır ve daha sonra dua İstiğfar duası 3 kez okunur.

İSTİĞFAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU (Tevbe) “Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.” İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI “Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum.

Üfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir.

Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.” : Tövbe istiğfar duası nasıl yapılır? Okunuşu ve anlamı.

Estağfirullah demek tövbe etmek midir?

Arap dilinde ‘Estağfirullah’ kelimesinin kökü istiğfardan gelir. İstiğfarın kelime anlamı ise ‘Allah’tan, suçlarının bağışlanmasını dileme, tövbe.’ demektir. Büyük-küçük demeden bu zamana kadar işlediğimiz tüm günahlardan pişman olup samimi bir şekilde tövbe eden kimsenin durumu için Allah (c.c)’un kapıları açıktır.

Estağfirullah ve Sübhanallah ne anlama gelir?

Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Anlamı Nedir? Arapça Yazılışı Ve Okunuşu Bu zikir, Allah’ta herhangi bir eksiklik, noksanlık bulunmadığını, aksine onun her türlü övgüyü hak ettiğini ifade eden bir zikirdir. Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Anlamı Nedir? Bu zikir, “Allâh’ı hamd ile tüm eksikliklerden tenzih ederek tesbih ederim.

 1. Azîm olan Allâh’ı her türlü eksikliklerden tenzih ederek tesbih ederim.” manasına gelmektedir.
 2. Bu zikrin açıklaması ise şu şekilde yapılabilir: Her türlü övgü Allah’ındır.
 3. Her türkü kemalat da yalnızca Allah’a aittir.
 4. Çünkü Alllah, kendisinde zayıflık, acizlik ya da muhtaçlık gibi herhangi bir eksikliği ifade edebilecek kavramları barındırmaz.

Bu kavramlar bir tek O’na yakıştırılamaz.

 • Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Arapça Yazılışı ve Okunuşu
 • İslam dünyası için çok kıymetli zikirlerden biri olan Subhanallahil zikirinin Arapça yazılışı şu şekildedir:
 • سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ
 • Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah zikri yazıldığı gibi okunmaktadır ve başka bir okuma biçimi bulunmamaktadır.
 • Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Faydaları

Bu zikrin 100 kere okunduğu yerlerden şeytanın uzaklaşacağı söylenmektedir. Aynı zamanda bu zikri okumanın daha pek çok faydası da bulunmaktadır. Bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Bu zikir 100 kere okunduğunda insanın günahları affedilir.
 2. Herhangi bir sıkıntı içerisine düştüyseniz, bu zikir sizi sıkıntılarınızdan kurtarır.
 3. Eğer çocuklarının uykularında korkuyorsa, herhangi bir cihazdan bu zikri hafif bir şekilde açık bırakırsanız, çocuklarınızın korkusu yok olur,
 4. Kazanç elde etmekte zorlanırlar bu zikirle rahatlığa erebilirler,
 5. Allah’ın rahmeti, bu zikri okuyanların üstünde olur,
 6. Zikri 100 kere okuyan biri, hem ev hayatında, hem de iş hayatında bolluk ve berekete kavuşur,
 7. İnsanın bu zikri hangi niyetler çekerse çeksin, o niyet zikri çekenin ayağına gelir.
 8. Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Kaç Kere Okunmalıdır?

Bu zikir genellikle halk arasında çeşitli faydalar görmek adına 100 kere okunmaktadır.Fakat daha fazla okunmasının da herhangi bir zararı değil, aksine daha çok faydası vardır. Bu konuda din alimlerinin, tefsir üstadlarının ve hocaların sözlerine kulak vermek hayli önemlidir. : Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Anlamı Nedir? Arapça Yazılışı Ve Okunuşu

Estağfirullah demek sevap mı?

Estağfurullah Çekmenin Fazileti Nelerdir? – Günahların affını isteyerek estağfurullah demek; günahların affına sebep olan iyilikleri yapmak, istiğfar etmek demektir. Estağfirullah zikrinin fazileti pek çoktur. “Her sabaha çıktığımda mutlaka Allah Teala’ya yüz defa istiğfar ederim” buyurmuş olan Peygamber Efendimiz istiğfara devam etmiş ve ümmetini de istiğfar etmesi için teşvik etmiştir.

 • Namazların ardından istiğfar etmek sünnettir.
 • Peygamber Efendimiz selam verip namazı bitirmesinin ardından üç kere “estağfirullah, estağfirullah el-azîm ve etûbu ileyh” veya buna benzer bir sözle istiğfarda bulunur “Allahümme ente’s-selâm ve minke’s-selâm” derdi.
 • Müslim, Mesâcid, 135; Tirmizî, Salât, 112).

Namazın peşinden istiğfar ederek namazdaki eksiklikler için Allah Teala’dan bağışlanma dilenmiş olur, namazın ardından “estağfirullah” denmesi sünnete uygun bir davranıştır.