Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Geralgine Ne IE Yarar?

Geralgine Ne IE Yarar

Geralgine hangi hastalığa iyi gelir?

GERALGİNE-HOT tablet; üst solunum yollarının akut enfeksiyonlarına bağlı ağrı, ateş, burun tıkanıklığı, hapşırma ve burun akıntısı gibi belirtilerinin giderilmesi için kullanılır.

Geralgine güçlü bir ağrı kesici mi?

GERALGİNE-P çocuklarda, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtilerini giderici) tedavisinde kullanılır.

Geralgine kas gevşetici mi?

GERALGİNE-M, ağrı kesici, ateş düşürücü ve spazm (kasılma) çözücü etkilere sahip bir ilaçtır. formunu, şiddetli veya dirençli ağrınız veya ateşiniz olduğu için ve bu belirtileri kısa sürede geçirmek amacıyla reçetelemiş olabilir.

Geralgine k aç karnına içilir mi?

Bilinçsiz Kullanılan Ağrı Kesicilere Dikkat – Aspirin ve kuvvetli ağrı kesici ilaçların günümüzde yaygın ve bazen de bilinçsizce kullanımı, mide ve on iki parmak bağırsağında ülser, gastrit, kanama ve hatta nadiren de olsa midede delinmeye neden olabilmektedir.

 • Özellikle yaşlılarda ağrı kesicilerin sık ve uzun süreli kullanımı, daha ağır tablolara, ülser ve kanamalara neden olmaktadır.
 • Genelde, romatizmal kas ve eklem hastalıklarında, migren, bel fıtığı, kırık ve zedelenmelerde, bayanlarda adet sancılarında, diş ve diğer bölge ağrılarında, ağrı hemen geçsin diye, çok kuvvetli ağrı kesiciler alınmakta ve bazen de çok ciddi mide ve barsak kanamalarına ve ülserlere neden olmaktadır.

Ağrı kesiciler, mide ve barsak dışında, ince ve kalın bağırsak da kanamalara, ayrıca, karaciğerde toksik etkilere ve böbreklerde de hasara neden olabilir. Ağrı kesici kullanımında; başlangıçta, öncelikle yan etkisi çok az olan, mide ve bağırsağı kanatmayan, diğer organlara önemli yan etkisi olmayan ağrı kesiciler seçilmelidir.

 • Bu ağrı kesiciler ile ağrı geçmezse, orta etkili ağrı kesiciler kullanılır.
 • Bunlarla da ağrı geçmezse, daha etkili ağrı kesiciler kullanılır.
 • Bu kararı ilgili hekim verecektir.
 • Hekim tavsiyesi dışındaki tavsiyeler, ciddiye alınmamalıdır.
 • Ağrı kesiciler, mutlaka tok karnına ve bol su ile alınmalı, asla aç karnına alınmamalıdır.

Midede ülser veya gastriti olan hastalar, ağrı kesici almak zorunda ise, tok karnına ve beraberinde mide koruyucu hap veya şurup ile beraber almalıdır. Kronik romatizmal hastalıklar gibi durumlarda, uzun süreli ağrı kesici ilaç almak gerekiyorsa, mutlaka endoskopi de yapılarak, midede helicobacter pylori adı verilen bakteri araştırılmalıdır.

Geralgine Plus hangi ağrılara iyi gelir?

Ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır. GERALGİNE Plus, 20 tablet içeren blister ambalajlardadır. Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda hafif ve orta ve şiddetteki ağrıların giderilmesinde kullanılır.

Geralgine ilaç reçetesiz alınır mı?

NORMAL REÇETE İLE VERİLECEK İZLEMEYE TABİ İLAÇLAR KAPSAMINA ALINAN GERALGİNE PLUS Hkk. – 36.A.00.7597 13.11.2009 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 06.11.2009 tarih, 075783 sayılı yazı ekinde, normal reçete ile verilecek izlemeye tabi ilaçlar kapsamına alınmış olan GERALGİNE PLUS TABLET (300 mg parasetamol+30 mg kodein fosfat) isimli ilaca ilişkin 14.10.2009 tarih, 2009/66 sayılı Genelge iletilmektedir.

Formülü ve kontrole tabi madde içermesi nedeniyle GERALGİNE PLUS TABLET isimli ilacın normal reçete ile verilmesi gerekmekte olup, elden yapılan satışlarında reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılması ve reçetelerin eczanelerde saklanması zorunludur. Sosyal Güvenlik Kurumu provizyon sisteminden onay alınarak karşılanan reçetelerin provizyon sisteminden alınan dökümlerinin ise bilgisayar çıktısı olarak veya dijital ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim. Saygılarımla, Ecz.Özgür ÖZEL Genel Sekreter Eki: 2 Ek Dosya İçin Tıklayınız

Geralgine k kimler kullanamaz?

Ancak GERALGİNE – K içerdiği kafein nedeniyle yaşlılarda hekim önerisi ile kullanılmalıdır. Riskleri nedeniyle, CYP2D6 ultra hızlı metabolize eden kişiler hangi yaşta olursa olsun kodein kullanımı kontrendikedir.12 yaşından küçük çocuklarda kullanımı kontrendikedir.

See also:  Milli Ma Ne Zaman?

Geralgine Plus bağımlılık yapar mı?

Parasetamol veya kodein içeren diğer ilaçların GERALGİNE Plus ile eşzamanlı kullanımından kaçınılmalıdır. Kodein morfin tipi ilaç bağımlılığı yapabilir. Özellikle uzun süreli kodein kullanımı sonrası oluşabilecek bağımlılık ilaç kesilmesini takiben yorgunluk, sinirlilik gibi bulgular şeklinde ortaya çıkabilir.

Kaç saatte bir ağrı kesici alınabilir?

Hangi sıklıkta verilebilir? Parasetamol her dört ile altı saatte bir verilebilir – 24 saatlik süre içinde dört defadan fazla verilmemeli. Çocuğunuza 48 saatten fazla parasetamol vermeniz gerekiyorsa, onu bir doktora götürmelisiniz.

Parol nedir ve ne için kullanılır?

PAROL, her tabletinde 500 mg parasetamol içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki eden bir ilaçtır. PAROL 20 ve 30 tablet içeren blister ambalajlardadır. PAROL hafif ve orta şiddetli ağrılar ve ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtileri giderici) tedavisinde kullanılır.

Buscopan nedir ne işe yarar?

BUSCOPAN PLUS spazm giderici ve ağrı kesici kombinasyonu olan ilaçlar grubuna dahildir. Bir film kaplı tablet içinde etkin madde olarak 10 mg hiyosin-N-butil bromür ve 500 mg parasetamol bulunur.20, 30 ve 50 film kaplı tablet içeren blister ambalajda sunulmaktadır.

Kas gevşetici ilaçlar nelerdir?

PARAFLEX 1. PARAFLEX® nedir ve ne için kullanılır? • PARAFLEX®, iskelet kasınm ağrılı durumlarmda kullanılan merkezi sinir sistemi üzerinden etki gösteren kas gevşetici bir ajandır. • PARAFLEX®, karton kutuda, 20 tabletten oluşan bİister ambalajlarda sunulur. Tabletler, açık pembe, bir yüzünde “C*’ amblemi olan, kenarlan kıvrık, yuvarlak, muntazam tabletler şeklindedir.

• PARAFLEX® iskelet kasındaki ağrı ve spazm (istemsiz kasılma) ile birlikte olan rahatsızlığı iyileştirmek için fizik tedavi, istirahat ve diğer yöntemlere yardımcı olarak aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:• Bel ağrısı,• Boyun tutulması,• Servikal sendrom (boyun, omuz ve kol ağrılai’i),• Yangıh (inflamasyonlu) veya travmatik (darbelere bağh) kas rahatsızlıkları,• Tendon (kasları kemiğe bağlayan kas kirişleri) ve eklem rahatsızlıkları,• Ortopedik işlemler sırasında.

KISA ÜRÜN BİLGİS: BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PARAFLEX® tablet 250 mgKALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir tablette, 250 mg klorzoksazon bulunur.FARMASÖTİK FORM Tablet. Terapötik endikasyonlar PARAFLEX, iskelet adalesindeki ağrı ve spazmla birlikte olan rahatsızlığı iyileştirmek için fizik tedavi, istirahat ve diğer yöntemlere yardımcı olarak kullanılır: lumbago, tortikolis, servikal sendrom, iltihabi veya travmatik adale, tendon ve eklem rahatsızlıkları ve ortopedik işlemler (ekstansiyon, yerine koyma v.s.) esnasında.Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: Yetişkinlerdeki doz, genellikle 3-4 defa 1-2 tablettir.

 1. Gerekirse doz, 3-4 defa 3 tablete çıkarılabilir.
 2. İyileşme görülünce doz azaltılabilir.
 3. Ontrendikasyonlar ∙ Klorzoksazona ya da ilacın bileşiminde bulunan diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, ∙ Karaciğer fonksiyon bozukluğu.
 4. Akut porfiri.
 5. PARAFLEX, iskelet adalesindeki ağrı ve spazmla birlikte olan rahatsızlığı iyileştirmek için fizik tedavi, istirahat ve diğer yöntemlere yardımcı olarak kullanılır: lumbago, tortikolis, servikal sendrom, iltihabi veya travmatik adale, tendon ve eklem rahatsızlıkları ve ortopedik işlemler (ekstansiyon, yerine koyma v.s.) esnasında.4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri ∙ Hepatotoksisite: Klorzoksazon alan hastalarda nadiren, ölümcül olabilen, ciddi karaciğer toksisitesi bildirilmiştir. Mekanizması bilinmemekle birlikte idiyosinkratik ve öngörülemez gibi görünmektedir.

 • Bu nadir olaya hastaları eğilimli kılan faktörler bilinmemektedir.
 • Hastalar, hepatotoksisitenin ilk işaret ve/veya belirtilerini (ateş, döküntü, iştahsızlık, bulantı, kusma, yorgunluk, sağ üst kadranda ağrı, koyu renkli idrar veya sarılık gibi) bildirmeleri konusunda bilgilendirilmelidir.
 • Eğer bu işaret veya belirtilerden herhangi biri gelişirse PARAFLEX® kullanımı hemen kesilmelidir.

Eğer hastada karaciğer enzimleri (örneğin; AST, ALT, alkalen fosfataz) veya bilirubin seviyelerinde anormallik oluşursa da PARAFLEX® kullanımı kesilmelidir. ∙ Hassas kişilerde alerjik reaksiyona sebep olabilir. Klorzoksazona alerjisi bilinen veya ilaçlara alerji hikayesi olan hastalarda ihtiyatlı kullanılmalıdır.

 • Eğer kızarma, ürtiker veya cilt kaşınması gibi hassasiyet reaksiyonları görülürse ilaç kesilmelidir.∙ PARAFLEX® kullanımı sersemlik yapabilir ve alkol veya diğer merkezi sinir sistemi depresanlarının birlikte kullanımı sersemliği artırabilir.
 • PARAFLEX®’in içeriğinde bulunan ponso 4R (E124) ve FDC sarı No.5 (E102, tartrazin) hassas kişilerde alerjik reaksiyona (aşırı duyarlılık) sebep olabilir.Gebelik ve laktasyon Genel tavsiyeGebelik kategorisi, C’dir.
See also:  Qual O Melhor Travesseiro?

Cocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Düzenli PARAFLEX® kullanımı esnasında gerekiyorsa uygun ve etkili bir kontrasepsiyon yöntemi kullanılmalıdır.Gebelik dönemi Klorzoksazonun gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.PARAFLEX® mutlaka gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi. PARAFLEX® emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler PARAFLEX® kullanımı baş dönmesi ve sersemlik yapabilir; bu nedenle araç ve makine kullanıldığında dikkatli olmalıdır.İstenmeyen etkiler. Yaygın (≥ 1/100, ≤ 1/10) Yaygın olmayan (≥ 1/1,000, ≤ 1/100) Taşikardi, vazodilatasyon Öksürüğün artması, dispne, grip semptomları, rinit Terleme İdrara çıkma sıklığının artması, menoraji Üşüme Kaşıntı, döküntü, ciltte renk değişikliği Poliüri,Asteni (%2), vücut ağrısı, ödem,Pazarlama sonrası deneyim Klorzoksazon içeren ürünler 30 yıldan uzun süredir pazarlanmaktadır.

Klorzoksazon içeren ürünler 45 milyonun üzerinde hasta tarafından kullanılmış ve iyi tolere edilmiştir. Aşağıdaki ek advers olaylar ilacın pazara verilmesinden itibaren bildirilmiştir: Sinir sistemi hastalıkları: Hipotoni, sersemlik hissi, aşırı uyarılma.Gastrointestinal hastalıklar:Gastrointestinal kanama, hepatotoksisite, kusma.Deri ve deri altı hastalıkları: Alerjik tipte cilt döküntüleri (kaşıntı/ürtiker), anaflaktik reaksiyonlar, anjiyonörotik ödem,ekimoz, peteşi.Böbrek ve idrar yolu hastalıkları: Klorzoksazonun fenolik metabolitine bağlı olarak idrarın turuncu veya mor-kırmızı renk alması.Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar: Kırıklık.

 1. Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır.
 2. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar.
 3. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: [email protected]; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)Doz aşımı ve tedavisi Semptomlar: Aşırı dozda başlangıçta bulantı, kusma veya ishalle birlikte sersemlik, baş dönmesi, bayılma hissi veya baş ağrısı görülebilir.

Sonra kırıklık veya tembelliği takiben belirgin adale tonusu kaybı istemli hareketleri imkansızlaştırır. Derin tendon refleksleri azalabilir veya kaybolabilir. Duyular ve periferik his kaybı yoktur. Hızlı, düzensiz, interkostal ve substernal çekilme ile birlikte solunum depresyonu ortaya çıkabilir.

Kan basıncı düşer; fakat, şok görülmemiştir. Tedavi: Hasta kusturulur veya midesi yıkanır ve sonra aktif kömür verilir. Sonraki tedavi tamamiyle destekleyicidir: Solunum depresyonu varsa oksijen ve suni solunum, hipotansiyon varsa dekstran, plazma veya norepinefrin gibi vazopressörler tatbik edilir.

Kolinerjik ilaçlar veya analeptikler faydasızdır ve kullanılmamalıdır. lacın vücuttan diyaliz ile uzaklaştırılıp uzaklaştırılamadığı bilinmemektedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERFarmakoterapötik grubu: Santral etkili kas gevşetici ilaçlar,ATC kodu: M03BB03 Klorzoksazon, iskelet adalesinin ağrılı durumları için merkezi etkili adale gevşetici bir ajandır.

Deney hayvanlarında ve insanlarda yapılan çalışmalardan elde edilen bilgiler, klorzoksazonun çeşitli sebeplerle ortaya çıkan adale spazmlarının gelişimi ve devamında rolü olan multisinaptik refleks arklarını, başlıca omurilik ve beynin subkortikal bölgesinde engellediğini göstermiştir. Bu engellemenin sonucu; iskelet adalesi spazmının azalması ile birlikte, ağrının azalması ve tutulmuş adalelerin hareket yeteneğinin artmasıdır.Farmakokinetik özellikler Emilim: Klorzoksazon ağızdan alındıktan genellikle 30 dakika sonra plazmada saptanır ve 1-2 saat içerisinde doruk plazma konsantrasyonlarına ulaşılır.500 mg klorzoksazonun çoklu oral dozlarını takiben yaklaşık 15-17 mikrogram/ml’lik ortalama doruk plazma konsantrasyonları elde edilir.

Genellikle etki başlangıcı ilacın uygulanmasından sonraki 4 saat içinde ortaya çıkar. Dağılım: Klorzoksazon için ortalama görünür dağılım hacmi 0,31 l/kg’dır. Biyotransformasyon: Klorzoksazon karaciğerde inaktif metabolit olan 6- hidroksiklorzoksazona metabolize edilir.

See also:  Qual O Dia?

Bu metabolit, esas olarak glukuronid konjugatı şeklinde böbreklerden atılır. Ayrıca idrarın rengini değiştirebilen bir aminofenol metaboliti de saptanmıştır.Eliminasyon: Klorzoksazonun eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık olarak 1-2 saattir. Klorzoksazon dozunun %6’dan daha az bir miktarı 24 saat içerisinde idrarla değişmeden atılır.Geçimsizlikler Geçerli değildir.Raf ömrü 60 aydır.Saklamaya yönelik özel tedbirler 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ambalajında saklayınız.Ambalajın niteliği ve içeriği20 tabletlik Al/PVC blister ambalajlarda sunulmaktadır.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler Kullanılmamış ürünler yada artık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”‘ne uygun olarak imha edilmelidir.RUHSAT SAHİBİ GÜREL İLAÇ TİCARET A.Ş.

Mide koruyucu ilaçlar tok karnına içilir mi?

Proton pompa inhibitörleri adı verilen, halk arasında mide koruyucu olarak geçen ilaçlar ise gastrik asit yani mide asidinin en düşük olduğu seviyelerde yüksek etkiye sahiptir. Bu nedenle aç alınması etkinliğini arttırır. En iyi etkinliği sabah kahvaltıdan yarım saat önce alındığında gösterir.

Kodein hangi ilaçlarda var?

A-FERIN KAPSUL 300 mg/2 mg/10 mg 30 kapsül HUSNU ARSAN Parasetamol 300 mg + Klorfeniramin maleat 2 mg + Kodein fosfat 10 mg A00422 70,37 70,37 70,37 APRANAX PLUS FILM TABLET 550 mg/30 mg 20 tablet ABDI IBRAHIM Naproksen sodyum 550 mg + Kodein fosfat 30 mg A13132 103,99 85,27 85,27 APRANAX SEMIPLUS FILM TABLET 20 tablet ABDI IBRAHIM Naproksen sodyum 275 mg + Kodein fosfat 30 mg 44,68 CODEFEN EFERVESAN TABLET 50 mg/50 mg 20 tablet NEUTEC ILAC SAN.

Geralgine hapı nerelerde kullanılır?

Ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır. GERALGİNE-P, 20 tablet içeren blister ambalajlardadır. GERALGİNE-P, hafif ve orta şiddetli ağrılar (baş ağrısı, migren, ağrılı adet görme, boğaz ağrısı, kas-iskelet ağrıları, kireçlenmeye bağlı ağrılar) ve ateşin giderilmesinde kullanılır.

Geralgine Plus yeşil reçete mi?

EDİRNE ECZACI ODASI Sayın Üyemiz, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafındanOdamıza gönderilen ekteki yazı Münir Şahin İlaç San. ve Tic.A.Ş. adına ruhsatlı olan’Geralgine Plus Tablet(300 mg Parasetamol +30 mg Kodein )’ isimli ilacın formülü ve kontrole tabi madde içermesi nedeniyle kontrollü tüketiminin sağlanması amacıyla ‘ Normal Reçete İle Verilecek İzlemeye Tabi İlaçlar ‘ kapsamına alındığını bildirmektedir.

Başkan

Geralgine k hangi firmanın?

Geralgine K Tablet – Biofarma.

Geralgine plus günde kaç kez kullanılır?

24 saatte 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır. Bu doz gün içinde dörde bölünerek altışar saatten az ara vermemek koşuluyla alınabilir. Etkili olan en düşük doz ve en kısa tedavi süresi tercih edilmelidir.

Kaç saatte bir ağrı kesici alınabilir?

Hangi sıklıkta verilebilir? Parasetamol her dört ile altı saatte bir verilebilir – 24 saatlik süre içinde dört defadan fazla verilmemeli. Çocuğunuza 48 saatten fazla parasetamol vermeniz gerekiyorsa, onu bir doktora götürmelisiniz.

Parol nedir ve ne için kullanılır?

PAROL, her tabletinde 500 mg parasetamol içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki eden bir ilaçtır. PAROL 20 ve 30 tablet içeren blister ambalajlardadır. PAROL hafif ve orta şiddetli ağrılar ve ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtileri giderici) tedavisinde kullanılır.

Buscopan nedir ne işe yarar?

BUSCOPAN PLUS spazm giderici ve ağrı kesici kombinasyonu olan ilaçlar grubuna dahildir. Bir film kaplı tablet içinde etkin madde olarak 10 mg hiyosin-N-butil bromür ve 500 mg parasetamol bulunur.20, 30 ve 50 film kaplı tablet içeren blister ambalajda sunulmaktadır.