Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Iskan Ne Demek?

Ev alırken iskan ne demek?

İskan Nedir? İnşaatı tamamlanmış bir binanın mimari projeye uygun şekilde yapıldığını onaylayan belgeye iskan ruhsatı denir. İskan belgesi alınarak söz konusu gayrimenkulde oturma ve kullanma hakkına sahip olunur. Bu sebeple iskan belgesi ‘yapı kullanma izin belgesi’ olarak da adlandırılır.

Bir evin iskanı yoksa ne olur?

İskansız evler satın alınırken, daire tapusu yerine arsa tapusu veriliyor. İskan belgesi olmayan evler için banka kredileri kullanılamıyor. Konut kredisi kullanarak, iskansız ev almayı düşünen kişiler nakit veya birikimleriyle satın alma işlemi yapabilirler. Ayrıca iskan belgesi olmayan binalara abonelikler verilmiyor.

Iskan ruhsatı olmadan tapu alınır mı?

2- Kat mülkiyetli tapu ve kar irtifaklı tapu ne demektir? – Gayrimenkulün niteliği, tapu belgesi üzerinde yazılı olan kısımlarda işaretli. Burada ‘kat mülkiyeti’ ibaresinin vurgulanmış olması söz konusu yapının iskân iznine sahip olduğu anlamına gelir.

Bina, belediye tarafından her şeyiyle onaylanmış bir mülk olarak kaydedilmiş, yapıdaki her bir bölüm ayrı olarak belirlenmiştir. Kat mülkiyetli tapunun alınabilmesi için binanın iskân ruhsatının bulunması şarttır. Kat irtifaklı tapu ise inşaatına başlanacak ya da inşaat halinde olan binalar için belediyeden alınır.

İnşaatın tamamlanmasının ardından yapılan kontroller sonucunda herhangi bir usulsüzlük yoksa kat mülkiyeti tapusu için başvuru yapılır. Ancak kat irtifaklı bir bina usulüne uygun olarak inşa edilmemişse iskân izni alınması söz konusu değildir. Gerekli düzenlemeler yapılması halinde iskân için yeniden başvuruda bulunulabilir.

Bir binada iskan alınmazsa ne olur?

5 Yıl İçinde İskan Alınmazsa Ne Olur? – İskan alınmazsa, belediyeler tarafından uygulanan cezai işlemler ile karşılaşılabilir. Belediyeler, yasal süresi içinde iskan alınmaması durumunda, yapı sahiplerine idari para cezası verebilir veya yıkım kararı alabilirler. Bu nedenle, yapı sahiplerinin yasal süresi içinde gerekli işlemleri tamamlaması önemlidir.

Iskansız ev satın alınır mı?

Tamamlanmış yapıya iskan alınmaması, binanın resmiyette inşaat halinde görünmeye devam ettiği anlamına gelmektedir. Bu nedenle böyle bir yerden ev aldığınızda tapunuz yine kat irtifakı niteliğinde olacaktır.

Iskanı olmayan ev satılır mı?

İskanı olmayan bina satılabilir mi ya da satın alınabilir mi? İskanı olmayan bina satılabilir mi ya da satın alınabilir mi? Iskan Ne Demek İskanı olmayan bina satın almak ya da satmak birçok riski de beraberinde getiriyor. Bu binalarda kat mülkiyeti alamadığınız gibi, elektrik su gibi hizmetlerden de yararlanamıyorsunuz. Ayrıca kaçak yapı ya da imara uygun olmayan yapı olması nedeniyle de verilmemiş olabiliyor.

 1. İskanı olmayan bina neye denir? Belediye tarafından oturma izni verilmeyen binalara iskanı olmayan bina deniyor.
 2. Belediye tarafından verilen iskan belgesi, binanın tasdik edilmiş projeye uygun yapıldığını, oturma izni olduğunu ve yapı kullanım için izin aldığınızı gösteriyor.
 3. Bu belge ile su, elektrik, doğal gaz, telefon ve kanalizasyon gibi hizmetleri alabiliyorsunuz.

Binayı satın aldığınız inşaat firması, bu kurallardan birini yerine getirmemiş ise alacağınız bina için iskan belgesi alamamış oluyor. İskanı olmayan binayı satmak ise bazı vergileri ödemediğinizden sizin için iskanı olan binayı satmaktan daha avantajlı olabiliyor.

İskanı olmayan binanın riski nedir? Her şeyden önce, iskanı olmayan bina satın aldığınızda kat çıkamıyorsunuz, su ve elektrik gibi hizmetleri alamıyorsunuz. Çünkü bu hizmetleri alabileceğiniz kurumlar öncelikle iskan belgesini talep ediyor. Örneğin, evinize doğalgaz bağlatmak için başvurduğunuzda firmalar, en az 1 aylık iskan belgesi istiyor.

İskanı olmayan bir ev satın alırsanız, tüm belgeleri tamamlayarak başvuracağınız belediye, başvurunuzu 30 günde onaylıyor. Doğalgaz firmasına 1 aylık iskan belgesi vermeniz için bir ay daha beklemeniz gerekiyor. Ayrıca bankalar iskanı olmayan binalar için kredi de vermiyor.

Alacağınız binanın konumunun bağlı bulunduğu belediyeden, binanın durumunu araştırarak bu riski tamamen ortadan kaldırabiliyorsunuz. İskanı olmayan bina satın alınmamalı Bazı inşaat firmaları, inşaat tamamlanmadan satışa çıkarabiliyor. İskan belgesi evin tamamlandığı anlamına gelen bir belge. Bu belgenin olmaması evin henüz oturulabilir olmadığını gösteriyor.

İnşaat firması, yasal prosedürleri yerine getirmediği için iskansız binayı satabiliyor. İskanı olmayan binaya belediye tarafından birçok nedenle belge verilmemiş olabiliyor. Örneğin kaçak olduğu için inşaat firmasının borçlarından dolayı ya da binanın imar yapısına aykırı olması nedeniyle iskan belgesi verilemiyor.

 • Riske girmemek için ne yapmalı? Binayı satın almadan önce bire bir konumunu görmeniz ve binanın fiziksel durumunu gözden geçirmeniz gerekiyor.
 • Ardından belediyeye giderek iskan belgesi olup olmadığını araştırıyorsunuz.
 • Belediyelerde imar müdürlüğüne başvurarak iskan belgesinin olup olmadığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Eğer iskan belgesi yok ise neden verilmediğiyle ilgili tüm evraklara buradan ulaşabiliyorsunuz. Örneğin imar yapısına uymaması nedeniyle iskan belgesi verilmediyse ya da bina kaçaksa ileride yıkılma ihtimali olabiliyor. Riske girmemek için iskanı olmayan bina satın almamak en doğru tercih gibi görünüyor.

Iskan masrafları kime ait?

Söz konusu iskan masrafının ödemesi ise, iskan ruhsatını alan kişiye ait oluyor. Genel olarak iskan ruhsatını almak müteahhitlerin sorumluluğunda kabul edilse de, satış veya kat karşılığı sözleşmesinde bu konuyla ilgili bir madde yer alıyorsa bu madde uygulanıyor.

Iskan almak kime ait?

Müteahhit İskan Almıyorsa Ne Yapılır? – Ruhsatı alınan ve 2 sene içerisinde inşaat çalışmalarına başlanmış olan yapıya iskan almak için ise inşaat çalışmalarının 5 sene içerisinde bitmiş olması gerekiyor. Bu sürenin aşımı halinde, yeniden ruhsat alınması gerekiyor.

 • Sözleşmede belirtilen, iskan alma sorumluluğunu yerine getirmeyen müteahhit, teslimi eksik yaptığı gerekçesiyle dava edilme yolu vardır. Dava sonucunda, müteahhit iskan iznini almaya mecbur tutulur. Bu konuda yapılabilecek diğer alternatif ise; müteahhidin borçlarının ödenmesi ve müteahhide rücu edilmesidir.
 • Binanın iskanının alınmasından müteahhit sorumlu. Bu masraflara kat malikleri yanaşmayacağı için sonradan iskan almak zor.
 • Eğer müteahhit proje dışında inşaat yapıp, belediyeden iskan alamıyorsa, ev sahipleri olarak Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde bunu tespit ettirip, aykırılıkların giderilmesini talep edebilir.
See also:  Allahu Ekber Ne Demek?

Iskanı kim almalı?

İskan Nasıl Alınır? – İskan belgesi, yani yapı kullanma izin belgesi alabilmek için yapı tamamlandıktan sonra inşaat sahibinin veya yetkilisinin ilgili belediyeye bir dilekçeyle başvuru yapması gerekir. Bunun üzerine belediyenin ilgili birimi tarafından gerekli kontroller sağlanır.

Bu kontroller sonrasında yapıda bir eksik bulunmamışsa TEDAŞ, Türk Telekomünikasyon AŞ, Sivil Savunma Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü gibi kuruluşlardan belirli teknik raporlar alınır. Bu raporlar su, elektrik, yangın, sığınak, asansör ve telefon tesisatlarıyla ilgili teknik raporlar şeklinde sıralanabilir.

Yapı Kullanma İzni Amirliğine yapının ruhsat ve mimari projesine uygun olarak yapıldığına dair noter onaylı bir taahhütname verilmesi de istenir.

Tapu varsa iskan var mıdır?

Binalarda iskana dikkat! Ev alırken iyi araştırma yapmak çok önemli. Gözden kaçırdığınız en ufak bir detay, ileride büyük sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Örneğin, mal sahibinden bir ev alacaksınız, tapusuna baktığınızda ‘kat irtifakı’ ya da ‘kat mülkiyeti’ olarak farklı ibareler gördünüz ‘dan Meltem Kara Söyleyenoğlu’nun haberine göre bu ikisinin arasında önemli farklar var.

 • At irtifakı, inşaatın başladığını ancak tamamlanmadığını, kat mülkiyeti ise inşaatın tamamlandığını ifade eder.
 • İnşaat bitmiş, oturum başlamış ve tapu kat irtifakından kat mülkiyetine çevrilmemişse o binanın iskanı alınmamış demektir.
 • Bu da ileride başınızı ağrıtabilir! Belediyeye sorun Kat irtifakı, arsa üzerinde başlanacak inşaata yönelik mülkiyet hakkını ifade eder ve henüz tamamlanmamış inşaatlarda hak sahiplerinin paylarını gösterir.

İnşaat sırasında alınan kat irtifakının inşaat tamamlandığında kat mülkiyetine çevrilmesi gerekir. Bunun için müteahhitin belediyeye iskân ruhsatı başvurusu yapması gerekir. Eğer ‘kat irtifakı’ tapulu bir ev alıyorsanız, öncelikle belediyeye giderek, müraacatının yapılıp yapılmadığını ve inşaatın projeye uygun olup olmadığını sorun.

Belediyeden alacağınız bilgiye göre hareket edin. Yıkım bile çıkabilir Eğer henüz iskan müracaatı yapılmamışsa, temkinli olmanızda fayda var. Çünkü birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Örneğin, müteahhit proje dışında hareket etmişse, belediye yıkım kararı çıkarabilir. Yapı projeye aykırıysa banka, ekspertiz raporunu hazırlarken, bu bilgiyi görüp kredi kullandırmaz.

İskanı olmayan bir evde yaşamaya başlarsanız, kullandığınız elektrik ve su da şantiyeden bağlanır. Bu da normal değerlere göre daha fazla fatura ödemenize neden olur. Müteahhit sorumlu! Bazı müteahhitler, iskanı olmayan dairelerde yaşam başladıktan sonra iskan başvurusunda bulunurken, burada oluşacak bedeli ev sahiplerinden talep edebiliyor.

Yani ev masrafınızın üstüne bir de iskan masrafıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ancak binanın iskanının alınmasından müteahhit sorumlu. Bu masraflara kat malikleri yanaşmayacağı için sonradan iskan almak zor. Eğer müteahhit proje dışında inşaat yapıp, belediyeden iskan alamıyorsa, ev sahipleri olarak Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde bunu tespit ettirip, aykırılıkların giderilmesini talep edebilirsiniz.

Kat mülkiyetine nasıl çevrilir? bitmiş ve iskanı sorunsuzca alınmışsa, kat mülkiyetine geçebilirsiniz. Kat mülkiyetine geçmek için kat sahibi, dilekçe ile birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunur. Bazı prosedürler sonucu kat mülkiyeti tapusu alınabilir.

Kat mülkiyetinin avantajları Kat mülkiyeti tapusuna sahip olmak için ilk olarak iskan belgesine sahip olunması gerekir. Yani, tapuda bu ibareyi gördüyseniz, binanızın iskanı alınmış, sorun yok demektir.Kat mülkiyeti, evin sahibi olduğunuzu gösteren en önemli belgedir.Kat mülkiyeti alınmışsa, inşaat; projesine uygun, tüm mevzuatlara uygun demektir.Kat mülkiyeti, apartman içerisinde sahip olduğunuz bağımsız bölümün sınırlarını net bir şekilde belirtir.

Kat mülkiyeti bulunan daireler satın alındığında, ev sahipleri herhangi bir sorunla karşılaşmaz. : Binalarda iskana dikkat!

Iskansız ev almak riskli mi?

İskan alınmamasında karşımıza çıkandurumlardan bazıları : Bir diğer sorun da, bazı müteahitler kat karşılığı sözlemesi ile arsasahibine verdiği vaadleri çok düşük seviyede yerine getirebilir. Bunu kabuletmeyen arsa sahipleri sözleşmeyi fesh edebilir. Bu durumda müteahitten evsatın alan kişiler Tapularını kaybedebilir.

Iskan ve kat mülkiyeti aynı şey mi?

Kat Mülkiyeti Nedir? – Kat mülkiyeti tapusuna sahip olmak için ilk olarak iskân belgesine sahip olunması gerekir. İskân belgesi, yapı kullanım belgesi olarak da adlandırılabilir. Daire, depo, mağaza ya da kat gibi bağımsız bölgeler için alınan kat mülkiyeti, tamamlanmış bir inşaat olmasını da gerekli kılar.

Bir eve iskan neden verilmez?

İskan Belgesi Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir? İskan belgesi almak için öncelikle yapıyla alakalı onaylanmış şartların yerine getirilmesi gerekir. –

Projeye uygun olarak yapılmamış olan ya da gerekli bölümleri tamamlanmamış olan yapıların iskan izni alması mümkün değildir. Ayrıca yapıyla alakalı belediyeye yatırılması gereken harçlar yatırılmamışsa ve sigorta primleri ödenmemişse yine iskan ruhsatı alınamaz.

İskan belgesi almak için öncelikle tamamlanmış olan yapı için dilekçe ile belediyeye başvuru yapılması gerekmektedir. Bir aylık bir dönem içerisinde proje onayı aldıktan sonra ise teknik raporların hazırlanması aşamasına geçilir. Bu raporların hazırlanması amacıyla ilgili bölgenin elektrik, su, telekomünikasyon ve sivil savunma müdürlüklerine başvuru yapılır ve gerekli belgelerin hazırlanması istenir.

See also:  Qual O Significado Da Palavra ResiliNcia?

Müteahhit olmadan iskan alınır mı?

Müteahhitlerin SGK Borcu Kat Maliklerine İskan için engel midir ? Müteahhitlerin SGK Borcu Kat Maliklerine İskan için engel midir ? İnşaatı tamamlanan ve yapı kullanma izni alma aşamasına gelen yapıda, bazı bağımsız bölümlerde malik yada hissedar olan müteahhidin vergi ve sigorta borcu olduğu gerekçesiyle diğer bağımsız bölümlere yapı kullanma izin belgesi verilip verilemeyeceği konusunda Bazı SGK Memurlarınca tereddüt duyulmakta, öncelikle prim alacağının tahsili amacıyla malikler kendi hisseleri oranında prim ödemeye zorlanmaktadır.

SGK ‘nın ilgili birim memurları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 17/04/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunla değişik 90’ıncı maddesinin dördüncü fıkrası ile belediyeler tarafından geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce yapılan inşaat dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlarının bulunmadığına dair belge istenmesi zorunluluğunu dayanak yapmaktadır.

Ancak uygulamada yapı müteahhidinin vergi ve sigorta borcundan dolayı yapı kullanma izni verilememesinin diğer maliklerin mağduriyetine sebep olması nedeniyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 28’inci maddesi, 09/12/2009 tarihli ve 5940 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve onuncu fıkrasına “Fenni mesullerce denetime ilişkin mimarlık ve mühendislik raporları hazırlanan, yapı sahibi, fenni mesuller ve ilgili idare elemanlarının birlikte düzenlediği tespit tutanağı ile tamamlandığı belirlenen, ancak, yapı müteahhidinin yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarının ve diğer sorumluluklarının gereğinin yerine getirilmemesi sebebiyle yapı kullanma izin belgesi verilmesi işlemleri tamamlanamayan yapılar için, yapının müteahhidi olmayan yapı sahibinin talebi üzerine, ilgili idarece durum tespit edilerek yapı kullanma izin belgesi verilir.” hükmü eklenmiştir.

Bu düzenleme sonrası “yapının tamamlandığını gösteren tespit tutanağı düzenlenmesi” ve “yapının müteahhidi olmayan yapı sahibinin talebi” olmak üzere sadece iki şart bulunduğu hallerde maliklere borçsuz yazısının verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla yapıda müteahhidin bağımsız bölüm sahibi/hissesi olması, diğer yapı sahiplerinin yapı kullanma izin taleplerinin karşılanmasına engel teşkil etmeyecektir.

Yapı kullanma “İSKAN ” izni için müracaat eden kişi (yapı sahibi) “yapı müteahhidi” değilse, müteahhidin vergi ve sigorta borcu bulunsa bile izin talebinin gereği yerine getirilmelidir. Diğer bir ifade ile bu düzenlemeyle yapı müteahhidinin kusuru sebebiyle bağımsız bölüm sahiplerinin cezalandırılması manasına gelen uygulamaya son verilmiştir.T.C.

 1. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Sayı : 17576483-045.01 Konu : Görüş (Kısmi Yapı Kullanma) Dosya : 382093035 sayılı görüş yazısında da bu konu tüm ayrıntıları ile ele alınmış ve SGK Müdürlükleri’ne ve Belediye Başkanlıklarına doyurucu bir açıklama yapılmıştır.
 2. Müteahhitten yada arsa sahiplerinden bina, konut ve işyeri alan maliklerini iskan alma aşamasında karşılaşabileceği bu konuda uyanık olmaya davet ediyoruz.

: Müteahhitlerin SGK Borcu Kat Maliklerine İskan için engel midir ?

Hangi binalara iskan verilmez?

İskan Belgesi Nasıl Alınır? – İskan belgesi almak için yapı ruhsatı başvurusu esnasında belirlenen proje ve onaylanmış tüm şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Mesela otopark alanı hazırlanmamış bir binaya ya da kanalizasyon altyapısı bitmemiş bir binaya iskan verilmez.

Iskan almak ne kadara mal olur?

Vatandaş iskân için ne kadar ödeyecek? SABAH’ın detaylarını açıkladığı, 13 milyon vatandaşın beklediği İmar Barışı yönetmeliği dün Resmi Gazete’de yayımlanarak, resmen yürürlüğe girdi. Başvuruların yarın başlayacağı imar barışında yapı kayıt belgesi 31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapılar için verilecek.

Belge için müracaatlar 31 Ekim 2018’e kadar yapılacak, belge bedeli ise 31 Aralık 2018’e kadar ödenebilecek. Yapı kayıt belgeleri bina ve arsanın metrekareleri ile belediyelerin belirlediği rayiç bedeller üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, vatandaş daire başına ortalama 2 bin 880 TL ödeyerek iskânına kavuşabilecek.200 LİRADAN BAŞLIYOR Yapının yaklaşık maliyeti belirlenirken birim maliyet bedeli, tarımsal amaçlı basit binalar için metrekaresi 200 lira, 1-2 katlı binalar için metrekaresi 600 lira, 3-4 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekaresi 1.000 lira, 8 ve üzeri yüksek katlı binalar için bin 600 lira, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar için 2 bin lira esas alınmak suretiyle hesaplanacak.

Yapı kayıt belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konut ve ticari olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığı gözetilecek. Mahalle adı: Atıfbey Mahallesi Cadde/Sokak adı: Orhangazi Rayiç değeri: 320 TL Yapının yaklaşık maliyeti: 125×600=75.000 TL Arsa için emlak vergisi değeri: 100×320=32.000 TL Toplam bedel: 75.000+32.000=107.000 Yapı kayıt belgesi için ödenecek tutar: 107.000×0.03=3.210 TL 4 KATLI İŞYERİ NE KADARLIK BEDELLE RUHSATA KAVUŞACAK? ÖRNEK 2 Ankara Mamak Boğaziçi Mahallesi 1060. sokakta yer alan 200 metrekarelik arsa üzerinde 4 katlı ve tamamı işyeri olan toplam 300 metrekare binanın kayıt belgesi bedeli için hesaplama şöyle: Mahalle adı: Boğaziçi Mahallesi Cadde/Sokak adı: 1060. sokak Rayiç değeri: 250 TL Yapının yaklaşık maliyeti: 300×1000=300.000 TL Arsa için emlak vergisi değeri: 200×250=50.000 TL Toplam bedel: 300.000+50.000=350.000 TL Yapı kayıt belgesi için ödenecek tutar: 350.000×0.05=17.500 TL LÜKS VİLLANIN YAPI KAYIT BELGESİ NE KADARA MAL OLUYOR? ÖRNEK 3 İstanbul Ümraniye İnkılap Mahallesi 29 mayıs caddesinde yer alan 200 metrekarelik arsa üzerinde 4 katlı ve tamamı konut olan toplam 300 metrekarelik bina için hesaplama şöyle: Mahalle adı: Inkılap Mahallesi Cadde/Sokak adı: 29 Mayıs Caddesi Rayiç değeri: 420 TL Yapının yaklaşık maliyeti: 300×1000=300.000 TL Arsa için emlak vergisi değeri: 200×420.47=84.094 TL Toplam bedel: 300.000+84.094=384.094 TL Yapı kayıt belgesi için ödenecek tutar: 384.094×0.03=11.523 TL

See also:  SByancı Ne Demek?

EN YÜKSEK METREKARE 2 BİN LİRA YARIN: VATANDAŞ SORUYOR SABAH YANITLIYOR

Tarımsal amaçlı basit binalar için metrekaresi 200 TL 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekaresi 600 TL 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekaresi 1.000 TL 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekaresi 1.600 TL Lüks binalar, villa, otel vb. yapılar için metrekaresi 2.000 TL : Vatandaş iskân için ne kadar ödeyecek?

2023 iskan bedeli ne kadar?

AKYAZI BELEDİYESİ 2023 YILI GELİR TARİFESİ

d-) Yapı Kullanma İzni
d-a) Konut (Normal Daire)
1-) 100 metrekareye kadar 1.761,15
2-) 101-200 metrekareye kadar 2.073,25
3-) 201 metrekareden yukarı 2.797,77

Kat irtifaklı tapuda iskan olur mu?

Kat irtifaklı daire satın alırken dikkat edilmesi gerekenler – Iskan Ne Demek Kat irtifakı bulunan bir yapının tamamlanmasının ardından belediyeye proje uygunluğuna dair denetim başvurusunda bulunulur. Belediyedeki konuyla ilgili birimler inşaatı yerinde inceleyerek onaylanmış olan projeye uygunluğunu denetler. Bu denetimin tamamlanması sonucunda inşaat projeye uygun biçimde bitirilmiş ise belediye bina için ‘Yapı Kullanma İzin Belgesi’ ya da diğer ismiyle ‘iskan’ çıkarır.

 1. İskana sahip olan kat irtifaklı bir binanın projeye uygun olarak yapıldığı anlaşılmaktadır.
 2. Ancak müteahhit tarafından iskan alınmasından sonra da değişiklik yapılabilmesi mümkündür.Bankalar kredi verme aşamasında kat irtifaklı dairelerin iskanı olması şartını aramaktadır.
 3. Bu sebeple daire projeye uygun yapılmış dahi olsa, iskan almamış bir konutu satın almak her zaman risk taşımaktadır.

Kat irtifaklı binalar onaylı projesine uygun biçimde yapılması halinde sonradan iskan alabilir. Ancak iskanın tüm apartman için alınması gerekli olduğu için iskan alırken tüm kat maliklerinin birlikte belirli bir masrafı karşılamaları gerekmektedir. Bu masraflara kat malikleri yanaşmayabileceği için genellikle binalarda sonradan iskan alınabilmesi zordur.

Binada tek daireye iskan alınır mı?

İskan Alındıktan Sonra Tapu Değişimi – Belediyelerin iskan işlemini Tapu Kadastroya bildirmesi, Tapu Müdürlüğünün de kendi kayıtlarında gerekli güncellemeleri yapması gerekir. Her tapuda yer alan “Tapunun Cinsi” kısmı, iskan alınmadan önce Tapu Dairesi Kat Mülkiyeti kütüğünde “arsa” olarak görünürken, alındıktan sonra “bina” şeklinde değiştirilir.

Kat irtifakı ile ev alınır mı?

Kat İrtifaklı Daire Alınır Mı? – Kat irtifaklı daire alma mümkündür ancak daire alırken dikkat edilmesi gereken konular vardır. Kat irtifakı inşaat başlaması ile alınır ve iskan alınması ile kat mülkiyetine geçilmesi zorunludur. İnşaatı tamamlandığı halde iskan alınmamışsa aldığınız ev konusunda problem yaşayabilirsiniz.

 1. İskan verilmeyen evlerin teknik arızaları sebebi ile maddi zarara uğrayabilirsiniz.
 2. At irtifakı olan daire almadan önce kapsamlı bir şekilde risk analizi yaptırmalısınız.
 3. Dairenin iskan ruhsatı olmaması durumunda yıkılmasına karar verilir.
 4. Birtep’e üye olarak satın alacağınız evlerin iskan ruhsatlarını sorgulayabilir ve güvenilir şekilde ev satın alabilirsiniz.

: Kat İrtifakı Konusunda Bilmeniz Gerekenler – Birtep

Iskansız ev almak riskli mi?

Tapudaki bu iki farklı ifade, binanın iskanıyla ilgili. İnşaat ‘resmen’ tamamlanmamışsa yani iskanı alınmamışsa tapuda kat irtifakı, iskan alındıysa kat mülkiyeti ifadesini görürsünüz. İskan almamış bir konutu satın almak risklidir.

Iskan bedelini kim öder?

İskan ruhsatı alabilmek için ilgili masrafların ödenmesi gerekiyor. Söz konusu iskan masrafının ödemesi ise, iskan ruhsatını alan kişiye ait oluyor.

Iskanlı kat irtifaklı ev alınır mı?

Kat İrtifaklı Daire Alınır Mı? – Kat irtifaklı daire alma mümkündür ancak daire alırken dikkat edilmesi gereken konular vardır. Kat irtifakı inşaat başlaması ile alınır ve iskan alınması ile kat mülkiyetine geçilmesi zorunludur. İnşaatı tamamlandığı halde iskan alınmamışsa aldığınız ev konusunda problem yaşayabilirsiniz.

İskan verilmeyen evlerin teknik arızaları sebebi ile maddi zarara uğrayabilirsiniz. Kat irtifakı olan daire almadan önce kapsamlı bir şekilde risk analizi yaptırmalısınız. Dairenin iskan ruhsatı olmaması durumunda yıkılmasına karar verilir. Birtep’e üye olarak satın alacağınız evlerin iskan ruhsatlarını sorgulayabilir ve güvenilir şekilde ev satın alabilirsiniz.

: Kat İrtifakı Konusunda Bilmeniz Gerekenler

Ev iskanı kim alır?

İskan Nasıl Alınır? – İskan belgesi, yani yapı kullanma izin belgesi alabilmek için yapı tamamlandıktan sonra inşaat sahibinin veya yetkilisinin ilgili belediyeye bir dilekçeyle başvuru yapması gerekir. Bunun üzerine belediyenin ilgili birimi tarafından gerekli kontroller sağlanır.

 1. Bu kontroller sonrasında yapıda bir eksik bulunmamışsa TEDAŞ, Türk Telekomünikasyon AŞ, Sivil Savunma Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü gibi kuruluşlardan belirli teknik raporlar alınır.
 2. Bu raporlar su, elektrik, yangın, sığınak, asansör ve telefon tesisatlarıyla ilgili teknik raporlar şeklinde sıralanabilir.

Yapı Kullanma İzni Amirliğine yapının ruhsat ve mimari projesine uygun olarak yapıldığına dair noter onaylı bir taahhütname verilmesi de istenir.