Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

IstiFar Ne Demek?

İstiğfar çekmek nasıl olur?

Tövbe istiğfar duası nasıl yapılır? Okunuşu ve anlamı. Kadir Gecesi, İslam alemi için oldukça önemli olan bir gündür. Bin aydan daha hayırlı olan bu geceyi Müslümanlar dua ve namazlarla geçirir. Kalbindeki dilekleri dualarla buluşturanlar aynı zamanda affedilmek için tövbe duası eder.

 • Peki, tövbe istiğfar duası nasıl yapılır? Okunuşu ve anlamı.
 • TÖVBE DUASI Bu zamana kadar yapılan tüm günahlar için Allah’tan af dilemektir.
 • Alla’ın affına sığınan tüm kullar İstiğfar duası ederek bir daha aynı günahları işlemeyeceğine dair Rabbine söz vermiş olur.
 • Tevbe İstiğfar duası Türkçe okunabildiği gibi Arapça da okunabilmektedir.

Tevbe duasını okuyacak kişi okumaya başlamadan önce gusül abdesti almalıdır, çünkü bu sünnettir. Abdest aldıktan sonra 2 rekat huşu ile namaz kılınır ve daha sonra dua İstiğfar duası 3 kez okunur. Peki Tevbe duası nasıl yapılır? Detayları haberimizde derledik.

 1. Tevbe İstiğfar duası ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de birçok hadis yer almaktadır.
 2. Andil gecesinde Tevbe İstiğfar duası nasıl yapılır sorusu da birçok kişi tarafından merak ediliyor.
 3. Duayı okuyacak kişi okumaya başlamadan önce gusül abdesti almalıdır, çünkü bu sünnettir.
 4. Abdest aldıktan sonra 2 rekat huşu ile namaz kılınır ve daha sonra dua İstiğfar duası 3 kez okunur.

İSTİĞFAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU (Tevbe) “Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.” İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI “Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum.

Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir.

Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.” : Tövbe istiğfar duası nasıl yapılır? Okunuşu ve anlamı.

İstiğfar anlamı ne demektir?

İstiğfar duası nedir? İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir. Kur’ân-ı Kerîm’de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar övülmektedir (Âl-i İmrân, 3/135). Kaynaklarda içeriği bakımından ‘istiğfar’ anlamı taşıyan pek çok dua vardır.

100 defa istiğfar nasıl çekilir?

100 İstiğfar duası: ‘Estağfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh’ şeklindedir. İstiğfar etmenin bir diğer yolu da ‘Estağfîrullah el’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh’ duasını okumaktır.

İstiğfar hangisi?

Abdest nasıl alınır? İşte adım adım abdest alma sırası – İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU “Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.

Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.” İSTİĞFAR DUASI MANASI “Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum.

Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi.

 1. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir.
 2. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.” Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere “Estağfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh” okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu.

Anlamı ise “Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim.” demektir. İstiğfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizin bildirdiği, “Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî” istigfarıdır.

Kısa istiğfar nasıl çekilir?

Uzun ve Kısa İstiğfar Zikri Nasıl Yapılır? Kısa istiğfar zikri: ‘Estağfirullah’ çekmek. ‘Estağfîrullah el’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh’ duasını okumak.

Gunde kac defa istiğfar edilir?

Hz. Peygamber’in, ‘Bazan kalbimi bir perde bürüdüğünden günde 100 defa istiğfarda bulunduğum olur’ sözü (Müslim, ‘Ẕikir’, 41-42; Ebû Dâvûd, ‘Vitir’, 26) muhabbet derecesindeki tövbeyle ilgilidir.

Her kim istiğfara devam ederse?

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor: Kim Tevbe-i İstiğfara Devam Ederse, Allah Ona Her. Darlıktan Bir Çıkış ve Her Hüzünden Bir Kurtuluş Yolu. Kılar ve Onu Hiç Beklemediği Yerden Rızıklandırır.

Estağfirullah mı estağfurullah mı?

Arapça söylenişi (okunuşu) ‘Estağfirullah’ biçimindedir, fakat bu kullanım TDK’da doğru değildir. Çünkü dilimize yerleşmiş, Türkçeleşmiş halinin doğru kullanımı ‘Estağfurullah’tır. Zikirde doğru olan ise estağfirullahtır.

İstiğfar nedir ve insan neden ihtiyaç duyar?

İstiğfâr ‘ kişinin kusurunun bağışlanmasını Allah’tan talep etmesi ‘ demektir. İsfahânî’ye göre bu talebin hem söz hem fiille olması gerekir; aksi halde istiğfar kişiyi yalancı durumuna düşürür (el-Müfredât, ‘gfr’ md.). Mağfiret ise günahların Allah tarafından bağışlanması anlamında bir terimdir.

En büyük istiğfar hangisi?

Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.

İstiğfar abdestsiz okunur mu?

Bunu ikindi nemâzından sonra yüz def’a okumalıdır. Abdestsiz okunabilir. Hadîs-i şerîfde buyuruldu ki, (Kıyâmetde, sahîfesinde çok istigfâr bulunanlara, müjdeler olsun!).

En büyük tövbe nasıl yapılır?

Sözlükte pişmanlık ve dönmek anlamına gelen tövbe, dinî bir kavram olarak, kulun işlediği kötülük ve günahlara pişman olup, onları terk ederek Allah’a yönelmesi, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah’a sığınarak bağışlanmasını dilemesi demektir.

Yüce Allah, bağışlanacak müminlerin vasıflarını sıralarken şöyle buyurmaktadır: “Ve onlar bir kötülük yaptıkları, ya da nefislerine zulmettikleri zaman, Allah’ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları da Allah’tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler.” (Âl-i İmrân, 3/135).

16 Ekim 2023 Sohbeti (Mesuliyetlerimiz) – Osman Nuri Topbaş

Günahlardan dolayı tövbe etmek farzdır. Tövbe, kulluğun Hz. Âdem’le başlayan bir göstergesidir. Günahkâr kimse vakit geçirmeden tövbeye yönelmelidir. Bu hususta Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulmaktadır: “Allah katında (makbul) tövbe, ancak bilmeyerek günah işleyip sonra hemen tövbe edenlerin tövbesidir.

See also:  Leao Puxa Qual Bicho?

İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa (makbul) tövbe, kötülükleri (günahları) yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca, ‘İşte ben şimdi tövbe ettim’ diyen kimseler ile kâfir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır.” (en-Nisâ, 4/17-18).

Hz. Peygamber (s.a.s.) de; “Günahlarından samimi olarak tövbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir.” (İbn Mâce, Zühd, 30 ) buyurmuştur. İslâm âlimleri bu ve benzeri âyetler ve hadislerden hareketle tövbenin geçerli olması için gerekli şartları belirlemişlerdir.

Kim çokça istiğfar ederse?

‘Her kim günde yetmiş defa Allah’tan affolunmasını isterse, o kimse yalancılar zümresinden yazılmaz. Geceleri de yetmiş defa istiğfar ederse, gafiller zümresinden yazılmaz.’ Vallahi Ben Günde Cenabı, Hakk’a yetmiş defadan daha fazla istiğfar ve tevbe ederim.’ ‘İstiğfar günahları yok eder.’

İstiğfar dini nedir?

TDV İslâm Ansiklopedisi ‘nden rastgele bir madde görmek için tıklayınız.” data-width=”200″> bk. MAĞFİRET Günahların Allah tarafından bağışlanması anlamında bir terim. TDV İslâm Ansiklopedisi Madde Bildirim Formu Bu form aracılığıyla, sadece OSMANLILAR//8-mali-yapi maddesi ile alakalı mesajların iletilmesi rica olunur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin elektronik sürümü hakkındaki diğer hususların ise İletişim Formu aracılığıyla iletilmesi rica olunur. Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’ nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi ( TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir.

İstiğfar namazı var mı?

Kadir gecesi okunacak en güzel tevbe istiğfar duası! İstiğfar Tövbe duası! Tövbe Namazı Nedir, Nasıl Kılınır? Tövbe (İstiğfar) Nasıl Edilir, Kaç Rekat Kılınır? IstiFar Ne Demek Tövbe Namazı Nedir? Nasıl Kılınır? Tövbe namazı kişinin işlediği günahlardan pişman olarak Allahtan af ve mağfiret dilemek için kıldığı bir namazdır. Tövbe etmenin gizli yapılması açık yapılmasından daha makbul olmasından dolayı tövbe namazının da gizli şekilde kılınması alimlerce önerilmektedir.

 • Tövbe namazı 2 rekat bir namazdır.
 • Nafile bir namaz olduğu için 2 şer rekat kılarak istenildiği kadar kılınabilmektedir.
 • Tövbe Namazı Kılınışı Niyet ettim Allah rızası için tövbe namazı kılmaya denilerek namaza niyet edilir.
 • Allahu Ekber denilerek namaza başlanır.
 • Sübhaneke okunur.
 • Besmele çekilir arkasından zammı sure okunur.

Allahu Ekber diyerek rükuya varılır. Rükuda 3 kez Subhane Rabbiyel Azim denilerek Semiallahu Limen Hamideh denilip ayağa kalkınca Rabbena Lekel Hamd denilir. Allahu Ekber denilip secdeye varılır. Secdede 3 kez Subhane Rabbiyel Ala denilir. Allahu Ekber denilerek oturulur.

Tekrar Allahu Ekber denilip secdeye varılır 3 kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden kalkılır.2.rekat; Besmele çekilir. Fatiha okunur ve zammı sure okunur. Allahu Ekber denilip rükuya gidilir 3 kez Subhane Rabbiyel Azim denilerek Semiallahu Limen Hamideh denilip Rabbena Lekel Hamd denilerek ayağa kalkılır.

Allahu Ekber denilip secdeye varılır. Secdede 3 kez Subhane Rabbiyel Ala denilir. Allahu Ekber denilerek oturulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilip secdeye varılır 3 kez Subhane Rabbiyel Ala denilip Allahu Ekber diyerek son kez oturulur. Son oturuşta ettahiyyatü, salli, barik ve Rabbena duaları okunarak selam verip namaz bitirilir.

Tövbe İstiğfar Nedir? Nasıl Tövbe İstiğfar Edilir? Tövbe istiğfar etmek kişinin işlemiş olduğu tüm günahlardan dolayı Allahu Tealadan bağışlanma dilemek demektir. İstiğfar etmenin islam dininde önemi çok büyüktür. Hazreti peygamber zamanında yaşayıp birçok günah işleyen kişilerin tövbe etmek için ona geldikleri ve tövbe istiğfar ederek günahlarından döndükleri hatta ileri derecede işkencelere maruz kalarak İslam dinini savundukları da hazreti peygamberin hayatını anlatan bir çok kitapta ve hadislerde nakledilmiştir.

Hazreti peygamber döneminde tövbe istiğfar eden kişilerin hayatları örnek teşkil etmek için anlatılmaktadır. İnsan ne günah işlerse işlesin Allahu Teala istiğfar ederse af edeceğini bildirmektedir. İnsanlar ne kadar kötü günah işlerlerse işlesinler Allahu Tealanın affı ve mağfireti çok büyük olduğu için istiğfar etmeyi bırakmamaları ve hu konuda ümitsiz olmamaları beyan edilmektedir.

İstiğfar etmek af dilemek için ümitli olmayı gerektiren bir ameldir. Nasılsa cehenneme gireceğiz düşüncesiyle bir çok insanın tövbe istiğfara yanaşmaması daha büyük bir günah kapısı açmaktadır. Bir çok dini ilimlerde Allahtan ümit kesmemek ve tövbe için her ne günah olursa olsun vazgeçmemek gerektiği bildirilmektedir.

Tövbe istiğfar etmek için kişi öncelikle kalben ve aklen işlediği günahlardan pişman olmalıdır. Bilerek veya bilmeyerek işlenilen her günahtan tövbe etmeye niyet etmelidir. Abdest alarak kıbleye dönüp ellerini açarak dua etmek ve tövbe etmek huzura ermek için çok önemli bir yoldur.

Tövbe İstiğfar Duası Tövbe İstiğfar Namazı Kaç Rekattır? Tövbe İstiğfar Etmenin Faziletleri

Tövbe duası; estağfurullah estağfurullah estağfurullah el azim el Kerim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel gayyume ve etubu ileyh. Tövbete abdin zâlimin li nefsi la yemlukı illa nefsi mevten hayâten velâ nüşûrâ. Veseluttevbete vel mağfirete vel hidayete lenâ innehu huvettevvabürrahiym.

 1. Tövbe duası okunması ve ezberlenmesi bilerek veya bilmeyerek işlenilen günahların yok olması için edilen bir duadır.
 2. Tövbe etmek isteyip duayı ezberleyemeyen kişiler ise istiğfarı zikir şeklinde yapabilmektedirler.
 3. Zikir şeklinde estağfurullah kelimesinin söylenmesi de tövbe istiğfar anlamına gelmektedir.

Tövbe istiğfar etmenin bir çok yöntemi bulunmaktadır. Özellikle salavat okumak salavatı tefriciye ve Salavatı münciye okumak tövbe etmek için Salavatı şerife okumak da tövbe etmeyi kolaylaştıran amellerdendir. Tövbe istiğfar namazı nafile bir namazdır.

Diğer nafile namazlar gibi 2 rekat kılınmaktadır. Kılınışı ise sünnet namazlardaki iki rekat gibi kılınmaktadır. İstiğfar namazı günahlardan bağışlanma ve affedilme isteği ile kılındığı için istenilen sayıda kılmak kişiye bağlı olmaktadır. Tövbe etmek isteyen kişi tövbe namazı kıldıktan sonra geçmiş kaza namazlarını da kılması tövbe yerine geçen bir amel olmaktadır.

Tövbe eden kişi daha önce yapmadığı ibadetleri yerine getirme gayreti içinde olması tövbesinin kabulüne vesile olması için mühim bir belirtilir. Tövbe istiğfar eden bir kişi tekrar tövbe ettiği amelleri işlese dahi tekrar tövbe etse Allahu Teala onu tekrar af ve mağfiret edeceğini bildirmektedir.

 1. Tövbe istiğfar için asıl olan içten, yürekten tövbe etmek olmaktadır.
 2. Alben yapılan tövbe gözyaşlarıyla yapılan istiğfar Allahu Tealanın affına vesile olmayı kolaylaştırmaktadır.
 3. Tövbe istiğfar için ister namaz kılınsın ister dua edilsin affın sahibi yüce Allah olduğu için insanların birbirlerinin günahlarını söylemeleri, ortaya dökmeleri yahut kınamaları Allahın affetmesini değiştirmemektedir.
See also:  Qual O Valor Da PensO AlimentíCia Para 1 Filho 2022?

Allahu Teala af eden ve affetmeyi seven olarak kendini kullarına bildirmiştir. : Kadir gecesi okunacak en güzel tevbe istiğfar duası! İstiğfar Tövbe duası! Tövbe Namazı Nedir, Nasıl Kılınır? Tövbe (İstiğfar) Nasıl Edilir, Kaç Rekat Kılınır?

Tövbe istiğfar ve salavat nasıl getirilir?

Tövbe edecek kimsenin iki rekât namaz kıldıktan sonra Allah’a hamd, Resûlüne (s.a.s.) salât ve selam getirdikten sonra tövbe ve istiğfar etmesi, akabinde de salavat ve hamd ile bitirmesi tövbenin adabındandır.

Estağfirullah demek yeterli mi?

Tövbe ederken diz çöküp el açarak mı yapmalıyız, yoksa otururken, yatarken de tövbe edilir mi? » Sorularla İslamiyet Soran : Sorularlaislami. Değerli kardeşimiz, Her durumda tövbe edilebilir. Otururken, yürürken, yatarken her durumda tövbe edilebilir.

Özellike de her gün akşam yatmadan önce tövbe edip, o günün muhasebesini yapmak çok önemlidir. Hadiste yatağa girince tövbe edilmesi de tavsiye edilmektedir. İstiğfarın Allah nezdindeki değeri bir hadiste şöyle ifade edilir: “Kim yatağına girince üç defa; ‘Estağfirullâhe’l-Azîm ellezî Lâ İlâhe İllâ hüve’l Hayyu’l-Kayyûm’ (Kendisinden başka hiç bir ilâh olmayan, diri ve her an yaratıklarını gözetip duran yüce Allah’tan bağışlanmamı dilerim) derse, Allah günahlarını deniz suyunun damlaları kadar çok olsa da bağışlar.” (Tirmizî, Deavât, 17) Sadece dili ile istiğfarda bulunmak yeterli değildir; niyeti ve amelleri de dilini doğrulamalıdır.

Tövbenin en makbul olanı, günahtan kesin dönüş yapılarak, Allah’tan bağışlanma istenmesidir. Buna “nasûh tövbe” denir. Tövbenin nasıl olması hususunda Hz. Ali (r.a)’den şöyle bir rivayette bulunuluyor: “Bir gün bedevilerden biri Hz. Peygamberin mescidine girer ve “Allah’ım, şüphesiz ben sana tövbe ve istiğfar ediyorum.” der ve namazını kılar.

“Tövbe şu altı şeyle mümkün olur” dedi: 1. Geçmişte işlenmiş olan günahlardan pişman olmak ve yerine getirilmemiş farzları iade etmek, 2. Başkalarına haksızlık ve eziyet etmeyi bırakmak, 3. Husumet ve düşmanlığı kaldırmak, 4. Günah ve kabahatler içerisinde büyüyen nefsi, Allah’a olan itaat içerisinde küçültüp ona hiçliğini kabul ettirmek, 5. İtaatsizlik ve günah işlemenin sözde tadını çıkaran nefse, itaat edip günahlardan uzak durmanın acılığını da tattırmak,

6. Gülüşlerinden her birine bedel olmak üzere, ağlamak.” Hâl böyle olunca, şartlarına uygun olan bir tövbe, aynı zamanda Allah için yapılmış bir ibadettir. Böyle olduğu için de kabûle şâyan olması gerekir. Nasıl ki, şartlarına uygun olarak yapılan ibadetlerin kabûlü hususunda tereddüde düşmüyorsak, şarlarına uygun bir tövbenin kabûlü için de tereddüt gösterilmemesi gerekir.

Ayet-i Kerîme’de şöyle buyurulur: “Ey iman edenler! Allah’a samimiyetle (nasûh tövbe) edin. Belki Rabbiniz kötülüklerinizi siler. Peygamberi ve beraberindeki müminleri utandırmayacağı günde, sizi altından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün onların nûru önlerinde ve sağ taraflarında yürürken: “Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizi bağışla, şüphesiz Sen, her şeye kadirsin derler.” (Tahrim, 66/8).

Bir mümin kendisi için tövbe edeceği gibi, ölmüş olan veya hayatta bulunan ana-baba, hısımları ve diğeri müminler için de istiğfar edebilir. Bu dua sebebiyle Cenâb-ı Hakk’ın onları bağışlaması umulur. Kur’an-ı Kerîm’de bu konuda çeşitli dua örnekleri bulunur: “Ey Rabbimiz.

 1. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et.” (Bakara, 2/286); “Musa şöyle yalvardı: Rabbim, beni ve kardeşimi affet.
 2. Bizi merhametine garket.” (A’raf, 7/151); “Babamı da bağışlayıp hidâyete erdir.
 3. Çünkü o, sapıklardandır.” (Şuarâ’, 26/86); “Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde, beni, annemi, babamı ve biitün mü’minleri affet.” (İbrâhîm, 14/41).

Seyyidü’l-İstiğfar Duası: Bu dua konusunda şöyle bir hadis nakledilir. Resulullah (s.a) buyurdu ki; “İstiğfar dualarının en değerli ve en üstünü şöyle demendir: “Allâhümme ente Rabbî, Lâ İlâhe İllâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike me’steta’tü, eûzü bike min şerri mâ sana’tü, ebûü leke bi ni’metike aleyye ve ebûü bi zenbî fe’gfirlî fe innehû lâ yeğfiru’z-l; zünûbe illâ ente.” Anlamı: “Allah’ım! Sen benim Rabbımsın! Senden başka hiçbir ilâh yoktur.

 • Beni sen yarattın.
 • Ben senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla senin akdin ve va’din üzere bulunuyorum.
 • Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım.
 • Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim, günahımı da itiraf ederim.
 • Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları mağfiret edemez.” Hz.
 • Muhammed (s.a.s) daha sonra şunları ekledi: “Kim bunları inanarak sabahleyin söyler de akşam olmadan ölürse, o kişi cennet ehlindendir.

Yine kim bunları inanarak geceleyin söyler de sabaha ulaşamadan vefat ederse cennet ehlindendir.” (Buhârî, Deavât, 2). İlave bilgi için tıklayınız: Selam ve dua ile.Sorularla İslamiyet Yorum yapmak için veya : Tövbe ederken diz çöküp el açarak mı yapmalıyız, yoksa otururken, yatarken de tövbe edilir mi? » Sorularla İslamiyet

Estağfirullah kaç defa çekilmeli?

Farz namazlardan sonra “estağfirullah” demenin dayanağı nedir? Farz namazların peşinden istiğfarda bulunmak sünnettir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) selâm verip namazdan çıkınca üç kere istiğfarda bulunup “Allâhümme ente’s-selâm ve minke’s-selâm” derdi (Müslim, Mesâcid, 135 ).

Istiğfarın faydaları nelerdir?

İstiğfâr ya dille olur, ya kalple olur ya da her ikisiyle olur. Şüphesiz ki en faziletlisi ve en tesirlisi her ikisiyle olmasıdır. ‘Kim istiğfâra devam ederse/çokça yaparsa Allah onun için her darlıktan/sıkıntıdan bir çıkış yolu, her tasadan/dertten bir kurtuluş kılar ve ona ummadığı bir yerden rızık verir.’

Allah bütün günahları affeder mi?

Allah Teâlâ bütün günahları affedicidir, muhakkak ve hiç şüphesiz. Fakat bunun olabilmesi için bizim Allah’ın (CC) mağfiretine inanmamız, ondan ümidi hiç kesmememiz şartı vardır. Bu da iyilikleri de kötülükleri de küçük görmemek şuuruyla yaşamak ve hayatımızda bunu göstermekle olur.

Namaz kılmadan tövbe edilir mi?

Vaktinde kılınmayan namaz daha sonra kaza edildiğinde, namazı kazaya bırakma günahı da affedilmiş olur mu? Günlük işler, sanat ve meslekler, aile fertlerinin geçimini sağlamak için yapılan çalışma ve yolculuklar namazın geriye bırakılması için özür sayılmaz.

 1. Ur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulur: “Öyle kimseler vardır ki, onları ne bir ticaret, ne de bir alışveriş, Allah’ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyar.
 2. Onlar, kalplerin ve gözlerin dehşete düşeceği günden korkarlar.” (en-Nûr, 24/37).
 3. Unutmak ve uyuyakalmak gibi meşru bir mazeret olmaksızın namazı kazaya bırakmak büyük günahtır.

Bununla birlikte hangi şekilde olursa olsun vaktinde kılınmayan namazların mutlaka kaza edilmesi gerekir. Meşru mazerete dayalı olarak namazını vaktinde kılamayan kimse bundan bir sorumluluk altına girmediği gibi o namazı kaza etmekle borcundan da kurtulur.

 • Peygamber Efendimiz, “Her kim bir namazı unutur veya ondan gaflet edip uyuyakalırsa, onu hatırladığında hemen kılsın.
 • Onun bundan başka kefareti yoktur” (Müslim, Mesâcid, 315-316 ; bkz.
 • Buhârî, Mevâkîtü’s-salât, 37 ) buyurmuştur.
 • İhmal ve tembellik sebebi ile namazı vaktinde kılmayan kimse, bu namazı kaza etmekle namaz borcundan kurtulur.
See also:  Bayram Tatili Ne Zaman Bitiyor?

Namazı vaktinde kılmamanın vebalinden kurtulmak için ise kişinin tövbe etmesi gerekir (İbn Nüceym, el-Bahr, 2/85).

10 Estağfurullah ne demek?

Gün içerisinde Türkçede en sık kullanılan kelimelerden biri Estağfurullah olarak öne çıkıyor. Bu kelime hem dini anlamı konusunda değerlendirilir hem de halk arasında kibarlık ve naiflik konusunda da kullanılmaktadır. Peki, Estağfirullah ne demek? Estağfirullah fazileti ve Türkçe anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.

 • Estağfurullah Arapça kökenli bir kelimedir.
 • Çok uzun yıllardan bu yana günümüze kadar ulaşmış ve Türkiye’de yerleşik olarak kullanılan önemli sözcükler arasında yer alıyor.
 • Özellikle teşekkür, tevazu ve alçakgönüllülük anlamları üzerinden ele alınan ve kullanılan bir kelimedir.
 • Estağfurullah Ne Demek? Arapça kökenli bir kelime olarak Estağfurullah kelimesinin Türkçe anlamı ‘Allah’tan af ve mağfiret dilerim’ şeklinde tanımlanmaktadır.

Türk Dil Kurumu üzerinden ise Türkçeye Estağfurullah şeklinde geçmiştir. Özellikle gün içerisinde halk arasında çok fazla kullanılan kelimelerden biri olarak öne çıkıyor. Daha çok söylenen herhangi bir cümleye karşı, tevazu ve alçak gönüllülük anlamlarına karşılık gelen bir kelime şeklinde değerlendirilir.

Tek seferde birçok farklı anlamı karşı tarafa aktarması nedeniyle günümüzde önemli bir sözcüktür. Genelde tek başına kullanılan bir kelime olarak Estağfurullah öne çıkıyor. Aynı zamanda farklı cümleler içerisinde de kullanılabilen bir kelimedir. Gündelik yaşam içerisinde Türkçede amaca uygun şekilde bir cümleye karşı rahatlıkla değerlendirebilirsiniz.

Estağfirullah Fazileti ve Türkçe Anlamı Estağfurullah kelimesinin fazileti olarak bir ‘tevazu, alçak gönüllülük ve kibarlık’ şeklinde karşılık bulması olarak dile getirmek mümkün. Aynı zamanda Türkçe anlamı üzerinden de belli bir ifade ile tabir edilmektedir.

Bu doğrultuda Türkiye’deki genel anlamı ‘Bir kişinin yaptığı iyi bir işten dolayı ona gerçekleştirilen teşekkür ve minnet karşılığı olarak, o kişinin rica ederim ya da buna gerek yok ve değmez’ gibi anlamlarıyla alçakgönüllülük göstermesi şeklinde söylenmektedir. Bu anlamı üzerinden Türkiye’de çok sık kullanılan bir Arapça kökenli kelime olarak öne çıkıyor.

Hem dini açıdan hem de kibarlık ve tevazu noktasında genelde herkes tarafından kullanılan bir sözcüktür. Diğer yandan Estağfurullah kelimesi istiğfar sözcüğünden türemiş şekilde gelmektedir. İstiğfar kelimesinin anlamı ise ‘Allah’tan suçlarının bağışlanmasını dilemek, tövbe etme’ üzerinden değerlendirilmektedir.

İstiğfar abdestsiz okunur mu?

Bunu ikindi nemâzından sonra yüz def’a okumalıdır. Abdestsiz okunabilir. Hadîs-i şerîfde buyuruldu ki, (Kıyâmetde, sahîfesinde çok istigfâr bulunanlara, müjdeler olsun!).

Tövbe istiğfar ve salavat nasıl getirilir?

Tövbe edecek kimsenin iki rekât namaz kıldıktan sonra Allah’a hamd, Resûlüne (s.a.s.) salât ve selam getirdikten sonra tövbe ve istiğfar etmesi, akabinde de salavat ve hamd ile bitirmesi tövbenin adabındandır.

Estağfirullah demek yeterli mi?

Tövbe ederken diz çöküp el açarak mı yapmalıyız, yoksa otururken, yatarken de tövbe edilir mi? » Sorularla İslamiyet Soran : Sorularlaislami. Değerli kardeşimiz, Her durumda tövbe edilebilir. Otururken, yürürken, yatarken her durumda tövbe edilebilir.

 1. Özellike de her gün akşam yatmadan önce tövbe edip, o günün muhasebesini yapmak çok önemlidir.
 2. Hadiste yatağa girince tövbe edilmesi de tavsiye edilmektedir.
 3. İstiğfarın Allah nezdindeki değeri bir hadiste şöyle ifade edilir: “Kim yatağına girince üç defa; ‘Estağfirullâhe’l-Azîm ellezî Lâ İlâhe İllâ hüve’l Hayyu’l-Kayyûm’ (Kendisinden başka hiç bir ilâh olmayan, diri ve her an yaratıklarını gözetip duran yüce Allah’tan bağışlanmamı dilerim) derse, Allah günahlarını deniz suyunun damlaları kadar çok olsa da bağışlar.” (Tirmizî, Deavât, 17) Sadece dili ile istiğfarda bulunmak yeterli değildir; niyeti ve amelleri de dilini doğrulamalıdır.

Tövbenin en makbul olanı, günahtan kesin dönüş yapılarak, Allah’tan bağışlanma istenmesidir. Buna “nasûh tövbe” denir. Tövbenin nasıl olması hususunda Hz. Ali (r.a)’den şöyle bir rivayette bulunuluyor: “Bir gün bedevilerden biri Hz. Peygamberin mescidine girer ve “Allah’ım, şüphesiz ben sana tövbe ve istiğfar ediyorum.” der ve namazını kılar.

“Tövbe şu altı şeyle mümkün olur” dedi: 1. Geçmişte işlenmiş olan günahlardan pişman olmak ve yerine getirilmemiş farzları iade etmek, 2. Başkalarına haksızlık ve eziyet etmeyi bırakmak, 3. Husumet ve düşmanlığı kaldırmak, 4. Günah ve kabahatler içerisinde büyüyen nefsi, Allah’a olan itaat içerisinde küçültüp ona hiçliğini kabul ettirmek, 5. İtaatsizlik ve günah işlemenin sözde tadını çıkaran nefse, itaat edip günahlardan uzak durmanın acılığını da tattırmak,

6. Gülüşlerinden her birine bedel olmak üzere, ağlamak.” Hâl böyle olunca, şartlarına uygun olan bir tövbe, aynı zamanda Allah için yapılmış bir ibadettir. Böyle olduğu için de kabûle şâyan olması gerekir. Nasıl ki, şartlarına uygun olarak yapılan ibadetlerin kabûlü hususunda tereddüde düşmüyorsak, şarlarına uygun bir tövbenin kabûlü için de tereddüt gösterilmemesi gerekir.

Ayet-i Kerîme’de şöyle buyurulur: “Ey iman edenler! Allah’a samimiyetle (nasûh tövbe) edin. Belki Rabbiniz kötülüklerinizi siler. Peygamberi ve beraberindeki müminleri utandırmayacağı günde, sizi altından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün onların nûru önlerinde ve sağ taraflarında yürürken: “Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizi bağışla, şüphesiz Sen, her şeye kadirsin derler.” (Tahrim, 66/8).

Bir mümin kendisi için tövbe edeceği gibi, ölmüş olan veya hayatta bulunan ana-baba, hısımları ve diğeri müminler için de istiğfar edebilir. Bu dua sebebiyle Cenâb-ı Hakk’ın onları bağışlaması umulur. Kur’an-ı Kerîm’de bu konuda çeşitli dua örnekleri bulunur: “Ey Rabbimiz.

bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et.” (Bakara, 2/286); “Musa şöyle yalvardı: Rabbim, beni ve kardeşimi affet. Bizi merhametine garket.” (A’raf, 7/151); “Babamı da bağışlayıp hidâyete erdir. Çünkü o, sapıklardandır.” (Şuarâ’, 26/86); “Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde, beni, annemi, babamı ve biitün mü’minleri affet.” (İbrâhîm, 14/41).

Seyyidü’l-İstiğfar Duası: Bu dua konusunda şöyle bir hadis nakledilir. Resulullah (s.a) buyurdu ki; “İstiğfar dualarının en değerli ve en üstünü şöyle demendir: “Allâhümme ente Rabbî, Lâ İlâhe İllâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike me’steta’tü, eûzü bike min şerri mâ sana’tü, ebûü leke bi ni’metike aleyye ve ebûü bi zenbî fe’gfirlî fe innehû lâ yeğfiru’z-l; zünûbe illâ ente.” Anlamı: “Allah’ım! Sen benim Rabbımsın! Senden başka hiçbir ilâh yoktur.

 • Beni sen yarattın.
 • Ben senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla senin akdin ve va’din üzere bulunuyorum.
 • Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım.
 • Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim, günahımı da itiraf ederim.
 • Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları mağfiret edemez.” Hz.
 • Muhammed (s.a.s) daha sonra şunları ekledi: “Kim bunları inanarak sabahleyin söyler de akşam olmadan ölürse, o kişi cennet ehlindendir.

Yine kim bunları inanarak geceleyin söyler de sabaha ulaşamadan vefat ederse cennet ehlindendir.” (Buhârî, Deavât, 2). İlave bilgi için tıklayınız: Selam ve dua ile.Sorularla İslamiyet Yorum yapmak için veya : Tövbe ederken diz çöküp el açarak mı yapmalıyız, yoksa otururken, yatarken de tövbe edilir mi? » Sorularla İslamiyet