Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Kat MLkiyeti Ne Demek?

Kat MLkiyeti Ne Demek

Kat mülkiyeti olunca ne oluyor?

Kat mülkiyetli her bir bölüm, bağımsız olarak kiralanma, satılma ve miras bırakılma hakkına sahip olur. Taşınmaz içindeki merdiven ve asansör gibi müşterek kullanılan alanlar için ise ortak mülkiyet geçerlidir. Mülk sahipleri, kendilerine ait bağımsız bölümlerin idare ve kullanım özgürlüğüne sahiptir.

Kat mülkiyeti olan ev alınır mı?

Kat mülkiyet tapulu ev alınır mı sorusunu cevaplayalım. Kat mülkiyetli olan dairenin tüm yönetmeliklere uygun olarak inşa edildiğini belgeler. Kat mülkiyeti belgesi bulunan daire satın alındığında herhangi bir sorunla karşılaşmayacaktır. Satın almakta olduğunuz dairenin mülkiyeti tapuya bakılarak öğrenilebilir.

Kat mülkiyetli satılık ev ne demek?

Kat mülkiyeti; bir gayrimenkule ya da iş yerine ne şekilde sahip olunduğunu ifade eden kanuni bir durumdur. Kat mülkiyeti; kat, daire, iş yeri, mağaza, mahzen ve depo gibi bir ana gayrimenkul yapısının birbirinden bağımsız tüm bölümleri için geçerlidir.

Kat mülkiyeti kime aittir?

Kat Mülkiyeti Tapu Masrafı – Kat mülkiyetine geçişte asıl sorumlu müteahhit olsa da, bina tamamlandıktan sonra bu işler ülkemizde daha çok kat maliklerine kalmaktadır.634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ‘nun 55. maddesi gereğince, kat mülkiyetine geçişte vergi ya da tapu harcı alınmaz. Ancak TKGM tarafından, Döner Sermaye İşletmesince her yıl belirlenen tarifeye göre bir ücret alınır.

Kat mülkiyeti önemli mi?

Kat Mülkiyeti Neden Bu Kadar Önemli? | Konut bitiminde oluşturulan binalar için geçerliliği bulunmayan kat mülkiyetleri konusunda, daire, büro, depo, mağaza ve benzeri ana gayrimenkul oluşumlarında tamamen bağımsız kısımların tamamını kapsayan kat mülkiyeti, gayrimenkul yapısı ile bütün bağımsız alanların üstünde bulunan bir mülkiyet hakkı olarak ifade edilebilir.

Kat Mülkiyetimi yoksa kat irtifakı mı?

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Arasındaki Farklar Nelerdir? – İkisi de mülkiyet hakkını belirtmesine rağmen kat mülkiyeti ve kat irtifakının farkları aslında oldukça barizdir. Şimdi, bu iki belge arasındaki farkları sıralayalım:

İkisi de tapu olmasına rağmen hak sahibine verdiği mülkiyet hakkının cinsi farklıdır. Kat irtifakında tapu cinsi “arsa” olarak belirtilir ve sahip olacağınız gayrimenkul doğrultusunda arsa üzerinden belirli bir alan, pay olarak size verilir. Kat mülkiyetine geçiş yapıldığında ise tapu cinsi “bina” olarak güncellenir.Kat irtifakı, bir projenin onaylandığı anlamına gelir; kat mülkiyeti ise sahip olduğunuz daire ya da dükkânın projeye uygun bir şekilde inşa edildiğini belirtilir. Dolayısıyla kat mülkiyetinin olmaması, güvenlik konusunda sorun teşkil edebilecek durumlarla karşılaşabileceğiniz anlamına gelir.Bir konut satın almayı düşünenlerin aklına takılan “Kat irtifakı olan daire alınır mı?” sorusu da bu iki tapu çeşidi arasındaki farklardan birinin altını çizer nitelikte. Bankalar kat irtifakı olan bir daire için konut kredisi vermek istemezler. Kat mülkiyeti tapusu bulunan ve yaş, güvenlik gibi belirli unsurlarda başarı sağlayan dairelere için ise konut kredisi verilebilir. Fakat projesi başlamış, henüz iskanı alınmamış bir daire almak istiyorsanız bu durumda güvenilir bir inşaat firmasından daire almak ve bir uzman görüşüne başvurmak faydalı olabilir.

Bir evin kat mülkiyeti olduğunu nasıl anlarız?

2- Kat mülkiyetli tapu ve kar irtifaklı tapu ne demektir? – Gayrimenkulün niteliği, tapu belgesi üzerinde yazılı olan kısımlarda işaretli. Burada ‘kat mülkiyeti’ ibaresinin vurgulanmış olması söz konusu yapının iskân iznine sahip olduğu anlamına gelir.

 • Bina, belediye tarafından her şeyiyle onaylanmış bir mülk olarak kaydedilmiş, yapıdaki her bir bölüm ayrı olarak belirlenmiştir.
 • At mülkiyetli tapunun alınabilmesi için binanın iskân ruhsatının bulunması şarttır.
 • At irtifaklı tapu ise inşaatına başlanacak ya da inşaat halinde olan binalar için belediyeden alınır.

İnşaatın tamamlanmasının ardından yapılan kontroller sonucunda herhangi bir usulsüzlük yoksa kat mülkiyeti tapusu için başvuru yapılır. Ancak kat irtifaklı bir bina usulüne uygun olarak inşa edilmemişse iskân izni alınması söz konusu değildir. Gerekli düzenlemeler yapılması halinde iskân için yeniden başvuruda bulunulabilir.

Ev satın alırken tapu durumu ne olmalı?

Daire Tapusu Nedir, Nasıl Olmalıdır? Yatırımınızın boşa gitmemesi için konut almadan önce “Daire tapusu nasıl olmalı?” sorusunun cevabını bilmeniz gerekiyor. Gayrimenkulle ilgili yasal sorunlar yaşamamanız için elinizdeki tapu tipinin kat mülkiyetini belirten türden olması önem arz ediyor. Kat mülkiyetli veya daire tapusu dışındaki tapu türleri ise şu şekilde; hisseli tapu, kat irtifakı tapusu. Kat MLkiyeti Ne Demek Gayrimenkule yatırım yapmak isteyenlerin banka kredisi başvurularının reddedilmesinin sebebi, tapu türünden kaynaklanıyor. Yatırımcıların veya ev sahibi olmak isteyenlerin banka kredisi başvuru sürecini olumlu sonuçlandıracak tapu türü, kat mülkiyetli tapu veya daire tapusudur.

Daire tapusu, inşaat halindeki veya yapımı tamamlanmış olan binada ve arsada daireye ait yer olduğunu tescil eden tapu türü olarak geçiyor. Bu tapuyu alırken tapu üzerindeki daire numarasıyla satın alınacak dairenin numarasının birbirine uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.Kat mülkiyetinin olmadığı gayrimenkullerde ise, kat irtifakı söz konusu oluyor.

Bu durum, arsa üzerinde yer alan binanın iskanının olmadığını gösteriyor. Belediyeden iskanla ilgili işlemler halledilmeden kat irtifakı tapusuyla banka kredisi almak mümkün olmuyor. İskan işlemlerinin tamamlanması halinde kat mülkiyet tapusu alınabiliyor.

See also:  Molla Ne Demek?

Kat mülkiyeti ve tapu aynı mı?

Kat Mülkiyeti Nedir? – Kat mülkiyeti, inşaatı tamamlanan binaların her bir bağımsız bölümü için yapı oturum izin belgesi alınmasıyla oluşturulan tapu niteliğine deniyor. Dolayısıyla kat mülkiyetli binaların daire, dükkan veya depo gibi bağımsız birimleri kendine ait bir tapu niteliği kazanmış oluyor.

Kat Mülkiyeti neden alınır?

Kat mülkiyeti alma koşulları nelerdir? –

Kat mülkiyeti almak için ilk olarak iskân belgesinin alınmış olması gerekli. İskân belgesi, yapının inşaatının bittiğini ve kullanılabilir hale geldiğini gösteren belge anlamına gelir. İnşaatı tamamlanmış ve iskânı alınmış bir binadan konut satın alacaksanız kat mülkiyeti tapusu almalısınız. Bu tapu, aslında sizin evin tam olarak sahibi olduğunuzu gösteren bir belge ve bununla birlikte eviniz, daire numaranız net olarak belli olur. Kat mülkiyeti alınacak olan yapının bağımsız bir yapı olması gerekir. Kat mülkiyeti alabilmenin bir diğer önemli koşulu ise yapı inşaatının tamamlanmış olması gerekir.

Kat mülkiyeti bozulur mu?

Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi ALTINCI BÖLÜM Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

A) Kat mülkiyetinin sona ermesi:

 • I- Anagayrimenkulün arsasiyle birlikte yok olması veya kamulaştırılması ile:
 • Madde 46 – mülkiyeti, kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesiyle sona erer.
 • Anagayrimenkulün bütün bağımsız bölümlerinin bir tek kişinin mülkiyetinde toplanmasıyla kat mülkiyeti kendiliğinden sona ermez.

Sicil kaydı, bütün kat maliklerinin veya bütün bağımsız bölümleri kendi mülkiyetinde toplamış bulunan malikin, anagayrimenkuldeki kat mülkiyetinin adı mülkiyete çevrilmesine ait yazılı istemi üzerine silinir ve o gayrimenkul, müstakil bölümlere bağlı arsa paylarına göre, genel kütükte yeni bir sayfaya geçirilerek ve eski kayıtlariyle bağlantı sağlanmak suretiyle tescil olunur.

 1. Bağımsız bölümlerden biri bir aynı hakla veya sicile şerh verilen bir şahsi hakla kayıtlanmış bulunuyorsa, hak sahibinin muvafakatiyle o hak kütükten silindikçe, anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyetinin adi mülkiyete çevrilmesi ve kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesi istenemez.
 2. Kayıtlayıcı hakkın sahibi, sicil kaydının silinmesine muvafakat etmemekle beraber hakkının yalnız borçluya ait mülkiyeti payına veya hakkın niteliğine göre, bütün ortak mülkiyet paylarına aktarılmasına muvafakat ederse bu hak sicilden silinmeksizin yalnız borçlunun, adi mülkiyet esasına tabi kılınmış olan o gayrimenkuldaki bütün ortak mülkiyet payları üzerine geçirilmek suretiyle genel kütüğe tescil olunur.
 3. Anagayrimenkulün arsasiyle birlikte tamamen yok olması veya kamulaştırılması halinde sicil kaydının silinmesi genel hükümlere göre yapılır.
 4. Anagayrimenkul kamulaştırılırsa, her bağımsız bölümün kamulaştırma bedeli, bağlantılı bulunduğu arsa payı ve eklentileri de göz önünde tutularak ayrı ayrı takdir olunur ve o bölümün malikine ödenir.
 5. Anayapının harap olması:
 6. Madde 47 – Anayapının tümü harap olmuşsa, anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti kendiliğinden sona erer.

Anayapının bağımsız bölümlerinden biri tamamen harap olur ve o bölümün maliki iki yıl içinde bölümünü yeniden yaptırmazsa, diğer kat malikleri veya bunlardan bir kısmı, bu sürenin tamamlanmasından başlayarak bir yıl içinde o bölüme ait arsa payının, değeri karşılığında ve arsa payları oranında kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.

Bu halde devrolunan arsa payları kat mülkiyeti kütüğünün ilgili sayfalarının (Beyanlar/ hanesine işaret olunur; arsa payını devralanlar, devraldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde, harap olan bağımsız bölümü yeniden yaptırmaya veya aynı süre içerisinde bütün kat malikleri bağımsız bölümlere bağılı arsa paylarını bu kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki esaslara göre yeniden hesaplayarak kat mülkiyeti kütüğüne geçirtmeye mecburdurlar.

Yukarıdaki fıkra hükmüne uyulmadığı takdirde anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti kendiliğinden sona ererek, gerek o gayrimenkul ve gerek harap olan bölümler için alınan sigorta bedeli üzerinde ortak mülkiyet hükümleri uygulanır. Birden ziyade bağımsız bölüm tamamen harap olup da bunlardan birinin yeniden yapılması diğerinin yapılmasına bağlı bulunuyorsa, bağımsız bölümleri harap olan kat malikleri bunları yeniden yaptırıp yaptırmıyacakarını, harabolma tarihinden başlayarak altı ay içinde diğer kat maliklerine yazılı olarak bildirmeye mecburdurlar.

 1. Bildirmeyenlerin yeniden yaptırmak istemedikleri kabul olunur ve onların arsa payları, bölümlerini yeniden yaptırmak isteyenlere öncelikle devredilir.
 2. Harabolan bağımsız bölümler üzerindeki kat mülkiyeti bu maddede yazılı süreler devamınca kendiliğindin kat irtifakına çevrilir ve kat mülkiyeti kütüğünde beyanlar hanesine geçici şerh verilir.
See also:  Vasi Ne Demek?

Bağımsız bölüm yapılınca onun üzerindeki kat mülkiyeti yeniden doğar ve geçici şerh kütükten silinir. III – Bildirme ödevi ve kaydın silinmesi: Madde 48 – Anagayrimenkulün veya anayapının tümünün veya bir kısmının harabolması halinde durum yönetici tarafından o gayrimenkulün bulunduğu yerin tapu idaresine ve bütün kat maliklerine; eğer yönetici yoksa, bağımsız bölümü harap olan kat maliki tarafından tapu idaresine derhal bildirir; bunun bildirilmemesi yüzünden doğacak zararların tümünden bağımsız bölümü harap olan kat maliki, zararın beşte biri oranındaki kısmından da yönetici müteselsilen sorunlu olup, Hazine sorumlu değildir.

Kat mülkiyeti sona erince, kat mülkiyeti kütüğündeki sayfalar kapatılarak gayrimenkulün kaydı ana yapıdan sağlam kalan kısımlar gösterilmek ve kat mülkiyeti kütüğü kurulmadan önceki genel kütük kaydiyle bağlantı sağlanmak suretiyle, arsa payları oranında ortak mülkiyet esaslarına göre, genel kütüğe tescil edilir.

Bu halde sigorta bedelleriyle enkaz üzerinde de ortak mülkiyet hükümleri yürür. Tümü harabolan anayapının arsasında malik veya ortak malikler tarafından yine kat mülkiyeti esasına göre yeni bir yapı yapılmak istenirse, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmasına dair hükümler uygulanır.

B) Kat irtifakının sona ermesi:

 • Madde 49 – Kat irtifakına konu olan arsanın maliki veya ortak malikleri, tapu memuruna verecekleri yazılı bir beyanla kat irtifakına ait sicil kaydını sildirerek bu irtifaka her zaman son verebilirler.
 • Kat irtifakı, buna konu olan arsanın tamamiyle yok olması veya üzerinde yapı yapılmayacak hale gelmesi veya kamulaştırılması ile kendiliğinden sona erer.
 • (Değişik fıkralar: 13 /4 / 1983 – 2814 / 14 md.)

Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde, bu irtifakın kurulması sırasında verilen plana göre beş yıl içinde yapı yapılmazsa maliklerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, gerektiğinde ilgilileri de dinleyerek, duruma göre kat irtifakının sona ermesine veya belli bir süre için uzatılmasına karar verir.

Kat mülkiyeti tapu alınır mı?

Kat mülkiyetli tapuya sahip olmak için ilk olarak iskan belgesine, yani yapı kullanım belgesine sahip olunması şarttır. Kat mülkiyetli tapu almak için yapı üzerinde payı olan maliklerin bir dilekçe ve gerekli diğer belgeler ile Tapu Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Kat mülkiyetli tapuda ne yazar?

Kat mülkiyetli tapu belgelerinde; inşaatı bitmiş yapıların yüz ölçümü, kişiye ait olan bölümün numarası, katı ve niteliği belirtilir. Ancak kat mülkiyetli tapular ile kat irtifakı tapusunu birbirine karıştırmamak gerekir. Kat irtifakı tapusu, henüz iskanı alınmamış konutlar için verilir.

Kat mülkiyeti olmazsa ne olur?

Kat Mülkiyeti Kabusu Bitiyor Kat irtifaklı arsa tapusu olan milyonlarca ev ya da işyeri sahibinin kat mülkiyetine geçiş kabusu bitiyor. Kat irtifaklı tapuların kat mülkiyeti tapusuna dönüştürülmesinde formalite ve istenen belgeler azaltılıyor, ceza uygulamasına da son veriliyor.

 1. İskanı 28 Kasım 2007 tarihinden sonra alınmış gayrimenkullerde, iskanın alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde; 28 Kasım 2007 tarihinden önce alınmış binalarda ise 28 Kasım 2009 tarihine kadar kat mülkiyeti tapusunun alınması gerekiyordu.
 2. Anun hükümleri uyarınca, belirlenmiş süre içinde kat mülkiyetine geçilmemesi halinde ise bin TL para cezası ödenmesi gerekecekti.

Yükümlülüğünü yerine getirmek istemesine rağmen, tüm kat maliklerine ulaşmanın gerekliliği ve bunun mümkün olamaması nedeniyle vatandaşların idari para cezasına muhatap olmaları söz konusuydu. Zaman da iyice daralmıştı. Meclis’e sunulan tasarıyla bu sıkıntılar aşılıyor, kat irtifakından kat mülkiyetine geçişin, kat irtifakına sahip ortak maliklerin talebine bağlı olmaksızın ilgili idare tarafından resen yapılmasına ilişkin düzenleme yapılıyor.

Bu arada bir hatırlatma yapalım. İnşaatı çok önceden bitmiş olsa da yapı kullanma izin belgesi (iskanı) alınmamış binalar için süreç, yapı kullanma izin belgesi alınmasından sonra başlıyor. Dolayısıyla kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş hükümleri, sadece iskanı alınmış binaları ilgilendiriyor. İskanı Daha Önce Alınmış Binalar Kat Mülkiyeti Kanunu’na 5711 sayılı Kanun’la eklenen geçici 1.

maddeye göre; 28 Kasım 2007 tarihinden önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi (iskanı) alınmış binalarda 28 Kasım 2009 tarihine kadar kat mülkiyeti tapusunun alınması gerekiyordu.28 Kasım 2009 tarihine kadar kat mülkiyetine geçilmemesi halinde de bin TL idari para cezası uygulanacaktı.

TBMM’ye sunulan ve tam metnine adresinden ulaşabileceğiniz Tasarıya göre, “tasarının yasalaşıp yürürlüğe gireceği tarihten önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılarda, kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine kat mülkiyetine resen geçilecek.” Herhangi bir süre ve ceza uygulaması söz konusu olmayacak.

İskanı Henüz Alınmamış Binalar Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 14. maddesine 5711 sayılı Kanun’la eklenen dördüncü fıkraya göre genel olarak, “Yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı gayrimenkulde, yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi gerekiyordu.” Aksi halde her bağımsız bölüm için bin TL idar” para cezası uygulanması söz konusu olacaktı.

 • Tasarıyla bu hüküm yürürlükten kaldırılıyor.
 • Tasarıya göre, henüz tamamlanmamış, yani iskanı alınmamış binaların tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, “Kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 12.
 • Maddesinde yazılı belgelere dayalı olarak, yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren altmış gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine resen yapılacak.” Kat maliklerinin başvurusu ve herhangi bir belge ibrazı gerekmeyecek.
See also:  Qual O Valor Do Bitcoins Hoje?

Doğrudan Kat Mülkiyeti Kurulması Kat irtifakı kurulmaksızın doğrudan kat mülkiyeti kurulması istenmesi halinde, gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşların; Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimar” proje, Yapı kullanma izin belgesi, Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 28.

Bir evde iskan yoksa ne olur?

Tamamlanmış yapıya iskan alınmaması, binanın resmiyette inşaat halinde görünmeye devam ettiği anlamına gelmektedir. Bu nedenle böyle bir yerden ev aldığınızda tapunuz yine kat irtifakı niteliğinde olacaktır.

Kat mülkiyeti tapu yerine geçer mi?

Kat Mülkiyeti Nedir? – Kat mülkiyeti, inşaatı tamamlanan binaların her bir bağımsız bölümü için yapı oturum izin belgesi alınmasıyla oluşturulan tapu niteliğine deniyor. Dolayısıyla kat mülkiyetli binaların daire, dükkan veya depo gibi bağımsız birimleri kendine ait bir tapu niteliği kazanmış oluyor.

Kat Mülkiyeti neden alınır?

Kat mülkiyeti alma koşulları nelerdir? –

Kat mülkiyeti almak için ilk olarak iskân belgesinin alınmış olması gerekli. İskân belgesi, yapının inşaatının bittiğini ve kullanılabilir hale geldiğini gösteren belge anlamına gelir. İnşaatı tamamlanmış ve iskânı alınmış bir binadan konut satın alacaksanız kat mülkiyeti tapusu almalısınız. Bu tapu, aslında sizin evin tam olarak sahibi olduğunuzu gösteren bir belge ve bununla birlikte eviniz, daire numaranız net olarak belli olur. Kat mülkiyeti alınacak olan yapının bağımsız bir yapı olması gerekir. Kat mülkiyeti alabilmenin bir diğer önemli koşulu ise yapı inşaatının tamamlanmış olması gerekir.

Kat mülkiyeti tapu alınır mı?

Kat mülkiyetli tapuya sahip olmak için ilk olarak iskan belgesine, yani yapı kullanım belgesine sahip olunması şarttır. Kat mülkiyetli tapu almak için yapı üzerinde payı olan maliklerin bir dilekçe ve gerekli diğer belgeler ile Tapu Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Kat mülkiyeti daire krediye uygun mu?

Kat mülkiyeti tapusu, alım satım işlemlerinde konut kredisi kullanacaklar için en uygun çeşittir. Kat mülkiyeti tapusunda binanın yüzölçümü bilgisinin yanı sıra kişiye ait olan bağımsız bölümün numarası, katı, niteliği ve sahip olanın kimlik detayları gibi bilgiler yazmaktadır.