Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Kerahat Vakti Ne Zaman?

Kerahat vakti hangi vakitlerde var?

Kerahat Vakti Nedir? Ne Zamandır? Kerahat Vakti Uyumak Günah mıdır? Kerahat Vaktinde Namaz Kılınır mı? Dinimize göre bazı vakitlerde bazı ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Örneğin namazı uygun olmayan zamanlarda kılmak mekruhtur yani dinen yapılması hoş karşılanmamaktadır. Kerahat Vakti Ne Zaman Sabah kerahat vakti: Güneş’in doğmaya başladığı saatten 45 dakika geçinceye kadar olan süredir. Öğle kerahat vakti: Öğlen namazına 45 dakika kalan zaman dilimine denilir. İkindi kerahat vakti: Akşam ezanından 45 dakika önce başlar ve Güneş batana kadar devam eder. Bu vakitte sadece ikindi namazının farzı kılınabilir. Kerahat Vakti Ne Zaman Namaz kılmak için öncelikle güneşin doğuşunu, gün içinde en tepeye çıkmasını ve son olarak batmasını bekleyip sonrasında namazı kılmak gerekir yani güneş doğarken, güneş en tepedeyken ve batarken namaz kılınmaz. Peygamber efendimiz bu vakitlerde namaz kılınmaması gerektiğini vurgulamıştır.

Hadis-i Şerifte:”İkindiden sonra, uyuyup da aklını kaybeden kimse, yalnız kendini kınasın.”(Kenzu’l-Ummal, h. No.41362) buyrulmuştur. Uykunun üç zamanı var ve üç ayrı hükmü vardır: Gaylule : Bu uykunun zamanı; sabah namazının girmesiyle başlar, kerahet vaktinin bitiş zamanı olan güneşin doğmasından yaklaşık 45 dakika sonrasına kadar devam eder.

Bu vakit, günlük çalışmanın hazırlığını yapma zamanıdır. Güneş’in doğmasından sonra bir rehavet olup, çalışmanın şevkini azalttığından ve bereketsizliğe sebebiyet verdiğinden, hadiste “hilaf-ı sünnet(sünnete ) olarak değerlendirilmiştir. Feylule: Bu vakit, ikindi namazından sonra başlar, akşam namazına kadar devam eder.

Bu uyku, insanda sersem bir hal oluşturduğundan, adeta insanın ömrünün kısalmasına sebebiyet vermiş olur, aklın kaybolması meselesi, bu sersemliğin şiddetine işarettir. Yapılan işlerin sonucunu görmek genellikle o vakitte olacağı için, o esnada uyuyan kimse, sanki o günü yaşamamış ve o günün manevî neticesini görmemiş gibidir.

Bu sebeple, bu uyku da mekruh sayılmaktadır. Kaylule: Bu uyku sünnettir. Kuşluk vaktinden başlar, öğleden biraz sonraya kadar devam eder. Yarım saat kaylule, iki saat gece uykusuna denktir. Bu uyku, teheccüd namazının rahatlıkla kılınmasına yardımcı olduğu, insana kazandırdığı zindelik sayesinde çalışma enerjisini arttırır.(Nursi, Lem’alar/28.

Bugün kerahat vakti ne zaman?

Yani öğle kerâhet vakti 11:48 – 12:05 arasıdır. Güneşin batışındaki bu zemânın mikdârı, New York gibi arzı (enlemi) 41 derece olan mahaller için, 37 dakîka ile 42 dakîka arasında değişmekdedir.

Kaç tane kerahat vakti var?

Kerahat vakti, İslam dininde bazı ibadetlerin yapılmasının yasak olduğu zaman dilimidir. Bazı vakitlerde bir kısım ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Bu vakitlere kerâhet vakitleri denilir. Bazı şifai ifadelerde kerahat vaktinde uyumanın da doğru olmadığı ifade edilmektedir.

Peki, Kerahat vakti nedir? Hangi vakitlerde namaz kılınmaz? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgiler çerçevesinde o detaylar – Kerahat vakti ve bu vakitte namaz kılma hususu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ele alınmıştır. Kerahat vakti Ukbe b. Âmir el-Cühenî’den şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar.” (Müslim, Müsâfirîn, 293; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 55; Tirmizî, Cenâiz, 41) Bu hadiste belirtilen üç vakitte hiçbir namaz kılınamaz.

Bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları şöyledir: a) Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar, b) Güneşin, tam tepede bulunduğu vakit (Öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadar), c) Güneş batmazdan önce, gözleri kamaştırmaz hâle gelmesinden, batmasına kadar olan vakit (Güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren akşam namazı vakti girinceye kadar olan zaman) (Merğînânî, el-Hidâye, I, 265-269).

Bu sayılan kerâhet vakitlerinde kaza namazı, vitir gibi vacip namaz kılınamadığı gibi kerahat vaktinden önce hazırlanmış bulunan cenazenin namazı da kılınamaz. Bu vakitlerde hazırlanmış cenazenin namazı ise kılınabilir. Daha önce okunmuş bir secde ayetinden dolayı “tilâvet secdesi” yapılamaz. Ancak kerâhet vaktinde okunan secde âyetinin secdesi, daha sonraya bırakmak efdal olsa da bu vakitte yapılabilir.

Güneşin batmasından önceki kerâhet vaktinde, sadece o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Fakat mazeretsiz olarak ikindi namazını bu vakte kadar geciktirmek mekruhtur. Bunların dışında şu vakitlerde de sadece nafile namaz kılmak mekruhtur: a) Sabah namazının sünneti hariç olmak üzere imsak vakti girdikten sonra, güneş doğuncaya kadar olan sürede, b) İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar olan sürede, c) Akşam namazı vakti girdiğinde farz kılınmadan önce, d) Cuma günü hatibin minbere çıkmasından sonra (Merğînânî, el-Hidâye, I, 269-271).

Kerahat vaktinde namaz kılınırsa ne olur?

Kerahat vaktinde sabah namazını kılmak: Kerahat vaktinde kılınan sabah namazı kaza yerine geçer deniliyor. » Sorularla İslamiyet Kerahat Vakti Ne Zaman Soran : aciz592 Kerahat vaktinde kılınan sabah namazı kaza yerine geçer deniliyor. Peki biz kerahat vaktinde kalkarsak sabah namazını hemen kılmalı mıyız yoksa kerahat vaktinin çıkmasını bekleyip sonra kaza mı etmeliyiz? Değerli kardeşimiz, Kerahat vakitlerini şöyle sıralayabiliriz: 1.

 1. Sabah Kerâheti: Güneş doğarken başlar, kırk beş dk.
 2. Sonra sona erer.2.
 3. Öğle Kerâheti: Güneş tepedeyken, öğle namazı vaktinden yaklaşık kırk beş dk.
 4. Önce başlar, öğle ezanı okununca sona erer.3.
 5. Akşam Kerâheti: Güneş batarken, yani akşam namazından kırk beş dk.
 6. Önce başlar, akşam ezanı okununca sona erer.

Kısaca güneş doğarken, tepedeyken ve batarken namaz kılınmaz. Bu vakitlerde namaz kılınması tahrîmen (harama yakın) mekruhtur. Kerâhet vaktinde kılınan farz namaz -o günün ikindi namazının farzı hariç- geçerli değildir. Nâfileler sahih olsa da, usûlen mekruh olur.

Bu üç vakitte başlanan nâfileleri bozmalı, ancak başka bir zamanda kazâ etmelidir. Akşam kerâhat vaktinde ikindi namazının farzı hariç, bir farz namaz kılınsa dahi sahih (doğru) olmaz. Bu yüzden kerâhat vaktinde kılınan farz namazın, kerâhat vakti çıktıktan sonra o namazın tekrar kılınması daha doğru olur.

Tilavet secdesi vaciptir ve kerahat vakti kılınmaz. Kılınsa dahi sahih değildir. Kısacası kerâhat vakti hiçbir şekilde namaz ve secde yapılmaz. Yalnızca o günün ikindi namazının farzına izin vardır. Sahabiden Ukbe b. Amir r.a. şöyle anlatmıştır: “Rasulullah (s.a.v.) üç vakitte namaz kılmamızı ve cenazemizi defnetmemizi yasakladı.

 1. Bu vakitler: * Güneş doğmaya başladığı andan yükselinceye kadar.
 2. Öğleyin güneş tepe noktasına gelince, batıya meyledinceye kadar.
 3. Güneş batmaya meylettiği andan batıncaya kadar.” (Müslim, Müsâfirîn 293; Ebû Dâvud, Cenâiz 55; Tirmizî, Cenâiz 41; Nesâî, Mevâkît 31).
 4. Onuyla ilgili diğer hadisler ve açıklamalar için bk.

Prof. Dr.İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, VII/427-446. Hadiste zikredilen üç vakit, gündüzün uzunluk ve kısalığına göre değişmekle birlikte, yaklaşık olarak kırk beşer dakikalık sürelerdir. Bu vakitlerde namaz kılınması, yukarıdaki hadis ve aynı anlamda olan daha başka hadisler dolayısıyla mekruh görülmüştür.

 • Şuna da dikkat çekmek lazımdır: Bir kimsenin ikindi namazını kerahet vaktine bırakmaması esastır.
 • Fakat her nasılsa kerahet vaktine kalmışsa, güneş batıncaya kadar ikindi namazını yine de mutlaka kılmalıdır.
 • Çünkü namazı kerahet vaktine bırakmak mekruh, kazaya bırakmak ise haramdır.
 • Bu üç vaktin dışında iki vakit daha vardır ki, o vakitlerde nafile namaz kılınması mekruh görülmüştür.

* Sabah namazının vakti girdikten sonra güneş doğuncaya kadar sadece sabah namazının iki rek’at sünneti kılınabilir. Bunun dışında nafile bir namaz kılınması mekruh görülmüştür. * İkindi namazı kılındıktan sonra güneş batıncaya kadar nafile namaz kılınması mekruhtur.

Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, bu vakitlerde vaktin namazının dışında namaz kılmayı yasaklamıştır. Buna göre sabah namazını kerahet vaktinde kılan bir kimse yeniden kılmalıdır. Eğer o günün öğle vakti olmadan kaza ederse, sünnetiyle beraber kaza eder. Başka zamana kalırsa sadece farzını kaza eder. Selam ve dua ile.Sorularla İslamiyet Yorum yapmak için veya : Kerahat vaktinde sabah namazını kılmak: Kerahat vaktinde kılınan sabah namazı kaza yerine geçer deniliyor.

» Sorularla İslamiyet

Hangi namaz son 45 dk kala kılınmaz?

Kerahet vakti – Vikipedi Kerahat vakti, doğuş, batış ve tam tepede bulunduğu vakte denir. dinine göre kerahat vakitlerinde kılınması ‘tur. Farz ve Nafile bütün namazların kılınmasının mekruh olduğu vakitler üçtür:

 1. Güneşin doğuşundan itibaren ışınları gözleri kamaştırır hâle gelinceye kadarki sabah vakti, kerahat zamanıdır. Bu vakit, güneşin doğuşundan sonraki takriben 45-50 dakikalık bir zamandır.
 2. İkinci kerahat vakti, istiva vakti de denilen güneşin göğün tepe noktasında olduğu andır. Bu an da yaklaşık olarak öğle namazı vaktinden önceki 10 dakikalık zaman dilimi içerisinde yer aldığından bu zaman dilimi içerisinde namaz kılmak mekruhtur.
 3. İkindiden sonra, güneşin sarararak göz kamaştırmaz duruma geldiği andan başlayıp güneş batıncaya kadar süren vakit de kerahat vaktidir. Demek oluyor ki ikindi namazını güneş ışınlarının sararmakta olduğu sıralara kadar geciktirmemeli yani kerahat vaktine bırakmamalıdır. Bu da güneşin batmasından yani akşam ezanı vaktinden 45-50 dk. önce başlayan zaman dilimine karşılık gelir.
 • İkindi namazı kerahat vaktine kadar geciktirilmişse, namaz kazaya bırakılmaz, sünneti terkedilerek sadece farzı kılınır. Hattâ güneş batmadan evvel iftitah tekbiri alınarak ikindinin farzına durulsa, namazda iken güneş batsa, bu bile sahih olur. Namaz kazaya kalmış olmaz, vaktinde edâ edilmiş sayılır. Bu ikindi namazına has bir durumdur.
 • Bu üç vaktin kerahat vakti olma hikmeti, ateşperestlerin ibâdet zamanı olmasıdır. Bunun dışında tıbbi açıdan gün doğumu ve gün batımı vücudumuzdaki tüm sistemlerin en verimli seviyede çalıştığı zamandır. Gün ortası ve gün ortasının tam tersi olan saat ise vücudumuzdaki tüm sistemlerin neredeyse durma noktası geldiği yarı ölüm dediğimiz uyku haline sebep olan bir zaman dilimidir.

Akşam namazına 5 dakika kala ikindi namazı kılınır mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde asr-ı evvel uygulaması esas alınmaktadır. İkindi namazının son vakti güneşin batışından hemen öncedir. Ancak mazeret yoksa bu ana kadar geciktirmemek gerekir.

Kerahat vakti uyuyunca ne olur?

İkindi ile akşam arası uyumak neden iyi değildir? Zararlı mıdır? Kerahat vakti ne zaman? Dinimizin bizlere buyurduğu, ikindi vakti yani kerahatte uyku yerine güzel işlerle meşgul olmak, bizler için daha hayırlı ve sağlıklı olandır. İkindiden akşam namazına kadarki olan vakit, aynı zamanda insanın gün içerisinde en verimli olduğu zaman aralığıdır. Kerahat Vakti Ne Zaman İkindi vakti, ticari hayatın yoğun geçtiği, günlük mahsulatın kaldırıldığı, dar ama çok verimli bir zaman dilimidir. Bu zaman dilimini uyku ile geçirmek maddî açıdan tam bir ziyan ve kayıptır. Böyle bir zaman diliminde uyumak, dini açıdan uygun görülmemiştir. Kerahat Vakti Ne Zaman KERAHAT VAKTİ NE ZAMAN? “Rasûlüllah (s.a.v) bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasaklıyordu: Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar.” (Müslim, Müsâfîrîn, 293)

See also:  Halis Ne Demek?

Bu hadiste belirtilen ve ibadet yapılması uygun bulunmayan vakitler şunlardır: -Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar geçen vakit.-Güneşin, başımızın üzerinde, tam dik bulunduğu vakit.-Güneşin batmadan önceki son 40-50 arası geçen vakit.

Kerahat Vakti Ne Zaman İKİNDİ VE AKŞAM ARASI UYUMANIN BİLİMSEL ZARARLARI Herkes bu vakitte yatmanın zararını bizzat tecrübe ederek görmüştür. O vakit yatıp da kalkan kimse sersemleşir ve kendini toparlamakla güçlük çeker. Vücudumuzu zinde tutan kortizol hormunu kandaki en yüksek seviyesi sabah saatlerinde gerçekleşir.

Güneş doğana kadar geçen 45 dakika gaylule olarak isimlendirilir ve gaylule uykusunda, tıp bilimine göre hormonal değişimler meydana gelmektedir. Ayrıca araştırmalara göre bu vakit gelene kadarki sürede vücut dinlenmiş olur ve dinç olarak yataktan kalkmış olur. Ancak bu vakti uyuyarak geçiren kişinin bünyesi tam tersi sersemleşmektedir.

Hormon bozukluklarına da sebebiyet verebilmektedir. Kerahat Vakti Ne Zaman Tansiyon ve kalp atışları ikindi vakti en yüksek seviyeye ulaşır. Dolayısıyla bu vakitte hücreler en yüksek aktivite ile çalışmaktadır. Bu nedenle sürekli olarak ikindi ile akşam arasında uykunun kalp rahatsızlıklarına neden olduğu belirtilmektedir. Bu durumun aksine, kuşluk vaktinde uykunun verimi artırdığı tespit edilmiştir.

Kerahat vakti nasil olur?

Güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan zaman diliminde, güneş tam tepe noktasındayken ve güneşin batma zamanında namaz kılmak hadislerde yasaklanmıştır. Bu vakitlere kerâhet vakitleri denilir. Ukbe b. Âmir el-Cühenî’den şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı veya ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren (bir veya iki mızrak boyu) yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan (batıya) yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar.” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 293 ; bkz.

 • Ebû Dâvûd, Tatavvu‘, 10 ; Cenâiz, 55 ).
 • İslâm, Allah’tan başkasına ibadet etmeyi ya da bunu çağrıştıracak bütün tutum ve davranışları yasaklar.
 • Belli vakitlerde namaz kılınmasının yasak veya mekruh olması da bu bağlamda değerlendirilmelidir.
 • Zira güneşin tam doğuş, tam tepe noktasında ve tam batış hâlinde olduğu zamanlar mecusilerin ibadet vakitleridir.

Bu vakitlerde namaz kılmanın yasaklanması veya kısıtlanması, ateşperestlerin ibadet vakitleri ile çakışarak Müslümanların onlara benzememesi amacıyladır. Böylece Müslümanlarda kimlik ve ibadet bilincinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca bu vakitlerin, namazın kemâl anlamda edasına engel bir özelliğinin olduğu da belirtilmiştir (bkz.

Sabah namazı en geç ne zamana kadar kılınır?

Sabah namazı saat kaça kadar kılınır? Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı? Kerahat Vakti Ne Zaman Günün ilk namazı olan sabah namazının vakti geçince hangi zaman aralığında kılınabileceği araştırılıyor. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları farklı vakitlerde kılınmaktadır. Sabah namazı günün ilk kılınan ve en erken saatte olan namazdır. Sabah namazının da tıpkı diğer vakit namazlarda olduğu gibi belli bir vakti vardır.

 1. Geçmeden kılmak önemlidir.
 2. SABAH NAMAZI KAÇA KADAR KILINIR? Sabah namazı iki sünnet ve iki farzdan oluşur.
 3. Öncelikle iki rekat olan sünnet daha sonra ise iki rekat farz kılınır.
 4. Sabah namazı imsak vaktinde okunan ezandan itibaren güneş vaktine kadar (imsak saati ile güneş doğum saati arasında) kılınabilmektedir.

Ancak imsaktan 30-40 dakika sonra kılınması önerilmiştir. Sabah namazı, girdiğinde kılınabilir. Ancak ezanın okunmasını beklemek daha makbul olur. Ancak sabah namazı güneş doğduktan sonra kerahat vakti çıkana kadar kılınmaz. Kerahet vaktinden öğle namazı vaktine kadar ise farzı ve sünneti kaza edilir.

 1. Öğle namazı vakti de geçti ise sadece farzı kılınarak kaza edilmektedir.
 2. ERAHAT VAKTİ NE ZAMANDIR?, İslam dininde ibadetin mekruh sayıldığı zaman dilimlerini ifade eder.
 3. Erahat vakitleri içerisinde ibadet etmenin ya da namaz kılmanın dinen mekruh olarak sayılmasının en önemli sebebi, güneşe tapanlara benzetilmemek şeklinde açıklanır.

Güneşin doğuş zamanında, batış zamanında ve tam tepede olduğu noktalarında mevcut olması zamanında geçmiş dönemler içerisinde helak olan pek çok topluluğun ateşe ve bununla birlikte güneşe tapmalarından dolayı kaynaklanır. : Sabah namazı saat kaça kadar kılınır? Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı?

Kerahat vakti doğru mu?

Kerahat vakti namaz kılınır mı? Pek çok dine göre farklı anlayış ve inanışlar olmaktadır. İslam dininde de buna benzer birçok inanılan şeyler bulunmaktadır. Dine göre yapılması ve yapılmaması gereken şeyler net şekilde belirtilmiştir. Bunların İslam dini gereğince uygulanması gerekmektedir.

 1. İbadetlerde püf noktalar bulunmaktadır.
 2. Erahat vakti namaz kılınır mı detayları ile derledik.
 3. Erahat vakti namaz kılınır mı? İslam dinine göre kerahat vakti güneş doğarken ki ve batarken ki zamanı belirtmektedir.
 4. Bu zamanlarda namaz kılınması mekruhtur.
 5. Erahat Vakti Namaz Kılınır mı? Bu zaman dilimi içerisinde namaz kılınması İslam dinine göre caiz değildir.

Güneşin doğduğu ve battığı esnada namazın kılınması doğru bulunmamaktadır. Bu vakitler esnasında namaz yerine farklı ibadetlerin yapılması daha doğru olacaktır. Böyle durumlarda güneş çıkmaya ve batmaya yakın namazın hemen farzı kılınması ve böylelikle bitirilmesinin daha doğru olduğu söylenmektedir.

Bu yüzden kerahat vakti olduğunda namazın kılınması İslam dininin Hanefi mezhebine göre doğru bulunmamaktadır. Kerahat Vakti İkindi Namazı Farzı Kılınabilir mi? Namazın herhangi farzları ve tamamını da kılmak kerahat vaktinde doğru olmamaktadır. Bu vakit girmeden önce namazın tamamının veya farzının güneş doğmadan veya batmadan önce kılınması gerekmektedir.

Bunun dışında kılınan namazların farzı veya tamamını kılmak dinimizce mekruh olarak sayılmaktadır. Namaz ibadeti ibadetinden başka ibadetlerin bu zaman diliminde yapılması daha doğru olarak görülmektedir. Kerahat vakti namaz kılınması doğru değildir. Kaynak:https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/489/nikotin-bandi-orucu-bozar-mi-?enc=QisAbR4bAkZg1HImMxXRn5PJ8DgFEAoa2xtNuyterRk%3d

Son 10 dakika kala namaz kılınır mı?

İkindi vaktinin girmesine beş dakika kala öğle namazı kılınabilir mi? » Sorularla İslamiyet Değerli kardeşimiz, İkindi vaktinin girmesine beş dakika kalaya kadar öğle namazını geciktirmek hoş değise de bu vakitte öğle namazı kılınabilir ve kazaya kalmadan hemen kılınmalıdır.

Namazın farzlarından biri de vaktin girmiş olmasıdır. Mesela, öğle namazı vakti girmeden öğle namazını kılamayız. Namazların kılınma vakitleri ise vaktin girmesiyle başlar, öbür vaktin girmesiyle biter. Bu iki vakit arası namazlarımızı kılabiliriz. Hatta size orijinal bir misal verelim. Konuyu daha iyi anlamanıza faydası olabilir.

Diyelim ki öğle namazınızı geciktirdiniz. İkindi yakın. Hemen namaza durdunuz. Bir rekatı kılıp secdeye vardıktan sonra ikindi vakti girdi. Daha üç rekat öğlenin farzı duruyor. Ne yapacağız? Hemen devam edip kalan üç rekatı da kılacağız, namazımız olur. Çünkü bir hadiste, “Namazın bir rekatına yetişen hepsine yetişmiş gibidir.” buyurulur.

 1. Bunun gibi akşam namazı da yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder ve yatsı vakti girmeden kılınan her akşam namazı da geçerlidir.
 2. Yatsı vakti girmeden akşam namazının bir rekatını kılsak bile, kalan iki rekatı eda olarak tamamlarız.
 3. Fakat bu açıklamalar namazları böyle kılalım anlamıda değildir.

Herhangi bir nedenle namaz geç kalmışsa kazaya bırakmadan kılmak içindir. Yoksa namazları vaktin başında kılmak ve sonuna bırakmamak, her Müslümanın dikkat etmesi gereken konulardandır. Özellikle sabah namazı ile ikindi namazı biraz daha dikkatli kılınması lazımdır.

Sabah güneş doğarken ve akşam güneş batarken namaz kılmak, güneşe tapanlara benzeme endişesinden dolayı tahrîmen (harama yakın) mekruhtur. Bu sebeple sabah namazı güneş doğmadan önce, ikindi namazını da güneş batmadan önce bitirmek gerekiyor. Bununla beraber, ikindi namazı kerahet vaktine kadar geciktirilmişse, namaz kazaya bırakılmaz, sünneti terkedilerek sadece farzı kılınır.

Hattâ güneş batmadan evvel iftitah tekbiri alınarak ikindinin farzına durulsa, namazda iken güneş batsa bile, bu bile sahih olur. Namaz kazaya kalmış olmaz, vaktinde eda edilmiş sayılır. Bu ikindi namazına has bir durumdur. Selam ve dua ile.Sorularla İslamiyet : İkindi vaktinin girmesine beş dakika kala öğle namazı kılınabilir mi? » Sorularla İslamiyet

Kerahat vakti neden namaz kılınmaz Diyanet?

Kerahat Vakti Nedir, Ne Zamandır? Kerahat Vaktinde Neden Namaz Kılınmaz? Kerahat Vakti Ne Zaman Kerahat Vakitleri Kapsamında Neden Namaz Kılınmaz?, İslam dininde ibadetin mekruh sayıldığı zaman dilimlerini ifade eder. Kerahat vakitleri içerisinde ibadet etmenin ya da namaz kılmanın dinen mekruh olarak sayılmasının en önemli sebebi, güneşe tapanlara benzetilmemek şeklinde açıklanır.

 • Güneşin doğuş zamanında, batış zamanında ve tam tepede olduğu noktalarında mevcut olması zamanında geçmiş dönemler içerisinde helak olan pek çok topluluğun ateşe ve bununla birlikte güneşe tapmalarından dolayı kaynaklanır.
 • Erahat Vakitleri Nelerdir? Farz ve nafile tüm namazların kılınmasının mekruh sayıldığı zamanlar üç gruba ayrılır.

Bu gruplar şu şekilde sıralanabilir: Güneşin doğmasından itibaren güneş ışınlarının gözleri kamaştırma düzeyine gelinceye dek olan sabah vakti, kerahat zamanı şeklinde ifade edilir. Bu vakit, güneşin doğuşundan sonrayı takip eden 45-50 dakikalık olan bir zaman dilimidir.

İkinci kerahat vaktine bakıldığında, istiva vakti de adı verilen güneşin göğün tam tepe noktasında bulunduğu andır. Bu an içerisinde yaklaşık olarak öğle namazı vaktinden önce olan on dakikalık zaman dilimi içerisinde yer almasından dolayı bu zaman dilimi içinde namaz kılmak mekruh sayılır. İkindiden sonra olan, güneşin sararmış bir şekilde göz kamaştırmaz hale geldiği zamandan başlayarak güneş batıncaya kadar devam eden vakit de kerahat vaktidir.

Bir aşka deyiş ile ikindi namazları güneş ışınlarının sararmış olduğu esnalara kadar geciktirilmemesi gerekir. Kerahat zamanına bırakmamalıdır. Bu durum da güneşin batmasından ve akşam ezanı vaktinden 45 ile 50 dakika önce başlamakta olan zaman dilimine karşılık gelir.

Kerahet vaktinde ne yapılır ne yapılmaz?

Kerahat vakti nedir? Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2019 17:30, güneşin doğuş, batış ve tam tepede bulunduğu vakte denir. İslam dinine göre kerahat vakitlerinde namaz kılınması mekruh’tur. Ukbe b. Âmir el-Cühenî’den şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar.” (Müslim, Müsâfirîn, 293; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 55; Tirmizî, Cenâiz, 41)Bu hadiste belirtilen üç vakitte hiçbir namaz kılınamaz.

See also:  Qual A Frase Mais Forte?

Bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları şöyledir:a) Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar,b) Güneşin, tam tepede bulunduğu vakit (Öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadar), c) Güneş batmazdan önce, gözleri kamaştırmaz hâle gelmesinden, batmasına kadar olan vakit (Güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren vakti girinceye kadar olan zaman) (Merğînânî, el-Hidâye, I, 265-269).

Bu sayılan kerâhet vakitlerinde kaza namazı, vitir gibi vacip namaz kılınamadığı gibi kerahat vaktinden önce hazırlanmış bulunan cenazenin namazı da kılınamaz. Bu vakitlerde hazırlanmış cenazenin namazı ise kılınabilir. Daha önce okunmuş bir secde ayetinden dolayı “tilâvet secdesi” yapılamaz.

 • Ancak kerâhet vaktinde okunan secde âyetinin secdesi, daha sonraya bırakmak efdal olsa da bu vakitte yapılabilir.Güneşin batmasından önceki kerâhet vaktinde, sadece o günün ikindi namazının farzı kılınabilir.
 • Fakat mazeretsiz olarak ikindi namazını bu vakte kadar geciktirmek mekruhtur.Bunların dışında şu vakitlerde de sadece nafile namaz kılmak mekruhtur:a) Sabah namazının sünneti hariç olmak üzere imsak vakti girdikten sonra, güneş doğuncaya kadar olan sürede,b) İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar olan sürede,c) Akşam namazı vakti girdiğinde farz kılınmadan önce,d) Cuma günü hatibin minbere çıkmasından sonra (Merğînânî, el-Hidâye, I, 269-271).

Ebû Saîd el-Hudrî’den şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah’ı (s.a.s.) şöyle derken işittim: Sabah namazı kılındıktan sonra, güneş doğuncaya kadar başka namaz yoktur. İkindi namazından sonra, güneş batıncaya kadar başka namaz yoktur.” (Ebû Dâvud, Tatavvu’, 9; Ahmed b.

Günün hangi saatlerinde namaz kılınmaz?

Namaz kılması mekruh vakitler Sual: Seadet-i Ebediyye’de, (Sabah namazının farzından sonra, güneş doğuncaya kadar nafile kılmak, tahrimen mekruhtur. Sabah namazının sünnetini farzdan önce kılmamışsa, bunu da farzdan sonra kılması mekruhtur, fakat kaza kılmak mekruh olmaz) deniyor.

 • Farzı kaza etmek mekruh olmadığına göre, vacib olan vitrin kazası, sabahın farzından sonra kılınabilir mi? Mesela, vitir unutulup sabahın vakti girmişse, önce vitir kaza edilemez mi? CEVAP Tertip sahibi olanın, önce vitri kaza etmesi lazımdır.
 • Aza etmezse sabah namazı sahih olmaz.
 • Sabah namazına başlamadan veya namaz arasında iken, vitri kılmadığını hatırlayan kimsenin, sabah namazı sahih olmaz.

Güneş doğmasına, yalnız vitri kaza edecek kadar zaman kalmışsa, ancak bu hâlde sabah sahih olur. Demek ki, bir namaz vaktinin sonunda, kazayı da kılacak kadar zaman kalmazsa, kazayı önce kılmak lüzumu affolur. Vakit daraldı sanarak, vakit namazının farzını kılan, sonra daha zaman olduğunu anlasa, kazayı ve sonra vaktin farzını tekrar kılar.

Vaktin namazına başlarken veya namaz içindeyken, kazası olduğunu unutursa, namazdan sonra hatırlasa da, kıldığı namazı sahih olur. Çünkü unutmak özürdür. (Seadet-i Ebediyye) Sabah namazının son vakti Sual: Sabah namazının son vaktinin, güneş doğana kadar olduğunu biliyoruz. Ama babaannem güneşin doğup doğmadığına bakmadan, ne zaman uyanırsa, o zaman sabah namazını kılar.

Babaannem gibi böyle yanlış kılan kimseler de vardır. Geçen, Afrika’dan gelen, Mâlikî mezhebinde olduğunu söyleyen bir gençle görüştüm. (Bizde herkes, güneş doğsa bile uyanınca kılar) dedi. Ona, (Demek siz de babaannem gibi sabah namazının son vaktini bilmiyorsunuz) dedim.

Dört mezhepte de, sabah namazının son vakti güneş doğana kadar değil midir? CEVAP Evet, Mizan-ül kübra, El-fıkh-ü alel-mezahib-il-erbea, Redd-ül-muhtar, Hindiyye ve diğer bütün fıkıh kitaplarında böyle bildirilmektedir. Güneş doğana kadar kılınmazsa artık kazaya kalmış olur. Mekruh vakit çıktıktan sonra kaza edilir.

Öğle kerahat vakti Sual: Öğle namazına kaç dakika kalana kadar kaza veya nâfile namaz kılınır? CEVAP Öğleye yaklaşık 20 dakika kalana kadar kaza ve nâfile namaz kılınır. Bu süre, mevsimlere ve şehirlere göre değişir. sitesinde her şehir için mevcuttur.

Tam İlmihal’de deniyor ki: Güneşin zevalde olması, semadaki şer’i zeval mahalli olan dairenin içinde bulunmasıdır. Yani hakiki zeval vaktinden temkin zamanı evvel ve sonra olan iki vakit arasındaki zamandır. Bu zaman, öğle namazı vaktinden İstanbul için, 20 dakika evvel başlamaktadır, (Seadet-i Ebediyye) Mekruh vakitte Sual: İkindi namazını kerahat vaktine geciktirmek tahrimen mekruhtur.

Böyle tahrimen mekruh olarak kılınan namazın kazası lazım mıdır? CEVAP İkindi namazını kerahat vaktinde kılmak değil, o vakte bırakmak günahtır. Kerahat vakti de olsa kılmak farzdır. Kerahat vaktinde de kılınsa, namaz kılınmış olur, kazası gerekmez. Sual: Cuma günü, camiye gelenlerin, vakit girmeden önce herhangi bir namazı kılmasının mahzuru var mıdır? Cevap: Güneş tepede iken, yani öğle namazının vaktinden evvel olan zaman içinde, her namazı kılmak haramdır.

 1. Bu zamanda, her namazı kılmanın, cuma günleri de haram olduğu sözü daha kuvvetlidir.
 2. Sual: Namaz kılması mekruh olan vakitlerde, tilavet secdesi yapılmaz mı, cenaze namazı da kılınmaz mı? Cevap: Güneş batarken, yalnız o günün ikindi namazının farzı kılınır.
 3. İmâm-ı Ebû Yusuf’a göre, Cuma günü güneş tepede iken, nafile kılmak mekruh olmaz ise de, bu kavil zayıftır.

Namaz kılması mekruh olan üç vakitte önceden hazırlanmış cenazenin namazı, secde-i tilavet ve secde-i sehiv de caiz değildir. Hazırlanması bu vakitlerde biten cenazenin namazını, bu vakitlerde kılmak caiz olur. Sual: Nafile namazlar her vakitte kılınabilir mi yoksa nafile namazın kılınmadığı vakitler de var mıdır? Cevap: Yalnız nafile kılmanın mekruh olduğu iki vakit vardır.

Birincisi, sabah tan yeri ağardıktan, güneş doğuncaya kadar, sabah namazının sünnetinden başka nafile kılınmaz. İkincisi ise; ikindiyi kıldıktan sonra, akşam namazından önce nafile kılmak mekruhtur. Cuma günü imam hutbe okumak için minbere çıkınca ve müezzin ikamet okurken, diğer namazlarda imam namazda iken nafileye, yani sünnete başlamak mekruhtur.

Yalnız sabah sünnetine başlamak mekruh değildir. Bunu da saftan uzak veya direk arkasında kılmalıdır. Cuma günü imam hutbe okumak için minbere çıkmadan önce başlanan sünneti tamamlamalı denildi. Namaz kılması mekruh olan vakitler Sual: Her türlü namazın kılınmasının mekruh olduğu vakitler var mıdır, varsa bunlar hangi vakitlerdir? Cevap: Hanefi mezhebinde namaz kılınması tahrimen mekruh olan üç vakit vardır.

Bu üç vakit; güneş doğarken, batarken ve zeval vaktinde yani gündüz ortasında ikendir. Bu üç vakte, Kerahet zamanı denir. Bu üç vakitte başlanan farzlar sahih olmaz. Nafileler sahih olursa da, tahrimen mekruh olur. Bu üç vakitte başlanan nafileleri bozmalı, başka zamanlarda kaza etmelidir. Güneşin doğması, üst kenarının zahiri ufuk hattından görünmeye başlayıp, bakamayacak kadar parlamasına yani Duha vakti ne kadar olan zamandır.

Duha vakti, güneşin tuluundan takriben 40 dakika sonradır. Bu iki vakit arasındaki zaman, yani tulu ve duha vakitleri arasındaki zaman, Kerahet zamanı dır. Duha vakti olunca, iki rekat İşrak namazı kılmak sünnettir. Bu namaza Kuşluk namazı da denir. Bayram namazı da, bu vakitte kılınır.

Güneşin batması da, tozsuz, dumansız, berrak bir havada, ziyanın geldiği yerlerin veya kendisinin bakacak kadar sararmaya başladığı vakitten batıncaya kadar olan zaman demektir. Bu vakte İsfirâr-ı şems zamanı denir. Namaz kılması tahrimen mekruh olan vakitlerde, Kur’ân-ı kerim okunabilir, tesbih çekilebilir ve dua yapılabilir.

Yalnız tilavet secdesi yapılmaz. İkindi namazının vaktinden sonra gelen mekruh vakitte, o günkü ikindi namazı, o vakte kadar kılınamamış ise, sadece o günkü ikindinin farzı kılınabilir. Sual: Güneş batmak üzere iken, o günkü ikindiyi kılamayan bir kimse, ikindinin farzını bu vakitte kılabilir mi? Cevap: Güneş batarken, yalnız o günün ikindi namazının farzı kılınır.

Dinimize göre hangi saatlerde uyunmaz?

İKİNDİDEN SONRA NEDEN UYUNMAZ? – vakti girdikten sonra, akşam ezanına 45 dakika kalan sürede kerahat vakti girmektedir. Bu nedenle bu süre içerisinde uyunmasının önerilmediği belirtilir. Feylule vekti olan bu vakitte uyunmaması gerektiği belirtilir. Bu vakit, ikindi namazından sonra başlar, akşam namazına kadar devam eder. Bu uyku, insanda sersemlik meydana getirir.

Yatsı namazına 10 dakika kala akşam namazı kılınır mı?

AKŞAM VE YATSI NAMAZLARI – Sorular ve Cevaplar – Büyük Taklid Merci’i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi Arama: Toplam sorular سوالات این بخش Soru : İhtiyari halde akşam ve yatsı namazlarının vakitleri ne zamana kadardır? Cevap : İhtiyari halde akşam ve yatsı namazlarının vakitleri gece yarısına kadardır.

 • Sistani.org/17122 Soru : Unutkanlıktan dolayı, uyuyakaldığı için, hayız ve benzeri zaruri durumlardan dolayı gece yarısına kadar namazını kılamayan namazını kaza mı etmelidir? Cevap : Şafak vaktine kadar (sabah namazı vaktine kadar) namazını kılabilir.
 • Sistani.org/17123 Soru : Yatsı namazını akşam namazından önce kılabilir miyim? Cevap : Yatsı namazı akşam namazından önce kılınırsa namaz batıl olur.

sistani.org/17124 Soru : Vaktin sonunda sadece yatsı namazını kılacak kadar vakit kalırsa hangi namazı önce kılmalıyım? Cevap : Bu durumumda yatsı namazını akşam namazından önce kılmalı, sonra akşam namazını kaza etmelisiniz. sistani.org/17125 Soru : Biri yatsı namazını bilmeden akşam namazından önce kılar ve namaz bittikten sonra farkında olursa namazı sahih midir? Cevap : Namazı sahihtir ve Akşam namazını ondan sonra yerine getirmelidir.

 • Sistani.org/17126 Soru : Yanılarak akşam namazı kılınmadan önce yatsı namazı kılınmaya başlanır ve namazda iken farkına varılırsa ne yapması gerekir? Cevap : Dördüncü rekâtın rükûsuna gidilmediği takdirde, niyet akşam namazına çevrilmeli, namaz bitirilmeli ve sonra yatsı namazı kılınmalıdır.
 • Sistani.org/17127 Soru : Yanılarak akşam namazı kılınmadan önce yatsı namazı kılınmaya başlanır ve namazda iken farkına varır ve dördüncü rekatın rükusuna giderse ne yapması gerekir? Cevap : Namazı bitirip daha sonra akşam namazı kılabilir.
See also:  Qual O NúMero Do Bombeiro?

sistani.org/17128 Soru : Bilerek akşam veya yatsı namazını gece yarısına kadar geciktiren, ne yapmalıdır? Cevap : Farz ihtiyat gereği sabah ezanına kadar, eda ve kaza niyeti etmeksizin bu namazları kılmalıdır. sistani.org/17129 : AKŞAM VE YATSI NAMAZLARI – Sorular ve Cevaplar – Büyük Taklid Merci’i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Yatsı ezana 5 dk kala namaz kılınır mı?

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, ‘imsak’ vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder (Tahâvî, Şerhu me’âni’l-âsâr, 1/159 ). Yatsı namazı bu süre içinde herhangi bir vakitte kılınabilir.

Sabah namazına 30 dakika kala namaz kılınır mı?

SABAH NAMAZI KAÇA KADAR KILINIR? – Sabah namazı günün en erken vakitte ve ilk kılınan namazıdır. Diğer vakit namazlarına göre en az rekâtı olan namazdır. Sabah namazı kılmanın çok büyük faziletleri bulunmaktadır. Beş vakit namazın içerisinde bulunan sabah namazını kılmak farz olan ibadetlerden de birisidir.

İkindi namazına 15 dakika kala öğle namazı kılınır mı?

Öğlen namazının kılınabileceği zaman dilimi ise öğlen namazı vaktinin girmesinden ikindi vaktinin girmesine kadar olan zaman aralığıdır. Bu kapsamda öğlen namazını kılacak olan bir kişi ikindi vakti girinceye kadar öğlen namazını kılabilir.

Kerahet vaktinden sonra ikindi namazı kılınır mı?

Kerahet vaktinde farz namaz kılınır mı? » Sorularla İslamiyet Kerahat Vakti Ne Zaman Soran : Sorularlaislami. Değerli kardeşimiz, Sabah namazının vakti imsak ile girer, güneşin doğması ile biter. Ancak Hanefilere göre güneşin doğmasına yakın, Şafilere göre ise imsaktan biraz sonra kılmak faziletlidir. Tam namaz kılarken ve namaz bitmeden güneş doğarsa Hanifilere göre namaz bozulur; kerahet vakti çıktıktan sonra yeniden kılmak gerekir.

 • Zamanında sabah namazını kılamayan bir kişi, güneş doğduktan ve kerahet vakti çıktıktan sonra öğlen namazı girmeden kılarsa hem sünnetini hemde farzını beraber kaza eder.
 • İkindi namazı kerahet vaktine kadar geciktirilmişse, namaz kazaya bırakılmaz, sünneti terkedilerek sadece farzı kılınır.
 • Hattâ güneş batmadan evvel iftitah tekbiri alınarak ikindinin farzına durulsa, namazda iken güneş batsa, bu bile sahih olur.

Namaz kazaya kalmış olmaz, vaktinde edâ edilmiş sayılır. Bu ikindi namazına has bir durumdur. Selam ve dua ile.Sorularla İslamiyet Yorum yapmak için veya : Kerahet vaktinde farz namaz kılınır mı? » Sorularla İslamiyet

Son 20 dakika kala namaz kılınır mı?

Güneş doğarsa, sabâh nemâzı, sabâh kerâhet vakti çıkınca, yani takvîmlerde ‘İşrak’ diye bildirilen vakit girince, o günkü öğle kerâhet vaktinden önceye kadar ( Türkiyede doğru takvîmlere göre olan öğle nemâzından 20 dakîka kadar önce ) sabâh nemâzının farzı, sünneti ile birlikte kazâ edilir.

Kerahat vakti uyuyunca ne olur?

Kerahat Vakti Nedir? Kerahat Vaktinde Namaz Kılınır Mı, Uyunur Mu? İslam dininde güneşin doğuşu ve batışı ile ilgili zamanlarda ibadet etmenin kılmanın mekruh olmasının nedeni güneşe tapanlara benzememek içindir. Allahu tela ibadet zamanlarını kulları için belirli zamanlara sığdırmaktadır.

 • Esas olarak güneş sisteminin dünyaya yansımasının tam olarak gerçekleştiği durumlarda ibadet edilmesi namaz kılınması mekruh olarak görülmekte nafile namaz dahi kılınması hoş görülmemektedir.
 • Erahat Vakti Nedir? Güneşin doğuş, batış ve tam tepede olduğu öğle vaktine denk gelen vakitlere denilmektedir.

Kerahat vakitlerinde namaz kılmak (farz veya nafile namaz) mekruh olmaktadır. Kerahat vakti üç vakitte belirlenmektedir. Bunlardan birincisi sabah kerahat vaktidir. Güneşin doğuşundan itibaren 40 – 50 dakikalık zaman aralığına kerahat vakti denilir.

Öğle kerahat vakti; güneşin tam tepe noktasına gelmesine 10 dakikalık bir zaman diliminin kalmasına ve tam tepe noktasına gelmesinden sonra öğle namazı vaktinin girmesine kadar olan süredir.İkindi namazı kerahat vakti ise güneş batmadan evvel 40 – 50 dakikalık süre ve akşam namazı vakti girilinceye kadar olan süre olarak belirlenmektedir. Kerahat Vaktinde Namaz Kılınır Mı?

Kerahat vakitleri girdiği zaman namaz kılmak islam dininde mekruh sayılmaktadır. Mekruh kelimesi kerih kelimesinden türeyen kötü görmek anlamına gelmektedir. Kerih kelimesinin Türkçede oldukça kullanılan diğer bir anlamı ise hakir görmek olarak bilinmektedir.

Kerahat vakti namaz kılmak da dinen hoş görülmemektedir. Kerahat Vakti Uyku Uyunur mu? Kerahat vakti dini olarak işlerin kabul edildiği ve bir düzen içinde belirlendiği bir vakit olduğu için uyumak da mekruh sayılmaktadır. Günün manevi olarak faziletine varabilmek için gün içerisinde özellikle kerahat vakitlerinde uyku uyumak mekruh sayılmaktadır.

Kerahat Vakitleri Neden İbadetler Mekruh Sayılmaktadır? Kerahat vakitlerinin ibadet yapmak için dinen mekruh sayılmasının sebebi güneşe tapanlara benzetilmemek için olmaktadır. Güneşin doğuş, batış ve tam tepe noktalarında bulunması zamanında geçmiş zamanlarda helak olan birçok topluluğun ateşe ve güneşe tapmalarından kaynaklanmaktadır.

Kerahat vakti hangi namaz kılınmaz?

Mekruh vakitler hangileridir? Hangi vakitlerde kaza ve hangi vakitlerde nâfile namaz kılınmaz? Bazı vakitlerde bir kısım ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Bu vakitlere kerâhet vakitleri denilir. Ukbe b. Âmir el-Cühenî’den şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı veya ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren (bir veya iki mızrak boyu) yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan (batıya) yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar.” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 293 ; bkz.

Ebû Dâvûd, Tatavvu‘, 10 ; Cenâiz, 55 ). Güneş doğarken ve tam tepede iken namaz kılınamaz. Güneşin batmasından önceki kerâhet vaktinde, sadece o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Fakat mazeretsiz olarak ikindi namazını bu vakte kadar geciktirmek mekruhtur. Bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları mutedil bölgeler itibarıyla şöyledir: • Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar, • Güneşin, tam tepede bulunduğu vakit (Öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadar), • Güneş batmazdan önce, gözleri kamaştırmaz hâle gelmesinden, batmasına kadar olan vakit (Güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren akşam namazı vakti girinceye kadar olan zaman) (Merğinânî, el-Hidâye, 1/42).

Bu sayılan kerâhet vakitlerinde kaza namazı, vitir gibi vacip namaz kılınamadığı gibi kerâhet vaktinden önce hazırlanmış bulunan cenazenin namazı da kılınamaz. Bu vakitlerde hazırlanmış cenazenin namazı ise kılınabilir. Daha önce okunmuş bir secde âyetinden dolayı “tilâvet secdesi” yapılamaz.

Ancak kerâhet vaktinde okunan secde âyetinin secdesi, daha sonraya bırakmak efdal olsa da bu vakitte yapılabilir. Bunların dışında şu vakitlerde de sadece nâfile namaz kılmak mekruhtur: • Sabah namazının sünneti hariç olmak üzere imsak vakti girdikten sonra, güneş doğuncaya kadar olan sürede, • İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar olan sürede, • Akşam namazı vakti girdiğinde farz kılınmadan önce, • Cuma günü hatibin minbere çıkmasından sonra (Merğinânî, el-Hidâye, 1/269-271).

Ebû Saîd el-Hudrî’den şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah’ı (s.a.s.) şöyle derken işittim: Sabah (namazı kılındık)tan sonra, güneş yükselinceye kadar başka namaz yoktur. İkindi (namazın)dan sonra, güneş batıncaya kadar başka namaz yoktur.” (Buhârî, Mevâkîtü’s-salât, 31 ; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 288 ).

Günün hangi saatlerinde namaz kılınmaz?

Güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan zaman diliminde, güneş tam tepe noktasındayken ve güneşin batma zamanında namaz kılmak hadislerde yasaklanmıştır. Bu vakitlere kerâhet vakitleri denilir. Ukbe b. Âmir el-Cühenî’den şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı veya ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren (bir veya iki mızrak boyu) yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan (batıya) yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar.” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 293 ; bkz.

 • Ebû Dâvûd, Tatavvu‘, 10 ; Cenâiz, 55 ).
 • İslâm, Allah’tan başkasına ibadet etmeyi ya da bunu çağrıştıracak bütün tutum ve davranışları yasaklar.
 • Belli vakitlerde namaz kılınmasının yasak veya mekruh olması da bu bağlamda değerlendirilmelidir.
 • Zira güneşin tam doğuş, tam tepe noktasında ve tam batış hâlinde olduğu zamanlar mecusilerin ibadet vakitleridir.

Bu vakitlerde namaz kılmanın yasaklanması veya kısıtlanması, ateşperestlerin ibadet vakitleri ile çakışarak Müslümanların onlara benzememesi amacıyladır. Böylece Müslümanlarda kimlik ve ibadet bilincinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca bu vakitlerin, namazın kemâl anlamda edasına engel bir özelliğinin olduğu da belirtilmiştir (bkz.

Yatsı namazına 10 dakika kala Akşam namazı kılınır mı?

AKŞAM VE YATSI NAMAZLARI – Sorular ve Cevaplar – Büyük Taklid Merci’i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi Arama: Toplam sorular سوالات این بخش Soru : İhtiyari halde akşam ve yatsı namazlarının vakitleri ne zamana kadardır? Cevap : İhtiyari halde akşam ve yatsı namazlarının vakitleri gece yarısına kadardır.

sistani.org/17122 Soru : Unutkanlıktan dolayı, uyuyakaldığı için, hayız ve benzeri zaruri durumlardan dolayı gece yarısına kadar namazını kılamayan namazını kaza mı etmelidir? Cevap : Şafak vaktine kadar (sabah namazı vaktine kadar) namazını kılabilir. sistani.org/17123 Soru : Yatsı namazını akşam namazından önce kılabilir miyim? Cevap : Yatsı namazı akşam namazından önce kılınırsa namaz batıl olur.

sistani.org/17124 Soru : Vaktin sonunda sadece yatsı namazını kılacak kadar vakit kalırsa hangi namazı önce kılmalıyım? Cevap : Bu durumumda yatsı namazını akşam namazından önce kılmalı, sonra akşam namazını kaza etmelisiniz. sistani.org/17125 Soru : Biri yatsı namazını bilmeden akşam namazından önce kılar ve namaz bittikten sonra farkında olursa namazı sahih midir? Cevap : Namazı sahihtir ve Akşam namazını ondan sonra yerine getirmelidir.

sistani.org/17126 Soru : Yanılarak akşam namazı kılınmadan önce yatsı namazı kılınmaya başlanır ve namazda iken farkına varılırsa ne yapması gerekir? Cevap : Dördüncü rekâtın rükûsuna gidilmediği takdirde, niyet akşam namazına çevrilmeli, namaz bitirilmeli ve sonra yatsı namazı kılınmalıdır. sistani.org/17127 Soru : Yanılarak akşam namazı kılınmadan önce yatsı namazı kılınmaya başlanır ve namazda iken farkına varır ve dördüncü rekatın rükusuna giderse ne yapması gerekir? Cevap : Namazı bitirip daha sonra akşam namazı kılabilir.

sistani.org/17128 Soru : Bilerek akşam veya yatsı namazını gece yarısına kadar geciktiren, ne yapmalıdır? Cevap : Farz ihtiyat gereği sabah ezanına kadar, eda ve kaza niyeti etmeksizin bu namazları kılmalıdır. sistani.org/17129 : AKŞAM VE YATSI NAMAZLARI – Sorular ve Cevaplar – Büyük Taklid Merci’i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi