Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

KompLsif Ne Demek?

Kompulsif davranış ne demek?

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) nedir? – Obsesif kompulsif bozukluk, takıntılı düşüncelerin günlük hayatı, hatta yaşamsal aktiviteleri etkileyecek düzeye gelmesi sonucu ortaya çıkan ruhsal bir hastalıktır. Takıntılı düşünce ve dürtüler anlamına gelen obsesyon ile yineleyici zihinsel eylemler ve davranışlar anlamına gelen kompulsiyon davranışları bir araya gelerek hastalığı oluşturur.

Obsesyon, yani kişinin zihninde uzaklaştıramadığı fikir, düşünce ve dürtüler, kişinin isteği dışında gelişir. Kişi bunları mantık dışı olarak değerlendirse de düşünmekten kendini alamadığı için yoğun sıkıntı yaşayarak huzursuzluğa ve dolayısıyla anksiyeteye sahip olur. Obsesyonların yarattığı huzursuzluğu ve sıkıntıyı ortadan kaldırmak amacıyla da yineleyici davranış ve zihinsel eylemler geliştirir.

Son yıllarda toplum içinde görülme oranı artış gösteren obsesif kompulsif bozukluk hastalığı her 100 kişiden iki ya da üçünde rastlanabilir. Genel olarak ergenlik dönemini ve 2-0-30’lu yaşları kapsayan hastalık çocukluk dönemi de dâhil her yaşta görülebilir.

Kompülsif kelime anlamı nedir?

Kompulsif – Nişanyan Sözlük. İngilizce compulsive ‘ iradesiyle kontrol edemediği davranışlarda bulunma eğilimi ‘ sözcüğünden alıntıdır.

Kompülsıf ne demek?

Obsesif kompulsif bozukluk nedir? – Obsesif kompulsif bozukluk, takıntılı düşüncelerle (obsesyonlar) ve bu düşüncelerin neden olduğu zorlantılı davranışlarla (kompulsiyonlar) tanımlanan ruhsal bir hastalıktır. Günlük yaşam işlevselliğini kısıtlayabilen obsesif kompulsif bozukluk, iş ve sosyal yaşamda önemli problemlere yol açabilir ve yaşam kalitesini düşürebilir.

Obsesyonlar, bireyin zihninden uzaklaştıramadığı düşünce, fikir ve dürtülerdir. Kişinin isteği dışında gelişir, sıkıntıya, huzursuzluğa, kaygıya neden olur ve kişi tarafından mantık dışı olarak değerlendirilir. Kompulsiyonlar, takıntılı düşüncelerin neden olduğu yoğun sıkıntıyı ve huzursuzluğu azaltmak ya da ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen yineleyici davranışsal ve zihinsel eylemlerdir.

Bu şekilde gerçekleştirilen düşünce ve davranışların obsesif kompulsif bozukluk olarak tanılanması için günlük işlevleri etkileyecek ve kısıtlayacak kadar yoğun olması gerekmektedir.

Kompulsif kisilik nedir?

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu KompLsif Ne Demek Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (OKKB), bir kişinin ayrıntılara, düzene ve kurallara aşırı odaklanma gösterdiği ve genellikle günlük yaşamı engelleyecek şekilde mükemmel bir sonuç elde etme ihtiyacı gösterdiği kronik bir durumdur. Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu olanlar inatçı olabilirler, her şeyin yolunda yapılması gerektiğinde ısrar edebilirler.

 • Düzen, mükemmellik, üretkenlik ve kontrol isteği, görevleri tamamlama, diğer insanlarla iş birliği yapma ve sosyal aktivitelere veya hobilere tamamen eğlence amaçlı davranma yeteneklerini engelleyebilir.
 • Diğerlerinin belirli kurallara uymasını veya yüksek standartları karşılamasını talep etmenin yanı sıra, OKKB’li kişiler ciddi derecede kendisini eleştirebilir.

DSM-5’e göre OKKB en yaygın kişilik bozukluklarından biridir; yaygınlığı tahminen yüzde 2,1 ile 7,9 arasında değişmektedir. OKKB, “C Kümesi” kişilik bozukluğu olarak sınıflandırılır. Kaygı ve korku, bu kümenin paylaştığı özelliklerdir. OKKB obsesif kompulsif bozukluktan (OKB) farklıdır.

Bu iki hastalık, kişinin hayatının bazı alanlarındaki ayrıntı ve kurallarla güçlü bir meşguliyet gibi özellikleri paylaşırken, önemli açılardan farklılık da gösterir. OKKB’li kişilerin, OKB’li olanlar gibi rutin veya ritüel oluşturmaya zorlayan istenmeyen düşünceleri yoktur. Aksine, OKKB’li kişiler düşüncelerini ve davranışlarını rasyonel ve amaca yönelik olarak yaşarlar.

Semptomları zaman içinde stabildir, ancak OKB semptomları zamanla ve kaygı uyandıran durumlara tepki olarak sıklıkla değişir. Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Semptomları DSM-5’e göre obsesif kompulsif kişilik bozukluğu, erken yetişkinlikle başlayan ve aşağıdakilerden dört veya daha fazlasını içeren, ayrıca düzen, mükemmeliyetçilik ve kontrol ile aşırı derecede ilgili olan bireylerdir.

Kişinin bir aktiviteyi kaçırmasına neden olan düzen ve ayrıntılarla ilgili bir meşguliyetGörevlerin tamamlanmasını engelleyen mükemmeliyetçilikEkonomik ihtiyaçlar tarafından açıklanmayan ve aşırı derecede fazla çalışma ve üretkenliğe bağlılıkAhlak veya değerlerle ilgili aşırı vicdan yapması ve esnek olamaması (kişinin kültürü veya dini ile açıklanmayan)Duygusal değere sahip olmasalar bile, yıpranmış veya değersiz nesnelerden kurtulamamaBir işi veya görevi yapamayınca başkalarına devretme veya başkalarıyla birlikte çalışma konusunda isteksizlikKendine veya başkalarına para harcama konusunda isteksizlik ve acil durumlar için paranın biriktirilmesi gerektiği inancıEsnek olamamak ve inatçılık

OKKB’li kişiler işlerinde veya sosyal yaşamlarında bu semptomlarla ilgili zorluklarla karşılaşabilirler. Örneğin, bir görevin başlamasını veya bitirilmesini geciktirebilirler çünkü görevi tamamlamak için “en iyi” veya “doğru” yol ile yapmak isterler. Belirli durumlarda kontrol kaybı, hayal kırıklığına neden olabilir.

Diagnostic and Statistical Manual, Fifth EditionDiedrich, Alice & Voderholzer, Ulrich. (2015). Obsessive–Compulsive Personality Disorder: a Current Review. Current psychiatry reports.17.547.10.1007/s11920-014-0547-8.Obsessive Compulsive Personality Disorder Fact Sheet, The International OCD Foundation.

: Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Kompülsif düşünce ne demek?

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), insanların obsesyon adı verilen sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncenin kendisini rahatsız etmesinden ötürü, genellikle rahatlamak amacıyla ritüel veya kompulsiyon adı verilen sürekli tekrar eden davranışlarda bulunmasıyla karakterize bir durumdur.

Cinsel obsesif kompülsif bozukluk nedir?

En Yaygın Görülen Cinsel Obsesyonlar –

Eş Cinsel Olma Korkusu: Bu görülen en yaygın cinsel takıntıdır. Bu düşünceye ergenlik dönemi içerisinde olan bireylerde daha çok rastlanır. Ergenler okul dönemlerinde birbirlerine lakap takar ve bu lakaplar ile dalga geçerler. Bunlardan bazıları; “topsun”, “geysin”, “ne biçim erkeksin”, “kadın gibisin” lakaplarıdır. Henüz tamamlanmamış kimlikler bu tür sözlere maruz kaldıklarında zarar görürler. Kendi cinsel kimlikleri konusunda şüphe duymaya başlarlar. Bu şüpheler de kişinin çok fazla düşünmesine ve kanıtlar aramasına neden olur; kendini etiketlemeye başlar. Ayrıca kişide taciz öyküsü var ise bu daha çok pekişecek ve kişide, “ben eş cinselim” obsesif düşüncesi yerleşmeye başlayacaktır. Bu obsesyon yerleştiğinde kişinin davranışlarında değişiklikler oluşmaya başlar. Örneğin, “ya hoşlanırsam” düşüncesinden ötürü hemcinsleriyle görüşmeyi bırakırlar. Bazı kişiler ise eş cinsel olmadıklarını kendilerine kanıtlamak adına eş cinsel kişilerle ilişki yaşar. Fakat en önemli nokta şudur. Kişi bu eyleminden haz alırsa bunu obsesyonu ile birleştirir; “zevk alıyorum, o zaman eş cinselim” düşüncesi daha fazla yerleşir.

Cinsel Yolla Hastalık Bulaşma Endişesi: Kişi ilk defa gördüğü biri ile cinsel ilişki yaşadığında, AIDS veya cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklara yakalandığı düşüncesi içerisine girer. Bu her ilişkide tekrarlanabilir, partneri ile birlikte olduğunda da bu obsesyondan kendini alıkoyamaz. Bu takıntılı düşünce ile kişi kompulsiyon olarak defalarca test yaptırır. Kişi ilişki sırasında korunmuş olsa da bu düşüncelerin azalmasına yardımcı olmaz, hastalık kapmadığına inanmakta zorluk çeker. Bu obsesyona sahip bazı kişiler ise hastalık kapmamak için herhangi bir cinsel davranışta bulunmazlar.

Spermin Bulaşma Endişesi: Bu obsesyona sahip kişiler, spermin bir başkasına bulaşıp hamile bırakmaktan korkarlar. Örneğin, sperm bulaşmış iç çamaşır annesinin iç çamaşırı ile aynı makinede yıkanırsa annesinin hamile kalmasından korkar ve çamaşırı aynı sepete atmaz. Bir başka korku ise; kişi mastürbasyon yaptıktan sonra ellerini iyice yıkamazsa orada sperm kalacağını ve bir başkası ile temas ederse o kişinin hamile kalabileceği düşüncesi de bu obsesyona aittir. Kişi bu takıntılı düşünce ile mastürbasyondan sonra ellerini defalarca yıkar.

See also:  14 Gram AltN Ne Kadar?

Bir Aile Üyesine Karşı Cinsel İstek Duyma Korkusu: Bu takıntılı düşünceye sahip olan erkek, annesine veya kız kardeşine karşı cinsel obsesyonlara sahiptir. Aynı şekilde bir kızın da, babası veya erkek kardeşi için bu şekilde düşünmesi bu obsesyonu içerir. Kişi, “eğer elini tutarsam veya sarılırsam uyarılırım ve arzu duyarım” düşüncesine sahiptir. Kişi bunları düşünmekten çok fazla utanç ve suçluluk duygusu duyar.

Sapık Olma Korkusu: Kişi; “acaba ben sapık mıyım?”, “tecavüzcü olur muyum?”, “ya birine tecavüz edersem”, “ya bir çocuğa tecavüz edersem” cinsel obsesyonları tarafından yoğun bir şekilde ele geçirilir. Kişi bu düşüncelerini kontrol edemez, istem dışı akla gelir. Bu takıntılı düşünceleri olan kişiler utanç ve suçluluk duygusu ile dışarı çıkmaz, kendisini toplumdan uzaklaştırır.

Cinsel İlişki Sırasında Gelen Korkular: Kişi cinsel ilişki sırasında hazza ve zevke odaklanmak yerine akla istem dışı gelen cinsel obsesyonlara odaklanır. Örneğin; kişi “ya çişim gelirse”, “ya erekte olamazsam” diye düşünür ve bu takıntılı düşünceler de kişinin cinsel ilişkiden uzak durmasına neden olur.

KompLsif Ne Demek

Obsesif kompulsif bozukluk evliliğe engel mi?

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavi Yöntemleri Nelerdir? – Obsesif kompulsif bozukluk evliliğe engel mi ya da obsesif kompulsif kaç yaşında başlar gibi soruları soran kişilerin özellikle bu konuda önemsenmesi gereken noktalardan biriyim bu hastalık ortaya çıktıktan sonra tedavinin yapılması ve kişilerin mevcut durumdan uzaklaştırılmasıdır.

 • Neticede bu durum sağlık açısından tehlikeli olduğu için kişilerin öncelikle tedavi olup daha sonrasında evlilik gibi hayatın önemli noktalarından olan bunlara erişmesi gerekmektedir.
 • Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde özellikle 2 tür tedavi işlenmektedir.
 • Bunlardan biri duygusal davranışları bize diğeri de ilaç tedavisidir.

İlaç tedavisini alan kişiler özellikle seratonin etkisinin artırılması ve bu sayede de abartılı düşüncelerin akıllardan silinmesi şeklinde devam edilmektedir. Bunlara devam edildiğinde sorunların da hızlı bir şekilde çözüldüğü görüldüğü için bu kapsamda dikkatli olması önemli olmaktadır.

Neticede kişilerin sağlığını olumsuz etkileyen bu rahatsızlığa karşı tedavi yöntemlerinin incelenmesi ve buna yönelik de tedavilerin yapılması oldukça önemli olmaktadır. Gerekli olan tedaviler yapıldığında sorunlarının çözüldüğü belirtilerek OKB ‘li beyin nasıl çalışır konusunda hastaların tedavisi sağlanmaktadır.

: Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif olduğumu nasıl anlarım?

Düşünmek istemediğiniz halde gün içinde defalarca zihninizi meşgul eden düşünceleriniz varsa veya düşünce takıntıları ve takıntıların getirdiği sıkıntılı hali azaltmak amacıyla aynı şeyi tekrar tekrar yapmaktan kendinizi alamıyorsanız obsesif kompulsif bozukluğunuz olabilir.

Obsesif kompulsif bozukluk ne iyi gelir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Testi – Obsesif kompulsif bozukluk testi, obsesyon ve kompulsiyon belirtilerinin şiddetini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir, puanlaması bir uzman tarafından değerlendirilmelidir. Kişilerin davranışlarını gözlemlemeyi sağlayan obsesif kompulsif bozukluk testi, rahatsızlığı teşhis etmede yardımcı olur.

Obsesif kompulsif bozukluk testi sonrasında klinik uzman tarafından kişiye en uygun olan tedavi yöntemi seçilir. Maudsley Obsesif Kompulsif Testi için Tıklayınız Yale Brown Obsesyon Kompülsiyon Ölçeği (Y–BOCS) hakkında detaylı bilgi için: https://npistanbul.com/yale-brown-obsesyon-kompulsiyon-olcegi-y-bocs Halk arasında aşina olunan ve son yıllarda toplum içerisinde görülme sıklığında artış gözlemlenen OKB hastalığı, bir çeşit psikolojik bozukluktur.

OKB hastalığının günümüzde her üç kişiden birinde görülmesi olasıdır. Erkeklerde kadınlara kıyasla daha nadir rastlanır ve yine erkeklerde daha erken yaşlarda oluşma ihtimali yüksektir. OKB nedir, Obsesif kompülsif bozukluk; kısaca OKB olarak bilinen, kişide anksiyete eşliğinde oluşan takıntılı düşüncelerin, davranışlara yansıması sonucu bireyin günlük yaşam akışını büyük ölçüde etkileyebilecek kısıtlıyacı, psikolojik bir rahatsızlıktır.

OKB nedir, OKB olan kişiler, sürekliliğe sahip birtakım huzursuz edebilen davranışların, zihinsel faaliyetlerin; bazı görüntülerin ya da olayların kontrolünü sağlayamazlar ve bu durum onları rahatsız eder. Bu rahatsız edici durumlarla birlikte gösterilen rutin davranışlara kompülsiyon adı verilir. Kompülsiyonların gerçekleştirilme amacı rahatsız olunan durum ve olaylardan uzaklaşmaktır.

Kişinin zihnini devamlı meşgul eden ve zihninden uzaklaştıramadığı bu takıntılar ya da tıbbi adıyla obsesyonlar, zaman zaman artarak oldukça rahatsız edici manzaralara sebep olabilirken aynı zamanda kişinin günlük yaşamından oldukça vakit çalabilmektedir.

OKB hastalığının birçok varyasyonu bulunur. Bilinenler takıntı rahatsızlıklarının arasında en çok rastlanılanı ise temizlik hastalığıdır. Kişi sürekli etrafı temizleme, temizlediğinden emin olmak için temizlediği yerleri tekrar temizleme, mikrop ya da kir bulaşır diye normalden daha fazla titizlik davranışı gösterme eğilimindedir.

Temizlik hastalığı dışında en sık karşılaşılan obsesyonlardan bir diğeri ise kontrol etme hastalığıdır. Kişi evden çıkmadan önce; ocağı, ışıkları, kapıları, pencereleri, prizleri tekrar tekrar kontrol etme gereksinimi duyar. Obsesif Kompülsif Bozukluk hastalığının tedavisi mümkün olsa da kendi kendine iyileşmesi mümkün değildir.

 • Işide takıntı hali günlük hayat şartlarını zorluyor ve ilişkiler arası kurulan iletişimde negatif bir etki yaratıyorsa muhakkak bir uzmana danışılması ve olabildiğince en kısa zamanda tedavinin ilk adımlarının atılması gerekir.
 • OKB rahatsızlığının tedavisinde en etkili yöntemler ilaç tedavisi ve bilişsel davranış terapisidir.

Her iki yöntem de tedavi sürecine faydalı olacaktır. OKB hastaları çoğunlukla rahatsızlığın bilincindelerdir. Fakat takıntı derecesinde yapılan eylemlerin ya da düşüncelerin önüne geçmekte zorlanırlar. Hastalığı gizli tutma ya da normalleştirme çabaları yüzünden bu kişiler, yıllar boyunca zorlu yaşam şartları ile beraber bu hastalıkla yaşarlar.

OKB kişilerin öncelikle tedaviyi kabul etmeleri ve daha sonra tedavide istikrar sağlamaları süreçte önem taşır. Hastalığın teşhisi süresince hastanın eylemleri, tepkileri, düşünceleri gözlemlenir ve değerlendirilir. Hasta konusunda yeterli izlenime ve bilgiye sahip uzman, hasta için en uygun tedaviyi belirler ve en kısa süre içerisinde tedaviye başlanır.

İlaç tedavisi uygulamasında, hastanın ilaçları düzenli kullanması önemlidir. Trisiklik antidepresanlar, selektif serotonin geri alım inhibitörleri OKB tedavisinde yardımcı olabilir. Hastaların ilaç ve bilişsel davranış terapisine cevap vermedikleri şiddetli vakalarda Eloktrokonvulsif Terapi (EKT) veya beyin cerrahisi kullanılabilir.

EKT esnasında hastanın başına elektrotlar takılır ve hastaya, beyinde nöbete sebep olan bir dizi elektrik şoku verilir. Bu nöbetler beyinde nörotransmitterlerin salınmasına sebep olur. İlaçların etkisi ilk 5 ay içerisinde görülebilir. Hasta tedavi sırasında iyileşme gibi birtakım olumlu dönüşler alsa bile ilaçları kullanmayı bırakmamalıdır.

Çünkü ilaçları kullanmayı bırakmak hastalığın nüksetmesini sağlayabilir. Bu yüzden danışan, ilaç kullanmayı bırakmayı düşünüyorsa muhakkak öncesinde uzmana danışmalıdır. Bilişsel davranış terapisi, bilişsel davranış terapisinin hedefi, obsesif-kompülsif bozukluğu olanların ritüellerini gerçekleştirmeden korkularıyla yüz yüze gelmelerini ve anksiyetenin azaltılmasını sağlamaktır.

Bu terapi obsesif-kompülsif bozukluğu olanlarda sıkça görülen abartılmış veya felaketler içeren düşünceleri azaltmaya da odaklanılır. Tedavi sonucunda hastanın yaşam kalitesi artar; ikili ilişkilerinde, insanlarla iletişiminde, düşünsel ve eylemsel faaliyetlerinde, mesleki hayatında ya da eğitim hayatında daha etkili ve sağlıklı bir birey olur.

OKB’nin tedavi şekillerinden olan Sanal Gerçeklik de bir diğer alternatif tedavi yöntemlerindendir. Detaylı bilgi almak için: https://npistanbul.com/eriskin-psikiyatri/sanal-gerceklik Endişe, korku ve zihnin içinde sürekli dolaşmasına engel olunamayan sağlıksız düşünceler kişiyi obsesif bir girdap içerisine itebilir.

 • Bu gibi durumlarda zihni boşalabilecek bazı faaliyetler takıntı halinden uzaklaştırmak için etkili olabilir.1.
 • Takıntılarınızdan Kurtulmaya Çalışmayın Aklınıza gelen bir düşünceyi düşünmemeye çalışmak sizi o şeyi düşünmeye daha çok iter.
 • Bu yüzden düşünmemeye çalışmak yerine olumlu düşüncelere odaklanın ya da zihninizi meşgul edecek bir uğraşınız olsun.2.
See also:  MNzevi Ne Demek?

Not Tutun Takıntı duyduğunuz şeyleri not alırsanız, farkında olmadığınız düşünce ve davranışların farkına varmanız daha olası hale gelir. Böylece obsesyondan ve kompülsiyonlardan kurtulmanız da daha kolay olacaktır.3. Egzersiz Yapın Egzersiz yapmak ya da düzenli hareket halinde olmak vücudunuzu ve dolayısıyla zihninizin kontrolünü sağlamanıza yardımcı olur.

Kaygı, korku ve mutsuz eden negatif düşüncelerin yerine pozitif düşüncelere odaklanmanıza ve mutlu olmanıza yardımcı olacaktır.4. Pozitif Düşünün Negatif düşünceler, sürekli tekrarlanırsa kaygıyı getirir ve kaygı da takıntıları oluşturur. Daha pozitif düşünüp bardağın dolu tarafından bakmaya çalışın.5.

Bir Uğraşınız Olsun Kendinize, zihninizi meşgul edecek bir uğraş bulun. Örneğin resim yapmak ya da toprakla uğraşmak sizi rahatlatabilecek ve zihninizi boşaltabilecek iyi bir aktivite olabilir.6. Düzenli Uyuyun. Düzenli uyumak daha sağlıklı düşünmenize ve daha az kaygı içeren düşüncelere yoğunlaşmanızı sağlar.

 1. Uykunuzu iyi almış olmanız takıntıların oluşumunu önlemek için önemli bir unsur.
 2. OKB yaşadığını düşünen kişilerin yapması gereken ilk adım bir uzman yardımı almak olacaktır.
 3. OKB’yi yenmek için en önemli olan kısımdır.
 4. Eğer hasta uzman olmayan kişiler tarafından yönlendirilirse durum karmaşıklaşacaktır.

Tedavinin güçleşmesindeki bir sebep de OKB yaşayan kişilerin hastalık ilerleyene kadar yardım almamasından kaynaklanır. OKB’nin en etkili çözümü bu alan hakkında uzmanlaşmış birinden alacağınız bilgilerdir. Tedavi için başvurulan uzmanlar hastalık geçmişi hakkında bilgi edindikten sonra OKB bilgilendirme seansı gerçekleştirirler.

 1. Hastalık hakkında edindiğiniz bilgiler iyileşme sürecinde sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlar.
 2. OKB tedavisinde 2 temel kısım vardır.
 3. OKB hakkında doğru bilgiler edinilen psikoeğitim kısmı ve bu bilgilerin hayata geçirildiği psikoterapi kısmı.
 4. OKB’yi yenmek isteyen kişilerin bilmesi gereken 2 teknik: 1.

Maruz bırakma tekniği 2. Tepki önleme tekniği Maruz bırakma tekniği için kişi aklına gelen takıntılı düşüncelere engel olmaz. Zihnindeki düşünceleri serbest bırakır. Tepki önleme tekniği için ise kişi düşünceleriyle savaşmaz ve düşüncelerini yok etmeye yönelik bir çabada bulunmaz.

Düşünceleri kontrol etmeye ve durdurmaya çalışan kişiler, düşüncelerden kurtulmak yerine daha fazla devam etmesine neden olabilmektedir. Dolayısıyla düşünceleri kontrol etmeye çalışmamak, düşüncelerle başa çıkma noktasında bize yardımcı olacaktır. OKB’yi yenmek isteyen kişi şu sıralamaları izleyebilir; Korkuları belirlemek Kaçınma ve sığınma davranışlarını belirlemek Değişmek için motivasyon yükseltmek Obsesyonlar ile olan ilişkiyi değiştirmek Korku hiyerarşisi belirlemek Korkuyu mantık çerçevesinde değerlendirmek Korkuları kafada canlandırmak Korkuları “maruz bırakma” tekniği ile hayata geçirmek Uzun zamanlı bir strateji oluşturmak Kafaya takmak ile obsesif kompulsif bozukluğu birbirine karıştırmamak gerekir.

Obsesif kompulsif bozukluk yaşayan çocuklar elleri temiz olduğu halde ellerini kirli gibi hissedip yıkayabilir, kilitli olan bir kapıyı tekrar kilitlemeye ihtiyaç duyabilir. Ellerini çok sık yıkaması sonucu bazı cilt yaraları oluşabilir. Bu belirtiler obsesif kompulsif bozukluğa ait olabilir.

Bir uzman tarafından tanısı koyulduktan sonra tedavisi gerçekleştirilmelidir. Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB) Olan Birine Nasıl Davranılır? Takıntı hastalığı bulunan kişilerin elinde olmadan bazı düşüncelere sahip oldukları göz önünde bulundurularak davranılmalı ve anlayışlı olunmalıdır. Hastalığı hakkında yargılama ve eleştirme yapmaktan kaçınılmalı, iyi hissetmesini sağlamak için destek verilmelidir.

OKB kendiliğinden geçmez, ilaç tedavisi veya bilişsel davranış terapisi yöntemlerinden biri ile tedavi edilmelidir. Erken teşhis gerçekleştirildiğinde tedavi süreci de hızlanır. Bazı hastalarda ilaç tedavisi yerine terapi yöntemi uygulanabilmektedir. Bilişsel davranışçı terapi bu terapiler arasında en etkilisidir.

Bu yöntemdeki temel amaç kaygıya sebep olan olumsuz düşünceleri en aza indirmeyi sağlamaktır. İlaçsız tedavi yöntemlerinde yan etkisi bulunmayan TMS tedavisi de uygulanmaktadır. OKB hastalığı hassas ve zeki insanlarda görülür. Bu durum daha çok mükemmeliyet odaklı ve duyarlı kişiler etkiler. Rahat ve vurdumduymaz kişilerde ise pek rastlanmaz.

Ruhsal Sorunlar Nedeniyle Kaygı Sıkıntı Takıntı Gibi Rahatsızlıkları Olan Kimseye Ne Denir? Takıntılı düşüncelere sahip olan kişiler “obsesif” olarak tanımlanır. OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) İlerlerse Ne Olur? Obsesfi kompulsif bozukluk tedavi edilmediği takdirde giderek şiddetlenebilir.

Obsesif kompulsif bozukluk ilaçsız geçer mi?

OKB (Takıntı) tedavisine dair en güncel bilgiler, ”OKB’nin İlaçsız Tedavi Edilebilir Mi ve Mümkün mü” soruları yıllarca ilaç tedavisi görerek aslında ilacın sadece bir nevi diş çürüğünde sahte dolgu yapılması gibi rahatlattığını ama sorunu çözmediğini gören kişilere yol gösterecek yazımız.

 1. Takıntı Hastalığında senelerce sadece ilaç tedavisi ile ilerlemiş takıntı hastalığına sahip bireyler OKB’de ilaç tedavisinin ya da kendilerini rahatlatma biçimlerinin sorunu çözmediğini farkındadır.
 2. Obsesif Kompulsif Bozukluk doğru şekilde ilaçsız tedavi mümkündür.
 3. Doğrusu zaten OKB’den kurtulmak için tedavi ilaç değil analitik psikoterapidir.

Başlık #1: OKB İlaçsız Tedavi Edilebilir Mi Başlık #2: OKB İlaçsız Tedavisi Mümkün Mü

Obsesif kompulsif bozukluk neden olur?

Obsesif kompulsif bozukluğun neden kaynaklandığı tam olarak bilinmese de genetik nedenler, çocukluk çağı travmaları, kişilik özellikleri ve serotonin düzensizliği gibi faktörlerin hastalığın gelişimini tetiklediği düşünülür.

Obsesif kompulsif bozukluk iyileşir mi?

OKB tedavisi gören kişilerin önemli ölçüde veya tamamen iyileşmesi olasılığı yüksektir. OKB’nin tam olarak ne kadar sürdüğünü söylemek zordur. Bozukluğun süresi kaç belirti görüldüğüne ve bu belirtilerin ne kadar şiddetli olduğuna bağlıdır. Bu süre, kişinin tedaviye nasıl yanıt verdiğine de bağlıdır.

Antisosyal olmak ne demek?

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nelere Yol Açar? – Antisosyal kişilik bozukluğu diğer insanlara karşı saygısız davranma, sıklıkla toplumsal kuralları çiğneme, yalan söyleme, başkalarına zarar verme ve suç işleme gibi davranışlarla kendisini gösteren psikolojik bir sağlık sorunudur.

Şizoid kişilik ne demek?

Şizoid kişilik bozukluğu olan kişilerde yakınlık arzusu yoktur, bunun yerine yakın ilişkilere kayıtsızlık hakimdir. Şizoid kişilik bozukluğu, temel olarak yakın sosyal temasları neredeyse imkansız hale getirir. Bu bireyler yalnız vakit geçirmeyi tercih ederler ve genellikle sosyal olarak izole ve yalnızdırlar.

Anankastik ne demek?

Anankastik kişilik bozukluğu – Hastaların kendilerine karşı daima güvensiz, duyguları değişken, daima aciz ve zavallı olduklarını hissettikleri ruhsal bir hastalıktır.

Obsesif kompulsif bozukluk zeki midir?

OKB hastaları zeki midir? – OKB hastaları ; genellikle zeki ve hassas insanların hastalığı olarak kabul edilmektedir. Öyle ki vurdumduymaz, rahat kişilerde bu hastalığın görülme oranı oldukça düşüktür.

Obsesif kompulsif bozukluk ciddi mi?

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NEDİR? BELİRTİLERİ, NEDENLERİ VE TEDAVİSİ Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Nedir? OKB Nedenleri? OKB Risk Faktörleri OKB Belirtileri Tedavi Edilmezse? OKB Tanısı Nasıl Konulur? OKB Tedavisi Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), sizin tekrarlayan davranışlar ve hareketler yapmanıza neden olan istenmeyen düşünce ve korkuları içerir.

 • Bu obsesyonlar ve kompulsiyonlar günlük aktivitelere müdahale eder ve ciddi sıkıntıya neden olur.
 • Takıntılarınızı görmezden gelmeyi deneyebilirsiniz, ancak bu yalnızca takıntılarınızın oluşturduğu sıkıntınızı ve endişenizi artırır.
 • Sonunda, stresinizi hafifletmeye çalışmak için zorlayıcı eylemler gerçekleştirmeye yönlendirilirsiniz.
See also:  DNya Kupası Ne Zaman?

Rahatsız edici düşünceleri veya dürtüleri görmezden gelme veya onlardan kurtulma çabalarına rağmen, takıntılar geri gelmeye devam ederler. Bu, OKB’nin kısır döngüsü olan daha fazla tekrarlı davranışlara yol açar. OKB genellikle aşırı derecede mikrop kapma korkusu gibi belirli temalar etrafında toplanır.

Bir şeyin vesvese olduğunu nasıl anlarız?

Takıntı Vesvesenin Belirtileri Nelerdir? – Takıntı vesvesenin belirtileri aynen şu şekildedir;

 • Birşeyi düzenli olarak tekrarlamak.
 • Yoğun endişe ve devamlı güvenme gereksinimi
 • Hata yapmama isteği
 • Rahatsız eden, akılda olan ve uykuya engel olan görüntülere, cümlelere veya düşüncelere takılıp kalma
 • Toplum bakımından kabul edilmeyen bir hareket içine girmekten veya rezil olmaktan korkma dürtüsü
 • Gündelik işleri sürdürürken yüksek sesle veya içinden devamlı sayarak tekrar etme durumu takıntının en büyük belirtilerindendir.

Kompulsif bozukluk neden olur?

Obsesif Kompulsif Bozukluk Neden Olur? Obsesif kompulsif bozukluğun genel olarak beyin kimyasındaki bozulmaya bağlı olarak, sinir hücrelerinin sağlıklı uyarılmasından sorumlu serotonin maddesindeki yetersizlik veya sinir hücrelerini gerektiği kadar uyaramaması nedeniyle geliştiği düşünülmektedir.

Kompulsif neden olur?

Obsesif kompulsif bozukluğun neden kaynaklandığı tam olarak bilinmese de genetik nedenler, çocukluk çağı travmaları, kişilik özellikleri ve serotonin düzensizliği gibi faktörlerin hastalığın gelişimini tetiklediği düşünülür.

Obsesif kompulsif olduğunu nasıl anlarız?

Düşünmek istemediğiniz halde gün içinde defalarca zihninizi meşgul eden düşünceleriniz varsa veya düşünce takıntıları ve takıntıların getirdiği sıkıntılı hali azaltmak amacıyla aynı şeyi tekrar tekrar yapmaktan kendinizi alamıyorsanız obsesif kompulsif bozukluğunuz olabilir.

Kompulsif biriktirme hastalığı nedir?

Yeşilbahçe Mah. Portakal Çiçeği Cad.1460 Sok. Turunç Plaza K:3 D:24 ANTALYA 0242 311 44 33

 1. Ana Sayfa
 2. HİZMETLERİMİZ
 3. Yetişkin Psikolojik Sorunları
 4. Biriktiricilik Bozukluğu, Dispozofobi

Kompulsif biriktirme hastalığı, biriktiricilik bozukluğu, dispozofobi ya da bir diğer adıyla istifleme bozukluğu, gelecekte bir gün işe yarar düşüncesiyle, sahip olunan şeylerin değerine bakılmaksızın, sağlıksız hatta kullanılmayan tüm eşyaların, ihtiyaç gerekçesiyle elden çıkarılmaması durumudur.

 1. Biriktiricilik bozukluğunda atılamayan ve toplanan eşyalarda düzensizlik ve tutarsızlık vardır.
 2. Biriktirilen eşyalar eski gazete veya dergi, plastik eşyalar, giysiler, mektuplar, postalar, çöpler, torbalar ve kırık nesneler gibi her türlü şeyden oluşabilir.
 3. Sahip olunan eşyalara karşı aşırı bağlıdır, başkalarının bu eşyalara dokunmasına, ödünç almasına veya yerini değiştirmesine tepki gösterir.

Tüm eşyalar gerekliymiş gibi bir algılama oluşur.Elden çıkaramadıkları eşyalar yüzünden yaşam alanları daralır ve işlevsellikte önemli bozulmalara sebep olur. Bu nedenle yaşam kalitesini ve çevreyle olan ilişkiyi zorlayan ve ciddi bir tedavi gerektiren psikolojik bir rahatsızlıktır.

 1. Biriktiricilik hastalığına ağır depresyon, kişilik bozuklukları, bunama ve psikoz gibi diğer psikiyatrik hastalıklar da eşlik edebilir.
 2. Obsesif kompulsif bozukluğu görülen vakaların %20’sinde biriktiricilik bozukluğu da görülmektedir.
 3. Biriktiricilik bozukluğu geçmişte obsesif kompulsif bozukluk ve ilişkili bozukluklar başlığı altında yer alırken, DSM 5′ te ayrı bir bozukluk olarak yeniden sınıflandırılmıştır.

Obsesif kompulsif bozuklukta istenmeyen düşünceleri ve ritüelleri yerine getirme dürtüsünden kaynaklanan sıkıntı varken, biriktiricilik bozukluğunda ise sahip olunan eşyaları kaybetme ihtimali karşısında sıkıntı oluşur. Bu ihtimalle karşılaşınca ciddi kaygı, öfke, rahatsızlık ve üzüntü hissedilir.

 • Yapılan çalışmalarda bu hastalık her iki cinsiyeti de eşit düzeyde etkilemektedir.
 • Çocuklar ve yetişkinlere kıyasla yaşlılarda biriktiricilik yaygın görülmektedir.
 • Biriktirilen eşyalar yaşam alanlarını daralttığından, ev kazaları ve düşme riskini beraberinde getirir.Ayrıca biriktirme davranışı benlikle uyumlu olduğundan içgörü zayıftır.Bu hastalıktan muzdarip olan kişi genellikle yakın çevre ve akrabalar tarafından tedaviye getirilirken çok az bir kesimin biriktirme davranışından rahatsızlık duyarak tedaviye başvurduğu görülmektedir.

Biriktiricilik Bozukluğunda DSM-5 Tanı Ölçütleri: 1) Kişisel eşyaların, yararsız veya sınırlı bir değere sahip olsalar bile, onları tutmak için yoğun bir itki ve onları bırakmakla ilgili sıkıntı ve/veya kararsızlık nedeniyle bırakmada sürekli zorluk.2) Belirtiler çok sayıda nesnenin toplanmasına ve sonuçta ev, iş yeri veya diğer kişisel alanların ( ofis, araç, bahçe gibi ) dolmasına ve tıkanmasına yol açarak alanların normal kullanımına engel olur.

Eğer tüm yaşam alanları dolmamışsa bu durum ancak bu alanların nesnelerden temizlenmesi için diğerlerinin (örn., aile üyeleri, otoriteler) çabası sonucu mümkün olmuştur.3) Belirtiler belirgin klinik sıkıntıya veya sosyal, mesleki veya diğer önemli işlevsellik alanlarında yetersizliğe neden olur (kişinin kendisi veya diğerleri için güvenli bir çevrenin sürdürülmesi gibi).4) İstifleme belirtileri genel tıbbi bir duruma bağlı değildir (örn., beyin hasarı, serebrovasküler hastalık).5) İstifleme/istifleme belirtileri başka bir ruhsal bozukluğun belirtileriyle sınırlı değildir (örn., OKB’deki obsesyonlara bağlı olarak, majör depresyonda motivasyon kaybına bağlı olarak, şizofrenide veya başka bir psikotik bozuklukta hezeyanlara bağlı olarak, demansta bilişsel eksikliklere bağlı olarak, otistik bozuklukta kısıtlanmış ilgi alanına bağlı olarak, Prader-Willi sendromunda gıda stoklama belirtisi olarak).

Biriktiricilik Bozukluğunun Nedenleri: Genetik, çevresel ve psikolojik olmak üzere birçok etkenin birleşimiyle ortaya çıkabilir. Aile öyküsünde biriktiricilik bozukluğu olanların bu hastalığa yakalanma olasılığı vardır. Kişinin kendini toplumdan fiziksel olarak uzaklaştırması durumunda da biriktiricilik bozukluğu gelişebilir.Yalnızlıkla baş edebilmek için eşyaları biriktiriyor olabilir.Aynı zamanda yaşla beraber artan yalnızlıkla baş edebilmek için de biriktiricilik bozukluğu gelişebilir.

 1. Bazı hastalıklar da biriktirme bozukluğuna eşlik edebilir.Depresyon,kaygı bozuklukları,kişilik bozuklukları,bunama,psikoz,travma sonrası stres bozukluğu gibi.
 2. Biriktiricilik Bozukluğunun Belirtileri: Sahip olunan eşyaların değerine bakılmaksızın elden çıkaramama, bu eşyaları birisi atmak istediğinde öfkelenme ve ileri derecede kaygı duymak.

Biriktirilen eşyalara karşı bağımlılık geliştirmek. Eşyalara çok fazla anlam yüklemek. Evin içinde boş bulunan alanı eşya ile doldurmak.Evin bazı bölümlerinde kontrolsüz biriktirme nedeniyle hareket alanının kısıtlanması. Örneğin masaların üstünün,lavaboların içlerinin,merdivenlerin, kapı girişine kadar her yerin eşyayla dolu olması gibi atılamayan eşyalar yüzünden evin içerisinde bir karmaşa olması.

Yaşam alanlarının eşyalarla dolu olmasından dolayı kullanım amacından uzaklaşması. Örneğin mutfak tezgahının eşyayla dolu olmasından dolayı yemek yapamamak. Günlük işleri sürekli ertelemek, plan yapmakta zorlanmak. Az ya da hiç olmayan sosyal etkileşim. Biriktiricilik Bozukluğunda Tedavi : Dispozofobi, istifleme bozukluğu, kompulsif biriktirme hastalığı ya da biriktiricilik bozukluğunda tedavi sürecinde psikoeğitim, motivasyonel teknikler,biriktirme davranışına zorlayan nedenleri anlama, karar verme becerilerinin geliştirilmesi ve yüzleşme (biriktirmeme ve elden çıkarabilme durumu ile ilgili) gibi teknikler kullanılır.

Psikoterapi bu hastalığın iyileşme sürecinde önemli bir yere sahiptir. Psikoterapiyle birlikte hekimin uygun gördüğü vakalarda ilaç tedavisi, belirtilerin şiddetine ve sıklığına bağlı olarak birlikte ya da ayrı ayrı önerilmektedir. Psikolog Funda Buharalı

 • « Dirençli Depresyonda Somatik Tedaviler
 • Anoreksiya Nervoza İle İlgili Bilmek İstedikleriniz »