Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Kronik Ne Demek?

Kronik bir hastalık ne demek?

Kronik hastalık nedir? – Hastalığa dair belirti ve bulgularının ortaya çıkması için bir bekleme dönemi olan, birçok nedene bağlı olarak gelişen, kesin tedavisi olmayan, uzun süreli hastalıklara kronik hastalık adı verilir. Kronik hastalıklar, düzenli olarak tıbbi müdahale gerektirir ve kişinin gündelik yaşamının aktivitelerini sınırlar.

Kronik kalıcı mı?

.: Ana Sayfa » Dergiler ve Kitaplar » Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı – Özel Konular » Halk Sağlığı Bakışıyla Türkiye’de Kronik Hastalıklar – Kronik Hastalıklar ve Halk Sağlığı Chronic Diseases and Public Health Saka G. Kronik hastalıklar ve halk sağlığı. Saka G, editör. Halk Sağlığı Bakışıyla Türkiye’de Kronik Hastalıklar 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020.p.1-6. Makale Dili: TR ÖZET Kronik hastalıklar genellikle tam iyileşmesi mümkün olmayan, sürekli, yavaş ilerleyen, çoğu kez kalıcı sakatlığa yol açan, oluşmasında sosyoekonomik, bireysel ve genetik etkenlerin rol oynadığı çoğunlukla enfeksiyöz olmayan hastalıklardır. Dünyada ve ülkemizde kronik hastalıklar morbidite ve mortalitenin en önemli nedenleri haline gelmiştir.

Tüm ölümlerin yaklaşık %71’i, hastalık yükünün %80’ini oluşturmaktadırlar.30-70 yaş arasındaki erken ölümlerin %802inin nedenidirler. Kronik hastalık riskini arttıran değiştirilebilir davranışsal risk faktörleri oldukça yaygındır. Bireysel düzeyde eğitim durumu ve gelir durumu, toplumsal düzeyde ticaret politikaları, kentsel tasarım, ulaşım, medya ve kültürel etkiler sosyoekonomik belirleyicilerdir.

Kronik hastalıkların önlenmesi için sosyal belirleyicileri de göz önüne alarak risk faktörlerine maruziyetlerin azaltılması temel yaklaşımdır. Yasal, çevresel düzenlemeler, toplumsal ve bireysel müdahaleler gereklidir. Yaşamın ilk yıllarından itibaren sağlıklı bir yaşamın teşvik edilmesi amacıyla topluma ve bireylere yönelik müdahaleler için stratejiler ve koordineli bir şekilde sürdürülmelidir.

Anahtar Kelimeler : Kronik hastalık; halk sağlığı, önleme ve kontrol ABSTRACT Chronic diseases are usually non-infectious diseases, which are often impossible to fully heal, are progressive, slow progressing, often lead to permanent disability, and are mediated by socioeconomic, individual and genetic factors.

Chronic diseases in the world and in our country have become the most important causes of morbidity and mortality. Approximately 71% of all deaths constitute 80% of disease burden. They are the cause of 80% of premature deaths between 30 and 70 years of age.

Modifiable behavioral risk factors that increase the risk of chronic disease are quite common. Education and income at the individual level, trade policies at the social level, urban design, transportation, media and cultural influences are socioeconomic determinants. The main approach to prevent chronic diseases is to reduce the exposure to risk factors by taking social determinants into consideration.

Legal, environmental regulations, social and individual interventions are required. From the first years of life, strategies and interventions for interventions towards the society and individuals should be maintained in a coordinated manner in order to promote a healthy life.

 • Eywords : Chronic disease; public health, prevention and control 1.
 • ULLANIM KOŞULLARI 1.1.
 • Http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca ” SİTE ” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.

Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde ” SİTE “yi kullanmaktan vazgeçiniz. ” SİTE ” sahibi bu ” SİTE “de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, ” SİTE “‘yi, ” SİTE ” kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.1.2.

Bu ” SİTE “‘nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir (bundan böyle kısaca “Türkiye Klinikleri” olarak anılacaktır). ” SİTE “‘de sunulan hizmetler “Türkiye Klinikleri” tarafından sağlanmaktadır.1.3.

Bu ” SİTE “‘de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde ” SİTE “ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları “Türkiye Klinikleri” dilediği zaman değiştirebilir.

 • Bu değişiklikler periyodik olarak ” SİTE “‘da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır.
 • Türkiye Klinikleri” tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği ” SİTE ” hizmetlerinden yararlanan ve ” SİTE “ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.1.4.

İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları” 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; ” SİTE “yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları” ayrıca, “Türkiye Klinikleri” hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü ” KULLANICI Sözleşmesi”nin de ayrılmaz bir parçasıdır.2.

 1. TANIMLAR 2.1.
 2. SİTE ” : “Türkiye Klinikleri” tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.2.2.
 3. ULLANICI : ” SİTE “ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.2.3.

LİNK : ” SİTE ” üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden ” SİTE “ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.2.4. İÇERİK : “Türkiye Klinikleri” ” SİTE “yi ve /veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.2.5.

” KULLANICI SÖZLEŞMESİ ” : “Türkiye Klinikleri”nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle “Türkiye Klinikleri” arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.3. HİZMETLERİN KAPSAMI 3.1. “Türkiye Klinikleri”, ” SİTE ” üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.3.2.

“Türkiye Klinikleri” ” SİTE ” bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, ” KULLANICI “nın “Türkiye Klinikleri” tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. “Türkiye Klinikleri”, bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.3.3.

Türkiye Klinikleri”nin ” SİTE ” üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; – Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak. – – Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.4.

GENEL HÜKÜMLER 4.1. “Türkiye Klinikleri”, ” SİTE ” dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.4.2. ” Türkiye Klinikleri”‘nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla ” SİTE ” üzerinde işlem yapabilirler.

Kullanıcıların, ” SİTE ” dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, “Türkiye Klinikleri”nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, “Türkiye Klinikleri”ne açıkladığı ve/veya ” SİTE “ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin “Türkiye Klinikleri”ne açıkladığı ve/veya ” SİTE “ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

” KULLANICI ” ” SİTE ” dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “Türkiye Klinikleri” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.4.3.

SİTE ” dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı “Türkiye Klinikleri”nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, “Türkiye Klinikleri” çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Türkiye Klinikleri” yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır.

“Türkiye Klinikleri”, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.4.4. ” KULLANICI “lar, ” SİTE “yi kullanarak, “Türkiye Klinikleri”nin, diğer ” KULLANICI “ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar.

 • ULLANICI “ların işbu ” SİTE Kullanım Koşulları” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri ” SİTE ” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “Türkiye Klinikleri”nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.4.5.
 • ULLANICI “lar, ” SİTE ” dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.

“Türkiye Klinikleri”, ” KULLANICI “lar tarafından “Türkiye Klinikleri”ne iletilen veya ” SİTE ” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.4.6.

” KULLANICI “lar, ” SİTE ” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “Türkiye Klinikleri”nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.4.7.

“Türkiye Klinikleri”, ” SİTE ” dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. “Türkiye Klinikleri”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. ” KULLANICI “lar, “Türkiye Klinikleri”nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar.

 1. Türkiye Klinikleri” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “Türkiye Klinikleri” tarafından yapılabilir.
 2. Türkiye Klinikleri” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, ” KULLANICI “lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.4.8.

” SİTE ” üzerinden, “Türkiye Klinikleri”nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya “İÇERİK”lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link’ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır.

” SİTE ” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “Türkiye Klinikleri”nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.4.9. “Türkiye Klinikleri”, ” SİTE ” üzerinden ” KULLANICILAR ” tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve ” KULLANICI Sözleşmesi” hükümleri doğrultusunda kullanabilir.

Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “Türkiye Klinikleri” aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, ” SİTE “nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.5.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 5.1. Bu ” SİTE ” dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu ” SİTE “nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “Türkiye Klinikleri”nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “Türkiye Klinikleri”ne aittir.

Kullanıcılar, “Türkiye Klinikleri” hizmetlerini, “Türkiye Klinikleri” bilgilerini ve “Türkiye Klinikleri”nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “Türkiye Klinikleri”nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

 • İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları” dâhilinde “Türkiye Klinikleri” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “Türkiye Klinikleri”nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.5.2.
 • İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları” dâhilinde “Türkiye Klinikleri” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “Türkiye Klinikleri”; “Türkiye Klinikleri” hizmetleri, “Türkiye Klinikleri” bilgileri, “Türkiye Klinikleri” telif haklarına tabi çalışmaları, “Türkiye Klinikleri” ticari markaları, “Türkiye Klinikleri” ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.6.

SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER “Türkiye Klinikleri”, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu ” SİTE Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda ” SİTE “‘da ilan ederek değiştirebilir. İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları” kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.7. MUCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Türkiye Klinikleri” işbu ” SİTE Kullanım Koşulları”, gizlilik politikası ve ” KULLANICI Sözleşmesi”nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

Bu ve bunun gibi durumlar, “Türkiye Klinikleri” açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “Türkiye Klinikleri”nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Türkiye Klinikleri”nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu ” SİTE Kullanım Koşulları” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır.

İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları” “Türkiye Klinikleri” tarafından ” SİTE ” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır.

Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini ” SİTE “yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “Türkiye Klinikleri”, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek ” SİTE ” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.30.03.2014 Gizlilik Bildirimi → Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz.

Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz. → www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

→ www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri.

www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

→ www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır: -Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak, -Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak, -Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek, -Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek, -Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek, -Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

→ www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla; -Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sorumlu tutulamayacağını, -Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini, -Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

→ Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir: -Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda, -İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında, -Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında -Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

→ Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır. → Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. → Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

[email protected] 04.04.2014

Kronik insan ne demek?

Başlığın diğer anlamları için Kronik (anlam ayrımı) sayfasına bakınız. Kronik ya da süreğen, müzmin, vücudun herhangi bir parçasında var olan, uzun süreli devam eden, kimi zaman hayat boyu düzelmeyen ve tedavi imkânları daha sınırlı kabul edilen hastalık türüdür.

Kronik hastalıklar tedavi edilir mi?

Kronik hastalıklar, uzun süren, tamamen tedavi edilemeyen ve bu nedenle sıklıkla tekrarlanan tedaviler gerektiren hastalıklardır. İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte kronik hastalıklar da artış göstermiştir ve bu rahatsızlıklar büyük ölçüde ileri yaşlarda ortaya çıkmaktadır.

Kronik hasta kimlere denir?

Kronik hastalık, kişinin uzun süre yaşamında yer alan, kontrol edici ilaçlar ve tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınabilen rahatsızlıklardır. Örneğin; diyabet, deri hastalıklarından sedef hastalığı, bazı romatizmal rahatsızlıklar, akciğer hastalıklarından koah, astım gibi rahatsızlıklar bu hastalık grubuna girer.

Kronik hastalıklar kişinin hayatında uzun süre yer alır Kronik hastalıklar, kişinin hayatını daha uzun sürede etkilerler. Bu hastalıkların tedavisi mevcuttur. Alevlenmelerle kendini gösterebilen bu rahatsızlıklar, bu dönemde tedavi edilmelidir. Bu süreç boyunca kontrol edici ilaçlarla rahatsızlığın düzenlenmesi gerekir.

Bu sebeplerle hastalar belli aralıklarla doktora başvurmalıdır. *Bu içeriğin geliştirilmesinde Tıbbi Direktörlük katkı sağlamıştır. *Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.

Kronik hastalığı nelere yol açar?

Kronik hastalıkların belirtileri bazen ilk zamanlarda anlaşılmayabiliyor. Kronik hastalıkların tedavisi kronik hastalık teşhisine göre uzman doktor tarafından karar verilip uygulanıyor. Son birkaç yılda tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın hayatında büyük değişimlere sebep olan covid-19 salgını ile birlikte, kronik hastalıklar daha sık gündeme gelmeye başlamıştır ve bu yönde yapılan araştırmalarda artış gözlemlendi. Kronik Ne Demek Kronik hastalıklar; birçok nedenden ötürü oluşabilen, yaşam boyunca süregelen; bu sebeple de bireyin yaşam kalitesini düşürebilen hastalıklardır. Bu hastalıklar, bireyde erken yaşta herhangi bir belirti göstermese de, ilerleyen dönemde ortaya çıkabilir.

Ronik hastalıklar, bütünüyle ve kesin olarak tedavi edilemez, fakat belli ilaçlar ve belli tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınabilir. Alevlenmelerle ortaya çıkan bu hastalıklar, erken müdahale ile tedavi edilmeye başlanmalıdır ve bireyin düzenli olarak hekime görünmesi gerekebilir. Vücut sisteminin bir bölgesine yerleşen kronik hastalık sebebiyle o bölgede organ ve dokuların yeteri kadar fonksiyon gösterememesi sonucu birtakım belirti ve bulgular ortaya çıkabilir.

Bu belirtilerin ortaya çıkması zaman alabilir ve belirtilerin şiddeti değişkenlik gösterir. Bazı dönemlerde ağır alevlenmelerle görülebilen hastalık, bazı dönemlerde daha düşük şiddette ortaya çıkabilir. Kronik hastalıkların uzun süreli oluşu; ağrılar, halsizlik, psiko-sosyal bozukluklar ve duygu durumsal sorunlara sebep olabilir.

Kronik hastalık nasıl olur?

Kronik Hastalıklar İle Tüm Merak Edilenler Tüm dünyayı alarma geçiren ve milyonlarca insanı etkileyen corona virüs ile birlikte kronik hastalıklar merak konusu oldu. Çünkü bu virüsün en çok yaşlıları ve kronik rahatsızlığı olanları etkilemesi bu hastalıklara olan soru işaretlerini de arttırdı.

Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı kronik hastalıklarla ilgili önemli bilgiler veriyor. Kronik hastalıklar nedir? Kronik hastalıklar, birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkan ve kişinin yaşamı boyunca devam eden sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Hayat kalitesinde azalmaya yol açan bu hastalıklar, erken dönemde belirti göstermeyebilir.

See also:  KRaat Ne Demek?

Ancak uzun dönem içerisinde yavaş gelişim gösterir. Kronik hastalıklar, düzenli olarak tıbbi müdahale gerektirir ve kişinin gündelik yaşam aktivitelerini sınırlar. Kronik hastalık çeşitleri nelerdir?

Bazı kanser türleri, Sürekli devam eden akciğer hastalıkları, Obezite, Tip 2 Şeker Hastalığı, KOAH, Astım, Kalp-damar hastalıkları, Hipertansiyon, Bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanmak, Böbrek hastalıkları, Eklem iltihabı.

Kronik hastalıkların özellikleri nelerdir?

Tam kür genellikle sağlanamaz ve genellikle orta yaşta baslar, ömür boyu sürer, Risk faktörleriyle karşılaşma ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçen süre çok uzun olabilir, Zaman zaman iyileşme dönemine girse de tekrarlar, Hastanın periyodik tıbbi bakımları vardır.

Kronik solunum yolu hastalıkları: Bu hastalıkların başında KOAH ve astım gelmektedir. Astım, hava yollarının çeşitli etkenlere verdiği aşırı yanıt nedeniyle oluşur. Bu aşırı yanıt neticesinde hırıltılı solunum, göğüs sıkışması, öksürük ve havaya açlık hissi özellikle geceleri ve sabahın erken saatlerinde belirgin olarak ortaya çıkar.

 1. OAH ise küçük hava yollarında meydana gelen yapısal değişiklikler ve daralma sonrasında solunum sistemindeki hava akımının sınırlanmasıdır.
 2. Eklem iltihapları: Artritler, bir ya da birden fazla eklemde şişlik ve hassasiyetin eşlik ettiği inflamasyon durumudur.
 3. Yol açtığı temel belirtiler ise yaş ilerledikçe ağırlaşan eklem ağrısı ve hareket kısıtlılığıdır.

Obezite: Vücut kitle indeksinin 30kg/m2‘nin üzerinde olması durumuna obezite, 40kg/m2’nin üzerine çıkmasına da morbid obezite adı verilir. Bu ölçümler vücutta normalden çok fazla yağın bulunduğunu gösterir. Tip 2 Şeker Hastalığı: Kronik metabolik bir hastalık olan Tip 2 Şeker Hastalığı, an şekerinin sürekli yüksek olması durumudur.

Kronik hastalığın özellikleri nelerdir?

Kronik Hastalıklar Nedir? – Kronik hastalıklar bireyin sağlığı üzerinde belirti ve semptomları sürekli devam eden, uzun süre devam eden ya da geniş bir zaman periyodunda gelişerek ilerleyen hastalıklara verilen isimdir. Kronik terimi genellikle seyri üç aydan fazla devam eden hastalıklar için kullanılır.

Yaygın kronik hastalıklar arasında artrit, astım, diyabet, kanser, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, Lyme hastalığı ve edinilmiş immün yetmezlik sendromu gibi bazı viral hastalıklar da bulunur. Hayat boyu devam ettiği için ölümle sonuçlanan hastalıklara ise ölümcül hastalık adı verilir. Gelişen tıp bilimi sayesinde bazı hastalıkların terminal hastalık durumundan kronik hastalık durumuna gelmesi mümkündür.

Örnek verilmesi gerekirse diyabet, yani şeker hastalığı bir zamanlar terminal hastalık sınıfında kabul ediliyordu. Ancak diyabet hastaları için insülin kullanılmasına başlanması, şeker hastası bireylerin hastalığın belirti ve semptomlarını yönetmeye başlamasına fırsat verdiği için artık kronik bir hastalık olarak kabul görmektedir.

Kronik hastalığı neden olur?

Kronik hastalık nedir? – Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre kronik hastalık, genellikle tam iyileştirilmeleri söz konusu olmayan, sürekliliği olan, yavaş ilerleyen, çoğu kez kalıcı sakatlıklar bırakan, oluşmasında sosyoekonomik, kişisel ve genetik etkenlerin rol aldığı, çoğunlukla nonenfeksiyöz (bulaşıcı olmayan) türde hastalıklardır.

Kronik hastalık genetik mi?

.: Ana Sayfa » Dergiler ve Kitaplar » Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı – Özel Konular » Halk Sağlığı Bakışıyla Türkiye’de Kronik Hastalıklar – Kronik Hastalıkların Gelişiminde Çevresel Faktörler Environmental Factors in the Development of Chronic Diseases H. Hilal ANDAN a, Ali CEYLAN a a Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD, Diyarbakır, TÜRKİYE Andan HH, Ceylan A. Kronik hastalıkların gelişiminde çevresel faktörler. ÖZET Kronik hastalıkların gelişiminde genetik faktörler oldukça önemlidir ancak sadece genetik faktörler nesiller arasında hastalıkların prevelansının neredeyse ikiye katlanmasını açıklayamamaktadır. Bu durum ancak yaygın çevresel faktörlerin etkisi ile açıklanabilmektedir.

Epigenetik alanında yapılan çalışmalar stresten çeşitli kimyasallara kadar değişen çevresel faktörlerin DNA’nın metilasyonunu ve ifadesini değiştirebildiğini göstermektedir. Çeşitli pestisitler nörolojik, endokrin, gelişimsel bozukluklar, üreme ve solunum sistemi hastalıkları ve kanserlerle ilişkilendirilmiştir.

Pankreastaki oksidatif stresi artıran arsenik veya kadmiyum gibi diğer toksik maddeler de diyabete katkıda bulunabilir. Erken yaşlarda ağır metal, KOK ve pestisit maruziyeti düşük IQ ve davranış problemleriyle ilintilidir. Ayrıca Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların patogenezinde de çevresel maruziyet vardır.Çevresel maruziyetin kronik hastalıklar üzerindeki etkisini aydınlatmak için yapılacak ileri çalışmalar kronik hastalık yükünün azaltılmasına yardımcı olabilir.

Üzerine klinik çalışmalar henüz yapılmamış kimyasal toksik maddelerin açığa çıkarıldığı günümüzde, sağlık profesyonelleri, halk sağlığı araştırmacıları ve klinisyenler çevresel kirleticileri tanımalı, araştırmalı ve kronik etkileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Anahtar Kelimeler : Kronik hastalık; çevresel etki; çevresel kirleticiler; endokrin bozucular ABSTRACT Genetic factors are very important in the development of chronic diseases, however, only genetic factors cannot account for almost the doubling of the prevalence of diseases between generations.

This can only be explained by the effect of widespread environmental factors. Studies in the field of epigenetics show that environmental factors ranging from stress to various chemicals can change the methylation and expression of DNA. Various pesticides have been associated with neurological, endocrine, developmental disorders, reproductive and respiratory system diseases and cancers.

Other toxic substances, such as arsenic or cadmium, which increase the oxidative stress in pancreas, may also contribute to diabetes. Low IQ and behavioral problems are associated with exposure to heavy metals, POPs (Persistent Organic Pollutants) and pesticides at early ages. Also there is environmental exposure to the pathogenesis of diseases such as Parkinson’s and Alzheimer’s.

Further studies to elucidate the effect of environmental exposure on chronic diseases may help to reduce the burden of chronic diseases. At the present time when chemical toxic substances that have not yet been studied clinically brought to daylight, health professionals, public health researchers and clinicians should recognize environmental pollutants, investigate and learn about their chronic effects.

Eywords : Chronic diseases; environmental impact; environmental pollutants; endocrine disruptors 1. KULLANIM KOŞULLARI 1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca ” SİTE ” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.

Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde ” SİTE “yi kullanmaktan vazgeçiniz. ” SİTE ” sahibi bu ” SİTE “de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, ” SİTE “‘yi, ” SİTE ” kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.1.2.

Bu ” SİTE “‘nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir (bundan böyle kısaca “Türkiye Klinikleri” olarak anılacaktır). ” SİTE “‘de sunulan hizmetler “Türkiye Klinikleri” tarafından sağlanmaktadır.1.3.

Bu ” SİTE “‘de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde ” SİTE “ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları “Türkiye Klinikleri” dilediği zaman değiştirebilir.

 1. Bu değişiklikler periyodik olarak ” SİTE “‘da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır.
 2. Türkiye Klinikleri” tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği ” SİTE ” hizmetlerinden yararlanan ve ” SİTE “ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.1.4.

İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları” 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; ” SİTE “yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları” ayrıca, “Türkiye Klinikleri” hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü ” KULLANICI Sözleşmesi”nin de ayrılmaz bir parçasıdır.2.

 • TANIMLAR 2.1.
 • SİTE ” : “Türkiye Klinikleri” tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.2.2.
 • ULLANICI : ” SİTE “ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.2.3.

LİNK : ” SİTE ” üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden ” SİTE “ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.2.4. İÇERİK : “Türkiye Klinikleri” ” SİTE “yi ve /veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.2.5.

” KULLANICI SÖZLEŞMESİ ” : “Türkiye Klinikleri”nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle “Türkiye Klinikleri” arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.3. HİZMETLERİN KAPSAMI 3.1. “Türkiye Klinikleri”, ” SİTE ” üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.3.2.

“Türkiye Klinikleri” ” SİTE ” bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, ” KULLANICI “nın “Türkiye Klinikleri” tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. “Türkiye Klinikleri”, bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.3.3.

“Türkiye Klinikleri”nin ” SİTE ” üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; – Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak. – – Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.4.

GENEL HÜKÜMLER 4.1. “Türkiye Klinikleri”, ” SİTE ” dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.4.2. ” Türkiye Klinikleri”‘nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla ” SİTE ” üzerinde işlem yapabilirler.

Kullanıcıların, ” SİTE ” dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, “Türkiye Klinikleri”nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, “Türkiye Klinikleri”ne açıkladığı ve/veya ” SİTE “ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin “Türkiye Klinikleri”ne açıkladığı ve/veya ” SİTE “ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

” KULLANICI ” ” SİTE ” dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “Türkiye Klinikleri” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.4.3.

 • SİTE ” dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı “Türkiye Klinikleri”nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, “Türkiye Klinikleri” çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Türkiye Klinikleri” yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır.

“Türkiye Klinikleri”, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.4.4. ” KULLANICI “lar, ” SİTE “yi kullanarak, “Türkiye Klinikleri”nin, diğer ” KULLANICI “ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar.

ULLANICI “ların işbu ” SİTE Kullanım Koşulları” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri ” SİTE ” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “Türkiye Klinikleri”nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.4.5. ” KULLANICI “lar, ” SİTE ” dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.

“Türkiye Klinikleri”, ” KULLANICI “lar tarafından “Türkiye Klinikleri”ne iletilen veya ” SİTE ” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.4.6.

” KULLANICI “lar, ” SİTE ” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “Türkiye Klinikleri”nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.4.7.

“Türkiye Klinikleri”, ” SİTE ” dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. “Türkiye Klinikleri”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. ” KULLANICI “lar, “Türkiye Klinikleri”nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar.

Türkiye Klinikleri” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “Türkiye Klinikleri” tarafından yapılabilir. “Türkiye Klinikleri” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, ” KULLANICI “lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.4.8.

” SİTE ” üzerinden, “Türkiye Klinikleri”nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya “İÇERİK”lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link’ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır.

” SİTE ” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “Türkiye Klinikleri”nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.4.9. “Türkiye Klinikleri”, ” SİTE ” üzerinden ” KULLANICILAR ” tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve ” KULLANICI Sözleşmesi” hükümleri doğrultusunda kullanabilir.

Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “Türkiye Klinikleri” aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, ” SİTE “nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.5.

 • FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 5.1.
 • Bu ” SİTE ” dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu ” SİTE “nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “Türkiye Klinikleri”nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “Türkiye Klinikleri”ne aittir.

Kullanıcılar, “Türkiye Klinikleri” hizmetlerini, “Türkiye Klinikleri” bilgilerini ve “Türkiye Klinikleri”nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “Türkiye Klinikleri”nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları” dâhilinde “Türkiye Klinikleri” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “Türkiye Klinikleri”nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.5.2. İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları” dâhilinde “Türkiye Klinikleri” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “Türkiye Klinikleri”; “Türkiye Klinikleri” hizmetleri, “Türkiye Klinikleri” bilgileri, “Türkiye Klinikleri” telif haklarına tabi çalışmaları, “Türkiye Klinikleri” ticari markaları, “Türkiye Klinikleri” ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.6.

SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER “Türkiye Klinikleri”, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu ” SİTE Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda ” SİTE “‘da ilan ederek değiştirebilir. İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

 1. İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları” kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.7.
 2. MUCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Türkiye Klinikleri” işbu ” SİTE Kullanım Koşulları”, gizlilik politikası ve ” KULLANICI Sözleşmesi”nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

Bu ve bunun gibi durumlar, “Türkiye Klinikleri” açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “Türkiye Klinikleri”nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Türkiye Klinikleri”nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu ” SİTE Kullanım Koşulları” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır.

İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları” “Türkiye Klinikleri” tarafından ” SİTE ” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır.

Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini ” SİTE “yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “Türkiye Klinikleri”, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek ” SİTE ” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.30.03.2014 Gizlilik Bildirimi → Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz.

Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz. → www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

→ www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri.

www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

→ www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır: -Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak, -Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak, -Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek, -Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek, -Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek, -Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

→ www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla; -Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sorumlu tutulamayacağını, -Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini, -Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

 1. Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 2. Sitesini kullanıcılara kapatabilir: -Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda, -İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında, -Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında -Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

→ Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır. → Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

 • Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
 • Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • Kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır.
 • Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

[email protected] 04.04.2014

Akut ve kronik ne demek?

.: Home Page » Journals and Books » Turkiye Klinikleri Child Psychiatry – Special Topics » 2016 – Volume 2 » 2 – Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Özel Sayısı Çocuk ve Ergende Akut ve Kronik Hastalığa Uyum Adjustment to Acute and Chronic Disease in Child and Adolescent Mehmet Fatih CEYLAN a a Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics.2016;2(2):13-7 Article Language: TR ÖZET Akut hastalıklar hızlı başlayan ve kısa süreli hastalıklardır. Genel olarak akut hastalıklar kısa süreli ve işlevselliği bozmadığı için çocuklar çoğu zaman ciddi bir uyum bozukluğuna yol açmazlar. Diğer taraftan, kronik hastalıklar uzun süren ve bakım gerektiren hastalıklardır.

 1. Ronik hastalıklara uyumda çocuk, aile, hastalık ve sağlık hizmetlerinin özellikleri önem taşır.
 2. Çocuk uyum sağlayabilmek için kronik hastalıkla birlikte yaşamayı öğrenmek zorundadır.
 3. Hastalık çocuğu işgal eden ve denetlenemeyen yabancı bir parça gibi değil kendinden bir parça gibi anlamlandırılması uyum sürecini kolaylaştıracaktır.
See also:  10 Euro Ne Kadar?

Anahtar Kelimeler : Akut hastalık; kronik hastalık; uyum, psikolojik ABSTRACT Acute diseases are conditions with immediate beginning and short duration. In general, owing to their short duration and less impact on functional impairment acute diseases do not cause a significant adjustment problem.

 1. Conversely, chronic disease are conditions with long duration and cause a significant care burden.
 2. The characteristics of the child, family, disease and health services are important in adjustment to chronic disorders.
 3. To reach adjustment, the child has to learn to live with the disease.
 4. The adjustment process will be facilitated if the disease were perceived as an internal part instead of external and dominating uncontrollable foreign object.

Keywords : Acute disease; chronic disease; adaptation, psychological 1. TERMS OF USE 1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as ” SITE “), please read the conditions below.

If you do not accept these terms, please cease to use the ” SITE,” ” SITE ” owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the ” SITE,” ” SITE ” terms of use anytime they want.1.2. The owner of the ” SITE ” is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

(From now on it is going to be referred as “Turkiye Klinikleri”, shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the ” SITE ” are provided by “Turkiye Klinikleri.” 1.3. Anyone accessing the ” SITE ” with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use.

In this contract hereby, “Turkiye Klinikleri” may change the stated terms anytime. These changes will be published in the ” SITE ” periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the ” SITE ” are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by “Turkiye Klinikleri.” 1.4.

The “Terms of Use” hereby is published in the website with the last change on March 30 th 2014 and the ” SITE ” is activated by enabling the access to everyone. The “Terms of Use” hereby is also a part of the any ” USER Contract” was and/or will be done with the users using “Turkiye Klinikleri” services with or without a fee an inseparable.2.

DEFINITIONS 2.1. ” SITE “: A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by “Turkiye Klinikleri” and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.2.2. USER : A natural person or a legal identity accessing to the ” SITE ” through online settings.2.3.

LINK: A link enabling to access to another website through the ” SITE “, the files, the context or through another website to the ” SITE “, the files and the context.2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the “Turkiye Klinikleri”, ” SITE ” and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.2.5.

USER CONTRACT”: An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services “Turkiye Klinikleri” will provide and “Turkiye Klinikleri”.3. SCOPE OF THE SERVICES 3.1. “Turkiye Klinikleri” is completely free to determine the scope and quality of the services via the ” SITE “.3.2.

To benefit the services of “Turkiye Klinikleri” ” SITE “, the ” USER ” must deliver the features that will be specified by “Turkiye Klinikleri”. “Turkiye Klinikleri” may change this necessity any time single-sided.3.3. Not for a limited number, the services “Turkiye Klinikleri” will provide through the ” SITE ” for a certain price or for free are; – Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

 1. Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.4.
 2. GENERAL PROVISIONS 4.1.
 3. Turkiye Klinikleri” is completely free to determine which of the services and contents provided in the ” SITE ” will be charged.4.2.
 4. People benefiting from the services provided by “Turkiye Klinikleri” and using the website can use the ” SITE ” only according to the law and only for personal reasons.

Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the ” SITE “. Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of “Turkiye Klinikleri”s and/or other third parties’, they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri” and/or ” SITE ” to the third parties.

” USER ” agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the ” SITE “, s/he will not be using these actions or with other ways to compete with “Turkiye Klinikleri”, directly or indirectly.4.3.

The services provided and the context published within the ” SITE ” by third parties is not under the responsibility of “Turkiye Klinikleri”, institutions collaborated with “Turkiye Klinikleri”, “Turkiye Klinikleri” employee and directors, “Turkiye Klinikleri” authorized salespeople.

Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. “Turkiye Klinikleri” does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.4.4.

” USER “s cannot act against “Turkiye Klinikleri”, other ” USER “s and third parties by using the ” SITE “. “Turkiye Klinikleri” has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding ” USER “s actions on the ” SITE ” against the rules of the hereby “Terms of Use” and the law.4.5.

 1. USER “s accept and undertake that the information and context they provided to the ” SITE ” are accurate and legal.
 2. Turkiye Klinikleri” is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to “Turkiye Klinikleri” by the ” USER “s, or uploaded, changed and provided through the ” SITE ” by them and whether these information are safe, accurate and legal.4.6.

” USER “s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of “Turkiye Klinikleri” and a third party, encroaching and attacking on personal rights within the ” SITE ” in accordance with the Turkish Commercial Code Law.4.7.

Turkiye Klinikleri” reserves the right to change the services and the context within the ” SITE ” anytime. “Turkiye Klinikleri” may use this right without any notification and timelessly. ” USER “s have to make the changes and/or corrections “Turkiye Klinikleri” required immediately. Any changes and/or corrections that are required by “Turkiye Klinikleri”, may be made by “Turkiye Klinikleri” when needed.

Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by “Turkiye Klinikleri” and were not made on time by the ” USER “s belongs completely to the users.4.8. “Turkiye Klinikleri” may give links through the ” SITE ” to other websites and/or “CONTEXT “s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties.

These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. “Turkiye Klinikleri” does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the ” SITE “, folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.4.9.

“Turkiye Klinikleri” may use the information provided to them by the “USERS” through the ” SITE ” in line with the terms of the ” PRIVACY POLICY ” and ” USER CONTRACT “. It may process the information or classify and save them on a database. “Turkiye Klinikleri” may also use the USER ‘s or visitor’s identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the ” SITE ” they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.5.

PROPRIETARY RIGHTS 5.1. The information accessed through this ” SITE ” or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the ” SITE ” (all of them will be called as studies tied to “Turkiye Klinikleri”s copyrights) belongs to “Turkiye Klinikleri”.

Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the “Turkiye Klinikleri” services, “Turkiye Klinikleri” information and the products under copyright protection by “Turkiye Klinikleri”.

Within hereby “Terms of Use” unless explicitly permitted by “Turkiye Klinikleri” nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under “Turkiye Klinikleri” copyright protection.5.2. Within hereby “Terms of Use”, “Turkiye Klinikleri” reserves the rights for “Turkiye Klinikleri” services, “Turkiye Klinikleri” information, the products associated with “Turkiye Klinikleri” copyrights, “Turkiye Klinikleri” trademarks, “Turkiye Klinikleri” trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by “Turkiye Klinikleri”.6.

CHANGES IN THE TERMS OF USE “Turkiye Klinikleri” in its sole discretion may change the hereby “Terms of Use” anytime announcing within the ” SITE “. The changed terms of the hereby “Terms of Use” will become valid when they are announced. Hereby “Terms of Use” cannot be changed by unilateral declarations of users.7.

 • FORCE MAJEURE “Turkiye Klinikleri” is not responsible for executing late or never of this hereby “Terms of Use”, privacy policy and ” USER Contract” in any situation legally taken into account as force majeure.
 • Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of “Turkiye Klinikleri”, and “Turkiye Klinikleri” will not have any damage liability for these situations.

“Force majeure” term will be regarded as outside of the concerned party’s reasonable control and any situation that “Turkiye Klinikleri” cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.8.

 1. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby “Terms of Use” and managing the emerging legal relationships within this “Terms of Use” in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws.
 2. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.9.

CLOSING AND AGREEMENT Hereby “Terms of Use” come into force when announced in the ” SITE ” by “Turkiye Klinikleri”. The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the ” SITE “. “Turkiye Klinikleri” may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the ” SITE “.30.03.2014 Privacy Policy We recommend you to read the terms of use below before you visit our website.

 • In case you agree these terms, following our rules will be to your favor.
 • Please read our Terms of Use thoroughly.
 • Www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.
 • And is designed in order to inform physicians in the field of health www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information.

The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites.

www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information: -To enhance, improve and maintain the quality of the website -To generate visitor’s profile and statistical data -To determine the tendency of the visitors on using our website -To send print publications/correspondences -To send press releases or notifications through e-mail -To generate a list for an event or competition By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that; -Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

 1. Cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior, -Terms of use may change from time to time, -It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.
 2. Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

may block the website to users in the following events: -Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website, -Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity, -During various attacks to the website, -Disruption of the website because of a virus.

 • Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.
 • Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.
 • The information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Kronik hastalıklara ne iyi gelir?

Kronik hastalık çeşitleri nelerdir? – Dünya genelindeki toplumların çoğunda en sık görülen, hastaların günlük yaşamını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kronik hastalıkların başında: Kronik hastalıklar hem mortalite hem morbidite yönünden önemli hastalıklardır.

Kronik hastalıklar Hangi bölüm?

15 yaş üzeri hastaların iç organlarındaki sıkıntıları teşhis ve tedavi eden bölüm olan iç hastalıkları (Dahiliye) birimi, hastalıkların erken evrede teşhisinin yanı sıra hastalıklardan nasıl korunmak gerektiğine dair koruyucu bilgilendirmeyi de yapmaktadır.

Kronik hastalık raporu ne işe yarar?

Kronik hastalıklar için düzenlenen sağlık raporlarıyla, hastalar üç aylık tedavisi için gerekli ilaçları temin ederken katılım payı vermekten kurtuluyorlar. Uzman doktorun düzenlediği raporla, özellikli ilaçlarını sağlık ocaklarında pratisyen doktorlara reçete ettirebiliyorlar.

Akut ve kronik arasındaki fark nedir?

Akut Enflamasyon ve Kronik Enflamasyon Nedir? Akut Enflamasyon ve Kronik Enflamasyon Nedir? Enflamasyon; vücudumuzun savunma sisteminin,kendini korumak,hasar görmüş olan dokularını korumak için geliştirdiği bir yanıtıdır. Genelde iltihap veya yangı diye de adlandırılmaktadır.İyileşme sürecini kolaylaştırmak ve yeni doku oluşumunu sağlamak için oluşturulmuş bir düzenleme olarak başlar.

Akut enflamasyon yanıtındaki bu hızlı ve hayat kurtarıcı durum; sürekli bir hal aldığında (kronik ) artık bu durum hayat kurtarıcı olmaktan öteye geçer ve hastalık oluşturucu bir faktör halini alır. Vücudun kronik enflamasyonu sonrası karşılaşılan hastalıklar ise; diabet, kalp damar hastalıkları, kanser, hipertansiyon, metabolik sendrom, Parkinson, Alzheimer hastalığı, astım, otoimmün (hashimato, MS, crohn hastalığı gibi) hastalıklar sayılabilir. Bu hastalıkların tümünün aynı zamanda artan vücut yağ kitlesi ile bağlantılı olması ; kilodaki artışın, kronik inflamasyon ile doğru orantılı artarak yatkınlık oluşturduğunu göstermektedir. Akut enflamasyon fiziksel belirtileri ile kolayca anlaşılırken,kronik enflamasyon ancak bazı laboratuar testleri ile önceden fark edilebilir haldedir.

Kronik hastalığı olan engelli raporu alabilir mi?

Evet alabilirsiniz. Çünkü bu hastalıklar süregelen, kronik rahatsızlıktır.

Akut hastalık ne demek?

Akut Hastalık Ani gelişen, herhangi bir kaza, yaralanma sonucu ortaya çıkan, kısa süreli devam eden, tedavisi mümkün olan hastalıkları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Akut hastalığı olan çocukların tanılama işlemleri ve ilk müdahaleler yapıldıktan sonra, durumlarına göre yatarak ya da ayaktan tedavi edilir.

En çok ölüme neden olan kronik hastalıklar?

Ölümlerin en büyük nedenleri ise kronik obstrüktif akciğer hastalığı (450.000 ölüm); inme (400.000 ölüm) ve iskemik kalp hastalıkları (350.000 ölüm) oldu. Mesleki yaralanmalar, ölümlerin yüzde 19’una (360.000 ölüm) neden oldu.

Kronik hastalıklar önlenebilir mi?

Obezite, diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi birçok kronik hastalık için bir risk faktörüdür. uygun kanser taramalarınızı yaptırın. Rutin sağlık kontrolleri sayesinde kronik hastalıklara erken tanı konabilir, risk faktörlerinin tespiti ile kronik hastalıklar önlenebilir.

Kronik hastalık kaç ay sürer?

Kronik Hastalıklar İle Tüm Merak Edilenler Tüm dünyayı alarma geçiren ve milyonlarca insanı etkileyen corona virüs ile birlikte kronik hastalıklar merak konusu oldu. Çünkü bu virüsün en çok yaşlıları ve kronik rahatsızlığı olanları etkilemesi bu hastalıklara olan soru işaretlerini de arttırdı.

Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı kronik hastalıklarla ilgili önemli bilgiler veriyor. Kronik hastalıklar nedir? Kronik hastalıklar, birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkan ve kişinin yaşamı boyunca devam eden sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Hayat kalitesinde azalmaya yol açan bu hastalıklar, erken dönemde belirti göstermeyebilir.

See also:  Diz ARıSıNa Ne Iyi Gelir?

Ancak uzun dönem içerisinde yavaş gelişim gösterir. Kronik hastalıklar, düzenli olarak tıbbi müdahale gerektirir ve kişinin gündelik yaşam aktivitelerini sınırlar. Kronik hastalık çeşitleri nelerdir?

Bazı kanser türleri, Sürekli devam eden akciğer hastalıkları, Obezite, Tip 2 Şeker Hastalığı, KOAH, Astım, Kalp-damar hastalıkları, Hipertansiyon, Bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanmak, Böbrek hastalıkları, Eklem iltihabı.

Kronik hastalıkların özellikleri nelerdir?

Tam kür genellikle sağlanamaz ve genellikle orta yaşta baslar, ömür boyu sürer, Risk faktörleriyle karşılaşma ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçen süre çok uzun olabilir, Zaman zaman iyileşme dönemine girse de tekrarlar, Hastanın periyodik tıbbi bakımları vardır.

Kronik solunum yolu hastalıkları: Bu hastalıkların başında KOAH ve astım gelmektedir. Astım, hava yollarının çeşitli etkenlere verdiği aşırı yanıt nedeniyle oluşur. Bu aşırı yanıt neticesinde hırıltılı solunum, göğüs sıkışması, öksürük ve havaya açlık hissi özellikle geceleri ve sabahın erken saatlerinde belirgin olarak ortaya çıkar.

OAH ise küçük hava yollarında meydana gelen yapısal değişiklikler ve daralma sonrasında solunum sistemindeki hava akımının sınırlanmasıdır. Eklem iltihapları: Artritler, bir ya da birden fazla eklemde şişlik ve hassasiyetin eşlik ettiği inflamasyon durumudur. Yol açtığı temel belirtiler ise yaş ilerledikçe ağırlaşan eklem ağrısı ve hareket kısıtlılığıdır.

Obezite: Vücut kitle indeksinin 30kg/m2‘nin üzerinde olması durumuna obezite, 40kg/m2’nin üzerine çıkmasına da morbid obezite adı verilir. Bu ölçümler vücutta normalden çok fazla yağın bulunduğunu gösterir. Tip 2 Şeker Hastalığı: Kronik metabolik bir hastalık olan Tip 2 Şeker Hastalığı, an şekerinin sürekli yüksek olması durumudur.

Kronik hastalığın özellikleri nelerdir?

Kronik Hastalıklar Nedir? – Kronik hastalıklar bireyin sağlığı üzerinde belirti ve semptomları sürekli devam eden, uzun süre devam eden ya da geniş bir zaman periyodunda gelişerek ilerleyen hastalıklara verilen isimdir. Kronik terimi genellikle seyri üç aydan fazla devam eden hastalıklar için kullanılır.

Yaygın kronik hastalıklar arasında artrit, astım, diyabet, kanser, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, Lyme hastalığı ve edinilmiş immün yetmezlik sendromu gibi bazı viral hastalıklar da bulunur. Hayat boyu devam ettiği için ölümle sonuçlanan hastalıklara ise ölümcül hastalık adı verilir. Gelişen tıp bilimi sayesinde bazı hastalıkların terminal hastalık durumundan kronik hastalık durumuna gelmesi mümkündür.

Örnek verilmesi gerekirse diyabet, yani şeker hastalığı bir zamanlar terminal hastalık sınıfında kabul ediliyordu. Ancak diyabet hastaları için insülin kullanılmasına başlanması, şeker hastası bireylerin hastalığın belirti ve semptomlarını yönetmeye başlamasına fırsat verdiği için artık kronik bir hastalık olarak kabul görmektedir.

Kronik hastalığı neden olur?

Kronik hastalık nedir? – Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre kronik hastalık, genellikle tam iyileştirilmeleri söz konusu olmayan, sürekliliği olan, yavaş ilerleyen, çoğu kez kalıcı sakatlıklar bırakan, oluşmasında sosyoekonomik, kişisel ve genetik etkenlerin rol aldığı, çoğunlukla nonenfeksiyöz (bulaşıcı olmayan) türde hastalıklardır.

Akut ve kronik hastalık ne demek?

.: Home Page » Journals and Books » Turkiye Klinikleri Child Psychiatry – Special Topics » 2016 – Volume 2 » 2 – Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Özel Sayısı Çocuk ve Ergende Akut ve Kronik Hastalığa Uyum Adjustment to Acute and Chronic Disease in Child and Adolescent Mehmet Fatih CEYLAN a a Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics.2016;2(2):13-7 Article Language: TR ÖZET Akut hastalıklar hızlı başlayan ve kısa süreli hastalıklardır. Genel olarak akut hastalıklar kısa süreli ve işlevselliği bozmadığı için çocuklar çoğu zaman ciddi bir uyum bozukluğuna yol açmazlar. Diğer taraftan, kronik hastalıklar uzun süren ve bakım gerektiren hastalıklardır.

Kronik hastalıklara uyumda çocuk, aile, hastalık ve sağlık hizmetlerinin özellikleri önem taşır. Çocuk uyum sağlayabilmek için kronik hastalıkla birlikte yaşamayı öğrenmek zorundadır. Hastalık çocuğu işgal eden ve denetlenemeyen yabancı bir parça gibi değil kendinden bir parça gibi anlamlandırılması uyum sürecini kolaylaştıracaktır.

Anahtar Kelimeler : Akut hastalık; kronik hastalık; uyum, psikolojik ABSTRACT Acute diseases are conditions with immediate beginning and short duration. In general, owing to their short duration and less impact on functional impairment acute diseases do not cause a significant adjustment problem.

 1. Conversely, chronic disease are conditions with long duration and cause a significant care burden.
 2. The characteristics of the child, family, disease and health services are important in adjustment to chronic disorders.
 3. To reach adjustment, the child has to learn to live with the disease.
 4. The adjustment process will be facilitated if the disease were perceived as an internal part instead of external and dominating uncontrollable foreign object.

Keywords : Acute disease; chronic disease; adaptation, psychological 1. TERMS OF USE 1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as ” SITE “), please read the conditions below.

 1. If you do not accept these terms, please cease to use the ” SITE,” ” SITE ” owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the ” SITE,” ” SITE ” terms of use anytime they want.1.2.
 2. The owner of the ” SITE ” is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

(From now on it is going to be referred as “Turkiye Klinikleri”, shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the ” SITE ” are provided by “Turkiye Klinikleri.” 1.3. Anyone accessing the ” SITE ” with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use.

 1. In this contract hereby, “Turkiye Klinikleri” may change the stated terms anytime.
 2. These changes will be published in the ” SITE ” periodically and they will be valid when they are published.
 3. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the ” SITE ” are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by “Turkiye Klinikleri.” 1.4.

The “Terms of Use” hereby is published in the website with the last change on March 30 th 2014 and the ” SITE ” is activated by enabling the access to everyone. The “Terms of Use” hereby is also a part of the any ” USER Contract” was and/or will be done with the users using “Turkiye Klinikleri” services with or without a fee an inseparable.2.

DEFINITIONS 2.1. ” SITE “: A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by “Turkiye Klinikleri” and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.2.2. USER : A natural person or a legal identity accessing to the ” SITE ” through online settings.2.3.

LINK: A link enabling to access to another website through the ” SITE “, the files, the context or through another website to the ” SITE “, the files and the context.2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the “Turkiye Klinikleri”, ” SITE ” and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.2.5.

USER CONTRACT”: An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services “Turkiye Klinikleri” will provide and “Turkiye Klinikleri”.3. SCOPE OF THE SERVICES 3.1. “Turkiye Klinikleri” is completely free to determine the scope and quality of the services via the ” SITE “.3.2.

To benefit the services of “Turkiye Klinikleri” ” SITE “, the ” USER ” must deliver the features that will be specified by “Turkiye Klinikleri”. “Turkiye Klinikleri” may change this necessity any time single-sided.3.3. Not for a limited number, the services “Turkiye Klinikleri” will provide through the ” SITE ” for a certain price or for free are; – Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

 1. Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.4.
 2. GENERAL PROVISIONS 4.1.
 3. Turkiye Klinikleri” is completely free to determine which of the services and contents provided in the ” SITE ” will be charged.4.2.
 4. People benefiting from the services provided by “Turkiye Klinikleri” and using the website can use the ” SITE ” only according to the law and only for personal reasons.

Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the ” SITE “. Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of “Turkiye Klinikleri”s and/or other third parties’, they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri” and/or ” SITE ” to the third parties.

” USER ” agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the ” SITE “, s/he will not be using these actions or with other ways to compete with “Turkiye Klinikleri”, directly or indirectly.4.3.

The services provided and the context published within the ” SITE ” by third parties is not under the responsibility of “Turkiye Klinikleri”, institutions collaborated with “Turkiye Klinikleri”, “Turkiye Klinikleri” employee and directors, “Turkiye Klinikleri” authorized salespeople.

 1. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party.
 2. Turkiye Klinikleri” does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.4.4.

” USER “s cannot act against “Turkiye Klinikleri”, other ” USER “s and third parties by using the ” SITE “. “Turkiye Klinikleri” has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding ” USER “s actions on the ” SITE ” against the rules of the hereby “Terms of Use” and the law.4.5.

 • USER “s accept and undertake that the information and context they provided to the ” SITE ” are accurate and legal.
 • Turkiye Klinikleri” is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to “Turkiye Klinikleri” by the ” USER “s, or uploaded, changed and provided through the ” SITE ” by them and whether these information are safe, accurate and legal.4.6.

” USER “s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of “Turkiye Klinikleri” and a third party, encroaching and attacking on personal rights within the ” SITE ” in accordance with the Turkish Commercial Code Law.4.7.

 • Turkiye Klinikleri” reserves the right to change the services and the context within the ” SITE ” anytime.
 • Turkiye Klinikleri” may use this right without any notification and timelessly.
 • USER “s have to make the changes and/or corrections “Turkiye Klinikleri” required immediately.
 • Any changes and/or corrections that are required by “Turkiye Klinikleri”, may be made by “Turkiye Klinikleri” when needed.

Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by “Turkiye Klinikleri” and were not made on time by the ” USER “s belongs completely to the users.4.8. “Turkiye Klinikleri” may give links through the ” SITE ” to other websites and/or “CONTEXT “s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties.

 • These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside.
 • Turkiye Klinikleri” does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the ” SITE “, folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.4.9.

“Turkiye Klinikleri” may use the information provided to them by the “USERS” through the ” SITE ” in line with the terms of the ” PRIVACY POLICY ” and ” USER CONTRACT “. It may process the information or classify and save them on a database. “Turkiye Klinikleri” may also use the USER ‘s or visitor’s identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the ” SITE ” they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.5.

PROPRIETARY RIGHTS 5.1. The information accessed through this ” SITE ” or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the ” SITE ” (all of them will be called as studies tied to “Turkiye Klinikleri”s copyrights) belongs to “Turkiye Klinikleri”.

Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the “Turkiye Klinikleri” services, “Turkiye Klinikleri” information and the products under copyright protection by “Turkiye Klinikleri”.

Within hereby “Terms of Use” unless explicitly permitted by “Turkiye Klinikleri” nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under “Turkiye Klinikleri” copyright protection.5.2. Within hereby “Terms of Use”, “Turkiye Klinikleri” reserves the rights for “Turkiye Klinikleri” services, “Turkiye Klinikleri” information, the products associated with “Turkiye Klinikleri” copyrights, “Turkiye Klinikleri” trademarks, “Turkiye Klinikleri” trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by “Turkiye Klinikleri”.6.

CHANGES IN THE TERMS OF USE “Turkiye Klinikleri” in its sole discretion may change the hereby “Terms of Use” anytime announcing within the ” SITE “. The changed terms of the hereby “Terms of Use” will become valid when they are announced. Hereby “Terms of Use” cannot be changed by unilateral declarations of users.7.

 1. FORCE MAJEURE “Turkiye Klinikleri” is not responsible for executing late or never of this hereby “Terms of Use”, privacy policy and ” USER Contract” in any situation legally taken into account as force majeure.
 2. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of “Turkiye Klinikleri”, and “Turkiye Klinikleri” will not have any damage liability for these situations.

“Force majeure” term will be regarded as outside of the concerned party’s reasonable control and any situation that “Turkiye Klinikleri” cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.8.

LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby “Terms of Use” and managing the emerging legal relationships within this “Terms of Use” in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.9.

CLOSING AND AGREEMENT Hereby “Terms of Use” come into force when announced in the ” SITE ” by “Turkiye Klinikleri”. The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the ” SITE “. “Turkiye Klinikleri” may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the ” SITE “.30.03.2014 Privacy Policy We recommend you to read the terms of use below before you visit our website.

 1. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor.
 2. Please read our Terms of Use thoroughly.
 3. Www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.
 4. And is designed in order to inform physicians in the field of health www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information.

The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites.

 1. Www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website.
 2. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information: -To enhance, improve and maintain the quality of the website -To generate visitor’s profile and statistical data -To determine the tendency of the visitors on using our website -To send print publications/correspondences -To send press releases or notifications through e-mail -To generate a list for an event or competition By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that; -Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior, -Terms of use may change from time to time, -It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided. Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

may block the website to users in the following events: -Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website, -Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity, -During various attacks to the website, -Disruption of the website because of a virus.

 • Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.
 • Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.
 • The information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.