Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Largopen Ne IE Yarar?

Largopen Ne IE Yarar

Largopen hangi hastalıklara iyi gelir?

LARGOPEN, duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır: Akut bakteriyel sinüzit (kafa kemiklerindeki boşluklarda bakterilere bağlı gelişen iltihap Orta kulak iltihabı, Akut streptokokkal bademcik iltihabı ve farenjit (bir bakterinin neden olduğu

Largopen Antibiyotik nerede kullanılır?

Mide ülserinde günde 4 kez 500 mg, oniki parmak bağırsağı ülserinde günde iki kez 1000 mg diğer ilaçlar ile birlikte kullanılır. Riskli hastalarda kalp iç zarı enfeksiyonlarının önlenmesi için diş çekimi gibi işlemlerden bir saat önce 3 g, 6 saat sonra 1.5 g alınır.

Largopen antibiyotik kaç gün kullanılır?

Mide ülserleri: Başka antibiyotikler ve mide ülserlerini tedavi etmede kullanılan diğer ilaçlarla birlikte, 7 gün boyunca, günde iki kez 750 mg veya 1g. Ameliyat sırasında oluşabilecek kalp enfeksiyonunun önlenmesi: Doz, yapılacak ameliyatın tipine göre değişkenlik gösterir.

Largopen şurup nedir ve ne için kullanılır?

LARGOPEN, duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır : Bademcik iltihabı (tonsillit), kafa kemiklerindeki boşluklarda gelişen iltihap (sinüzit), orta kulak iltihabı, boğaz enfeksiyonu gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarında Bronşit, zatürree gibi

Largopen iyi bir antibiyotik mi?

LARGOPEN bakteri denilen mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklarda kullanılan bir antibiyotiktir. Amoksisilin, bakterilerin hücre duvarlarını bozarak ölümlerine neden olur. LARGOPEN tablet 1 g amoksisilin içerir ve beyaz-beyazımsı, bir yüzü ‘L’ baskılı, oblong tablet görünümündedir.

Largopen antibiyotik aç mı tok mu?

LARGOPEN, aç veya tok karnına alınabilir. Hamilelik: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. LARGOPEN, ancak hekim tarafından gerekli görüldüğü durumlarda gebelikte dikkatli kullanılabilir.

Antibiyotikler ne için kullanılır?

Antibiyotik – Bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından büyük öneme sahip antibiyotik ilaçlar bakterilerin çoğalmasını önlemekte ve/veya bakterileri öldürerek sağlığımızı geri kazanmamızı sağlamaktadır.20.

yüzyılda bilim dünyasında çığır açan gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemdeki en büyük gelişmelerden biri binlerce hatta milyonlarca insanın bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle ölmesini önleyen penisilinin, daha sonraki yıllarda da diğer antibiyotiklerin bulunmasıdır. Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından çok büyük öneme sahip ilaçlardır.

Bu kimyasal maddeler, bakterilerin çoğalmasını önlemekte ve/veya bakterileri öldürmektedir. Penisilinin 1928 yılında bulunmasından sonraki yıllarda sıtma, tüberküloz ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadelede çok güçlü silahlar olan ilaçlar / antibiyotikler geliştirilmiştir.

 1. Antibiyotik, bakterinin üremesini durduran veya bakteriyi öldüren ilaçtır.
 2. Antibiyotikler topraktaki mikroorganizmalardan doğal olarak üretilebileceği gibi laboratuvarlarda kimyasal yollarla yapay olarak da üretilmektedir.
 3. Ancak günümüzde, konu ile ilgili mevcut “tablo” endişe verici olmaya başlamıştır.

Şöyle ki, Dünya, beklenen yaşam süresindeki artış ve sağlığın geliştirilmesinde anahtar rol oynamış olan enfeksiyon hastalıklarını tedavi etmedeki gücünü koruyamaz ise, 21.yüzyılda bu güne dek olan gelişmeler gerileyecek, hatta tersine dönebilecektir.

 1. Çünkü Dünya genelinde ve Türkiye dahil pek çok ülkenin bir gerçeği olan “antibiyotiklerin gereksiz ya da bilinçsiz kullanımı”, bilimin insanlığa kazandırmış olduğu bu gücün kaybedilmesine yol açacaktır.
 2. Ne yazık ki dünyamızda bu güç kaybı süreci başlamıştır.
 3. Gereksiz, yanlış, uygunsuz antibiyotik kullanımı, halk sağlığının önemli bir sorundur.

Dünya Sağlık Örgütü 18 Kasım gününü “Antibiyotik Farkındalık Günü” olarak belirlemiş ve çeşitli etkinliklerle akılcı antibiyotik kullanımının önemine dikkat çekmektedir. Dünya sağlık Örgütünün verdiği bilgilere göre, tüm Dünya’da kullanılan antibiyotiklerin yarısından fazlası uygun olmayan şekilde reçete edilmekte, satılmakta ya da kullanılmaktadır.

Hastalığa yol açan mikroorganizmaları bakteri, virüs ve mantar olarak tanımlarız. Antibiyotikler sadece bakterilerin yol açtığı hastalıkların tedavisinde kullanılır ise etkili olur. Virüslerin yol açtığı grip, soğuk algınlığı, bronşit, zatüre ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde etkisiz olduklarından antibiyotik kullanılmamalıdır.

Uygun tanılı hastalıkların tedavisi veya profilaksi dediğimiz koruyucu yaklaşımında antibiyotikleri kullanmalıyız. Aksi taktirde antibiyotik direncine yol açarız. Antibiyotik direnci, bakterilerin o grup antibiyotiğin varlığına rağmen üreyebilmesi ve enfeksiyon yapabilmesi ve daha sonra antibiyotiğe ihtiyaç duyulduğunda artık o antibiyotik o bakteriye karşı işe yaramaz hale gelmesidir.

 • Bu durum, yalnızca antibiyotiği uygun olmayan biçimde kullanan kişi açısından değil, sonradan yapısı değişerek dirençli hale gelen bakteriye yakalanma riski olan herkes için tehlike oluşturmaktadır.
 • Antibiyotik Direnci Neden Önemli? Eskiden iyileşip taburcu olabileceğiniz bir enfeksiyondan ötürü uzun süre hastanede yatabilir hatta ölebilirsiniz.

Dirençli bakteri nedeni ile hastanede izolasyon kurallarının uygulandığı özel bakım görürsünüz. Bu sosyal izolasyon hastanın psikolojisi etkileyebilir. Hastanede yatış maliyeti artar. Dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisi daha kompleks ve daha pahalıdır.

 1. Temas yolu ile bir hastadan çok koyla bulaşabildiğinden hastanede salgınlara yol açabilir.
 2. İş gücü kaybı artar.
 3. Antibiyotik direnci sizi hasta etmeyebilir ancak çevreniz için bulaştırıcı bir kaynak görevi(taşıyıcı) görebilirsiniz.
 4. Hastanede yatış süresi uzar.
 5. Mevcut eski antibiyotiklere karşı direnç gelişmesi sebebiyle yeni nesil antibiyotiklerin etkililiği de düşük olabilmekte, güçlü yeni kuşak antibiyotiklerin geliştirilmesi ve kullanılması hastalık bakım maliyetlerini çok arttırabilmektedir.

Yeni bir antibiyotiğin geliştirilmesi ve kullanıma sunulması yaklaşık 10 yıl süren bilimsel çalışmalarla mümkün olmaktadır. Ne var ki uygunsuz kullanımlar sonucunda uzun süreçler sonucu geliştirilen antibiyotikler kullanılmaz hale gelmektedir Hem hastalar hem de doktorlarda antibiyotik bilincinin geliştirilmesi gereklidir.

 • Antibiyotik reçetelemek tüm hekimlere verilen bir yetki olmasına karşın toplumda ve hastanede karşılaşılan antibiyotik dirençli hastalıkların tedavisi için Enfeksiyon Hastalıkları uzman doktorları yetkindir.
 • Acil servisler hayati durumlara (felç, trafik kazası, kalp krizi, vb.) müdahale etmek içindir.

Kan, idrar, dışkı, akıntı kültürü gibi ileri mikrobiyolojik incelemeler acil servislere başvurulduğunda yapılamamaktadır. Bu nedenle bilinç kaybının olmadığı tüm enfeksiyonlar poliklinik şartlarında ilgili uzman hekimler tarafından değerlendirilmeli, ileri tetkikler yapılarak gerekiyor ise antibiyotik reçetelenmelidir.

 • Bu konuda topluma düşen, antibiyotiklerin hekim tanısı
 • •Antibiyotik başlanmadan önce mutlaka hastalığa yol açan bakteriyi ortaya koyabilmek için kültür alınmalıdır.
 • •Antibiyotik ağrıyı dindirmez, burun akıntısını, öksürüğü hafifletmez.
 • •Antibiyotikler ateş düşürmez.
 • •Her antibiyotik her hastalıkta kullanılmaz.
 • •Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır
 • •Antibiyotiklerin etkisi en erken 72 saatte ortaya çıkabilir, hatta kemik enfeksiyonları gibi uzun süre antibiyotik tedavisi gerektiren hastalıklarda bu süre aylar olarak ifade edilir.

•Antibiyotikler virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. Yaygın ve yanlış kullanıldığında ise hızla direnç gelişen antibiyotik, esas etki beklediğimiz bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde etkisiz hale gelir. •Hekim reçete ettiği antibiyotikler, enfeksiyonu en etkili biçimde tedavi etmek ve direncin ortaya çıkma riskini azaltmak için doğru dozda, doğru şekilde ve reçetedeki uygun zaman aralıklarında alınarak uygun biçimde kullanılmalıdır.

 1. Her antibiyotik her hastalıkta kullanılmaz.
 2. Hastaların, daha önceki hastalığında kullandığı antibiyotiğin, tekrar benzer hastalığa yakalansa bile hekime danışmadan kullanmaması gerektiği konusunda bilinçli olması gerekmektedir Hasta kendisini iyi hissetse bile tedaviyi hekimin belirttiği Süreden önce sonlandır mamalıdır.

Antibiyotikler olması gerekenden daha kısa süreli kullanıldığında; bakteri antibiyotikle tanışır, kendi savunmasını geliştirir bakteri de yok edilmemiş olur. Bir daha aynı bakteri ortaya çıktığında, bu kez o antibiyotik o bakteriye etki etmeyebilir, Çünkü önceden karşılaşmış ve direnç mekanizmalarını geliştirmiş olabilir.

 1. •Antibiyotikler karaciğeri yorabilir ama kalıcı etkisi yoktur; bazı antibiyotiklerin böbrekte kalıcı hasarlar bırakabildiği bilinmektedir; bu nedenle doktor önerisi olmaksızın kendi kendine, gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır.
 2. •Grip ya da nezle gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin tedavide yeri olmadığını unutulmamalıdır.
 3. •Güvenli olmayan antibiyotikler gebelikte veya emzirme ile, bebekte hasar oluşturabilir; bu nedenle doktor önerisi olmaksızın kendi kendine, gereksiz uygunsuz Antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır.
 4. Sonuç olarak; gereksiz antibiyotik kullanımın Önüne geçerek bakteriyelen feksiyonlara/ bulaşıcı hastalıklara karşı en önemli silahımız olan antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek için antibiyotikleri bilinçli-doğru kullanma konusunda toplum olarak farkındalığımızı artırmamız gerekmektedir.

Doktorunuzdan gereksiz yere antibiyotik yazmasını lütfen talep etmeyiniz ve akılcı antibiyotik tüketiniz (etkin doz, doğru süre ve aralık). Unutulmaması gereken “Sağlık en önemli varlığımız olduğu gibi bilinçsizlik, en büyük sağlıksızlıktır. * Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. : Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi – Sağlık Rehberi

Largopen kaç saat?

Amoksisilin dozu 30 mg/kg/gündür. Uygulama 12 saatte bir kez eşit bölünmüş dozlarda yapılmalıdır.40 kg veya üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanmalıdır. Az duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda ağır enfeksiyon dozları uygulanır.

Antibiyotiği vücuttan atmak için ne yapmalı?

Antibiyotiklerin çoğu karaciğer ve böbrek yoluyla vücuttan atılırlar. Bu nedenle karaciğer ve böbrekte tahribat yapabilmektedir. Böbrek ve karaciğer hastalarında, antibiyotik tedavisi gerekiyorsa düşük dozlu veya böbrek-karaciğer atılımı olmayan ilaçlar tercih edilmelidir.

Antibiyotik kaçıncı günden sonra etki eder?

Antibiyotik – Bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından büyük öneme sahip antibiyotik ilaçlar bakterilerin çoğalmasını önlemekte ve/veya bakterileri öldürerek sağlığımızı geri kazanmamızı sağlamaktadır.20.

Yüzyılda bilim dünyasında çığır açan gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemdeki en büyük gelişmelerden biri binlerce hatta milyonlarca insanın bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle ölmesini önleyen penisilinin, daha sonraki yıllarda da diğer antibiyotiklerin bulunmasıdır. Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından çok büyük öneme sahip ilaçlardır.

Bu kimyasal maddeler, bakterilerin çoğalmasını önlemekte ve/veya bakterileri öldürmektedir. Penisilinin 1928 yılında bulunmasından sonraki yıllarda sıtma, tüberküloz ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadelede çok güçlü silahlar olan ilaçlar / antibiyotikler geliştirilmiştir.

Antibiyotik, bakterinin üremesini durduran veya bakteriyi öldüren ilaçtır. Antibiyotikler topraktaki mikroorganizmalardan doğal olarak üretilebileceği gibi laboratuvarlarda kimyasal yollarla yapay olarak da üretilmektedir. Ancak günümüzde, konu ile ilgili mevcut “tablo” endişe verici olmaya başlamıştır.

Şöyle ki, Dünya, beklenen yaşam süresindeki artış ve sağlığın geliştirilmesinde anahtar rol oynamış olan enfeksiyon hastalıklarını tedavi etmedeki gücünü koruyamaz ise, 21.yüzyılda bu güne dek olan gelişmeler gerileyecek, hatta tersine dönebilecektir.

 • Çünkü Dünya genelinde ve Türkiye dahil pek çok ülkenin bir gerçeği olan “antibiyotiklerin gereksiz ya da bilinçsiz kullanımı”, bilimin insanlığa kazandırmış olduğu bu gücün kaybedilmesine yol açacaktır.
 • Ne yazık ki dünyamızda bu güç kaybı süreci başlamıştır.
 • Gereksiz, yanlış, uygunsuz antibiyotik kullanımı, halk sağlığının önemli bir sorundur.

Dünya Sağlık Örgütü 18 Kasım gününü “Antibiyotik Farkındalık Günü” olarak belirlemiş ve çeşitli etkinliklerle akılcı antibiyotik kullanımının önemine dikkat çekmektedir. Dünya sağlık Örgütünün verdiği bilgilere göre, tüm Dünya’da kullanılan antibiyotiklerin yarısından fazlası uygun olmayan şekilde reçete edilmekte, satılmakta ya da kullanılmaktadır.

Hastalığa yol açan mikroorganizmaları bakteri, virüs ve mantar olarak tanımlarız. Antibiyotikler sadece bakterilerin yol açtığı hastalıkların tedavisinde kullanılır ise etkili olur. Virüslerin yol açtığı grip, soğuk algınlığı, bronşit, zatüre ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde etkisiz olduklarından antibiyotik kullanılmamalıdır.

Uygun tanılı hastalıkların tedavisi veya profilaksi dediğimiz koruyucu yaklaşımında antibiyotikleri kullanmalıyız. Aksi taktirde antibiyotik direncine yol açarız. Antibiyotik direnci, bakterilerin o grup antibiyotiğin varlığına rağmen üreyebilmesi ve enfeksiyon yapabilmesi ve daha sonra antibiyotiğe ihtiyaç duyulduğunda artık o antibiyotik o bakteriye karşı işe yaramaz hale gelmesidir.

 • Bu durum, yalnızca antibiyotiği uygun olmayan biçimde kullanan kişi açısından değil, sonradan yapısı değişerek dirençli hale gelen bakteriye yakalanma riski olan herkes için tehlike oluşturmaktadır.
 • Antibiyotik Direnci Neden Önemli? Eskiden iyileşip taburcu olabileceğiniz bir enfeksiyondan ötürü uzun süre hastanede yatabilir hatta ölebilirsiniz.

Dirençli bakteri nedeni ile hastanede izolasyon kurallarının uygulandığı özel bakım görürsünüz. Bu sosyal izolasyon hastanın psikolojisi etkileyebilir. Hastanede yatış maliyeti artar. Dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisi daha kompleks ve daha pahalıdır.

Temas yolu ile bir hastadan çok koyla bulaşabildiğinden hastanede salgınlara yol açabilir. İş gücü kaybı artar. Antibiyotik direnci sizi hasta etmeyebilir ancak çevreniz için bulaştırıcı bir kaynak görevi(taşıyıcı) görebilirsiniz. Hastanede yatış süresi uzar. Mevcut eski antibiyotiklere karşı direnç gelişmesi sebebiyle yeni nesil antibiyotiklerin etkililiği de düşük olabilmekte, güçlü yeni kuşak antibiyotiklerin geliştirilmesi ve kullanılması hastalık bakım maliyetlerini çok arttırabilmektedir.

Yeni bir antibiyotiğin geliştirilmesi ve kullanıma sunulması yaklaşık 10 yıl süren bilimsel çalışmalarla mümkün olmaktadır. Ne var ki uygunsuz kullanımlar sonucunda uzun süreçler sonucu geliştirilen antibiyotikler kullanılmaz hale gelmektedir Hem hastalar hem de doktorlarda antibiyotik bilincinin geliştirilmesi gereklidir.

Antibiyotik reçetelemek tüm hekimlere verilen bir yetki olmasına karşın toplumda ve hastanede karşılaşılan antibiyotik dirençli hastalıkların tedavisi için Enfeksiyon Hastalıkları uzman doktorları yetkindir. Acil servisler hayati durumlara (felç, trafik kazası, kalp krizi, vb.) müdahale etmek içindir.

Kan, idrar, dışkı, akıntı kültürü gibi ileri mikrobiyolojik incelemeler acil servislere başvurulduğunda yapılamamaktadır. Bu nedenle bilinç kaybının olmadığı tüm enfeksiyonlar poliklinik şartlarında ilgili uzman hekimler tarafından değerlendirilmeli, ileri tetkikler yapılarak gerekiyor ise antibiyotik reçetelenmelidir.

 • Bu konuda topluma düşen, antibiyotiklerin hekim tanısı
 • •Antibiyotik başlanmadan önce mutlaka hastalığa yol açan bakteriyi ortaya koyabilmek için kültür alınmalıdır.
 • •Antibiyotik ağrıyı dindirmez, burun akıntısını, öksürüğü hafifletmez.
 • •Antibiyotikler ateş düşürmez.
 • •Her antibiyotik her hastalıkta kullanılmaz.
 • •Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır
 • •Antibiyotiklerin etkisi en erken 72 saatte ortaya çıkabilir, hatta kemik enfeksiyonları gibi uzun süre antibiyotik tedavisi gerektiren hastalıklarda bu süre aylar olarak ifade edilir.

•Antibiyotikler virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. Yaygın ve yanlış kullanıldığında ise hızla direnç gelişen antibiyotik, esas etki beklediğimiz bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde etkisiz hale gelir. •Hekim reçete ettiği antibiyotikler, enfeksiyonu en etkili biçimde tedavi etmek ve direncin ortaya çıkma riskini azaltmak için doğru dozda, doğru şekilde ve reçetedeki uygun zaman aralıklarında alınarak uygun biçimde kullanılmalıdır.

 1. Her antibiyotik her hastalıkta kullanılmaz.
 2. Hastaların, daha önceki hastalığında kullandığı antibiyotiğin, tekrar benzer hastalığa yakalansa bile hekime danışmadan kullanmaması gerektiği konusunda bilinçli olması gerekmektedir Hasta kendisini iyi hissetse bile tedaviyi hekimin belirttiği Süreden önce sonlandır mamalıdır.
See also:  Marjinal Ne Demek?

Antibiyotikler olması gerekenden daha kısa süreli kullanıldığında; bakteri antibiyotikle tanışır, kendi savunmasını geliştirir bakteri de yok edilmemiş olur. Bir daha aynı bakteri ortaya çıktığında, bu kez o antibiyotik o bakteriye etki etmeyebilir, Çünkü önceden karşılaşmış ve direnç mekanizmalarını geliştirmiş olabilir.

 1. •Antibiyotikler karaciğeri yorabilir ama kalıcı etkisi yoktur; bazı antibiyotiklerin böbrekte kalıcı hasarlar bırakabildiği bilinmektedir; bu nedenle doktor önerisi olmaksızın kendi kendine, gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır.
 2. •Grip ya da nezle gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin tedavide yeri olmadığını unutulmamalıdır.
 3. •Güvenli olmayan antibiyotikler gebelikte veya emzirme ile, bebekte hasar oluşturabilir; bu nedenle doktor önerisi olmaksızın kendi kendine, gereksiz uygunsuz Antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır.
 4. Sonuç olarak; gereksiz antibiyotik kullanımın Önüne geçerek bakteriyelen feksiyonlara/ bulaşıcı hastalıklara karşı en önemli silahımız olan antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek için antibiyotikleri bilinçli-doğru kullanma konusunda toplum olarak farkındalığımızı artırmamız gerekmektedir.

Doktorunuzdan gereksiz yere antibiyotik yazmasını lütfen talep etmeyiniz ve akılcı antibiyotik tüketiniz (etkin doz, doğru süre ve aralık). Unutulmaması gereken “Sağlık en önemli varlığımız olduğu gibi bilinçsizlik, en büyük sağlıksızlıktır. * Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. : Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi – Sağlık Rehberi

Antibiyotik ne kadar sürede vücuttan atılır?

Antibiyotik Bittikten Kaç Gün Sonra Vücuttan Atılır? – Bu ilaç vücuda alındıktan sonra 35-40 saat sonra vücuttan atılır.

Largopen çocuklara verilir mi?

Yenidoğan ve 3 aylıktan küçük çocuklarda uygulanacak en yüksek doz vücut ağırlığının kilogramı başına 30 mg günlük dozu geçmemelidir. Yaşlılarda kullanımı: Genç hastalar için önerilen dozun aynısı önerilir.

8 saat arayla antibiyotik içilir mi?

Öncelikle. Antibiyotik kullanımı gerçekten zorunlu mu sorusuna kesin bir, “evet” yanıtınız olmalıdır. Yani bu ilacı kullanmanızı bir hekim önermiş veya reçete etmiş olmalıdır. Zaten Sağlık Bakanlığının yeni düzenlemeleri sonrası hekim reçetesi olmadan eczanelerden kendiliğinizden antibiyotiğe ulaşmanız da artık mümkün değildir.

Ama yine de uyarı olarak söylemeliyim kendiliğinizden, eş-dost-akrabadan veya konu-komşudan “bu durum antibiyotik kullanmadan geçmeyecek” önerisini almış olmamalısınız çünkü akılcı olmayan antibiyotik kullanımı birçok sorunun nedenidir. Akıl dışı antibiyotik kullanımı tüm dünyada önemli bir sorundur ancak ülkemiz bu anlamda açık ara dünya birincisidir.

Bu nedenle kullanacak olduğunuz antibiyotiğin “akılcı” olduğunun bilinmesi veya değerlendirilmesi şarttır. Antibiyotikler günümüzde en çok kullanılan ilaçların başında yer almaktadır. Bütün insanlar ömrü boyunca bir kaç kez antibiyotik kullanmak zorunda kalabilir.

 1. Ancak çoğu zaman antibiyotikler konusunda bilinmesi gerekenleri (örneğin antibiyotik kullanımı zorunlu mu, antibiyotikler nasıl etki gösterirler, antibiyotikler nasıl ve ne süre kullanılmalıdır gibi soruların yanıtı) bilmeden yani körlemesine kullanır ve dahası tedavi olmayı isteriz.
 2. Antibiyotik kullanımı ile ilgili bilinmesi gerekenleri aşağıdaki yazımda bütün detaylarıyla birlikte bulacaksınız.

Antibiyotik nedir? Önce bu sözcüğün anlamına bir bakalım; antibiyotik “anti” yani karşıt ve “biyo” yani yaşam anlamlarına gelen iki kelimecikten oluşur ve “yaşam karşıtı” anlamına gelir. Yani yaşayan bir canlıyı yok eden, öldüren veya üremesini engelleyen etkenlere antibiyotik adı verilir.

Burada hemen şunu belirtmem gerekir; hastalık etkeni mikroorganizmayı (mikrobu) öldüren bu maddeler aynı zamanda vücudumuzdaki “yararlı” (örneğin barsaklarımızda yaşayan ve bize çeşitli faydalar sağlayan) mikroorganizmaları da öldüreceğini bilmeliyiz. Antibiyotikler insanlarda ve hayvanlarda hastalık yapan mikroorganizmalara karşı kullanılan en önemli ilaçlardır.

Ancak nasıl oluyor da anlamı “yaşam karşıtı” olan bir madde mikrobu öldürürken canlı olan insana veya hayvana zarar vermiyor? Bunun cevabı mikrop hücresinin yapısı ile insan ve hayvan hücrelerinin arasındaki farklardan kaynaklanmaktadır. Örneğin en çok bilinen antibiyotiklerden olan penisilin bakterinin hücre duvarının yapımını önleyerek ve var olan duvarın da yıkılmasını sağlayarak mikroorganizmalar üzerinde yıkıcı etkisini gösterir ve sonuç olarak dış etkenlere karşı korumasız kalarak ölmesine neden olur.

Oysa insanlar ve hayvanlar çok hücreli canlılar oldukları için dış ortamlara karşı farklı koruma düzenekleri bulunmaktadır ve hücrelerinin etrafında hücre duvarı bulunmaz, Dolayısıyla da antibiyotik bizim hücrelerimizde neredeyse hiç etki gösteremez ama mikrobu yok ederek enfeksiyon hastalığının tedavi edilmesini sağlar.

Antibotiğin etki etmesi için ne gibi şartlar gereklidir? Antibiyotiğin etkili olabilmesi için öncelikle enfeksiyonun olduğu organa veya bölgeye ulaşması gerekmektedir. Bir cilt enfeksiyonunda yaranın üzerine antibiyotikli pomadın sürülmesi ilacı doğruca enfeksiyon bölgesine ulaştıracaktır, ancak enfeksiyon daha içerilerdeyse örneğin kafatasının içindeyse, uygulanan antibiyotiğin beyne taşınması gerekmektedir.

Bu nedenle bazı antibiyotikler, beyne geçişleri istenen düzeyde olmadığı için menenjit gibi enfeksiyonlarda tercih edilmezler. Ancak antibiyotiğin etkili olması için bundan daha fazlası gereklidir. Enfeksiyonun olduğu dokuya antibotik yeterince ulaşsa dahi o dokudaki düzeyi de önemlidir. Bir enfeksiyon hastalığının tedavisinde antibiyotiğin etkili olabilmesi için ilgili dokuda belirli bir düzeyin üzerinde olması hedeflenir.

Bu değer o mikrop için yapılan bilimsel araştırmalarla tespit edilir ve asgari etkin düzey (Minimum Inhibitory Concentration – MIC) denir. Bunun ne anlama geldiğini şu örnekle açıklamaya çalışayım: Yüzme bilmeyen yetişkin birisinin derinliği 50 cm olan olan bir süs havuzunda boğulması mümkün değilken, derinliği 2 metre olan bir havuzda ise neredeyse kurtulması mümkün değildir.

 • Yani su seviyesi belli bir değeri geçerse yüzme bilmeyen birisi boğulur ve ölür.
 • İşte mikroplar da belli bir düzeyin altında antibiyotiğe maruz kalırlarsa ölmezler, hatta süs havuzu örneğinde olduğu gibi biraz eğlenirler bile, dahası bu havuzda yüzmeyi öğrenip daha sonra boylarını aşan bir havuzda yüzerek hayatta kalmayı bile başarabilirler (biz buna antibiyotik direnci diyoruz).

Yani antibiyoikler enfeksiyonun olduğu dokuda MIC değerinin üzerinde olmalıdırlar, aksi taktirde mikroplar ölmedikleri gibi bir de antibiyotiğe karşı direnç kazanabilirler. Son olarak da antibiyotik enfeksiyonlu dokuda yeterince bulunsa bile mikrobun da bu antibiyotiğe karşı duyarlı olması, yani temas ettiğinde etkilenerek ölmesi gerekmektedir.

Mikroorganizmaların çeşitli mekanizmalarla kazanmış oldukları dirençler nedeniyle günümüzde enfeksiyon hastalıklarının tedavisi gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Antibiyotikleri nasıl kullanmalıyım? Bütün enfeksiyon hastalıklarında yukarıda sözünü ettiğim antibiyotiğin mikrop üzerinde etkili olabilmesi için gerekli olan asgari etkin düzeyler göz önünde bulundurulurak tedavi planı yapılır.

Hekiminiz sizin için ne şekilde önerdiyse antibiyotiğinizi öyle kullanmalısınız. Antibiyoiklerle tedavi sırasında açlık veya tokluk (genellikle) çok önemli değildir. Ayrıca ilacın alım sıklığını beslenme sıklığıyla belirlemek bazı sıkıntılara neden olabilir.

Günde üç defa, sekizer saat arayla alınması gereken bir ilacı sabah, öğlen ve akşam aldığınızda hastalığınızın tam olarak tedavi olamama riski bulunmaktadır. Bunun nedeni sabah kahvaltı ile öğle yemeği arasında 4-5 saat gibi kısa bir sürenin, ardından öğle ile akşam arasında 6-7 saat gibi istenene yakın bir sürenin, akşam ile sabah arasında ise 12-14 saat gibi çok uzun bir sürenin bulunmasıdır.

Sabah alınan dozun kanda ve dokularda oluşturduğu antibiyotik düzeyi daha düşmemişken öğle yemeğiyle birlikte yeniden alınmasıyla düzey fazlaca artarak istenmeyen etkilere neden olabilir. Burada daha yüksek antibiyotik düzeyleri ile mikropların daha fazla ölecekleri düşünülebilir, ancak vücudun bütün yaşayan hücreleri de adı “yaşam karşıtı” olan bu maddeye yüksek düzeylerle maruz kalmak zorunda kalacaktır.

 1. Bu nedenle de istenmeyen ya da yan etkiler, hatta kimi duyarlı kimselerde zehirlenmeler bile olabilir.
 2. Antibiyotik tedavisinin beslenme sıklığı ile uyuşturularak düzenlenmesinin esas sıkıntısı ise akşam alınan doz ile sabah alınan doz arasında 12-14 gibi çok uzun bir sürenin olmasıdır.
 3. Akşam alınan dozdan sonra antibiyotiğin düzeyi sabaha karşı etkili olamadığı düzeylere kadar düşecektir.

Bu da hastalığın etkin tedavisinin aksamasına, dahası mikropların tabiri yerindeyse azıcık nefes almalarına ve kendilerini toparlamalarına ve daha güçlü saldırmalarına ve direnç geliştirmelerine neden olabilir. Antibiyotiği ne süre kullanmalıyım? Enfeksiyon hastalıklarına neden olan etkenler bakteri yani mikroplardır ve bir hastalığın olması için üç-beş mikrop yeterli değildir.

İnsan gibi oldukça büyük bir canlıda hastalık oluşturmak için milyarlarca hatta trilyonlarca mikrobun bulunması gerekir. Dolayısıyla bir enfeksiyonda hastalık etkeni olan çok sayıda “düşman” bulunmaktadır. Hekim hastalığı teşhis ettiğinde mikroba yönelik antibiyotiği seçer ve bunu hastasına reçete ile verir.

Hekim tedavi süresini de mutlaka belirtir ve örneğin bu ilacı 7 gün kullanmalısınız der (tedavi süresi enfeksiyon hastalığına ve etkenine bağlı olarak bazen daha uzun veya daha kısa olabilir). Biz de 2-3 gün kadar kullandıktan sonra kendimizi iyi hissetmeye başlayınca ilacı almayı bırakırız.

İşte bu durumda bakın neler oluyor: Diyelim ki hasta olduğumuz anda vücudumuzda bir milyon mikrop vardı ve hekimimiz bize bir antibiyotik verdi, biz de ilk dozunu aldık, ilk dozla birlikte mikropların % 10’unun öldüğünü, geriye 900 bin mikrop kaldığını hayal edelim, yukarıda söz ettiğim şekilde kullandık ve tam saatinde ikinci dozunu aldık ve bir % 10 daha öldü, 810 bin mikrop kaldı.

Bu arada şunu da belirtmeliyim ilk ölenler zaten süs havuzunda bile boğulacak kadar zayıf olanlardır ve de kalanlar en güçlüleridir. Bu şekilde düzenli olarak günde üçer dozdan kullanmaya devam ettiğimizde 9. dozdan sonra vücutta kalan mikropların sayısı ilk baştakinin yaklaşık % 60’ından fazlası ölmüş olur.

Büyük miktarda “düşman” yok olduğu için de biz artık kendimizi eskisi kadar hasta hissetmeyiz, dahası iyi hissederiz ve ilaç kullanmayı bir anda bırakırız. Peki geri kalan az sayıda mikrobun en önemli özelliği nedir? Evet doğru tahmin ettiniz en sağlam olanlardır ve dahası bir savaştan deneyim kazanarak çıkmışlardır, yani artık sizin taktiklerinizi de bilmektedirler.

Bundan sonra bu sağlam, deneyimli ve yeni taktiklere sahip “düşmanların” ne yapacaklarını tahmin etmek hiç de zor değil. Bu durumda kendimizi ne kadar iyi hissetsek de antibiyotik tedavşsşnş sonuna kadar devam ettirmek son derece akıllıca olacaktır. Hatta diyebilirim ki mikroplara karşı antibiyotikler yardımıyla yapılan savaşta en önemli ve kritik günler kendimizi iyi hissettiğimiz günlerdir.

 • Antibiyotik kullanmama rağmen ateşim düşmedi, ne yapmalıyım? Bu durumda hastalığınızın nedeni bir bakteri (mikrop) olmayabilir (virüsler, mantarlar veya diğer etkenler olabilir) veya ilaç sizdeki hastalık kaynağına etkili olmayabilir (yani mikrop bu antibiyotiğe dirençlı olabilir).
 • Bu durumda derhal antibiyotiği size öneren doktorunuza danışmalı ve konudan haberdar olmasını sağlamalısınız.

Hekiminiz ilacınızı veya tedavinizi değiştirmeyi düşünecektir. Antibiyotik enfeksiyonuma iyi geldi ama döküntü yaptı, ilacı kullanmaya devam etmeli miyim? Antibiyotiğiniz enfeksiyonunuzun nedeni olan mikrobu öldürmüş veya öldürmekte ama vücudunuz alerji geliştirerek bu ilaca beklenmedik bir tepki vermiş olabilir.

 • Bu nedenle bu andan itibaren antibiyotik kullanmaya devam et me melisiniz ve ilacı almayı bırakıp, tedavinizin geri kalan kısmında hangi antibiyotiği kullanmanız gerektiğini öğrenmek için vakit kaybetmeden doktorunuza danışmalısınız.
 • Geçen sene de aynı hastalığa yakalanmıştım.
 • O zaman kullandığım ilacın aynısını alsam olur mu? Sizce? Olur mu? Bu sorunun yanıtını almak istiyorsanız bence ilk paragrafı yeniden okumalısınız.

Ramazan ayında oruç tutuyorum ama yaz aylarında iftar ile sahurun arası kısa, sahurla iftarın arası ise çok uzunken kış aylarında ise tam tersi. Bu durumda antibiyotik kullanmam gerekirse ne yapmalıyım? Ya da ilacımı bir defa iftarda, bir defa da sahurda alırsam aynı etkiyi elde eder miyim? Makalemin yukarıdaki kısımlarında okumuş olduğunuz üzere antibiyotiklerin etkili olup mikropları öldürebilmeleri (veya üremelerini engelleyebilmeleri) için kanda kritik olan (MİC) düzeylerin altına düşmemeleri gerekir.

Bu bilginin üzerine ilave olarak ilacın vücuttan uzaklaştırılması için gerekli süre de göz önüne alınarak antibiyotiklerin dozu ve uygulama sıklıkları belirlenir. Bu süreler belirlenirken insanların inançları ve ibadet şekilleri dikkate alınmaz, çünkü mikropların herhangi bir dini veya inancı yoktur.

Eğer ilaçlar 12 saatlik eşit aralıklarla alınması gerekliyse 11-13, hatta biraz daha zorlayarak 10-14 saat aralıklarla alınabilir. Ancak Haziran ayına denk gelen Ramazan aylarında olduğu gibi ilacın iftar ve sahurda alınması durumunda akşam 21:00 ile sabaha karşı 03:00 arasında 6 saat, 04:00 ile 21:00 arasında ise 18 saat aralık olur ki bu da öğlen saatlerinden itibaren ilacın kanınızda MİC değerinin altına düşeceği, dolayısıyla da mikropların ölmeyip bu ilaca karşı direnç geliştirmeleri için fırsat bulacakları anlamına geldiğini söyleyebiliriz (yukarıda verilen süs havuzu örneğini hatırlayın).

Boğaz enfeksiyonunda antibiyotik kaç gün kullanılmalı?

Bademcik İltihabı ve Ameliyatı – Bademcikler, her bir tarafta birer adet olmak üzere, boğazın arka kısmında kenarlarda bulunan, görüntüsü bademi andıran, oval şekilli dokulardır. Boğazda ve genizde, vücudun bağışıklık sisteminin bir parçası olarak, mikroplara karşı bir bariyer ve savunma işlevi gören dokular bulunur.

 • Bademcikler de, bu dokulardan biridir ve boyutları kişiden kişiye değişir.
 • Bazı insanlarda neredeyse gözle görülemeyecek kadar küçükken, bazı insanlarda birbirine değecek kadar büyük olabilirler.
 • Ergenlik döneminden sonra bademciklerin boyutları genellikle giderek küçülür.
 • Temel işlevleri mikroplara karşı savaşmak olan bademcikler, mikroplardan etkilenerek iltihaplanabilir, kendileri hastalık sebebi olabilirler.
See also:  AltNıN Gramı Ne Kadar?

Bademcik iltihabı kimlerde görülür? Bademcik iltihabından en sık 3-15 yaş arasındaki çocuklar etkilenir.2 yaşından küçük çocuklarda ise, bademcik iltihabına neredeyse hiç rastlanmaz. Bademcikler, özellikle çocukluk döneminde aktif olarak çalışır ve enfeksiyonlara karşı koruyucu rol oynarlar.

Belki de bu nedenle, ergenlikten sonra bademcik iltihabı görülme ihtimali düşer. Ancak, erişkinlerde ve hatta yaşlılarda da bademcik iltihabı görülebilir. Bademcik iltihabı, kış aylarında daha sık olmakla birlikte, her mevsim görülebilir. Her yıl tam olarak kaç kişinin bademcik iltihabına yakalandığını belirlemek çok güçtür.

Çünkü bademcik iltihabı, boğaz ağrısı yapan diğer nedenlerle çok karışır. Yine de, hemen herkesin hayatında en az bir kez bademcik iltihabından etkilendiği söylenebilir. Bademcik iltihabı neden olur? Bademcik iltihabı mikroplar nedeniyle olur. Bu mikroplar, virüsler ve bakteriler olmak üzere temelde iki grup altında toplanır.

Bademcik iltihabının sebebi çoğunlukla virüslerdir. Bakteriler ise, çocukluk dönemindeki bademcik iltihaplarının yaklaşık %30’undan, erişkin dönemdeki bademcik iltihaplarının %10 kadarından sorumludur. Bademcik iltihabına en çok neden olduğu bilinen bakteri, “Streptococcus pyogenes (A Gurubu Beta-hemolitik Streptokok)” olarak isimlendirilen ve toplumda “Beta” olarak bilinen bakteri türüdür.

Bademcik iltihabı bulaşıcı mıdır? Bademcik iltihabı bulaşıcıdır. Bademcik iltihabına sebep olan mikroplar, havadaki damlacıklarla ya da mikrop taşıyan biri ile direkt temas edilmesiyle sağlıklı insanlara geçer. Bu mikroplar, çocuk yuvaları, kreşler, okullar, bakım evleri, işyerleri, yurtlar gibi çok sayıda insanın bulunduğu, havalandırması kötü, kalabalık yerlerde kolaylıkla yayılabilir.

 1. Hasta olan birinin yakında hapşırması, burnunu temizlemesi, öksürmesi ile veya öpüşme yoluyla mikroplar vücuda girebilirler.
 2. Mikroplar, oyuncak, kitap, kalem, defter, telefon, bilgisayar, televizyon kumandası, kapı kolu, bardak gibi birçok eşyanın yüzeyinde de bulunabilirler.
 3. Bu yüzeylere temas sonrası eller yıkanmadan ağız veya buruna götürüldüğünde hastalık bulaşabilir.

Bu nedenle, hasta olan kişilerden ve kalabalık yerlerden mümkün olduğu kadar uzak durulması, kapalı mekânların iyi havalandırılması, ellerin sık yıkanması hastalıktan korunmak için çok önemlidir. Bakteri kaynaklı bademcik iltihabı olan hastalar, mikrop bulaştıktan sonraki 3-5 gün bulaştırıcı özellik taşır; uygun antibiyotik tedavisi başlandığında ise, 24-48 saat sonra bulaştırıcılık yok olur.

Tedavi edilmezse, bulaştırıcılık 2 haftaya kadar uzayabilir. Bademcik iltihabının belirtileri ve bulguları nelerdir? Bademcik iltihabının klasik belirtisi, boğaz ağrısıdır. Ağrı, kulaklara veya boyuna vurabilir. Boğaz ağrısının yanında ateş, yutma güçlüğü ve boyunda şişlikler görülebilir. Kırgınlık, halsizlik, huzursuzluk, eklem ağrıları sıktır.

Bunların yanında iştahsızlık, beslenme bozukluğu, salya, ağız kokusu, seste değişiklik, çeneyi açmakta güçlük, bulantı, kusma, ishal, vücutta döküntüler, baş ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük, gözlerde kızarıklık gibi belirtiler de olabilir.

Boğaz ağrısına burun akıntısı, öksürük, hapşırıkların eşlik ediyor olması, soğuk algınlığında olduğu gibi hastalığın virüs kaynaklı olduğunu; yüksek ateş, damakta nokta şeklinde kanamalar, dilde veya vücutta kırmızı döküntüler, boyunda şişkinlik gibi belirtiler ise, hastalığın bakteriyel kaynaklı olduğunu düşündürebilir.Küçük dili bir tarafa doğru itecek şekilde yumuşak damakta şişlik, ağzı açmakta güçlük, çenede-boyunda sertlik ve ağzın içinde sıcak patates varmış gibi konuşmanın bozulması, bademcik iltihabının apseleştiğinin belirtisi olabilir.Özellikle genç erişkinlerde, enfeksiyöz mononükleozis adı verilen virüs kaynaklı bir enfeksiyon nedeniyle şiddetli bademcik iltihabı ile birlikte boyunda ve vücuttaki diğer lenf bezlerinde şişlikler görülebilir.Bazı insanlarda enfeksiyon olmadan görülebilen, bademciklerin üzerinde doğal olarak bulunan çukurlukların içine yemek ve ölü hücre artıklarının dolmasıyla oluşan, krem renkli, çökelek/peynir kıvamında, kötü kokulu birikimler, iltihapla karıştırılmamalıdır. Bademcik iltihabı tanısı nasıl konur?

Bademcik iltihabı tanısını koymak için genellikle muayene yeterlidir. Muayene bulguları, bademcik iltihabının sebebi ve hastalığın derecesi hakkında fikir verir. Bademcik iltihabında, bademcikler normalde olduklarından daha şiş ve kızarık görünür. Bademciklerin üzeri genellikle beyaz-sarı renkli iltihapla örtülüdür.

Boğazda ve yumuşak damakta toplu iğne başı büyüklüğünde kırmızı kanama odakları, boyunda lenf bezi kaynaklı şişlikler saptanabilir. Bununla birlikte, bazen sadece muayene ile bademcik iltihabının bakteri veya virüs kaynaklı olup olmadığı belli olmayabilir. Enfeksiyonun derecesini ve niteliğini anlamak ve bakteri kaynaklı enfeksiyon olup olmadığını değerlendirmek için bazı durumlarda kan testleri yapılması ve/veya boğaz kültürü alınması gerekebilir.

Bazı merkezlerde kültüre göre daha hızlı sonuç veren bir boğaz sürüntüsü testi (hızlı antijen belirleme testi, rapid strep test) de uygulanabilmektedir. Bademcik iltihabı nasıl tedavi edilir? Bademcik iltihabının bir hekim tarafından tanınması ve uygun tedavinin bir hekim tarafından belirlenmesi önemlidir.

Bademcik iltihabının en sık rastlanan sebebi olan virüs kaynaklı enfeksiyonlar, özel bir tıbbi tedavi gerektirmeden genellikle iyileşir. Virüslerin sebep olduğu bademcik iltihaplarında, özel durumlar dışında antibiyotik kullanılmaz. Ancak, bademcik iltihabına bakterilerin sebep olduğu düşünülüyorsa, antibiyotik tedavisi gerekir.

Bu durumda antibiyotikler, hastalık süresini ve bulaştırıcılığı azaltır; hastalığın ilerlemesini ve ciddi sonuçların oluşmasını engeller. Bademcik iltihabında en sık kullanılan antibiyotikler, penisilin veya penisilin türevi ilaçlardır. Penisiline veya penisilin gurubu ilaçlara alerji varsa, başka grup antibiyotikler reçete edilir.

Antibiyotik tedavisine başlandıktan sonra 48 saat içinde rahatlama başlar. Hastalık belirtileri geçse bile, antibiyotiklerin doktorun önerdiği süre boyunca kullanılması önemlidir. Bazı hastalarda daha uzun süreli veya birden fazla kez antibiyotik tedavisi kullanılması gerekebilir. Ağrının ve diğer belirtilerin hafifletilmesi için, ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar, gargaralar ve boğaz spreyleri kullanılabilir.

Bademcik iltihabı olan çocuklara, “Reye Sendromu” olarak bilinen başka ciddi sorunlara yol açabileceği için aspirin verilmemelidir. Aşırı sıcak veya soğuk olmamak kaydıyla sıvı gıdalar, yumuşak besinler tüketilmeli; bol su içilmelidir. Havanın nemlendirilmesi işe yarayabilir.

Sigara ve her çeşit tütün ürünü ile toz, duman, uçucu kimyasal maddelere, gazlara maruz kalınmamalı; acı ve baharatlı yiyecekler ile gazlı içecekler tüketilmemelidir. Hastalık süresince mümkünse yorucu işlerden uzak durulmalı, istirahat edilmelidir. Şiddetli bademcik iltihabı olan veya yeterince sıvı alamayan bazı hastaların, hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekebilir.

Bademcik iltihabı ilerlerse, bademciklerde aşırı şişme nedeniyle solunum güçlüğü gelişebilir. Enfeksiyonun, bademciklerin etrafındaki derin dokulara yayılması sonucu selülit ve apse oluşumu görülebilir. Apse gelişmişse, boşaltılmalı ve hastalığın ilerlememesi için dikkatli şekilde tedavi edilmelidir.

 • A Gurubu Beta-hemolitik Streptokok kaynaklı bademcik iltihapları uygun şekilde tedavi edilmezse, kalp, eklemler, beyin ve böbrekleri etkileyen ve ciddi sonuçları olabilen ikincil hastalıklara da yol açabilir.
 • Penisilin grubu antibiyotiklerin kullanılmaya başlanması ile 1940’lı yıllardan sonra bu hastalıkların görülme sıklığı giderek azalmıştır.

Bakteriyel bademcik iltihabı nedeniyle ortaya çıkabilecek istenmeyen durumların önlenmesi için antibiyotik tedavisinin doktor tarafından önerilen süre boyunca (genellikle 10 gün) kullanılması önemlidir. Uygun tedavi ile bademcik iltihabının belirtileri genellikle 3-4 gün içinde geriler.

Ancak hastalığın tamamen düzelmesi uygun tedaviye rağmen 2 haftayı bulabilir. Tedavi başlanmasına rağmen, birkaç gün içinde belirtilerin şiddetlenmesi veya ek başka sıkıntıların ortaya çıkması halinde yeniden hekime başvurmak gerekir. Bademcik ameliyatı nedir? Bademciklerin cerrahi olarak alınması işlemine bademcik ameliyatı (tonsillektomi) adı verilir.

Antibiyotiklerin yaygın olmadığı yıllarda bademcik iltihabının tedavisi için sıkça yapılan bu ameliyat, günümüzde bu amaçla daha az uygulanmaktadır. Yine de, bademcik ameliyatları halen en sık yapılan ameliyatlardan biridir. Bademcik ameliyatı neden yapılır? Bademcik ameliyatı, sık bademcik iltihabı geçirenlerde, solunum bozukluğu ya da yutma güçlüğü yapacak derecede büyük bademcikleri olanlarda veya bademcikte tümör şüphesi varsa yapılır.

 • Sık tekrarlayan bademcik iltihabı nedeniyle ameliyat kararı verilmesi için, son 1 yıl içinde yediden fazla, son iki yıl içinde her yıl beşten fazla veya son üç yıl içinde her yıl üçten fazla bademcik iltihabı geçirilmiş olması ve bu enfeksiyonların bir hekim tarafından belgelenmiş olması gerekir.
 • Burada önemli olan husus, bademcik iltihabına ait belirtilerin, üst solunum yollarını ve boğazdaki dokuları etkileyen farenjit, nazofarenjit, grip gibi birçok hastalıkta da görülmesi ve bademcik iltihabının bu hastalıklarla karışabilmesidir.

Bu nedenle her seferinde gerçekten bademcik iltihabı mı geliştiğinin iyi ayırt edilmesi ve kayıt edilmesi gerekir. Antibiyotik kullanamayan, başka hastalıkları bulunan, daha önce apse gelişmiş hastalarda da ameliyat kararı verilebilir. Bademcik ameliyatı nasıl yapılır? Geçmişte lokal anestezi ile yapılabilen bademcik ameliyatları günümüzde genel anestezi ile yapılmaktadır.

 1. İşlem, ortalama olarak 30-60 dakika sürer ve bademciklerin gömülü oldukları yerden ayrılıp çıkarılması temeline dayanır.
 2. Ameliyat, bıçak (soğuk diseksiyon), elektrikli koter, radyofrekans, koblasyon, harmonik bıçak, termal enerji, lazer, mikrodebrider gibi çok çeşitli gereçlerle yapılabilir.
 3. Bu gereçlerin herhangi birinin diğerine belirgin bir üstünlüğü gösterilememiştir.

En sık uygulanan yöntem, aynı zamanda en eski ve sonuçları en iyi bilinen yöntem olan soğuk diseksiyon yöntemidir. Bademcikler çıkarıldıktan sonra var olan kanamalar durdurulur ve genellikle yara yeri açık bırakılarak ameliyat sonlandırılır. Bademcik ameliyatları genellikle günübirlik cerrahi şeklinde yapılan ameliyatlardır, ameliyattan sonra bir süre hasta izlenerek aynı gün taburcu edilebilir.

Bununla birlikte, hastanın durumuna ve doktorun tercihine göre ameliyattan sonra 1 veya daha fazla gece hastanede yatmak da gerekebilir. Bademcik ameliyatı riskli midir? Tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi bademcik ameliyatının da bazı riskleri bulunur. Genel anestezinin getirdiği risklerin yanında, bulantı, kusma, ağrı, ödem ve şişlik, solunum güçlüğü, enfeksiyon, ameliyat sahası ve etrafındaki diğer dokularda zedelenme gibi istenmeyen durumlar görülebilir.

Özellikle ameliyattan sonraki ilk 24 saat içinde ve yara yerindeki kabukların döküldüğü 1.-2. haftalar arasında yara yerinden kanama olabilir. Kanama, genellikle basit müdahale ile kontrol edilebilir, ancak daha ileri müdahaleleri gerektirecek kadar ciddi, hatta ölümcül olabilecek sonuçlara yol açabilir.

 • Erişkinlerde ameliyat sonrası kanama ihtimali çocuklara göre biraz daha fazladır.
 • Bu gibi istenmeyen durumlar, %2-4 arasında görülür; yaklaşık 15000’de 1 ölümle sonuçlanabilir.
 • Bademcik ameliyatından sonra neler beklenir? Bademcik ameliyatlarından sonra hemen herkeste ağrı görülür.
 • Derecesi kişiden kişiye değişmekle birlikte ağrı genellikle erişkinlerde daha çok hissedilir.

Ağrı kulaklara, çeneye, boyuna vurabilir ve genellikle günler içinde giderek azalır. Ameliyattan sonra iyileşme yaklaşık 2 hafta sürer. Ameliyattan sonra kişinin ses karakterinde değişiklikler olabilir. Ameliyattan sonraki dönemde sıvı alımı çok önemlidir.

İyileşme dönemi boyunca, yara yerini tahriş edecek ve kanama ihtimalini arttıracak sıcak ve katı gıdalardan uzak durulması, bol sıvı alınması ve yumuşak gıdaların tüketilmesi gerekir. Bademcikler alındıktan sonra, geride bademcik dokusu kalması gibi bir durum yok ise bir daha bademcik iltihabı gelişmez, ancak bu, bir daha boğaz enfeksiyonu görülmeyeceği anlamına gelmez.

Örneğin, bademcik ameliyatından iki yıl kadar sonra, boğaz enfeksiyonu geçirme sıklığı, hiç bademciği alınmamış çocuklarla aynı seviyeye gelir. * Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. : Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi – Sağlık Rehberi

Largopen 250 mg ne işe yarar?

LARGOPEN, bakteri denilen mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklarda kullanılan bir antibiyotiktir.

Antibiyotik 1 saat erken içilirse ne olur?

Antibiyotikler, bakteri cinsi mikroplarla ortaya çıkan enfeksiyonları önlemek ve tedavi etmek için kullanılan ilaçlardır.Bakteriler çıplak gözle görülemeyen, ancak mikroskoplarla büyütülerek görünebilen hale getirilen mikrop denilen küçük canlılardır.

 1. Ama mikroplar sadece bakterilerden ibaret değildir.
 2. Onları aşağıdaki gibi ana gruplara ayırabiliriz: *Bakteriler: -Kötü bakteriler: Hastalıklara yol açan zararlı bakteriler, – İyi bakteriler: Hastalık yapmayan ve vücuda gerekli ve faydalı bakteriler.
 3. Virüsler, * Mantarlar, * Protozoalar (Amipli dizanteriye yol açan mikrop gibi ).

Mikroplardan sadece bakteriler antibiyotiklerden etkilenirler.Diğer mikroplar antibiyotik tedavisinden hiç etkilenmezler. Bu yüzden insan vücudunda hastalık yapabilen diğer mikrop gruplarına karşı antibiyotik kullanmak vücut için faydasız ve hatta zararlı olmaktadır.

Özellikle okul döneminde sık sık hasta olan çocuklar için antibiyotik kullanımında dikkat edilmesi gereken özellikler nelerdir? *Antibiyotiklerin etkili olabilmesi için hastalık nedeninin kesinlikle bir bakteri olması gerekir.Bakteriyel enfeksiyonlar genellikle çok daha yüksek ateş, aşırı halsizlik ve bitkinlik yaparak virüs enfeksiyonundan ayrılırlar.

Bir hastalığın mikrobunun bakteri olup olmadığı ancak doktor muayenesiyle kararlaştırılabilir. Bazen bu ayırımı yapmak için muayene bile yetersiz olup hemogram, eritrosit sedimantasyon hızı,CRP ve kültürler gibi tahlillere baş vurulması gerekebilir. *O zaman özetle diyebiliriz ki: Doktor tarafından reçete edilmedikçe antibiyotik kullanmak gereksiz ve zararlı olabilir.

Antibiyotikler doğru dozda ve yeterli süreyle kullanılmalıdır. Eğer dozu az olursa ilaç etkisiz olabilir ve antibiyotiğe karşı direnç gelişebilir. Aşırı dozda verilirse ishal, karın ağrısı, alerji gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Doktor tarafından planlanan kullanma süresine uyulmalıdır. *Antibiyotiğin verilme saatine dikkat edilmelidir.

Doktor tarafından önerilen kullanma saatleri aksatılmamalıdır. İlacın belirlenen saatten en çok 1 saat önce veya 1 saat sonra verilmesi tedaviyi çok etkilemez. Okul saatlerine rastlayan ilaçlar için anne – baba, ilaç saatinde okula giderek çocuğunun ilacını vermeli veya sınıf öğretmeninden yardım istenmelidir.

Antibiyotiği kutu üzerinde yazılı olan şartlarda ve ortamda korumak gerekir. Özelliğini kaybeden ve bozulma şüphesi olan antibiyotiği kullanmayıp atmak gerekir. Antibiyotik verilmemesi gereken hastalıklar hangileridir? Eğer hastalığa uygun antibiyotik seçilmemişse bu ilaçlar faydalı olmak şöyle dursun zararlı bile olmaktadırlar.

Antibiyotikler mikroplardan sadece bakterileri etkileyebilmekte ve onların yol açtığı hastalıkları tedavi edebilmektedirler. VİRÜSLERİN veya başka mikropların yol açtığı hastalıkların tedavisinde antibiyotiklerin hiç bir olumlu etkileri yoktur. Günlük hayatta sık sık karşılaştığımız hastalıkların % 70 – 80’inin nedeni virüslerdir.

 1. Bunların birçoğunun adı günlük hayatımıza girmiştir.
 2. Çok sık karşılaşılan ve antibiyotiklerden hiç etkilenmeyen virüslerin yol açtığı hastalıklardan en sık görülenleri şöyle listeleyebiliriz: NEZLE, GRİP, SOĞUK ALGINLIĞI, YALANCI KUŞPALAZI, KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, SU ÇİÇEĞİ, ÖPÜCÜK HASTALIĞI, KABAKULAK, BEŞİNCİ HASTALIK, ALTINCI HASTALIK, EL-AYAK-AĞIZ HASTALIĞI, UÇUK HASTALIKLARI, AFTLAR, BULAŞICI SARILIKLAR, VİRÜS İSHALLERİ gibi.
See also:  Cc Ne Demek?

Çocuklara antibiyotik kullanmanın zararları nelerdir? 1) Antibiyotik direnci: Gereksiz olarak veya yanlış dozda kullanılan antibiyotikler vücuttaki bakterilerin kullanılan ilaca karşı kendilerini koruyacak özellikler kazanmalarına yol açarlar. Bunun sonucu olarak antibiyotiklere karşı direnç gelişir ve antibiyotik bakteriyi etkileyemez ve öldüremez hale gelir.

Dirençli hale gelen mikrop başka insanlara geçtiği zaman aynı antibiyotiği kullanarak o kişileri tedavi etmek imkansız olur. Yüz yıl kadar önce ilk keşfedildiği zaman bakterilere karşı çok etkili ilk antibiyotik olan mucize ilaç penisilinler, bilinçsiz ve yanlış antibiyotik kullanılması yüzünden artık bir çok bakteriye karşı yetersiz veya etkisiz hale gelmiştir.

Eğer yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanılmaya devam edilirse bugün çok etkili olan diğer antibiyotikler belki yakın bir gelecekte etkisiz hale geleceklerdir. Belki de milyonlarca kişiyi etkileyecek büyük salgınlar olacak ve tedaviler faydasız olacaktır.

 1. Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl 2 milyon kişi antibiyotiklere direnç kazanmış bakteriler tarafından hastalandırılıyor ve her yıl bunlardan en az 23000 kişi bu mikroplar yüzünden ölüyor.
 2. Bu konuda Türkiye ile ilgili yayınlanmış bir araştırma ve istatistik yoktur).
 3. Antibiyotiğe dirençli mikropların gelişmesinin diğer önemli sonuçları: -Daha ağır ve daha ciddi hastalıklar, -Doktora daha sık muayeneye gitme, -Daha uzun iyileşme dönemi, -Hastanede daha sık ve daha uzun yatırılarak tedavi edilme ihtiyacı, 2) Kullanılan antibiyotiğin dozunun ve kullanma süresinin hedef bakteriyi tamamen öldürüp yok edecek derecede olması gerekir.

Yoksa bakteri dirençli hale gelir.3) Bulantı, kusma, halsizlik, bitkinlik, baş dönmesi ve mide bozukluğu yapabilir.4) Gözlerde kızarıklık, kaşıntı ve sulanma yapabilir. Görme bozukluklarına yol açabilir.5) Boğazda kaşıntı ve karıncalanma, yüzde, dilde, dudaklarda ve gırtlağın içinde şişliklere yol açabilir.

 • Bu şekilde şiddetli nefes darlıklarına bile yol açabilir.6 )Antibiyotikler sadece zararlı bakterileri değil vücut için gerekli ve faydalı bakterileri de öldürür.
 • Bu durum ağızda pamukçuklara, uzun süreli ishallere, karın ağrılarına, barsak sancılarına, mantar enfeksiyonlarına ve pişiklere yol açabilir.7) Anaflaktik şok denilen çok tehlikeli alerjilere bile yol açabilir.Bu alerji türü ölüme neden olabilir.8) Deri döküntülere, kaşıntılara ve soyulmalara yol açabilir.9) Antibiyotikler bağışıklık sistemini zayıflatarak bakterilere karşı vücut direncini düşürebilir.10) Antibiyotikler karaciğer ve böbrek gibi temel organlara zarar vererek onlarda kalıcı hasarlara yol açabilir.11) Kemik iliğini baskılayarak orada yapılan kan hücrelerinin ve mikroplara karşı koruyucu hücrelerin üretimini azaltabilir veya durdurabilir.12) Kemiklerin, dişlerin veya kıkırdakların gelişmesini ve büyümesini bozabilir.13) Gözlere ve kulaklara zarar vererek görme ve işitme zayıflıklarına ve bozukluklarına ve hatta sağırlığa bile yol açabilir.

Çocuklara hangi durumlarda antibiyotik verilmelidir? Her ateşli hastalıkta antibiyotik gerekli değildir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, boğaz enfeksiyonlarının en azından %80’inin ve kulak enfeksiyonlarının en azından %50’sinin etkeni virüsler olup antibiyotik tedavisinden etkilenmezler.

 • Öyleyse antibiyotik gerekip gerekmediğini ancak konunun uzmanı olan bir doktor kararlaştırabilir.
 • Okul döneminde çocukların hastalıklardan korunmaları için özellikle yapılması gerekenler nelerdir? *Aşısı olan hastalıklara karşı zamanında ve yeterli sayıda aşı yaptırarak çocukları bu mikroplara karşı önceden bağışık hale getirmek.

*Dengeli ve yeterli beslenmelerini sağlayarak onların hastalıklara karşı dirençli olmalarını sağlamak. *Probiyotik (faydalı mikrop) içerdikleri için zararlı mikroplara karşı vücudumuzun korunmasını ve dirençli olmasını sağlayan ev yoğurdu, kefir, ev turşusu ve ev sirkesi gibi besinleri bolca yedirmek, *Yemekten önce el yıkama alışkanlığı kazandırarak ele bulaşmış olan mikropların ağza bulaştırılmasını önlemek, *Besin, su ve el hijyenine (temizliğine) çok dikkat etmek.

Şüpheli, açıkta satılan veya bayat yiyecek ve içeceklerden uzak kalmalarını sağlamak. *Elleri mikrop öldürücü sıvılarla dezenfekte etmek. *Hasta çocukları; hastalığın bulaşıcılığı geçinceye kadar, okula göndermemek. *Çocuklarımızı öksüren, aksıran, burnu akan, boğazı ağrıyan, ateşi olan, veya hasta görünüşlü olan kişilerden uzak tutmak.

Hasta olanların, toplum içindeyken, maske takmalarını sağlamak. *Çocuklara öksürürken ve hapşırırken ağızlarını ve burunlarını kollarıyla (veya elleriyle) kapamalarını alışkanlık haline getirmelerini öğretmek. *Vücut direncini azaltarak faydalı mikropları da ortadan kaldıran gereksiz antibiyotik kullanılmasına engel olmak.

 1. Doktor tarafından yazılmadıkça antibiyotik kullanmamak.
 2. Araştırmalara göre insanlarda kullanılan antibiyotiklerin % 33 ü ile % 50 si gereksiz veya uygunsuz olarak kullanılmaktadır.) Çocuklara en fazla kaç gün süreyle antibiyotik verilmelidir? Tedavi süresi sabit olmayıp hastalığa göre ve kişiye göre değişir.

Vücuda giren bakterinin miktarı, hastalığın yerleştiği organ, hastalığın şiddeti ve vücuttaki yaygınlığı, ve hastanın o hastalık sırasındaki beslenme ve direnç durumu tedavinin süresini belirlemede önem taşır. Bu yüzden aynı bakterinin yol açtığı hastalıklarda bile her hasta için kararlaştırılan tedavi süresi aynı değildir.

 • Genellikle en kısa tedavi süresi 5 – 7 gün arasında değişirken bazı ağır zatürrelerde 2 – 4 hafta bile sürebilir.
 • Mikrobik hastalık çok geçmeden tekrarlarsa yine antibiyotik tedavisi gerekir mi? Bir kişi bakteriyel bir hastalıktan iyileştikten sonra tekrar ateşli bir hastalığa yani enfeksiyona tutulsa ve eğer hastalık etkeni yine bir bakteriyse tekrar antibiyotik kullanmak gerekir.

Böyle bir durumda son antibiyotik tedavisinin üzerinden en az 1 ay geçmediyse aynı antibiyotiği kullanmak yanlış olur. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Antibiyotik ishal yapar mı?

Antibiyotik İshal Yapar mı? – Doktor önerisi ile antibiyotik kullanımından sonra bağırsak hareketlerinde ve ishal görülme oranında artış söz konusu olabilir. Peki, gerçekten antibiyotik ishal yapar mı? Hemen hemen tüm antibiyotikler hafif ile şiddetli arasında değişebilen ishale neden olma potansiyeline sahiptir.

Sefdinir ve sefpodoksim gibi sefalosporinler, Siprofloksasin ve levofloksasin gibi florokinolonlar, Azitromisin, klaritromisin, eritromisin ve roksitromisin gibi makrolidler, Amoksisilin ve ampisilin gibi penisilinler.

Antibiyotik kullanımı ishal sorunu ile karşı karşıya kalıyorsanız hangi antibiyotiğin siz de ishal etkisi yarattığını bilmeniz, bir sonraki bakteri kaynaklı enfeksiyonun tedavisi için yararlı olabilir. (2)

Largopen 250 mg ne işe yarar?

LARGOPEN, bakteri denilen mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklarda kullanılan bir antibiyotiktir.

Antibiyotikler ne için kullanılır?

Antibiyotik – Bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından büyük öneme sahip antibiyotik ilaçlar bakterilerin çoğalmasını önlemekte ve/veya bakterileri öldürerek sağlığımızı geri kazanmamızı sağlamaktadır.20.

 • Yüzyılda bilim dünyasında çığır açan gelişmeler yaşanmıştır.
 • Bu dönemdeki en büyük gelişmelerden biri binlerce hatta milyonlarca insanın bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle ölmesini önleyen penisilinin, daha sonraki yıllarda da diğer antibiyotiklerin bulunmasıdır.
 • Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından çok büyük öneme sahip ilaçlardır.

Bu kimyasal maddeler, bakterilerin çoğalmasını önlemekte ve/veya bakterileri öldürmektedir. Penisilinin 1928 yılında bulunmasından sonraki yıllarda sıtma, tüberküloz ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadelede çok güçlü silahlar olan ilaçlar / antibiyotikler geliştirilmiştir.

 • Antibiyotik, bakterinin üremesini durduran veya bakteriyi öldüren ilaçtır.
 • Antibiyotikler topraktaki mikroorganizmalardan doğal olarak üretilebileceği gibi laboratuvarlarda kimyasal yollarla yapay olarak da üretilmektedir.
 • Ancak günümüzde, konu ile ilgili mevcut “tablo” endişe verici olmaya başlamıştır.

Şöyle ki, Dünya, beklenen yaşam süresindeki artış ve sağlığın geliştirilmesinde anahtar rol oynamış olan enfeksiyon hastalıklarını tedavi etmedeki gücünü koruyamaz ise, 21.yüzyılda bu güne dek olan gelişmeler gerileyecek, hatta tersine dönebilecektir.

 1. Çünkü Dünya genelinde ve Türkiye dahil pek çok ülkenin bir gerçeği olan “antibiyotiklerin gereksiz ya da bilinçsiz kullanımı”, bilimin insanlığa kazandırmış olduğu bu gücün kaybedilmesine yol açacaktır.
 2. Ne yazık ki dünyamızda bu güç kaybı süreci başlamıştır.
 3. Gereksiz, yanlış, uygunsuz antibiyotik kullanımı, halk sağlığının önemli bir sorundur.

Dünya Sağlık Örgütü 18 Kasım gününü “Antibiyotik Farkındalık Günü” olarak belirlemiş ve çeşitli etkinliklerle akılcı antibiyotik kullanımının önemine dikkat çekmektedir. Dünya sağlık Örgütünün verdiği bilgilere göre, tüm Dünya’da kullanılan antibiyotiklerin yarısından fazlası uygun olmayan şekilde reçete edilmekte, satılmakta ya da kullanılmaktadır.

Hastalığa yol açan mikroorganizmaları bakteri, virüs ve mantar olarak tanımlarız. Antibiyotikler sadece bakterilerin yol açtığı hastalıkların tedavisinde kullanılır ise etkili olur. Virüslerin yol açtığı grip, soğuk algınlığı, bronşit, zatüre ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde etkisiz olduklarından antibiyotik kullanılmamalıdır.

Uygun tanılı hastalıkların tedavisi veya profilaksi dediğimiz koruyucu yaklaşımında antibiyotikleri kullanmalıyız. Aksi taktirde antibiyotik direncine yol açarız. Antibiyotik direnci, bakterilerin o grup antibiyotiğin varlığına rağmen üreyebilmesi ve enfeksiyon yapabilmesi ve daha sonra antibiyotiğe ihtiyaç duyulduğunda artık o antibiyotik o bakteriye karşı işe yaramaz hale gelmesidir.

 • Bu durum, yalnızca antibiyotiği uygun olmayan biçimde kullanan kişi açısından değil, sonradan yapısı değişerek dirençli hale gelen bakteriye yakalanma riski olan herkes için tehlike oluşturmaktadır.
 • Antibiyotik Direnci Neden Önemli? Eskiden iyileşip taburcu olabileceğiniz bir enfeksiyondan ötürü uzun süre hastanede yatabilir hatta ölebilirsiniz.

Dirençli bakteri nedeni ile hastanede izolasyon kurallarının uygulandığı özel bakım görürsünüz. Bu sosyal izolasyon hastanın psikolojisi etkileyebilir. Hastanede yatış maliyeti artar. Dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisi daha kompleks ve daha pahalıdır.

Temas yolu ile bir hastadan çok koyla bulaşabildiğinden hastanede salgınlara yol açabilir. İş gücü kaybı artar. Antibiyotik direnci sizi hasta etmeyebilir ancak çevreniz için bulaştırıcı bir kaynak görevi(taşıyıcı) görebilirsiniz. Hastanede yatış süresi uzar. Mevcut eski antibiyotiklere karşı direnç gelişmesi sebebiyle yeni nesil antibiyotiklerin etkililiği de düşük olabilmekte, güçlü yeni kuşak antibiyotiklerin geliştirilmesi ve kullanılması hastalık bakım maliyetlerini çok arttırabilmektedir.

Yeni bir antibiyotiğin geliştirilmesi ve kullanıma sunulması yaklaşık 10 yıl süren bilimsel çalışmalarla mümkün olmaktadır. Ne var ki uygunsuz kullanımlar sonucunda uzun süreçler sonucu geliştirilen antibiyotikler kullanılmaz hale gelmektedir Hem hastalar hem de doktorlarda antibiyotik bilincinin geliştirilmesi gereklidir.

 • Antibiyotik reçetelemek tüm hekimlere verilen bir yetki olmasına karşın toplumda ve hastanede karşılaşılan antibiyotik dirençli hastalıkların tedavisi için Enfeksiyon Hastalıkları uzman doktorları yetkindir.
 • Acil servisler hayati durumlara (felç, trafik kazası, kalp krizi, vb.) müdahale etmek içindir.

Kan, idrar, dışkı, akıntı kültürü gibi ileri mikrobiyolojik incelemeler acil servislere başvurulduğunda yapılamamaktadır. Bu nedenle bilinç kaybının olmadığı tüm enfeksiyonlar poliklinik şartlarında ilgili uzman hekimler tarafından değerlendirilmeli, ileri tetkikler yapılarak gerekiyor ise antibiyotik reçetelenmelidir.

 • Bu konuda topluma düşen, antibiyotiklerin hekim tanısı
 • •Antibiyotik başlanmadan önce mutlaka hastalığa yol açan bakteriyi ortaya koyabilmek için kültür alınmalıdır.
 • •Antibiyotik ağrıyı dindirmez, burun akıntısını, öksürüğü hafifletmez.
 • •Antibiyotikler ateş düşürmez.
 • •Her antibiyotik her hastalıkta kullanılmaz.
 • •Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır
 • •Antibiyotiklerin etkisi en erken 72 saatte ortaya çıkabilir, hatta kemik enfeksiyonları gibi uzun süre antibiyotik tedavisi gerektiren hastalıklarda bu süre aylar olarak ifade edilir.

•Antibiyotikler virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. Yaygın ve yanlış kullanıldığında ise hızla direnç gelişen antibiyotik, esas etki beklediğimiz bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde etkisiz hale gelir. •Hekim reçete ettiği antibiyotikler, enfeksiyonu en etkili biçimde tedavi etmek ve direncin ortaya çıkma riskini azaltmak için doğru dozda, doğru şekilde ve reçetedeki uygun zaman aralıklarında alınarak uygun biçimde kullanılmalıdır.

•Her antibiyotik her hastalıkta kullanılmaz. •Hastaların, daha önceki hastalığında kullandığı antibiyotiğin, tekrar benzer hastalığa yakalansa bile hekime danışmadan kullanmaması gerektiği konusunda bilinçli olması gerekmektedir Hasta kendisini iyi hissetse bile tedaviyi hekimin belirttiği Süreden önce sonlandır mamalıdır.

Antibiyotikler olması gerekenden daha kısa süreli kullanıldığında; bakteri antibiyotikle tanışır, kendi savunmasını geliştirir bakteri de yok edilmemiş olur. Bir daha aynı bakteri ortaya çıktığında, bu kez o antibiyotik o bakteriye etki etmeyebilir, Çünkü önceden karşılaşmış ve direnç mekanizmalarını geliştirmiş olabilir.

 1. •Antibiyotikler karaciğeri yorabilir ama kalıcı etkisi yoktur; bazı antibiyotiklerin böbrekte kalıcı hasarlar bırakabildiği bilinmektedir; bu nedenle doktor önerisi olmaksızın kendi kendine, gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır.
 2. •Grip ya da nezle gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin tedavide yeri olmadığını unutulmamalıdır.
 3. •Güvenli olmayan antibiyotikler gebelikte veya emzirme ile, bebekte hasar oluşturabilir; bu nedenle doktor önerisi olmaksızın kendi kendine, gereksiz uygunsuz Antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır.
 4. Sonuç olarak; gereksiz antibiyotik kullanımın Önüne geçerek bakteriyelen feksiyonlara/ bulaşıcı hastalıklara karşı en önemli silahımız olan antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek için antibiyotikleri bilinçli-doğru kullanma konusunda toplum olarak farkındalığımızı artırmamız gerekmektedir.

Doktorunuzdan gereksiz yere antibiyotik yazmasını lütfen talep etmeyiniz ve akılcı antibiyotik tüketiniz (etkin doz, doğru süre ve aralık). Unutulmaması gereken “Sağlık en önemli varlığımız olduğu gibi bilinçsizlik, en büyük sağlıksızlıktır. * Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. : Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi – Sağlık Rehberi

Augmentin nedir ve ne için kullanılır?

AUGMENTİN, geniş spektrumlu (bakteri ve mikropların birçok çeşidine karşı etkili) bir antibakteriyel ilaçtır ve enfeksiyonlara neden olan bakterileri öldürerek etkisini gösterir. Amoksisilin ve klavulanik asit adı verilen iki farklı etkin madde içermektedir.