Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Pp Ne Demek?

PP kısaltması ne demek?

PP, internette ve sosyal medyada çok sık kullanılan kısaltmalar arasına girmektedir. Profil Picture ‘ın kısaltması olarak bilinen PP, Profil Fotoğrafı anlamına gelir.

PP İngilizce ne demek?

Pp. written abbreviation for pages: This matter is discussed in more detail on pp.101–123.

Pp ne demek sayfa?

PP HANGİ KELİMENİN KISALTMASIDIR. – PP Kısaltması, İngilizce ‘de yer alan ” Profile Picture” kelimelerinin kısaltmasıdır.

Tıp dilinde pp ne demek?

Polipropilen sütür, sentetik, monoflaman, nonabsorbable (emilmeyen) bir sütürdür. Genellikle mavidir (görünümünü artırmak için), renksiz olanlarda vardır.2 numara ile 10-0 (USP) arası kalınlıkta sütürleri mevcuttur. Hem keskin iğneli hem de yuvarlak iğneli formları mevcuttur. Genel cerrahide, yumuşak doku yaklaştırılması ve ligasyonu, cilt kapamada (hem tek tek, hem subkütiküler), fasyaların dikilmesi ve yama tespitinde kullanılır. Kardiyovasküler, ortopedik, göz, mikrocerrahi ve nörolojik <h1>Cerrahi</h1> <strong>Cerrahi</strong>, <strong>ameliyat</strong>. Latince chirurgiae kelimesinden gelir, elle yapılan anlamındadır. Tıpta hastalıkların ameliyatla tedavi edilmesidir.<br.</strong> Read more ” href=”https://www.turkcerrahi.com/tip-sozlugu/cerrahi/” data-mobile-support=”0″ data-gt-translate-attributes=””>cerrahi de dahil hemen tüm <h1>Cerrahi</h1> <strong>Cerrahi</strong>, <strong>ameliyat</strong>. Latince chirurgiae kelimesinden gelir, elle yapılan anlamındadır. Tıpta hastalıkların ameliyatla tedavi edilmesidir.<br.</strong> Read more ” href=”https://www.turkcerrahi.com/tip-sozlugu/cerrahi/” data-mobile-support=”0″ data-gt-translate-attributes=””>cerrahi alanlarında kullanılır. Damar anastomozlarında hemen daima kullanılan sütür materyalidir. Çünkü kaygan ve elastik bir sütürdür. Polipropilen sütürler popüler olarak Prolene sütür olarak bilinir. Prolene aslında bir markadır, tıpkı Selpak denince kağıt mendil kast edildiği gibi. Polipropilen sütürler sentetik lineer bir poliolefindir, polipropilenin homopolimeridir. Polipropilen vücutta çok az inflamatuar reaksiyon yapar, dikişler fibröz bağ dokusu tarafından zamanla enkapsüle edilir. Polipropilen dikiş emilmez, doku enzimlerinin etkisiyle bozulmaz ve zayıflamaz. Polipropilen sütür monoflaman olduğu için, infeksiyona dirençlidir ve enfekte bölgelerde kullanılabilir. Polipropilen dikiş dokulara yapışmadığı için, subkutiküler dikişler kolayca çekip çıkarılabilir. Polipropilen tıp dışında da oldukça yaygın kullanılır. Otomotiv sanayinde kullanılan parçalardan, tekstil ve yiyecek paketlemesine kadar çok geniş kullanım alanı olan termoplastik (ısınınca yumuşayan) bir polimerdir. Synonim(s): Prolen, prolene « Return to Dictionary

Sosyal medya pp ne demek?

Sosyal medya ve internetin hayatımızın ayrılmaz bir bütünü olmasıyla birlikte, pek çok yabancı kökenli kelime dilimize yerleşti. Yalnızca sosyal medyada gezinirken bile gün içinde çok sayıda İngilizce kelimeye rastlamak mümkün. Dolayısıyla pek çok kişi, sık sık karşılaştığı PP ne demek, neyin kısaltması gibi sorulara yanıt arıyor.

PP açılımı kadar PP kısaltması anlamı nedir sorusu da merakla inceleniyor. İşte Whatsapp PP ve Instagram PP ifadelerinde yer alan bu kelimenin açılımı ve anlamı. – Sosyal medya kullanıcısı herkes bir PP sahibi olsa da pek çok kişi bu kısaltmanın ne anlama geldiğini bilmiyor. Bu nedenle PP ne demek, neyin kısaltması gibi sorular internette sık sık yanıt arıyor.

İnternette kelime araştırmayı sevenler, İngilizce kelimeler ve sosyal medya terimleri arasında PP açılımı hakkında da incelemede bulunuyor. İşte çok merak edilen PP kısaltması anlamı nedir sorusunun yanıtı! PP NE DEMEK AÇILIMI NE? PP ifadesi İngilizce “Profile Picture” kelimelerinin kısaltmasından oluşur.

 1. Bu kısaltma İngilizce’de oluştuğu haliyle dilimize geçmiştir.
 2. Profil Picture dilimize profil fotoğrafı, profil görseli olarak çevrilebilir.
 3. Işinin profilinde takipçilerinin ya da arkadaşlarının ilk gördüğü fotoğraf budur.
 4. Sosyal medya uygulamalarının tamamında PP yani profil fotoğrafı ekranı yer almaktadır.

PP NEYİN KISALTMASI? PP Profile Picture yani profil fotoğrafı ifadesinin kısaltmasıdır. Ülkemizde 40 milyonu aşkın Instagram kullanıcısı bulunmaktadır. Sosyal medya kullanımı ise nüfusun yarıdan fazlasını kapsayacak kadar yaygındır. Sosyal medya hesaplarında ve özellikle Instagram’da profil fotoğrafı kişisel alanın genel görünüşünü etkileyen, kişilerin o kullanıcıyı tanımasını sağlayan bir alandır.

Burada kişisel fotoğraf kullanıldığı gibi bir manzara fotoğrafı ya da evcil hayvan fotoğrafı tercih edilebilmektedir. PP BÜYÜTME NE DEMEK? PP büyütme özellikle Instagram’da profil fotoğraflarının küçük görünmesi sebebiyle başvurulan bir yöntemdir. Bazı kullanıcılar çeşitli uygulamalarla kişilerin küçük gözüken profil fotoğraflarını büyüterek görüntülemektedir.

WHATSAPP PP NE DEMEK? Instagram ve Whatsapp PP kullanımıyla karşımıza çıkan PP kısaltması sosyal medya terimleri arasında en sık kullanılan ve dolayısıyla en çok merak edilen kelimelerin başında yer alıyor. Whatsapp PP ya da Instagram PP olarak geçen bu ifade, bahsi geçen sosyal medya platformunda kullanıcı fotoğrafı ya da profil fotoğrafı olarak tercih edilen görselleri ifade ediyor.

Makalede pp ne demek?

Muhasebe ve Finansman Dergisi » Yazım Kuralları ETİK İLKELER

 • Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Yazarlar makalelerinde kullandıkları tüm alıntılarına referans vermiş olmalıdır.
 • Yazarlar makaleye bilimsel katkı verdiklerini garanti etmelidir.
 • Makalelerde yer alan araştırmaların sonuçları, uydurma, yanlış ve uygun olmayan veri manipülasyonu olmadan, açıkça ve dürüstçe sunulmalıdır.
 • Yazarlar makalenin intihal içermediğini ve kendi çalışmaları olduğunu garanti etmelidir.
 • Makale yazarlarının tümü etik ilkeler ile ilgili eşit sorumluluğa sahiptir.
 • Makaleye katkı sağlayan ve ortak yazar olarak adlandırılmaya razı olan kişilerin isimleri makalede yer almalıdır.
 • Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede yer alan veri setlerine erişimi sağlamalıdır.
 • Yazarların, hakem raporlarında belirtilen düzeltmeleri zamanında yapmaları beklenir.
 • “Sosyal Bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmeli” maddesine istinaden 1 Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında sitemimize yüklenmiş olan ve nitel/nicel saha araştırması içeren makaleler ve yapılan anket uygulamaları için “etik kurul onayı” gönderilmelidir. Etik kurul onayı olmayan makaleler kabul edilmeyecek ve her aşamada olursa olsun süreçten çıkarılacaktır.

YAZIM KURALLARI 1. Gönderilen makaleler 1,5 satır aralıklı, tablo ve şekillerle birlikte en çok 25 A4 sayfası boyutunda olmalıdır. Makalenin başlığı 16 punto, yazılar 12 punto (Times New Roman) ve Türkçe font kullanılarak tek sütun olarak hazırlanmalıdır.

Makale başlığının altında yer alan yazar isimlerine ilişkin kimlik bilgileri ( unvan, bağlı olduğu kuruluş, e-mail adresi ve ORCID numarası dipnot biçiminde sayfa altında belirtilmelidir.2. Gönderilen bütün makalelerin başında, Türkçe Başlık, Türkçe Özet, İngilizce Başlık, İngilizce Özet yer almalıdır.

Özet kısımları 150 kelimeyi aşmamalıdır. Özetlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Özet kısımlarının altında Anahtar kelimeler İngilizce ve Türkçe olarak yazılmalıdır. Özetlerde kısaltma kullanılmamalıdır.

 1. Giriş, metin ve sonuç dahil olmak üzere (kaynakça hariç ) tüm başlıklar numaralandırılmalı ve koyu olmalıdır.
 2. Giriş bölümünde çalışmanın amacı, metodolojisi ve bulguları hakkında daha fazla detay verilmelidir.
 3. Her tablo, şekil ve grafik üzerinde numaralandırma yapılarak içeriği tam olarak belirten bir başlık bulunmalıdır.

Tablo, şekil ve grafiklerin kaynağının olması durumunda kaynakların tablo, şekil ve grafiklerin altına yazılması gerekmektedir. Sonuç bölümünde çalışmanın sonuçları ve öneriler/gelecek çalışmalar hakkında bilgi vermelidir.3. Gönderilen makalelerde mutlaka, iki rakamlı düzeyde (Örneğin; M41) en az iki, en fazla dört adet JEL (Journal of Economic Literature) sınıflaması yapılmalıdır.

 • Makalenin konu başlığına göre seçilmesi gereken JEL sınıflamaları için adresinden yararlanılabilir.4.
 • Metin içindeki her alıntı kaynakçada mutlaka yer almalıdır.
 • Metin içinde alıntı yapılmayan eserler kaynakçada verilmemelidir.
 • Alıntılar dışındaki açıklamalar, dipnot biçiminde ilgili sayfa altında belirtilmelidir.5.

İntihal, başkalarına ait olan düşünceleri asıl kaynağı bildirmeden kendi çalışmanızda yer vermeniz anlamına gelmekte; bu durum akademik anlamda sahtekarlık olarak kabul edilmekte ve ciddi sorunlara sebebiyet vermektedir. kendi kendine intihal ise, daha önceden yayımlamış olduğumuz bir çalışmayı, bu çalışmayı kaynak göstermeden yeni bir çalışmaymış gibi sunmaktır.

Bu sebeple, başkalarının düşüncelerine (ve daha önceden yayımlanmış olan kendi çalışmanıza) gönderme yaparken, APA (American Psychological Association) formatı esas alınarak uygun atıf ve alıntılama kurallarına uyulması gerekmektedir. Buna göre alıntılamalar yazar-tarih sistemine göre alfabetik olarak kaynakça listesinde belirtilir.6.

Metin içindeki alıntılar, ayraç içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı: ilgili sayfa numarası sırasını izleyerek) verilmeli ve yararlanılan kaynakları eksiksiz ve tam künyesiyle içeren kaynakça listesi, metin sonunda, alıntı sistemine uygun olarak gösterilmelidir.

 • Aynı yazarın aynı yıl içerisinde yayınlanmış birden fazla çalışması olduğu durumlarda a,b, ek olarak yılın sonuna yazılmalıdır.
 • Yazar soyadı 2018a, sayfa numarası) Bir yazarın adının metin içerisinde geçmesi halinde atıfta tekrar isim belirtmeye gerek yoktur.
 • Örneğin: ” Gençoğlu (2018, 80) diyor ki.” Kurumlar adına yapılan çalışmalarda imkan varsa kısaltma veya kısa başlıklar kullanılmalıdır (SPK Tebliği 7.

Kaynakçada yazar soyadları alfabetik sıra ile büyük harf, yazar isimleri de açık olarak yazılmalı, makaleler tırnak içinde ilk harf büyük yazılmalı, makalelerin dergide yer aldığı sayfa aralığı Türkçe makaleler için ss., yabancı makaleler için pp. olarak yer almalı ve kaynakçada tüm kaynaklar için aynı kuralların uygulandığı kontrol edilmelidir.

 • Niteliğine göre, kaynağın metin içindeki alıntılarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri aşağıda örneklenmiştir:
 • Tek yazarlı kitaplar ve makaleler :
 • Metin içinde: (Soyad, Yıl: Sayfa) Kaynakçada: Soyad, Ad (Yıl), Kitabın Adı, Cilt, Yayın Evi, Basım Yeri.
 • Metin içinde: (Soyad, Yıl: Sayfa) Kaynakçada: Soyad, Ad (Yıl), “Makale Adı”, Dergi, Sayı, Ay, ss.
 • İki yazarlı kitaplar ve makaleler :
 • Metin içinde: (Soyad ve Soyad, Yıl: Sayfa) Kaynakçada: Soyad, Ad – Soyad, Ad (Yıl), Kitabın Adı, Cilt, Yayın Evi, Basım Yeri.
 • Metin içinde: (Soyad ve Soyad, Yıl: Sayfa) Kaynakçada: Soyad, Ad – Soyad, Ad (Yıl), “Makalenin Adı”, Dergi, Cilt, Sayı, Ay, ss.
 • İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:
See also:  Qual Tamanho Da Folha A4?

Metin içinde: (Soyad vd., Yıl: Sayfa) Kaynakçada : Soyad, Ad – Soyad, Ad – Soyad, Ad – Soyad, Ad – Soyad, Ad – Soyad, Ad (Yıl), Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri. Metin içinde: (Dağlı vd., 2010: 19) Kaynakçada: Soyad, Ad – Soyad, Ad – Soyad, Ad – Soyad, Ad – Soyad, Ad – Soyad, Ad (Yıl), “Makalenin Adı”, Dergi, Sayı, Ay, ss.

 1. Yazarsız/kolektif yayınlar:
 2. Metin içinde : (Yayın Evi, 2018: 101) Kaynakçada: Yayın Evi (Yıl), Çalışmanın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri.
 3. İkincil kaynaktan yapılan alıntılar:
 4. Metin içinde : (Birincil Kaynak Soyad, Yıl: Sayfa) Kaynakçada: Birincil Kaynak Soyad, Ad (Yıl), Eserin Adı, Yayın Evi, Basım Yeri, ( Aktaran Ad Soyad, Eserin Adı, Yayın Evi, Basım Yeri, Yıl, ss.)
 5. Elektronik ortamdan yapılan alıntılar:

a) Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki alıntılar yazılı kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, açılı parantez içinde eksiksiz http ya da ftp adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki örneğine uygun olarak verilmelidir.

 1. Metin içinde: (Soyad, Yıl) Kaynakçada: Soyad, Ad (Yıl), “Eserin Adı”, Web sayfası Linki (Erişim Tarihi).
 2. B) Alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa, metin içindeki yollamalarda sitenin genel adresi ve siteye ulaşma tarihi ayraç içinde verilmelidir.
 3. Aynakçada ise alt adresleri de kapsayan site adresi yine siteye ulaşma tarihi ile birlikte ayraç içinde verilmelidir.

Metin içinde: ( web sayfası linki, 1999) Kaynakçada: (web sayfası linki, Erişim Tarihi) : Muhasebe ve Finansman Dergisi » Yazım Kuralları

PB ingilizcesi nedir?

İngilizcede PB’ın anlamı abbreviation for personal best : He won the race and set a new PB.

PO ne demek ingilizce?

Po ( post office ) i. po (post office) i. po i. po kısalt.

PIP ingilizce ne demek?

İsim (zar/domino üzerindeki) nokta. İsim (ananas üzerindeki) kabarcık, dilim. İsim (bitki ve çiçeklerde) kök, tincik, soğancık. İsim kurbağacık: kümes hayvanlarında görülen dilaltı hastalığı. İsim (şaka olarak) hastalık, önemsiz/bilinmeyen hastalık. İsim (elma, armut, portakal gibi etli meyvelerde) çekirdek. İsim olağanüstü/fevkalâde/harikulâde şey/kimse. İsim, Elektrik-Elektronik benek, bir cismin yansıttığı dalganın radar ekranında hasıl ettiği ışık lekesi. İsim bir salkım çiçeğin tomurcuklarından herbiri. İsim (teğmenlere/yüzbaşılara takılan) yıldız (rütbe işareti). İsim kısa ve tiz ses. İsim can sıkıntısı, usanç. give someone the pip : birinin canını sıkmak, usandırmak, keyfini kaçırmak. have/get the pip : canı sıkılmak, usanmak, bıkmak. Fiil cıvıldamak, civciv gibi “cik, cik” diye ses çıkarmak. Fiil (yumurtadan çıkmak için kabuğunu delmek. Fiil (kabuğunu delip) yumurtadan çıkmak. The chick pipped. Fiil yenmek. be pipped at the post : (yarışmada vb.) son anda yenilmek. Fiil (sınavda) başaramamak, kalmak, argo çakmak. He pipped his examination. Fiil (meyvenin) çekirdeklerini çıkarmak. Fiil (kurşun) sıyırtmak, hafifçe değip geçmek. Fiil vurmak, öldürmek.

birisinin ocağını söndürmek/teşebbüsünü akamete uğratmak. ölmek, son nefesini vermek. Ingilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.

Tik Tok pp ne demek?

PP, internette çok sık kullanılan kısaltmalardan biridir. Profil Picture’ın kısaltması olan PP, Profil Fotoğrafı anlamına geliyor. Instagram’da PP nasıl büyütülür, PP fotosu yaparken nelere dikkat edilmeli? Sizin için araştırdık. – Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte İngilizce kelimelerin ve terimlerin sayısında da büyük bir artış yaşandı.

Özellikle yazışırken ve durum güncellemesi yaparken kelimeleri uzun uzun yazmak yerine kısaltmaları tercih ediliyor. Sosyal medya kullanıcılarının sık sık kullandığı diğer kısaltmalar arasında, direkt mesaj (direct message) yerine DM, Retweet yerine RT ve Instagram yerine IG yer alıyor. PP nedir? En çok kullanılan kısaltmalardan biri de Profil Fotoğrafı anlamına gelen PP.

Birinin sayfasına girenler öncelikle o kişinin profil resmini gördüğü için bu fotoğraflar ayrı bir öneme sahip. Bu nedenle sık sık değiştirilen PP’lerin farklı ve ilgi çekici olması gerekiyor. PP Büyütme Ne Demek? Türkiye’de 40 milyona yakın Instagram kullanıcısı bulunmaktadır.

Neredeyse her iki kişiden birinin kullandığı Instagram, dünya genelinde de en popüler sosyal ağlardan biri. Dünyada 850 milyondan fazla kişinin bu sosyal mecrada hesabı bulunuyor. Bir fotoğraf ve video yükleme uygulaması olan Instagram’ın uygulamaları ise sürekli güncelleniyor. Yapılan yeni değişiklikle birlikte artık başkalarının profil resimlerini tek dokunuşta büyütmek mümkün değil.

Takip ettiği kişilerin profil fotoğrafını büyütmek ve incelemek isteyenler internetten ”PP büyütme programı” indirebilir. Bu programların tamamı ücretsiz olup telefonda çok az yer kaplıyor. Programlar güvenli sitelerden indirilirse herhangi bir virüs riski de taşımıyor.

 1. Sadece bir dakikada inen PP büyütme programı sayesinde sadece takip edilen hesapların değil gizli hesapların fotoğrafları büyütülebilir.
 2. PP Fotoları Yapma Instagram’da profil fotoğrafı, en az profil açıklaması kadar önemlidir.
 3. Birinin sayfasına ilk kez girenler öncelikle profil fotoğrafına ve açıklamasına bakıyor.

Bu nedenle PP fotosu yaparken seçici olmakta fayda var. Fazla sade bir PP, ilgi çekmediği gibi takipçi sayısının da düşmesine neden olabilir. Seçilen fotoğrafın yüksek kalitede olmasına da dikkat edilmeli. Sosyal medya uzmanlarına göre ne kadar ”retro” bir havaya sahip olursa olsun siyah – beyaz fotoğraflar eskisi kadar ilgi çekmiyor.

PP nerelerde kullanılır?

Uygulamalar – Polipropilen (PP) ya da polipropen ambalaj ve etiketleme, tekstil (örneğin halat, termal iç çamaşırı ve halı), kırtasiye, plastik parçalar ve yeniden kullanılabilir kap çeşitleri, laboratuvar ekipmanı, hoparlör, otomotiv parçaları ve polimer banknotlar gibi birçok uygulamada kullanılan bir termoplastik polimerdir.

PP kapak ne demek?

Polipropilen malzemeden üretilmiş kapağı yırtılmaları ve kırılmaları önleyici özelliğe sahiptir. Çocuklarınızın okulda dersleri, evde ödevleri için kullanabilecekleri A4 çizgili defter, sizin de kullanımınız için idealdir. Kâğıt kalitesi ve kapak materyali sayesinde uzun yıllar saklayabileceğiniz bir defterdir.

PET ve PP nedir?

Polietilen tereftalat

Adlandırmalar
IUPAC adı polietilen tereftalat)
Sistematik IUPAC adı poli(oksietilenokstereftaloil)
Tanımlayıcılar
CAS numarası

25038-59-9

Kısaltmalar PET, PETE
ChEBI

CHEBI:53259

ChemSpider

Hiçbiri

ECHA InfoCard 100.121.858
CompTox Bilgi Panosu ( EPA )

DTXSID10872790

Özellikler
Molekül formülü (C 10 H 8 O 4 ) n
Molekül kütlesi değişken (10-50 kg/mol)
Yoğunluk 1,38 g/cm 3 (20 °C), amorf katı : 1,370 g/cm 3, tek kristal : 1,455 g/cm 3
Erime noktası 250 260 °C
Kaynama noktası 350 (ayrışır)
Çözünürlük ( su içinde) pratikte çözülmez
log P 0,94540
Isı iletkenliği 0,15 to 0.24 W m −1 K −1
Kırınım dizimi ( n D ) 1,57–1,58, 1.5750
Termokimya
Isı sığası ( C ) 1,0 kJ/(kg·K)
Benzeyen bileşikler
Benzeyen Monomerler Tereftalik asit Etilen glikol
Aksi belirtilmediği sürece madde verileri, Standart sıcaklık ve basınç koşullarında belirtilir (25 °C, 100 kPa).
Bilgi kutusu kaynakları

Polietilen tereftalat (bazen poli(etilen tereftalat) olarak da yazılır) eskiden PETP veya PET-P olarak veya genellikle en yaygın PET veya PETE olarak kısaltılan poliester ailesi reçinelerinden bir termoplastik polimer reçinedir. Genelde giysiler için elyaflarda, sıvılar ve gıdalar için kaplarda, üretim için termoformda ve mühendislik reçineleri için cam elyafla birlikte kullanılır. Polietilen tereftalatın zincir yapısı Aynı zamanda Birleşik Krallık’ta Terylene marka isimleriyle de anılır. Terylene ismi (polieth)ylene ve ter(ephthalate) kelimelerindeki “ter” ve “ylene” hecelerinin tersten birleştirilmesinden oluşur ve 1940’lara tarihlendirilir.

 1. Rusya ve eski Sovyetler Birliği’nde Lavsan ve ABD’de Dacron markasıyla satılır.
 2. Bio-PET PET’in biyo-bazlı muadilidir,
 3. Dünya PET üretiminin çoğunluğu sentetik elyaflar içindir (%60’ın üzerinde) ve şişe üretimi küresel talebin yaklaşık %30’unu oluşturur.
 4. Tekstil uygulamaları bağlamında PET genel adı poliester ile anılırken PET kısaltması genellikle ambalajla ilgili olarak kullanılır.

Poliester dünya polimer üretiminin yaklaşık %18’ini oluşturur ve polietilen (PE), polipropilen (PP) ve polivinil klorür ‘den (PVC) sonra en çok üretilen dördüncü polimerdir. Polietilen tereftalat polikondenzasyon metoduyla üretilir. PET monomer etilen tereftalatın tekrarlayan (C 10 H 8 O 4 ) birimlerle polimerize birimlerinden oluşur.

En önemli kullanım avantajı tamamen geri dönüşebilir olmasıdır. Diğer plastiklerden farklı olarak polimer zincirleri sonraki kullanımlar içinde eski hâlini alır. PET reçine tanımlama kodu olarak 1 ile ifade edilir. İşlenmesine ve termal geçmişine bağlı olarak polietilen tereftalat hem amorf (şeffaf) hem de yarı kristal polimer olarak var olabilir.

Yarı kristalli malzeme kristal yapısına ve parçacık boyutuna bağlı olarak şeffaf (parçacık boyutu 500 nm ‘den az) veya opak ve beyaz (parçacık boyutu birkaç mikrometreye kadar) görülebilir. PET hammadde geri dönüşüm kodu İnce film olarak üretildiğinde PET sıklıkla alüminyum ile kaplanır; yansıtıcı ve opak bir hale gelir. PET şişeler mükemmel bariyer malzemesi olup özellikle meşrubatlar için çok yaygın kullanım alanı vardır. Elyaf veya cam partikül dolgulu olduğunda kayda değer bir şekilde sert ve daha uzun ömürlü olur.

Monomer bis (2-hidroksietil) tereftalat bir yan ürün olarak suyla tereftalik asit ve etilen glikol arasındaki esterifikasyon reaksiyonu ile sentezlenebilir (bu aynı zamanda yoğunlaşma reaksiyonu) veya transesterifikasyon etilen glikol ile dimetil tereftalat (DMT) arasında bir yan ürün olarak metanol ile reaksiyon yoluyla olur.

Polimerizasyon monomerlerin yan ürün olarak suyla (esterleştirme/karşılıklı esterleştirmeden hemen sonra yapılır) polikondansasyon reaksiyonu yoluyla gerçekleştirilir.

Young modülü ( E ) 2800–3100 MPa
Çekme mukavemeti ( σ t ) 55–75 MPa
Elastik limit 50–150%
Çentik testi 3.6 kJ /m 2
Cam geçiş sıcaklığı ( T g ) 67–81 °C
Vicat B 82 °C
lineer genleşme katsayısı ( α ) 7 × 10 -5 K −1
Su emme (ASTM) 0.16
Source
See also:  Qual O Planeta Mais Proximo Da Terra?

PP değeri nedir?

Polipropilenin Fiziksel Özellikleri Nelerdir? – Polipropilen (PP) maddesi genellikle sert, opak ve sağlam bir yapıya sahiptir. Düşük özgül ağırlığı olan ve su üzerinde de kolaylıkla yüzebilen PP, yaygın olarak ticari polipropilenin kristal yapısı, düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) ve yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) arasında bir seviyede seyreden daha stabil bir yapıya sahiptir.

 • LDPE’ye oranla daha yumuşak olan aynı zamanda da yüksek yoğunluklu polietilenden daha düşük bir gevrekliğe sahip olan bir maddedir.
 • PP genellikle elektriksel anlamda yalıtkan olan düşük yüzey pürüzlülük değeri sayesinde sürtünme direnci daha az olan bir maddedir.
 • Düşük yüzey pürüzlülük değerine sahip olması ise PP maddesini gıda saklama sanayisinde ya da endüstrisinde inanılmaz bir kapsama sokmaktadır.

Polipropilen yani PP genellikle tekrar eden dinamik yüklere karşı yüksek dirence sahiptir. Bunun yanı sıra dinamik ve tekrar eden yüklemelere karlıda yüzeyinde meydana gelebilecek çatlaklıklara karşı oldukça dirençli ve dayanıklıdır. Ancak söz konusu olan ultaraviyole ışınlar olduğunda PP maddesi aslında dirençsiz, dayanıksız ve güçsüz bir maddedir.

TikTok PP kaça kaç?

TikTok profil resmi boyutu: – TikTok profil resmi boyutu: 100 x 100 piksel olarak önerilir.

Insta PP kaça kaç olmalı?

İnstagram profil fotoğrafı: Minimum 110×110 piksel olmalıdır. Yine bu platformda da profil fotoğrafı kare değil daire görüneceği için görsel ya da logonuzu orta merkezde kullanmaya yanlardan boşluk vermeye özen gösterin. İnstagram kare gönderi: 1:1 formatında 1080×1080 piksel. Kare bir gönderi için en uygun ebat budur.

Instagram PP Buyutme nedir?

Bunun için yapmaları gereken tek şey, bir kullanıcının profil resmine uzun süre dokunmak. Sonuç olarak ise profil fotoğrafını büyük haliyle görebilmek mümkün olacak. Bu etkili özelliğin yanı sıra Instagram, farklı özellikler üzerinde de çalışıyor.

Ty ne demek akademik?

(Akdoğan 2015: 22) Metin Bankası Örnek: (Kufacı mb.2005) Yayım Yılı Bulunmayan Basılı Kaynaklar Bir basılı kaynakta yayım tarihi kaydı yoksa yerine köşeli parantez içinde ‘t.y.’ kısaltması kullanılır.

Almanca kısaltması nasıl yazılır?

Kısaltmalar – Türk Dil Kurumu Kısaltma; bir kelimenin, terimin veya özel adın, içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesidir. Kısaltmalarla ilgili kurallar şunlardır: 1. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TDK (Türk Dil Kurumu), ABD (Amerika Birleşik Devletleri); KB (Kutadgu Bilig); TD (Türk Dili), TK (Türk Kültürü), TDED (Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi); B (batı), D (doğu), G (güney), K (kuzey); GB (güneybatı), GD (güneydoğu), KB (kuzeybatı), KD (kuzeydoğu) vb.

 • Ancak bazen kelimelerin, özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı da görülür.
 • Bazen de aradaki kelimelerden hiç harf alınmadığı olur.
 • Bu tür kısaltmalarda, kısaltmanın akılda kalabilmesi için yeni bir kelime oluşturma amacı güdülür: BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi), İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği), TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi) vb.

Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.2. Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır: m (metre), mm (milimetre), cm (santimetre), km (kilometre), g (gram), kg (kilogram), l (litre), hl (hektolitre), mg (miligram), m² (metrekare), cm² (santimetrekare) vb.3.

 • Uruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla ölçülerin dışında kalan kelime veya kelime gruplarının kısaltılmasında, ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır.
 • Isaltılan kelime veya kelime grubu; özel ad, ünvan veya rütbe ise ilk harf büyük; cins isim ise ilk harf küçük olur: Alm.

(Almanca), İng. (İngilizce), Kocatepe Mah. (Kocatepe Mahallesi), Güniz Sok. (Güniz Sokağı), Prof. (Profesör), Dr. (Doktor), Av, (Avukat), Alb, (Albay), Gen, (General); sf. (sıfat), haz, (hazırlayan), çev, (çeviren), ed, (edebiyat), fiz, (fizik), kim, (kimya) vb.

 • Üçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır: cm’yi, kg’dan, mm’den, kr, un,
 • Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısalt­manın son harfinin okunuşu esas alınır: BDT’ye, TDK’den, THY’de, TRT’den, TL’nin vb.
 • Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır: ASELSAN’da, BOTAŞ’ın, NATO’dan, UNESCO’ya vb.

UYARI: Numara sözünün kısaltması da kelime gibi okunduğundan getirilecek olan ek okunuşa göre getirilecektir: No.lu, No.suz Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan ve üs işaretinden sonra, kelimenin veya üs işaretinin okunuşuna uygun olarak yazılır: vb.leri, Alm.dan, İng.yi; cm³e (santimetreküpe), m²ye (metrekareye), 6 4 ten (altı üssü dörtten) vb.

Sert ünsüzle biten kısaltmalar, ek aldıkları zaman oku­nuşta sert ses yumuşatılmaz: AGİK’in (AGİĞ’in değil), CMUK’un (CMUĞ’un değil), RTÜK’e (RTÜĞ’e değil), TÜBİTAK’ın (TÜBİTAĞ’ın değil) vb. Ancak birlik kelimesiyle yapılan kısaltmalarda söyleyişte k ‘nin yu­muşatılması normaldir: ÇUKOBİRLİK’e (söylenişi ÇUKOBİRLİĞE), FİSKOBİRLİK’in (söylenişi FİSKOBİRLİĞİN) vb.

: Kısaltmalar – Türk Dil Kurumu

Makalenin adı nasıl yazılır?

Kapak Kapak görseli en az 2MB özgün bir resim veya fotoğraf olmalıdır. Görselin altına varsa bilgi, nerede çekildiği, yılı, çeken kişinin ismi konulmalıdır. Makalenin başlığı Türkçe ve İngilizce 16 punto, sayfayı ortalayacak şekilde, Türkçesi büyük harfle İngilizcesi küçük harfle koyu karakter ile yazılmalıdır.

Başlık metne uygun, anlaşılır ve kısa olmalıdır. Yazar adları akademik unvanları, ORCID numaraları, kurum, e-posta şeklinde düzenlenmeli ve 11 punto ile alt alta yazılmalıdır. Yazar adı küçük soyadı büyük harflerle yazılmalı, kurum (lar) belirtilmelidir. Yazı bir bilimsel toplantıda tebliğ edilmişse kapakta belirtilmelidir.

Makalenin hazırlanması sırasında deneysel bir çalışma için Etik Kurul Onayı alınmışsa kapak sayfasında belirtilmelidir. Yazarlar birden fazla ise sorumlu yazarın soyadının sonuna * işareti konulmalıdır. Türkçe ÖZET, İngilizce ABSTRACT başlığını taşımalı, 11 punto ile 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde, çalışmanın amacını ve varılan sonuçları kısaca açıklar nitelikte olmalıdır.

 1. Altına “Anahtar kelimeler” İngilizce “Key words” en fazla 5 kelime olarak eklenmelidir.
 2. Ana metin A4 Kağıda, (210 x 297 mm) tek aralıklı, word programı ile 12 punto “times new roman” siyah, yazı karakteri ile yazılmalıdır.
 3. Makalelerde tablo ve şekil yazıları 10 punto arial karakteri ile olmalı, tablo yazıları üste, şekil yazıları alta yazılmalıdır.

Metin içinde başlıklar hariç koyu renk kullanılmamalıdır. Bilimsel isimler dışında italik yazı karakteri kullanılmamalıdır. Özgün araştırmalar Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç kısımlarını içermelidir. Metin içinde ana başlıklar büyük harfle yazılmalıdır.

 1. Metin içinde geçen kısaltma yapılacak uzun isimler önce açık olarak yazılmalı kısaltmalar parantez içinde belirtildikten sonra metnin diğer yerlerinde kısaltmalar kullanılmalıdır.
 2. Latince isimler veya teknik terimler tam ve açık italik olarak yazılmalı mümkünse Türkçe karşılıkları parantez içinde verilmelidir.

Yazıda birim gösterilmeyen ondan küçük sayılar yazı ile yazılmalı, rakam ile yazılan sayılara takılar kesme işareti ile eklenmelidir. Makalelerde dipnot kullanılmamalıdır. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu yazım kurallarına uygun olması gerekir. Tablo ve Şekiller Makale ile ilgili tablolar ve şekiller makale içine yerleştirilmelidir.

 • Makalede kullanılan fotoğraf, grafik, resim gibi tüm görseller Şekil adını almalıdır.
 • Tablo başlıkları üst kısma, diğerleri alt kısma ne olduğu yazılmalıdır.
 • Yazılar 10 punto ve arial karakteri ile yazılmalıdır.
 • Tablo ve Şekil yazıları koyu yazılıp bir nokta konulduktan sonra, açıklama kısmı açık renk olmalıdır.

Görseller Makale içinde yer alan görseller en az 2MB yüksek çözünürlüklü, özgün olmalıdır. Makalelerde çalışmayla doğrudan ilgili olmadıkça kişi fotoğraflarından kaçınılmalıdır. Resimlerin ve fotoğrafların üzerinde yazı bulunmamalıdır. Resim ve fotoğraf yazıları 10 punto ile görselin altına yazılmalı, Şekil yazısı koyu renk, nokta, açık renkle görselin ne olduğu, nerede çekildiği, tarih ve kimin çektiği yazılmalı.

Çekenin ©adının baş harfi ve soyadı şeklinde olmalıdır. METİN İÇİNDE GÖNDERME YAPMA Tek yazarlı çalışma Yazarın soyadı, eserin yayımlandığı tarih verilir. Bursalıoğlu (1987) yeterliği, bir rolü oynamak için gerekli niteliklerin var olması şeklinde tanımlamıştır. Yeterlik (Bursalıoğlu, 1987) bir rolü oynamak için gerekli niteliklerin var olması şeklinde tanımlanmıştır.1994’te Rogers tarafından yapılan reaksiyon zamanlarının (Büyüköztürk; Çokluk ve Köklü, 2002).

Çok yazarlı tek çalışma İki yazar varsa her ikisinin de soyadı verilir. Dembo ve Gibson’a (1985, 12) göre İkiden çok, altıdan az yazarlı ise, ilk geçtiği yerde hepsinin soyadları verilir. Bundan sonra atıf yapılacaksa, ilk yazarın soyadı verilir, “ve diğerleri” sözcüğü eklenir.

 • Williams, Jones, Smith, Braduaer ve Terrington (1983) performansı,
 • Performans konusunda, (Williams ve diğerleri, 1983).
 • Williams ve diğerleri (1983) başka bir çalışmasında.
 • Altıdan çok yazarlı çalışmada, ilk yazarın soyadı verilir ve “ve diğerleri” eklenir.
 • Asthon ve diğerleri (2001), problem çözümüne Problem çözümüne vardır (Asthon ve diğerleri (2001, 34).

Yazarı olmayan veya anonim çalışma Yayınların adı tırnak içinde yazılır. Bir derginin makalesi ise tırnak içinde, diğer durumlarda başlığı ve yayın yılı verilir. (Kalkınma Planı IV, 1978), (Anonim, 1999), ( Eğitim ve Bilim Dergisi, Nisan, 2006). Aynı soyadlı yazarlar Kaynaklarda aynı soyadlı iki ve daha çok yazar varsa, ön adlarıyla birlikte kullanılır.H.

See also:  Cihat Ne Demek?

Başar (1994) ve D. Başar (2004), denetimde görülen, olarak saptamışlardır.A. Balcı ve diğerleri (2005) ve O. Balcı (2001) konuya ilişkin bulmuşlardır. Aynı parantez içinde iki veya daha çok çalışma Yayın yılına göre sıralanır, basımda olan varsa en sona konulur ve önce soyadları verilerek bir çalışma için yalnızca çalışma yılları verilir.

(Köklü ve Büyüköztürk, 1991, 1993), (Balcı 1984, 1985, 1987). Aynı yazarın aynı yıl yaptığı çalışmalar Yayın yılından sonra a, b, c harfleri kullanılır. (Demir, 1990a, 1990b; Yılmaz 1992 basımda-a). Yazarları farklı iki veya çok çalışma Aynı parantez içinde ve soyadlarına göre alfabetik sıraya dizilerek ve aralarına noktalı virgül konularak verilir.

 • Çeşitli çalışmalar yapıldığını ortaya koymuştur (Baldo, 1980; Kamil, 1988, Peper ve Funk, 1990).
 • Yasal dokümanları kaynak gösterme Milli Eğitim Temel Kanunu (1739), Kişisel Konuşmalar Mektup, yazışma, telefon konuşmaları kaynakçada verilmez.
 • Metin içinde belirtilirler ve sahibinin adı, soyadı ile tarih tam yazılır (Balcı, 2005, 297, 297).Z.

Bursalıoğlu (Kişisel Konuşma, 1 Ocak, 1993). KAYNAKLAR Makaleler Yazar Soyadı, adının sadece baş harfi (Yayın Tarihi), “Makale Adı,” D ergi Adı, Dergi Cilt ve Sayısı, Sayfa Numaraları. şeklinde verilir. Yazar adları, önce soyadı daha sonra adın ilk harfi büyük olarak yazılır.

Birden çok yazarı olan makalelerde ilk yazar soyadı ve adından sonra, diğer yazarlar ad soyadı sırasına göre belirtilir. Yazarı belli olmayan makalelerde, makale başlığı yazar adı yerine, yayın tarihinin önüne yazılır. Yazar adı ile tarih arasına virgül konmaz. Yayının yayım hakkı (copyright) tarihi yıl olarak; gazete ya da magazin makalesi için ise gün, ay ve yıl sırası ile yazılır.

Tarih ayraç içerisinde verilir. Basımı onaylanmış ancak henüz basılmamış makaleler, tarih yerine “basılacak” yazılarak verilir. Başlığın yalnızca ilk sözcüğünün ve başlıkta yer alan özel adların ilk harfi büyük harf ile, diğerleri ise küçük harfle yazılır.

 1. Başlık tırnak içerisinde yazılır.
 2. Dergi adı ve basım bilgisi Dergi adı her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere tam olarak ve italik yazılır.
 3. Cilt, sayı, sayfa kısaltmaları mutlaka verilmelidir.
 4. Metinde ayraç içi göndermede makale başlığı kısaltılarak verilir ve (“Study finds”, 1982) biçiminde gösterilir.

Eğer makale birbirini izlemeyen sayfalarda basılmışsa, makalenin bulunduğu bütün sayfalar virgülle ayrılarak verilir. Cilt numarası verildikten sonra ayraç içinde seri ve sayı numarası verilir. Kitaplar Bütün yazar adları, önce soyadı daha sonra ilk ad sırası izlenerek yazılır.

 • Birden çok yazarı olan kitaplarda yazar soyadları tam olarak, ilk adların ise baş harfleri yazılır.
 • Itap bir yazar ya da yazarlarca derlenmişse, kitabı hazırlayanın soyadı ve adı yazar adının yerine yazılır ve ayraç içinde ‘Derl.’ kullanılır.
 • Yayının yayım hakkı (copyright) tarihi yıl olarak yazılır.

Tarih ayraç içerisinde verilir. Ayraçtan sonra virgül konur. Kitap adında, Başlığın her sözcüğünün ilk harfi büyük harfle yazılır. Kitap adı italik olarak yazılır. Gerekli olan bilgiler, örneğin 3. baskı ya da 2. cilt gibi kitabın adından hemen sonra ayraç içinde yazılır.

 • Itap adı ve ayraç arasına nokta konulmaz.
 • Itap adı yazıldıktan sonra virgül konur.
 • Yayın evinin bulunduğu kentin adı yazılır.
 • Eğer kent adı bilinmiyorsa ya da başka bir yerle karıştırılıyorsa, yayın evinin bulunduğu eyalet ya da ülke adı kullanılır.
 • Yer adından sonra iki nokta üst üste konur.
 • Yayın evinin adı kısa ve anlaşılır biçimde yazılır.

Yayın evinin ikiden çok kentte bürosu varsa, kitapta ilk yazılan kentin adı kullanılır. Yazarı belli olmayan kitaplar, yayının ilk adı kullanılarak alfabetik sıraya konur. Metinde ayraç içinde (TSE,1974) biçiminde gösterilir. Eğer kurum sayı vermişse (rapor, kontrat, monografi sayısı) bu sayı başlıktan hemen sonra ayraç içinde verilir, araya nokta koyulmaz.

 • Eğer birden fazla sayı verilmiş ise rapora en kolay erişmeyi sağlayacak numara verilir.
 • Yer adından sonra raporu yayımlayan kurumun adı rapor üzerinde yazılı olduğu biçimiyle verilir.
 • Eğer rapora saklandığı kurum tarafından özel bir erişim numarası verilmişse bu ayrıca bölüm sonunda ayraç içinde verilir.

Kurultay ya da Sempozyum adını oluşturan sözcüklerin baş harfleri büyük harfle yazılır. Kurultay ya da sempozyumun düzenlendiği gün ve ay yazılır. Tezler Tezlerin gösterilmesinde aşağıdaki sıra izlenir. Yazar adı, ( Yayın tarihi). “Tezin başlığı “, Tezin türü (YL, Doktora, Sanatta Yeterlik), Sunulduğu Üniversite ve Enstitü, İl adı.

Internet Kaynakları Yazar Soyadı, Adı “Çalışmanın adı.” Orijinal kaynağın adı, tarihi: sayfa sayıları. Kaynak adı. Bulunduğu URL adresi (ziyaret tarihi). KAYNAK GÖSTERME ÖRNEKLERİ Kitap Tek yazarlı kitap: Akpınar, Y. (1999). “Bilgisayar destekli öğretim ve uygulamalar”. Anı Yayıncılık, Ankara. Çok yazarlı kitap: Demirel, Ö., Seferoğlu, S., & Yağcı, E.

(2003). “Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (3rd ed.) “. PegemA Yayıncılık, Ankara. Kurum yazarlı kitap: YÖK. (1998). “Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları”. Ankara. Çeviri kitap: Bloom, B.S. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme.

 1. Çeviren: D.A. Özçelik.
 2. Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 3. Editörlü kitap: Öztürk, C., & Dilek, D. (Eds.). (2005).
 4. Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi (5th ed.)”.
 5. PegemA Yayıncılık, Ankara.
 6. Yeni baskılı kitap: Küçükahmet, L. (2003).
 7. Öğretimde planlama ve değerlendirme (13. baskı).
 8. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Newcomb, H. (Ed.). (2000). Television: The critical view (6th ed.). New York: Oxford University Press. Dergi Akdağ, M. (1990). Türk eğitim sisteminde yatay ve dikey geçişler. Milli Eğitim Dergisi, 94: 67-72. Akdağ, M., & Güven, S. (2002). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin sınıf yönetimi etkinliklerine ilişkin öğrenci algıları.

Eğitim Yönetimi, 29: 69-80. Kongre veya Sempozyum Bildirisi Akdağ, M., & Tok, H. (2004). Geleneksel öğretim ile power point destekli öğretimin öğrenci erişisine etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’ında sunulan bildiri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, Turkey, 06-09 Temmuz. Yayınlanmamış Tez Akdağ, M.

(1993). Genel liselerin matematik ve fen öğretiminde karşılaşılan sorunlar, Yayınlanmamış Doktora tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, Turkey. Ansiklopediler Bergmann, P.C. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica (Vol.26, pp.501-508).

 1. Chicago: Encyclopedia Britannica.
 2. Gazete Makalesi Ergün, M., Akdağ, M., & Duruhan, K.
 3. 1989, Ekim 4).
 4. Türk eğitim sisteminin sorunları ve bazı çözüm teklifleri.
 5. Dünya Gazetesi, 4.
 6. Yazarı Olmayan Gazete Haberi Irak endüstrileşmeye 40 milyar dolar ayırdı.
 7. 1989, Ekim 4).
 8. Dünya Gazetesi, s11.
 9. Web Sayfası Akdağ, M., & Güneş, H.

(2003). Öğretmen rolünün yaratıcı bir sınıf ortamı oluşturmadaki önemi. Milli Eğitim Dergisi, 159. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/159/akdag-gunes.htm (ziyaret tarihi) Akdağ, M. (tarihsiz). Eğitimde program değerlendirme ve istatistiksel yöntemler. http://web.inonu.edu.tr/~makdag/egitimde%20program%20degerlendirme.pdf (ziyaret tarihi) YÖK.

 1. Tarihsiz).
 2. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği lisans programı.
 3. Http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans/bilgisay.pdf (ziyaret tarihi) MEB (2002).
 4. Bilgi ve iletişim teknolojileri.
 5. Http://egitek.meb.gov.tr/Egitek/Kitaplar/Etkinlikler2001/Etkinlikler2002.html (ziyaret tarihi) Elektronik dergiler Data base (veri tabanı) de yayınlanan e- journal (e-dergi) den alınan Full text (tam metin) bir makalenin kaynakça gösteriminde; web adresi yerine, data base adı verilir.

Selwood, I.,& Pilkington, R. (2005). Teacher workload: using ICT to release time to teach. Educational Review, 2, 163-174, Retrieved October 18, 2005, from Taylor & Francis Group.

PP kapak ne demek?

Polipropilen malzemeden üretilmiş kapağı yırtılmaları ve kırılmaları önleyici özelliğe sahiptir. Çocuklarınızın okulda dersleri, evde ödevleri için kullanabilecekleri A4 çizgili defter, sizin de kullanımınız için idealdir. Kâğıt kalitesi ve kapak materyali sayesinde uzun yıllar saklayabileceğiniz bir defterdir.

Kargoda pp ne demek?

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı | PP Damgaları | Aynı gönderici tarafından postaya çok sayıda sürekli olarak verilmek istenen, pulsuz olarak kabul edilen ve tertip veya ambalajı, zarf veya kuşak boyut, ağırlık bakımından birbirinin aynı olan ve tümüne aynı ücret uygulanması gereken gönderilere uygulanır.

Bio PP nedir?

‘Biobased plastics’ denilen ve tamamen biyolojik yani geri dönüştürülebilen kaynaklardan üretilen plastikler kastedilirken, bu tanımdan ayrı olarak bir de ‘Biodegradable- geri dönüştürülebilir’ plastikler vardır.

PN neyin kısaltması?

Küresel Vana PN ve DN Nedir? Küresel vana alırken tesisata uygun olması çok önemlidir. Bu noktada PN ve DN kavramları karşımıza çıkar. Küresel vana PN nedir veya küresel vana DN nedir bilinmiyorsa tesisata uygun bir küresel vana tercih etmek mümkün olmaz.

Çünkü vanaların belirli durumlara göre değerleri PN ve DN kavramları ile ifade edilir. Bu iki kavram evrensel değerler olduğu için yurtdışından gelen ürünlerin standartlarını bilmeyi de kolaylaştırır. Table of Contents Küresel vana seçimi yapan kişiler illaki vana da yazan PN yazısını görür. Böyle anlarda küresel vana PN nedir merak edilir.

PN, İngilizce’de pressure nominal kavramının kısaltmasıdır. Bunu Türkçe’ye çevirecek olursan küresel vana PN, nominal basınç yani anma basıncı diyebiliriz. PN bir küresel vananın anma basıncının göstergesidir. Anma basıncı da vananın dayanabileceği maksimum basıncı ifade eder. Pp Ne Demek Küresel Vanaların bağlantısı Flanşlı, Kaynak Ağızlı ve Dişli olarak üretilmektedir. Tahrik Ünitesi ise Kollu, Dişli Kutulu, Elektrikli, Pnömatik ve Hidrolik’tir. Küresel vanada PN16 ifadesi görüldüğünde, vananın 16 bar basınca dayanıklı olduğu anlaşılmalıdır. Ülkemizde genel olarak PN standartları kullanılır. PN16, PN25, PN40 gibi farklı anma basıncına sahip vanalar üretilir.