Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Recep Ay Ne Zaman?

Recep ayının ilk günü ne zaman?

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Recep ayının 13 14 15 günü ne zaman 2023?

Recep ayının 13.14.15. günleri sırasıyla 4 Şubat – 5 Şubat ve 6 Şubat tarihlerine denk gelmektedir. Yani 2023 yılında Recep ayının 13. günü 4 Şubat Cumartesi, 14. günü 5 Şubat Pazar, 15. günü ise 6 Şubat Pazartesi gününe denk geliyor.

Recep ayının ilk günü ne yapılır?

– “Recep ayının ilk Cum’a gecesine Regâip gecesi denir. Bazı âlimlerin açıklamasına göre, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla, Yüce Allâh’a şükür için on iki rekat namaz kılmıştır. Peygamber Efendimiz’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu Regâip gecesinde, ana rahmine düşmüş olduğuna dâir olan bir rivâyet uygun görülmemektedir.

Çünkü bu gece ile Hazret-i Peygamberimizin doğumu arasındaki zaman, bu hesaba aykırı düşmektedir. Ancak Hazret-i Âmine’nin, Peygamber Efendimiz’e hâmile kaldığını bu gece anlamış olması düşünülebilir. Sebep ne olursa olsun, bu gece pek mübârek bir gecedir. Zaten Regâip; istenilen, değeri çok olan, bağış, ihsân, ikrâm ve nefis şeyler demektir.

“Râğibe” kelimesinin çoğuludur. Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevâbı çok büyüktür. Bu geceyi hakkıyla idrak edebilmek için Recep ayının ilk Perşembe gününü oruçlu geçirmek, gecesinde de akşamla yatsı arasında iki rekâtta bir selâm verecek şekilde on iki rekât namaz kılmak, Allah Resûlü tarafından tavsiye edilmiştir.

Receb ayında oruç tutulur mu?

Üç Aylar Orucu Nedir? Üç Aylar Orucu Ne Zaman Başlar? – Mübarek 3 aylar Recep ile başlar ve Şaban Ramazan olarak devam eder. Recep ayı başlamasıyla 3 aylar orucu da başlıyor denebilir. Ramazan ayı zaten orucun farz olduğu aydır. Recep ayında olduğu gibi isteyenler Şaban ayında da oruç tutabilir.

Recep ayının özellikleri nelerdir?

Receb ayının anlam ve önemi Recep Ayı, gerek İslamiyetten önce de İslam’dan sonra da mukaddes olarak kabul edilen bir aydır. Receb kelimesi sözlükte, “korkmak; saygı duymak, tâzim göstermek” anlamlarını ihtiva eden “recb” kökünden gelir. Bu sebeple, Receb, kendisine hürmet edilen, saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir.

Üç ayların ilki olması hasebiyle Recep ayı dini ve sosyal kültürümüzde çok önemli bir noktadadır. “Şuhur-i Selase” olarak bilinen Üç ayların ilki Recep ayıdır. Milletimizin övünç kaynağı olan Osmanlılar, bu değerli ayı Receb-i Şerif olarak anmış ve tarihi kaynaklara da bu şekilde aksettirmişlerdir. Haram aylardan biri olan Recep, kan dökmenin dahi yasak olduğu bir manevi arınma ve temizlenme zamanıdır.

Bu ay içinde yapılan ibadetler her zaman olduğu gibi bağışlanmamız için bir vesiledir. Ayrıca Recep ayı, Regaib gecesini içerisinde barındırmasıyla da bilinir. Müminlerin, ibadethaneleri doldurarak Yüce Allah’a yöneldikleri bu gece, literatürümüzde ciddi yer tutar.

Manevi seferimiz olan Üç ayların ilki Recep ayı, müminler nezdinde müstesna bir mevkidedir.Resulullah (SAV), Recep ayı geldiğinde şöyle dua ederdi: “Allahümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa’bân ve belliğnâ Ramadân” “Allah’ım, Receb ve Şâban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır!” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259; Ebû Nuaym, Hilye, VI, 269)Recep, Şaban ve Ramazan ayları kulluk bilincine varabilmemiz, dünyadan yüz çevirerek hisli bir yürek ile Allah Teala’ya yönelebilmemiz noktasında çok önemlidir.Bu minvalde fazilet yönü kuvvetli, Üç ayların ilki olan Recep ayı içerisinde çokça ibadet ederek Hak Teala’nın rızasını gözetmeliyiz.Recep, Şaban ve Ramazan aylarından meydana gelen kıymetli Üç aylar; rahmet yüklü bir mevsim, sonu selamete çıkaran bir kutlu seferdir.Üç aylar başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş müjdesi olarak bilinen, Müslümanların her sene sabırla beklediği bir manevi mevsimdir.Üç ayların bünyesindeki kandiller, manevi yolculuk sırasında, Allah Teala’ya kulluk noktasında eksiklerimizi kapatabileceğimiz, manevi ihtiyaçlarımızı tedarik edebileceğimiz duraklardır.

Bilhassa ilk durağımız olan Regâib Kandili’ne bu gözle bakmak gerekir. Toplumsal birlik ve beraberliğimizi sağlayan bu değerli gecelerde Hak Teala’ya samimi bir kalp ile yönelmeliyiz. Dinimizde oruç, sadece Ramazan-ı Şerif içerisinde farzdır. Bu ayın dışında kalan oruçlar ise sünnet ve nafile hükmündedir.

Müslümanlar Resul-i Ekrem’i taklit ederek bilhassa Üç aylar içinde oruca yönelirler. Nefis tezkiyesi, beden rahatlığı ve ibadet olarak oruç, insanı terbiye edici bir özelliğe sahiptir. Ayrıca Resulullah (SAV) da Ramazan dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmezdi. İbn Abbas (RA), “Resulullah (SAV), Ramazan dışında hiçbir ayı tam olarak oruçlu geçirmedi.” (Buhari, Savm 53) sözü ile O’nun (SAV) hassasiyetine dikkat çeker.

Hz. Peygamber (SAV) Üç ayları diğer aylardan daha fazla oruç tutarak geçirir, bu aylarda nafile oruçlara yönelirdi. Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçların bir mecburiyeti olmamakla beraber dini kültürümüzde nafile ibadetlere büyük önem verilmiştir.

Hangi ayın 13 14 15 inde tutulan oruç?

Eyyam-ı Biyd orucu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da ele alındı. Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir. Eyyâm-ı Biyd orucu nedir, ne zaman tutulur? İşte, o detaylar – Eyyam-ı Biyd orucu, Şaban ayının 13,14 ve 15. günü, bu yıl Mart ayına denk gelmektedir.

Şaban Ayı bu yıl miladi takvime göre yakın zaman önce başladı. İşte, Şaban ayının 13.14.15. günü tarih bilgisi. EYYAM-I BİYD ORUCU TARİHLERİ NE ZAMAN? 2022’de Şaban ayının 13. günü 16 Mart, 14. günü 17 Mart ve 15. günü ise 18 Mart tarihine denk gelmektedir.

Şaban ayının 13. günü : 16 Mart 2022 Perşembe 2023 Şaban ayının 14. günü : 17 Mart 2022 Cuma 2023 Şaban ayının 15. günü : 18 Mart 2022 Cumartesi 2023 ŞABAN AYININ FAZİLETİ İlâhî feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay, mü’minler için en kârlı ve kazançlı fırsattır. Çünkü Şâban’ın değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla oluşudur.

Diğer vakitlerde kılınan bir rekât namazın sevabı on ise, Şaban ayında üç yüzden fazladır. Okunan her bir Kur’ân harfi için üç yüz Cennet meyvesi vardır. Yine bu ihsan ve bağış ayı olan günlerde amel defterimizin sevap hanesine kaydettirdiğimiz ibadetler, her an şeytan ve nefsin fırlattığı gaflet, vesvese ve şüphe oklarına birer kalkan vazifesi görerek gerçek huzurumuzun kaynağı olur.

Recep ayının son üç günü ne zaman?

Hz. Muhammed’in ‘Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak nitelendirilen üç ayların ilki olan recep ayının biteceği tarih, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Öte yandan Şaban ayının başlangıç tarihi de merak ediliyor. Peki, 2023 Recep ayı ne zaman bitecek? – İslam aleminde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların ilki olan recep ayının 2023 bitiş tarihi için araştırmalar hız kazandı. Receb ayı, nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazların kılındığı, insanların dini hayata daha çok yöneldiği bir ay olarak dikkat çekiyor.

İşte, 2023 Recep ayı bitiş tarihi. RECEP AYI NE ZAMAN BİTİYOR? İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 23 Ocak günü Recep ayı ile başladı.21 Şubat 2023 tarihinde ise Recep ayı sona erecek.

Recep ayının 20 günü ne zaman?

Receb ayının 20. gecesi : 10 Şubat’ı 11 Şubat’a bağlayan gece. Receb ayının 21. gecesi : 11 Şubat’ı 12 Şubat’a bağlayan gece. Receb ayının 22. gecesi : 12 Şubat’ı 13 Şubat’a bağlayan gece. Receb ayının 23. gecesi : 13 Şubat’ı 14 Şubat’a bağlayan gece.

Recep ayında ne yapmak lazım?

Recep ayı ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle meşgul olunması gereken bir aydır. Haram aylardan biri olması hasebiyle bu ayda sevaplar katlanacağı için, bol bol Kur’an-ı Kerim okunmalı, istiğfarda bulunulmalı, namaz kılınmalı ve oruç tutulmalıdır. Bu ayda teheccüd namazının fazileti de büyüktür.

See also:  Qual A Melhor Camera De Celular?

3 ay tesbihi nasıl çekilir?

Üç aylara kısa bir süre kala ibadetler gündeme geldi. Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Bu yıl 2 Şubat tarihinde girilen üç aylar için tesbih çekmek isteyen vatandaşlar, araştırma yapıyor. Peki, üç aylar tesbihi ne zaman, nasıl çekilir? İşte mübarek 3 aylar ibadetleri hakkında bilgiler – 1 /4 Recep ayında tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda yoğun şekilde meşgul olunması sevaptır. Recep ayı içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunur.2 /4 Recep Ay Ne Zaman Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ”La İlahe İllallah”, 100 kere de ”Muhammedürresulullah” diye bu tesbihe devam edilir. Daha sonra 1660 defa ”Ya Allah” diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ”La İlahe İllallah”, 100 kere de ”Muhammedürresulullah” diye bu tesbihe devam edilir.10 gün 100 dea Sübhana’llahi’l – hayyil-kayyum 10 gün 100 defa Sübhana’llahi’l – ehadi’s-samed 10 gün 100 defa Sübhana’llahi’l -gafuri’r-rahim Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır. Recep Ay Ne Zaman

Recep ayının ilk cuma gecesi ne zaman?

Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilir. Yılın ilk kandili olan Regaip, bu yıl 26 Ocak Perşembe gecesine denk geliyor.

Recep ayının ilk günü kaç gün oruç tutulur?

İlk üç gün, Regaip Kandili, 13, 14 ve 15 günler ile birlikte son üç gün Recep ayında oruç tutulması faziletlidir. Bu günleri hesapladığımızda ise Recep ayı orucunun toplamda yedi gün sürdüğünü söyleyebiliriz.

Recep ayının ilk günü oruç tutmak için nasıl niyet edilir?

Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? Diyanet’e göre 3 aylarda oruç niyeti nasıl yapılır, kaç gün tutulur? Üç aylar duası Recep Ay Ne Zaman Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile Recep ayı için tarih belli oldu. Ramazan Ayı ile biten üç aylar 23 Ocak itibarı yla başladı. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Üç ayların gelmesi ile beraber ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar, üç aylarda oruca niyet etme konusuna yoğunlaştı.

İşte üç aylar orucuyla ilgili tüm detaylar. DİYANET’E GÖRE 3 AYLARDA ORUÇ NİYETİ NASIL YAPILIR? Üç aylarda oruç tutmak isteyenler, niyet etme hususunda Diyanet bilgisine odaklandı. Diyanet bilgisine göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde nafile oruç tutabiliyor.

Diyanet bilgisine göre, bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor. Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b.

Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Recep Ay Ne Zaman ÜÇ AYLARDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR? Üç aylarda nafile ibadetlere yönelmek, nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa o şekilde niyet etmek yeterlidir. “Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya.” şeklinde niyet edilir.

Oruca niyet etmek, orucun şartlarından biridir. Niyetsiz oruç, sahih sayılmaz. Kalben niyet etmek yeterli görülmüşse de dil ile niyeti ifade etmek gerekir. Oruç tutmak amacıyla sahura kalkılması da niyet sayılır. Orucun niyet etme vakti, güneş battıktan sonra başlar; ertesi gün güneşin tepe noktasına gelmesinin öncesine kadar niyet edilebilir.

İmsaktan sonra yapılacak niyet için bu vaktin ardından bir şey yenip içmemiş, oruca aykırı bir şeyin yapılmamış olması gerekir. ÜÇ AYLAR DUASI NEDİR? Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; ” Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.” Hz.

Recep ayında oruç tutarsak ne olur?

Üç ayların ilk günü oruç tutmanın sevabı nedir? Recep ayı 1. gün orucu faziletleri | Özgün Haberler Recep ayı, Allah’ın inayet ettiği ve fazileti hakkında bir çok hadisin olduğu bir aydır. Recep ayının ilk günü oruç tutmanın sevabı büyüktür. Peygamber efendimiz bir hadisinde, ‘Recebin ilk gününü oruçla geçiren kimseden cehennem, gökle yer arası kadar uzaklaşır.’ buyurmuştur.

 1. İşte Recep ayının ilk günü oruç tutmanın sevabı ve bu ayda yapılması gereken ibadetler.
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi.
 3. İşte o bilgiler; Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır.
 4. Nitekim Hz.
 5. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b.

Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

 • Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur.
 • Işi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
 • Niyet etmek orucun şartlarındandır.
 • Niyetsiz oruç sahih değildir.
 • Alben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur.

Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.

Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Hadis-i Şeriflerde zikredildiği üzere; “Allah-u Teala, her kim Recep’in birinci gecesinde oruç tutarsa üç sene ibadet sevabı verir” buyuruluyor. İbni Abbar (R.A) rivayet ettiği bir hadisi şerifte Resullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ‘Recebin ilk gününün orucu üç senenin, üçüncü gününki ise, bir senenin keffaretidir.

Sonra her gün bir aylık bağışlamadır.” Peygamber Efendimiz, Recep ayında oruç tutmakla ilgili şöyle buyurmuştur: “Kim bu ayda bir gün oruç tutarsa Kıyametin zorluklarından güvende olur.” Receb ayında işlenen ibadet, edilen iyilik, yapılan hizmetlerin manevî ecri ve sevabı bire yüz verilmektedir. Bunun için mü’minler bu aydaki nasiplerini arttırmak maksadıyla daha çok gayret sarf ederler.

Hayır ve hasenata biraz daha ağırlık verirler. İmam Musa Kazım’dan (a.s) şöyle rivayet edilir: “Kim recepten bir gün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur.” Hz. Resul-ü Ekrem’den (s.a.a) nakledilen bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Recep Allah’ın büyük ayıdır.

Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kafirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki recep Allah’ın ayı, şaban benim ayım, ve ramazan ümmetimin ayıdır. Kim recep ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah’ın rızasını kazanmış olur. Allah’ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır.” : Üç ayların ilk günü oruç tutmanın sevabı nedir? Recep ayı 1.

gün orucu faziletleri | Özgün Haberler

Peygamber efendimiz Recep ayında nasıl oruç tutardı?

Üç aylar orucu Diyanet bilgisi ve niyeti! 3 aylar orucu ne zaman, kaç gün, hangi gün tutulur? Recep Ay Ne Zaman Müslümanlara Kur’an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen üç aylarda, oruç ibadetinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Oruç tutmak isteyenler, detaylarla ilgili Diyanet bilgisine odaklandı. İşte, İslam dininde büyük öneme sahip olan üç aylar ve başlangıcı ile birlikte gündeme gelen üç aylar orucu hakkında bazı bilgiler.

 1. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi önemli tarihleri barındıran üç aylar 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başladı.
 2. Üç ayların manevi atmosferini ibadet ederek ihya etmek isteyen pek çok Müslüman vatandaş, bu aylarda orucun hükmü konusuna sorularına yanıt arıyor.
 3. ÜÇ AYLAR ORUCU DİYANET BİLGİSİ Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır.
See also:  KsüRüğE Ne Iyi Gelir?

Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz.

 • Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).
 • Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur.

Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Recep Ayı’nın ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur; Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur.

 1. İbn Abbas der ki; “Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık.
 2. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık.” Peygamberimiz, bu ayda sık sık oruç tutarak nafile oruca teşvik ederdi.
 3. Bazen de tutmayarak bu ayın Ramazan orucuna benzetilmesine engel olurdu.

Fakat üç aylar içinde Recep Ayı’nda tutulacak oruç son derece kıymetlidir. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Hz. Muhammed üç aylarda bol bol nafile orucu tutardı. Ancak 3 aylarda kaç gün oruç tutulur sorusunun kesin bir yanıtı yok. Hz.

Dört geceye özel rahmet yağar:- Kurban Bayramı’nın gecesi- Ramazan Bayramı’nın gecesi- Şaban ayının 15. gecesi (Beraat gecesi)- Recep ayının ilk perşembe gecesi (Regaip gecesi)

: Üç aylar orucu Diyanet bilgisi ve niyeti! 3 aylar orucu ne zaman, kaç gün, hangi gün tutulur?

Recep ayının sonunda kaç gün oruç tutulur?

Üç aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur 2023? Üç aylarda hangi günler oruç tutulur? Recep ayına girdiğimiz bu günlerde ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, “Üç aylarda hangi günler oruç tutulur?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Üç aylarda oruç tutmak, dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak çok önemlidir. Recep Ay Ne Zaman ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR 2023? Üç aylar orucunun başlangıç tarihi bulunmayıp, kişi sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Ancak Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in Ramazan ayı dışındaki hiçbir ayda, ayın tamamı boyunca oruç tutmadığı bilinmektedir.

Bolluk ve bereket ayı olarak nitelendirilen Recep ayında oruç tutarak sevap almak için hadislerden de aktarıldığı üzere belirli günler takip edilebilir. ÜÇ AYLARDA HANGİ GÜNLER ORUÇ TUTULUR? Recep ayının ilk günü oruç tutulmasının büyük bir sevap olduğu ifade edilirken, ardından ilk 3 gününde oruç ile tamamlanması büyük sevap kazandırabilmektedir.

Oruç tutmak için Recep ayının 13. günü olan 4 Şubat ve ardından 14. ile 15. günü olan 5-6 Şubat günlerinde de oruç tutulması faziletli olarak ifade edilir. Recep Ay Ne Zaman ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR? Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.

Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMAK İLGİLİ HADİSLER Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve “Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir” diye dua ederdi. (Recep ayında dokuz gün oruç tutanın günahları sevaba çevrilir.) (Receb ayında Allahü Teâlâ’ya çok istiğfar edin; çünkü Allahü Teâlâ’nın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır.

 1. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) (Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) (Allahü teâlâ, Receb ayında hasenatı kat kat eder.
 2. Bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur.7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır.8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır.10 gün tutana, Allahü teâlâ istediğini verir.15 gün oruç tutana, bir münadi, “Geçmiş günahların affoldu” der.

Allahü teâlâ, Nuh aleyhisselamı Receb ayında gemiye bindirdi. O da Receb ayını oruçlu geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretti.)

(Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) (Recebin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonundaoruç tutana, ayın hepsinde tutmuş gibi sevap verilir.) (Receb’de, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, “Yâ Rabbi, onu mağfiret et” derler.) (Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.) (Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.)

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) (Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) (Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfil olurlar.

 1. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir.
 2. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.) (Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.) (Şaban ayında üç gün oruç tutana, Allahü Teâlâ Cennette bir yer hazırlar.) (Şabanın 15.
 3. Gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü Teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim.

Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim” Bu hâl, sabaha kadar devam eder.) : Üç aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur 2023? Üç aylarda hangi günler oruç tutulur?

Recep ayı Kuranda Geçiyor mu?

Recep ayı 2015: Recep ayına (Regaib Kandili) özel namaz, oruç var mıdır? Yayınlanma: 13:27 – 20 Nisan 2015 Recep Ay Ne Zaman Recep Ay Ne Zaman Recep Ayı, hicri takvimin 7. ayı, halk arasında üç aylar olarak tabir edilen ayların ilk ve haram aylardan biridir.2015 Recep Ayı, bugün yani 20 Nisan itibariyle başlamıştır. Peki Recep Ayı nasıl değerlendirilmeli? Recep ayına özel ibadetler mevcut mu? Recep ayının ilk cuma gecesi olan perşembe günü 24 Nisan Regaib Kandili’nde oruç tutulur mu? Regaib Kandili’ne özel ibadet var mı? Kur’an-ı Kerim’de geçen “bunlardan dördü hürmetli aylardandır “(Tevbe: 9/36) ayetinde adı geçen aylar; Receb, zilkade, zilhicce ve muharrem aylarıdır.

 1. Receb ayının faziletine dair herhangi özel bir hadis rivayet edilmemiştir.
 2. Receb ayı haram (içinde savaş açılması yasak) aylardan biridir.
 3. Bu ayla ilgili olarak Peygamberimizin: “Ya Rabb’i, Receb ve Şaban aylarını hakkımızda muberak eyle ve bizi Ramadan’a erdir” diye buyurduğu rivayet edilmiştir.Fakat bu hadisin de zayıf bir hadis olduğu söylenmektedir.

Kısacası Recep Ayı için özel bir namaz, oruç veya herhangi bir ibadet yoktur. Recep Ayı’nın faziletiyle ilgili hadisler çoktur. Bunlardan bazıları “Recep Allah’ın, Şa’ban benim Ramazan ise ümmetimin ayıdır”, “Recep’in ilk Cuma gecesinden gafil olmayasınız.

Zira o gece, meleklerin “Regâip” ismini verdikleri gecedir.” Ancak bu hadislerin sıhhatı konusu ihtilaflıdır. Yalnız Peygamberimizin her ay tuttuğu ve tutulmasını tavsiye ettiği Pazartesi ve Perşembe günü oruçları ile eyyâm-ı bîz denilen her ayın 13, 14 ve 15. günleri tutulan oruçlara Recep ayında da devam edilebilir.

Burada özellikle vurgulanmak istenen husus, diğer aylarda yapılmayıp da sadece bu aya, Receb ayına- mahsus namaz, oruç gibi herhangi bir ibadet bulunmadığıdır. REGAİB KANDİLİ Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece.

Kökü “arzulamak, meyletmek” anlamlarına gelen regâib sözcüğü Kur’an’da geçmez. İslam kültüründe diğer kandiller gibi önemli bir yeri olan bu gecede Peygamberimizin (S.A.V) on iki rekat namaz kıldığına ilişkin çeşitli rivayetler vardır. Fakat alimler, bu hadisi rivayet eden ravi için uydurma hadis rivayet ediyor diye dikkate alınmamıştır.

Yani Regaib Namazı diye bir namaz mevcut değildir. Bu yüzden sırf Regaib Kandili adına oruç tutmak veya o geceye özel namaz kılmanın bid’at olma şüphesi vardır. Bu konuda araştırmacı alimlerin savundukları ortak doğru görüşe göre, o gün oruç tutmaktan ve o gece adı geçen asılsız namazı kılmaktan kaçınmak gerekir.

 • Ayrıca o gün kutlamak için ortaya çıkarılan özel yemekler hazırlama ve güzel elbiseler giyinme gibi geleneklerden de uzak durmalıdır.
 • Böylece o gün, öbür normal günler gibi bir gün sayılsın ve ona hiç bir özellik tanınmamış olsun.
 • Bu kategoriye giren asılsız kutlama günlerinden biri de Receb ayının ortasına rastlayan gündür.
See also:  Infak Ne Demek?

Bu gün “Ummu Davud” adı ile anılan bir namaz kılma adeti ortaya atılmıştır. Oysa bu günü kutlamanın Kur’an-ı Kerim’de asla yeri yoktur. Regaip Kandili doğrudan Kur’an-ı Kerim kaynaklı olmasa da dinî kültürde zamanla büyük kutlamalarla kutlanmaya başlanmış ve kendisine burada önemli bir yer edinmiştir.

Lasik dinî kültürün yanı sıra tasavvuf geleneği ve kültüründe de bu kandil diğer kandiller gibi önemli bir yere sahiptir ve büyük kutlamalarla kutlanır. Kandil geceleri diye bilinen geceler ; Mevlid, Regaib, Mirac, Beraat ve Kadir Gecesidir. Bu gecelere Kandil denmesinin sebebi Osmanlı padişahı 2. Selim (1566-1574) zamanında başlayarak, minarelerde kandiller yakılarak duyurulup kutlandığı için “Kandil” olarak anılmaya başlamıştır.

: Recep ayı 2015: Recep ayına (Regaib Kandili) özel namaz, oruç var mıdır?

Recep ayının diğer adı nedir?

Receb ayının daha önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde ‘ hevber ‘, Arab-ı âribe döneminde ‘esamm’ (sağır) diye adlandırıldığı, kan dökmenin, mala ve ırza dokunmanın yasak olduğu bu ayda kavga ve silâh sesleri, imdat çağrıları duyulmadığı için bu adla anıldığı rivayet edilir.

Recep ayının önemi nedir?

RECEP AYI NEDİR? – Peygamber Efendimiz’in buyurduğuna göre Recep Ayı Allah’ın ayıdır. Kelime anlamı itibariyle korkmak veya saygı duymak anlamlarına gelen recb kökünden türeyen Recep kelimesi saygı göstergesinin ve savaşmanın haram olduğu aylardan biridir.

Bu dört ay ise Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep’tir. Yüce Allah (c.c) Tevbe Suresi 36. Ayette “Doğrusu Allah’a göre ayların sayısı, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin, müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın.

Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir” buyuruyor. Cemaziyelahir’den sonraki Kameri ay olan Recep de, İslamiyet’ten önce dahi saygıya ve hürmete laik bir aydır. Üç ayların ilki olan Recep, çok kıymet verilen bir ay olmakla birlikte tövbe ve istiğfar ayıdır.

2023 Recep ayının ilk gecesi ne zaman?

Üç aylar ne zaman? Regaib Kandili tarihi belli oldu (2023 Diyanet kandil takvimi) – Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber Üç aylar başlangıç tarihi, 2023 yılı kandil tarihlerini merak eden birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandiliyle birlikte başlayacak.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.

: Üç aylar ne zaman? Regaib Kandili tarihi belli oldu (2023 Diyanet kandil takvimi) – Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber

2023 Recep ayının ilk günü ne zaman?

Üç aylar, 2023 yılında Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak günü başlayacak.

Recep ayının ilk günü oruç tutulur mu?

Üç ayların ilk günü oruç tutmanın sevabı nedir? Recep ayı 1. gün orucu faziletleri | Özgün Haberler Recep ayı, Allah’ın inayet ettiği ve fazileti hakkında bir çok hadisin olduğu bir aydır. Recep ayının ilk günü oruç tutmanın sevabı büyüktür. Peygamber efendimiz bir hadisinde, ‘Recebin ilk gününü oruçla geçiren kimseden cehennem, gökle yer arası kadar uzaklaşır.’ buyurmuştur.

İşte Recep ayının ilk günü oruç tutmanın sevabı ve bu ayda yapılması gereken ibadetler. Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. İşte o bilgiler; Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b.

Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur.

Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.

 1. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85).
 2. Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir.
 3. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir.
 4. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Hadis-i Şeriflerde zikredildiği üzere; “Allah-u Teala, her kim Recep’in birinci gecesinde oruç tutarsa üç sene ibadet sevabı verir” buyuruluyor. İbni Abbar (R.A) rivayet ettiği bir hadisi şerifte Resullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ‘Recebin ilk gününün orucu üç senenin, üçüncü gününki ise, bir senenin keffaretidir.

 1. Sonra her gün bir aylık bağışlamadır.” Peygamber Efendimiz, Recep ayında oruç tutmakla ilgili şöyle buyurmuştur: “Kim bu ayda bir gün oruç tutarsa Kıyametin zorluklarından güvende olur.” Receb ayında işlenen ibadet, edilen iyilik, yapılan hizmetlerin manevî ecri ve sevabı bire yüz verilmektedir.
 2. Bunun için mü’minler bu aydaki nasiplerini arttırmak maksadıyla daha çok gayret sarf ederler.

Hayır ve hasenata biraz daha ağırlık verirler. İmam Musa Kazım’dan (a.s) şöyle rivayet edilir: “Kim recepten bir gün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur.” Hz. Resul-ü Ekrem’den (s.a.a) nakledilen bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Recep Allah’ın büyük ayıdır.

Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kafirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki recep Allah’ın ayı, şaban benim ayım, ve ramazan ümmetimin ayıdır. Kim recep ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah’ın rızasını kazanmış olur. Allah’ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır.” : Üç ayların ilk günü oruç tutmanın sevabı nedir? Recep ayı 1.

gün orucu faziletleri | Özgün Haberler

Recep ayının ilk cuma gecesi ne zaman?

Regaip Kandili anlam ve önemi, 26 Ocak gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Üç ayların ilk kandili olan mübarek Regaip Kandili, hicri takvime göre Recep ayının ilk Perşembeyi Cumaya bağlayan gecesi idrak edilecek.