Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Revizyon Ne Demek?

Revizyon ne denir?

Revizyon, çalışma hayatının farklı dallarında yer etmiş kelimelerden bir tanesidir. Yoğun iş temposu içerisinde personeller arası iletişimde sıklıkla kullanılmaktadır. Revizyonun kelime anlamını bilmek doğru zamanda ve doğru yerde kullanılmasına yardımcı olmaktadır.

 1. Pek çok sektörde insanlar arası diyaloglarda kullanılan revizyon sözcüğünün manasını ve bu sözcüğün kullanım şeklini anlamak gerekmektedir.
 2. Peki revizyon ne demek? İşte revizyon hakkında bilinmesi gerekenler.
 3. Revizyon sözcüğü etimolojik olarak incelendiğinde Fransızca kökenli bir kelimedir.
 4. Fransızca kökenli olan bu sözcük “révision” kelimesinden alıntıdır.

Revizyonun TDK ya göre tekrardan gözden geçirip düzeltme anlamındadır. Revizyon Ne Demek? Revizyon, meydana gelen çalışmanın incelendikten sonra tekrardan gözden geçirilmesi manasına gelmektedir. Raporlar, fizibilite raporları, proje sunumları vb. pek çok çalışmanın revizyona uğraması söz konusudur.

 • Türk Dil Kurumu’na göre revizyon, yapılan çalışma üzerinde değişiklikler veya düzeltmeler anlamına gelmektedir.
 • Ayrıca revizyon, uzun süreli çalışmaların yeni uygulamalara benzetilmesi ve yeni koşullara adapte edilmesi manasına da gelmektedir.
 • Bir uygulamayla alakalı güncel bilgilerin çıkmasının ardından revizyon istenilmektedir.

Bunun amacı ise doğru bilginin tanıtılması ve eski bilgiye tâbi kalınmaması gerektiğidir. Belirli bir düşünce doğrultusunda ilerleyen çalışmanın yönünden çıkmaması için revizyona gereksinim duyulmaktadır. Türk Dil Kurumu revizyon sözcüğü ile bağlantılı olan revizyonist ve revizyonculuk kelimelerinin de manalarını açıklamıştır.

Revizyon yapmak ne demek?

Revizyon Burun Estetiği Ameliyatı Nedir? – Estetik burun ameliyatları sonrasında burunda oluşabilen eğilme, asimetri gibi anatomik problemler, burun tıkanıklığı gibi fonksiyonel sorunlar ya da oluşan görsel sonucun arzu edilen şekilde olmaması gibi durumlarda yapılan ikinci ya da daha fazla sayıdaki cerrahi müdahaleler “revizyon” olarak adlandırılmaktadır.

 • Burun estetiğinin en sık revizyon yapılan cerrahi işlemler arasında olmasının nedeni, yüzün ortasında yer alan burun üzerinde oluşan problemlerin göz önünde ve dikkat çekici olmasıdır.
 • Estetik burun ameliyatları sonrasında tekrar cerrahi uygulama gerektiren bir sorun oluşma oranı hakkında verilen oranlar çok farklılık göstermekle birlikte bu oranın %10-15 civarında olduğu kabul edilmektedir.

Ameliyat sonrasında istenilmeyen sonuç ya da problemlerin oluşmasına neden olan değişik etkenler vardır, bunların içerisinde en sık karşılaşılanlar; · Ameliyat öncesinde problemlerin tam olarak belirlenememesi · Hastanın beklentilerinin tam olarak anlaşılmamış olması · Cerrahi teknikte yapılan hatalar · Hastaya ait yapısal özellikler (çok ince ya da kalın cilt, eğri burun vb.) · Ameliyat sonrası iyileşme döneminde yaşanan problemler (travma, enfeksiyon vb.) olarak sayılabilir.

Revizyon gerektiren görsel problemler dört farklı kategoriye ayrılabilir; · Estetik açıdan belirgin bir problem olmamasına karşın hastanın arzu ettiği sonucun elde edilmemesi · Minör problemler: Burun sırtında küçük düzensizlikler, burun ucunda hafif asimetriler · Orta derecede problemler: Burun solunumunu da olumsuz etkileyen asimetri ve düzensizlikler · Majör problemler: Kıkırdak ya da kemik yapılarda kayıp ya da bozulma ile birlikte burun solunumunu olumsuz etkileyebilen ciddi asimetri ve deformiteler.

Burun estetik ameliyatı sonrasında iyileşme sürecinin tamamlanması ve burnun en son şeklini almasının yapılan cerrahi müdahalenin içeriğine bağlı olarak 6 ay ile 1 yıl arasında sürdüğü kabul edilmekle birlikte burun cildinde oluşan değişikliklerin sonuçlanması daha da uzun sürebilmektedir.

Bu nedenle genel olarak ikinci bir ameliyat yapılmadan önce kesinlikle en az bir ya da bir buçuk yıl beklenmesi önerilmektedir. Revizyon ameliyatın zamanlaması için belirleyici rol oynayan en büyük etken revizyon gerektiren problemin nedeni ve içeriğidir. Hafif düzensizlikler, asimetrik oluşumlar ve hastanın cilt yapısının kalın oluşu ya da aşırı iyileşme dokusunun bölgesel birikmesinden kaynaklanan problemlerde genellikle iyileşmenin tamamlanmasının beklenmesi (en az 1 yıl) ve bu arada gerekli durumlarda kortizon enjeksiyonları ile kalın ve ödemli dokuların inceltilmesi uygun olmaktadır.

İlk ameliyatta burun sırtına şekil vermek amacı ile kullanılan kıkırdak greftere yönelik ikinci bir düzeltici müdahale yapılmadan önce kullanılan greft tekniğine bağlı olarak 1,5-2 yıl beklenmelidir. Zaman içerisinde düzelme ihtimali olmayan, aynı zamanda hastanın burun solunumunu olumsuz yönde etkileyen majör problemlerde veya ameliyat sonrası buruna alınan darbelere sonucu oluşan asimetri ve deformitelerde iyileşme süreci beklenmeden ikinci ameliyatın yapılması tercih edilmektedir.

 • Estetik acıdan belirgin bir problem olmamasına karşın hastanın beklentilerini karşılanamaması nedeni ile yapılacak revizyonlarda üçüncü ameliyat riskini en aza indirebilmek için en doğru yaklaşım, en az 1 yıl iyileşmesini tamamlanmasını beklemek olacaktır.
 • Revizyon burun ameliyatları, bir önceki ameliyata bağlı olarak doku planlarında görülen bozukluklar, cilt ile kıkırdak ya da kemik çatı arasında oluşan yapışıklıklar ve kıkırdak ya da kemik dokularda oluşmuş hasar ve deformiteler nedeni ile cerrahi acıdan önemli zorluklar içeren müdahalelerdir.

Bu nedenle revizyon ameliyatlarda başarılı bir sonuç almak için mevcut problemlerin çok iyi değerlendirilmesi, ameliyat sırasında uygulanabilecek kulak, kaburga kıkırdağı alınması gibi alternatif yaklaşımların önceden planlanıp gereken hazırlıkların yapılması ve ameliyatı yapacak cerrahın bu tür müdahaleler için yeterli bilgi birikimi ve tecrübesinin olması gerekmektedir.

Revizyonist ne anlama geliyor?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Alman sosyalist Eduard Bernstein (1895) Sosyalist revizyonizm, Marksist hareketin içinde revizyonizm sözcüğü, önemli Marksist öncüllerin çeşitli fikirlerinin, ilkelerinin ve teorilerinin genellikle burjuvazi sınıfı ile birlik olma benzeri değişiklikler içeren bir revizyondan geçmesi gerektiğine inanan bir düşünce tarzıdır.

 1. Terim, sık sık böyle revizyonların herhangi bir temele dayanmadığına inanan Marksistler tarafından Marksizmi yumuşatmaya veya ayrılmaya çalışanları temsil etmesi için kullanılır.
 2. Revizyonizm kelimesi daha çok yerme anlamı taşır.
 3. Marksist literatüre göre sapma ve döneklik olarak tabir edildiği de görülmüştür.

Birkaç Marksist kendilerini revizyonist olarak nitelerler. Bu terimin ve kavramın karşısında olanlar ise ortodoks Marksistlerdir, Revizyonizm terimi Marksist kuram içerisinde birçok farklı bağlamda kullanılır; 19. yüzyılın sonlarına doğru, sosyal demokrat yazarlardan Eduard Bernstein ve Jean Jaurès, Karl Marks’ın sosyalist toplum yaratmak için oluşturduğu düşüncelerinin gözden geçirilmesini ve Sosyalizme ulaşmak için kuvvet kullanmanın zaruri olmadığını savundu.

Revizyon ne demek cümle içinde?

Revizyon hangi cümle içinde kullanılır? Revizyon kelimesi, ‘ Yeniden gözden geçirip düzeltme ‘ anlamına geldiği için, cümle içerisinde aşağıdaki örnekler gibi kullanılabilir. ‘Bu yıl herhangi bir ekonomik revizyon beklenmiyor.’ ‘Revizyona acil bir ihtiyaç vardır.’

Revizyon ameliyatı kaç saat sürer?

Revizyon Ameliyatı Hakkında Sorular – Revizyon Burun Estetiği – Op.Dr. Abdülkadir Göksel Revizyon Rinoplasti ameliyatı ne kadar sürer? Burun estetiği operasyonları sonrası istenmeyen sonuçları gidermek için yapılan bu ameliyata revizyon burun estetiği diyoruz.

Revizyon ameliyatı, birinci ameliyattan daha çok bilgi, deneyim ve planlama gerektiren zor bir operasyondur. Hastanın durumuna göre küçük rötuş gerektiren durumlar olabileceği gibi kimi zaman da burnun tamamının yeniden onarılması ya da yapılandırılması gerekebilir. İlk ameliyatı yapan doktorunuzun bilgi ve deneyimleri sonraki ameliyatlarda karşılaşılabilecek zorlukları belirleyecek ana faktörlerden biridir.

İlk ameliyat öncesindeki burnun durumu, kişinin cilt yapısı ve iyileşme sürecinde karşılaşılabilecek sorunlar revizyon ameliyatlarına ihtiyaç duyulmasına yol açabilir. Revizyon burun ameliyatı daha mı zor olur? Revizyon ameliyatı zor bir ameliyat olsa da bu ameliyat sizin için birinci ameliyattan daha zor değildir.

Bu ameliyatın zorluğu daha çok ameliyatı yapacak cerrah içindir. Sadece burun içerisinde yeterli kıkırdak doku olmadığı durumlarda kulak ya da kaburga kıkırdağı alınırsa sizin için ikinci bir yara bölgesi oluşur. Ameliyat süreci nasıl gerçekleşir? Ameliyatın süresini belirleyen unsurlar burnunuzun şekline ve yapılması gereken operasyona göre değiştiği için ameliyat süresi 30 dakika ile birkaç saat arasında değişir.

Ufak düzeltmeler 30 dakikada yapılabilirken önemli revizyonlar ortalama 3-4 saat sürebilir. Daha önce ameliyat geçirildiği için burun kıkırdağı sorunlu olabilir. Bu durumda kulaktan veya ihtiyaca göre kaburgadan kıkırdak almak gerekebilir. Bu gibi durumda ameliyatın süresi daha da uzar.

 • Ancak şunu unutmamak gerekir ki önemli olan ameliyatın süresi değil sonucudur.
 • Ameliyat Sonrası İyileşme Süreci Hasta ilk gece hastanede gözlem altında tutulur.
 • Bunun sebebi ameliyat sonrasında burunda kanama olma ihtimalidir.
 • Tedbir alabilmek için bir gecenizi kontrol altında geçirmeniz gerekebilir.
 • Eğer burun kemiğine bir müdahale yapılmışsa gözaltındaki kas dokusu içine kan sızıntısı olabilir.

Bu da ameliyattan sonra gözaltında hafif morluklara neden olabilir. Ayrıca burun ucunda, üst dudakta morluk, uyuşukluk ve şişlik olabilir. Ameliyattan sonra bir hafta içinde bu morluk ve ödemlerin çoğu geçer. Lens kullanan hastalar 2. ya da 3. gününden sonra lensini takabilir.

 1. Hastamız bir hafta içinde iş hayatına geri dönebilir.
 2. Gözlük kullanan hastalarımızsa gözlüklerinin hafif olmalarına dikkat etmelidir.
 3. Burun içindeki mukozada nefes alma sorununa yol açacak olası yapışıklıklar meydana gelirse, bu mini bir operasyonla düzeltilir.
 4. Burnun tam oturması, iyileşmesi, son şeklini alması 6 ay ile 1 yıl arasında değişir.

: Revizyon Ameliyatı Hakkında Sorular – Revizyon Burun Estetiği – Op.Dr. Abdülkadir Göksel

Revizyon ameliyatı ne zaman olunur?

REVİZYON RİNOPLASTİ (SEKONDER RİNOPLASTİ) Bir önceki rinoplasti (burun estetiği) ameliyatının istenmeyen sonuçlarını gidermek için yapılan ameliyata revizyon rinoplasti (düzeltme burun estetiği) denir. “Sekonder Rinoplasti” diye de adlandırılır. Ne yazık ki rinoplasti ameliyatı her hastada olumlu sonuçlanmamaktadır ve primer rinoplasti (birincil burun estetiği) sonrası %5-15 oranında revizyon (düzeltme) ameliyatı gerekmektedir.

 • Bu oranlar ülkemizde ve dünyada yapılan burun estetiği sonuçları ile ilgili yayınların ortalamasından alınmıştır.
 • Oranlar cerrahın deneyimine, ilk ameliyattaki burnun zorluğuna veya cerrahın zor burunları da ameliyat edip etmemesine bağlı olarak değişebilir.
 • Ancak ameliyat yapan her cerrahın belli oranda revizyon gerektiren hastası vardır.

Revizyonları minör ve majör revizyon olarak ayırabiliriz. Minör revizyonda; ilk ameliyatın sonucu kabul edilebilirdir ve küçük rotüşler gerekmektedir. Hasta mevcut burnu ve genel görünümü ile mutlu olabilir ama küçük düzeltmeler isteyebilir. Ancak önceki rinoplasti ameliyatı sonucunda belirgin şekil bozukluğu varsa major revizyon gerekir.

 1. Minör revizyonlar sıklıkla 30-40 dk da yapılabilir.
 2. Major revizyonlar ise ameliyatın kapsamına göre 3-6 saat sürebilir.
 3. En Sık Görülen Revizyon Rinoplasti Nedenleri Burun ucu sıkılmış-daralmış, geniş, asimetrik, düşük, sarkık veya aşırı kısalmış ve kalkık (domuz burnu) görünümde olabilir.
 4. Burun delikleri asimetrik veya geniş olabilir.

Burun yan duvarlarında çökme (alar kollaps) ve nefes alma güçlüğü olabilir. Burun sırtındaki kemer devam ediyor olabilir, burun sırtında çöküklük, burunda kıkırdak kemerin yetersiz alınması sonucu papağan burnu (pollybeak) görünümü veya aşırı alınması sonucu burun sırtında çökme (saddle nose) olabilir.

Burun orta kısmında ters V görünümü, eğri burun (twisted nose), deviasyonun devam etmesi, burun sırtında düzensizlikler, burun içi veya dışında aşırı skar (nedbe) dokusu gelişimi, deri ve yumuşak doku problemleri olabilir. Major revizyon gereken burunların hemen hemen hepsinde beraberinde burundan nefes alma zorluğu da görülür.

İlk ameliyattan sonra burun tıkanıklığının devam etmesi çoğunlukla septum deviasyonunun devam etmesi, burun etlerinde şişlik (konka hipertrofisi), nazal valf yetmezliği (internal ve/veya eksternal), burun içindeki yapışıklıklar, septum perforasyonu gibi durumlara bağlıdır.

Revizyon Rinoplasti Ne Zaman Yapılır? Düzeltme Burun Estetiğinde Doğru Zaman Primer rinoplasti (birincil burun estetiği) sonrası revizyon gerekip gerekmeyeceği burundaki şişliklerin hala devam ettiği ilk 1-3 ayda pek belli olmaz. Çok belirgin bir asimetri vb. varsa erken dönemde de revizyon ihtiyacı öngörülebilir.

Revizyon ameliyatına karar vermek ve ameliyatın kapsamını belirlemek için en az 6 ay, ideali 1 yıl beklemek gerekir. Ancak bazı istisnai durumlar vardır. Ameliyattan hemen sonra fark edilir kusurlar erken dönemde tercihen aynı cerrah tarafından tekrar ameliyatla düzeltilebilir.

Yine burnun çok küçültüldüğü durumlarda yapışıklıklar ve sıkı bağ dokusu gelişmeden, cilt kontrakte olmadan erken dönemde revizyon yapılabilir. Revizyon Rinoplasti Ameliyatı Neden Daha Zordur? Revizyon cerrahisi primer cerrahiden farklılıklar içerir. Doku planları sıklıkla daralmış, bizim için çok değerli olan kıkırdak ve kemik dokular aşırı veya asimetrik bir şekilde çıkarılmış ve iyileşme sırasındaki güçler zayıf veya zayıflatılmış kıkırdakları bükmüştür.

Bu durum ameliyat esnasında daha dikkatli ve nazik çalışmayı gerektirir. Deri ve yumuşak doku revizyon rinoplastide çok önemlidir. Çoğu zaman ciltte bir skar (nebde) dokusu olabilir. Revizyon rinoplastide primer rinoplastiye göre daha yoğun bir inflamatuar doku cevabı olur.

Ayrıca burun septum kıkırdağı önceki ameliyatta çoğu zaman kullanılmış veya yetersizdir. Normal anatomik yapıların deforme ve eksik olması revizyon ameliyatlarını primer rinoplastiye göre daha zorlu kılar. Bu noktada cerrahın deneyimi ve sabrı çok önem kazanmaktadır. Dahası revizyon ameliyatında her şey düzgün yapıldığında bile, mevcut dokuların ve cildin iyileşme cevabı da sonuca etki edecektir.

Revizyon Rinoplastide de ameliyat öncesi değerlendirme, ameliyat süreci ve ameliyat sonrası iyileşme süreci bazı farklar olmasına rağmen primer rinoplastideki (ilk burun estetiği) gibidir. “Ameliyat öncesi görüşme”, “Estetik ve fonksiyonel değerlendirme”, “Fotoğraf çekimi ve tasarım”, “Ameliyat öncesi hazırlık” rinoplasti başlığında anlatıldığı gibidir.

Bkz: http://www.drahmetislam.com/tr/ameliyat/rinoplasti2 Ameliyat öncesi görüşme ve değerlendirmede hastanın gerçekçi beklentilerde olması, doktorunda gerçekçi vaatler sunması gerekir. Revizyon Rinoplasti Ameliyatı Nasıl Yapılır? Minör revizyonlar lokal veya genel anestezi ile, kapalı veya açık yaklaşımla yapılabilirken majör revizyonların hemen hemen tamamı (cilt problemi olan hastalar hariç) genel anestezi ve açık yaklaşım gerektirir.

Minör revizyonlar 30-45 dk sürerken, majör revizyonlar 3-6 saat sürebilir. Sürenin uzunluğunu deformitelerin çokluğu ve zorluğu, kaburga kıkırdağı, kulak kıkırdağı ihtiyacı belirler. Anestezi açısından risk belirtilmemişse ameliyatın süresi değil daima sonucu önemlidir.

 • Revizyon Rinoplastide Kullanılan Kıkırdak Greftler ve İmplantlar Nelerdir? Gerek revizyon ameliyatı için başvuran hastalarımdan, gerekse sosyal medya üzerinden bu konuyla ilgili çokça soru geldiği için bu konuda biraz daha detaylı bilgi vermeye çalışacağım.
 • Primer ve revizyon rinoplastilerde kullanılan kıkırdak greftler temel olarak burun orta bölmesi (septum), kulak ve kaburgadan alınır.

Nereden greft alınacağı ihtiyaca göre değişir. Septal Kıkırdak (Burun Orta Bölmesi Kıkırdağı): Operasyon sahasında olduğundan, düzgün, kalın ve güçlü olması nedeniyle ideal bir seçenektir. Komplikasyon(erime, infeksion, atılım, eğilme) oranı düşüktür.2000 in üzerinde septal kıkırdak greft uygulanan geniş bir çalışmada 17 yılda rejeksiyon (atılım) görülmediği bildirilmiştir.

Rezorpsiyon (erime) oranı farklı çalışmaların sonuçlarına göre %12-50 arasında değişmektedir. Kıkırdağın fazla ezilmesi veya traşlanması rezorpsiyonu artırır. Ancak rezorpsiyon kendini fibröz doku (bağ dokusu) ile yer değiştirdiğinden klinik olarak fark edilmez. Dezavavantajı; geride en az 1 cm lik L şeklinde kıkırdak destek bırakmak gerektiğinden alabileceğimiz septal kıkırdak miktarının sınırlı olması, düzgün olmayan septal kıkırdaklarda kıkırdak hafızası nedeniyle zamanla eğilme olabilmesidir.

Konkal Kıkırdak (Kulak Kıkırdağı): Kolay alınabilmesinden dolayı revizyon rinoplastide özellikle burun sırtını desteklemek-yükseltmek için ideal bir grefttir. Ayrıca küçük defektler ve düzensizlikleri kamufle etmede de kullanılabilir. Ayrıca doğranmış konkal kıkırdak fasiaya (bir zara) sarılarak da kullanılabilir.

See also:  Qual Valor Da Netflix?

Elastik ve eğri olduğundan kolay şekil verilemez. Kolay kırılabilir, düz şekil elde edebilmek için iki kat kullanmak veya dikişlerle düzeltmek gerekebilir. En ideal kullanımı burun sırtındaki çökmeler, valv rekonstruksiyonu ve kontur sağlamak gereken durumlardır. Kulağın ön veya arka kısmından cilt kesisi sonrası gereken miktarda kıkırdak alınır ve sonra cilt tekrar dikilir.

İşlem sonrasında birkaç gün baskılı pansuman yapılması gerekir. İyileşme sonrası kesi izleri fark edilmez. Uygun teknikle alındığında kulağın şeklinde bir bozulma olmaz. İşitmeye herhangi bir olumsuz etkisi olmaz. Kostal Kıkırdak (Kaburga Kıkırdağı): Ciddi deformitelerde veya revizyon rinoplastide büyük miktarda kıkırdağa ihtiyaç olduğunda ideal bir grefttir.

En önemli dezavantajı bükülme iken, oblik split metod sayesinde bu sorun minimuma inmiştir. Ameliyat sonrası greft alınan bölgede 1 aya kadar sürebilen ağrı olabilir. Ortalama komplikasyon oranı %11 dir. Göğüs altından ortalama 2-3 cm lik bir cilt kesisi ile 7. Kaburganın kıkırdağına ulaşılır, gereken büyüklükte kıkırdak alınır ve kesiler tekrar dikilir.

Greft alma işlemi 30-45 dakika zaman alır. Bu da ameliyat süresini uzatır. Doğranmış (Diced) Kıkırdak: Her 3 kıkırdakla da (septal kıkırdak, konkal kıkırdak, kostal kıkırdak) hazırlanabilir. Grefte büyük oranda esneklik sağlar. Fasiaya (zara) sarılması rezorpsiyon (erime) oranını azaltır ve sonuçların daha iyi olmasını sağlar.

 1. Surgicel, alloderm e de sarılabilir.
 2. Ayrıca doku yapıştırıcı (platelet rich plasma plus fibrin glue) kombine edilebilir.
 3. Adavra Kostal Kıkırdak (Kadavra Kaburga Kıkırdağı): Öncelikle ben kadavra kıkırdağı kullanmıyorum bunu belirtmek isterim.
 4. Adavra kıkırdağı özellikle burun sırtını desteklemek-yükseltmek için kullanılır.

Kişiye ek müdahale yapılmaması, operasyon süresini kısaltması, istenen miktarlarda temin edilebilmesi avantajlarıdır. En önemli dezavantajı rezorpsiyon (erime) ve bükülmedir. Rezorpsiyon oranı birçok çalışmada farklıdır. Hazırlanışı esnasında 30-50 bin Gy radyasyona maruz bırakılır, radyasyon oranı arttıkça kollajen hasarının arttığı ve buna bağlı olarak rezorpsiyonun da arttığı düşünülmektedir.

Adavradan alınan kaburga kıkırdağı (Irradiated Homologous Costal Crtilage-IHCC) ile ilgili yapılan çalışmalarda görülen problemleri şu şekilde sıralayabiliriz; -Rezorpsiyon (erime); Bu konu ile ilgili literatür oldukça çelişkilidir. Uzun dönemde (5 yıl ve üzeri) %1 ile 75 arasında rezorpsiyon bildirilmiştir.

Rezorpsiyon miktarı hafif-orta-tam şeklinde olabilir. Açıkçası bazı çalışmalar bana göre gerçeği yansıtmamaktadır. Kendi deneyimim ve sonuçlarını dürüstçe paylaşan arkadaşlarımın deneyimine göre uzun dönemde %30-50 rezorpsiyon olmaktadır. Kimde ne oranda erime olacağını önceden belirlemek pek mümkün değildir.

 • Yapısal destek olarak kullanılan greftlerde rezorpsiyon daha belirgin olmaktadır, kamuflaj için kullanılan greftlerde de rezorpsiyon olmakla beraber rezorbe olan kıkırdağın yerini fibröz doku almakta, böylece hacim olarak bir kayıp görülmemektedir.
 • Bu nedenlerden dolayı, burun ucu düşüklüğü veya semer burun (saddle nose) deformitesinde her zaman hastanın kendi kıkırdağının kullanılmasını öneririm.

-İnfeksiyon; %1-9 arasında görülebilir. Çoğunlukla antibiyotiklerle kontrol edilebilir. Çok nadiren grefti çıkarmak gerekebilir. -Bükülme; Kıkırdağın merkezi kısmı kullanıldığında veya oblik split metodla greftler hazırlandığında nadir görülür. Kıkırdağı kullanmadan önce yaklaşık 45 dk serum fizyolojik içinde bekletip bükülmesine bakılmalıdır.

-Mobilite (yer değiştirme); Nadir -Ossifikasyon (kemikleşme); Nadir Literatürde kadavra kıkırdağı kullanımına bağlı HIV, Prion enfeksiyonu bildirilmemiştir. Ancak prion enfeksiyonu (deli dana hastalığına neden olan etken) tespitinin oldukça zor olması, bildirilmemiş olmasının bir nedeni olabilir. İmplantlar ise sentetik materyallerdir.

Revizyon rinoplastide kullanılan implantlar; Silikon, Gore-Tex, Medpor ve PDS olarak sayılabilir. İmplantlar; komplikasyon oranlarının yüksek olması, bu komplikasyonların ameliyat sonrası geçen süreden bağımsız olarak ömür boyu devam etmesi nedeniyle Ülkemizde, Avrupa ve Amerikada pek tercih edilmez.

Özellikle Asian Nose larda burun sırtını yükseltmek için kullanılmaktadır. Özetle ; rinoplasti ve revizyon rinoplastide kıkırdak greft ihtiyacı olduğunda septum, kulak kıkırdağı veya kişinin kendi kaburga kıkırdağının kullanılmasını öneririm. Revizyon Rinoplasti ile ilgili daha detaylı bilgiye www.revizyonrinoplasti.com sayfasından ulaşabilirsiniz.

Sorularınız için 0555 189 46 46 veya 0216 514 76 00 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

Revizyon burun ameliyatı zor mu?

Revizyon Rinoplasti – Revizyon Burun Estetiği, Rinoplasti estetik ameliyatlar içinde en zor olanıdır, revizyon rinoplasti (sekonder rinoplasti) ise çok daha karmaşık ve zordur. Revizyon rinoplastide başarılı ve başarısız sonucu sadece 1-2 mm gibi farklar belirler.

 • Aslında en iyi sonuç ilk kez ameliyat olan burunda elde edilir, bu sebeple ilk defa ameliyat olacak kişinin cerrahını iyi araştırıp, seçmesi ve bu operasyonun ilk ve son ameliyatı olmasını amaçlaması çok önemlidir.
 • Revizyon rinoplasti için ise cerrahın çok iyi araştırılması ve bu konuda tecrübeli olması başarılı rinoplasti sonucu elde edebilmek için şarttır.

Bu tecrübe ise revizyon ameliyatlarla ilgili literatüre kazandırdığı yeni tekniklerle, verdiği eğitimlerle, alanındaki gelişmelere katkıda bulunmasıyla ölçülebilir. Dr. Eren Taştan’ın hastalarının % 50’sini revizyon hastalar oluşturur. Bunlar genellikle diğer meslektaşları veya daha önceki hastaları tarafından refere edilen zor hastalardır.

Revizyon rinoplastideki sorunlar bazen temel cerrahi tekniklerin doğru uygulanmasıyla düzeltilebilir olsa da, çoğunlukla iskelet desteğini yeniden kurmayı gerektirir. Burun iskeletinin doğru bir şekilde kurulması zordur ve burun anatomisinin üç boyutlu algılanmasını gerektirir. Revizyon rinoplastinin en zor yanı daha önceki ameliyata bağlı oluşan ciltaltı yara dokusu ve cilt kalitesindeki bozulmadır.

Kıkırdak iskelet, eksikler yerine konularak, desteklenerek veya fazlalıklar çıkarılarak düzeltilebilir, fakat cilt kalitesi tam olarak eski haline döndürülemez. Bütün bunlar dikkate alındığında revizyon rinoplastinin primer rinoplastiye göre (ilk defa yapılan rinoplasti) çok daha zor bir ameliyat olduğu anlaşılacaktır.

Rinoplasti sonrasında sık görülen komplikasyonlar; burun ucu ve sırtında asimetriler, burun ucu düşüklüğü, burun ucunun aşırı daraltılması, yan duvarın aşırı zayıflatılmış olması, kanatlarda çökme-çekilme, burun kemik çatıda açıklık kalması, ters-V deformitesi, burun kıkırdak ve kemik yan duvarların aşırı daraltılması sonucunda hem estetik hem de fonksiyonel sorunların olması, cilt kalitesinde bozulma, burun ortadaki bölmenin-septumun yetersiz düzeltilmesi veya aşırı zayıflatılması, burunda çökme, septum perforasyonu (burun ortadaki bölmenin delinmesi), yetersiz müdahale sebebiyle eski sorunların devam ediyor olması sayılabilir.

Primer rinoplastide bu tür komplikasyonları engellemek için sorunların detaylı analiz edilmesi ve hastaya özgü planlanan cerrahi tekniklerin doğru uygulanması yeterlidir. Çok çeşitli problemleri iç içe barındıran revizyon rinoplastide ise ortaya çıkan bu sorunların çözümü için cerrahın daha karmaşık bir plan yapması ve bunu titizlikle uygulaması zorunludur.

Bütün bu sorunlar kıkırdak doku kullanılarak normal burun anatomisinin yeniden oluşturulması ile düzeltilebilir. Revizyon ameliyatlarında en önemli basamak septumun yeniden oluşturulmasıdır; çünkü septum burnun temelini oluşturur. Revizyon cerrahide genellikle bozulmuş olan bu temel yeniden kurulur. Kıkırdak kaynağı olarak en uygun yer yine kendi kıkırdağı yani septumdur, eğer septumda yoksa kulak kıkırdağı, eğer kulak ihtiyacı karşılayamayacaksa kaburga kıkırdağı kullanılır.

Burun içinde yeterince kıkırdak bırakılmamış ve kulak kıkırdağı uygun olmayan hastalarda kaburga kıkırdağının doğru teknikle alınması, hazırlanması ve kullanılması çok önemlidir. Dr. Eren Taştan zor revizyon vakalarda ihtiyaç duyulan kaburga kıkırdağının istenilen incelik ve boyutta kullanılmasına imkan veren, ameliyatta yapılan burnun şeklini ameliyat sonrasında da korumasını sağlayan Verev Kesi Metodu’nu ( The Oblique Split Method: A Novel Technique for Carving Costal Cartilage Grafts ) geliştirmiştir.

Revizyon rinoplastide normal burun anatomisini yeniden oluşturmak için gerekli farklı boyut ve şekildeki tüm kıkırdaklar Oblique Split Method’un doğru kullanılmasıyla elde edilebilir. Örneğin burnun temeli olan septumun oluşturulması ayrı bir öneme sahiptir ve Dr. Eren Taştan bunun ayrıntılarını “Oblique Split Technique in Septal Reconstruction” makalesinde anlatmaktadır.

Dünya literatürüne kazandırdığı tekniklerinin detaylarını ulusal ve uluslarası toplantılardan davet alarak meslektaşlarıyla paylaşmakta, zor revizyon hastaların sorunlarına çözüm üretmektedir. Kaburga kıkırdağı kullanımı konusunda bilgi eksikliğini gidermek amacıyla ana hatlarıyla bilgi paylaşılmasında fayda vardır.

 • Rinoplastiyle uğraşan cerrahlar kaburga kıkırdağı kullanma konusunda yara izi, ağrı, ameliyat anında oluşabilecek komplikasyon ve kıkırdağın doğasına özgü bükülme riski nedeniyle genellikle çekingen davranırlar.
 • En önemli sorun ameliyat sonrası dönemde başarısızlığa neden olan bükülme riskidir ve bu sorun Dr.

Eren Taştan’ın geliştirdiği Oblique Split Method sayesinde çözülmüştür. Diğer riskler ise cerrahın daha nazik, dokulara saygılı çalışmasıyla, bu alanın anatomisine tam hakim olmasıyla, bu konuda yeterince tecrübe sahibi olmasıyla ilişkilidir ve Dr. Eren Taştan’ın yaklaşımında bu riskler minimuma indirgenir.

Kıkırdak almak için yaklaşık 1-1,5 cm kesi yeterlidir ve bu kesi kadınlarda meme altındaki kıvrıma saklanabildiği için dikkat çekmez. Kaburga yüzeyine ulaşmak için kaslar korunarak iki yana ayrılır, endoskopik görüş altında kaburga yüzeyindeki kılıf bir yaprak gibi açılarak Verev Kesi Metodu’na uygun şekilde-adeta bir salatalık dilimi gibi- alınacak kıkırdak sınırları belirlenir, zeminde ince bir tabaka kıkırdak bırakılarak kıkırdak dilimi dikkatlice çıkarılır.

Kaburga yüzeyinde oluşan boşluk klasik teknik ile karşılaştırıldığında yaklaşık dörtte biri kadardır ve kaburga kılıfı tamir edildiğinde bu saha yeni kıkırdak dokusuyla dolmaktadır. Göğüs cerrahı meslektaşlarıyla Dr. Eren Taştan’ın birlikte yaptığı “An Enhanced Method of Rapid Cartilage Healing After Costal Cartilage Resection” adlı deneysel çalışmada bu iyileşmeyi göstermişlerdir.

 1. Bütün bu cerrahi işlemleri Dr.
 2. Eren Taştan kaburga kıkırdağı almak için geliştirdiği özel el aletleri ve mikrotestereler ile yapmaktadır. Dr.
 3. Eren Taştan’ın hastalarının yaklaşık yarısını revizyon rinoplasti hastaları oluşturmakta ve bunların çoğunda kaburga kıkırdağına ihtiyaç duyulmaktadır.
 4. Uzun yıllar içinde tecrübe kazandığı bu alanda hasta konforunu ve ameliyat sonucunu kontrol edebilmek için kıkırdağın alınması, hazırlanması ve kullanılması basamaklarında her bir detaya ayrı ayrı önem vermektedir.

Ameliyat sonucunun güzel ve kalıcı olması bu detaylara daha iyi hakim olmakla mümkündür. Diğer konu nazal valv denilen burun çatısının ve yan duvarın aşırı daraltılmasıdır. Tabii ki en doğrusu ilk ameliyatta gerektiği kadar daraltmak ve zayıf olan bölgeleri desteklemektir.

 • Bu temel prensiplere uyulmadığı zaman oluşan aşırı dar çatı ve zayıf yan duvar ciddi fonksiyonel ve estetik sorunlara yol açar. Dr.
 • Eren Taştan bu sorunların düzeltilmesi için de yeni bir teknik geliştirmiştir; burun çatısının normal anatomiye uygun genişlik ve desteğini sağlayan H-Graft tekniği, “A Novel Method for Internal Nasal Valve Reconstruction: H-graft Technique”,

Zor revizyon hastalarında da H-Graft Tekniği” ve bu tekniğin modifikasyonları kullanılarak sorunlar rahatlıkla çözülebilmektedir. Başarısız burun ameliyatına bağlı diğer önemli bir fonksiyonel sorun ise septum perforasyonudur (burnun ortadaki bölmenin delik olması); göreceli olarak az sayıda hastayı ilgilendirmesi, burun içinde olması nedeniyle az bilinir fakat çok önemli sorunlara yol açar.

 • Perforasyon tamiri az sayıda cerrahın başarılı sonuçlar elde edebildiği zor bir cerrahidir. Dr.
 • Eren Taştan septum perforasyonu düzeltilmesi için de yeni bir cerrahi teknik geliştirmiştir; “Inferior Turbinate Composite Graft for Repair of Nasal Septal Perforation”,
 • Alanında en saygın dergilerde yayınlanan bu yeni tekniklerin doğması Dr.

Eren Taştan’ın zihnini ve tüm enerjisini fonksiyonel ve estetik burun cerrahisi alanına adamasıyla mümkün olmuştur. Bu alana tıp biliminde Rinoloji denir ve cerrahisi rinoplasti, septoplasti, konka cerrahisi, nazal valv cerrahisi, fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi gibi başlıkları içerir.

Bu cerrahilerin her birinde tecrübe kazanmak ise yıllar süren çalışmayı gerektirir. Aslında yapılan işte detaylara hakim olmak “her işte çırak olmak yerine bir işte usta olmayı seçmek” ile mümkündür. Burun cerrahisinde bir cerrahın hayatını dolduracak kadar detay vardır, ve başarılı sonuç elde edebilmek için tüm zaman ve enerjisini bu işte kullanmasını gerektirir.

Dr. Eren Taştan hasta için en uygun olan tekniği seçme konusunda titiz davranmakta ve kendi geliştirdiği teknikleri veya dünyaca bilinen başka ustaların tekniklerini kullanmaktadır. Bu teknikleri hastaya göre modifiye ederek hastaya özel çözüm yolları bulup kalıcı, doğal sonuçlar elde etmeyi ve yaptığı ameliyatın hastanın son ameliyatı olmasını amaçlamaktadır.

Revizyon burun ameliyatı riskli mi?

Revizyon Burun Estetiği Tehlikeli midir? – Revizyon burun estetiği ile yukarıda saydığımız problemleri gidermek mümkündür, ancak üzerinde çalışılacak alan ve dokunun ciddi oranda eksildiğini unutmamak gerekir. Başka bir deyişle, revizyon rinoplasti ilk burun estetiği ameliyatı kadar mucizeler yaratmaz.

 • Revizyon operasyonuyla burundaki ufak eğrilik ve çıkıntılar ya da fonksiyonel sorunlar düzeltilmektedir.
 • Hastalar bu beklentiyle ameliyata girerlerse ortaya çıkan sonuçtan mutlu olacaklardır.
 • Revizyon ameliyatları her zaman ilk ameliyatlara göre daha zorlu ve karmaşıktır.
 • Ancak iyi bir cerrahın gerçekleştireceği revizyon ameliyatından korkmaya gerek yoktur.

Alanında uzman cerrahlar revizyon rinoplasti operasyonu gerçekleştirmeye alışıklardır. Ameliyat sırasında gerekli kıkırdak ve dokular vücudun diğer bölümlerinden alınarak, estetik ve fonksiyonel sorunlar bir arada çözülmektedir. Revizyon operasyonunun başarısı büyük ölçüde işinin ehli bir cerrah tarafından gerçekleştirilmesine bağlıdır.

Ameliyat cerrah için daha komplike olmakla birlikte, ilk burun ameliyatına göre herhangi bir riski ya da tehlikesi yoktur. Revizyon cerrahisinden sonra da, ilk rinoplasti ameliyatına olduğu gibi burun ve göz çevresinde şişlik ve morluk gibi komplikasyonlarla karşılaşabilirsiniz. Doktorunuzun talimatlarına uyarak bu komplikasyonların daha çabuk ortadan kalkmasını sağlayabilirsiniz.

Aşırı kanama, şişme veya morarma gibi beklenmeyen bir durumla karşılaşırsanız hiç vakit kaybetmeden doktorunuzu haberdar etmeyi unutmayın. Konsültasyon ve tedavi için Prof.Dr.Selçuk İnanlı klinik ile iletişime geçebilirsiniz.

3 kez burun ameliyatı olunur mu?

Revizyon Ne Demek Burun ameliyatları ndan sonra burun şeklini beğenmeyen kişiler yeniden ameliyat olmak isteyebilir. Bu operasyonlara revizyon burun ameliyatı adı verilir. Yanlış doktor seçimi, hatalı operasyon teknikleri ya da hijyenik olmayan operasyon koşulları yeniden burun ameliyatı uygulanmasını gerektirebilir.

Ekonomide revizyon nedir?

Vergi & Revizyon – Revizyon bir işletmenin ekonomik ve mali yapısının faaliyet ve işlemleriyle bunlara ilişkin kayıtların sistemli bir şekilde incelenmesi olarak tanımlanabilir. Revizyon işlemi genel olarak geçmişte yapılan kayıtların incelenmesidir. Bu inceleme sırasında kayıtlar ve bunlarla ilgili belgelerin doğruluğu muhasebe kayıtlarına uygunluğu sorgulanır ve varsa hatalar ve eksiklikler tespit edilir.

See also:  Qual O Melhor RemDio Para Enxaqueca?

Vergi revizyonuysa genel olarak revizyon ilkeleri doğrultusunda yapılır. Vergi revizyonunun amacı işletme organizasyonu teknolojisi ve muhasebesi üzerinde çalışarak işletme ile ilgili olayların ve bunların sonuçlarının önceden belirlenmiş ilke ve kurallara uygun olarak belirlemektir. Dolayısıyla vergi revizyonu geçmişteki işletme faaliyetlerinin muhasebe kayıtlarına hatasız hilesiz ve kanuni ölçülere uygun aktarılıp aktarılmadığını araştırmaktadır.

Şirketimiz tarafından vergi revizyonu; hata revizyonu, hile revizyonu ve kanuni ölçülere uygunluk revizyonu olmak üzere üç şekilde yapılmaktadır. Vergi revizyonu denetimleriyle hedefimiz, işletmelerin ilgili işlemlerin dayanaklarını kayıtlarını ve sonuçlarını sistemli bir biçimde inceleyerek hata hile ve kanuni ölçülere aykırı durumları tespit etmek, bunların düzeltilmesini ve gelecekte tekrar edilmesini önlemek vergi matrahının kanuni ölçüler içerisinde tam olarak tespitini yapmaktadır.

Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, SSK, ÖTV, diğer vergiler ile ilgili işlem ve beyanların mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanması ve kontrolü Sürekli vergi danışmanlığı Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler Yurt dışında iş yapan TC kişi ve kurumlarının vergi,danışmanlık, şirket kuruluşu vb. faaliyetlerinin takibi konularında hizmet vermektedir.

Fabrikada revizyon ne demek?

Revizyonlu ürün demek bir malın arıza veya hasar gibi durumlarla ufak fabrikadan çıkmadan önce veya fabrikadan çıktıktan sonra ilk kontrolde geri iade alınması ve tamir edilip piyasaya satışa sunulmasına verilen isimdir.

Proje revizyonu ne demek?

Revizyon yönetimi: Prensip Projelerin revizyonu, belirli bir proje durumuna göre projedeki değişikliklerin tespit edilmesini sağlar. Değişiklikleri, revizyon projesi içerisinde Değişiklik takibi ile işaretleyebilir veya şu anki projenin bir referans proje ile karşılaştırılması için Projelerin özellik karşılaştırması özelliğini kullanabilirsiniz.

 • Bir sayfa veya bir montaj alanı için bir değişiklik ancak, bir sayfanın veya bir montaj alanının çıktısı, son sürümden görsel olarak farklı olduğunda söz konusudur.
 • Cihaz özellikleri veya numaraları gibi (görülür veya görülmez) veriler değiştirildiğinde, projede bir değişiklik söz konusu olur.
 • İlgili bunun ardından görsel olarak farklı olur.

Referans projelerinde hangi veri değişikliklerinin yeni revizyon durumu olarak algılanacağını, revizyon yönetimi içerisinden kendiniz ayarlayabilirsiniz. Revizyon projeleri, ve, sayfa gezgininde diğer ile aynı şekilde gösterilirler. Buna ek olarak proje durumu ağaç görünümünde bir simge ile gösterilir:

Simge Anlamı
Tamamlanan proje / referans proje. Tamamlanan bir proje veya bir referans proje prensip olarak yazmaya karşı korumalıdır ve değiştirilemez veya silinemezdir.
Düzenlenebilir revizyon projesi.

Eğitimde revizyon ne demek?

Revizyon Eğitimi Nedir ? – Revizyon eğitimi kurumunuzda/ kuruluşunuzda yürütmekte olduğunuz standarttın versiyonun değişmesi demektir. Örneğin ; ISO 9001:2008 standarttına göre urumunuzun/ kuruluşunuzun faaliyetlerinizi sürdürürken ISO ( Uluslararası Standart Organizasyonu ) tarafından versiyon değişikliğine gidilmesi ve bu değişikliğin yürürlüğe girmesi sonrasında yürütmekte olduğunuz standarttın geçerliliğini yitirmesi ve kurumunuzun ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş yapması gerekmektedir.

Revizyon Türkçe mi?

Revizyon – Nişanyan Sözlük. Fransızca révision ‘gözden geçirme’ sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca réviser ‘yeniden incelemek, gözden geçirmek’ fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

Asansör Revizyon ne demek?

Asansör Revizyon – Elektronik, mekanik ve teknik açıdan yenilenmeye ihtiyaç duyan asansörün gerekli malzeme ve aksam değişikliklerinin yapılması asansör revizyonu olarak adlandırılır. Bazen yenileme işlemi bir ihtiyaçtan değil tercihten kaynaklanabilir.

 1. Yine de bu hizmet asansör revizyon hizmeti olarak geçer.
 2. Asansör revizyon hizmeti asansörün doğru şekilde çalışmasını sürekli hale getirerek asansörün ömrünü uzatır.
 3. Bu hizmet kapsamında mevcut asansör sistemleri uzman kişiler tarafından incelenir ve gerekli kısımlar yenilenir.
 4. Elbette her bakım ve muayene sırasında revizyon gerekmez.

Ancak gerekli durumlarda revizyondan kaçınmak sonrasında maddi ve manevi büyük sorunlara kapı açar. Asansör revizyonu her zaman bir sorundan kaynaklanmayabilir. Bir süre önce alınmış ve montajı gerçekleştirilmiş asansörün tasarımında değişikliğe gitmek istediğinizde tüm sistemi değiştirmek zorunda değilsiniz.

Bunun yerine hem daha ekonomik hem de daha pratik olabilecek şekilde asansör revizyon talebinde bulunabilirsiniz. Revizyon işlemine karar verdiğiniz zaman tam olarak neleri değiştirmek istediğinizi belirlemeniz gerekir. Bu süreci revizyonu gerçekleştirecek firmayla birlikte yürüttüğünüz zaman değişiklik yapılacak kısımlarla ilgili en verimli ve avantajlı seçimleri yapma şansınız artar.

Revizyona başlamadan önce sürecin projelendirilmesi büyük önem taşır. Asansör revizyonuna başlarken ortaya çıkacak proje bina ruhsatları ve yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilir. Maliyet belirlendikten sonra onayınız üzerine çalışmalar başlatılabilir.

Revizyon burun ameliyatı kaç günde iyileşir?

Revizyon Burun Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler –

Revizyon burun ameliyatı sonrası iyileşme durumuna göre hastalar genel olarak ilk 1 hafta sonunda masa başı işlerine geri dönebilirler.Hasta, revizyon burun ameliyatı sonrası iyileşme sürecinde burnu sarsacak ya da çarpacak herhangi bir aktiviteden uzak durmalıdırlar.2, 3 hafta boyunca yoğun aktivitelerden uzak durmalıdır.İyileşme sürecinde hasta gözlük takmaktan kaçınmalıdır. Mecburen numaralı gözlük kullanan hastalar için ise lens ya da burnuna temas etmeyen yapıda özel gözlükler takmaları önerilir.Burun ucundaki dikişlerin bakımı için; günde 4 veya 5 kez oksijenli su ve kulak pamuğu yardımı ile yapılabilir. Gerekli temizleme işleminden sonra antibiyotik etkili olan krem burun delikleri ve deri bölgesine sürülmelidir. Ayrıca doktorun belirtmiş olduğu deniz suyu spreyi burunda oluşacak kuruluk için aksatmadan kullanılmalıdır.Revizyon burun ameliyatı sonrası iyileşme sürecinde mutlaka 3 veya 6 hafta gibi bir süre (doktorunuz bilgilendirecektir) burun ve gözleri güneş ışınlarından korumak gerekir.Burun sümkürmek de bu aşamada kanamalar oluşturacaktır. Bu yüzden revizyon burun ameliyatı sonrası iyileşme sürecinin 2 ila 3 hafta sonrasında bu işlemi yapmanız önerilir.Ameliyattan 3 hafta sonrasında fitness tarzı sporlar yapılabilir.6. Haftadan sonra ise daha dirençli, ağır egzersizlere başlanabilmektedir.Doktorun belirtmiş olduğu süre boyunca yatarken baş bölgesi kalp hizasından bir miktar yukarıda tutulmalıdır.

Diğer cerrahi müdahalelere göre revizyon burun ameliyatı sonrası iyileşme süreci daha kısa bir dönemde gerçekleşir. Hastalar doktorun söylediklerine dikkatli bir şekilde uyarak sosyal hayata dönüş süreçlerini hızlandırabilirler. İyileşme 6 ay ile 1 yıl arasında değişiklik gösterse bile yeni burun hatları kısmi olarak ortaya çıkmış olacaktır.

Revizyondan sonra burun düşer mi?

Revizyon rinoplasti sonrasında burun ucunun düşmesi mümkündür. Bu durum burnun kendi yapısından kaynaklandığı için ameliyatta fazla doku çıkarılırsa düşme olabilir.

2 burun ameliyatı riskli mi?

6 aydan daha erken yapılan sekonder rinoplasti ameliyatlarının başarısız olma riski yüksektir. Ufak dolgular yanında kıkırdak doku transferinin de yapıldığı bir estetik operasyon olup, ilk ameliyattan sonra yeterli sürenin geçmemesi durumunda istenen sonucun elde edilmesi risklidir.

Burun estetiği sonrası çökme neden olur?

Estetik sonrası burun çökmesi her operasyon sonrası görülmez. Oldukça nadir olarak görülen burun estetiğinde düşme durumu genelde büyük ameliyat işlemlerinin ardından görülebiliyor. Estetik operasyonu sırasında burunda kemikler ve kıkırdak desteği yeterli oranda sağlanamazsa düşme durumu yaşanabiliyor.

2 burun ameliyatına ne denir?

revizyon rinoplasti Revizyon Rinoplasti (Düzeltme Burun Estetiği) Bir önceki rinoplasti ( burun estetiği) ameliyatının istenmeyen sonuçlarını gidermek için yapılan ameliyattır. Terminolojide bazı tartışmalar vardır. Bazılarına göre cerrahın kendi yaptığı ameliyatın olumsuz sonuçlarını düzeltmek için yapılan ikinci ameliyata revizyon rinoplasti, başka cerrahlarınkini düzeltmeye sekonder rinoplasti denir.

Ancak yaygın kullanımı ilk ameliyatı kim yaparsa yapsın ikinci veya daha fazla yapılan düzeltme burun estetiği ameliyatlarına revizyon rinoplasti (sekonder rinoplasti) denir. Ne yazık ki rinoplasti ameliyatı her hastada olumlu sonuçlanmamaktadır. Burun ucu sıkılmış-daralmış, geniş, asimetrik, düşük, sarkık veya aşırı kısalmış ve kalkık (domuz burnu) görünümde olabilir.

Burun delikleri asimetrik veya geniş olabilir. Burun yan duvarlarında çökme (alar kollaps) ve nefes alma güçlüğü olabilir. Burun sırtındaki kemer devam ediyor olabilir, burun sırtında çöküklük, burunda kıkırdak kemerin yetersiz alınması sonucu papağan burnu (pollybeak) görünümü veya aşırı alınması sonucu burun sırtında çökme (saddle nose) olabilir.

Burun orta kısmında ters V görünümü, eğri burun (twisted nose), deviasyonun devam etmesi, burun sırtında düzensizlikler, burun içi veya dışında aşırı skar (nedbe) dokusu gelişimi, deri ve yumuşak doku problemleri olabilir. Aslında primer rinoplastideki estetik ve fonksiyonel komplikasyonlar revizyon rinoplastinin endikasyonlarını (gerekçesini) oluşturmaktadır.

Ne yazık ki primer rinoplasti sonrası %7-15 oranında revizyon (düzeltme) ameliyatı gerekmektedir. Bunların bir kısmı minör bir kısmı ise majör revizyon gerektirir. Minör revizyonda; ilk ameliyatın sonucu kabul edilebilirdir ve küçük rötüşler gerekmektedir.

Hasta mevcut burnu ve genel görünümü ile mutlu olabilir ama küçük düzeltmeler isteyebilir. Ancak önceki rinoplasti ameliyatı sonucunda belirgin şekil bozukluğu varsa major revizyon gerekir. Başarısız rinoplasti ameliyatı hastanın özgüvenini ve sosyal faliyetlerini azaltabilir, hasta genelde burnundan mutsuzdur ancak revizyon ameliyatından da korkmaktadır.

(Acaba tekrar başarısızlık veya daha da kötü olur mu?, doktoruma güvenebilir miyim? vb.) Rinoplastide başarısızlığın birçok nedeni vardır. En sık neden ameliyat sırasındaki hatalardır. Neden rinoplasti (burun estetiği ameliyatı) başarısız olur? 1. Cerrahın deneyimi yetersiz olabilir.2.

Hastanın beklentileri gerçekçi olmayabilir.3. Cerrahın hedefi aşırı iddialı olabilir.4. Kötü iyileşme ve skar dokusu nedeniyle fonksiyonel problemler görülebilir.5. Operasyon sonrası nazal travma geçirilmiş olabilir. Başarısızlığı önlemek veya en aza indirmek için; 1. Mutlaka ameliyat öncesinde detaylı muayene, iyi bir planlama yapılmalı ve ameliyat esnasında titiz ve sabırlı çalışılmalıdır.

Yanlış kesiler, kıkırdak ve kemiklerin aşırı veya az çıkarılması, burun destek mekanizmalarının tamir edilmemesi kötü sonuçların sık nedenleridir. Ameliyatı bitirme konusunda sabırsız davranmamak gerekir. Cerrahın ameliyat esnasında içine sinmediği, tam istediği gibi olmadığını fark ettiği yerlerde mutlaka ve mutlaka gerekirse başa dönüp gerekli düzeltmeyi yapması gerekir.

 • Ameliyatın süresi değil her zaman için sonucu önemlidir.2.
 • Deneyim; Rinoplasti ameliyatı için en az 5-7 yıllık bir deneyim gerekmektedir.
 • Rinoplasti ameliyatının estetik ameliyatlar içinde en zorlarından biri olduğu gerek KBB gerekse Plastik cerrahlar tarafından sıklıkla belirtilmektedir.
 • Sadece yetenekli bir cerrah olmak yeterli değildir.

Aynı zamanda sanatsal yönü güçlü, sabırlı, titiz çalışan, dokulara nazik ve saygılı davranan bir cerrah olmak gerekir. Burnu oluşturan birçok yapı ve bunların birbiriyle ilişkisini 3 boyutlu olarak düşünmek ve onarmak gerekir. Ayrıca ameliyat sonrası iyileşme sürecinde burna hangi güçlerin ne oranda etki edeceğini ve uzun dönemde burnun nasıl stabil kalacağını da öngörmek gerekir.

Bunların hepsi deneyim gerektirir. Revizyon rinoplasti ise normal rinopastiye göre ekstra deneyim gerektirir.3. Sağlıklı bir nefes almanın burnun asıl fonksiyonu olduğu unutulmamalı ve sadece dış görünüşe odaklanılmamalıdır. Ne nefes alma fonksiyonundan ne de estetik görüntüden ödün vermeden bir bütün olarak burnu düzelmeye çalışmak gerekir.

Revizyon rinoplasti için önceki ameliyattan sonra yaklaşık 1 yıl beklenmelidir. Ameliyat Öncesi Değerlendirme? Ameliyat öncesi değerlendirme primer rinoplasti gibi olmakla beraber daha detaylı ve dikkatli olmayı gerektirir. İlave olarak, greft ihtiyacı olup olmayacağı ve olası kaynaklar belirlenmeli ve hastanın onayı alınmalıdır.

Estetik Değerlendirme; Başarılı bir cerrahi sonuç için burnun detaylı analizi şarttır. Burada ilk olarak cilt incelenir. Cilt cilt altı dokunun kalınlığı, kalitesi, bütünlüğü, hareketliliği ve altındaki burun yapıları ile ilişkisi değerlendirilir. Bu esnada az rezeksiyon, aşırı rezeksiyon, asimetrik rezeksiyon tespit edilir.

Burunda önceki operasyonda dokunulmamış alanlar anlaşılmaya çalışılır. Sonrasında muhtemel greft alanlarının varlığı araştırılır. Burun sırtında osteotomiler ve pozisyonları değerlendirilir. Çok yüksek, normal veya çok düşük olabilirler. Düz veya bükülmüş (eğri), geniş veya dar mı? Revizyon osteotomiler gerekecek mi? Açık çatı veya rocker deformitesi var mı? İlaveten burun kemerinin ve burun kemiğinin az veya çok alınıp alınmadığını değerlendirmek gerekir.

 1. Ayrıca düzensizlik açısından burun sırtının muayene edilmesi gerekir.
 2. Orta çatının değerlendirilmesinde ters V deformitesi ve orta çatı darlığı olup olmadığına bakılmalıdır.
 3. Yapısal destek (greftler) gerekip gerekmediği değerlendirilir.
 4. Ikırdak profilde az veya aşırı rezeksiyon, düzensizlik, düz veya eğri olup olmadığına bakılır.

Burun septum kıkırdağının ön açısı (anterior septal açı) muayene edilerek papağan burnu (pollybeak) deformitesine katkısı değerlendirilir. Tipin değerlendirilmesinde; simetri, projeksiyon, rotasyon, alar-kolumellar ilişki, alt burun kıkırdaklarını durumu değerlendirilir.

Tip destekleri, septum kıkırdağının ucu değerlendirilir. Burun içi ve dışındaki tüm kesiler değerlendirilir. Mümkün olan greft varlığı değerlendirilir. Fonksiyonel Değerlendirme; Statik ve dinamik valv kollapsı (burun valfinde daralma-çökme) revizyon rinoplasti hastalarında yaygın olarak gözlenir. Burun yan duvarı darlığı ve burun kanatlarında nefes alırken çökme burun valfi daralmasının belirgin özelliklerindendir.

Hastanın normal ve derin nefes alma esnasında gözlenmesi doğrudan tanı koydurabilir. Modifiye cottle manevrası (buşon küreti ile burun yan duvarı desteklendiğinde hastada sübjektif olarak nefes almada belirgin düzelme olması) tanıyı destekler. Anterior rinoskopi ile septum deviasyonu, alt konka hipertrofisi (burun eti büyümesi), sineşi (yapışıklık), bant skar, septal perforasyon ve diğer anormallikler saptanabilir.

 • Ancak bu muayenede hastaların yaklaşık %40 ında bazı anormallikler (adenoid hipertrofisi, orta konka hipertrofisi, konka bülloza, koanal stenoz, nazal polip, kronik sinüzit,,) görülemeyebilir.
 • Bu nedenle mutlaka endoskopik muayene yapılmalı ve gerektiğinde sinüs tomografisi çekilmelidir.
 • Fotoğraf çekimi ve Bilgisayar Analizi; Revizyon rinoplastide de fotoğraf çekimi primer rinoplastideki gibidir.

Standart fotoğraf çekiminde burun; önden, alttan, sağ yan(profil), sağ oblik(45°), sol yan(profil), sol oblik(45°) olmak üzere 6 farklı açıdan fotoğraf çekilir. Ben standart fotoğraf çekimi haricinde gülerken ve yukarıdan da burnun fotoğrafını çekiyorum.

Gülerken çekilen fotoğraf burun ve dudak ilişkisini gösterirken, burundaki orta hattan sapmalar en iyi yukarıdan çekilen fotoğraflarda görülebiliyor. Daha sonra fotoğraflar bilgisayara aktarılır, özel bir program sayesinde yüzünüze en uygun burun şekli tasarlanır. Tasarım aşamasında hedeflenen burnun gerçekçi ve ulaşılabilir olması gerekir.

Aksi halde hayal kırıklığı yaşanabilir. Tasarım ameliyatı planlamada oldukça yardımcı olur ancak bilgisayarda oluşturulan görüntünün ameliyat sonunda birebir aynısı olamayabileceği ancak son derece yakın bir görünüme ulaşılabileceği bilinmelidir. Hastaya açık davranmak, olası olumlu veya olumsuz sonuçlar konusunda bilgilendirmek gerekir.

 1. Her revizyon cerrahının amacının başarılı ve hastayı memnun edecek sonuç elde etmek olduğu şüphesizdir.
 2. Ancak daha iyi bir sonuç elde edilemeyeceği şüphesi yoğunsa cerrahi sınırları zorlamamak gerekir.
 3. Bu durum hastayla paylaşılmalıdır.
 4. Primum Nihil Nocere” (Önce zarar verme!) tıbbın temel kuralıdır.
 5. Ameliyat öncesinde sürekli kullandığınız ilaçlar, kronik hastalıklar (hipertansiyon, şeker hastalığı vs.), daha önce geçirilmiş ameliyatlar, alerji, kanama problemi gibi konularda mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz.Ameliyattan 10 gün önce aspirin ve benzeri (naproksen, ibuprofen,.) kan sulandırıcı ağrı kesicilerin, A vitamini, Gingo biloba’nın kesilmesi (morluk ve şişliği artırabilirler), 5 gün önce alkolün kesilmesi (ödemi artırabilir), sigaranın kesilmesi (yara iyileşmesini geciktirir, anestezi sonrası akciğer problemlerini artırır, enfeksiyon riskini artırır) önerilir.
See also:  Bu GN Emekli Olsam Ne Kadar Maaş AlıRıM?

Revizyon Rinoplasti Ameliyatı Nasıl Yapılır? Revizyon rinoplastide de primer rinoplastideki gibi açık veya kapalı yaklaşımla yapılabilir. Burada şunu baştan bilmek gerekir; açık ya da kapalı yaklaşım, ameliyat tekniği değil burnun kıkırdak ve kemik yapılarına ulaşmak için kullanılan yoldur.

 • Açık veya diğer adıyla Eksternal yaklaşımda kolumellaya (burun deliklerini birbirinden ayıran yapı) ters V veya W şeklinde yapılan küçük bir kesi sonrası cilt kaldırılarak burnun kıkırdak ve kemik yapılarına ulaşılır.
 • Ameliyatın son aşamasında ciltteki kesi dikilerek kapatılır.
 • İyileşme sonrası bu kesi izi normalde fark edilmez, ancak çok yakından ve dikkatli bakıldığında fark edilebilir.

Kapalı yaklaşımda ise tüm kesiler burun içinden yapılır. Burada açık veya kapalı yaklaşımdan biri diğerinden daha iyidir diye bir kural yoktur. Burada belirleyici olan burna ne gibi müdahaleler gerektiği ve bu müdahalelerin eksiksiz biçimde hangi yaklaşımla yapılabileceğidir.

 1. Apalı yaklaşımın avantajı; burun ucu (tip) destek mekanizmalarını pek bozmaması, daha az travmatik olması, iyileşmenin daha kısa sürmesi, ameliyat sonrası ödemin daha çabuk düzelmesi, burun ucunda his kaybı olmaması olarak sayılabilir.
 2. Eğri burunlar, major revizyon gerektiren burunlar, burun ucunda belirgin asimetrisi olan burunlarda ve yarık dudak rinoplastisinde açık yaklaşımı tercih ediyorum.

Açık yaklaşımın avantajı ise burnun tüm kıkırdak ve kemik yapılarına hakim olunabilmesi ve her türlü greft ve sütür (dikiş) teknikleri uygulamalarına olanak sağlamasıdır. Revizyon cerrahisi primer cerrahiden farklılıklar içerir. Doku planları sıklıkla daralmış, bizim için çok değerli olan kıkırdak ve kemik dokular aşırı veya asimetrik bir şekilde çıkarılmış ve iyileşme sırasındaki güçler zayıf veya zayıflatılmış kıkırdakları bükmüştür.

Bu durum ameliyat esnasında daha dikkatli ve nazik çalışmayı gerektirir.Deri ve yumuşak doku revizyon rinoplastide çok önemlidir. Çoğu zaman ciltte bir skar (nebde) dokusu olabilir. Revizyon rinoplastide primer rinoplastiye göre daha yoğun bir inflamatuar doku cevabı olur. İnce derili hastalarda tüm çıkıntılı yapılar törpülenmeli, greftler düzgün şekilde inceltilmeli, gerekirse fasiya ile sarılarak kullanılmalıdır.

Kalın deride ise burun ucunu stabil tutmak ve derinin ağırlığını taşıması için güçlü kıkırdaklara ihtiyaç vardır. Kalın derililerde şişlikler daha geç düzelir (lenfatik drenaj geç düzelir), bazen 2 yıl sürebilir.Ameliyat süresi burnun şekline ve yaklaşıma göre 30 dakika ile 4 saat arasında değişir.

Minik rötüşler 30 dakikada yapılabilirken major revizyonlar ortalama 3-4 saat sürebilir. Revizyon rinoplastide çoğu zaman greft ihtiyacı olur. Daha önce ameliyat geçirildiği için burun septum kıkırdağı çoğu zaman kullanılmış veya yetersizdir. Bu durumda kulaktan veya ihtiyaca göre kaburgadan kıkırdak almak gerekebilir.

Bu gibi durumda ameliyatın süresi daha da uzar. Ancak şunu unutmamak gerekir ki önemli olan ameliyatın süresi değil sonucudur! Revizyon rinoplastisinin başarısı; iyi gelişmiş muhakeme, yetenek, bilgi birikimi ve hepsinden önemlisi deneyime bağlıdır. Bu süreçte cerrahın çok iyi anatomi bilgisine sahip olması, cerrahi yaklaşımları iyi biliyor olması gerekir.

Rinoplastide felsefem; hastanın burun ameliyatını yapan ilk ve son cerrah olmak, Revizyon rinoplastide ise hastayı mutlu etmek ve burun ameliyatını yapan son cerrah olmaktır.Ameliyat sonrası süreç Primer Rinoplastideki gibidir. Merak Edilen Konular? Revizyon En Erken Ne zaman Yapılabilir? İlk ameliyatın sonuçlarının tam oturması ve revizyonda nerelere müdahale yapılacağının doğru tespiti için 1 yıl beklenmelidir Revizyon Rinoplastide Kıkırdak (greft) Gerektiğinde Nerden Alıyorsunuz?

Greftler; burna şekil vermede zaman zaman kullandığımız yapı elemanlarıdır. Gerektiğinde öncelikle burun desteğini bozmamak kaydı ile septum kıkırdağından, yoksa kulak, o da yeterli gelmeyecekse veya yapısal destek gereken majör revizyonda kişinin kendisinden aldığım kaburga kıkırdağını kullanıyorum.

Primer rinoplastide neredeyse her zaman greft ihtiyacının tamamı septum kıkırdağından sağlanabilirken, revizyon rinoplastilerde deformitenin kapsamına göre çoğu zaman kulak veya kaburga kıkırdağı gerekmektedir. Burun septum kıkırdağında geride 1,5 cm lik L şeklinde destek bırakmak kaydıyla geride kalan kıkırdak alınabilir.

Septum kıkırdağı hem ameliyat sahasında olduğu ve ilave kesi gerekmediği, hem kolay şekil verilebildiği hem de yapısal destek oluşturabildiği ve şeklini koruduğu için öncelikli tercihimdir. Ancak revizyon rinoplastilerde sıklıkla önceki ameliyatlarda septum kıkırdağı kullanıldığı için geriye bırakılan kıkırdak yetersizdir.

Kulaktan kıkırdak alırken kulağın ön yüzü veya arka yüzünden kesi yapılabilir. Kulak kıvrımlarına denk getirildiğinden iyileşme sonrasında kesiler fark edilmez. Kulağın sadece çukur yerindeki kıkırdak alındığından kulak şeklinde herhangi bir değişiklik olmaz. Duymaya herhangi bir olumsuz etkisi olmaz. İhtiyaca göre bir ya da iki kulaktan da greft alınabilir.

Kaburga kıkırdağı ise 7. kaburganın göğüs kemiğine birleştiği kıkırdak kısmından alınır. Yaklaşık 2-3 cm lik kesi ile kaburga kıkırdağına ulaşılır ve gereken büyüklükte kıkırdak alınır. Anestezi Tercihi? Revizyon Rinoplasti; genel anestezi, lokal anestezi veya intavenöz sedasyon dediğimiz tam uyutulmadan yapılabilir.1-1,5 saati geçmeyecek ameliyatlar lokal veya sedasyonla yapılabilir.

Tercihim, hem hastanın konforu hem de benim rahat çalışabilmem için genel anestezidir. Kaldı ki genel anestezi günümüzde gerek deneyimli anestezi uzmanlarının artışı gerekse anestezi cihazları ve ilaçlarındaki gelişmelerle çok daha güvenli hale gelmiştir. Ağrılı Bir Süreçmidir? Revizyon Rinoplasti sonrası hafif-orta düzeyde ağrı olabilir.

Bu ağrılar normal ağrı kesicilerle kolaylıkla giderilebilir. Revizyon Rinoplasti Ameliyatı Ne kadar Sürer? Ameliyat süresi burnun şekline, neler yapılacağına ve yaklaşıma göre 1-4 saat sürer. Greft ihtiyacı septum dışında kulak veya kaburgadan karşılanacaksa süre daha da uzayabilir.

Revizyon kaç ay sonra yapılır?

Revizyon ameliyatlarında şekil bozukluğunun yanı sıra burundaki estetik ve fonksiyonel sorunlar da düzeltilebiliyor. Ancak revizyon ameliyatı için ilk ameliyattan en az 9 ay, hatta mümkünse 1 yıl geçmesi gerekiyor.

Revizyon operasyonu ne demek?

Obezite ameliyatlarından sonra revizyon ameliyatları

 • Obezite ameliyatları sonrası Revizyon Cerrahisi
 • Revizyon cerrahisi nedir: Bir hastalık veya sorun nedeni ile yapılan bir ameliyatın işe yaramaması veya başka sorunlara neden olması nedeni ile aynı bölgeye tekrar girilmesi ve o bölgede şikayetleri gidermek için veya sorunları çözmek için yapılan düzeltici ikincil ameliyatlara denir.
 • Obezite ameliyatı yapılan hastalarda revizyon cerrahisi gerektiren durumlar:

Obezite tedavisinde, obezite cerrahisi ile kilo kaybında oldukça başarılı sonuçlar elde edilirken bazı durumlarda hedeflenen sonuçlara ulaşılamayabilir. Bütün cerrahi operasyonlarda olduğu gibi bariatrik yani obezite cerrahisinde de birtakım komplikasyon olabiliyor ve istenilen kilo kaybına ulaşılamıyor veya geri kilo alınabilir.

 1. Tekrar kilo alma
 2. Tedaviye dirençli reflü gibi şikayetlerin gelişmesi
 3. Yenilen gıdaların geçişine izin vermeyen darlıkların ve dönmelerin gelişmesi

Tüm dünyada obezite ameliyatları içerisinde yaklaşık %10 luk bir bölümü revizyon cerrahileri oluşturur. Obezite ameliyatları sonrasında düşük de olsa tekrar kilo alma ihtimali vardır. Obezite ameliyatlarından sonra bazı hastalarda tekrar kilo almanın sebebleri nelerdir çok iyi araştırılması gerekir. Obezite ameliyatı sonrası tekrar kilo alma nedenleri:

 1. Hasta uyumu iyi olmadığı için kilo alabilirler. Hastaların yeme bozukluğu olabilir. Alkol alıyor olabilirler.
 2. Hastaya uygun cerrahi yöntem seçilmemiş olabilir.
 3. Uygun teknikle yapılmamış olabilirler.

Birinci şık dışındaki hastalarda yapılacak cerrahi müdahale ile kilo almaları engellenebilir ve tekrar kilo vermeleri sağlanır. Birinci şık hastalara psikoterapi ve psikiyatri desteği gerekebilir. Revizyon cerrahisi yapılacak her hastada uygulanacak yöntem farklıdır. Revizyon Ne Demek Gastrik Bypass olan hastada: Öncelikle mide ile barsak arasındaki geçiş genişlemiş ise endoskopi ile geçiş daraltılabilir. Bu sayede yiyecekler daha uzun süre midede kaldığı için hasta daha uzun süre tokluk hisseder. Mideye birleştirilen barsak ansı ayrılarak daha ilerden tekrar birleştirilebilir.

 1. Bu sayede barsakların daha az bir kısmı besinle temas ettiği için alınan kalori miktarı azalır.
 2. Barsaklar arasında bypass yapılarak yine barsakların gıda ile ilişkisi sınırlandırılabilir.
 3. Öncelikle ilk ameliyat yeterli değilse ya da mide tekrar genişlemiş ise yeniden tüp mide ameliyatı yapılabilir.
 4. Slevee Gastrektomi (tüp mide) amaliyatı Sonrası Kilo Alımı ve Komplikasyonlar: Tüp Mide Revizyon Cerrahisi Tüp Mide Ameliyatı tüm dünyada ve ülkenizde şişmanlık ameliyatları içerisinde en çok uygulanan ameliyat şeklidir.

Tüp mide ameliyatının bu kadar çok yapılmasında başlıca etken ler nelerdir diye bakarsak; Güncel obezite cerrahisi uygulamaları içinde hem hastalar tarafından, hem de cerrrahlar tarafından en çok tercih edilen obezite cerrahisi ameliyatıdır. Bunun en önemli nedenleri elbette ki çok kısa sürede uygulanabilmesi, anestezi ve ameliyat süresinin çabukluğu, diğer ameliyatlara oranla daha ekonomik oluşu ve uzun dönemli vitamin ve mineral eksikliği görülmesi ihtimalinin az olması şeklinde sıralanabilir.

 1. Hangi Durumlarda Revizyon Cerrahisi Uygulanır?
 2. 1. Geri Kilo Alımı
 3. 2. Darlık, Yutma Güçlüğü

3. Reflü (Yemek borusu ile mide arasında bir kapakçık vardır normalde midenin içinde bulunan asitli sıvı yemek borusu içerisine çok fazla geçemez. Ama reflü hastalarında bu kapakçık sistemi bozulmuştur ve hasta yattığı zaman yerçekimi ile veya mide kasıldığı zaman mekanik olarak mide içerisindeki asitli mide suyunun yemek borusuna ve ağıza gelmesi ve bu bölgeleri asit nedeni ile tahriş etmesi halidir.) Tüp Mide Sonrası Neden Geri Kilo Alımı Olur? Tüp mide ameliyatı mide hacmini küçültür.

Küçük mide ile çok az yemek yiyebilmenize izin verir. Ancak bu küçük mideniz zamanla esner ve genişlemeye başlar. Bu esnemeler başladıkça yemek isteğiniz ve kapasiteniz de artar. Tüp mide sonrası bazı hastalarda açlık hissi geçici kaybolur ve sonra tamamen geri gelebildiğini gösteren çalışmalar mevcuttur.

Tüp Mide Ameliyatı ile yaptığımız, midenizin açlık hormonu (Ghrelin) üreten “Fundus” bölümünü büyük oranda çıkartmaktır. Bu hormon üretim bölgesi bir anda alındığı için, Tüp Mide ameliyatından sonra gerçekten büyük oranda açlık hissi kaybolur. Ancak bu hormon vücutta başka bölgelerde de üretilmektedir.

 • Beynimiz bu yokluğu tamamlamak için bu yerlerden açlık hormonu üretimini arttırır.
 • Tüp Mide ameliyatı sonrası kimi hastalarımız 1,5-2 yılda açlık hissinin geri geldiğini göstermişlerdir.
 • Açlık hissiniz geri döndüğünde, kalorili gıdalardan uzak durmazsa geri kilo alımına neden olmaktadır.
 • Tüp Mide ile midenizi çok ciddi oranda küçültüyoruz.

Ortalama olarak midenizin hacmini 1000-1500 cc’den, 100-120 cc hacme indiriyoruz. Bu hacim gerçekten çok küçük lokmalar ile midenizin dolmasına yol açıyor. Ama hastalar uygun şekilde baslanmazse veya ilk yapılan ameliyatta büyük mide bırakılmışşa hastalar ın midesi genişleyip hastalar tekrar çok fazla miktarda yemeye başlayabiliyorlar.

Tüp Mide sadece ve sadece katı gıda alımınızı kısıtlamaya yönelik bir ameliyattır. Sıvı yada yumuşak ama kalorili gıdalar çok rahat geçer ve kilo veriminizi bozar. Özellikle sıvı şekilde olan şeker, nişasta, alkol ve yağ içeren yiyeceklerden kesinlikle uzak durmak zorundasınız. Bunlardan uzak duramıayan hastalara tüp mide ameliyatını yapmamak lazım.

Tüp mide sonrası revizyon cerrahisi seçimi Bu hastalarda revizyon cerrahi yapmayı planlarken çok iyi değerlendirmek gerekir ve hasta için en doğru ameliyat türünü seçmek gerekir. Öncelikle revizyon yapma sebebimizi çok iyi irdelememiz lazım hastanın geri kilo almasındaki asıl etkeni doğru teşhis etmemiz lazım.

Eğer şiddetli reflü ise ve fundus genişlemesi ve mide fıtığı var ise, fundus kısmının tam olarak alınması ve beraberinde mide fıtığının onarılması ile, reflü şikayeti düzeltilebilir ve şikayetlerin geçmesini sağlayabilir. Ama hastada hem reflü var hem de geri kilo almışsa baypas ameliyat Geride kalan midede dönme veya darlık nedeni ile ameliyat tıkanma olduğu durumda ; Bu durumda öncelik “Endoskopik Balon Dilatasyon” olmaktadır.

Ameliyatsız olarak darlık olan bölge endoskopi ile gözlenir ve oraya şişirilen bir balon ile bir kaç dakikalık genişletme işlemi yapılır ve birkaç seans uygulanması gerekebilir. Endoskopik Balon Dilatasyon ile anlamlı yanıt alınmayan hastalarda, başka bir endoskopik ama uzun dönemli bir tedavi olan “Endoskopik Sleeve Stent” uygulaması daha kalıcı ve etkili genişleme sağlayacaktır.

Balon ve stent ile sonuç alınamamışsa baypas veya bipartisyon ameliyatı yapılabilir İlk ameliyatta büyük mide bırakılması nedeni ile hastalar kilo aldılar ise bu hastaya tekrar tüp mide veya bypas gurubundan bir ameliyat (baypas, bipartisyon, duodenal switch.) Hastanın beslenme alışkanlıklarına uygun olmayan tüp mide ameliyatı yapıldığı için hasta kilo almışsa bu hastaya tekrar tüp mide yapılamaz bu hastaya baypas gurubu bir ameliyat yapılmalıdır.

Roux-en-Y (proksimal) uygulanabilir. Bu varyant en sık kullanılan gastrik bypass tekniğidir. Midenin girişine 30 ml’den küçük proksimal gastrik (mide girişinde) bir mide poşu oluşturulur. Bu yeni mide poşu yaklaşık 1 çay bardağından daha küçük bir hacme sahiptir.

 • Mide poşu oluşturularak var olan mide devre dışı bırakılır ve besinlerin buraya gelmesi sağlanır.
 • İnce bağırsakların distale (kalın barsağa) doğru giden kısımdan alınarak ve oluşturulan yeni mide poşuna bağlanır.
 • Geride kalan ve içinden safra ve pankreas sıvısı gelen ince barsak ucu ise yaklaşır ileriden tekrar barsağa birleştirilir.

Duodenal Switch ; Bu işlemde oniki parmak barsağı ayrılarak buraya ince bağırsakların distale (kalın barsağa) doğru giden kısımdan bağlantı yapılır. Bu sayede gıdalar daha az barsak yüzeyi ile temas eder. Transit Bipartisyon ; Bu işlem özellikle şeker hastalığı olanlarda şeker hastalığının da düzelmesini sağlar.

 • Mide çıkışına yakın kısmına ince bağırsakların distale (kalın barsağa) doğru giden kısımdan bir ağızlaştırma yapılır.
 • Bu sayede yiyeceklerin yarısı tüm barsağı dolaşırken, yarısı doğrudan barsağın sonuna gider.
 • Bu hem kilo alımını azaltır hem de şekeri kontrol altına alarak insülin kullanımından hastayı kurtarır.

: Obezite ameliyatlarından sonra revizyon ameliyatları

Eğitimde revizyon ne demek?

Revizyon Eğitimi Nedir ? – Revizyon eğitimi kurumunuzda/ kuruluşunuzda yürütmekte olduğunuz standarttın versiyonun değişmesi demektir. Örneğin ; ISO 9001:2008 standarttına göre urumunuzun/ kuruluşunuzun faaliyetlerinizi sürdürürken ISO ( Uluslararası Standart Organizasyonu ) tarafından versiyon değişikliğine gidilmesi ve bu değişikliğin yürürlüğe girmesi sonrasında yürütmekte olduğunuz standarttın geçerliliğini yitirmesi ve kurumunuzun ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş yapması gerekmektedir.

Revize ne demek tıp?

Revizyon İngilizce ”revision” dan gelmektedir. Revizyon ameliyatlarının Türkçe karşılığı düzeltme, düzenleme ameliyatları olarak çevrilebilir. Adından da görüldüğü gibi, önce bir ameliyat yapılmış olmalı ve yapılan ameliyat ya başarısız,yetersiz olmalı ya da bir komplikasyona sebebiyet vermeli.

Revizyon kaç ay sonra yapılır?

Revizyon ameliyatlarında şekil bozukluğunun yanı sıra burundaki estetik ve fonksiyonel sorunlar da düzeltilebiliyor. Ancak revizyon ameliyatı için ilk ameliyattan en az 9 ay, hatta mümkünse 1 yıl geçmesi gerekiyor.