Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Sabah Namaz Ne Zamana Kadar KıLıNıR?

Sabah namazını kaçıranlar saat kaçta kılınabilir?

Hemen hemen her Müslüman tarafından bilinmekte olduğu üzere sabah namazının vakti; imsak vakti ile güneş vakti arasındadır. Bunun anlamı güneş doğana kadar olan sürede sabah namazı kılınabilir. Güneşin doğmasının ardından (takvimlerdeki güneş saati) namaz kılınmaz.

Sizin için Sabah namazı farzının kazası ne zaman ve nasıl kılınır sorusunun yanıtını detaylarıyla derledik. – Çeşitli sebeplerle insanlar sabah namazını vaktinde eda edemeye bilmektedir. Durum böyle olunca pek çok insan için sabah namazı farzının kazası ne zaman ve nasıl kılınır sorusunun yanıtı büyük önem kazanmakta ve bu soruya mümkün olan en doğru yanıtı bulabilmek adına internet üzerinde araştırma yapmaktadır.

Sabah Namazı Farzının Kazası Ne Zaman Kılınır? Sabah namazının farzını kılarken dikkat edilmesi gereken en önemli husus kerahat vakitlerine dikkat edilmesi olmaktadır. Sabah için, güneşin doğmasından sonra kerahat vakti girer ve bu süre ise 45 dakikalık bir zaman dilimidir.

Erahat vakitleri girdiğinde sadece sabah namazı kazası değil hiç bir namazın kılınmaması gerekir. Kerahat vakitleri ise; güneş doğduktan 45 dakika sonra ve güneş batmadan 45 dakika önceki vakitler olup bunun beraberinde güneşin tam tepede olduğu zaman da kerahat vakti olup bu süreçlerde hiç bir namaz kılınmaz.

Bu durumda sabah namazı farzının kazası için en doğru olan vakit; güneş doğduktan 45 dakika sonra başlamakta olup öğle vakti saatine 45 dakika kala sona erer. Bu süre aralığında sabah namazı kazası sünneti ve farzı ile kaza edilerek kılınabilir. Bunun sebebi ise sabah namazının sünnetinin kazasının da farz hükmünde olmasıdır.

 1. Ancak bu sure aralığı içinde değil de başka bir zamanda aralığı içinde sabah namazı kazası kılınırsa sabah namazının sadece farzı kaza edilir.
 2. Sabah Namazı Farzının Kazası Nasıl Kılınır? Sabah namazının farzı kılmaya niyet edilirken “Allah rızası için vaktine yetişip de kılamadığım ilk sabah namazının farzına” ya da “Allah rızası için son sabah namazımın farzının kılmaya niyet ettim.” denir.

Sonrasında sabah namazının farzının kazasıda normal vakitte kılmış olduğumu namaz gibi 2 rekat farz olacak şekilde sabah namazının farzı kılınır. Sabah namazının farzının kazasının kılınmasındaki tek fark niyet edilme şeklidir. Namazı kılacak olan erkekler için kamet getirmek sünnettir, bu sebeple ikamet namazın sünnetidir vaktin değildir.

Sabah namazı öğle namazına kaç dakika kalana kadar kılınır?

Güneş doğarsa, sabâh nemâzı, sabâh kerâhet vakti çıkınca, yani takvîmlerde ‘İşrak’ diye bildirilen vakit girince, o günkü öğle kerâhet vaktinden önceye kadar (Türkiyede doğru takvîmlere göre olan öğle nemâzından 20 dakîka kadar önce ) sabâh nemâzının farzı, sünneti ile birlikte kazâ edilir.

Güneş vaktini 1 dakika kala namaz kılınır mı?

Sabah namazı kılarken güneş doğması durumunda namaz neden bozulsun? » Sorularla İslamiyet Soran : sedat93 – Hanefiler; “İkindinin bir rekatına yetişirse, namazını tamamlasın, kim sabahın ilk rekatına yetişirse tamamlasın.” hadisi olmasına rağmen; neden sabah namazında güneş doğarsa bozulur diyor? – Aynı hadiste ikindi ve sabah geçiyor.

Sabah güneş doğarsa bozulur diyorsa, akşam güneş battığında da bozulur, demesi gerekmez miydi? – Hanefiler bunu neye dayanarak söylüyorlar?. Değerli kardeşimiz, İlgili hadis rivayeti şöyledir: “Kim Güneş batmadan önce ikindiden bir rekata yetişirse, (ikindi namazına) yetişmiş olur. Kim de güneş doğmadan önce sabah (namazından bir rekata yetişirse) yetişmiş sayılır.” (Buhârî, Mevâkît, 28; Müslim, Mesâcid, 165) Bu hadis-i şerif, bazı farklı kelimelerle Kütüb-ü Sitte’nin tamamında bulunmaktadır.

Buhârî ve Müslim’in bir rivayetinde “kim bir rekâta yetişirse” lafzı yerine “kim bir secdesine yetişirse” şeklindedir. Buhârî’nin rivayetinde ayrıca “yetişmiş sayılır” ifâdesinin yerine “namazını tamamlasın” ifâdesi yer almıştır. Bu hadis-i şerif güneş batmadan önce ikindinin veya güneş doğmadan sabahın birer rekatine yetişen bir kimsenin, bu vakitlerini idrâk etmiş olacağına işaret etmektedir.

Bununla beraber ikindi konusunda bütün âlimler aynı fikirdedir. Yani bir kimse ikindi namazının bir rekatini kıldıktan sonra güneş batıverse, namazı bozulmaz, o namazın tamamlanması gerekir. Sabah namazı ile ilgili yönü ise ihtilaflıdır. İmam Şafiî, İmam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel’e göre, hüküm aynen ikindi gibidir.

Yani sabah namazının bir rekatini kıldıktan sonra güneş doğarsa, namaza devam etmek gerekir. İmam Âzam ise, sabah namazı kılınırken güneşin doğması hâlinde namazın bozulacağı görüşündedir. Diğer üç imam, bu hadis-i şerifi İmam Azam aleyhine delil göstermişlerdir.

Buharî’yi şerh eden Aynî, bu şekildeki bir itirazı reddederek İmam Azam’ın haklı olduğunu isbat için aklî ve naklî bir takım deliller getirdikten sonra bu hadis hakkında şöyle der: “Üzerinde durduğumuz hadise gelince, Tahâvî’nin dediği gibi, buradaki yetişmeden maksat, güneş doğmadan önce bir rekat kılabilecek kadar bir vakit varken, bir çocuk bülûğa ererse, kâfir Müslüman olursa, hayızlı kadın temizlenirse veya mecnun kendine gelirse, sabah namazına yetişmiş sayılır.

Nitekim hadiste namazdan bahsedilmemekte “yetişmek” tâbiri kullanılmaktadır. O halde bu saydığımız kimseler sabah namazının bir rekatini edâ edebilecek kadar bir zamana yetişirlerse, o namazı kaza etmeleri kendilerine farz olur. ” (bk. Ayni, Umdetü’l-Kari, ilgili hadisin şerhi) Yine Buhari’de geçen, “Sizden biriniz, güneş batmadan önce ikindinin bir rekatine yetişirse, namazını tamamlasın.

Güneş doğmadan önce de sabah namazının bir rekatine yetişirse, namazını tamamlasın.” (Buhârî, Mevâkîtu’s-Salât 17, 28) mealindeki hadis, açıkça güneş doğduktan sonra sabah namazına devam edileceğini göstermektedir. Görüldüğü gibi bu rivayet ilk bakışta İmam Azam’ın aleyhine açık bir delildir. Bu itiraza Hanefilerin verdiği cevap şöyledir: Güneş doğarken namaz kılmanın haram olduğunu bildiren hadisler mütevâtir derecesindedir.

Bu esnada namazın mubah olduğuna delâlet eden hadisler ise, bu tevatür derecesinde değildir. “Bir şeyi haram kılan delillerle, mubah kılan deliller bir araya gelince, haram kılan delil tercih edilir.” kaidesince, güneş doğarken namaz kılmayı mubah gören hadislerin neshedilmiş olduğunu kabul etmek gerekir.

Hanefiler, ikindi vaktinin güneş batıncaya kadar devam ettiğine bu hadisi delil kabul ederler. Çünkü bir veya iki rekata yetişen kimse o namaza yetişmiş sayılacağına göre o vakit ikindinin vakti olmuş olur. Nitekim, güneş batmazdan hemen evvel bir çocuk baliğ olsa, kâfir Müslüman olsa, hayızlı temizlense veya mecnun kendisine gelse, kendilerine ikindi farz olur.

Şayet bu esnada ikindi vakti çıkmış olsaydı, bunlara namazın farz olmaması gerekirdi. İmam Züfer’e göre ise, bu özellikte olanlar, ikindi namazını kılacak kadar bir vakit bulamazlarsa, bu namazın kazası lâzım gelmez. Aynı şekilde, bu kimseler, güneş doğmadan önce namaza, bir rekat kılabilecek zamandan daha az, meselâ bir iftitah tekbiri, alacak kadar bir müddette yetişseler, Hanefilerde hüküm aynıdır.

 1. Yani sabah namazını kaza etmeleri gerekir.
 2. İmam Züfer’e göre ise, bu durumdaki kişilere namaz farz olmaz.
 3. İmam Şafiî’den iki görüş rivayet edilmiştir.
 4. En sahih olan görüşe göre bu durumdaki kimsenin namazı kaza etmesi lâzımdır.
 5. Cuma namazına yetişme konusu da ihtilâlflıdır.
 6. İmam Mâlik, Sevrî, Evzaî, Leys, İmam Şafiî, İmam Ahmed, İmam Züfer ve Muhammed’e göre, cuma namazının bir rekatine yetişen kimse, diğer rekati de kılarak namazı tamamlamalıdır.

İbrahim en-Nehaî, Hakem, Hammâd, Ebü Hanîfe ve Ebû Yûsuf’a göre ise, cuma namazına imam selam vermeden yetişen kimse imam selâm verdikten sonra kalkıp o iki rekati kılar. (bk. Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları, 2/15-152) Selam ve dua ile.Sorularla İslamiyet : Sabah namazı kılarken güneş doğması durumunda namaz neden bozulsun? » Sorularla İslamiyet

See also:  Art Deprem Ne Demek?

Sabah namazı vakti imsak mı güneş mi?

Sabah Ezanı İmsaktan Kaç Dakika Sonra Okunur? vakitlerini kaçırmamak, namazları doğru zamanda kılmak önemlidir. Yoksa namazlar başka vakitte kılınacak ise kazaya bırakılmış olur. da vaktinden farklı zamanda, Sabah Ezanı İmsaktan Kaç Dakika Sonra Okunur? Sabah ezanı, imsakta mı okunur? Güneşte mi? Evet, bu soru birçok kişinin aklını kurcalar.

 • Çünkü namaz vaktini belirlemek için önemlidir.
 • Sabah ezanı imsakla beraber okunmaz.
 • İmsak sabah ezanı ve güneş farklı saatlerdir.
 • İmsak ile sabah ezanı arasındaki zaman dilimi saat farkına ve mevsimlere göre değişir.
 • Sabah ezanı genelde imsak vaktinden 30 ila 45 olunmaktadır.
 • Sabah namazı ise sabah ezanından sonra güneş vaktine kadar kalınabilir.

: Sabah Ezanı İmsaktan Kaç Dakika Sonra Okunur?

Sabah namazı geç kılınırsa kabul olur mu?

Sabah namazının güneş doğduktan sonra kılınıp kılınamadığı merak ediliyor. Sabah namazı, imsak vakti ile başlayıp güneş doğana kadar kılınır. Günün ilk namazı olan sabah namazının vakti geçince hangi zaman aralığında kılınabileceği araştırılıyor. Peki güneş doğduktan sonra sabah namazını kılınır mı? Sabah namazı ne zaman kılınır? İşte konuyla ilgili bilgiler.

Sabah namazı, imsak vaktigirişi ile güneşin doğuşuna kadar kılınır. Ancak sabah namazı vaktinde kılınamayınca ne zamana kadar kılınabileceği araştırılıyor. Peki Güneş doğduktan sonra sabah namazını kılınır mı ? GÜNEŞ DOĞDUKTAN SONRA SABAH NAMAZI KILINIR MI? Sabah namazı, imsak vakti girdiğinde kılınabilir.

Ancak ezanın okunmasını beklemek daha makbul olur. İmsak vakti ile başlayan sabah namazı güneş doğana kadar kılınabilir. Ancak sabah namazı güneş doğduktan sonra kerahat vakti çıkana kadar kılınmaz. Kerahet vaktinden öğle namazı vaktine kadar ise farzı ve sünneti kaza edilir.

 1. Öğle namazı vakti de geçti ise sadece farzı kılınarak kaza edilmektedir.
 2. Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar, güneşin, tam tepede bulunduğu vakit (Öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadar), güneş batmadan önce, gözleri kamaştırmaz hâle gelmesinden, batmasına kadar olan vakit (Güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren Akşam Namazı vakti girinceye kadar olan zaman hiçbir namaz kılınmaz.

SABAH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR ? Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır.

Ur’an-ı Kerim’de, “Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187) buyrulmaktadır. İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir.

Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivayetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehab) bulmuşlardır (İbnü’l-Hümâm, Feth, I, 227; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 29-30; Zeylaî, Tebyîn, I, 82) Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir (Tirmizî, Salât, 5).

Geç kılınan sabah namazı nasıl kılınır?

Kaçırılan namazların farzı kılınır. Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır. Sabah namazı 2 rekat farzı kılınarak kaza edilir. Sabah namazının kazası kılınırken ‘Niyet ettim Allah rızası için kılamadığım sabah namazının kazasını kılmaya’ diyerek niyet edilir ve namaza durulur.

Ne zaman namaz kılınmaz?

Güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan zaman diliminde, güneş tam tepe noktasındayken ve güneşin batma zamanında namaz kılmak hadislerde yasaklanmıştır. Bu vakitlere kerâhet vakitleri denilir. Ukbe b. Âmir el-Cühenî’den şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı veya ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren (bir veya iki mızrak boyu) yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan (batıya) yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar.” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 293 ; bkz.

 1. Ebû Dâvûd, Tatavvu‘, 10 ; Cenâiz, 55 ).
 2. İslâm, Allah’tan başkasına ibadet etmeyi ya da bunu çağrıştıracak bütün tutum ve davranışları yasaklar.
 3. Belli vakitlerde namaz kılınmasının yasak veya mekruh olması da bu bağlamda değerlendirilmelidir.
 4. Zira güneşin tam doğuş, tam tepe noktasında ve tam batış hâlinde olduğu zamanlar mecusilerin ibadet vakitleridir.

Bu vakitlerde namaz kılmanın yasaklanması veya kısıtlanması, ateşperestlerin ibadet vakitleri ile çakışarak Müslümanların onlara benzememesi amacıyladır. Böylece Müslümanlarda kimlik ve ibadet bilincinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca bu vakitlerin, namazın kemâl anlamda edasına engel bir özelliğinin olduğu da belirtilmiştir (bkz.

Yatsı ezanına 10 dakika kala yatsı namazı kılınır mı?

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, ‘imsak’ vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder (Tahâvî, Şerhu me’âni’l-âsâr, 1/159 ). Yatsı namazı bu süre içinde herhangi bir vakitte kılınabilir.

Sabah namazının kazası ne zaman kılınır diyanet?

Bir namazın vakti girdikten sonra öncelikle o vaktin namazını kılmak daha uygun olmakla birlikte, o vaktin namazını kaçırma tehlikesi olmadığı sürece, öncesinde kaza namazı kılınabilir. Buna binaen sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra güneşin doğmasına henüz vakit varsa bu arada kaza namazı kılınabilir.

20 dakika kala sabah namazı kılınır mı?

SABAH NAMAZI KAÇA KADAR KILINIR? – Sabah namazı günün en erken vakitte ve ilk kılınan namazıdır. Diğer vakit namazlarına göre en az rekâtı olan namazdır. Sabah namazı kılmanın çok büyük faziletleri bulunmaktadır. Beş vakit namazın içerisinde bulunan sabah namazını kılmak farz olan ibadetlerden de birisidir.

Hangi namaz 40 dakika kala kılınmaz?

Kerahat Vakti Nedir? Kerahat Vaktinde Namaz Kılınır Mı, Uyunur Mu? İslam dininde güneşin doğuşu ve batışı ile ilgili zamanlarda ibadet etmenin kılmanın mekruh olmasının nedeni güneşe tapanlara benzememek içindir. Allahu tela ibadet zamanlarını kulları için belirli zamanlara sığdırmaktadır.

Esas olarak güneş sisteminin dünyaya yansımasının tam olarak gerçekleştiği durumlarda ibadet edilmesi namaz kılınması mekruh olarak görülmekte nafile namaz dahi kılınması hoş görülmemektedir. Kerahat Vakti Nedir? Güneşin doğuş, batış ve tam tepede olduğu öğle vaktine denk gelen vakitlere denilmektedir.

Kerahat vakitlerinde namaz kılmak (farz veya nafile namaz) mekruh olmaktadır. Kerahat vakti üç vakitte belirlenmektedir. Bunlardan birincisi sabah kerahat vaktidir. Güneşin doğuşundan itibaren 40 – 50 dakikalık zaman aralığına kerahat vakti denilir.

Öğle kerahat vakti; güneşin tam tepe noktasına gelmesine 10 dakikalık bir zaman diliminin kalmasına ve tam tepe noktasına gelmesinden sonra öğle namazı vaktinin girmesine kadar olan süredir.İkindi namazı kerahat vakti ise güneş batmadan evvel 40 – 50 dakikalık süre ve akşam namazı vakti girilinceye kadar olan süre olarak belirlenmektedir. Kerahat Vaktinde Namaz Kılınır Mı?

Kerahat vakitleri girdiği zaman namaz kılmak islam dininde mekruh sayılmaktadır. Mekruh kelimesi kerih kelimesinden türeyen kötü görmek anlamına gelmektedir. Kerih kelimesinin Türkçede oldukça kullanılan diğer bir anlamı ise hakir görmek olarak bilinmektedir.

Erahat vakti namaz kılmak da dinen hoş görülmemektedir. Kerahat Vakti Uyku Uyunur mu? Kerahat vakti dini olarak işlerin kabul edildiği ve bir düzen içinde belirlendiği bir vakit olduğu için uyumak da mekruh sayılmaktadır. Günün manevi olarak faziletine varabilmek için gün içerisinde özellikle kerahat vakitlerinde uyku uyumak mekruh sayılmaktadır.

See also:  Metpamid Ne IE Yarar?

Kerahat Vakitleri Neden İbadetler Mekruh Sayılmaktadır? Kerahat vakitlerinin ibadet yapmak için dinen mekruh sayılmasının sebebi güneşe tapanlara benzetilmemek için olmaktadır. Güneşin doğuş, batış ve tam tepe noktalarında bulunması zamanında geçmiş zamanlarda helak olan birçok topluluğun ateşe ve güneşe tapmalarından kaynaklanmaktadır.

Güneşe kaç dk kala namaz kılınmaz?

Sabah namazı hangi zamanlarda ne zaman ve nasıl kılınacağı konusunda merak edilen birçok husus bulunmaktadır. Ayrıca kaçıranlar için sabah namazı ne zamana kadar kılınabilir? Bu konuda Diyanet tarafından nasıl bir açıklama yapılmış. İşte sabah namazı hakkında merak edilen tüm soruların cevapları.

– Sabah namazının kılındığı zaman aralığı imsak vaktinin girişi ile güneşin doğuşu arasındadır. Hanefi ve Şafi mezhebine göre sabah namazını kılmanın en faziletli zamanı değişmektedir. Sabah Namazı Ne Zaman Kılınır? İslam’ın şartlarından olan namaz 5 vakit olarak Müslümanlara farz kılınmıştır. Günün ilk namazı sabah namazı olup hangi zaman aralığında kılınabildiği çoğu zaman merak konusudur.

Hanefi mezhebine göre sabah namazının biraz geç kılınması daha faziletlidir. Hanefi mezhebinde olanlar hava hafif aydınlanana dek sabah namazını erteliyor. Şafi mezhebinde olanlar ise sabah namazını hava karanlıkken kılmayı tercih ediyor. Onlara göre hava aydınlanmadan sabah namazını kılmak çok daha faziletlidir.

 1. İmsak vaktinin girmesi ile sabah namazını kılma vakti başlamış olur.
 2. Fakat ezan tam imsak vaktinde değil namaz kılınacağına yakın okunur.
 3. Amaç, insanların sabah namazı vaktinin girdiğini bilmesi ve cemaatle namaz kılması için namaza davet edilmesidir.
 4. Bu nedenle imsak girer girmez sabah namazı kılınabilir.

Yani sabah namazını kılmak için ezanın okunmasını beklemeye gerek yoktur. Hanefi mezhebine göre namaz kılarken ve henüz namaz bitmeden güneş doğarsa o namaz bozulur. Bu namazı kerahet vakti çıktıktan sonra kaza etmek gerekir. Kerahet vakti, güneş doğduktan 45-50 dakika sonra çıkmaktadır.

 1. Bazı vakitler birtakım ibadetler dinimizde yasaklanmıştır.
 2. Bunlardan biri de kerahet vaktidir.
 3. Erahet vaktinde namaz kılmak mekruh kılınmıştır.
 4. Mekruh, yani yapılması haram olmayan ama doğru da olmayan davranışlar olarak kabul edilmiştir.
 5. Sabah Namazı Saat Kaçta Kılınır? Hanefi ve Şafi mezhebine göre namaz kılma aralığı değişen sabah namazı ezan okunduğu andan itibaren kılınmaktadır.

Namaz kılmak için ilk vakit ise imsak vaktinin giriş ile başlar. Sabah namazının en son ne zaman kadar kılınabileceği konusunda Hanefi ve Şafi mezhebinde olanlar ayrılığa düşüyor.2 sünnet ve 2 farz olarak toplamda 4 rekatlık bir namaz olup tan yerinin ağarmasından itibaren kılınmaya başlanıyor.

İkinci fecir de denilen tan yerinin ağarmasından güneşin doğuşuna kadar devam ediyor. Bakara suresinin 2/187. ayetinde Ramazan geceleri için “Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın.” denilmiştir. İmsak ile birlikte sabah namazı vakti girmektedir.

Hanefiler isfar vaktinde yani geç kılmayı daha faziletli kabul etmişlerdir. Sabah namazı kılmak için güneşin doğuşuna kadar zaman vardır. Sabah Namazı Ne Zamana Kadar Kılınabilir? Sabah namazını vaktinde kılmak isteyen biri güneş doğmadan önce namazını kılmayı bitirmiş olmalıdır.

İmsak vaktinin girmesi ile başlayan sabah namazı kılma zamanı güneşin doğuşuna kadar devam eder. Kalkmakta güçlük çekilen fakat sevabı büyük olan sabah namazı, ikindi namazı ile birlikte şahit namaz olarak bilinmektedir. İnanışa göre bu vakitlerde melekler namaz kılanları Allah’a müjdeler. İlk önce 2 rekat sünneti sonra da 2 rekat farzı kılınan sabah namazı, kerahet vaktinin çıkmasının ardından öğle namazı vaktine kadar kaza edilebilmektedir.

Öğlene dek hem farzı hem de sünneti kılınarak kaza edilir. Öğle vaktinden sonra kazaya bırakıldı ise sadece 2 rekat farzı kılınarak kaza edilmiş olur. Bu vakitten sonra sünnetin kaza edilmesi gerekmemektedir. Sabah namazı vakti olan imsak vakti girdiğinde namaz kılınabilir.

 • Sabah ezanının okunmasını beklemek ise daha makbuldür.
 • Güneş doğana dek kılınabilen sabah namazı, güneş doğduktan sonra kerahet vakti çıkana dek kılınmaz.
 • Erahet vaktinden öğle namazı vaktine kadar ise farzı ve sünneti Kaza edilir.
 • Öğle namazı vakti de geçti ise sadece farzı kılınarak kaza edilmektedir.

Güneş doğduktan 40-50 dakika sonra, güneş tam tepede iken ve güneşin batmasına 40-50 dakika kala kaza edilmez ve bu vakitlerde hiçbir namaz kılınmaz.

Kerahet vakti ne zaman?

Kerahet vakti Kerahat vakti, doğuş, batış ve tam tepede bulunduğu vakte denir. dinine göre kerahat vakitlerinde kılınması ‘tur. Farz ve Nafile bütün namazların kılınmasının mekruh olduğu vakitler üçtür:

 1. Güneşin doğuşundan itibaren ışınları gözleri kamaştırır hâle gelinceye kadarki sabah vakti, kerahat zamanıdır. Bu vakit, güneşin doğuşundan sonraki takriben 45-50 dakikalık bir zamandır.
 2. İkinci kerahat vakti, istiva vakti de denilen güneşin göğün tepe noktasında olduğu andır. Bu an da yaklaşık olarak öğle namazı vaktinden önceki 10 dakikalık zaman dilimi içerisinde yer aldığından bu zaman dilimi içerisinde namaz kılmak mekruhtur.
 3. İkindiden sonra, güneşin sarararak göz kamaştırmaz duruma geldiği andan başlayıp güneş batıncaya kadar süren vakit de kerahat vaktidir. Demek oluyor ki ikindi namazını güneş ışınlarının sararmakta olduğu sıralara kadar geciktirmemeli yani kerahat vaktine bırakmamalıdır. Bu da güneşin batmasından yani akşam ezanı vaktinden 45-50 dk. önce başlayan zaman dilimine karşılık gelir.
 • İkindi namazı kerahat vaktine kadar geciktirilmişse, namaz kazaya bırakılmaz, sünneti terkedilerek sadece farzı kılınır. Hattâ güneş batmadan evvel iftitah tekbiri alınarak ikindinin farzına durulsa, namazda iken güneş batsa, bu bile sahih olur. Namaz kazaya kalmış olmaz, vaktinde edâ edilmiş sayılır. Bu ikindi namazına has bir durumdur.
 • Bu üç vaktin kerahat vakti olma hikmeti, ateşperestlerin ibâdet zamanı olmasıdır. Bunun dışında tıbbi açıdan gün doğumu ve gün batımı vücudumuzdaki tüm sistemlerin en verimli seviyede çalıştığı zamandır. Gün ortası ve gün ortasının tam tersi olan saat ise vücudumuzdaki tüm sistemlerin neredeyse durma noktası geldiği yarı ölüm dediğimiz uyku haline sebep olan bir zaman dilimidir.

Sabah ezanına kadar sahur yapılır mı?

Diyanet Ezan Okunurken Su İçilir Mi Sorusuna Ne Yanıt Veriyor? – Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre: İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır.

Güneş doğduktan sonra kılınan namazın adı nedir?

Kuşluk (duhâ) namazı ; güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika geçmesinden itibaren öğle vaktine yaklaşık 10 dakika kalıncaya kadar kılınabilen nâfile bir namazdır. Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; iki rek’attan on iki rek’ata kadar kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-84 ;

Peygamber Efendimiz sabah namazını kaçırmış mı?

Peygamberimiz hiç kaza namazı kılmış mıdır? » Sorularla İslamiyet Soran : dilber343 Değerli kardeşimiz, Peygamberimiz (asm) kaza namazı kılmıştır. ‘nda Rasûlüllah (asm)’i, müşrikler dört vakit namazdan alıkoymuşlar, hatta gecenin de bir bölümü geçmişti.

 • Sonunda Allah elçisi, Bilâl-i Habeşi’ye ezan okumasını emir buyurdu.
 • Bilâl ezan okudu, sonra kâmet getirdi ve öğleyi kıldılar.
 • Sonra kâmet getirerek ikindiyi, sonra yine kâmet getirerek akşam namazını, sonra tekrar kâmet getirerek yatsıyı kıldılar.
 • Ebû Bekir ibnü’l-Arabi’ye göre Rasûlüllah (asm) yolculuklarında, üç defa uyuyarak, sabah namazını ashab-ı kiramla kaza etmiştir.

Bunlardan birisi dönüşüdür. Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Allah’ın Rasûlü konaklama yerinde, uyku basınca istirahate çekilmiş ve Bilâl (r.a)’e kendilerini sabah namaz için uyandırmasını bildirmiştir. Bilâl, nâfile namaz kılmış, sabah yaklaşınca da, hayvanına dayalı olarak uyuya kalmış.

 1. Güneş yüzlerine vuruncaya kadar aşırı yorgunluktan ne Rasûlüllah (asm) ve ne de sahabeden hiçbiri uyanmamışlardı.
 2. İlk uyanan Rasûlüllah olmuş ve Bilâl’ı uyarmıştır.
 3. Afilenin ilerlemesinden bir müddet sonra Ashab’a abdest almaları emredilmiş, Hz.
 4. Peygamber (asm) iki rek’at namaz kılmış, sonra Bilâl kamet getirmiş ve sabah namazı cemaatle kaza edilmiştir.
See also:  Qual O Dedo Anelar?

Sonra Allah elçisi şöyle buyurmuştur: “Her kim namazını unutursa, onu hatırladığı zaman hemen kılsın. Çünkü, Allah: ‘Beni anman için namaz kıl.’ (Tâhâ, 20/ 14) buyurdu.” (Müslim, Mesâcid, 309; Ebu Dâvud, Salât, 11; Tirmizi, Tefsîru Sûre, 20; İbn Mâce, Salât, 10; Ahmed b.

 1. Hanbel, Müsned, IV, 47).
 2. Ebu Katâde ve İmran b.
 3. Hüsayn’ın ayrı ayrı naklettiği başka bir yolculukta da uyku sebebiyle sabah namazı Rasûlüllah (asm) tarafından güneş doğup beyazlaştıktan sonra kaza olarak kılınmıştır.
 4. Burada, olayı rivâyet edenler hangi yolculuk olduğunu belirtmedikleri için, hadisçiler, bunun Hayber, Tebük, Hudeybiye veya Ceyşü’l-Umerâ gazâsına ait olabileceğini ifade etmişlerdir.

(bk. Buhârî, Teyemmüm, 6; Menâkıb, 25; Müslim, Mesâcid, 311, 312; Sahîh-i Müslim Terceme ve Şerhi, IV, 1955-1963). İlave bilgi için tıklayınız: -, Selam ve dua ile.Sorularla İslamiyet Yorum yapmak için veya : Peygamberimiz hiç kaza namazı kılmış mıdır? » Sorularla İslamiyet

Gece hiç uyumadan sabah namazı kılınır mı?

Yatsıdan sabah namazına kadar uyumamak doğru mu? » Sorularla İslamiyet – Bazı alimler yatsı abdestiyle sabah namazı kıldıkları söyleniyor. Yatsıdan sabah namazına kadar hiç uyumamak doğru bir şey mi? – Peki nasıl Teheccüdü kılıyorlar? Değerli kardeşimiz, – Hz.

Peygamber Efendimiz (asm)’in nafile ibadetlerini öğrenmek üzere, üç kişilik bir grup, Peygamber Efendimiz (asm)’in hanımlarının evlerine geldiler. Kendilerine Efendimizin ibadetleri bildirilince, onlar bunu azımsadılar ve; “Allah’ın Resulü nerede biz neredeyiz? Onun geçmişteki ve gelecekteki günahları bağışlanmıştır.” dediler.

İçlerinden biri: “Ben ömrümün sonuna kadar, bütün gece uyumaksızın namaz kılacağım.” dedi. Bir diğeri: “Ben de hayatım boyunca gündüzleri oruç tutacağım ve oruçsuz gün geçirmeyeceğim.” dedi. Üçüncü kişi de: “Ben de sağ olduğum sürece kadınlardan uzak kalacak, asla evlenmeyeceğim.” diye söz verdi.

Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz onlarla karşılaştı ve kendilerine şunları söyledi: “Biraz önce şöyle şöyle diyen sizler misiniz?” buyurdu. Onlar: “Evet ey Allah’ın Elçisi.” dediler. Resulullah Efendimiz: “Sizi uyarıyorum! Allah’a yemin ederim ki, ben sizin Allah’tan en çok korkanınız ve O’na en saygılı olanınızım.

Fakat ben bazen oruç tutar, bazen tutmam. Geceleri hem namaz kılar, hem de uyurum. Kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, o kimse benden değildir.” buyurdular. (Buhârî, Nikâh 1; Müslim, Nikâh 5) – Prensip olarak teheccüd namazı uykudan sonradır.

 • Bk. Muğni’l-muhtac, 1/228; İbn Abidin,1/359; el-Mevsuatu’l-fıkhıye, el-Kuveytiye, 2/232) – Teheccüd kelimesi, “h-c-d” kökünden gelir.
 • Bu kelimenin lügat anlamı uyumak, uykudan sonra uyanmaktır.
 • El-Mevsuatu’l-fıkhıye, 14/86) Istılahi anlamı ise, uyuduktan sonra, kalkıp kılınan gece namazıdır. (bk.
 • Cessas, Ahakmu’l-Kur’an, 3/245; Nihayetu’l-Muhtac, 2/127) – Maliki alimlerinden Ebubekir İbnu’l-Ararbi’ye göre, teheccüd üç şekilde yorumlanmıştır: 1.

Uyumak, sonra namaz kılmak; sonra yine uyumak ardından tekrar namaz kılmak.2. (Bir defa) uyumak sonra kalkıp namaz kılmak.3. (Uyuma şartı olmaksızın) yatsı namazından sonra kılmak. Malikilerin tercihi 2. Şıkkıdır. (bk. el-Mevsua, 14/86) Hülasa, fıkıh alimlerinin büyük çoğunluğuna göre, teheccüd namazı ancak uykudan sonra kılınabilir.

Salih kimseler arasında geceyi uyumadan geçirenlerin sayısı -eğer rivayetler sahih ise- iki elin parmağını geçmez. Bu zatların durumunu şöyle değerlendirmek mümkündür: a) Bu zatlar, akşam namazından sonra yatıp, yatsıyı da biraz geç kılarak, yatsı abdestiyle sabah namazını kılmış olabilirler. b) Geceyi tamamen uyanık geçirenler, gündüz sünnet olan kaylule uykusunu biraz daha uzun bir zaman dilimine göre ayarlayıp uykularını orada almış olabilirler.

Selam ve dua ile.Sorularla İslamiyet : Yatsıdan sabah namazına kadar uyumamak doğru mu? » Sorularla İslamiyet

Sabah saat 10 da sabah namazı kılınır mı?

Sabah namazı saat kaça kadar kılınır? Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı? Sabah Namaz Ne Zamana Kadar KıLıNıR Günün ilk namazı olan sabah namazının vakti geçince hangi zaman aralığında kılınabileceği araştırılıyor. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları farklı vakitlerde kılınmaktadır. Sabah namazı günün ilk kılınan ve en erken saatte olan namazdır. Sabah namazının da tıpkı diğer vakit namazlarda olduğu gibi belli bir vakti vardır.

 • Geçmeden kılmak önemlidir.
 • SABAH NAMAZI KAÇA KADAR KILINIR? Sabah namazı iki sünnet ve iki farzdan oluşur.
 • Öncelikle iki rekat olan sünnet daha sonra ise iki rekat farz kılınır.
 • Sabah namazı imsak vaktinde okunan ezandan itibaren güneş vaktine kadar (imsak saati ile güneş doğum saati arasında) kılınabilmektedir.

Ancak imsaktan 30-40 dakika sonra kılınması önerilmiştir. Sabah namazı, girdiğinde kılınabilir. Ancak ezanın okunmasını beklemek daha makbul olur. Ancak sabah namazı güneş doğduktan sonra kerahat vakti çıkana kadar kılınmaz. Kerahet vaktinden öğle namazı vaktine kadar ise farzı ve sünneti kaza edilir.

 • Öğle namazı vakti de geçti ise sadece farzı kılınarak kaza edilmektedir.
 • ERAHAT VAKTİ NE ZAMANDIR?, İslam dininde ibadetin mekruh sayıldığı zaman dilimlerini ifade eder.
 • Erahat vakitleri içerisinde ibadet etmenin ya da namaz kılmanın dinen mekruh olarak sayılmasının en önemli sebebi, güneşe tapanlara benzetilmemek şeklinde açıklanır.

Güneşin doğuş zamanında, batış zamanında ve tam tepede olduğu noktalarında mevcut olması zamanında geçmiş dönemler içerisinde helak olan pek çok topluluğun ateşe ve bununla birlikte güneşe tapmalarından dolayı kaynaklanır. : Sabah namazı saat kaça kadar kılınır? Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı?

Kaçırılan sabah namazı kılınır mı?

Ancak vaktinde kılınmayan sabah namazı, aynı gün zevâlden önce kaza edildiğinde sünneti ile birlikte kaza edilir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/65). Çünkü Hz. Peygamber kılamadığı bir sabah namazını öğleden önce kaza ederken, sünnetiyle birlikte kaza etmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 11 ).

Sabah namazına geç kalınca nasıl niyet edilir?

Fakat üzerinde çok sayıda kaza namazı olan kişi, geçmiş namazları kaza ederken, ‘ Vaktinde kılamadığım ilk sabah / ilk öğle/ ilk ikindi/ ilk akşam/ ilk yatsı namazını kılmaya’ şeklinde niyet edebileceği gibi ‘ kılamadığım son sabah / son öğle/ son ikindi/ son akşam/ son yatsı namazını kılmaya’ şeklinde de niyet edebilir.

Vaktinde kılınamayan sabah namazına nasıl niyet edilir?

Sabah Namazının kazası için niyet: ‘Niyet ettim Allah rızası için, vaktinde kılamadığım ilk sabah namazının kazasını kılmaya’ ya da ‘son sabah namazını kılmaya.’

Sabah namazının kazası ne zaman kılınır diyanet?

Bir namazın vakti girdikten sonra öncelikle o vaktin namazını kılmak daha uygun olmakla birlikte, o vaktin namazını kaçırma tehlikesi olmadığı sürece, öncesinde kaza namazı kılınabilir. Buna binaen sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra güneşin doğmasına henüz vakit varsa bu arada kaza namazı kılınabilir.

Sabah namazından sonra ne zamana kadar namaz kılınmaz?

İşrak, güneşim doğumundan ufukta bir ya da iki mızrak boyu yükselinceye dek geçen zamandır. Güneşin ufukta 1 mızrak yükselmesi gök bilimcilere göre beş derece yükselmesi anlamına gelir. Ebu Hanife’ye göre bu süre içerisinde namaz kılmak mekruhtur.