Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

SByancı Ne Demek?

Sübyancı mısın ne demek?

‘sübyancı’ cümle içinde nasıl kullanılır Bu rahatsızlığa sahip kişilere pedofili ya da sübyancı denir. Sübyancılar -tipik olarak- yetişkin cinsel ilişkiden zevk almakta güçlük çekerler, özgüvenleri eksik olabilir ve çocuklarla ilişkiyi yetişkinlere nazaran daha az tehdit edici bulurlar.

Sıbyan ne anlama gelir?

(ﺻﺒﻴﺎﻥ) i. (Ar. ṣubyān) Çocuklar, sıbyan. ѻ Sübyan kovuşu: Cezâ ve tutuk evlerindeki suçlu çocuklar bölümü.

Parafili nedir ne demek?

/ cetad.org.tr Parafililer (cinsel sapkınlıklar) ne demektir? Parafili, cinsel uyarılma ve orgazm için, alışılmadık nesneler, eylemler veya durumları içeren tekrarlayıcı ve yoğun cinsel dürtü, fantezi veya davranışların zorunlu olması ile karekterizedir.

 1. Parafili denebilmesi için kişinin zorunlu ve tekrarlayıcı bazı koşullara bağlı olarak orgazm olabilmesi gerekir.
 2. Zaman zaman yapılan farklı cinsel etkinlikler parafili olarak değerlendirilmez.
 3. Parafililerin (cinsel sapkınlıklar) çeşitleri nelerdir? En çok görülen parafili çeşitleri şunlardır: 1-Egzibisyonizm (teşhircilik, göstermecilik): Kişinin genital organlarını, bunu beklemeyen bir yabancıya göstermesi.2- Fetişizm: Cinsel ilginin cansız nesnelere yönelik olması.3- Frottörizm (sürtünmecilik): Rızası olmayan bir kişiye dokunması ve sürtünmesi.4- Pedofili: Ergenlik dönemine girmemiş bir çocukla ya da çocuklarla ilgili cinsel etkinlikte bulunma.5- Cinsel mazoşizm: Hakaret edilme, dövülme, bağlanma ya da başka bir biçimde ıstırap çekme eylemi.

Bu kişilerde cinsel haz alma olmazsa olmaz koşuldur.6- Cinsel sadizm: Başka birinin psikolojik ya da fiziksel olarak ıstırap çekmesi. Bu kişilerde cinsel haz alma olmazsa olmaz koşuldur.7- Voyörizm (gözetlemecilik): Bunu beklemeyen bir kişiyi çıplakken, soyunurken ya da cinsel etkinlikte bulunurken gözetleme eylemi.

 • Seyredilenin cinsel eylemde olması gerekmez, seyreden cinsel haz alır.
 • Bunlar dışında da pek çok parafili çeşidi bulunmaktadır; zoofili (hayvanlarla cinsel eylem), nekrofili (cesetler), ürofili (idrar)gibi.
 • Parafililer (cinsel sapkınlıklar) kaç yaşında başlar? Parafilik davranışlar çoğunlukla 18 yaşından önce başlar ve en sık 15-25 yaş arasında görülür.

Parafililerin (cinsel sapkınlıklar) görülme sıklığı nedir? Parafililerin görülme sıklığı ile ilgili güvenilir bilgi az olmakla birlikte tahminlerden daha sık olduğu anlaşılmaktadır. Erkeklerde görülme oranı daha yüksektir. Parafililerde (cinsel sapkınlıklar) tedaviler başarılı mıdır? Tedavinin başarısı, genel olarak kişilik gelişimi ve olgunluk düzeyi ile paralellik gösterir.

Kişilik gelişimi daha ileri düzeyde olan ve ciddi bir kişilik bozukluğu olmayan hastalarda tedavi daha kolay ve başarılı iken ağır kişilik bozuklukları gösteren kişilerde tedavi daha uzun sürer. Hastanın tedavi motivasyonunun yüksek olması da tedavi başarısını etkilemektedir. Parafililerin (cinsel sapkınlıklar) sebepleri nelerdir? Parafililerin nedenleri henüz tam olarak aydınlatılamamıştır.

Normal kabul edilen cinsel arzular ancak çocukluğun ileri dönemlerinde kurulur. Başlangıçta tüm insanlar çocukluklarının erken dönemlerinde parafili olarak kabul edilecek arzulara sahiptir. Normal gelişimde, 5-6 yaşlarında bu arzuların etkileri zayıflar.

Parafilik kişide, bu gelişimin daha erken aşamalarında takılma mevcuttur. Bazen kişi olgun cinselliğe hiç erişememiş ve erken aşamalarda gelişmesi durmuştur. Parafilisi (cinsel sapkınlıkları) olan biri ne yapmalıdır? Bir psikiyatri uzmanından yardım alması önerilir. Ancak bu kişiler ilişkilerinde ciddi sıkıntılar yaşasalar bile tedavi amacıyla nadiren psikiyatriye başvururlar, çoğunlukla eylemleriyle ilgili suç oluşturabilen parafililerde adli kurumlar aracılığıyla psikiyatrik başvuru gerçekleşir.

Parafililer (cinsel sapkınlıklar) nasıl tedavi edilir? Tedavide öncelikle psikoterapi, bununla birlikte ilaç tedavileri kullanılır.

Profili hastalığı ne demek?

Pedofili Nedir? Pedofilik Dürtülerin Kaynağı Nedir? Pedofiliyi Tedavi Etmek Mümkün mü? Pedofili, yetişkin veya daha yaşlı bir ergenin, sadece veya büyük oranda ergenlik-öncesi yaştaki bir çocuğa (veya çocuklara) cinsel ilgi duymasına neden olan psikiyatrik,

Ergenlik-öncesi yaş, kızlar için tipik olarak 10-11 yaş, oğlanlar için 11-12 iken, resmi hastalık katalogları pedofilide aranan ergenlik-öncesi yaşın 13 ve altı olduğunu söylemektedir., Bir kişinin “pedofil” sayılabilmesi için en az 16 yaşında olması ve kendisinden en az 5 yaş küçük bir ergenlik-öncesi çocuğa/çocuklara ilgi göstermesi gerekmektedir.13 yaş ve altındaki çocuklara cinsel ilgi duyma bozukluğuna pedofili denirken, 5 yaş ve altındaki çocuklara cinsel ilgi duyma bozukluğuna infantofili veya nepiyofili, 11-14 yaş arasındaki ergen çocuklara cinsel ilgi duyma bozukluğuna hebefili denmektedir.

,, Ancak hebefili ile pedofili bozukluklarının ayrı bozukluklar mı olduğu, yoksa aynı bozukluk mu oldukları henüz net değildir., Pedofillerin cinsel yönelimleri, diğer insanlarda olanın aksine, zamanla olgunlaşmaz ve çocukluktan itibaren bir yaş aralığında takılır.

 • Pedofili hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir; çünkü ancak bu sayede suç durumlarında mahkemelerde bir karara varılabilir ve/veya bireylere terapi uygulanabilir.
 • Toplumların ile mücadele edebilmesinin tek yolu, onun doğası hakkında gerçekleri incelemektir.
 • Pedofili” ve “çocuklara yönelik cinsel istismar” eş anlamlı değildir ve bunları birbirine karıştırmak, her iki sorunun çözülmesini de sekteye uğratabilir: Bir birey, pedofil olduğu halde çocuk cinsel istismarı suçu işlememiş olabilir.

Benzer şekilde, bir birey, çocuk cinsel istismarı suçu işlediği halde pedofil olmayabilir. İstatistiklerin ortaya koyduğu üzere, çocuklara yönelik cinsel istismar uygulayanların yaklaşık yarısı kadarı pedofildir. Bu yüzden bu iki kavram ayrı değerlendirilmelidir.

Ümmü sıbyan olduğunu nasıl anlarız?

Karar Konusu: 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi hükmünün ihlali nedeniyle UYARI. (BAYRAM FM-PENDİK PRODÜKSİYON VE RADYO TELEVİZYON YAY.A.Ş.) İ nceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 06.01.2016 tarihli ve 23 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda; “Bayram FM logosu ile yayın yapmakta olan Pendik Prodüksiyon ve Radyo TV Yay.A.Ş.’ticari unvanlı medya hizmet sağlayıcı Kuruluşun 10.12.2015 tarihinde, 07:00’de “Zamanın Bereketi” adlı programın sunucusunun; cinlerin birçok hastalığın sebebi olduğunu söylemesi, ümmü sübyan isimli cinin musallat olduğu kişilerde yol açtığı hastalıkları uzun uzun anlatmış olması sebebiyle batıl inançlar yoluyla dinleyicilerin istismar edildiği kanaatine varılmıştır.

 • Program esnasında; Sunucu: “() Tıbben nedeni bulunamayan devamlı, yarım veya tam baş ağrısı, başın üzerinde bir yerin acıması, baş dönmesi, düşecek veya bayılacak gibi olan kardeşlerim bakın bu saydıklarım ümmü sübyan belirtileridir.
 • Ulakta veya kafanın içinde çınlamalar, uğultular olan kardeşlerim ümmü sübyan belirtisi.

Başka kafanın içinde oluşan tuhaflıklar, beynin şekilden şekle girmesi diyor. Nedensiz ve doktorun tespit edemediği göz ağrıları () ümmü sübyan belirtisi. Kollarda bacaklarda veya vücudun çeşitli yerlerinde uyuşmalar olan kardeşlerim, titremeler, sarsılmalar, itilme hissi, yanmalar, karıncalanmalar, diken diken olma halleri, el, baş, kol gibi organların istem dışı oynatılması, el, kol, bacakların kasılması bu alametler ümmü sübyan alametleri sevgili kardeşler.

Sırt bölgesinde veya vücudun çeşitli yerlerinde gezici ağrıları olan kardeşlerim ümmü sübyan belirtisi. Diyor ki; bazı cinler çok seri bir şekilde sara sıkıntısı yapabilir. Bunlar kuvvetli cinlerdir, rahatsızlık başladığı anda cin insanın başındadır, beyne hükmeder. Bazı sara nöbetlerinin diyor, oluşmasının sebebi ümmü sübyandır.() Cin kıza aşık olup bedenine girerse o kızda huysuzluklar, ailesine karşı gelmeler, evlenmeme isteği, kimseyi beğenmeme durumları oluşur.

Bazılarında ise cin kızın yüzünde bacaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde sivilceler çıkarır ve bu sivilceler ilaçla geçmezler. () Cinler yapıları itibariyle insanın damarlarına girip, kanıyla beraber dolaşabilmektedir. Bu nedenle doktor tarafından muayene edilip, tedavi edilemeyen bazı hastalıkları cinler yapabilmektedir.

 1. Bakın başka hamile kalamama.() ümmü sübyan alameti.
 2. Allah-u Ekber.() Düşük yapma.() Tıbben düşük yapmaya bir sebep yoksa, cenini cin düşürmektedir.() Düşüğün sebebi cin ise, çıkarıldığında kadın bir daha düşük yapmaz.() Taşıta binememe, uçak korkusu.() Üşüme, ürperme ve ateş basmaları.() Lohusa yattıktan kısa bir süre sonra öfkelenme, içe kapanma, uyuyamama, yemek yiyememe, etrafında çeşitli hayvanlar görme, konuşmama, ağlama, huzursuzluk ve saldırgan davranışlar ve etrafındakilerin kendisine zarar vereceklerini düşünme bir ümmü sübyan vakasıdır.

Vücutta sürekli dolaşan, yer değiştiren bir şeyin olduğunu hissetmek, yemek yiyememe hali, aşırı oburluk hali hep ümmü sübyan. Erkekte ve kadında isteksizlik yine ümmü sübyan. Diyor ki; ister erkeğe ister kadına yapılsın bu tür musallatlar yani üç harfli musallatı Allah’ın izniyle Ümmü Sübyan ile çözülür demiş değerli kardeşler değerli dostlar.() Kekemelikte bile bu tür rahatsızlığı yapan cinlerdir diyor, kişinin çene ve diline etki edip onu kekeme yapmaktadırlar.

Bu tür musallatlar Allah’ın izniyle ümmü sübyan ile çözülür, Allah Allah. Sırt ve bel kemiklerinde ağrılar, sızılar diyor, nedeni bulunamayan ağrılar, şişkinlik, evlenmeye aday şahsı çirkin bir surette görmek, aniden ondan nefret etmek, soğumak.() Her derdin devasını Cenab-ı Allah vermiş bizlere, Elhamdülillah.()” şeklinde ifadelere yer vermiştir, Bayram FM logosu ile yayın yapmakta olan Pendik Prodüksiyon ve Radyo TV Yay.A.Ş ticari unvanlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşunun bu yayını sebebiyle 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Yayın Hizmet İlkeleri” başlıklı 8(1).

maddesinin; (r) bendinde belirtilen; “Kişileri fal veya batıl inançlar yoluyla istismar edemez.” Hükmünü ihlal ettiği düşünülmektedir.” Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu, Yayın Kuruluşu’nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 8.

 • Maddesinin birinci fıkrasının (r) bendini ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği, Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.
 • Gerekçe : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nınyazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde; Söz konusu yayına ait deşifre kayıtlarının incelenmesi sonucunda; ihlale konu yayında programın sunucusu tarafından, cinlerin birçok hastalığın sebebi olduğunun ifade edildiği, ümmü sübyan isimli cinin musallat olduğu kişilerde yol açtığı hastalıkların uzun uzun anlatıldığı dolayısıyla, dinleyicilerin bu yolla istismar edildiği kanaatine varılmıştır.
See also:  Render Ne Demek?

Bu nedenle söz konusu yayında, 6112 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendindeki; “Kişileri fal veya batıl inançlar yoluyla istismar edemez.” ilkesinin ihlal edildiği sabit görülmüştür. Karar : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; BAYRAM FM çağrı işaretiyle yayın yapan PENDİK PRODÜKSİYON VE RADYO TELEVİZYON YAY.A.Ş.

Sıbyan ne demek osmanlica?

SIBYAN MEKTEBİ TARİHÇESİ I. OSMANLI DEVRİ SIBYAN MEKTEPLERİ Sıbyan Arapça bir kelime olup Sabi (çocuk) kelimesinin çoğuludur. Sıbyan Mektebi çocuklar için açılmış okul demektir. Sıbyan Mekteplerinin tarihçesi Osmanlı Devleti ile sınırlı değildir. Okul mimarilerini Türklerin geliştirildiği kabul edilse bile birçok eski uygarlıkta benzer işlevi yerine getiren mekteplerin mevcudiyetine rastlanmıştır.

Özellikle Selçuklu döneminde Osmanlı dönemindekine benzer Sıbyan Mektebi modelleri sıkça gözlenmiştir. İslam aleminde genellikle medrese eğitiminin bir başlangıcı olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı devletinde kendisine uygun bir gelişme sahası bulan vakıf sistemi birçok kurumu etkilemiş ve onları şekillendirmiştir.

Sıbyan Mektepleri de Fatih Sultan Mehmet dönemiyle İstanbul’a girmiştir. Sıbyan Mekteplerine Fatih döneminde sadece yetim ve fakir çocuklarının alınması şart koşulmuştur. Sıbyan Mekteplerinin ders programları başlangıçta Kur’an okutmak ve namazla ilgili bilgilerin verilmesinden oluşmaktaydı.

Daha sonraları bu programlara yazı dersleri de konulmuştur. Sıbyan Mekteplerinin öğretim elemanları bir hoca ve onun yardımcısı olan kalfadan oluşmaktaydı. Ayrıca bir temizlikçi hademe (Bevvab) ve bir Mubassır (çocukları evine götürüp getiren ve kavga etmelerinin önüne geçen görevli) görev yapardı. Hoca ve kalfalar mahallenin en şerefli ve haysiyetli kişilerinden seçilirdi.

Osmanlı Sıbyan mektebinde eğitim ve öğretimi veren kişi gücü yerinde, zekâca üstün yaşlılardan seçilirdi. Bundaki gaye belli bir olgunluğa erişmiş kişinin kültür birikimini çocuklara aktarırken yaşlılığın getirdiği hissiyatıyla daha yakın ilişkinin rahatlıkla kurulabilmesi idi.

 1. Bu psikoloji ve fizyoloji talebe ile çok daha iyi manevi irtibat sağlanmasına imkân veriyordu.
 2. Böylelikle Sıbyan Mektebini bitiren talebe yaşından çok daha ileri bir olgunluk ve hayat bilgisi edinmiş oluyordu.
 3. Sıbyan Mektebine başlama yaşı 4 yıl, 4 ay, 4 gün idi.
 4. Osmanlı bu yaş ölçüsünü uğurlu saymıştır.

Mektebe başlama merasimle olur, mezuniyette de merasim ve mevlit yapılırdı. Yedi yaşına gelene kadar mahallenin çocukları bu mektebe devam ederlerdi. Eğitime Kur’an öğrenmekle başlanır, daha sonra yazı dersleri, aritmetik gibi dersler verilmeye başlanırdı. SByancı Ne Demek Müzik derslerinde ilahi okutulması adettendi. Sıbyan mekteplerinde ders programlarının oluşmasında İslam kültürünün etkisi büyüktür. Kur’an öğrenmek eğitimin başlangıcı sayılmıştır. Osmanlı döneminde her türlü eğitim sarayda verilmekteydi. Saray, hükümet ve askerlik işlerinde çalıştırılarak, tüm memurlar sarayın içinde eğitiliyordu.

 • Saray dışında eğitim alanı olarak sadece Sıbyan mektepleri ve Medreseler görülmektedir.
 • Sıbyan mektepleri öğrenciyi herhangi bir mesleğe yönlendirmekten ziyade Kur’an ve temel eğitime yönelik bir sınırlı eğitim program içermektedir.
 • Sıbyan Mektepleri mimari açıdan iki gruptan incelenebilir: 1-Külliye içinde yer alan Sıbyan mektepleri, 2-Mahalle içindeki tek yapılar.

Bir külliye içinde yer alan Sıbyan mektepleri külliyeden fiziken tecrit edilmiş, külliyenin dış köşesinde sokağa açılan dış bölümünde yer almaktadır. Bu planlamanın asıl amacı çocuk gürültülerinden ana yapıyı korumak, medreselerdeki sükûnetli bir yaşayışı temin içindir.

Mahalle içerisindeki tek yapılardan oluşan Sıbyan mektepleri ise genelde köşe başları ve merkezi yerde inşa edilmiştir. Sıbyan mektepleri genelde iki katlı olarak inşa edilmiş olup zemin katlarında dükkânlar yer almaktadır. Ahşap olan Sıbyan mekteplerinin alt katları çoğunlukla içinde akar çeşmeli taşlık mahallerdi.

Çocuklar kirlenen giyeceklerini ve ellerini burada temizlerdi. Böylece çocuklar ve kitaplar rutubetten korunmuştur. Sıbyan mektepleri genelde tek dersliktir. Osmanlı Sıbyan mekteplerinde 30 civarında öğrenci okutulmakta idi.30 sayısı pedagojik açıdan ideal bir sayıdır.

Mekteplerin ölçüsü genelde 6.50×6.50 m. veya 8.00×8.00 m. ölçülerindedir. Sıbyan mektepleri devirlerinin diğer toplumsal yapıları ile kıyaslanırsa ölçülerinde çocuk ölçeğine yaklaşma çabası sezilir. Derslikler genelde kare biçiminde şekillendirilmiştir. Kare biçimi Osmanlı mimarisi ana elemanıdır. Osmanlı devletinde Sıbyan mektepleri Halk çocuklarının devam ettiği bir eğitim kurumudur.

Osmanlı Sıbyan mekteplerinin günümüzdeki karşılığı “okul” olarak değil, “ders ünitesi” olarak algılanmalıdır. Eğitim alanındaki bu sosyalleşme hiçbir dönemde bu kadar olgunlaşmamıştır. Fatih Sultan Mehmet ve çağdaşları ve devlet ileri gelenleri içerisinde çok sayıda Sıbyan mektebi yaptırmışlardır.

Muallim Cevdet Bey’in 1919 yılında derlediği Sıbyan Mektepleri listesinde: Hanım Sultan ve saraylı kadınların vakfettiği mektep sayısı 39 Hükümdar mektep sayısı 7 Paşaların vakfettiği mektep sayısı 35 Esnaf ve ağaların vakfettiği mektep sayısı 60 Bey ve Efendilere ait mektep sayısı 42, olarak belirtilmiştir.

Cumhuriyet dönemine gelindiğinde 364 adet mektep tespit edilmiştir.1928 Yılında İstanbul’da dördü yıkık, kırkı orijinal yapılışına uygun okul olarak kullanılan, 314 mektep yapısı bulunmakta idi. II. ŞEHZADE SIBYAN MEKTEBİ VE VAKFIMIZA TAHSİSİ İstanbul ili, Eminönü ilçesi, Kalenderhane Mahallesi Dede Efendi sokakla İmaret Caddesinin birleştiği köşede yer alan ve tapunun 653 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı Şehzade Sıbyan Mektebi 1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır.

Mektep Mimar Sinan eseridir. Osmanlı Döneminde Sıbyan Mektebi olarak kullanılan yapı, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ilkokul olarak hizmet vermiştir. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan mektebin vakıf amaçları doğrultusunda kullanılmak ve restorasyonunun vakıf tarafından yapılması şartıyla Siyasal Vakfı’na tahsisi yönünde ilk müracaat 18.01.1994 tarihinde yapılmış, ancak vaki müracaat uygun görülmemiştir.

Daha sonra 19.06.1996 Tarihinde tekrar müracaatta bulunulmuş, mezkûr müracaat Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 14.10.1996 tarih ve 16/4 sayılı yazılarıyla uygun görülmüştür. Bu aşamada harap halde olan yapının restorasyon ve rolöve projelerinin hazırlanması ve işgalden korunması için mektep 20.12.1996 tarihinde vakfımıza teslim edilmiştir.

 • Hazırlanan projeler İstanbul 1 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.02.1998 tarih ve 548/9229 sayılı kararı ile onaylanmış, vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 17.03.1998 tarih ve 350 sayılı yazısı ile nihai karar alınması için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü de 06.05.1998 tarih ve 9374 sayılı yazı ile onarım ve restorasyonun yapılması ve vakıf amaçları doğrultusunda kullanılması şartı ile vakfımıza tahsis etmiştir.

Proje çerçevesinde restorasyon çalışmaları 1999 yılında tamamlanmış ve vakıf genel merkezimiz çalışmalarını bu binada sürdürmeye başlamıştır. Daha sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 02.08.2007 tarih ve 2043 sayılı yazısı ile tahsis süresi 10 yıl daha uzatılmıştır.

Ümmü sıbyan kuranda geçiyor mu?

Yaygın bir inanışa göre bu şeytan çocuğu olmadığı için insanlara kin besler. Bir başka inanışa göre, Ümmü Sibyan, insanların soyunu kesmek için bizzat İblis tarafından görevlendirilmiştir. Kuran’ı Kerimin hiçbir ayetinde bu cin türü şeytandan bahsedilmez.

Voyörizm ne demek?

VOYÖRİZM GÖLGESİNDE YAŞAMAK – Merhabalar, sevgili okurlarım! İçinde bulunduğumuz yoğun final haftasından PSITHOTH olarak kafamızı kaldırıp, sizlerle tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ayki sayımızın temasını açıklıyorum. Hazır mısınız? Eveeet, geliyooor veee “cinsel sapkınlık (parafili) bozukluklarııı”.

Ne oldu, neden sessizleştiniz? Bu bozuklukların toplumda var olduğunu inkâr mı ediyorsunuz? Etmeyin, sevgili okurlarım! Bu bozukluklara sahip olan kişiler var, benim bu ay bahsedeceğim parafili bozukluklarına sahip kişiler de var. Onlar kimler mi? Voyöristler. Önce sizlere biraz parafilinin ne olduğundan bahsedeceğim.

Eski Yunancada “alışılagelmişin dışında, ötesinde (para)” ve “aşk, sevgi (philia)” anlamına gelen kelimelerin birleşiminden oluşmaktadır. Kullanıldığı tanım ise, “belirli bir zamanda ve toplumdaki norm ve değerlere göre tipik olmayan, alışılmamış cinsel ilgiler” dir (Crawford, 2006; Tetik ve Başar, 2014).

Fakat parafili ve parafilik bozukluk birbiriyle karıştırılmamalıdır. DSM-5’te bu fark vurgulanmıştır. Buna göre parafili, “fenotipik olarak normal, fizyolojik olarak olgunlaşmış, onay veren insanlara yönelik olan genital uyarı veya ön sevişmedeki okşama dışında herhangi bir cinsel ilginin yoğun ve ısrarlı olması (cinsel mazoşizm bozukluğu ve cinsel sadizm bozukluğu) ” şeklinde tanımlanmıştır.

Oysa parafilik bozukluk, “sıkıntı, işlevsellikte bozulma veya başkalarının zarar görmesi ölçütlerinin karşılandığı durum (röntgencilik bozukluğu, göstermecilik bozukluğu ve sürtünmecilik bozukluğu)” şeklinde tanımlanmıştır. (APA, 2013; Tetik ve Başar, 2014).

 1. Peki, parafilik bozuklardan biri olan vayörizm, nedir? Bilinen adıyla “gözetlemecilik” tir.
 2. Haberi olmadan bir kişiyi çıplak, soyunurken ya da cinsel etkinlikte bulunurken gözetleyip, bu durumdan cinsel olarak uyarılmak, demektir.
 3. Tabi bunun bozukluk sayılabilmesi için yineleyici bir şekilde devam etmesi gerekmektedir.

En az altı aylık düşlemler boyunca, itkiler (insanı kendiliğinden eyleme iten nedenler) ya da davranışlarla gözetlemecilik bozukluğu, kendini göstermektedir (APA, 2013; Tetik ve Başar, 2014). Gözetlemecilik ve diğer parafili ile parafilik olguların toplumda sık rastlandığı bilinmesine rağmen, bu olguların toplumda rastlanma sıklığı ile ilgili güvenilir ve kapsamlı epidemiyolojik araştırmalar bulunmamaktadır.

Çünkü toplum, bu tür cinsel bozukluklara karşı tepki gösterdiği için, adli ve idari zorunluluk dışında olgular, tedavi ve yardım amacıyla hekimlere başvuru yapmamaktadır (İncesu, 2014). Oysa Tetik ve Başar’ın (2014) olgu sunumundaki gibi ailesinden ve çevresinden destek alıp kliniğe başvursalar, yine bu olguda olduğu gibi adli bir sorunla karşılaşmadan iyileşme göstereceklerdir.

Bu yüzden sizlerden bir ricam var sevgili okurlarım. Çevrenizde parafilik bozukluğa sahip kişilerin olduğunu biliyorsanız, toplumun yaptığı gibi onları dışlamayın. Onlarla konuşun ve tedavi olmaları halinde iyileşebileceklerine dair yüreklendirin. Hadi, hep birlikte bu kişileri topluma kazandırmaya çalışalım, diyor ve kamu spotumsu bir şekilde bu ayki yazımı sonlandırıyorum.

Bir sonraki ay görüşmek üzere, kendinize iyi bakın Teşekkürler, Rojda ÇELİKKAYNAKÇA

See also:  Qual O Valor Do SaláRio MíNimo Hoje?

İncesu, C. (2004). Cinsel işlevler ve cinsel işlev bozuklukları. Klinik Psikiyatri.3.3-13. Tetik, S., Başar, K. (2014). Gözetlemecilik yakınması ile başvuran bir erkek eşcinselin tanı ve tedavi süreci: olgu sunumu. Kriz Dergisi.22 (1-2-3).33-39. : VOYÖRİZM GÖLGESİNDE YAŞAMAK-ROJDA ÇELİK

Frottörizm ne demek?

Frottörizm (Sürtünmecilik) Kişinin rızası olmayan bir kişiye dokunması ve sürtünmesi ile ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici bir biçimde ortaya çıkması.

Nemfomani nedir ne demek?

SByancı Ne Demek Nemfomani, kişinin cinsel davranışlarını kontrol altına alamadığı bir durumdur. Cinsel bağımlılık, hiperseksüalite ve kompulsif cinsel davranış gibi farklı isimlerle anılır. Nemfomani kadınlarda hiperseksüaliteye verilen spesifik isimdir. Erkeklerdeki karşılığı ise satiriasis olarak adlandırılır.

Rahatsızlıkta görülen ve devamlı olan cinsel düşünceler kişinin çalışma, ilişki kurma ve günlük aktivitelerini gerçekleştirme gibi yeteneklerini etkiler. Nemfomani, madde bağımlılığı ile bazı benzer özellikler taşısa da kişi bir maddeye değil bir aktiviteye bağımlıdır. Tipik davranışlar arasında kontrol edilemeyen mastürbasyon, sürekli pornografi kullanımı, teşhircilik, röntgencilik, aşırı seks yapma eylemi ve cinsel dürtülere direnememe sayılabilir.

Tedavi, belirtileri kontrol altına almaya yardımcı olabilir. Rahatsızlık, tedavi edilmezse zaman geçtikçe daha da kötüleşme eğilimi gösterebilir.

Padophiler ne demek?

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Pedofili
Uzmanlık Psikiyatri, psikoloji

Pedofili ya da sübyancılık, belirli yaştaki bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlık. Bu rahatsızlığa sahip kişilere pedofili ya da sübyancı denir.

 • Bu terimi daha iyi tanımlayabilmemiz için ICD kodları ve DSM kodları mevcuttur.
 • DSM-V verilerine göre pedofili, “Ergenlik öncesi çocuklara karşı 6 ay boyunca tekrar eden, şiddetli, önüne geçilemez cinsel dürtüler.” olarak tanımlanır ve yine DSM-V verilerine göre bir kişiye pedofili tanısı koyulabilmesi için en az 16 yaşında ve ilgi duyduğu çocuklar 11 yaşından küçük olmalıdır.

Ek olarak da geç adolesan dönemindeki birisiyle 12 ve 13 yaşındaki bir kişinin birlikteliği pedofili olarak tanımlanmamaktadır. Burada dikkat etmek gerekir ki, adolesan dönem insanlarda 25 yaşına kadar sürmektedir. Ortalama ergenliğe girme yaşı da kızlar için 9 – 11 yaş arası, erkekler için 11’dir.

Kızlar da 14 yaşlarına girdiklerinde genellikle pubertal dönemden çıkmış olurlar. Bu konuda ICD kaynağı olarak en detaylı yazıda pedofili, özellikle veya çoğunlukla 11 yaş ve altına duyulan cinsel çekim olarak tanımlanır. Ancak tıbbi tanı olarak 13 yaş sınır olarak kullanıldığı, DSM verilerindeki gibi en az 16 yaşında olup, karşısındaki kişinin 11 yaş ve altında olması gerektiği de belirtilir.

ICD bu konularda çok kısa ve yetersiz bilgi verdiği için kaynak olarak DSM verilerini kullanmak daha doğrudur. Şunu da eklemek gerekir ki, çocuğa cinsel saldırıda bulunan bir kişi pedofili olmayabilir. Bu tanının yapılabilmesi için belirli kriterlere uyulması gerekmektedir.

 1. Tam tersi olarak da pedofili olup, hayatı boyunca hiçbir şekilde suç işlememiş olan insanlar da bulunmaktadır.
 2. Sübyancılar -tipik olarak- yetişkin cinsel ilişkiden zevk almakta güçlük çekerler, özgüvenleri eksik olabilir ve çocuklarla ilişkiyi yetişkinlere nazaran daha az tehdit edici bulurlar.
 3. Sübyancının eğilimi karşı cinse veya kendi cinsine olabilir.

Kayıtlara geçmiş sübyancıların büyük çoğunluğu erkektir ve bu durum kadınlarda çok nadir görülür. Pedofil kadınların kendilerini gizlemesi, sayılarının bilinmesini engellemektedir.

ALES hasta ne demek?

ALS hastalığı nedir? – Amyotrofik lateral skleroz ya da ALS, esas olarak istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık grubudur. İstemli kaslar çiğneme, yürüme ve konuşma gibi hareketlerin yapılmasında görevlidir.

Vampir sendromu nedir?

Hastalık genetik temellidir yani anne ve babadan çocuklara aktarılır. Porfiria hastalığı hayat boyu devam eder ve kalıcı kansızlığa bağlı olarak hastalar dönemsel olarak kan ürünü takviyesi almaya ihtiyaç duyar. Bu nedenle halk arasında vampir hastalığı olarak bilinir.

Ümmü sıbyan kimlere musallat olur?

Bir başka inanışa bakıldığında, Ümmü Sıbyan, insanların soyunu kesebilmek için İblis tarafından görevlendirilmiştir. Kuran’ı Kerim’in hiçbir ayeti içerisinde bu cin türü olan şeytandan bahsedilmemektedir fakat pek çok kaynakta lohusalık olan kadınlara saldırdığı ve onları takatten düşürdüğü belirtilmektedir.

Ümmü sıbyan zifir kaç dakika?

Ümmü Sıbyan: Zifir

Yönetmen Efe Hızır
Süre 80 dk
Ülke Türkiye
Dil Türkçe
Hasılat ₺1.229.734,95

Ümmü sıbyan duası nasıl yapılır?

Ümmü Sıbyan duası, esas olarak hem lohusalık kadınları hem de bebeklerini koruyabilmek amacı ile okunan oldukça tesirli olan bir duadır. Bu duanın üç defa üst üste ve Cin Suresi ile beraber okunması gerekmektedir.

Sıbyan hocası ne demek?

Sıbyan mekteplerinin en geniş kadrosu hoca/muallim, kalfa (hocanın yardımcısı) ve bevvâbtan (kapıcı/hademe) oluşurdu. Ancak çoğu yerde bunlardan sadece biri vardır, o da genellikle mektebin yakınındaki caminin imamı olan hocadır.

Sıbyan hangi dönemde açılmıştır?

Maarif Nezareti’ne bağlandığında bu mekteplerin öğretmen ihtiyacını karşılamak için 15 Kasım 1868 tarihinde Darülmuallimin-i Sıbyan (ilkokul öğretmen okulu) açılmış ve müdürlüğüne de Mehmet Cevdet Efendi getirilmiştir (Berker, 1945, s.93; Öztürk, 1993, s.551).

Sıbyan ne demek TDK?

Sübyan TDK sözlük anlamı şu şekildedir: isim Çocuklar.

Sıbyan Kursu ne demek?

Osmanlı döneminde sıbyan mektebi önemli eğitim kurumları arasında yer almaktaydı. Bu sebeple oldukça yaygın bir eğitim kurumu olarak faaliyet göstermekteydi. Günümüzde de gündeme gelen sıbyan mektebi pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Sizin için Sıbyan Mektebi nedir, ne eğitimi verir? Osmanlıda sıbyan mektebi özellikleri nelerdir şeklindeki soruların yanıtlarını detaylarıyla derledik.

 • Osmanlı döneminde faaliyet gösteren eğitim kurumları arasında olan sıbyan mektebi konusu günümüzde de sıklıkla tartışılmaktadır.
 • Bu durum pek çok insanın konuyu internet üzerinden büyük bir ilgiyle araştırmasına neden olmaktadır.
 • Bu bakımdan hakkında doğru bilgi verilmesi gereken önemli konu başlıkları arasında yerini almaktadır.

Sıbyan Mektebi Nedir? Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilköğretim kurumlarına sıbyan mektebi adı verilmekte idi. Esasında Osmanlı Sıbyan mekteplerinin günümüzdeki karşılığının “okul” olarak değil de, “ders ünitesi” olarak algılanması daha doğru olacaktır.

 1. Bu okullar çoğunlukla mahalle camilerinin ve mescitlerinin yanında ve bazı yerlerde özel olarak hayırsever olan kişiler tarafından yaptırılmakta idi.
 2. Bu okulların yönetimleri de yaptıranlar tarafından kurulan özel vakıflar vasıtasıyla sağlanmaktaydı.
 3. Ayrıca Osmanlı hükümdarları veya vezirler tarafından yaptırılmış olan büyük camilerin yahut külliyelerin de birer sıbyan mektebi bulunmaktaydı.

Sıbyan mektebinde görev alan öğretmenler ise medrese eğitim almış olan kimselerdi. Çocuklar henüz 4-5 yaşlarında iken “amin alayı” adı verilen bir törenle sıbyan mektebine başlatılmakta idi. Sıbyan Mektebi Ne Eğitimi Verir? Osmanlı döneminde önemli bir yeri olan sıbyan mektebi ile alakalı olarak en çok merak edilen konu ne eğitimi verildiği olmaktadır.

 1. Sıbyan mektebi adı verilen ve ilkokul düzeyinde olan bu mekteplerin amacı çocuğa Kur’an-ı kerim okumayı, yazı yazmayı, dört işlemin kurallarını öğretmekti.
 2. Tüm bunların yanı sıra dini görevlerin gerektirdiği basit bilgiler verilmekteydi.
 3. Osmanlıda Sıbyan Mektebi Özellikleri Nelerdir? Osmanlı döneminde faaliyet göstermekte olan sıbyan mektepleri bazı özellikleri ile çok dikkat çekici bir yapıya sahip durumda idiler.

Osmanlıda sıbyan mektebi özellikleri konusunda şu şekilde bir bilgi verilebilir: – Osmanlı döneminde genelde inşa edilen sıbyan mektepleri genellikle iki katlı bir yapıya sahip olurlardı. – Sıbyan mektebi olarak inşa edilen yapıların zemin katlarında dükkânlar bulunmaktaydı.

– Ahşap yapılar olarak inşa edilirlerdi. – Sıbyan mekteplerinin alt katlarında genellikle içinde akar çeşmeli taşlık mahaller bulunmaktaydı. Bu taşlık mahaller sayesinde çocuklar kirlenen giysilerini ve ellerini burada temizleme olanağı bulurlardı. Bu sayede de çocuklar ve kitaplar rutubetten korunurdu.

– Sıbyan Mekteplerinin ders programları ilk dönemlerde Kur’an okutmak ve namazla alakalı bilgilerin verilmesinden oluşurdu. Sonraki süreçte bu programlara yazı derslerinin verilmesi de eklenmiştir. – Sıbyan mekteplerinin öğretim elemanları bir hoca ve onun yardımcısı konumunda bulunan kalfadan oluşurdu.

– Osmanlıda Sıbyan Mektebine başlama yaşı 4 yıl, 4 ay, 4 gün şeklinde olmaktaydı. – Osmanlı döneminde Sıbyan mektebinde eğitim ve öğretimi verecek olan kişi gücü yerinde, zekâ bakımından üstün olan yaşlı kişilerden seçilirdi. – Sıbyan mekteplerinde bir temizlikçi hademe ve bir Mubassır bulunurdu. Mubassır’ın görevi ise çocukları evine götürüp getirmek ve kavga etmelerinin engellemek olurdu.

– Osmanlıda sıbyan mekteplerinde müzik okutmak bir adet idi. – Sıbyan mekteplerinde Kur’an öğrenmek eğitimin başlangıcı olarak görülmekteydi. – Osmanlıda sıbyan mektepleri genellikle tek derslikten oluşmaktaydı. – Osmanlı sıbyan mekteplerinde 30 kadar öğrenci okutulurdu.

Sıbyan kaç yaşında?

Son birkaç yıldır İstanbul’da, özellikle emekçilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde, hem kreş hem de okul öncesi din eğitimi veren, denetimden muaf sıbyan mektepleri hızla yayılmaya başladı. Devlet okullarında ana sınıflarının yeterli sayıda olmaması, 150-200 lira arasında değişen anasınıfı ücretlerinin aileler tarafından karşılanamaması, okul saatlerinin çalışan kadınlara uygun olmaması nedeniyle yaşanan çaresizlikler bu “mektep”leri cazip hale getiriyor.

 1. İstanbul’un Esenyalı mahallesinde Fidan ve komşusu Sevinç de benzer nedenlerle çocuklarını “sıbyan mektebi”ne göndermiş.
 2. Buralarda verilen “eğitim”in çocuklarını nasıl etkilediğini Evrensel gazetesinden Adile Doğan’a ve Yasemin Akpınar’a anlattılar.
 3. ALTINI ISLATMAYA, ŞİDDET UYGULAMAYA BAŞLADI Fidan anlatıyor: “Çocuğumu 3 yaşında sıbyan evine gönderdim, hamile kalınca çocuğu buraya verdim.

Üniversite öğrencileri gönüllü ders veriyorlardı. Bunlar genelde üst sınıflar. İki yıl gitti buraya. Sonra çocukta birtakım sorunlar görmeye başladım, küçük kardeşine şiddet uyguladı. Aslında çok seviyordu, kardeşini hiç kıskanmıyordu. Sonra yatağa işemeye başladı.

See also:  100 Gram AltN Ne Kadar?

Evde ne yapsak ‘günah’ demeye başladı. Ben okula gittim, ‘Senin çocuk çok akıllı, biz de üst sınıflara verdiğimiz dini eğitimi verdik. Çünkü her şeyi hemen kapıyor’ dediler. Tabii ki her anne gibi gurur duydum ama uyardım, ‘Yine de az yapın, çocuğun davranışları değişti’ dedim. Ama sorunlar giderek büyüdü.

Doktora götürdüm. Çocuk çok ciddi psikolojik sorunlar yaşıyormuş. Neyin günah olup neyin olmadığının çelişkisini yaşadığı için depresyona girmiş. En çok da kardeşinden hırsını almaya çalışıyor. Örneğin resim yapmak istiyor, ama resim yapmak günah! Sadece ev resmi, ağaç resmi yapabilir.

 • İnsan ve hayvan sureti yapmak Allah’ı incitmek olurmuş.
 • Bu nedenle çocuk çelişkiye düşmüş.
 • Evin içinde anne, baba ve kardeş resimleri yapmak günah, ‘Öyleyse evin içinde yaşamaları da günah mı’ diye sorular sormaya başladı.
 • Çocuğu sıbyan okulundan aldık.
 • Şimdi normal bir devlet okuluna gidiyor.
 • Belirli günlerde de rehabilitasyon merkezine gidiyor.

Konuşma ve zeka geriliği tespiti konuldu.” İÇİNE KAPANDI, EVDEKİ EŞYALARA ZARAR VERİYORDU Sevinç ise çalıştığı için 5 yaşındaki çocuğunu sıbyan mektebine göndermek zorunda kalmış. “Çocuklardan dolayı çok uzun zaman ara vermiştim çalışmaya. Üç çocuğumdan biri lisede, biri ortaokulda, diğeri de henüz 6 yaşında.

 1. İş bulduğum zaman 5 yaşındaydı.
 2. Aynanam tam gün bakmayı kabul etmeyince mahalledeki sıbyan okuluna, hem bize yakın hem de uygun diye verdim.
 3. Saat 12 buçukta gidecek 5 buçukta dönecekti.
 4. Okulda çalışanların düzeyini, aldığı eğitimi hiç sormadım.
 5. Benim çocuğum biraz aktif bir çocuk.
 6. Doğduğundan beri benden hiç bu kadar uzun ayrı kalmamıştı.

Bazı günler fazla mesaiye kalınca hiç göremiyordum. Babaannesinde uyuyakalıyordu, sonra da orada kalıyordu. Bu durumun bazen 4 gün bile sürdüğü oluyordu. Sorunları bir hafta sonu fark ettim. Çocuk gece altını ıslatmaya başladı. İçine kapandı, evdeki eşyalara zarar verdi.” ANNE OLARAK ÇALIŞMAM DOĞRU DEĞİLMİŞ! “Önce kaynanamla konuştum, o da beni suçladı.

‘Çocuk seni doğru dürüst görmüyor, seni özlediği için’ falan dedi. Baktım çocuğun durumu kötüye gidiyor, hemen işten ayrıldım, daha fazla ilgilendim, babası da epey uğraştı ama yine de aynı. Okulla konuşalım dedik. Okula gittim, anlattım durumu, onlar da beni suçladı. Zaten bir anne olarak çalışmam doğru değilmiş! Epey tartıştık.

Çocuğu okuldan almak istedim, bu sefer beni ikna etmeye çalıştılar. ‘Hiç olmazsa çocuk, sizin asla veremeyeceğiniz dinimizi öğreniyor’ dediler. Tamam, ben de istiyorum dinini öğrensin, ama bu çocuk niye bu hale geldi, diye düşünmeden edemedim. ŞİKAYET ETTİM AMA İŞLEM YAPILMADI Aynı okula bir süre daha devam etti. İşten çıktığım için durumumuz kötüydü. Arada merdiven temizliğine gidiyordum.5 yaşındaki çocuk bir gün dedi ki: ‘Annelerin çalışması günah. Anne ne olur günah işleme, lütfen çalışma.

 1. Babam bize baksın, senin paran da günahmış, o parayla bana sevdiğim şeyleri alma.’ Şoka girdim.
 2. Sonra aldık hemen okuldan.
 3. Şimdi devlet okulunda birinci sınıfa gidiyor.
 4. Bence en doğrusu çocuğa dini bilgiyi ailesinin vermesi.
 5. Ne eğitim verdikleri belirsiz, insanlara güven olmaz.
 6. Ben en az iki defa şikayet ettim bu okulu, tek bir işlem yapılmadı.” DİĞER ÇOCUKLARA UYUM SAĞLAYAMIYORLAR Esenyalı Mahallesinde 3-6 yaş arası çocukların gittiği özel bir kreşin müdürü, sıbyan mekteplerine giden çocuklara dair gözlemlerini paylaştı.

Daha önce bir süre sıbyan mektebine gitmiş, sonra ailelerin normal olmayan davranışlarını fark ederek kendi okullarına gönderdiği çocukların genel durumunu şöyle anlatıyor: “Bu çocuklar çok içine kapanık oluyor. Yaşıtlarıyla iletişim kurmakta, birlikte derslere, aktivitelere katılmakta çok zorlanıyorlar.

Ayrıca diğer çocuklara göre daha fazla uyuyorlar.3 yaşından büyük çocuklar uyumayı çok fazla istemezken sıbyan mektebinden gelen çocuklar uykuyu daha çok istiyor. Ayrıca orada Kur’an eğitimi verildiği için Arap alfabesine göre yazmaya alışıyorlar ve bu yazma alışkanlığını değiştirmek en zorlandığımız şey oluyor.

Tersten yazmaya alışık oluyorlar.” Sıbyan mekteplerinin ücretlerinin ve saatlerinin çalışan ebeveynler için daha uygun olması, ailelerin çocuklarını buralara göndermesinin en önemli nedenleri öğretmene göre. “Çocuğum dinini öğrensin, fikri de önemli bir neden.

Ayrıca veliler, sorun yaşayan çocuklarını buradan alıyor ama yine de dini eğitim verilmesinde sorun olduğunu düşünmüyorlar. ‘Oradaki öğretmenler köydü’ gibi açıklamalar yapıyorlar.” ERKEN YAŞTA DİN EĞİTİMİ ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR? Son zamanlarda, sıbyan mekteplerinde yaşanan olaylar ve çocukların yaşadığı ruhsal zorluklar gündemde.

Ebeveynler, “ağaç yaşken eğilir” yaklaşımı ile çocukların erken yaşta din eğitimi almaları gerektiğine ikna edilmeye başlandı. Psikolog Birsen Civelek, bu yaklaşımın, çocukların gelişim süreçlerini istismar etmesi ve bu konudaki bilgi eksiklikleri nedeniyle çocukların ruh sağlığı açısından acilen yeniden düşünülmesi gerektiğinin altını çiziyor.

ÇOCUKLAR “HER ŞEYİ GÖREN, BİLEN” KAVRAMIYLA BAŞA ÇIKAMIYOR Bu konu, sadece İslam dini değil, soyut bir çok kavram içeren bütün dinler açısından daha geniş bir bakış açısıyla ele alınmalı. Biz yetişkinler için bile anlamlandırması zor olabilen soyut kavramların, çocukların hayatına hazır olmadıkları bir zamanda girmesi çocuklarda birçok psikolojik zorluğa neden olabiliyor.

Özellikle tek tanrılı dinlerin bir çoğunda bulunan “her şeyi bilen ve gören olma” kavramının anlaşılması önemli. Çocuklar “her şeyi gören, her şeyi bilen Tanrı” kavramı ile karşılaştıklarında başa çıkamadıkları bir gözetlenme hissi ile yaşamaya başlıyor.

Bu durum hayatlarının her anında korku ile yaşamalarına neden oluyor. Bu korku ise gece kabusları ile gelen uyku bozuklukları, altını ıslatma, gündüzleri ise başa çıkamadığı yoğun korku ve kaygı nedeni ile kendini düzenleme becerilerinde zorlukların görülmesine sebep oluşturuyor. ÇOCUKLARDA KAYGI BOZUKLUĞU Bu psikolojik zorluklar okul öncesi dönemlerde öğrenilen birçok becerinin gecikmesine ya da ileriki yaşlardaki kaygı bozuklukları gibi psikolojik zorluklara sebep olabiliyor.

Bu korkularla başa çıkabilen çocuklarda ise sanılanın aksine ergenlik döneminde Tanrı figürü ile ilgili öğretilenleri sınama ve çelişkili durumları fark ederek öğretilen inanca karşı tepkisel bir uzaklaşma gözlemleniyor. Sıbyan mekteplerinin ücretlerinin ve saatlerinin çalışan ebeveynler için daha uygun olması, ailelerin çocuklarını buralara göndermesinin en önemli nedenleri öğretmene göre. ÇOCUKTAN ANNEYE: NE ZAMAN ÖLECEĞİZ, BURASI ÇOK SIKICI Ayrıca, ölümden sonraki yaşama yüklenen olumlu anlamlar çocukların ölümü merak etmesine ve yaşantılarına ilgilerinin kaybolmasına neden olabiliyor. Bu da okul yaşantısına ilginin azalması ve akademik başarısızlıkla sonuçlanabiliyor.

 • Bununla ilgili yaşanan bir örnek şu şekilde: Anne ve babası ile öldükten sonra cennete gideceği ve orada çok mutlu yaşayacaklarını öğrenen çocuk, anne ve babasına “Ne zaman öleceğiz, burası çok sıkıcı” diyerek karşılık veriyor.
 • ÇOCUKLAR HAZIR OLMADAN DİN EĞİTİMİ PEDAGOJİK BİR YAKLAŞIM DEĞİL Bu nedenle ebeveynlerin bu konudaki farkındalıkları önemli.

Eğitim kurumlarında çocukların gelişimsel olarak hazır olmalarını beklemeden din eğitimi vermek isteyen kişilerin pedagojik yeterliliği sorgulanmalı. Çocuklar ebeveynlerinin dini inançlarını ev yaşantısında görerek merak eder ve istediği zaman dahil olmak isteyebilir.

Ancak inanç özgürlüğünün varlığından bahsetmek konusunda ebeveynlere sorumluluk düşüyor. Özellikle okul öncesi çocuklar için ebeveyn tarafından sevildiğini ve birlikte güvende olduğunu hissetmesi, inançlarla ilgili kavramlar nedeniyle yaşadığı korku duygusu ile baş etmesini destekler. Çocukların ruh sağlığını korumak, sadece ebeveynlerin değil, toplumsal olarak her bireyin sorumluluğudur.

Bununla ilgili daha kapsamlı çalışmalar ve önlemler acilen hayata geçirilmeli. SIBYAN MEKTEPLERİ NEDİR? Sıbyan mektepleri Osmanlı’da cami veya hayır kurumlarının yanında bulunan en yaygın eğitim kurumuydu. Hemen her mahallede açılan bu mekteplere başlama yaşı en erken 4 yaş, 4 ay 4 gündü.

 • Sıbyan mektepleri, Cumhuriyet ile birlikte 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla kaldırıldı.
 • Hükümetin 2009’da zorunlu hale getirdiği okul öncesi eğitimi 2012’de tekrar zorunlu olmaktan çıkartmasıyla sıbyan mektepleri için yasal yol açıldı.
 • Diyanet’in “Kur’an Kursları Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi” ile statüye kavuşan sıbyan mektepleri, 1 yıllık pilot uygulamanın ardından 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren ülke genelinde faaliyete başladı.3-6 yaş arası öğrenci kabul eden sıbyan mektepleri, okul öncesi eğitim kurumlarının yetersiz ve pahalı olması nedeniyle de hızla yayıldı.

FORMASYONSUZ “EĞİTMENLER”, ORUÇ SAYISIYLA MATEMATİK DERSİ. Sıbyan mekteplerinde eğitmenlik yapmak için, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nce Halk Eğitim Merkezlerinde “4-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri ve Eğitimi” adı altında verilen sertifika programından geçmek yeterli.

Yani bu okullarda çocuk eğitimi için gerekli formasyona sahip olmayan, çoğu imam ya da hatip eşi olan kişiler tarafından “ders” veriliyor. Sıbyan mekteplerinin müfredatının, 12 saati dini bilgiler, 6 saati de Kur’an dersi olmak üzere haftada 18 saati doğrudan din eğitimi ile ilgili. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan eğitim materyallerinde, “iman, günah, yasak, sabır, öteki dünya” gibi kavramlar öne çıkıyor.

Matematik soruları da tutulan oruç sayısı gibi dini kavramlar üzerinden şekillendiriliyor.

Sıbyan hocası ne demek?

Sıbyan mekteplerinin en geniş kadrosu hoca/muallim, kalfa (hocanın yardımcısı) ve bevvâbtan (kapıcı/hademe) oluşurdu. Ancak çoğu yerde bunlardan sadece biri vardır, o da genellikle mektebin yakınındaki caminin imamı olan hocadır.

Sıbyan mektebi ne işe yarar?

Sıbyan okulları, mahalle camilerinin yanında bağımsız bir odalı yerlerde ya da caminin müştemilatında eğitim verirlerdi. Bu okulların binalarının çoğunluğu taştan yapıldığı için bunlara ‘taş mektep ‘ ya da ‘mahalle mektepleri’ de denirdi. Kız ve erkek çocuklar ayrı sınıflarda okutulurdu.