Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Sgk Ne Zaman Emekli Olurum?

SGK 4a ne zaman emekli olurum?

Yaşlılık Aylığı Yaşın ilerlemesi nedeniyle çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğrayan sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla kurulmuş yaşlılık sigortasından bağlanan aylıktır. Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir? Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır.

23/5/2002 tarihindeki sigortalılık süresi/sigortalılık süresinin başlangıcı Tahsis Talep Tarihindeki En Az
Sigortalılık süresi Gün sayısı
Kadın Erkek Kadın Erkek
18 yıl–20 yıl 8 ay 15 gün 09/09/1981-23/05/1984 23 yıl–25 yıl 8 ay 15 gün 09/09/1976-23/05/1979 20 25 5000
17 yıl – 18 yıl 24/05/1984-23/05/1985 21 yıl 6 ay-23 yıl 24/05/1979-23/11/1980 20 25 5000
16 yıl – 17 yıl 24/05/1985-23/05/1986 20 yıl – 21 yıl 6 ay 24/11/1980-23/05/1982 20 25 5075
15 yıl – 16 yıl 24/05/1986-23/05/1987 18 yıl 6 ay-20 yıl 24/05/1982-23/11/1983 20 25 5150
14 yıl – 15 yıl 24/05/1987-23/05/1988 17 yıl-18 yıl 6 ay 24/11/1983-23/05/1985 20 25 5225
13 yıl – 14 yıl 24/05/1988-23/05/1989 15 yıl 6 ay-17 yıl 24/05/1985-23/11/1986 20 25 5300
12 yıl – 13 yıl 24/05/1989-23/05/1990 14 yıl-15 yıl 6 ay 24/11/1986-23/05/1988 20 25 5375
11 yıl – 12 yıl 24/05/1990-23/05/1991 12 yıl 6 ay-14 yıl 24/05/1988-23/11/1989 20 25 5450
10 yıl – 11 yıl 24/05/1991-23/05/1992 11 yıl-12 yıl 6 ay 24/11/1989-23/05/1991 20 25 5525
9 yıl – 10 yıl 24/05/1992-23/05/1993 9 yıl 6 ay-11 yıl 24/05/1991-23/11/1992 20 25 5600
8 yıl – 9 yıl 24/05/1993-23/05/1994 8 yıl-9 yıl 6 ay 24/11/1992-23/05/1994 20 25 5675
7 yıl – 8 yıl 24/05/1994-23/05/1995 6 yıl 6 ay-8 yıl 24/05/1994-23/11/1995 20 25 5750
6 yıl – 7 yıl 24/05/1995-23/05/1996 5 yıl-6 yıl 6 ay 24/11/1995-23/05/1997 20 25 5825
5 yıl – 6 yıl 24/05/1996-23/05/1997 3 yıl 6 ay-5 yıl 24/05/1997-23/11/1998 20 25 5900
4 yıl – 5 yıl 24/05/1997-23/05/1998 2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 6 ay 24/11/1998-08/09/1999 20 25 5975
3 yıl – 4 yıl 24/05/1998-23/05/1999 20 5975
2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 24/05/1999-08/09/1999 20 5975

23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

 1. 23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.
 2. 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları, – 24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları, – 24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları, – 24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24/5/2011 ile 23/5/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları, – 24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları, halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar; -Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak, -Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

-30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli olacaktır.5510 sayılı Kanuna göre; -01.01.2036 tarihine kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla, -01.01.2036 tarihinden sonra 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak yaşlılık aylığına hak kazanılabilmektedir.

İlgili Kanun Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin 7200 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az
Yaş Prim Ödeme Gün Sayısı
Kadın Erkek
5510 01.05.2008 – 31.12.2035 58 60 7200
01.01.2036 – 31.12.2037 59 61 7200
01.01.2038 – 31.12.2039 60 62 7200
01.01.2040 – 31.12.2041 61 63 7200
01.01.2042 – 31.12.2043 62 64 7200
01.01.2044 – 31.12.2045 63 65 7200
01.01.2046 – 31.12.2047 64 65 7200
01.01.2048 65 65 7200

Örneğin; hizmet akdi ile çalışan kadın 4/a sigortalısı 7200 gün malullük, yaşlılık, ölüm primi bildirilme koşulunu 10/10/2037 tarihinde tamamladıysa 59 yaşında emekli olabilir. Bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı eşitlenerek kadın ve erkek için 65 olacaktır.

 1. Ayrıca yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir.
 2. Şöyle ki; Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden 5400 malullük, yaşlılık, ölüm prim ödeme gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre belirlenecek kademeli yaşta yaşlılık aylığı bağlanabilecektir.

Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

İlgili Kanun Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin 5400 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az
Yaş Prim Ödeme Gün Sayısı
Kadın Erkek
5510 01.05.2008 – 31.12.2035 61 63 5400
01.01.2036 – 31.12.2037 62 64 5400
01.01.2038 – 31.12.2039 63 65 5400
01.01.2040 – 31.12.2041 64 65 5400
01.01.2042 – 31.12.2043 65 65 5400
01.01.2044 – 31.12.2045 65 65 5400
01.01.2046 – 31.12.2047 65 65 5400
01.01.2048 65 65 5400

Ancak, bu durumda 5400 prim ödeme gün sayısının, 30/4/2008 ila 31/12/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için prim ödeme gün sayısı 4600 ve 5400 günü geçmemek üzere, daha sonraki yıllarda ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için her yıl 100’er gün eklenmek suretiyle kademeli olarak uygulanması öngörülmüştür.

İlgili Kanun Sigortalılık Süresinin Başlangıcı Tahsis Talep Tarihindeki En Az
Yaş Prim Ödeme Gün Sayısı
Kadın Erkek
5510 01.05.2008 – 31.12.2008 61 63 4600
01.01.2009 – 31.12.2009 61 63 4700
01.01.2010 – 31.12.2010 61 63 4800
01.01.2011 – 31.12.2011 61 63 4900
01.01.2012 – 31.12.2012 61 63 5000
01.01.2013 – 31.12.2013 61 63 5100
01.01.2014 – 31.12.2014 61 63 5200
01.01.2015 – 31.12.2015 61 63 5300
01.01.2016 – 61 63 5400

Ne Zaman Emekli Olabilirim? Aşağıda yer alan web sayfasındaki “Ne Zaman Emekli Olabilirim” uygulamasının “Hizmet Akdi ile Çalışanlar” linkini tıklayarak ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz! https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur? Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı istekte bulunması gerekmektedir.

 1. Hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar kişilerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.
 2. Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi hizmet akdine tabi olarak en son çalıştığınız işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüdür.

Ayrıca e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilinir. https://www.turkiye.gov.tr/ Kimler Başvurabilir? Yaşlılık aylığı alabilmek için ilgili kanunlarındaki koşulları yerine getiren sigortalılar başvuru yapabilmektedir. Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? – Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi – Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için) Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır? Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve sms gönderilmektedir.

 • SMS Bilgilendirme hizmetinden yararlanabilmek için aşağıdaki linki tıklayınız: http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/vatandas/Ilgili+Diger+Uygulamalar/esgkSMS Aylık bağlamaya ilişkin süreç e-devlet üzerinden de takip edilebilmektedir.
 • Https://www.turkiye.gov.tr/ İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır? Bankalar ile imzalanan protokoller kapsamında; 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlar kapsamında Kurum tarafından ilk defa bağlanan gelir/aylıklar 01/08/2017 tarihinden itibaren ilgililerin emeklilik taleplerinde tercih ettiği bankalar ile ödenmektedir.

Gelir/Aylık Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır? Gelir/aylık ödemeleri Banka Genel Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır.4/1-(a) kapsamında gelir veya aylık alan sigortalı ve hak sahiplerinin her ay ödeme dönemlerinde ödenen gelir veya aylıkları, ödeme günlerinin cumartesi ve pazar günü ile resmi tatil günlerine rastlaması halinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın normal ödeme gününde ödenecektir.

 • Hizmet akdi kapsamında emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıkları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17’si ila 26’ncı günleri arasında 10 günde ödenir.
 • Gelir ve Aylıkların Konutta Ödenmesi Emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının konutta ödenmesi uygulaması ilk defa 2011 yılında başlatılmış olup, uygulamanın usul ve esasları PTT Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz arasında imzalanan 05/01/2010 tarihli “Prim Tahsilatı ve Ödemelere İlişkin Protokol” ile belirlenmiştir.

Buna göre, halihazırda gelir ve aylık alanlardan, gelir ve aylıklarının konutta ödenmesini talep eden sigortalı ve hak sahiplerine hiçbir şarta bağlı olmaksızın ödemeleri PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödenir. Bunun için Kurumumuza yazılı olarak dilekçe ile veya ” www.turkiye.gov.tr ” adresinden başvuruda bulunabilinir.

Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir? Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için İl/Merkez Müdürlüklerimize verilecek dilekçe ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, banka/PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C.

kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir. Aylık Ödenen Bankalar 1.Akbank T.A.Ş.2.Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.3.Alternatifbank A.Ş.4.Anadolubank A.Ş.5.Burgan Bank A.Ş.6.Denizbank A.Ş.7.Fibabanka A.Ş.8.QNB Finansbank A.Ş.9.HSBC Bank A.Ş.10.ICBC Turkey Bank A.Ş.11.ING Bank A.Ş.12.Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.13.Odea Bank A.Ş.14.Şekerbank T.A.Ş.15.T.C.

Ziraat Bankası A.Ş.16.Turkish Bank A.Ş.17.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.18.Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.19.Türkiye Garanti Bankası A.Ş.20.Türkiye Halk Bankası A.Ş.21.Türkiye İş Bankası A.Ş.22.Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.23.Vakıf Katılım Bankası A.Ş.24.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.25.Ziraat Katılım Bankası A.Ş.26.Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.

(PTT) 27. Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.

Ne zaman emekli olabilirim sorgulama?

e-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA – e-devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama kutusuna ‘ Çalışma Hayatım ‘ yazarak çıkan seçeneğe tıklanarak ” Ne zaman emekli olurum? ” başlığı altında prim ödenen gün sayısı ve emeklilik yaşı bilgilerine ulaşmak mümkün.

EYT 1997 sigorta girişli ne zaman emekli olur?

EYT’den Önce Olan Erkekler Ne Zaman Emekli Olabilir? (Sigorta Başlangıcı 8 Eylül 1999 Tarihinden Sonra Olan) – 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olarak çalışmaya başlayan erkekler, 7200 prim günü ödeme yapma ve 60 yaşını doldurma şartlarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabilir.

Üstte belirttiğimiz kadınlarda olduğu gibi 2035 yılının sonuna kadar 7200 prim günü ödemesinin tamamlanması gerekir. Erkeklerde emeklilik yaşı kadınlara göre farklıdır. Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında olan erkekler 60 yaşını doldurma ve 7200 gün prim ödeme şartlarını yerine getirdikleri takdirde emekli olabilir.

Ya da 60 yaşını doldurma, 4500 prim günü ödeme yapma ve 25 yıl sigortalılık süresini tamamlama şartları ile emekli olabilirler.

See also:  Qual O Valor Para Abrir Uma Conta PoupanA Na Caixa?
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı
01.05.2008 ~ 31.12.2035 7200 gün 60 yaş
09.09.1999 ~ 30.04.2008 7000 gün 60 yaş
24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş
24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş
24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş
24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş
24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş
24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş
24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş
24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş
24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş
24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş
24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş
24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş
24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş
24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş
09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş
08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün Yaş şartı yoktur.

2002 Bağ-Kur girişim var ne zaman emekli olabilirim?

2004 sigorta girişli ne zaman emekli olur? – Çalışma hayatını sonlandırarak emekli olacak kişilerin emeklilik dönemi yaklaştığında yaptığı ilk işlemlerden biri emeklilik yaşı hesaplamasıdır. Kadın ve erkek devlet personelinin sigorta başlangıç gün, ay ve yılı belirtilerek ödeme yapılacak prim miktarı ve çalışma hayatı sürecini doldurmaları da göz önüne alınarak en doğru hesaplama sonucuna ulaşılabilir.

4a sigortalılık süresi ne demek?

4/a (SSK) kapsamında emeklilik açısından sigortalılık süresi, ilk defa sigortalı olunan tarih ile hesaplamanın yapıldığı tarih arasında geçen süredir. Bu sürenin hesabında prim ödenmemiş süreler de dikkate alınıyor ve bilfiil çalışmış olmak gerekmiyor.

SGK kısmi emeklilik şartları nedir?

SGK Mevzuatı

 • Sizlere kısmi olarak emekli olabilmek için ne gibi şartları yerine getimemiz gerektiği hususunda kanunların değiştiği tarihleride göz önününde bulundurarak bilgilendirmeye çalışacağım.
 • YAŞLILIK (KISMİ) EMEKLİ AYLIĞINA HAK KAZANMA ŞARTLARI NELERDİR?
 • Sizlere kısmi olarak emekli olabilmek için ne gibi şartları yerine getimemiz gerektiği hususunda kanunların değiştiği tarihleride göz önününde bulundurarak bilgilendirmeye çalışacağım.

08.09.1999 GÜNÜNDEN ÖNCE 4/a (SSK) OLARAK SİGORTALI İŞE GİRMİŞ OLANLARIN YAŞLILIKTAN (KISMİ) EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR? 4/a (SSK)’dan sigortalı olmuş olanların, 3600-4500-5400 güne göre emeklilik şartları erkek ve kadın çalışanlarda, hizmet yılı ve günü aynı olmak ile birlikte yaş haddinde değişiklileri söz konusudur.506 sayılı kanunun 81/c bendine göre yaşlılık (kısmi) aylığına hak kazanma koşulları aşağıdadır.

 1. 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak,
 2. 3600 gün prim ödemiş olmak,
 3. Tablodaki yaş şartını yerine getirmiş olmak,

1.23.05.2002 tarihinden önce yerine getirenler 55 Yaşında 2.24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 Yaşında 3.24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 Yaşında 4.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 Yaşında 5.24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 Yaşında 6.24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 Yaşında Soru = Umut bey 1976 doğumlu olup, 01.12.1996 tarihinde ilk defa malülük,yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiştir.31.05.2009 tarihinde 3600 gün prim ödeme gün sayısının doldurmuştur.

Umut bey kısmi olarak ne zaman emeklilik hakkını elde edecektir? Cevap = Umut bey 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında 3600 gün prim ödeme sayısını doldurmuştur.15 yıllık sigortallık süresi ise 24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirmiştir.23.05.2014 tarihinde 38 yaşında olması nedeniyle, 24.05.2014 tarihinden sonra 60 yaşında olacağından ötürü kısmi olarak emekli 60 yaşında olabilecektir.

Kadınların 4/a (SSK)’lı olarak 3600 güne göre emeklilik şartları

 1. 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak,
 2. 3600 gün prim ödemiş olmak,
 3. Tablodaki yaş şartını yerine getirmiş olmak,

1.23.05.2002 tarihinden önce yerine getirenler 50 Yaşında 2.24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 Yaşında 3.24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 Yaşında 4.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 Yaşında 5.24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 Yaşında Soru = Sabriye hanım 1978 doğumlu olup, 10.04.1997 tarihinde ilk defa malülük,yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiştir.31.01.2010 tarihinde 3600 gün prim ödeme gün sayısını doldurmuştur.Sabriye hanım kısmi olarak ne zaman emeklilik hakkını elde edecektir? Cevap = Sabriye hanım 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında 3600 gün prim ödeme sayısını doldurmuştur.15 yıllık sigortalılık süresini ve yaş şartını 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getireceğinden kısmi olarak 58 yaşında emekli olabilecektir.

 1. Erkeklerin 4/a (SSK)’lı olarak 4500 güne göre emeklilik şartları
 2. 1- 25 yıllık sigortalı süresini tamamlamış olmak, 2- 4500 gün prim ödemiş olmak, 3- 60 yaşını doldurmuş olmak,
 3. koşuluyla yaşlılıktan (kısmi) emekli olabileceklerdir.
 4. Kadınların 4/a (SSK)’lı olarak 4500 güne göre emeklilik şartları
 5. 1- 25 yıllık sigortalı süresini tamamlamış olmak, 2- 4500 gün prim ödemiş olmak, 3- 58 yaşını doldurmuş olmak,
 6. koşuluyla yaşlılıktan (kısmi) emekli olabileceklerdir.

01.05.2008 TARİHİNDEN SONRA 4/a (SSK) OLARAK SİGORTALI İŞE GİRMİŞ OLANLARIN YAŞLILIKTAN (KISMİ) EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR? 5510 sayılı kanunun 28.maddesinin 2 ve 3.fıkralarına göre yaşlılık (kısmi) aylığına hak kazanma koşulları aşağıdadır. Erkeklerin 4/a (SSK)’lı olarak 5400 güne göre emeklilik şartları 01.05.2008 tarihi ve sonrası 4/a (SSK) olarak sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanacaktır.

Emeklilik yaşlarının tesbiti 5400 günü tamamladıkları veya tamamlayacakları zamana göre belli olur.5400 günü, 01.05.2008 ile 31.12.2035 tarihleri arasında tamamlayan erkekler 63 yaşında, 01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında tamamlayan erkekler 64 yaşında, 01.01.2038 gününden sonra tamamlayan erkekler için 65 yaşında, geldiklerinde yaşlılıktan (kısmi) emekli aylığı bağlanır.

Kadınların 4/a (SSK)’lı olarak 5400 güne göre emeklilik şartları 01.05.2008 tarihi ve sonrası 4/a (SSK) olarak sigortalı olmuş veya olacak kadınlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanacaktır. Emeklilik yaşlarının tesbiti 5400 günü tamamladıkları veya tamamlayacakları zamana göre belli olur.www.sskemekli.com 5400 günü, 01.05.2008 ile 31.12.2035 tarihleri arasında tamamlayan kadınlar 61 yaşında, 01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında tamamlayan kadınlar 62 yaşında, 01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında tamamlayan kadınlar 63 yaşında, 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında tamamlayan kadınlar 64 yaşında, 01.01.2042 tarihinden sonra tamamlayan kadınlar ise 65 yaşında, geldiklerinde yaşlılıktan (kısmi) emekli aylığı bağlanır.

Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında, 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır. Ancak, 5400 prim gün sayısı, ilk defa 30/4/2008 (hariç) ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 4600 gün, takip eden yıllarda da 5400 günü geçmemek üzere 100’er gün artırılmak suretiyle uygulanır.

Önemli= 4/a (SSK) sigortalıları için 5510/geçici 6-7. Fıkra (b) bendine göre aylığa hak kazanma koşulları aşağıdadır. – Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.05.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61- Erkek 63 yaşında ve 4600 gün prim ödemiş olması halinde, – Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 – Erkek 63 yaşında ve 4700 gün prim ödemiş olması halinde, – Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 – Erkek 63 yaşında ve 4800 gün prim ödemiş olması halinde, – Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.11.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 – Erkek 63 yaşında ve 4900 gün prim ödemiş olması halinde, – Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61- Erkek 63 yaşında ve 5000 gün prim ödemiş olması halinde, – Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 – Erkek 63 yaşında ve 5100 gün prim ödemiş olması halinde, – Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 – Erkek 63 yaşında ve 5200 gün prim ödemiş olması halinde, – Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 – Erkek 63 yaşında ve 5300 gün prim ödemiş olması halinde, – Sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2016 ve sonrasında olanlar, tahsis talep tarihinde En az Kadın 61 – Erkek 63 yaşında 5400 gün prim ödemiş olması halinde,

 • Yaşlılıktan (kısmi) aylık almaya hak kazanırlar.
 • Saygılarımla,
 • Mustafa Çağlayan

: SGK Mevzuatı

EYT li olmak için şartlar nelerdir?

Sonuç olarak; – Yeni çıkan EYT yasasından;

 1. 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar,
 2. 4/a (SSK) sigortalıları için kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000-5975 arasında kademeli prim gün şartlarını taşıyanlar,
 3. 4/b (Bağkur) ve 4/c (Emekli Sandığı) sigortalıları için de kadınlarda 20 tam yıl, erkekler de 25 tam yıl hizmeti olanlar yaş kriterine bakılmadan faydalanabileceklerdir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Büromuzun alanındaki çalışmaları hakkında detaylı bilgiyi internet sayfamızdan alabilirsiniz. Stj. Av. Salih KARADENİZ Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu : “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” Düzenlemesi Hakkında Bilgi Notu – Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

3600 günden nasıl emekli olabilirim?

Yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor. EYT şartları 1999 yılı öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50 ila 55 yaş şartını sağladıklarında emekli olma hakkı kazanacak.

EYT olup olmadığını nasıl anlarız?

EYT BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR? – 4 /6 Sgk Ne Zaman Emekli Olurum

EYT için kaç girişli?

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR? – 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması, – Girdiği tarihe göre 5000-5975 güne kadar prim ödemesinin tamamlanması, – Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekir.

EYT hangi yılları kapsıyor?

EYT Kimleri Kapsıyor? – “Emeklilikte yaşa takılanlar nedir?” sorusu kadar EYT kapsamı da 2022 yılı özelinde gündemi en çok meşgul eden konular arasında yer aldı. EYT, sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihi öncesinde olan kişileri kapsıyor. Kabaca bir hesaplama ile ilk etapta, yaş nedeniyle emeklilik hakkı kazanamayan yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin EYT özelinde yapılan düzenlemeden yararlanacağı tahmin ediliyor.

 • EYT çıkacak mı merakı içerisindeki kitle, yalnızca yaş haddini bekleyen ve yetişkin olduktan sonra sigortalılık süresi başlamış kişileri kapsamıyor.
 • Emeklilikte yaşa takılanlar arasında staj ve çıraklık dönemlerinde sigorta girişi yapılmış olanlar da bulunuyor.
 • Haliyle bu kişiler de EYT kapsamında sunulacak imkanlardan yararlanıp yararlanamayacaklarını merak ediyor.T.C.
See also:  Qual O Valor De 20 NMeros Na LotofáCil?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in konuya yönelik açıklamasına göre sigortalılıkları staj ve çıraklık döneminde başlayan kişiler EYT kapsamında yer almıyor.

EYT de yaş sınırı var mı yok mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT ile ilgili ‘Her yıl istihdamına 1 milyon kişi ekleyen bir ülke olarak dengeyi korumayı başarıyoruz.2 milyon 200 bin vatandaşımız da emekliliğe kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı istenmeyecektir.

Bağ-Kur emekli olma yaşı kaç?

Bağ-Kur’lular için prim ödeme gün sayısı – Sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur’lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi.

 • Bu nedenle Bağ-Kur’lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor.
 • SSK’da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur’da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9000 prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

Bağ- Kur’da emeklilik tarihi prim ödenen güne göre belirleniyor. Esnafın gelirini de artıracak prim düzenlemesiyle emekliliği belirleyen son 1261 gün kuralı da değişecek. Emekli aylığı hesaplamasında, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen 7 yıllık fiili hizmet (360×7= 2520 gün) süresi esas alınıyor.

Bağ-Kur kaç yılda emekli olur?

Bağ-Kur’lular İçin Yeni Düzenleme! 7200 Prim Günü İle Erken Emeklilik! EYT düzenlemesinin ardından Bağ-kur’lular için de yeni düzenlemeler yolda. Bakan Bilgin, Bağ-kur’lular için erken emeklilik konusunda da çalışmaların yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda 7200 prim günü ile emekli olunacak.

 1. EYT düzenlemesi ile milyonlarca kişinin emeklilik hayali gerçek oldu.
 2. EYT düzenlemesi kapsamında geçerli olan şartlara sahip olan kişiler, emeklilik için başvurularını mart ayı itibari ile yapmaya başladı.
 3. Bağ-kur’lular için de yeni bir sistem üzerinde çalışıldığın açıklanması, Bağ-kur’luların da emekli olabilmesine imkan sunacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha az prim ile erken emekli olabilmenin önünün açılmasına dair çalışmaların devam ettiğini ve 9 bin prim günü ile emeklilik şartı aranan Bağ-kur’lular için SSK’lılar gibi 7.200 prim günü ile emekli olmasına imkan sunulacağını ifade etti.

 • SSK VE BAĞ-KUR PRİM SAYISI EŞİTLENECEK EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından çalışma hayatına dair farklı alanlarda da yenilikler yapılmaya devam ediyor.
 • Bu kapsamda berber, kuaför, marangoz ve bakkal gibi meslek dallarının da arasında bulunduğu milyonlarca Bağ-kur’lu küçük esnafın emekliliği için gerekli olan prim gün sayısının SSK’lı çalışanlarla eşitlenecek iyi ifade edildi.

Bu çalışma sayesinde Bağ-kur’lular 9.000 prim günü yerine 7.200 prim gününde emekli olabilecek. Yapılacak düzenleme ile iki sigorta kolu arasındaki 1.800 günlük süre farkı kaldırılacak ve emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak. BAĞ-KUR PRİM GÜNÜ DÜŞECEK 2008 yılında devreye sokulan sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli olan gün sayısı 7.200 olarak belirlenmişti.

 • Ancak bu durum Bağ-kur’lular için 9.000 prim günü olarak kabul edilmişti.
 • Bu düzenleme ile Bağ-kur’lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor.
 • SSK’da 7.200 prim günü ile kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurduğunda emekli olabilirken bu durum Bağ-kur’lu kadınlarda 58, erkekler de 60 yaş ve 9.000 prim günü koşullarını sağlanması durumunda gerçekleşiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanan çalışmaların yürürlüğe girmesiyle birlikte iki sigorta kolu arasındaki fark kalkmış olacak. (Kaynak: Olay Medya | 04.04.2023)

 • >> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize
 • >> Bağımsız Denetçilik Sınavına Yönelik Sermaye Piyasası Mevzuatı Çözümlü Soru Bankası (209 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap:
 • >> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap:
 • >> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store ‘dan
 • >> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play ‘den

1999 öncesi Bağ-Kur emeklilik şartları nelerdir?

SSK İLE BAĞ-KUR’DA KISMİ EMEKLİLİK KOŞULLARI AYNI MI? – SGK’da 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlarda 3600 günle emeklilik hakkı varken, Bağ-Kur’da en az 5400 gün prim ödemesi halinde emeklilik hakkı bulunuyor.

4a ve 4B arasındaki fark nedir?

4A, 4B, 4C kimleri kapsar? – 4A, 4B ve 4B farklı çalışan gruplarını kapsar. Daha önceden SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı olarak üç farklı şekilde anılan sigorta seçeneklerini SGK sonrasında 4A, 4B ve 4C olarak anılmaya başlamıştır. Eğer düzenli olarak bir işveren altında çalışıyorsanız, bir özel sektör üyesiyseniz 4A üzerinden sigortalandırılırsınız.

4a emeklilik kimleri kapsıyor?

Bugün 4a olarak adlandırılan sigortanın kapsamını, özel bir işyerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilere sağlanan sosyal güvenceler oluşturuyor. Dolayısıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununa göre bir işverene bağlı olarak çalıştırılan işçiler 4a kapsamında yer alıyor.

4 A kimleri kapsar?

4A Sigorta Nedir? – 4a sigortası, Eskiden Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) çatısı altında olan ve SSK’ya prim ödeyenleri dahil eden bir sigortaydı. Ancak SSK, SGK’ya bağlandığında halk arasında bilinen SSK sigortası da 4a sistemi adını aldı.4a sisteminin kapsamı ise özel bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerdir.

7200 gün prim borcu ne kadar?

Buna göre, bir günlük borçlanma miktarınız 31.35 x %32 = 10.032.- TL, 20 yıllık (7200 gün) borçlanma karşılığı ödenecek miktar ise 10,032 x 7200 gün = 72230,40-TL ‘dir.

3600 kısmi emeklilik var mı?

SON DAKİKA | EYT’den sonso sıra 3600 prim günü ile ‘kısmi emeklilik’te: SGK’lı kadın ve erkekleri ilgilendiriyor! 7.500 TL maaş alacaklar. Son dakika haberi EYT yasasından primi yetmeyip yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girmiş olacak. Sgk Ne Zaman Emekli Olurum

5000 günden emekli olursam ne kadar maaş alırım?

EYT maaş hesabı – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme konusunda, “İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler” dedi.

2023 4a sigorta primi ne kadar oldu?

Primleri Sigortalının Kendisi Tarafından Ödenen 4/1-a (SSK) Kapsamındaki Sigortalılıklar – Özer DEMİRDİZEN, Sosyal Güvenlik Denetmeni Makalemizde kendi adına prim ödeyen 4/1-a kapsamındaki sigortalılıkların hangileri olduğu açıklanmakta ve bu kapsamda sigortalı olanların 2023 yılı ikinci altı aylık dönemi için belirlenen 13.414,50-TL aylık brüt asgari ücret üzerinden ne kadar prim ödeyecekleri açıklanmaktadır.

Özer DEMİRDİZEN Sosyal Güvenlik Denetmeni Mali Hukuk Bilim Uzmanı 1. Giriş Ülkemizde uygulamada olan ve emekli aylığı alabilmek için adına prim yatırılmasına ihtiyaç duyulan uzun vadeli sigortalılıkları bildirim şekline göre ikiye ayırmak mümkündür. Bunlar, adına prim ödenmesi gereken sigortalılar ve primini kendisi ödeyen sigortalılardır.

Adına prim ödenmesi gereken sigortalılar, hizmet akdiyle bir veya birden fazla işverene bağlı olarak çalışanlar, kamu idarelerinde görev yapanlar, muhtarlar ile ek-9’ncu madde kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlar olup, bunların bildirimleri işverenleri ya da devlet tarafından yapılmakta ve ödenmektedir.

Öte yandan, kendi adına prim ödemesi gereken sigortalıları ise 4/1-a (SSK), 4/1-b (BAĞKUR) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) şeklinde üçe ayırıp incelemek mümkündür. Kendi adına prim ödemesi gereken 4/1-b kapsamındaki sigortalılar; kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, tarımsal faaliyette bulunanlar, isteğe bağlı sigortalılar, geçici 16’ncı madde kapsamında vergiden muaf el işi yapan kadınlardır.

Memurluktan ayrılmış olup isteğe bağlı iştirakçi olanları kendi adına prim ödeyen 4/1-c kapsamındaki sigortalılığa örnek gösterebiliriz. Makalemizde kendi adına prim ödeyen 4/1-a kapsamındaki sigortalılıkların hangileri olduğu açıklanmakta ve bu kapsamda sigortalı olanların 2023 yılı ikinci altı aylık dönemi için belirlenen 13.414,50-TL aylık brüt asgari ücret üzerinden ne kadar prim ödeyecekleri açıklanmaktadır.

 • 2. Ek-5 nci Maddeye Tabi Sigortalılar
 • 01/03/2011 tarihi itibariyle uygulanmak üzere eklenen ek 5 nci madde ile tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlara kendi primlerini ödeyerek 4/1-a bendi kapsamında sigortalı sayılma imkanı getirilmiştir.
 • Bu kapsamda sigortalı sayılabilmesi için başvuran kişinin; öncelikle 18 yaşını doldurmuş olması, 4/1-a, 4/1-b ile 4/1-c k apsamında, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında ve göre sigortalı sayılmaması, isteğe bağlı sigortalı ve isteğe bağlı iştirakçi olmaması, Sosyal Güvenlik Kurumundan ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklardan kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almaması gerekmektedir.

Yukarıda sayılan şartları taşıyanlardan tarım işlerinde süreksiz çalışanlar “Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ni sürekli ikametlerinin ya da çalıştıkları yerin bağlı bulunduğu muhtarlık ile ikamet ettikleri veya çalıştıkları il ya da ilçede bulunan tarım müdürlüklerine ve ziraat odalarına onaylatıp, sürekli ikametlerinin bağlı olduğu veya çalıştıkları ildeki SGK birimine müracaat ederek sigortalılıklarını müracaat ettikleri tarih itibariyle başlatacaklardır.

Orman köylülerinden bu kapsamda sigortalı olmak isteyenler ise “Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ni sürekli ikametlerinin bağlı bulunduğu muhtarlık ile sürekli ikametlerinin bulunduğu veya çalıştıkları yerin bağlı olduğu Orman Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı il müdürlükleri aracılığıyla veya kalkındırma kooperatiflerine onaylatıp, o yerdeki SGK birimine müracaat ederek sigortalılıklarını müracaat ettikleri tarih itibariyle başlatacaklardır.

Ek-5 kapsamında sigortalı olanlar prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla kendileri tarafından belirlenecek kazancın yüzde 34,5’i oranında prim ödemektedirler. Bu p rimin yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, yüzde 12,5’i genel sağlık sigortası, yüzde 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primi olmaktadır.01/07/2023-31/12/2023 döneminde bu kapsamda sigortalı olmak isteyen bir kişi 30 gün üzerinden aylık en düşük 13.414,50 (aylık brüt asgari ücret) x %34,5 (ödenecek prim oranı) = 4.628-TL prim ödeyecektir.

 1. 3. Ek-6 ncı Maddeye Tabi Sigortalılar
 2. 5510 sayılı Kanuna 01/03/2011 tarihi itibariyle uygulanmak üzere eklenen ek 6’ncı madde ile ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 5510 sayılı Kanunun 4/2-b bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilere kendi primlerini ödeyerek 4/1-a kapsamında sigortalı sayılma imkanı getirilmiştir.
 3. Bu kapsamda sigortalı sayılabilmesi için başvuran kişinin; 4/1-a kapsamında tam süreli çalışmaması ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmaması, 4/1-b ve 4/1-c kapsamında sigortalı olmaması, isteğe bağlı sigortalı olmaması, 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında sigortalı olmaması, kendi sigortalılığından dolayı gelir veya aylık almaması gerekmektedir.
See also:  Qual A Cor Da Lua?

Bu şartları taşıyanlardan ek-6’ncı madde kapsamında sigortalı olmak isteyenler “Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ve araç sahibiyle şoför arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile şoförlük mesleğini yaptıkları ildeki SGK birimine müracaat edecekler, sigortalılıkları da bildirgenin verildiği tarih itibariyle başlatılacaktır.

Bildirgede toplu taşıma aracı sahibinin (taksi, dolmuş ve diğer toplu taşıma araçları) ay içinde on günden az çalıştırdığı sigortalıya ilişkin beyanı ile ek 6’ncı madde kapsamında sigortalı olacak kişinin beyanı bulunacak, söz konusu bildirge ayrıca toplu taşıma aracı sahibinin bağlı olduğu oda (şoförler odası, minibüsçüler odası, otobüsçüler odası ve diğer) ya da meslek kooperatiflerince onaylanacaktır.

Ek-6’ncı madde kapsamında sigortalı olmak isteyenler “Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ile sanatçı ve işvereni arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile ikamet edilen ildeki SGK birimine müracaat edecekler, sigortalılıkları da sigortalılıkları da bildirgenin verildiği tarih itibariyle başlatılacaktır.

 • Ek-6 kapsamında sigortalı olanlar prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla kendileri tarafından belirlenecek kazancın yüzde 32,5’i oranında prim ödemektedirler.
 • Bu primin yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, yüzde 12,5’i genel sağlık sigortası primidir.
 • Bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olmak isteyenler yüzde 3 oranındaki işsizlik sigortası primini de ödeyebilmektedirler.

Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası primi ödeme hakkı düşmektedir.01/07/2023-31/12/2023 döneminde bu kapsamda sigortalı olmak isteyen bir kişi aylık en düşük 13.414,50 (aylık brüt asgari ücret) x %32,5 (ödenecek prim oranı)=4.359,71-TL (işsizlik primi dahil 4.762,15-TL) ödeyecektir.4.4/1-A Kapsamında İsteğe Bağlı Sigortalılar İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemeleri suretiyle uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigorta türüdür.

 1. Bu sigorta türünde kısa vadeli sigorta kolları yer almamaktadır.
 2. İsteğe bağlı sigortalılıklar kapsamında sigortalı sayılabilmesi için başvuran kişinin; Türkiye’de ikamet etmesi, 18 yaşını doldurmuş olması, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması (sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışması ya da tam gün çalışmaması), kendi sigortalılığından dolayı gelir veya aylık almaması gerekmektedir.

Ancak, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinden dolayı yurtdışından da ülkemizde isteğe bağlı sigortaya devam etme hakkı olanlar için Türkiye’de ikamet şartı aranmamaktadır.

 • Türkiye’de ikamet etmekteyken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarından isteğe bağlı sigortalı olmak için talepte bulunanların isteğe bağlı sigortalılık giriş bildirgesinde beyan etmiş oldukları Türkiye’deki adresi ikamet adresi olarak esas alınmaktadır.
 • Ülkemizle imzalanmış ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre’de bulunanlardan Türkiye’de ikamet etme şartı aranmaksızın isteğe bağlı sigortalı olma şartlarını yerine getirenlerin ülkemizde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri mümkündür.

İsteğe bağlı sigortalılar, kendi içerisinde dörde ayrılmaktadır. Bunlar; klasik isteğe bağlı sigortalılar, ay içerisinde 30 günden az çalışması olması nedeniyle kalan süreleri isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek tamamlayanlar, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden uzun vadeli sigorta kolları yönünden isteğe bağlı sigortalı olanlar ile vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınlardan isteğe bağlı sigortalı olanlardır.

Bunlardan klasik isteğe bağlı sigortalılar ile vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınların sigorta primleri 4/1-b, ay içerisinde 30 günden az çalışması olması nedeniyle kalan süreleri isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek tamamlayanlar ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden uzun vadeli sigorta kolları yönünden isteğe bağlı sigortalı olanların primleri 4/1-a kapsamında sigortalılık sayılmaktadır.

Aşağıda 4/1-a kapsamında sayılan isteğe bağlı sigortalılıklara yer verilmektedir.A.5/1-g Kapsamında Sadece Uzun Vadeli Sigorta Primi Ödeyen Sigortalılar 5510 sayılı Kanunun 5/1-g bendine göre, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4/1-a bendi kapsamında sigortalı sayılmakta ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktadır.

Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda yurt dışındaki işyerlerinde çalışan sigortalıların, bu sürede ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri 4/1-a kapsamında sigortalılık sayılmaktadır.

Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenler, “İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi” formunda “5 nci maddenin (g) bendine tabi sigortalı olmam nedeniyle uzun vade sigorta kolları yönünden isteğe bağlı sigortalı olmak istiyorum” kısmını işaretleyerek işyeri sicil dosyasının işlem gördüğü yerdeki sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

 1. Bunlar, prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla kendileri tarafından belirlenecek kazancın yüzde 20’si oranında prim ödemektedirler.
 2. Bu oranın hepsi malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primidir.01/01/2023-31/12/2023 döneminde bu kapsamda sigortalı olmak isteyen bir kişi aylık en düşük 13.414,50 (aylık brüt asgari ücret) x %20 (ödenecek prim oranı)=2.682,90-TL prim ödeyecektir.B.

Ay İçinde 30 Günden Az Çalışılan Sürelerini Tamamlayan Sigortalılar Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlar isteğe bağlı sigortaya müracaat etmeleri halinde kalan sürelerini isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek 30 güne tamamlayabilmektedir.

Ay içinde 30 günden az çalışıp isteğe bağlı sigortalı olmak için müracaat edenlerden kısmi süreli iş sözleşmesine tabi çalışanların aylık prim ve hizmet belgesindeki eksik gün nedeni 6 (Kısmi istihdam), 7 (Puantaj kayıtları), 17 (Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) olanlar dikkate alınmaktadır. Eksik gün nedeni 12 (Birden fazla) ve 13 (Diğer) olanların çalışmalarının kısmi istihdam, puantaj kayıtları veya ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma olması halinde bu sürelerde isteğe bağlı sigorta primi ödenebilecektir.

yapılan değişiklikle ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan sigortalıların isteğe bağlı sigortalılık statüleri 25/02/2011 tarihinden itibaren 4/1-a kapsamında sayılmaktadır. Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenler, “İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi” formunda “ay içinde 30 günden az çalışmam nedeniyle kalan süreleri isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek tamamlamak istiyorum” kısmını işaretleyerek çalışmalarının bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

 • Bunlar, prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla kendileri tarafından belirlenecek kazancın yüzde 32’si oranında prim ödemektedirler.
 • Bu primin yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, yüzde 12’si genel sağlık sigortası primi olmaktadır.
 • Bu sigortalılardan tabi olmak isteyenler yüzde 3 oranındaki işsizlik sigortası primini de ödeyebilmektedirler.

Örneğin; kısmi süreli iş sözleşmesine tabi olarak ay içerisinde 10 gün çalışan bir sigortalı 01/07/2023-31/12/2023 döneminde bu kapsamda isteğe bağlı sigortalı olmak isterse aylık en düşük; 447,15 (günlük asgari kazanç) x 20 gün (30 güne tamamlaması için gerekli gün sayısı) x %32 (ödenecek prim oranı)=2.861,76-TL (işsizlik sigortası primi dahil 3.130,05-TL) prim ödeyecektir.5.2925 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar Tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılıklarının düzenlendiği 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu 01/01/1984 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu kapsamda çalışanların istekte bulunmaları halinde sigortalı olmaları sağlanmış idi.

Bu kapsamda sigortalı olma hakkı 01/10/2008 tarihinden itibaren kaldırılmış, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte bu sigortalılık yerine ek-5’nci madde kapsamında yeni bir isteğe bağlı tarım sigortalılığı getirilmiştir. Bununla beraber 01/05/2008 tarihinden önce 2925 sayılı Kanun kapsamında isteğe bağlı tarım sigortalısı olanların bu hakları sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar devam ettirilmektedir.01/05/2008-30/09/2008 tarihleri arasında bu kapsamda sigortalı olanlar ise bu hallerinde değişiklik olmaması şartıyla en fazla 28/02/2011 tarihine kadar 2925 sayılı Kanun kapsamında isteğe bağlı tarım sigortalısı olmaya devam ettirilmekte, bu tarihten sonra ise yukarıda anlattığımız ek5’nci madde kapsamında sigortalı sayılmaya başlanmaktadır.2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gün olmaktadır.

Prim oranı yüzde 32,5 olup, bu oranın yüzde 12,5’i genel sağlık sigortası primi, yüzde 20’si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primidir.01/07/2023-31/12/2023 döneminde bu kapsamda sigortalı olan bir kişi aylık 447,15 (günlük asgari kazanç) x 15 gün (aylık prim ödenecek gün sayısı) x %32,5 (ödenecek prim oranı)=2.179,86-TL prim ödeyecektir.6.

 1. Sonuç Primleri sigortalının kendisi tarafından ödenen 4/1-a kapsamındaki sigortalılıklar tam olarak bilinmediği için bazı kişiler kendilerini fiilen çalışmadıkları halde hiç bilmedikleri işyerlerinden sahte sigortalı olarak bildirtmekte ve bunun için de bazı menfaat gruplarına para ödemektedirler.
 2. Bu durum tespit edildiğinde ise bu şekilde yapılan bildirimleri iptal edilmekte, sahtecilik sebebiyle haklarında takibat yapılmakta, ödedikleri paralar da boşa gitmektedir.

Bu gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmamaları için 4/1-a kapsamında sigortalı olmak isteyenlerin makalemizde anlatılan sigortalılıklardan kendilerine uyanları tercih etmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu makalenin tüm hakları ‘a aittir.

4a tesciline göre emeklilik nedir?

4A Sigorta Nedir? – 4A sigorta çalışanın brüt maaşı üzerinden emeklilik, sağlık, malullük primleri ile gelir vergisi gibi kesintilerin işveren tarafından yapıldığı ve devlete ödendiği sosyal sigorta türüdür.

4a emekli SSK mı?

4A sigorta nedir? – “4A sigorta nedir?” sigorta ile karşılaşanların ilk aklına gelen sorular arasında yer alır. Bugün açılımı Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bilinen SGK daha önce Sosyal Sigortalar Kurumu ve SSK olarak biliniyordu. Bu düzenleme öncesinde kendilerini güvence altına almak için prim ödeyenler SSK’ya primlerini ödüyorlardı.

Ancak 2006 yılında gerçekleştirilen yapılanma sonrasında SSK’ya pirim ödeyen çalışanlar SGK altına girerek 4A sigorta altına dâhil edilmeye başlandı. SSK sigortası devrolan yeni düzenleme sonrasında 4A sigortası olarak SSK adı altında yerini aldı. “4a nedir?” sorusunun kısaca cevabı eskiden SSK olarak alınan sosyal güvencenin yeni adıdır olarak verilebilir.

Bu sigorta kapsamında özel bir iş yerinde çalışan kimselere sunulan özel haklar ve sözleşme dâhilindeki güvence maddeleri yer alır. Eğer özel bir iş yerinde çalışıyorsanız, zorunlu olarak yatırılması gereken sigortanız 4A sigorta üzerinden belirlenen tutarlar karşılığında maaşınızdan kesilerek sigortaya aktarılır.5510 sayılı kanuna göre bir işveren altında çalışan herkes 4A sigorta ile çalışmaktadır.

Emekli kapsamı 4a eski SSK nedir?

4A Sigorta Nedir? – 4a sigortası, Eskiden Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) çatısı altında olan ve SSK’ya prim ödeyenleri dahil eden bir sigortaydı. Ancak SSK, SGK’ya bağlandığında halk arasında bilinen SSK sigortası da 4a sistemi adını aldı.4a sisteminin kapsamı ise özel bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerdir.