Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Spesifik Ne Demek?

Spesifik ne demek örnek cümle?

Spesifik kelimesini daha iyi bir şekilde anlayabilmek için cümle içerisinde kullanmak yeterlidir. ” Bu çok spesifik bir konu.” Yukarıdaki örnek cümle ele alındığı zaman, cümle içerisinde yer alan konunun çok özel olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda belli bir durumu anlatan bir konu olduğu ifade edilir.

Spesifik kelimesi yerine ne kullanılır?

Yabancı dillerden Türkçe’ye yerleşen ve karışık dilli cümlelerde sıkça kullandığımız kelimelerden biri de spesifik sözcüğüdür. Bu kelime, spesifik ne demek, spesifik nasıl kullanılır, eş anlamlısı nedir gibi sorularla araştırılıyor. Ayrıca spesifik kelime anlamı nedir, spesifik özellik nedir gibi aramalar da ilgiyle inceleniyor.

– Spesifik kelimesi esasında çeşitli bilim dallarına ait mesleki terminolojide yer edinen bir ifadedir. Ancak anlamı bir miktar değişime uğrayarak günlük konuşma diline inmiş, pek çok farklı bağlamda kendine yer bulmuştur. Bu sebeple, bu kelimeyi ilk kez duyanlar spesifik ne demek, spesifik kelime anlamı nedir, spesifik özellik nedir gibi soruların yanıtını araştırıyor.

Spesifik eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımıyla da inceleniyor. İşte bu kelimenin detayları ve cümle içinde kullanımı. SPESİFİK NEDİR? Fransızca kökenli olan bu kelime specifique kelimesinden gelmektedir ve özgül, bir türe özgü, bir türü tanımlayan ayırt edici özellik manalarına gelir.

Tıpta, biyolojide ve kimyada terim olarak sıkça rastlanan bu kelime, kendine has ve karakteristik özellikleri ifade etmektedir. SPESİFİK ÖZELLİK NEDİR? Spesifik kelimesinin tek başına karşıladığı anlamı ifade etmek için “spesifik özellik” kalıbı da kullanılır. Ancak bu ifade anlamda değişime yol açmaz.

Bu ifade yine bahsi geçen durumun, türün ya da şeyin kendine has ve karakteristik özelliklerini ifade eder. SPESİFİK NASIL KULLANILIR? Komik duruma düşmemek adına kelimenin doğru kullanımına dikkat edilmesi gerekir. Günlük dile yerleşen ve daha çok “karışık, karmaşık” manalarına gelecek şekilde yanlış kullanılan bu sözcük, bazı kesimler tarafından yalnızca yabancı kökenli kelime olması sebebiyle tercih edilmektedir.

Bu durum, kelimenin manasını gözetmeksizin yerli yersiz kullanımına yol açar. SPESİFİK EŞ ANLAMLISI Spesifik eş anlamlısı “özellikli” kelimesi olarak gösteriliyor. Ayrıca şahsına münhasır, kendine özgü, özgül, türüne has, gibi ifadeler de bu kelimenin yerine kullanılabilir. SPESİFİK CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI Durum gerçekten spesifik bir hal aldı.

Bu sorunu çözüme kavuşturmak için spesifik bir yol izlenmelidir. Tedaviye başlamak için bazı spesifik testlerden geçmeniz gerekiyor. Mevcut hastalık için spesifik aşılar üretilmeye başlanmıştır. Spesifik teknolojik sistemler üzerine çalışan şirket, ilerleyen zamanlarda epey konuşulacağa benziyor.

Spekülatif olması ne demektir?

SPEKÜLASYON ve MANİPÜLASYON Ansiklopediler – TÜBİTAK Çeşitli bilim dallarında farklı anlamlarda kullanılan spekülasyon kelimesi; felsefede “kurgu”, matematikte “saptırma”, ticarette “vurgunculuk” anlamına gelmektedir. Finans ve sermaye piyasalarındaki kullanımı ise ahlakî veya hukukî bir olumsuzluk içermez.

Bilakis, piyasaların etkinliğini artırıcı bir işlem türü olarak görülür. Spekülatif işlemler, fiyat dalgalanmalarını yumuşatan bir faktör kabul edilir. Ekonomideki kullanımıyla spekülasyon, fiyatlardaki hareketlilikten yararlanarak alım-satım yapılması demektir. Finansal piyasalar açısından ise mevcut fiyatların aksi yöne hareket edeceği beklentisiyle işlem yapmaktır.

Sermaye piyasalarında spekülasyon, “yaygın kanaatin aksi yönde işlem yapma eğilimi” olarak tanımlanabilir. Spekülatör, piyasaların gelecekteki yönü veya mevcut yöndeki şiddeti hakkında sahip olduğu kanaat çerçevesinde işlem yaparak kazanç sağlamayı uman kişidir.

 1. Spekülatörün işlem yaparken sahip olduğu bilgi, piyasada açıklanmış bilgilerden ibarettir.
 2. Amuya henüz duyurulmamış bir bilgi kullanılarak alım-satım yapıldığı takdirde ortaya çıkan durum, içeriden öğrenenlerin ticareti (insider trading) olur.
 3. Spekülasyon arbitraja yakın ama ondan da farklıdır.
 4. Sermaye piyasalarında arbitraj, piyasalar arasındaki farklılıklardan yararlanmak üzere, birinde bir pozisyon alınırken, aynı anda diğer piyasada ters pozisyon alınarak, “fiyat farklarından anında kazanç sağlama çabası” olarak tanımlanabilir.

Arbitraj, fiyat etkinliği olmayan piyasalar arasında aynı anda işlem yapılması iken, spekülasyon aynı piyasada farklı zamanlarda işlem yapılmasıdır. Arbitraj kazancı sürekli değildir, zamanla azalarak ortadan kalkar. Spekülasyon ise beklentilerin farklılaşabildiği piyasalarda her zaman yapılabilir.

 1. Arbitraj teorik olarak risksiz bir işlem türü kabul edilir.
 2. Çünkü bir piyasada alınan pozisyonun tersi aynı anda diğer piyasada alınıp pozisyon kapatılarak işlem hemen sonuçlandırılmaktadır.
 3. Zaman riski alınmaz.
 4. Spekülasyon ise risklidir.
 5. Çünkü aynı piyasada, farklı zamanlarda işlem yapılmaktadır.
 6. Piyasalardaki en büyük risk unsuru olan zamanın göstereceği gelişmeler, spekülatörün beklentileri yönünde olmadığı takdirde büyük kayıplar da söz konusu olabilir.

Buna karşılık, spekülatif işlemler sayesinde bu işlemlerin yapılmaması durumunda piyasada gerçekleşecek olan fiyat dalgalanmaları yumuşatılmış olur. Bu nedenle sermaye piyasalarında spekülasyon yasaklanmak bir tarafa, spekülatörler, kişisel risk alarak piyasadaki fiyat dalgalanmalarının yumuşatılması için çalışan yararlı paydaşlar kabul edilir.

Özetle spekülasyon eylem olarak risk barındırır fakat suç değildir. Piyasalarda, beklentiler dikkate alınarak işlem kararı verilir. Piyasanın mevcut duruma göre farklılaşacağı öngörülen yön, hakim kanaatin tersine olduğunda, yapılan işlemler spekülatif işlem olarak adlandırılır. Beklenen yönde veya beklenen oranda bir değişim gerçekleşmemesi hâlinde spekülatör zarar eder.

Beklenti gerçekleştiği oranda spekülatif işlemler kazanç potansiyeli taşır. Manipülasyon da farklı disiplinlerde yaygın kullanımı olan bir kavramdır. Psikolojik manipülasyon, insanların kararlarını normalde tercih etmeyecekleri bir yönde etkileme anlamına gelir.

 • TDK Sözlüğü’ne göre manipülasyon; yönlendirme, seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme anlamındadır.
 • Aynı sözlükte ekonomideki anlamı ise “yönlendirim” şeklinde verilmiştir.
 • Finans ve sermaye piyasaları açısından manipülasyon fiilinin basit tanımı, yapay piyasa oluşturmaktır.
 • Finansal piyasalarda manipülasyonun suç olmasının nedeni, kandırma fiilidir.

Hakikat temeli olmayan gerekçelerle piyasa katılımcılarının işlem kararlarının etkilenmesidir. Finans ve sermaye piyasalarında manipülasyon; arz ve talebin serbest bir şekilde karşı karşıya gelerek fiyatları belirlemesine yönelik doğal sürecin, kasıtlı müdahalelerle engellenmesidir.

Bu müdahalenin sonucu, fiyatların olması gereken denge noktasından farklı bir noktaya gelmesidir. Bu nokta, denge fiyatının altında da olabilir üstünde de. Manipülatörün menfaati, müdahale edilmediğinde olacağı seviyenin üstünde olmasını da gerektirebilir, altında olmasını da. Klasik pompala ve boşalt (pump-and-dump) türü bir manipülasyonda, pompalama öncesi dönemde manipülatörün amacı -daha düşük fiyata alım yapabilmek için- olumsuz bir görüntü vermek iken boşaltma döneminde olumsuz haberleri göz ardı etme ya da olumlu detayları olduğundan büyük göstererek diğer katılımcıların kararlarını yükseliş yönünde etkilemektir.

Sermaye piyasalarında manipülatif fiiller çeşitli olmakla birlikte, işlem ve bilgi manipülasyonu olarak iki ana grupta toplanabilir. İşlem manipülasyonu, yönlendirilmek istenen varlık fiyatının olduğundan düşük veya yüksek tutulması dışında, piyasasının olduğundan derin gösterilmeye çalışılması şeklinde olabilir.

Spesifik koku nedir?

Doğuştan var olan koku ve tat bozukluklarında hasta tek bir kokuyu veya bazı kokuları alamıyor. Doğuştan meydana gelen koku ve tat alma bozukluklarına spesifik anozmi deniliyor.

Spesifik insan ne demek?

Türkçe diline Fransızca’dan geçen spesifik günlük hayatta karşımıza çıkan kelimelerden biri. Günlük hayatta pek çok kez kullanılan spesifik, kimi zaman derin manalar taşıyabilmektedir. Peki, spesifik ne demek? İşte spesifik TDK (Türk Dil Kurumu) anlamı.

 • Spesifik sözcüğü; özellikli, sadece bir çeşide, bireye, olaya has olan ve o çeşidin kendine has yanlarını oluşturan veya özel, özgül, ayrıt edici manalarını taşımaktadır.
 • Bir sıfattır.
 • Türkçe diline Fransızca dilinden geçmiştir.
 • Bu kelime aynı zamanda ”önceden belirtilmiş olan, belli, aşikar” manalarına da gelmektedir.

Spesifik Ne Demektir? Günlük hayatta pek çok kez kullanılan bu kelime, kimi zaman derin manalar taşıyabilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi spesifik, Fransızcadan “spécifique” sözcüğünden dilimize geçmiştir. Tıp dilinde de yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Spesifik bir cevap ne demek?

Türkçe diline Fransızca’dan geçen spesifik günlük hayatta karşımıza çıkan kelimelerden biri. Günlük hayatta pek çok kez kullanılan spesifik, kimi zaman derin manalar taşıyabilmektedir. Peki, spesifik ne demek? İşte spesifik TDK (Türk Dil Kurumu) anlamı.

Spesifik sözcüğü; özellikli, sadece bir çeşide, bireye, olaya has olan ve o çeşidin kendine has yanlarını oluşturan veya özel, özgül, ayrıt edici manalarını taşımaktadır. Bir sıfattır. Türkçe diline Fransızca dilinden geçmiştir. Bu kelime aynı zamanda ”önceden belirtilmiş olan, belli, aşikar” manalarına da gelmektedir.

Spesifik Ne Demektir? Günlük hayatta pek çok kez kullanılan bu kelime, kimi zaman derin manalar taşıyabilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi spesifik, Fransızcadan “spécifique” sözcüğünden dilimize geçmiştir. Tıp dilinde de yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Spesifik nedir nasıl kullanılır?

Spesifik Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Spesifik Cümle İçinde Kullanımı Spesifik Ne Demek Özellikle cümleyi daha süslü hale getirebilmek için, taşıdığı anlam ile yaygın biçimde değerlendirilir. Aynı zamanda anlamı üzerinden durumu çok daha kolay ve kısa biçimde ifade etme imkanı tanımaktadır. Spesifik Ne Demek? Türkçede en çok merak edilen sözcüklerden biri olarak spesifik kelimesi gelmektedir.

 • – Yalnızca bir türe özgü olan
 • – Özgül
 • – Özellikli
 • Bu şekilde yukarıda verilen anlamları ile beraber tek başına veya cümle içerisinde değerlendirmek mümkün.
 • Spesifik TDK Sözlük Anlamı Nedir?
See also:  Brent Petrol Ne Kadar?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman spesifik sözcüğü, ‘sadece bir türe özgü olan ya da özellikli’ şeklinde ifade edilir. Yani herhangi bir konu üzerinde direkt o durumu anlatan bir yapıdır. Diğer bir ifade ile genel anlamdan özel anlama doğru bir yapısı bulunan sözcüktür.

 1. Spesifik Cümle İçinde Kullanımı,
 2. Spesifik kelimesini daha iyi bir şekilde anlayabilmek için cümle içerisinde kullanmak yeterlidir.
 3. ‘’Bu çok spesifik bir konu.”

Yukarıdaki örnek cümle ele alındığı zaman, cümle içerisinde yer alan konunun çok özel olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda belli bir durumu anlatan bir konu olduğu ifade edilir.

 • ‘’Konu ile ilgili spesifik bir örnek vererek bizi aydınlattı.”
 • ‘’Olayı çözebilmek için spesifik bir yöntem kullandı.”
 • ‘’Yaz aylarında hayvanların büyük bir çoğunluğunda uyuması, onların spesifik bir davranışını gösterir.”
 • Yukarıda verildiği gibi taşıdığı anlam ile beraber spesifik sözcüğünü bu şekilde kullanmak mümkün.
 • Spesifik Kelimesi Nerelerde Kullanılır?

Özellikle herhangi bir konuyu, durumu ya da olayı etkin biçimde anlatabilmek adına spesifik kelimesi değerlendirilir. Daha çok bir durumu veya olayı vurgulamak amaçlı önemli bir yere sahiptir. Bu yönüyle birçok farklı yerde tek başına ya da cümle içerisinde kullanılmaktadır.

Spesifik eş anlamlısı nedir?

Yabancı dillerden Türkçe’ye yerleşen ve karışık dilli cümlelerde sıkça kullandığımız kelimelerden biri de spesifik sözcüğüdür. Bu kelime, spesifik ne demek, spesifik nasıl kullanılır, eş anlamlısı nedir gibi sorularla araştırılıyor. Ayrıca spesifik kelime anlamı nedir, spesifik özellik nedir gibi aramalar da ilgiyle inceleniyor.

– Spesifik kelimesi esasında çeşitli bilim dallarına ait mesleki terminolojide yer edinen bir ifadedir. Ancak anlamı bir miktar değişime uğrayarak günlük konuşma diline inmiş, pek çok farklı bağlamda kendine yer bulmuştur. Bu sebeple, bu kelimeyi ilk kez duyanlar spesifik ne demek, spesifik kelime anlamı nedir, spesifik özellik nedir gibi soruların yanıtını araştırıyor.

Spesifik eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımıyla da inceleniyor. İşte bu kelimenin detayları ve cümle içinde kullanımı. SPESİFİK NEDİR? Fransızca kökenli olan bu kelime specifique kelimesinden gelmektedir ve özgül, bir türe özgü, bir türü tanımlayan ayırt edici özellik manalarına gelir.

Tıpta, biyolojide ve kimyada terim olarak sıkça rastlanan bu kelime, kendine has ve karakteristik özellikleri ifade etmektedir. SPESİFİK ÖZELLİK NEDİR? Spesifik kelimesinin tek başına karşıladığı anlamı ifade etmek için “spesifik özellik” kalıbı da kullanılır. Ancak bu ifade anlamda değişime yol açmaz.

Bu ifade yine bahsi geçen durumun, türün ya da şeyin kendine has ve karakteristik özelliklerini ifade eder. SPESİFİK NASIL KULLANILIR? Komik duruma düşmemek adına kelimenin doğru kullanımına dikkat edilmesi gerekir. Günlük dile yerleşen ve daha çok “karışık, karmaşık” manalarına gelecek şekilde yanlış kullanılan bu sözcük, bazı kesimler tarafından yalnızca yabancı kökenli kelime olması sebebiyle tercih edilmektedir.

Bu durum, kelimenin manasını gözetmeksizin yerli yersiz kullanımına yol açar. SPESİFİK EŞ ANLAMLISI Spesifik eş anlamlısı “özellikli” kelimesi olarak gösteriliyor. Ayrıca şahsına münhasır, kendine özgü, özgül, türüne has, gibi ifadeler de bu kelimenin yerine kullanılabilir. SPESİFİK CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI Durum gerçekten spesifik bir hal aldı.

Bu sorunu çözüme kavuşturmak için spesifik bir yol izlenmelidir. Tedaviye başlamak için bazı spesifik testlerden geçmeniz gerekiyor. Mevcut hastalık için spesifik aşılar üretilmeye başlanmıştır. Spesifik teknolojik sistemler üzerine çalışan şirket, ilerleyen zamanlarda epey konuşulacağa benziyor.

Spesifik oldu ne demek?

Spesifik Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Spesifik Cümle İçinde Kullanımı Spesifik Ne Demek Özellikle cümleyi daha süslü hale getirebilmek için, taşıdığı anlam ile yaygın biçimde değerlendirilir. Aynı zamanda anlamı üzerinden durumu çok daha kolay ve kısa biçimde ifade etme imkanı tanımaktadır. Spesifik Ne Demek? Türkçede en çok merak edilen sözcüklerden biri olarak spesifik kelimesi gelmektedir.

 • – Yalnızca bir türe özgü olan
 • – Özgül
 • – Özellikli
 • Bu şekilde yukarıda verilen anlamları ile beraber tek başına veya cümle içerisinde değerlendirmek mümkün.
 • Spesifik TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman spesifik sözcüğü, ‘sadece bir türe özgü olan ya da özellikli’ şeklinde ifade edilir. Yani herhangi bir konu üzerinde direkt o durumu anlatan bir yapıdır. Diğer bir ifade ile genel anlamdan özel anlama doğru bir yapısı bulunan sözcüktür.

 1. Spesifik Cümle İçinde Kullanımı,
 2. Spesifik kelimesini daha iyi bir şekilde anlayabilmek için cümle içerisinde kullanmak yeterlidir.
 3. ‘’Bu çok spesifik bir konu.”

Yukarıdaki örnek cümle ele alındığı zaman, cümle içerisinde yer alan konunun çok özel olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda belli bir durumu anlatan bir konu olduğu ifade edilir.

 • ‘’Konu ile ilgili spesifik bir örnek vererek bizi aydınlattı.”
 • ‘’Olayı çözebilmek için spesifik bir yöntem kullandı.”
 • ‘’Yaz aylarında hayvanların büyük bir çoğunluğunda uyuması, onların spesifik bir davranışını gösterir.”
 • Yukarıda verildiği gibi taşıdığı anlam ile beraber spesifik sözcüğünü bu şekilde kullanmak mümkün.
 • Spesifik Kelimesi Nerelerde Kullanılır?

Özellikle herhangi bir konuyu, durumu ya da olayı etkin biçimde anlatabilmek adına spesifik kelimesi değerlendirilir. Daha çok bir durumu veya olayı vurgulamak amaçlı önemli bir yere sahiptir. Bu yönüyle birçok farklı yerde tek başına ya da cümle içerisinde kullanılmaktadır.

Spekülasyon nedir örnek?

Fransızca kökenli olan ve TDK sözlüğüne göre vurgunculuk anlamına gelen spekülasyon kelimesi gündelik kullanımda kendisine pek çok alan bulur. Ekonomiden ticarete, psikolojiden sağlığa kadar neredeyse her türlü uygulamada bir karşılığa sahiptir. Spekülasyon nedir, spekülasyon yapmak ne anlama gelir ve manipülasyon ile farkları nelerdir sizin için derledik.

 1. Ticaretteki anlamından yola çıkılacak olura spekülasyon herhangi bir ürün veya hizmeti piyasa fiyatından daha uyguna edinmek ve belirli bir süre sonra daha yüksek fiyatlar ile satmaktır.
 2. Burada yapılan işlem tamamı ile kanuna uygun olup aslında borsaların, sanayinin ve hatta ticaretin temelinde bu yatar.

Ancak günümüzde birçok kişi spekülasyon kelimesini manipüle etmek anlamında kullandığı ve öyle düşündüğü için kötü bir etki yaratabiliyor. Spekülasyon Nedir? Spekülasyon kelime anlamı itibariyle vurgun yapmak, vurgunculuk ve yüksek kar elde etmek anlamlarında kullanılabilir.

Buradaki anlamı ticaret için geçerli olup felsefedeki karşılığı herhangi bir eylemde bulunmadan sadece söz ile açıklama gerekliliği hissedilen kurumsal düşüncedir. Ekonomi, ticaret ve borsada spekülasyon kelimesi bir ürün veya hizmet üzerinden çok yüksek oranda kar elde etme anlamını taşır. Spekülasyon Yapmak Ne Demek? Spekülasyon neredeyse her türlü bilim dalına uygulanabilen bir aksiyon şekli olduğu için farklı anlamlara sahip olabilir.

Ancak gündelik yaşamda en çok kullanılan ve bilinen türü olan ticaretteki karşılığı herhangi bir işten yüksek karlılık elde etme anlamını taşır. Yapılan işe göre değişkenlik göstermekle birlikte ürünlerin fiyatının yükselmemesi için genellikle karlılık oranları belirli kurumlar tarafından denetlenir.

Serbest piyasanın hakim olduğu ve denetim konusunda işlerin sıkı tutulmadığı pazarlarda yüksek kararlılık durumları gözlenebilir. Spekülasyon yapmak da tam olarak bu anlama gelip örneğin bir malı adet olarak 3 liradan temin edip 70 liraya satma olarak tarif edilebilir. Felsefe ve psikolojideki karşılığı daha farklı olan spekülasyon genellikle ortalığı karıştırma anlamına sahiptir.

Halk dilinde genellikle spikülasyon yapma olarak bilinen bu durum provokasyon yapan ve belirli bir topluluğu tek bir düşünce ya da hareket ile kışkırtan kişiler örnek olarak gösterilebilir. Aynı şekilde topluluğa hitap eden ve düşüncelerini hiçbir şekilde destekleyebilecek kaynağı bulunmayan kimseler genellikle spekülasyon yöntemine başvurur.

 • Çünkü yapılan spekülasyonu ispat edilmesi için herhangi bir çaba yürütülmesi gerekmez.
 • Spekülasyon ve Manipülasyon Farkları Nelerdir? Spekülasyon ile manipülasyon kelimeleri birbirinden çok farklı anlamlara sahip olan kavramlar arasındadır.
 • Her ne kadar aynı köke sahip olsalar ve insanlar tarafından sıklıkla karıştırılsalar da manipülasyon daha acımasız bir yöntem olarak öne çıkar.

Basit olarak tarif edilirse spekülasyon yasalar karşısında meşru, birçok uygulama alanında kabul gören ancak etik açıdan doğru kabul edilmeyen eylemlere verilen isimdir. Manipülasyon ise herhangi bir olguya, topluluğa ya da oluşuma doğrudan saldırma anlamını taşır.

 1. Özellikle belli insanları, grupları ya da toplulukları manipüle etmek günümüzde yaygın olarak görülen durumlardan biridir.
 2. Yasalar karşısında suç olarak kabul edilen manipülasyon ayrıca çok ciddi yaptırımlara sahiptir.
 3. Nitekim belirli bir topluluğu herhangi bir amaç, çıkar ya da menfaat için bilinçli olarak yönlendirme ve onları kullanma yanlış bir davranıştır.

Manipülasyon ayrıca halihazırda var olan oluşumlara karşı provokasyon yapma ve birlik ile bütünlüğe saldırmak için sıkça kullanılır. İnsanları kendi bilgileri dışında herhangi bir çıkar, getiri ya da kazanç için kişinin haberi olmadan bilinçsizce yönlendirme anlamına geldiğinden manipülasyon daha kötü kullanıma sahiptir.

Spekülasyon yapan kişiye ne denir?

Spekülatör Nedir? – Spekülasyon yaparak kar elde eden kişiye spekülatör denir. Fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışarak ve risk alarak kar elde etmeyi hedefleyen bireyler veya kuruluşlar bu kategoriye girer. Varlık fiyatlarının tesadüfi olarak belirlendiğini anlatan “Randon Walk” teorisine göre finans piyasalarında spekülatörlerin olması son derece normal hatta gereklidir.

See also:  Tyt Ayt Ne Zaman?

Spekülatif bakış ne demek?

Kurgusal davranışlar şeklinde cümle içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda ortalığı karıştırma olarak da bilinmektedir. Pek çok kişi olayları başta bir şekilde göstermeyi açıklamak için bu kelimeyi kullanmaktadır. Spekülatif kelimesi, ortalığı karıştırma ve olayları farklı gösterme olarak aktarılmaktadır.

Spesifik Anosmi ne demek?

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Anozmi
Diğer adlar Koku kaybı
İltihaplanmış nazal mukoza
Uzmanlık Kulak burun boğaz
Tipler Partiyel, tamamen

Anozmi veya koku kaybı, bir veya daha fazla kokuyu algılama yeteneğinin kaybedilmesi. Anozmi geçici veya kalıcı olabilir. Bazı kokulara veya tüm kokulara karşı duyarlılığın azalmasını kapsayan hipozmiden farklıdır. Bazı insanlar belirli bir koku için anozmik olabilir, bu durum “spesifik anozmi” olarak bilinir.

 1. Doğumdan koku duyusunun yokluğu konjenital anozmi olarak adlandırılır.
 2. Anozmi, burun mukozasının iltihabı, burun boşluğu tıkanması veya bir temporal lobun tahrip edilmesi gibi bir dizi faktöre bağlı olabilir.
 3. Enflamasyon, paranazal sinüs astarında ve orta ve üst konkalarda kronik mukoza değişikliklerinden kaynaklanır.

Anozmi eğer burun boşluğunda yer alan enflamatuar değişikliklerden kaynaklanıyor ise, inflamasyonun azaltılması ile tedavi edilebilir. Durum aynı zamanda uzun bir süre boyunca intrakraniyal basınç artışına sebep olan kronik menenjit ve nörosifiliz kaynaklı da olabilir.

Bazı durumlarda anozmiden siliyopati (örneğin primer silyer diskinezi sonucu oluşan siliyopati) sorumludur. Terim, Eski Yunanca ἀν- (an) + ὀσμή (osmḗ, “koku”) kelimelerini baz almakta olup, Yeni Latince ‘deki anosmia vasıtasıyla literatüre geçmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2012 yılında 40 yaş ve üstü kişilerin koku alma kabiliyetleri değerlendirilmiştir.

Anozmi/şiddetli hipozminin yaygınlığı 40-49 yaş grubunda %0.3 iken, 80 yaş ve üzeri grupta %14.1 olarak bulunmuştur. Hipozmi oranları ise çok daha yüksek olup, 40-49 yaş grubunda %3.7, 80+ yaş grubunda %25.9 olarak tespit edilmiştir. Her iki durum da siyahilerde beyazlardan daha yaygındır.

Anosmi nedir ne demek?

Anosmi, koku alamamak anlamına gelmektedir. Koku alamamak keskin kokularda ya da hafif kokularda olabileceği gibi koku alma duyusunun tamamen kaybolması şeklinde de yaşanabilmektedir.

Kakosmi ne demek?

KOKU BOZUKLUKLARI –

Anosmi; Koku alma yeteneğinin kaybıdır. Hiposmi veya Mikrosmi: Koku alma yeteneğinin azalmasıdır. Hiperosmi; Kokulara aşırı duyarlılık olarak yorumlanır. Disosmi; Kötü veya bozuk algılanan koku duyusudur. Parosmi ve kakosmi: Koku kalitesinde bozulmadır. Pantosmi: Koku uyaranı olmadan koku algılanmasıdır. Olfaktör agnozi; Koku işleme süreci, dil ve genel fonksiyonlar normal olmasına rağmen koku algısının olmamasıdır. Agnozi serebral enfarkt ve ensefalit geçirmiş hastalarda görülebilir. Presbiosmi: Yaşa bağlı olarak koku duyusunda azalmayı ifade eder.

Spesifik ornek nedir?

”Bu çok spesifik bir konu.” Yukarıdaki örnek cümle ele alındığı zaman, cümle içerisinde yer alan konunun çok özel olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda belli bir durumu anlatan bir konu olduğu ifade edilir. ”Konu ile ilgili spesifik bir örnek vererek bizi aydınlattı.”

Spesifik özellik ne demek?

Yabancı dillerden Türkçe’ye yerleşen ve karışık dilli cümlelerde sıkça kullandığımız kelimelerden biri de spesifik sözcüğüdür. Bu kelime, spesifik ne demek, spesifik nasıl kullanılır, eş anlamlısı nedir gibi sorularla araştırılıyor. Ayrıca spesifik kelime anlamı nedir, spesifik özellik nedir gibi aramalar da ilgiyle inceleniyor.

 1. Spesifik kelimesi esasında çeşitli bilim dallarına ait mesleki terminolojide yer edinen bir ifadedir.
 2. Ancak anlamı bir miktar değişime uğrayarak günlük konuşma diline inmiş, pek çok farklı bağlamda kendine yer bulmuştur.
 3. Bu sebeple, bu kelimeyi ilk kez duyanlar spesifik ne demek, spesifik kelime anlamı nedir, spesifik özellik nedir gibi soruların yanıtını araştırıyor.

Spesifik eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımıyla da inceleniyor. İşte bu kelimenin detayları ve cümle içinde kullanımı. SPESİFİK NEDİR? Fransızca kökenli olan bu kelime specifique kelimesinden gelmektedir ve özgül, bir türe özgü, bir türü tanımlayan ayırt edici özellik manalarına gelir.

 • Tıpta, biyolojide ve kimyada terim olarak sıkça rastlanan bu kelime, kendine has ve karakteristik özellikleri ifade etmektedir.
 • SPESİFİK ÖZELLİK NEDİR? Spesifik kelimesinin tek başına karşıladığı anlamı ifade etmek için “spesifik özellik” kalıbı da kullanılır.
 • Ancak bu ifade anlamda değişime yol açmaz.

Bu ifade yine bahsi geçen durumun, türün ya da şeyin kendine has ve karakteristik özelliklerini ifade eder. SPESİFİK NASIL KULLANILIR? Komik duruma düşmemek adına kelimenin doğru kullanımına dikkat edilmesi gerekir. Günlük dile yerleşen ve daha çok “karışık, karmaşık” manalarına gelecek şekilde yanlış kullanılan bu sözcük, bazı kesimler tarafından yalnızca yabancı kökenli kelime olması sebebiyle tercih edilmektedir.

Bu durum, kelimenin manasını gözetmeksizin yerli yersiz kullanımına yol açar. SPESİFİK EŞ ANLAMLISI Spesifik eş anlamlısı “özellikli” kelimesi olarak gösteriliyor. Ayrıca şahsına münhasır, kendine özgü, özgül, türüne has, gibi ifadeler de bu kelimenin yerine kullanılabilir. SPESİFİK CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI Durum gerçekten spesifik bir hal aldı.

Bu sorunu çözüme kavuşturmak için spesifik bir yol izlenmelidir. Tedaviye başlamak için bazı spesifik testlerden geçmeniz gerekiyor. Mevcut hastalık için spesifik aşılar üretilmeye başlanmıştır. Spesifik teknolojik sistemler üzerine çalışan şirket, ilerleyen zamanlarda epey konuşulacağa benziyor.

Perspektifin anlamı nedir?

Perspektif – Vikipedi

Bu madde hiçbir, Lütfen yardımcı olun. Kaynaksız içerik itiraz konusu olabilir ve, Kaynak ara: – · · · · ( Şubat 2020 ) ()

3 boyutlu gerçekliğin, 2 boyutlu bir yüzeyde perspektifli anlatımı. (Fotoğraf, Ankara’daki Roma Hamamı) Perspektif ya da görünge, görünümünü 3 boyutlu olarak düz bir yüzeyde 2 boyuta indirgeyerek göstermeye yarayan bir iz düşüm tekniğidir. Yani, teknik bir çizimdir.

 • Uzaysal gerçeklik
 • Gözlemci
 • Düz bir yüzey
 • Dönüşüm stili (bu seçim,, vb. akımlar doğrultusunda yapılabilir)

Bu dönüşüm stili, perspektif, çok ve çeşitli olacağına göre, bunları şu şekilde ayırt edebiliriz:

 • Uzaysal perspektif: Cinsi yani ırkidir 3 boyutlu bir alanı sadece iki boyutlu bir yüzey üzerinde resmetmeyi amaçlayan çizim tekniğidir.
 • Çizgisel perspektif: Nesnelerin boyutlarını ve şeklini aynen bulundukları uzaklığa göre göstermeyi amaçlar.

O halde bir nesnenin perspektif görünümünü çizmek için birçok yöntem vardır. Belirli bir tekniği izleyerek yapılan perspektif çizimi kolaylaştırmak içinse, beri var olan taslak aletlerine ” denir. Buna rağmen, fotoğraf tekniğinin icadı perspektifin çizim tekniği olarak kullanılması açısından pek bir şey değiştirmez.

 • Kaçış çizgili perspektif
 • Kaçış noktalı perspektif
 • Ters perspektif
 • Paralel perspektif

Bazı çizimler aynı perspektif yöntemlerini sadece hayali dünyayı değil, gerçeküstü alanları göstermek için de kullanır.

 • Perspektifte ufuk çizgisi (zemin çizgisi), ufuk düzlemi, görme noktası (esas nokta), karşıdan görünen çizgiler, kaçış noktaları, kaçan çizgiler gibi tanımlar yer alır.
  • Çizgi perspektifi: Paralel çizgilerin sonsuzda birleşmesi yani küçülmesidir.
  • Renk perspektifi: Işık değiştikçe ve cisimler bizden uzaklaştıkça renklerin değişim göstermesine denir.

Spesifik tercih ne demek?

Spesifik nedir? Spesifik nedir? Dilimize Fransızcadan geçen bir kelime olan, uzun yıllar önce dilimize yerleşmiştir ve kabul edilmiştir. Bir türe, herhangi bir bireye özgü anlamlarına gelen kelime daha derin manalar içermektedir. Dilimize Fransızca “specifique” sözcüğünden esinlenerek geçmiş olan spesifik kelimesi farklı anlamlar da taşımaktadır.

TDK’ye göre kelime, bir türün karakteristik yönü, türe has, türe özgü anlamlarına gelmektedir. Kelime ayrıca önceden belirtilmiş olan, belli, net aşikar anlamlarını da taşımaktadır. Spesifik kelimesi günlük halk dilinde çok fazla tercih edilmemektedir. Genellikle tıp dilinde, bilimsel makalelerde tercih edilen ve kullanılan manalar taşır.

Türe has özellikler, türe özgü özgün anlamlarına geldiği bilinmektedir. Bir türün karakteristik yönü ya da bir olayın karakteristik yönü olarak bilinmektedir. : Spesifik nedir?

Spesifik konular nedir?

Spesifik Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Spesifik Cümle İçinde Kullanımı Spesifik Ne Demek Özellikle cümleyi daha süslü hale getirebilmek için, taşıdığı anlam ile yaygın biçimde değerlendirilir. Aynı zamanda anlamı üzerinden durumu çok daha kolay ve kısa biçimde ifade etme imkanı tanımaktadır. Spesifik Ne Demek? Türkçede en çok merak edilen sözcüklerden biri olarak spesifik kelimesi gelmektedir.

 • – Yalnızca bir türe özgü olan
 • – Özgül
 • – Özellikli
 • Bu şekilde yukarıda verilen anlamları ile beraber tek başına veya cümle içerisinde değerlendirmek mümkün.
 • Spesifik TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman spesifik sözcüğü, ‘sadece bir türe özgü olan ya da özellikli’ şeklinde ifade edilir. Yani herhangi bir konu üzerinde direkt o durumu anlatan bir yapıdır. Diğer bir ifade ile genel anlamdan özel anlama doğru bir yapısı bulunan sözcüktür.

 1. Spesifik Cümle İçinde Kullanımı,
 2. Spesifik kelimesini daha iyi bir şekilde anlayabilmek için cümle içerisinde kullanmak yeterlidir.
 3. ‘’Bu çok spesifik bir konu.”
See also:  Qual A Idade?

Yukarıdaki örnek cümle ele alındığı zaman, cümle içerisinde yer alan konunun çok özel olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda belli bir durumu anlatan bir konu olduğu ifade edilir.

 • ‘’Konu ile ilgili spesifik bir örnek vererek bizi aydınlattı.”
 • ‘’Olayı çözebilmek için spesifik bir yöntem kullandı.”
 • ‘’Yaz aylarında hayvanların büyük bir çoğunluğunda uyuması, onların spesifik bir davranışını gösterir.”
 • Yukarıda verildiği gibi taşıdığı anlam ile beraber spesifik sözcüğünü bu şekilde kullanmak mümkün.
 • Spesifik Kelimesi Nerelerde Kullanılır?

Özellikle herhangi bir konuyu, durumu ya da olayı etkin biçimde anlatabilmek adına spesifik kelimesi değerlendirilir. Daha çok bir durumu veya olayı vurgulamak amaçlı önemli bir yere sahiptir. Bu yönüyle birçok farklı yerde tek başına ya da cümle içerisinde kullanılmaktadır.

Ofansif ne anlama gelir?

Ofansif Ne Demek? Tdk’ya Göre Ofansif Kelimesinin Anlamı Nedir? Ofansif kelime anlamı itibariyle Türk Dil Kurumu’na göre, ‘atağa dayalı’ şeklinde ifadeye sahiptir. Aynı zamanda saldırı ya da karşı atak gibi değişik ifadeler üzerinden de değerlendirmek mümkün.

 1. Ofansif Nedir? Türk Dil Kurumu ofansif kelimesi için ‘atağa dayalı’ kelime grubunu öne çıkarır.
 2. Bu durum pek çok farklı konu üzerinden ele alınabilmektedir.
 3. Hem savaşlar hem de üzerinden sıkça kullanılan bir terim olarak dikkat çekiyor.
 4. Özellikle günümüzde futbol için ofansif çok önemli bir kelimedir.
 5. Bu doğrultuda ileride oynayan oyuncular şeklinde tabir edilebilir.

Aynı zamanda ‘ofansif futbol’ tabiri ile beraber bir taktik olarak da değerlendirilir. ‘’Bu takım mutlaka ofansif bir futbol oynamalıdır.” TDK’ya Göre Ofansif Kelimesinin Anlamı Nedir? TDK’ya göre ofansif kelimesi atak veya atağa dayalı şeklinde karşılık buluyor.

 • İngilizce üzerinden Türkçeye yerleşmiş olan bu kelime hücum ya da saldırı gibi kelimeler ile de ifade edilmektedir.
 • Özellikle günümüzde futbol üzerinden daha iyi anlatılabilir.
 • Bir takımın karşı takıma karşı üstünlük kurarak onun kalesine daha fazla gittiği bir futbol anlayışı olarak ele alınabilir.
 • İleriye doğru ya da ileriye dönük gibi değişik anlamlar kapsamında ofansif kelimesi kullanılabilir.

Gündelik yaşam içerisinde yaygın kullanılan bir sözcüktür. : Ofansif Ne Demek? Tdk’ya Göre Ofansif Kelimesinin Anlamı Nedir?

Spesifik ornek nedir?

”Bu çok spesifik bir konu.” Yukarıdaki örnek cümle ele alındığı zaman, cümle içerisinde yer alan konunun çok özel olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda belli bir durumu anlatan bir konu olduğu ifade edilir. ”Konu ile ilgili spesifik bir örnek vererek bizi aydınlattı.”

Spesifik eş anlamı nedir?

Yabancı dillerden Türkçe’ye yerleşen ve karışık dilli cümlelerde sıkça kullandığımız kelimelerden biri de spesifik sözcüğüdür. Bu kelime, spesifik ne demek, spesifik nasıl kullanılır, eş anlamlısı nedir gibi sorularla araştırılıyor. Ayrıca spesifik kelime anlamı nedir, spesifik özellik nedir gibi aramalar da ilgiyle inceleniyor.

Spesifik kelimesi esasında çeşitli bilim dallarına ait mesleki terminolojide yer edinen bir ifadedir. Ancak anlamı bir miktar değişime uğrayarak günlük konuşma diline inmiş, pek çok farklı bağlamda kendine yer bulmuştur. Bu sebeple, bu kelimeyi ilk kez duyanlar spesifik ne demek, spesifik kelime anlamı nedir, spesifik özellik nedir gibi soruların yanıtını araştırıyor.

Spesifik eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımıyla da inceleniyor. İşte bu kelimenin detayları ve cümle içinde kullanımı. SPESİFİK NEDİR? Fransızca kökenli olan bu kelime specifique kelimesinden gelmektedir ve özgül, bir türe özgü, bir türü tanımlayan ayırt edici özellik manalarına gelir.

Tıpta, biyolojide ve kimyada terim olarak sıkça rastlanan bu kelime, kendine has ve karakteristik özellikleri ifade etmektedir. SPESİFİK ÖZELLİK NEDİR? Spesifik kelimesinin tek başına karşıladığı anlamı ifade etmek için “spesifik özellik” kalıbı da kullanılır. Ancak bu ifade anlamda değişime yol açmaz.

Bu ifade yine bahsi geçen durumun, türün ya da şeyin kendine has ve karakteristik özelliklerini ifade eder. SPESİFİK NASIL KULLANILIR? Komik duruma düşmemek adına kelimenin doğru kullanımına dikkat edilmesi gerekir. Günlük dile yerleşen ve daha çok “karışık, karmaşık” manalarına gelecek şekilde yanlış kullanılan bu sözcük, bazı kesimler tarafından yalnızca yabancı kökenli kelime olması sebebiyle tercih edilmektedir.

 • Bu durum, kelimenin manasını gözetmeksizin yerli yersiz kullanımına yol açar.
 • SPESİFİK EŞ ANLAMLISI Spesifik eş anlamlısı “özellikli” kelimesi olarak gösteriliyor.
 • Ayrıca şahsına münhasır, kendine özgü, özgül, türüne has, gibi ifadeler de bu kelimenin yerine kullanılabilir.
 • SPESİFİK CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI Durum gerçekten spesifik bir hal aldı.

Bu sorunu çözüme kavuşturmak için spesifik bir yol izlenmelidir. Tedaviye başlamak için bazı spesifik testlerden geçmeniz gerekiyor. Mevcut hastalık için spesifik aşılar üretilmeye başlanmıştır. Spesifik teknolojik sistemler üzerine çalışan şirket, ilerleyen zamanlarda epey konuşulacağa benziyor.

Spesifik özellik ne demek?

Yabancı dillerden Türkçe’ye yerleşen ve karışık dilli cümlelerde sıkça kullandığımız kelimelerden biri de spesifik sözcüğüdür. Bu kelime, spesifik ne demek, spesifik nasıl kullanılır, eş anlamlısı nedir gibi sorularla araştırılıyor. Ayrıca spesifik kelime anlamı nedir, spesifik özellik nedir gibi aramalar da ilgiyle inceleniyor.

 1. Spesifik kelimesi esasında çeşitli bilim dallarına ait mesleki terminolojide yer edinen bir ifadedir.
 2. Ancak anlamı bir miktar değişime uğrayarak günlük konuşma diline inmiş, pek çok farklı bağlamda kendine yer bulmuştur.
 3. Bu sebeple, bu kelimeyi ilk kez duyanlar spesifik ne demek, spesifik kelime anlamı nedir, spesifik özellik nedir gibi soruların yanıtını araştırıyor.

Spesifik eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımıyla da inceleniyor. İşte bu kelimenin detayları ve cümle içinde kullanımı. SPESİFİK NEDİR? Fransızca kökenli olan bu kelime specifique kelimesinden gelmektedir ve özgül, bir türe özgü, bir türü tanımlayan ayırt edici özellik manalarına gelir.

Tıpta, biyolojide ve kimyada terim olarak sıkça rastlanan bu kelime, kendine has ve karakteristik özellikleri ifade etmektedir. SPESİFİK ÖZELLİK NEDİR? Spesifik kelimesinin tek başına karşıladığı anlamı ifade etmek için “spesifik özellik” kalıbı da kullanılır. Ancak bu ifade anlamda değişime yol açmaz.

Bu ifade yine bahsi geçen durumun, türün ya da şeyin kendine has ve karakteristik özelliklerini ifade eder. SPESİFİK NASIL KULLANILIR? Komik duruma düşmemek adına kelimenin doğru kullanımına dikkat edilmesi gerekir. Günlük dile yerleşen ve daha çok “karışık, karmaşık” manalarına gelecek şekilde yanlış kullanılan bu sözcük, bazı kesimler tarafından yalnızca yabancı kökenli kelime olması sebebiyle tercih edilmektedir.

 1. Bu durum, kelimenin manasını gözetmeksizin yerli yersiz kullanımına yol açar.
 2. SPESİFİK EŞ ANLAMLISI Spesifik eş anlamlısı “özellikli” kelimesi olarak gösteriliyor.
 3. Ayrıca şahsına münhasır, kendine özgü, özgül, türüne has, gibi ifadeler de bu kelimenin yerine kullanılabilir.
 4. SPESİFİK CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI Durum gerçekten spesifik bir hal aldı.

Bu sorunu çözüme kavuşturmak için spesifik bir yol izlenmelidir. Tedaviye başlamak için bazı spesifik testlerden geçmeniz gerekiyor. Mevcut hastalık için spesifik aşılar üretilmeye başlanmıştır. Spesifik teknolojik sistemler üzerine çalışan şirket, ilerleyen zamanlarda epey konuşulacağa benziyor.

Spesifik oldu ne demek?

Spesifik Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Spesifik Cümle İçinde Kullanımı Spesifik Ne Demek Özellikle cümleyi daha süslü hale getirebilmek için, taşıdığı anlam ile yaygın biçimde değerlendirilir. Aynı zamanda anlamı üzerinden durumu çok daha kolay ve kısa biçimde ifade etme imkanı tanımaktadır. Spesifik Ne Demek? Türkçede en çok merak edilen sözcüklerden biri olarak spesifik kelimesi gelmektedir.

 • – Yalnızca bir türe özgü olan
 • – Özgül
 • – Özellikli
 • Bu şekilde yukarıda verilen anlamları ile beraber tek başına veya cümle içerisinde değerlendirmek mümkün.
 • Spesifik TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman spesifik sözcüğü, ‘sadece bir türe özgü olan ya da özellikli’ şeklinde ifade edilir. Yani herhangi bir konu üzerinde direkt o durumu anlatan bir yapıdır. Diğer bir ifade ile genel anlamdan özel anlama doğru bir yapısı bulunan sözcüktür.

 1. Spesifik Cümle İçinde Kullanımı,
 2. Spesifik kelimesini daha iyi bir şekilde anlayabilmek için cümle içerisinde kullanmak yeterlidir.
 3. ‘’Bu çok spesifik bir konu.”

Yukarıdaki örnek cümle ele alındığı zaman, cümle içerisinde yer alan konunun çok özel olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda belli bir durumu anlatan bir konu olduğu ifade edilir.

 • ‘’Konu ile ilgili spesifik bir örnek vererek bizi aydınlattı.”
 • ‘’Olayı çözebilmek için spesifik bir yöntem kullandı.”
 • ‘’Yaz aylarında hayvanların büyük bir çoğunluğunda uyuması, onların spesifik bir davranışını gösterir.”
 • Yukarıda verildiği gibi taşıdığı anlam ile beraber spesifik sözcüğünü bu şekilde kullanmak mümkün.
 • Spesifik Kelimesi Nerelerde Kullanılır?

Özellikle herhangi bir konuyu, durumu ya da olayı etkin biçimde anlatabilmek adına spesifik kelimesi değerlendirilir. Daha çok bir durumu veya olayı vurgulamak amaçlı önemli bir yere sahiptir. Bu yönüyle birçok farklı yerde tek başına ya da cümle içerisinde kullanılmaktadır.