Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Tediye Ne Demek?

Tediye parası kimlere verilir?

İLAVE TEDİYE KİMLERE VERİLİR? – İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor.

İşçi tediye ne demek?

İLAVE TEDİYE NEDİR? Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

Tediye nin anlamı nedir?

Tediye nedir? – Tediye kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup “para ya da benzeri bir şeyi verme ya da ödeme” anlamına gelmektedir. Tediye, genel ve katma bütçesine sahip olan kamu kurumları, sermayelerinin yüzde ellisinden fazlası devlete ait olan kurumlar, şirketler ya da belediyelerde görev yapmakta olan, çalışan işçi sınıfına giren, çalışan personele ya da herhangi bir ücret sistemi göz ardı edilerek her yıl adına bir aylığa denk bir biçimde devlet tarafından verilen ikramiye ödeneğine denmektedir.

Tediye ödemeleri günümüzde de internet tarayıcılarında en çok aratılan konular arasında zirveyi koruyor. Tediye ödemeleri hakkında merak edilen bir diğer konu ise tediye ödemelerinin ne kadar tutacağı. Yayımlanan kararlar neticesinde, tediye ödemeleri en düşük 2 bin 168 lira olarak kararlaştırılmıştır.

Ancak bu durumda ikramiye ödemeleri esnasında, işçilerin almış oldukları maaş miktarları, tediye ödeneği miktarında da belirleyici bir etken olarak yer alıyor. En yüksek tediye 8 bin 233 lira olarak veriliyor. Tediye ödemeleri esnasında herhangi bir fazla mesai, çocuk zamları ya da primleri, evlilik durumu, hafta ve bunun yanında da genel tatil ücretleri ve benzeri etken rol almıyor.

Işçiler kaç tediye alır?

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran’da, ikinci yarısı ise 18 Aralık’ta yapılacak. Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor.

Tediye kaç TL?

Tediye nedir? – Tediye kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup “para ya da benzeri bir şeyi verme ya da ödeme” anlamına gelmektedir. Tediye, genel ve katma bütçesine sahip olan kamu kurumları, sermayelerinin yüzde ellisinden fazlası devlete ait olan kurumlar, şirketler ya da belediyelerde görev yapmakta olan, çalışan işçi sınıfına giren, çalışan personele ya da herhangi bir ücret sistemi göz ardı edilerek her yıl adına bir aylığa denk bir biçimde devlet tarafından verilen ikramiye ödeneğine denmektedir.

 • Tediye ödemeleri günümüzde de internet tarayıcılarında en çok aratılan konular arasında zirveyi koruyor.
 • Tediye ödemeleri hakkında merak edilen bir diğer konu ise tediye ödemelerinin ne kadar tutacağı.
 • Yayımlanan kararlar neticesinde, tediye ödemeleri en düşük 2 bin 168 lira olarak kararlaştırılmıştır.

Ancak bu durumda ikramiye ödemeleri esnasında, işçilerin almış oldukları maaş miktarları, tediye ödeneği miktarında da belirleyici bir etken olarak yer alıyor. En yüksek tediye 8 bin 233 lira olarak veriliyor. Tediye ödemeleri esnasında herhangi bir fazla mesai, çocuk zamları ya da primleri, evlilik durumu, hafta ve bunun yanında da genel tatil ücretleri ve benzeri etken rol almıyor.

Tediye kaç ayda bir veriliyor?

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran’da, ikinci yarısı ise 18 Aralık’ta yapılacak. Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor.

13 günlük tediye ne kadar?

Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 2023 tediye kimlere verilir ilave ödeme ne kadar, kaç TL? | Özgün Haberler Maaşa göre kim ne kadar ilave tediye alacak? Kamuda çalışan işçi statüsündeki kişilere devlet her yıl ilave tediye (ikramiye) ödemesi yapıyor. Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşte, kamu işçilerine ödenecek ilave tediyeler hakkında son bilgiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran’da ödendi. İkinci yarısı tediye ödemeleri ise 18 Aralık’ta yapılacak.

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçie bu yıl ek ödemenin birinci yarı 23 Haziran’da, ikinci yarı ise 18 Aralık’ta yapılacak. Kamu harcamalarına yılda 52 günlük ücrete ek ödeme yapılıyor. Kamu bileşeninde taşeron kadroya kullanılmış de ilave tediye ödemesinden yararlanıyor.

 1. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi brüt 4 bin 336, net 3 bin 100 lira olacak.
 2. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme 3 bin 100 lira olacak.
 3. Maaşı brüt 15 bin olan işçiye ise bu ay 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira verilecek.
 4. Amu işçileri 52 gün üzerinden bu yıl en az brüt 17 bin 347, net 12 bin 401 lira ikramiye alabilecek.

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor.

# Tediye ödemeleri # ilave tediye ödeme tarihleri # kamu işçisi ikramiye

: Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 2023 tediye kimlere verilir ilave ödeme ne kadar, kaç TL? | Özgün Haberler

Tediye ve ikramiye aynı mı?

Tediyenin sözcük anlamı ‘ödeme’dir. Bu sözcük, ikramiye yerine de kullanılmaktadır.

Tediye ikramiye midir?

İLAVE TEDİYE KİMLERE VERİLİR? – İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor.

Maaşta tediye ne demek?

İLAVE TEDİYE NEDİR? Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

Tediye kaç gün üzerinden ödenir?

T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi

Esas No. Karar No. Tarihi: 2017/16647 2019/22059 02/12/2019 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/32

table>

İLAVE TEDİYE İLAVE TEDİYE ÖDEMESİNİN HAK EDİLEBİLMESİ İÇİN İŞ YASASININ KAPSAMINDA OLUP OLMAMANIN ÖNEMİNİN OLMADIĞI KAMU KURULUŞLARINDA İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE TUTARININ YILDA 112 YEVMİYEYİ GEÇEMEYECEĞİ İLAVE TEDİYE ÖDEMESİNDEN 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCESİ İÇİN SGK PRİMİ KESİLMEYECEĞİ İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN İLAVE TEDİYE ALACAĞININ KISTELYEVM UYGULANARAK HESAPLANACAĞI HESABINDA

ÖZETİ İş Kanunu kapsamına girsin girmesin, yukarda belirtilen devlet ve ona bağlı kurumlarda İş Kanunu’nun 1. maddesindeki tanıma göre işçi sayılan herkes bu alacaktan yararlanacaktır. Kanun, 4857 ve mülga 1475 sayılı İş Kanunu’ndan önceki İş Kanunu’na atıfta bulunmuştur.4857 sayılı İş Kanunu işçi tanımına 2. madde de yer vermiştir. Buna göre “bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi” denir. O halde bir iş sözleşmesine dayanarak, yukarda belirtilen kurumlarda çalışan her işçiye ilave tediye ödemesinin yapılması gerekir. İlave tediye alacağından sigorta primleri kesilmez. Ancak 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı yasanın 80/c ve 105. maddeleri uyarınca ücretin eki niteliğindeki bu ödeme, 01.10.2008 tarihinden itibaren sigorta prim kesintisine tabidir. İlave tediye alacağı, ödeme tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup olmadığına bakılmaksızın hak edilen yıl içinde o yerde veya aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan hizmetlerinin toplamı oranında ve son çalıştığı yerde ödenir. İşçi tam yıl çalışmamış ise, ilave tediye o yıl için kıstelyevm esasına göre hesaplanıp ödenecektir. İşçinin ilave tediye alacağına, esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş sözleşmesinin devamı müddetine rastlayan yasal ve idari izinler, hastalık izinleri, hafta tatili ile ulusal, bayram ve genel tatil günleri, çalışılmış gibi hesaba katılır Davalı işyeri 6772 sayılı Yasa kapsamında kaldığından, davacıya yılda dört tam maaş tutarında ikramiye verilmesi mümkün değildir. Davacıya 6772 sayılı Kanun gereği elliiki günlük ve toplu iş sözleşmesi gereği de en fazla iki maaş tutarında yevmiye verilebileceğinden toplamda yılda yüzoniki günlük ikramiye ödenmesi gerekir
See also:  Qual A Aranha Mais Venenosa Do Mundo?

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan, Büyükşehir Belediyesi, Genel Müdürlüğü vekili ile, Genel Hiz. Oto. Özel Eğit. İtf. ve Sağ. Hiz. Tic.A.Ş. vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı.

 • Dava dosyası için Tetkik Hakimi,
 • Tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, müvekkilinin kadrosunun,A.Ş.’de görülmesine rağmen gerçekte,
 • Genel Müdürlüğünün ulaşım araçlarında hat şoförü olarak çalıştığını, davalılar arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğunu ileri sürerek, müvekkilinin işe başladığı tarihten itibaren,

Genel Müdürlüğünün işçisi sayılmasına ve buna bağlı olarak 6772 sayılı yasa uyarınca ödenmesi gerekmesine rağmen ödenmeyen ilave tediye ücret alacağının hüküm altına alınmasını talep etmiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalılar, Genel Müdürlüğü ve,

 • Genel Hizmet Otopark Özel Eğitim İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.
 • Vekilleri, davacının muvazaa iddiası ve taleplerinin yerinde olmadığını savunarak davanın reddini talep etmişlerdir.
 • Davalı,
 • Vekili, husumet itirazında bulunarak davanın reddini talep etmiştir.
 • Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı,

yönünden davanın husumet yokluğu sebebi ile reddine, diğer davalılar arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğu ve davacının en baştan itibaren davalı, Genel Müdürlüğü işçisi olduğunun tespitine, bu kabule göre ilave tediye alacağının hüküm altına alınmasına karar verilmiştir.

 • Temyiz: Kararı davalılardan,
 • Genel Müdürlüğü ve,
 • Genel Hizmet Otopark Özel Eğitim İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.
 • Vekilleri temyiz etmiştir.
 • Gerekçe: 1.Dosya içeriğine göre, davacı işçi ile davalılar arasında ilave tediye alacağı hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
 • İlave tediye alacağının kapsamı, yararlanacaklar, yararlanma şartları, miktarı ve ödeme zamanı 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması hakkındaki kanun ile düzenlenmiştir.

Kanun 1. maddesinde devlet ve ona bağlı kurumların hangileri olduğu, ayrıca yararlanacak kişiler açıkça belirtilmiştir. Buna göre; A)-İşveren kapsamı yönünden devlete ve ona bağlı olmak üzere, Genel, Katma ve Özel bütçeli daireler, Sermayesi değişen kurumlar, Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve bunlara bağlı kuruluşlar, Belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlar, 3460 ve 3659 sayılı kanun kapsamına giren, sermayesinin tamamı devlete ait olan veya bu sermeye ile kurulan iktisadi devlet kuruluşları, Yukarıda belirtilenlerden olmayan diğer kurum, banka ve ortaklıklar olarak yasada açıkça belirtilmiştir.3460 sayılı yasa bugün itibari ile yürürlükte olan bir yasa değildir.3659 sayılı yasa ise, banka ve devlet kurumlarında çalışan memurların aylıkları ile ilgili düzenleme getirmiş ve halen yürürlüktedir.

 • Bu yasanın 1.
 • Maddesinde, kapsama giren kurumlar daha ayrıntılı açıklanmıştır.
 • Bu kapsamda yukarıda belirtilen kurumlarca, sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurulan kuruluşlar ve bunların aynı nispette iştirakleriyle vücut bulan kurumlar, ticaret ve sanayi odaları ve borsalar veya satın alınıp belediyelere bağlanan müesseseler de kanun kapsamına alınmıştır.

Keza 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ekli cetvellerde sayılmıştır. Bu cetvellerde Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu idareleri, Özel Bütçeli İdareler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ve Sosyal Güvenlik Kurumlarında çalışanların kanun kapsamında olduğunun kabulü gerekir.

Sonuç itibari ile kapsam bakımından, devlet tarafından yasa ve yasanın verdiği yetki ile idari işlemle kurulan ve kamusal yetki ve ayrıcalıklardan yararlanan kamu tüzel kişilikleri ve bunlara bağlı kuruşlarda iş sözleşmesi ile çalışanlara uygulanacağı görülmektedir. B)- İşçi yönünden kapsama gelince: İş Kanunu kapsamına girsin girmesin, yukarda belirtilen devlet ve ona bağlı kurumlarda İş Kanunu’nun 1.

maddesindeki tanıma göre işçi sayılan herkes bu alacaktan yararlanacaktır. Kanun, 4857 ve mülga 1475 sayılı İş Kanunu’ndan önceki İş Kanunu’na atıfta bulunmuştur.4857 sayılı İş Kanunu işçi tanımına 2. madde de yer vermiştir. Buna göre “bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi” denir.

O halde bir iş sözleşmesine dayanarak, yukarda belirtilen kurumlarda çalışan her işçiye ilave tediye ödemesinin yapılması gerekir. C)- Ödenecek ücret yönünde kapsam: Maddenin son cümlesinde yukarıda belirtilen işyerlerinde çalışan işçilere ücret sistemleri ne olursa olsun her yıl için birer aylık ücret tutarında ilave tediye ücreti ödeneceği belirtilmiştir.

Devlet ve ona bağlı maden işletmelerinin yeraltında çalışan işçilere, ayrıca bir aylık ödeme dışında birer aylık daha ödemenin yapılacağı Kanun’un 2. maddesinde açıklanmıştır. Kanun’un 3. maddesinde, işçilere her yıl için birer aylık (yeraltında çalışan işçilere her yıl için ikişer aylık) ilave tediye dışında, birer aylık ücret istihkaklarını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararı ile aynı oranda bir ilave tediye ödemesi yapılabileceği belirtilmiştir.

 • Eza Kanunun Ek 1.
 • Maddesi ile ilave tediyelerin Toplu İş Sözleşmesi ile kararlaştırılması halinde buna sınır getirilmiş ve “Bu Kanun uyarınca işçilere yapılan ilave tediyelerden ayrı olarak, her yıl için her biri bir aylık istihkakları tutarını (hafta ve genel tatil ücretleri dahil) geçmemek şartıyla toplu iş sözleşmeleri ile en çok iki ikramiye daha verilebilir” düzenlemesine yer verilmiştir.

Toplu iş sözleşmesi ile yukarıda belirtilen kurumlarda çalışan işçilere en çok iki ay daha ilave tediye ödeneceğinin kararlaştırılabileceği, bu miktar üzerinde ödeme yapılacağı şeklindeki düzenlemenin yasal sınırı aşan miktarda geçersiz olacağını kabul etmek gerekir.

Anun, kapsam içinde olmayan ancak toplu iş sözleşmesi uygulanacak işyerleri içinde ek 2. madde ile bir sınırlama getirmiş ve kapsamda kalmayan işyerlerinde Toplu İş Sözleşmeleri ile en çok 4 aylık, yeraltındaki işyerlerin de ise en çok 5 aylık ilave tediye oranında ücret ödeneceği kuralına yer vermiştir.

Ancak bu tür işyerlerinde Toplu İş Sözleşmesi ile kararlaştırılan bu tür ödemeleri ilave tediye olarak değil, akdi ikramiye olarak kabul etmek yerinde olacaktır. Kanun’un 4. maddesine göre, ilave tediye alacağının ödeme zamanını, Bakanlar Kurulu belirler.

Bakanlar Kurulunun kararı ile ilave tediye alacağı muaccel hale gelir. Ödeme zamanı belli taraflarca kararlaştırılmadığından, Borçlar Kanunu 101. maddesi uyarınca, temerrüt için alacaklının ihtarına gerek vardır. İlave tediye alacağı yasadan kaynaklandığından, talep halinde temerrüt tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesi gerekir.

Aynı madde de ilave tediye alacağının nasıl hesaplanacağı ve kesinti yapılıp yapılmayacağı belirtilmiştir. Buna göre aylık olarak bu alacağın hesaplanmasında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete dahil olan ödemeler dikkate alınmaz.

Bu düzenleme nedeni ile ilave tediye alacağının bir ay için 26 gün üzerinden hesaplanması gerekir. İlave tediye alacağından sigorta primleri kesilmez. Ancak 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı yasanın 80/c ve 105. maddeleri uyarınca ücretin eki niteliğindeki bu ödeme, 01.10.2008 tarihinden itibaren sigorta prim kesintisine tabidir.

İlave tediye alacağı, ödeme tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup olmadığına bakılmaksızın hak edilen yıl içinde o yerde veya aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan hizmetlerinin toplamı oranında ve son çalıştığı yerde ödenir.

 1. İşçi tam yıl çalışmamış ise, ilave tediye o yıl için kıstelyevm esasına göre hesaplanıp ödenecektir.
 2. İşçinin ilave tediye alacağına, esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş sözleşmesinin devamı müddetine rastlayan yasal ve idari izinler, hastalık izinleri, hafta tatili ile ulusal, bayram ve genel tatil günleri, çalışılmış gibi hesaba katılır.

Somut olayda, emsal nitelikte kararlarla davalı, Genel Müdürlüğü ile alt işveren,A.Ş. arasındaki şoför alımına ilişkin sözleşmenin muvazaalı olduğu tespit edilip, Yargıtay incelemesinden de geçerek kesinleşmiştir. Bu doğrultuda davalı işyeri 6772 sayılı Kanun kapsamında kaldığından davacının 6772 sayılı Kanun gereği ilave tediyeye hak kazandığı konusunda tereddüt yoktur.6772 sayılı Kanun Ek 1.

Maddesine göre “Bu Kanun uyarınca işçilere yapılan ilave tediyelerden ayrı olarak, her yıl için her biri bir aylık istihkakları tutarını (hafta ve genel tatil ücretleri dahil) geçmemek şartıyla toplu iş sözleşmeleri ile en çok iki ikramiye daha verilebilir.” Ek Madde 2’ye göre ise “6772 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan işyerlerinde çalışan işçilere toplu iş sözleşmeleri ile en çok dört, münhasıran yer altında çalışan işçilere en çok beş ikramiye ödenebilir.” hükmü getirilmiştir.

Davalı işyeri 6772 sayılı Yasa kapsamında kaldığından, davacıya yılda dört tam maaş tutarında ikramiye verilmesi mümkün değildir. Davacıya 6772 sayılı Kanun gereği elliiki günlük ve toplu iş sözleşmesi gereği de en fazla iki maaş tutarında yevmiye verilebileceğinden toplamda yılda yüzoniki günlük ikramiye ödenmesi gerekir.

 • Davalı,A.Ş.
 • Işyerinde işçilere yılda yüzoniki günlük ücret tutarında ikramiye verildiğini iddia etmiştir.
 • Yürürlükte bulunan,
 • Genel İş Sendikası ile,A.Ş.
 • Arasındaki Toplu İş Sözleşmesi 40.
 • Maddesinde Mart, Haziran Eylül aylarında otuzar günlük ve Aralık ayında yirmiiki gün ikramiye ödemesinin ilgili ayın ücretlerine ilave edilerek ödeneceği düzenlemesi mevcuttur.
See also:  Toki Kura Ekimi Ne Zaman?

Bu durumda, hesaplamaya esas dönem yönünden varsa eksik kayıtların getirtilerek bordrolardaki tahakkuklar incelenmeli ve yılda yüzoniki gün yevmiye tutarında ikramiye ödendiğinin anlaşılması halinde davacının ilave tediyeye hak kazanmadığı kabul edilerek ilave tediye talebinin reddine karar verilmelidir.

 1. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.2.
 2. Muvazaalı bir hukuki muamele ile üçüncü kişinin zarara uğratılması ona karşı bir haksız eylem niteliğindedir.
 3. Üçüncü kişiler muvazaa nedeniyle hakları halele uğratıldığı takdirde haksız fiil sorumluluğuna dayanarak muvazaalı hukuki işlemi yapan taraftan zararının tazminini isteyebilir.

Haksız fiil işleyen kimse uygun illiyet bağı çevresine giren bütün zararlardan sorumludur. Ayrıca muvazaa sebebiyle akdin hükümsüzlüğünün ileri sürülmesinin hakkın kötüye kullanılması sayılan hallerde muvazaa ileri sürülemez. Somut olayda iyiniyetli olan davacı işçiye karşı taraf olmadığı muvazaanın ileri sürülemeyeceği, akdin hükümsüzlüğünün davacıya karşı ileri sürülmesinin Türk medeni Kanunu’nun 2.

maddesindeki iyiniyet kurallarına aykırı olması ve hiç kimsenin kendi hilesinden yararlanamayacağı ilkesi gereğince, ilave tediye alacağından muvazaalı işlemi yapan, Genel Hizmet Otopark Özel Eğitim İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin diğer davalı ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu kabul edilmelidir (HGK.’nun 03.12.2008 T.2008/9-704 E, 2008/730 K.

sayılı kararı). Kabul şekline göre, dava konusu ilave tediye alacağından davalı, Genel Müdürlüğünün tek başına sorumlu tutulması da isabetli olmamıştır. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, bozma sebeplerine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 02.12.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Tediye memura verilir mi?

İLAVE TEDİYE KİMLERE VERİLİR? – İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor.

Kamu işçisi tediye kaç TL?

Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 2023 tediye kimlere verilir ilave ödeme ne kadar, kaç TL? | Özgün Haberler Maaşa göre kim ne kadar ilave tediye alacak? Kamuda çalışan işçi statüsündeki kişilere devlet her yıl ilave tediye (ikramiye) ödemesi yapıyor. Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı.

 1. İşte, kamu işçilerine ödenecek ilave tediyeler hakkında son bilgiler.
 2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran’da ödendi.
 3. İkinci yarısı tediye ödemeleri ise 18 Aralık’ta yapılacak.

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçie bu yıl ek ödemenin birinci yarı 23 Haziran’da, ikinci yarı ise 18 Aralık’ta yapılacak. Kamu harcamalarına yılda 52 günlük ücrete ek ödeme yapılıyor. Kamu bileşeninde taşeron kadroya kullanılmış de ilave tediye ödemesinden yararlanıyor.

Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi brüt 4 bin 336, net 3 bin 100 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme 3 bin 100 lira olacak. Maaşı brüt 15 bin olan işçiye ise bu ay 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira verilecek. Kamu işçileri 52 gün üzerinden bu yıl en az brüt 17 bin 347, net 12 bin 401 lira ikramiye alabilecek.

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor.

# Tediye ödemeleri # ilave tediye ödeme tarihleri # kamu işçisi ikramiye

: Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 2023 tediye kimlere verilir ilave ödeme ne kadar, kaç TL? | Özgün Haberler

Istifa eden işçi tediye alabilir mi?

(YHGK, T.16.01.1980, E.1176, K.91) Buna göre işçi işi terk etmişse, yani istifa yoluyla işten ayrılmışsa bu durumda çalışma süresine göre fazla ödenen ilave tediye geri alınacaktır.

2023 tediye ödemeleri ne zaman?

Kamuda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ek ödemenin ilk yarısı 23 Haziran’da, ikinci yarısı ise 18 Aralık’ta ödenecek. – Tediye Ne Demek Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran’da, ikinci yarısı ise 18 Aralık’ta yapılacak.

2023 işçi ikramiyeleri ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, kamuda çalışan işçilere 2023 yılı ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün, ikinci yarısı ise 18 Aralık ‘ta yapılacak.

Devlet işçisi ne kadar maaş alıyor 2023?

İmzalanan toplu sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı Ocak 2023 itibarı ile çıplak olarak 22 bin TL olmuştur.

Yılda 4 maaş ikramiye ne demek?

Toplu iş sözleşmesi kapsamında 700 bin kamu işçisinin ücretleriyle beraber sosyal hakları da iyileşiyor. Aileleriyle birlikte 3 milyonun yüzü gülerken, maaşın dışında doğum, ölüm, evlenme yardımı, tazminat, yemek gibi ödemeler de artacak. Yüzde 45 zamla birlikte aylık brüt ücret 21 bin 750 lira, günlük brüt ücret 725 lira, aylık sosyal yardım 1.595 lira oldu.

YARDIMLAR DA ARTTI İl özel idareleri, karayolları, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, hastaneler başta olmak üzere kamu işçilerinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü önceki gün imzalandı. Protokolle kamu işçilerinin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan hakları belirlendi.

Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncellenerek ücret zammı oranında artırılırken, ek ödeme, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıldı. EN DÜŞÜK NET ÜCRET 18.500 TL 2023-2024 yılları için geçerli olacak toplu iş sözleşmesi çerçevesi ile refah payı dâhil ücretlerde yüzde 45 zam yapılırken en düşük kamu işçisinin ücreti 15 bin lira oldu. Yaklaşık 360 bin işçiyi kapsayan en düşük ücrete ise yaklaşık yüzde 107 zam yapıldı.

Brüt ücret 21 bin 750 liraya çıkarken en düşük net ücret de 18 bin 500 lira ile 20 bin 500 lira arasında değişecek. Birinci altı ay için refah payı dâhil yüzde 45 zam yapılacak. İkinci 6 ay için yüzde 15 zam+enflasyon farkı, 3 ve 4. aylar için yüzde 10+enflasyon farkı olacak. DENGE ÖDENEĞİ 3.625 LİRA Kamuda çalışan işçilere denge ödeneği olarak 3.625 lira ödeme yapılacak, gece zammı da yüzde 8 uygulanacak.

Böylece gece çalışanlar ücretlerini yüzde 8 zamlı alacak. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70 artışa gidildi. Yılda iki deva çıplak yevmiye (bordro üzerindeki asıl ücret) ödenecek. Yüzdelik prim almayan işyerlerinde yüzde 4, yüzde 5, yüzde 6 risk primi uygulanacak.

 1. Bu primlerin aşağısı bu yüzdelere tamamlanacak.
 2. Diğer sosyal yardımlara yüzde 45 zam eklenecek.
 3. İşçiler de memurlar gibi toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek.
 4. Doğum, ölüm, evlenme ve yol yardımları, giyim yardımı, prim, tazminat, yemek gibi ödemeler de artacak.
 5. Sözleşmesi 1 Ocak 2023’te başlayan 4 aylık farkını alacak.
See also:  Regaip Kandili Ne Zaman 2023?

İşe başlama tarihine göre farklar hesaba yatacak. TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ Sendika üyesi olup aylık ya da ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlileri için yapılmakta olan toplu sözleşme ikramiyesi yılda 4 defa üç ayda bir veriliyor. Ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında ödeme yapılıyor. Toplu sözleşme ikramiyesinin verilmesindeki amaç sendika üyesi olan kamu görevlilerinden kesilen toplu sözleşme ikramiyelerinin işveren tarafından kesilmesi olup bu yıl için ödenen tutar 400 liraya çıktı.

 • Taşerondan kadroya geçen işçiler de toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek.
 • MEMURU DA ETKİLEYECEK Kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirleme açısından önemli olacak.

Ağustos ayında memurlar ve memur emeklilerinin önümüzdeki 2 yıl (2024-2025) boyunca alacakları 8 ayrı zam oranı ile mali ve sosyal haklardaki iyileştirmeler karara bağlanacak. EN DÜŞÜK ÜCRETE % 107 ZAM Yüzde 45 zamla birlikte aylık brüt ücret 21 bin 750 lira oldu. Aylık sosyal yardım 1.595 liraya çıktı. En düşük kamu işçisinin ücreti 15 bin lira oldu. Yaklaşık 360 bin işçiyi kapsayan en düşük ücrete yüzde 107 zam yapıldı. En düşük net ücret de 18 bin 500 lira ile 20 bin 500 lira arasında değişecek. Birinci altı ay için refah payı dâhil yüzde 45 zam yapılacak. İkinci 6 ay için yüzde 15 zam+enflasyon farkı olacak. Denge ödeneği olarak 3.625 lira ödeme yapılacak, gece zammı da yüzde 8 uygulanacak. Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70 artışa gidildi. Yılda iki deva çıplak yevmiye (bordro üzerindeki asıl ücret) ödenecek. İşçiler de memurlar gibi toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek. Sözleşmesi 1 Ocak 2023’te başlayan 4 aylık farkını alacak. ATALAY: FARKLAR DA YATACAK Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Sendikalar tarihinde ilk defa ne talep ettiysek aldık” derken işçilerin sosyal haklarında da 2-2.5 puan iyileşme sağlandığını söyledi.

Bir işçi yılda kaç ikramiye alır?

Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor.

Tediye geç ödenirse ne olur?

İlave Tediye Geç Ödenebilir mi? Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı kararı ile kamu işçilerine ilave tediye 17 Ağustos’ta ödenecek. Bu sebeple 13 günlük ilave tediye taksiti için kamu kurum ve kuruluşlarında bir yoğunluk söz konusu. Kurumların konu ile ilgili tereddütlerinin başında ilave tediye taksitini yetiştirememek gelmekte.

İlave tediye ödemesinin kapsamı, yararlanacaklar, yararlanma şartları, miktarı ve ödeme zamanı 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun ile düzenlenmiştir.6772 sayılı Kanunun 4’üncü maddesine göre, ilave tediye alacağının ödeme zamanını, Cumhurbaşkanı belirler.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı kararı emredici niteliktedir. Bu sebeple tüm kamu kurumlarını bağlar. Kararda açık ve net bir şekilde ödeme zamanı belirtildiği için, kurumlar bu tarihlere dikkat etmeli ve ödemelerini geciktirmemelidir. Aksi bir durum işçinin kanundan gelen hakkını sekteye uğratmaktadır.

 1. Urumlar kararda açıkça belirtilen ödeme tarihlerine dikkat etmeli ve geciktirmeden ödeme yapmalıdır.
 2. İLAVE TEDİYELERİN GEÇ ÖDENMESİ İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH SEBEBİ Mİ? Bilindiği üzere İş Kanununa göre ücretin geç ödenmesi işçi açısından haklı fesih sebebidir.
 3. Çünkü ücreti sürekli geç ödenen işçinin yaşam standartları esaslı bir değişikliğe uğrar.

Fakat Sayıştay Temyiz Kurulu kararına göre ilave tediye için aynı durum geçerli değildir. Çünkü ilave tediye alacağı karara göre önemli miktarda olmayan ve kişinin geçimini etkilemeyen bir alacaktır. Dolayısıyla derhal fesih sebebi burada doğmamaktadır.

 • İlave tediye ücret kapsamında değerlendirilmeyen bir alacak hakkı olarak değerlendirildiği için, geç ödenmesi durumunda işçi haklı fesih yapamaz.
 • GECİKEN İLAVE TEDİYEYE FAİZ UYGULANIR MI? Cumhurbaşkanı kararı ile ilave tediye alacağı muaccel hale gelir.
 • Bilindiği üzere muaccel alacak vadesi gelmiş, ödenmesi gereken ya da talep edilebilen anlamına gelir.

Yukarıda belirttiğimiz üzere ilave tediye hesabı, Cumhurbaşkanının belirlediği ödeme tarihlerindeki ücrete göre yapılmalıdır. Ödeme zamanı taraflarca kararlaştırılmadığında, Türk Borçlar Kanununun 117’inci maddesi uyarınca, temerrüt için alacaklının ihtarına gerek vardır.

 • Fakat bilindiği üzere İlave tediye alacağı yasadan kaynaklanır.
 • Bu yüzden talep halinde gecikme tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmelidir.
 • İlave tediye ödemesine toplu iş sözleşmesi ile dahi karar verilse, yine 6772 sayılı kanuna dayanan bir ödeme olduğundan, alacağa yasal faiz yürütülür.
 • Ancak, özelleştirme vb.

sebeplerle ödenme koşullarının yitirildiği, ilave tediye alacağının sadece toplu iş sözleşmesine göre ödenmesinin kararlaştırıldığı durumlarda, 2822 sayılı Kanunun 61’inci maddesi uyarınca en yüksek işletme kredisi faizine hükmedilir. : İlave Tediye Geç Ödenebilir mi?

Tediyeden BES kesilir mi?

Bireysel Emeklilik Sigortası prime esas kazanç üzerinden yapılır. Anlaşıldığı üzere BES kesintisi prime esas kazanç üzerinden yapıldığı için ilave tediye üzerinden de BES kesintisi yapılacaktır.

Kamuda çalışan işçilere ikramiye kimleri kapsıyor?

İLAVE TEDİYE NEDİR? Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

Ilave tediye hangi hallerde ödenmez?

İşçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu süreler için ilave tediye ödenmez. Bu nedenle ilave tediye hesabında aşağıdaki süreler dikkate alınmamalıdır: Askerlikte geçen süre veya askerlik hizmeti nedeniyle kullanılan ücretsiz izin. Kadın işçilerin analık izni sonrasında kullandığı 6 aylık ücretsiz izin.

13 günlük tediye ne kadar?

Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 2023 tediye kimlere verilir ilave ödeme ne kadar, kaç TL? | Özgün Haberler Maaşa göre kim ne kadar ilave tediye alacak? Kamuda çalışan işçi statüsündeki kişilere devlet her yıl ilave tediye (ikramiye) ödemesi yapıyor. Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı.

 1. İşte, kamu işçilerine ödenecek ilave tediyeler hakkında son bilgiler.
 2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran’da ödendi.
 3. İkinci yarısı tediye ödemeleri ise 18 Aralık’ta yapılacak.

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçie bu yıl ek ödemenin birinci yarı 23 Haziran’da, ikinci yarı ise 18 Aralık’ta yapılacak. Kamu harcamalarına yılda 52 günlük ücrete ek ödeme yapılıyor. Kamu bileşeninde taşeron kadroya kullanılmış de ilave tediye ödemesinden yararlanıyor.

Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi brüt 4 bin 336, net 3 bin 100 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme 3 bin 100 lira olacak. Maaşı brüt 15 bin olan işçiye ise bu ay 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira verilecek. Kamu işçileri 52 gün üzerinden bu yıl en az brüt 17 bin 347, net 12 bin 401 lira ikramiye alabilecek.

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor.

# Tediye ödemeleri # ilave tediye ödeme tarihleri # kamu işçisi ikramiye

: Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 2023 tediye kimlere verilir ilave ödeme ne kadar, kaç TL? | Özgün Haberler

2023 13 günlük tediye ne zaman yatacak?

Kamuda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ek ödemenin ilk yarısı 23 Haziran’da, ikinci yarısı ise 18 Aralık’ta ödenecek. – Tediye Ne Demek Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran’da, ikinci yarısı ise 18 Aralık’ta yapılacak.