Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Teori Ne Demek?

Teori ne demek örnek?

Teori Nedir? Teori ve Hipotez Arasındaki Fark Günlük kullanımda teori kelimesi genellikle test edilmemiş bir önsezi veya kanıtları desteklemeyen bir tahmin anlamına gelir. Ancak bilim adamları için bir teorinin neredeyse tam tersi bir anlamı vardır. Onlara göre teori; doğal dünyanın yasaları, hipotezleri ve gerçeklerini içerebilen bir yönünün iyi kanıtlanmış bir açıklamasıdır.

 1. Örneğin yerçekimi teorisi, elmaların ağaçlardan neden düştüğünü ve astronotların uzayda neden yüzdüğünü açıklar.
 2. Benzer şekilde evrim teorisi, keşfedilen fosillerden elde edilen verilerin ortaya koyduğu gibi, dünyada ve geçmişte birbirine çok benzeyen ve birbirine hiç benzemeyen onlarca bitki ve hayvanın var olduğunu açıklar.

Bir teori sadece bilinen gerçekleri açıklamakla kalmaz, aynı zamanda bilim adamlarının bir teorinin doğru olup olmadığı konusunda ne gözlemlemeleri gerektiğini tahmin etmelerini sağlar. Bilimsel teoriler test edilebilir. Yeni kanıtlar bir teori ile uyumlu olmalıdır.

 1. Değilse, teori rafine edilir veya reddedilir.
 2. Bir teorinin merkezi unsurları ne kadar uzun süre tutulursa yani ne kadar çok gözlem yapılır ne kadar çok testten geçer, ne kadar fazla gerçek açıklarsa o teori, çok güçlü bir teori olur.
 3. Bir teori, kullanılarak oluşturulan ve birçok gerçek ve hipotezi bir araya getiren doğal dünyanın gözlemleri için dikkatle düşünülmüş bir açıklamadır.

Ortak görüşte, teori genellikle tahmin edilen bir şeye için kullanılır. Bu nedenle, bazen olumsuz bir anlama bürünebilir. Örneğin, yaratılışçılar evrimi “sadece bir teori” olarak adlandırırlar. Bu tanım, bilimde kullanıldığı gibi teorinin tanımıyla güçlü bir tezat oluşturur.

Bir teori, bilimsel yöntem kullanılarak inşa edilmiş, birçok gerçek ve hipotezi bir araya getiren doğal dünyanın gözlemleri için dikkatle düşünülmüş bir açıklamadır. Hipotez ise daha ileri bilimsel gözlemlerle test edebileceğimiz bir fikirdir. Bu tanımlar göz önünde bulundurulduğunda, bilimsel sürecin basitleştirilmiş bir versiyonu şu şekilde olacak.

Bir bilim adamı doğal bir olguyu gözlemler. Daha sonra olgunun açıklaması hakkında bir geliştirir ve bir deney tasarlar ve/veya hipotezi test etmek için ek veriler toplar. Test hipotezi yanlış sayarsa, yani hipotezin yanlış olduğunu gösterirse yeni bir hipotez geliştirmesi ve test etmesi gerekir.

 • Hipotez test tarafından desteklenirse, yani tahrif edilmezse bilim adamı bunu koruyacaktır.
 • Ek incelemeden kurtulursa, sonunda onu gözlemlenen olguyu açıklamaya ve diğer olgularla ilişkilendirmeye yardımcı olan daha büyük bir teoriye dahil etmeye çalışabilir.
 • Teorik özetle, yalnızca gözetim dışı varlıklara atıfta bulunulması durumuna denir.

Bu tür varlıkların örnekleri elektronlar, nötronlar, yerçekimi kuvvetleri, genler vs.’dir. Örneğin, ‘ kuvvet ‘ teriminin anlamının Newton’un hareket yasaları ve yerçekimi yasası gibi özel kuvvetlerle ilgili diğer yasalar tarafından belirlendiği görülmektedir.

Teorik hem bilim dilindeki ifadelere hem de bu tür ifadelerin referanslarına ve kavramlarına yaygın olarak uygulanan bir özelliktir. Böylece nesneler, ilişkiler ve işlevler ile bunların kavramları, türetilmiş bir anlamda teorik olarak nitelendirilebilir. Bilimsel bir teorinin teorik terimlerinin yorumlanmasına nasıl katkıda bulunduğunu açıklamayı amaçlayan ve böylece ne anlama geldiklerini ve nasıl anlaşıldıklarını belirleyen birkaç anlambilim tasarlanmıştır.

Bu anlambilimin tümü, ilgili teorinin aksiyomatik bir biçimde verildiğini varsayar. Ancak, henüz tatmin edici bir aksiyomatizasyona direnen bilimsel teorilerde teorik terimler de tanınabilir. Bunun nedeni, bu teorilerin, evrensel aksiyomların mantıksal formuna sahip genel önermeleri içermesidir.

Teori nedir kısa?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Teori veya kuram, bilimde bir olgunun, sürekli olarak doğrulanmış gözlem ve deneyler temel alınarak yapılan bir açıklamasıdır. Kuram, herhangi bir olayı açıklamak için kullanılan düşünce sistemidir. Genel anlamda kuram, bir düşüncenin genel, soyut ve ussal olmasıdır.

Ayrıca bir kuram, açıklanabilir genel bağımsız ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkelere bağlı kalarak doğada sonuçların nasıl örneklendirileceğini açıklamaya çalışır. Sözcüğün kökü Antik Yunan ‘dan gelmektedir. Ancak günümüzde birçok ayrı anlamlarda kullanılmaktadır. Kuram, varsayımla (hipotez) aynı anlama sahip değildir.

İkisinin de anlamı başkadır. Kuram bir gözlem için açıklanabilir bir çerçeve sağlar ve kuramı sağlayacak olan sınanabilir varsayımlar tarafından desteklenir. Çağdaş anlamlarından biri de spekülatif ve genelleme doğasına vurgu yapmaktadır. Örneğin sanat ve felsefede kuramsal sözcüğü kolaylıkla ölçülebilir olmayan düşünceleri ve deneysel olayları tanımlamak için kullanılabilir.

 • Felsefedeki anlam uzantısı olan kuram, hala tanrı bilimsel bağlamında kullanılan bir sözcüktür.
 • Aristoteles’in tanımı olarak, arı kuram anlamına tamamen karşı olan “uygulama (pratik)”, kuram tanımının çok sık çeliştiği bir sözcüktür.
 • Tıbbın uygulamalı yanı insanları sağlıklı yapmaya çalışıyor iken tıbbi kuram, sağlık ve hastalık doğasını ve nedenleri anlamaya çalışıyor.

Bu örnek tıpta kuram ve uygulamanın bir ayrımıdır. Bu iki olay birbiriyle ilişkilidir ancak hasta iyileştirmeden araştırma yapmak ya da bu iyileştirmenin nasıl olduğunu bilmeden bir hastayı iyileşirmek olanaklıdır. Çağdaş bilimde, kuram, bilimsel kuram anlamı taşır ve bilimsel yöntem ile tutarlı bir biçimde yapılan ve çağdaş bilimin gerektirdiği ölçütlere uygun açıklamalardır.

Uram alanında bir bilim insanını anlamak için kuramının doğruluğunu olduğu gibi yanlışlığını da deneysel olarak kanıtlamak gerekir. Bilimsel kuramlarda bir şeyin hâla kanıtlanmamış olduğunu ya da düşüntülü olduğu varsayım sözcüğü ile belirtilir, kuram yaygın kullanımlarının tersine, bilimsel bilginin en güvenilir, titiz ve kapsamlı bir biçimidir.

Bilimsel kuramlar kendi başına deneysel olarak sınanabilir. Varsayımlardan ve doğanın kesin koşulları altında nasıl davranış göstereceğini açıklayan bilimsel yasalardan ayrılırlar. Bir kuram düzgüler ne üzerine ise varsayılabilir. Bu hedefleri, düzgüleri ve ölçünleri belirler.

Teorik düşünce ne demek?

Teorik düşünce, sorunları, onları oluşturan unsurları, onun çözüm yollarını kavramlaştırıp, genelleştirerek açıklamaktır. Felsefe ve bilim dışında, teorik düşünce, efsane temelli düşüncelerde, dinlerde, zanaatlarda, sanatta, siyasette, ahlakta, genel olarak bilgelik temelli bilgi anlayışlarında içkindir.

Teori nasıl olur?

Bilim Gerçekten Nasıl Çalışır: Hipotezler İspatlanınca Teori, Daha da İspatlanınca Kanun Olmazlar! Çok net bir şekilde vurgulamakta fayda var: Hipotez ler, teoriler ve kanunlar arasında merdiven türü bir hiyerarşi bulunmaz! “Gözlemler sonucu hipotez ler geliştirilir, hipotez ler ispatlanınca teori olur, teoriler daha da ispatlanıp daha fazla kişi kabul edince kanun olur.” şeklinde özetlenebilecek söz konusu hiyerarşi, uzun yıllar boyunca okullarımızda okutulmuştur.

Teori kelimesinin eş anlamı nedir?

Teori, Fransızca ‘théorie’ kelimesinden Türkçeye geçmiştir. Yani Fransızca kökenlidir. Kuram ise bunun Türkçe karşılığıdır. ‘Teori’nin TDK’ye göre karşılığına baktığımızda ‘kuram’ olduğunu görürüz.

Iyi bir teori nasıl olmalıdır?

Bilimsel teorilerin, açıklama, tahmin ve kontrol olmak üzere üç önemli bileşeni vardır. İyi bir teori, gözlemleri iyi açıklama, henüz gözlenmemiş olayları tahmin etme, sınanmaya açık olma ve yeni bilgiler elde edildikçe gerektiğinde düzeltilebilme gibi özelliklere sahip olmalıdır.

Teori neden gereklidir?

Teorik Araştırma: Tanım, Yöntemler + Örnekler Teori Ne Demek Araştırma, bilimsel yöntem kullanılarak belirli bir araştırma veya endişesinin dikkatli bir şekilde incelenmesidir. Bir teori, herhangi bir araştırma projesi için gereklidir çünkü projeye yön verir ve bir şeyi kanıtlamaya veya çürütmeye yardımcı olur.

Teorik temel, işlerin nasıl yürüdüğünü ve bazı şeyleri neden yaptığımızı anlamamıza yardımcı olur. Teorik araştırma, bir araştırma nesnesini felsefi fikirler ve soyut teorik yapılar kullanarak incelemenizi ve tartışmanızı sağlar. Teorik araştırmada, araştırma nesnesine doğrudan bakamazsınız. Araştırma literatürünün yardımıyla, araştırmanız seçilen konunun kavramsal modellerini, açıklamalarını ve yapılarını tanımlamayı ve taslağını çıkarmayı amaçlamaktadır.

Bu blogda teorik araştırma ve bunun neden gerekli olduğu ele alınacaktır. Buna ek olarak, bazı örneklerin üzerinden geçeceğiz.

See also:  Atalet Ne Demek?

Teori kesin mıdır?

Teori ise bir konu hakkında güçlü bilimsel kanıtlara dayanır ve TAHMİN DEĞİLDİR kesin sonuçlara bakar kanıtlansa bile teori olarak kalır.

Teorik bir çalışma nedir?

Teorik araştırma kavramların açıklanmasına katkı sağlar ve hipotez formu altında kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyar. Teorik araştırmada araştırmacı kendi elde ettiği verileri değil başkalarınınkini kullanır. Teorik araştırma yorumlama işlevi ile olgulara, nesnelere yeni birer anlam vererek açıklamaya çalışır.

Teorik ediyorum ne demek?

Teori Ve Teorik Ne Demek? Tdk’da Teorisyen Ve Teorik Olarak Anlamı Nedir? İlk olarak üzerinden teori kelimesi ele alınırsa, ‘kuram’ anlamına geldiğini dile getirmek mümkün. Herhangi bir olay, yapı ve düzenin nedenlerini açıklamak isteyen genel bir düşünce yapısı olarak da ifade edilebilmektedir.

Teori ve Teorik Nedir? Teori kelimesi herhangi bir konu veya düzen ile yapı üzerinden sunulan görüş ve kuram olarak anlatılır. Bunun üzerinden teori kelimesi ele alınır ise TDK’ya göre, ‘Kuramsal’ anlamına gelmektedir. Yani farklı bir durum için öne sürülen görüş konusunda daha yapısal bir anlam ifade eder.

‘’Bu teoriyi beğendim” ‘’Teorik olarak bunu gerçekleştirmek mümkün değil.” TDK’da Teorisyen ve Teorik Olarak Anlamı Nedir? Türk Dil Kurumu için teorisyen kelimesi, ‘kuramcı’ anlamı taşır. Pek çok olguyu ele alarak durumu ve dinamiğini gözlemleyen, temel ilkeleri kullanarak ayrıca bunu yazan kişi olarak teorisyen kelimesini kullanmak mümkün.

 1. TDK açısından aynı zamanda teorik kelimesi ‘kuramsal’ ifadesine sahiptir.
 2. Başta bilim ve olmak üzere aynı zamanda toplum üzerinde, ekonomik ile sosyopolitik durumları kapsama alan bir felsefe olarak anlatmak mümkün.
 3. Gündelik yaşamda da cümle içerisinde çok sık kullanılan kelimeler olarak öne çıktıkları söylenebilir.

: Teori Ve Teorik Ne Demek? Tdk’da Teorisyen Ve Teorik Olarak Anlamı Nedir?

Gerçek ve teorik nedir?

Teori Nedir? – Teori, günlük hayattaki kullanımıyla doğruluğundan emin olunmayan, asılsız olabilecek iddia/düşünce demektir. Ancak bilimsel terminoloji dahilinde kavramlar günlük hayattakinden farklı kullanılabilirler. Günlük konuşmada “ısı” ve “sıcaklık” kelimelerini eş anlamlı kullanmaya alışık olsak da, bunların bilimde birbirinden tamamen farklı kavramlara işaret etmesi gibi.

Öyleyse konuyu bilimsel anlamıyla ele almak gerekmektedir: Bilimsel teori (veya kuram), var olan ve bilinen bilimsel gerçekleri kullanılarak, etrafımızdaki olay ve olguların oluş, ilerleyiş, varlık biçimlerine yönelik geliştirilen kapsamlı açıklamalar demektir. Teoriler, bilimin zorlu testlerinden geçmeyi başaran, doğruluk ları çok kapsamlı bir şekilde sınanmış, bilimsel açıklamaların en üst düzeyinde olan açıklamalar bütünüdürler.

Kısaca bir teori, farklı bilimsel gerçekleri birbirine bağlayarak bir olaya getirilen bilimsel açıklama demektir.

Teoriler ile kanunlar arasında bir üst-ast ilişkisi yoktur! Okullarda okuduğumuzun aksine, hipotezler ispatlanınca teori, teoriler “daha da ispatlanınca” kanun olmazlar, olmamışlardır, olmayacaklardır. Bunu, bir sonraki yazımızda daha detaylı işleyeceğiz.

Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda, teorilerin doğa yasaları ya da doğa kanunları ile ilişkilendirilmesinin ancak parça-bütün biçiminde yapılabileceği görülür. Bilimsel gerçekler etrafımızdaki olay ve olguların sadece ne olduklarını açıklarken, teoriler bu farklı doğa yasalarını bir araya getirerek, olay ve olguların neden ve nasıl olduğunu açıklar.

Bilimde, “Ne?” sorusunu sordukça, etrafımızdaki olayları ve olguları açığa çıkarırız, ancak bunların neden, nasıl, ne zaman olduklarını anlayamayız. İşte etrafımızdaki olay ve olgularla ilgili daha detaylı ve kapsamlı analizleri gerçekleştirebilmek için, onlarla ilgili teoriler geliştirmeli ya da var olan teorileri kullanmalıyız.

Burada anlaşılması gereken kritik bir nokta şudur: Genel olarak, bir teorinin kapsam veya gücü değişirse veya aynı olgu/gerçek farklı bir teori ile izah edilmeye başlanırsa, o teorinin konu edindiği kanun bundan doğrudan etkilenmez. İşte bu teorilerden bağımsızlık ilkesi dolayısıyla kanunların kimi zaman bilimde daha “üstün” bir yere sahip olduğu düşünülür; ancak bu üstünlük oldukça kısıtlıdır, çünkü bilimin amacı sadece gerçekleri toplamak (“pul koleksiyonculuğu”) değildir; aynı zamanda o toplanan gerçekleri bütüncül bir şekilde açıklamak ve bu bulgulardan yola çıkarak yeni olguları veya keşifleri öngörebilecek açıklamalar geliştirmektir.

Teori ve hipotez nedir?

Hipotez bilimsel bir tahmin sayılabilir. Gözlemler sonucunda karşılaşılan bir soruna önerilen bir cevap veya bir çözüm olabilir. Önerilen hipotezin gerçekliği, doğruluğu teste tabii tutulur. Teori – Bir hipotez kısmen doğrulanır ve yeni bulgularla desteklenirse teori haline gelir.

Yasa ve teori arasındaki fark nedir?

Bilimsel teoriler; doğal olgulara ve bu olgular arası ilişkilere ait açıklamalar, yapılan çıkarımlardır. Yasa ise teorilerden farklı bir bilimsel bilgi türüdür. Yasalar olguların gözlenebilen veya algılanabilen davranışlarına ve olgular arası ilişkilere ait genellemelerdir.

Pratik ve teori ne demek?

Teori, pratik ve mühendislik eğitimi Teori, her şeyi bilmek ama hiçbir şeyi çalıştıramamaktır. Pratik, her şeyi çalıştırabilmek ama nasıl çalıştığını anlamamaktır. Bizde teori ile pratik bir araya gelmiştir; hiçbir şey çalışmamakta, kimse de neden çalışmadığını anlamamaktadır!.

 • Yukarıdaki esprili cümledeki tanımlar abartılı da olsa gerçeklerden çok uzak değiller.
 • Bu yazıda, mühendislik ve teknoloji dünyasında teori ile pratiğin zıtlığından çok tamamlayıcılığı olduğunu, eğitimim ve meslek yaşamımdan örneklerle inceleyeceğiz.
 • Elektrik ve elektroniğe olan ilgim oldukça erken başladı, daha orta öğrenimimin başında radyo alıcıları yapmaya başladım, ardından ses sistemleri, radyo vericileri, elektronik ölçü aletleri yapımı derken İTÜ‘de elektronik mühendisliği öğrenimime başladığımda ciddi düzeyde pratiğim oluşmuştu.

İşte bu pratik birikimimin yüksek öğrenimim sırasında bana birçok yararı ama bazen de zararı oldu. Öğrenim öncesi ve sırasında pratik sahibi olmanın yararları 1. Öğrenim dalımın pratik uygulamalarını daha önceden yapmış olmak her şeyden önce öğrenme motivasyonumu çok arttırıyordu.

Zira, yazının girişindeki cümledeki gibi, hemen her elektronik cihazı çalıştırabiliyor ama nasıl çalıştığını yeterince anlamıyordum. Dolayısıyla gereksinimlerimi, ne öğrenmek istediğimi biliyordum. Öte yandan, teorisi eksik olan pratik ancak deneme yanılma yöntemi ile yani çok verimsiz biçimde ilerliyor, birçok soru da yanıtsız kalıyordu.

Üniversitedeki dersler benim için o yanıtların anahtarları idi. Teorinin, karşılaştığım pratik sorunları çözmesine bir örnek: Gerek doğada ve canlılarda, gerek mühendislikte çok önemli bir kavram ‘Negatif Geri Besleme’ (Negative Feedback) dir. Negatif geri besleme, özetle, bir sistemin çıkışından alınan bilginin, uygun bir biçimde aynı sistemin girişine verilerek, çıkışın sabitlenmesi ya da düzenlenmesine yarar.

 • Bir ütünün sıcaklığı arttığında termostatının açılıp onu ısıtan elektrik akımını kesmesi, bir süre sonra sıcaklık düştüğünde de kapanıp akımı yeniden geçirerek ütünün ısınmasını sağlaması gibi.
 • Biz insanlarda (ve tüm canlılarda) da binlerce negatif geri besleme çevrimi, tüm yaşam parametrelerimizi (vücut sıcaklığı, kan basıncı, kan şekeri gibi.), vücudumuzun dengesini ve hareketlerini düzenleyerek hayatta kalmamızı sağlar.
See also:  Qual Essa MúSica Google?

Bizlere son derece doğal gelen tüm vücut hareketlerimiz bu mekanizma ile düzenlenir ve örneğin Parkinson hastalığında hareket kontrol sistemimizin kararlılığı (stabilitesi) bozularak istemsiz titremelere yol açar. Bendeniz de, yaptığım radyo ve güçlendiricilerde (amplifikatörlerde) sesin daha berrak çıkması için negatif geri besleme devreleri kullanıyor ama teoriyi, çalışma ilkelerini, yeterince bilmediğimden bazen oparlörden müzik yerine ıslık sesleri çıkıyor, deneme yanılma yoluyla düzeltinceye kadar bir hal oluyordum! Elektronik mühendisliği öğrenimimdeki derslerim ve laboratuar çalışmalarım sayesinde otomasyon sistemlerinin ve otomatik kontrol müjendisliğinin temeli olan negatif geri beslemenin teorisini öğrenip sorunlarımı da sistemli bir biçimde çözebildim.

Ne işe yarayacak?” 2. ‘Peki ama bu ne işe yarayacak?’ sendromu! İlk öğrenimimizden başlayarak özellikle matematik gibi soyut konuları işleyen dersler için hep yapılan bu yorum gerçek bir sorun. Dersi anlayamayan, kafasında bir yere oturtamayan öğrencinin özgüveninin ve öğrenme motivasyonun azalmasının ana nedenlerinden biri.

Halbuki, özellikle matematik, sistemli düşünmenin ve sorun çözmenin en önemli aracı. Okullarda matematik ile fiziksel dünyamız ve günlük yaşamımız arasında bağlantı kurmak, derslerdeki örnekleri ve uygulamaları ona göre seçmek ve bunlara gereken zamanı ayırmak çok önemli ve gerekli.

 1. Yine kendimden bir örnek vereyim: Mesleğim dışındaki en önemli uğraşım amatör (keyif amaçlı) teknecilik ve yelkencilik.
 2. Gerek denizlerde seyir yapmak, gerekse rüzgarı en iyi kullanacak şekilde yelkenlere kumanda etmek matematik ve trigonometri için mükemmel uygulama alanları oluşturuyor.
 3. Matematik bilen bu işleri çabucak öğreniyor ve doğru yapıyor.

Tabii tüm bunları ‘pratikten’ de öğrenmek mümkün, ama neyi neden yaptığınızı pek de bilmeden. Ayrıca ülkemizde bilim kültürü ve metodu pek yaygın olmadığından, birçok alanda olduğu gibi, denizcilikte de, ‘Bunu niye böyle yapıyorsunuz?’ diye sorduğunuzda, sıkça ‘Şu kişi öyle yapıyor da ondan, o bilir bunları!’ cevabını alabiliyorsunuz.

 1. Böylece yanlışlar yaygınlaşarak sürüp gidiyor.
 2. Bilimsel metodda ise, bir olgu, örneğin Einstein öyle söyledi diye doğru değildir.
 3. Ancak matematiksel ve deneysel olarak kanıtlanıyorsa doğrudur.
 4. Bizlerin üniversite eğitimimizin en büyük katkılarından biri de bilimsel düşüncenin bu ana ilkesini içselleştirmemizi sağlamak olmuştur.

Bütünlüğü anlamak 3. Mesleğimin pratik uygulamalarını daha önceden yapmış olmamın diğer yararına gelince, üniversite yıllarımdaki bazı derslerin soyut ve teorik konuları benim için hiç de öyle değildi. Pratiğim, onlar ile fiziksel dünya arasında hemen bir köprü kurmamı sağlayarak ders konularını anlamamı kolaylaştırıyordu.

 • Yine pratiğim ve yaptığım uygulamalar sayesinde değişik derslerin konuları arasında daha kolay bağlantılar kurarak onları bir bütünlük içerisinde algılayabiliyordum.
 • Ayrıca, sınavlarda çözmemiz gereken problemlerin çoğu, teorinin pratik uygulamalarına dönük olduğundan, sonuçların hangi fiziksel aralıklar içinde olması gerektiğini biliyordum.

Bu da hatalı sonuçları kolayca farketmemi ve düzeltmemi sağlıyordu. Teori ile pratiğin birleşmesinin önemini bu kadar vurguladıktan sonra yazımızı bu konuda yaşadığım ve pratiğin önemini vurgulayan bir başka deneyim ile bitirelim: TV tamirciliği 1970’li yıllarda Belçika’da Brüksel Üniversitesinde doktora öğrencisiyim ama mali nedenlerle akşamları TV tamirciği yapıyorum.

Renkli televizyon alıcıları daha yeni yaygınlaşıyor ve oldukça sık arıza yapıyorlar, biz tamir teknisyenlerinin ücretleri ise onardığımız tv başına veriliyor. Ben bir televizyonu ortalama yarım saat, 45 dakikada onarırken, diğer teknisyenler hem sohbet ediyor hem de on, onbeş dakikada onarımı tamamlıyor ve benim iki üç katım ücret alıyorlar! Sonunda bir Belçikalı teknisyen dayanamadı ve bana işin püf noktasını söyledi: Sen, elde ölçü aletleri, devre şemaları, gayet bilimsel şekilde çalışıyorsun, biz ise hangi marka tv’nin hangi modeli en çok hangi arızayı yapar biliyoruz ve ilk iş olarak, hiç bir şey ölçüp biçmeden o arızaya neden olan parçayı değiştiriyoruz.

Yüzde doksan da haklı çıkıyoruz. Merak etme, yakında sen de o pratiğe sahip olur ve kazancını artırırsın. Pratik sahibi olmanın mühendislik eğitimimde yol açtığı bazı sorunları ve birçok ilginç, öğretici mesleki deneyimimi gelecek yazımda aktarmak üzere.

Teori neden ve nasıl sorularına cevap verir mi?

Kanunlar ve Teoriler – Bu argümanın ne kadar hatalı olduğunu, bilimde kanun ve teorilerin tanımından görmek de mümkündür: Aslında maddi destek istememizin nedeni çok basit: Çünkü Evrim Ağacı, bizim tek mesleğimiz, tek gelir kaynağımız. Birçoklarının aksine bizler, sosyal medyada gördüğünüz makale ve videolarımızı hobi olarak, mesleğimizden arta kalan zamanlarda yapmıyoruz.

 • Dolayısıyla bu işi sürdürebilmek için gelir elde etmemiz gerekiyor.
 • Bunda elbette ki hiçbir sakınca yok; kimin, ne şartlar altında yayın yapmayı seçtiği büyük oranda bir tercih meselesi.
 • Ne var ki biz, eğer ana mesleklerimizi icra edecek olursak,
 • Daha fazla göster Aslında maddi destek istememizin nedeni çok basit: Çünkü Evrim Ağacı, bizim tek mesleğimiz, tek gelir kaynağımız.

Birçoklarının aksine bizler, sosyal medyada gördüğünüz makale ve videolarımızı hobi olarak, mesleğimizden arta kalan zamanlarda yapmıyoruz. Dolayısıyla bu işi sürdürebilmek için gelir elde etmemiz gerekiyor. Bunda elbette ki hiçbir sakınca yok; kimin, ne şartlar altında yayın yapmayı seçtiği büyük oranda bir tercih meselesi.

 • Ne var ki biz, eğer ana mesleklerimizi icra edecek olursak (yani kendi mesleğimiz doğrultusunda bir iş sahibi olursak) Evrim Ağacı’na zaman ayıramayacağımızı, ayakta tutamayacağımızı biliyoruz.
 • Çünkü az sonra detaylarını vereceğimiz üzere, Evrim Ağacı sosyal medyada denk geldiğiniz makale ve videolardan çok daha büyük, kapsamlı ve aşırı zaman alan bir bilim platformu projesi.

Bu nedenle bizler, meslek olarak Evrim Ağacı’nı seçtik. Eğer hem Evrim Ağacı’ndan hayatımızı idame ettirecek, mesleklerimizi bırakmayı en azından kısmen meşrulaştıracak ve mantıklı kılacak kadar bir gelir kaynağı elde edemezsek, mecburen Evrim Ağacı’nı bırakıp, kendi mesleklerimize döneceğiz.

Ama bunu istemiyoruz ve bu nedenle didiniyoruz. Kanunlar, Evren içindeki olay, olgu ve süreçlerin ne olduğunu izah eden, kendi kendini tekrar eden, çoğu zaman matematiksel olarak ifade edilebilen temelleri bulunan, parçaları arasında nedensellik olan gözlemlerdir. Teoriler, tespit edilen kanunların neden ve nasıl o şekilde işlediğini izah eden, bilimsel sorgulamanın zorlu testlerinden başarıyla geçmiş, çok sayıda araştırma ve deneye dayanan bilimsel açıklamalar bütünüdür.

Dolayısıyla bilim, her üç soruya da yanıtlar arar.

See also:  Qual O Melhor RemDio Para Desintoxicar O FíGado?

Kuram ve teori aynı şey mi?

* Kuram kavramı teori ile aynı anlamda kullanılmaktadır.

Yüreğin diğer adı nedir?

Gönül, Yürek, Kalp Kelimelerinin Anlam Alanları (1989).

Kanıtlanmış teorilere ne denir?

Bilimsel teori

Bu madde hiçbir, Lütfen yardımcı olun. Kaynaksız içerik itiraz konusu olabilir ve, Kaynak ara: – · · · · ( Ocak 2023 ) ()

Bilimsel kuram ; iyi kanıtlanmış, sürekli olarak test edilen ve doğrulanan deney ve gözlem ile bilimsel metot aracılığıyla elde edilen, doğanın bazı yönlerinin açıklamasıdır. Tüm bilimsel bilgiler gibi, (tümü olmasa da birçoğunun) bilimsel kuramlar doğaları gereği tümevarımsaldır, tahmin edilebilir gücü ve açıklayıcı kuvveti amaçlar.

 1. Bilimsel bir kuramın gücü, açıklayabildiği durumların çeşitliliği, anlaşılabilirliği ve kolaylığı ile ilişkilidir.
 2. Yeni bilimsel kanıtlar elde edildikçe, yeni bulgulara uymaması durumda, bilimsel bir kuram reddedilebilir ya da değiştirilebilir.
 3. Böyle durumlarda, daha doğru bir kuram benimsenir.
 4. Bazı durumlarda, doğruluğu kesin olmayan, değiştirilmemiş bir bilimsel kuram, özel bazı durumlara benzerliği açısından kullanışlı ise yine de kuram olarak ele alınır.

(örneğin; Newton’un hareket yasası, ışık hızına yakın olan hızlarda özel göreliliğe yakındır.) Bilimsel kuramlar test edilebilir ve yanlış/çürütülebilir tahminler üretebilirler. Bilimsel kuramlar doğal olaylardan sorumlu bazı nedensel elementleri açıklarlar ve fiziksel evrenin yönleri ile elektrik, kimya, astronomi gibi özel araştırma alanlarını tahmin etmek ve açıklamak için kullanılırlar.

Bilim insanları kuramları, teknolojiyi geliştirmek ve hastalıklara çare bulmak gibi amaçlar dışında, daha sonraki bilimsel bilgiler için temel olarak da kullanırlar. Bilimsel kuramlar, bilimsel bilginin en güvenilir, en kesin ve kapsamlı formudur. Bu, varsayım, hipotez ya da tahmin anlamlarına gelebilen kuram kelimesinin genel kullanımından büyük ölçüde farklıdır.

(genel kullanımda kuram: doğrulanmamış, şüpheli.)

Evrim bir teori mi?

Olgu ve teori olarak evrim – Yaygın olarak, “olgu” organizmaların vasıflarında nesiller boyunca gerçekleşen gözlemlenebilir değişiklikler için kullanılırken, “teori” kelimesi ise bu değişikliklere neden olan düzen için kullanılmaktadır:

 • Paleontolog Stephen Jay Gould şöyle yazmıştır, ‘Evrim bir teoridir. Ayrıca da bir olgudur. Ve teoriler ile olgular artan kesinliğe dayalı bir hiyerarşinin basamakları değil, farklı şeylerdir. Olgular dünyanın verileridir. Teoriler olguları açıklayan ve yorumlayan düşünce yapılarıdır. Bilim insanları olguları açıklamak için rakip teorileri birbiriyle çekiştirdiğinde olgular yok olmaz. Einstein’ın yer çekimi teorisi Newton’ınkinin yerini aldı ama elmalar sonucu bekleyip, havada asılı kalmadılar. Ve de insanlar, Darwin’in öne sürdüğü süreçle yahut henüz keşfedilmemiş olan bir süreçle, maymun benzeri atalardan evrimleştiler.’
 • Benzer bir şekilde, biyolog Richard Lenski şöyle demiştir, ‘Bilimsel anlayış hem olgulara hem de onları tutarlı bir biçimde açıklayabilecek olan teorilere ihtiyaç duyar. Evrim, bu kapsamda, hem bir olgu hem de bir teoridir. Organizmaların Dünya’da yaşamın tarihi boyunca değiştiği, ya da evrimleştiği aşikar bir olgudur. Ve biyologlar belli başlı değişim düzenlerini açıklayabilen süreçleri belirlemiş ve incelemiştir.’

Teori yöntemi nedir?

Teori, Glaser ve Strauss (2006:3-4) tarafından sistematik olarak toplanan verilerden teoriye erişme çabaları; olay ve olguların içinde yerleşik ya da temellenmiş bilgileri açığa çıkarmaya yönelik bir nitel yöntem yoluyla kuramı ortaya çıkarma metodolojisi olarak tanımlanmıştır.

Teorik bir çalışma nedir?

Teorik araştırma nedir? – Teorik araştırma, bir dizi inanç ve varsayımın sistematik olarak incelenmesidir. Bir konu hakkında daha fazla bilgi edinmeyi ve onu daha iyi anlamamıza yardımcı olmayı amaçlar. Bu şekilde toplanan bilgiler belirli bir amaç için kullanılmaz çünkü bu tür bir araştırma daha fazla bilgi edinmeyi amaçlar.

Biyologlar, kimyagerler, mühendisler, mimarlar, filozoflar, yazarlar, sosyologlar, tarihçiler vb. gibi tüm profesyoneller teorik araştırma yapabilirler. Hangi alanda çalışıyor olursanız olun, teorik araştırmalar yeni fikirlerin temelini oluşturur. İnsanlar hakkındaki temel soruları yanıtlamaya çalışır, bu nedenle bu tür araştırmalar bilginin her alanında kullanılır.

Örneğin, Bir araştırmacı, etrafımızdaki dünyayı anlamamız gerektiği fikriyle işe başlar. Bunu yapmak için bir hipotezle başlar ve yeni fikirler geliştirmesine yardımcı olacak deneylerle bunu test eder.

Yasa ve teori arasındaki fark nedir?

Bilimsel teoriler; doğal olgulara ve bu olgular arası ilişkilere ait açıklamalar, yapılan çıkarımlardır. Yasa ise teorilerden farklı bir bilimsel bilgi türüdür. Yasalar olguların gözlenebilen veya algılanabilen davranışlarına ve olgular arası ilişkilere ait genellemelerdir.

Gerçek ve teori nedir?

Teori Nedir? – Teori, günlük hayattaki kullanımıyla doğruluğundan emin olunmayan, asılsız olabilecek iddia/düşünce demektir. Ancak bilimsel terminoloji dahilinde kavramlar günlük hayattakinden farklı kullanılabilirler. Günlük konuşmada “ısı” ve “sıcaklık” kelimelerini eş anlamlı kullanmaya alışık olsak da, bunların bilimde birbirinden tamamen farklı kavramlara işaret etmesi gibi.

 • Öyleyse konuyu bilimsel anlamıyla ele almak gerekmektedir: Bilimsel teori (veya kuram), var olan ve bilinen bilimsel gerçekleri kullanılarak, etrafımızdaki olay ve olguların oluş, ilerleyiş, varlık biçimlerine yönelik geliştirilen kapsamlı açıklamalar demektir.
 • Teoriler, bilimin zorlu testlerinden geçmeyi başaran, doğruluk ları çok kapsamlı bir şekilde sınanmış, bilimsel açıklamaların en üst düzeyinde olan açıklamalar bütünüdürler.

Kısaca bir teori, farklı bilimsel gerçekleri birbirine bağlayarak bir olaya getirilen bilimsel açıklama demektir.

Teoriler ile kanunlar arasında bir üst-ast ilişkisi yoktur! Okullarda okuduğumuzun aksine, hipotezler ispatlanınca teori, teoriler “daha da ispatlanınca” kanun olmazlar, olmamışlardır, olmayacaklardır. Bunu, bir sonraki yazımızda daha detaylı işleyeceğiz.

Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda, teorilerin doğa yasaları ya da doğa kanunları ile ilişkilendirilmesinin ancak parça-bütün biçiminde yapılabileceği görülür. Bilimsel gerçekler etrafımızdaki olay ve olguların sadece ne olduklarını açıklarken, teoriler bu farklı doğa yasalarını bir araya getirerek, olay ve olguların neden ve nasıl olduğunu açıklar.

 1. Bilimde, “Ne?” sorusunu sordukça, etrafımızdaki olayları ve olguları açığa çıkarırız, ancak bunların neden, nasıl, ne zaman olduklarını anlayamayız.
 2. İşte etrafımızdaki olay ve olgularla ilgili daha detaylı ve kapsamlı analizleri gerçekleştirebilmek için, onlarla ilgili teoriler geliştirmeli ya da var olan teorileri kullanmalıyız.

Burada anlaşılması gereken kritik bir nokta şudur: Genel olarak, bir teorinin kapsam veya gücü değişirse veya aynı olgu/gerçek farklı bir teori ile izah edilmeye başlanırsa, o teorinin konu edindiği kanun bundan doğrudan etkilenmez. İşte bu teorilerden bağımsızlık ilkesi dolayısıyla kanunların kimi zaman bilimde daha “üstün” bir yere sahip olduğu düşünülür; ancak bu üstünlük oldukça kısıtlıdır, çünkü bilimin amacı sadece gerçekleri toplamak (“pul koleksiyonculuğu”) değildir; aynı zamanda o toplanan gerçekleri bütüncül bir şekilde açıklamak ve bu bulgulardan yola çıkarak yeni olguları veya keşifleri öngörebilecek açıklamalar geliştirmektir.