Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Toki Ne Zaman AKlanacak?

TOKİ açık satış 2023 ne zaman?

Page 2 – TOKİ 42 ildeki 460 arsayı 1-2 Kasım 2023 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis, özel sağlık tesis ve plansız niteliğindeki arsalara, peşin veya yüzde 35 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek. Ayrıca Antalya Demre’de de bir arsa kiralanacaktır.

 1. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 42 ildeki 459 arsayı açık artırmayla satışa sundu.
 2. Açık artırma, 1-2 Kasım 2023 tarihinde olacak Muhammen bedeli 15.843.187.576,-₺ olan yaklaşık 3.714.90 m 2 büyüklüğündeki; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova’da bulunan 460 arsa, açık artırmayla satılacak.

Açık artırma, 1 Kasım 2023 Çarşamba ve 2 Kasım 2023 Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak. Müzayede TOKİ’nin İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferansa Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de “” adresinden teklif verilebilecek.

Yüzde 35 peşinat 48 ay vade Alıcılar, konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı niteliğindeki arsalara yüzde 35 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Satışa sunulan arsalar arasında Ankara’da konut, ticaret, sağlık tesis alanı, Diyarbakır’da konut ve ticaret, İzmir’de gemi söküm alanı, sanayi tesisi, İstanbul’da konut ve lojistik tesis alanı bulunuyor.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” ile “” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek. NOT: Satış işlemlerinde ekteki listede yer alan fiyatların dikkate alınması gerekmektedir. : TOKİ | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

2024 TOKİ olacak mı?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 12. Kalkınma Planı kapsamında 2024’ten 2028’in sonuna kadar dar ve orta gelirlilere yönelik 500 bin konut yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından TBMM’ye sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12.

TOKİ kimlere çıkar 2023?

TOKİ 2023 ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI’NIN ŞARTLARI NELER? – Kampanyadan, 18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her T.C. vatandaşı faydalanabilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla şehirleri için başvuru yapan yurttaşlarda bir yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak.

TOKİ yedeklere sıra gelir mi?

TOKİ | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Afet Konut Projeleri nedir? Afet Konut Projeleri, TOKİ ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın işbirliği içinde yürüttüğü projeleri kapsamaktadır. TOKİ; afet dönemlerinde yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde, afet bölgelerinde oluşan konut açığının ivedilikle giderilebilmesini sağlamak amacıyla bu bölgelerde üreteceği konutlar için bedelsiz arazi devralabilme, afetzedelerin kuracakları kooperatiflere veya kendi yapacakları konutlara uygun şartlarda kredi verme, yurt dışından bu amaçla kredi alma ve afet bölgelerinde geçici birimler kurabilme konularında yetkilendirilebilmektedir.

 • Bu projelerden yararlanmak için nereye başvurmak gerekir?
 • Afet Konut Projelerinden yararlanmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurmak gerekmektedir.
 • Alt gelir grubu için üretilen konutlara başvuru koşulları nelerdir?

Bir hane halkı -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- adına yalnızca bir adet başvurunun yapılabileceği alt gelir grubu konutlara başvuru yapacak kişilerin; 1.T.C. vatandaşı olması, 2. Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir), 3.

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç), 4. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç), 5.

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.), 6. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 10.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs.

 1. Her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 10.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 11.500 TL olarak uygulanmaktadır.), gerekmektedir.
 2. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan; • 1.
 3. Ategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin”, • 2.

Kategori olan “İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerinin”, • 3. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”, • 4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının” başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

 1. Aynı haneden birden fazla kişi başvuruda bulunabilir mi?
 2. Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına- yalnızca bir adet başvuru yapılabilmektedir.
 3. Aynı tarihlerde satışa sunulan bir başka projeye başvurabilir miyim?

Hayır. Birden fazla başvuruda bulunanların başvuruları iptal edilir. Başvuruyu nereye ve nasıl yapacağım? Başvuru mercii, projenin bulunduğu il veya ilçeye göre belediye veya valilik veya kaymakamlığa yapılmaktadır. Satış duyurularında başvurulacak mercii ve adresi ilan edilmektedir.

Başvuru sahibinin, ilgili merciden temin edeceği iki nüsha formu doldurup ilan edilen tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir. İlgili mercii, başvuru formlarını kategorisine göre numaralandırmakta, bir nüsha başvuru sırasında istenilen evraklarla teslim alınmakta, diğer nüsha da başvuru sahibine geri verilmektedir.

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir ve başvuru sırasında kimlik tespiti için nüfus cüzdanı ibraz etme şartı aranmaktadır. Başvuru sırasında doldurduğum formla birlikte hangi belgeleri vereceğim? 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslına bakılacaktır.), 2.

Hane halkı gelirinin en fazla net 2.600 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, • Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.) • Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri, 3.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Bunların Dul ve Yetimlerinin, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nden alacakları “Belgeyi” veya “Kimlik Belgesi”, 4. Gazilerin, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nden alacakları “Gazi Kimlik Belgesi”, 5.

 • Eksik belge ibraz etmem halinde ne olacak?
 • Eksik belge ibraz edenler kuraya katılma hakkını kaybetmektedir.
 • Üç kategorideki başvurular için “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirme Kurası” birlikte mi yapılıyor?

Şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimlerine kuraya girmeden konut hakkı tanınmaktadır. Bu kategoride yer alanlar için öncelikli olarak yalnızca konut belirleme kurası yapılmaktadır. İstiklal Savaşı, Kore, Kıbrıs ve vatani hizmet gazilerine başvuru sayısına göre kontenjan ayrılmakta ve gerekli görüldüğü takdirde hak sahipleri kura ile belirlenmektedir.

Onut almaya hak kazandım. Bundan sonra ne yapacağım? Konut almaya hak kazananlar, duyurularda belirlenen tarihler arasında kategorilerine göre kendilerinden istenen belgeleri ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlarlar. Sözleşme imzalama aşamasında ibraz etmem gereken belgeler neler? 1.

İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar için 3 (üç ) yıl), 2.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nden başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belge Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için özel bir uygulama var mı? TOKİ, Emekli Sandığı’nca maaşa bağlanan şehit ailelerine, terör malulleri ile dul ve yetimlerine faizsiz konut kredisi vermektedir.

Krediden yararlanabilmek için Emekli Sandığı’ndan hak sahibi olduğuna dair belge gereklidir. Hak sahibi olan şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimleri için banka kredileri nasıl işleyecek? Aracı bankanın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. olması halinde: İlan edilen tarihler arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin “Konut Tahsis Belgesi”ni ilgili Banka Şubesinden temin edebilecektir.

 1. Hak sahibine ilişkin bilgiler ile “Konut Tahsis Belgesi”, ilgili Temerküz Banka şubesi tarafından T.C.
 2. Ziraat Bankası A.Ş.
 3. Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılacaktır.T.C.
 4. Ziraat Bankası A.Ş.
 5. Genel Müdürlüğü hak sahibine ilişkin kredi talebini Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na iletecek ve açılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecektir.

Bakiye borç kalması durumunda satış sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.

 • Aracı bankanın T.C.
 • Ziraat Bankası A.Ş.
 • Dışında bir başka banka olması halinde; İlan edilen tarihler arasında ilgili Banka şubesinden alacakları “Konut Tahsis Belgesi” ile birlikte T.C.
 • Ziraat Bankası A.Ş.
 • Şubesine başvuracaktır.
 • Başvurular T.C.
 • Ziraat Bankası A.Ş.
 • Şubesi tarafından T.C.
 • Ziraat Bankası A.Ş.

Bireysel Krediler Daire Başkanlığı’na iletilecektir.T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından İdaremizden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık eden Banka şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılacaktır. Aktarılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilir.

Bakiye borç kalması durumunda satış sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez. Gazi kategorisinden gazi yakınları da yararlanabilir mi? Bu kategoride yalnızca gazilerin başvuruları kabul edilmektedir.

Başvuru koşullarına uygun olduğumu belgeledim. Bundan sonra ne yapacağım? Başvuru koşullarına uygunluğunu belgeleyen vatandaşlar, ilan edilen tarihler arasında yine ilanda belirtilen yetkili bankada sözleşmelerini imzalarlar. Sözleşmeler, şerefiyeli konut satış bedelleri üzerinden imzalanmaktadır.

 1. Şerefiyeli konut satış bedellerine; KDV, Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) ve damga vergisi dahil edilmemekte olup bu tutarlar hak sahiplerince ödenir.
 2. Adım yedek listesinde yer alıyor.
 3. Bu durumda yapmam gerekenler nelerdir? Yedek listesindekilerin bu aşamaya kadar asil listede yer alanlarla aynı işlemleri yapmaları gerekmektedir.

Daha sonra, asil alıcıların sözleşme işlemlerinin bitmesi ve kalan konut sayısının belirlenmesi beklenmelidir. Asil alıcılar sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra, kalan konutlar için yedek alıcılar kura sıralamasına göre işlemlerini yaparlar.

 1. Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
 2. Sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlamaktadır.
 3. Ödeme koşullarım ne olacak?
 4. Aylık taksit miktarı, başvuru ilanlarında belirtilmektedir.
 5. Taksit artışları nasıl hesaplanıyor?

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.

 • Aldığım konutta oturmamam halinde ne olur?
 • Alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.
 • Alt gelir grubu için hangi tip konut üretiliyor?
 • Alt gelir grubuna yönelik olarak 65 m2 – 85 m2 büyüklüğünde konutlar üretilmektedir.
 • “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” nedir?

İdaremiz yoksul, alt ve orta gelir grubunun yanında üst gelir grubunun taleplerine yönelik olarak da projeler hazırlamaktadır. Özel sektörle işbirliği içinde gerçekleştirilen ve bir tür arsa satışı niteliğinde olan “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli” ile kamunun elindeki araziler en iyi şekilde değerlendirilmekte, TOKİ’ye ve dolayısıyla devlete kaynak sağlanmaktadır.

Bu projelerde temel ilke, satışı amaçlanan arazilerin ekspertiz ve piyasa değerinin üzerinde bir fiyatla ihale edilerek gelir elde edilmesidir. TOKİ buradan elde ettiği geliri ne yapıyor? TOKİ, tüm faaliyetlerini bütçeden pay almadan gerçekleştirmektedir. İdaremizin, mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olamayan vatandaşlarımıza yönelik konut üretimi ve tüm yatırımları, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Projeleri’nden elde edilen gelirle finanse edilmektedir.

Bu projelerde satış ve pazarlamayı TOKİ mi yapıyor? Satış ve pazarlama yükümlülüğü sözleşme gereği yükleniciye aittir. TOKİ, satış gelirinin kontrolü ve idare payının güvence altına alınmasını teminen, bu satışları ve gelirleri takip etme yükümlülüğünü üstlenmektedir.

 1. Konut fiyatlarını kim belirliyor?
 2. Konutların fiyat ve satış koşulları yüklenici tarafından belirlenmekte ancak sözleşme ile belirlenmiş olan Satış Toplam Geliri’ni sağlaması kaydıyla İdaremizce onaylanmaktadır.
 3. Yüklenici firma TOKİ’den onay almadan yeni fiyat ayarlamasına gidebilir mi?
 4. Yüklenici, satışlar süresince talep, ekonomik göstergeler, konut piyasa koşullarındaki ve konut kredisi faizlerindeki değişimler ile beklentileri göz önünde bulundurarak fiyat ayarlamasını TOKİ’den onay almak koşuluyla yapabilmektedir.
 5. Bu tür projelerde satışlar peşin mi yapılıyor?
 6. Konut kredilerinin yaygın olması nedeniyle satışlar genellikle banka kredili olarak peşin yapılmaktadır.
 7. TOKİ, yüklenicinin taahhütlerini yerine getirmesini nasıl denetim altında tutuyor?

İdare payını güvence altına almak, yüklenicinin sözleşmede yer alan taahhütlerini yerine getirmesini kontrol etmek ve projenin finansmanını kolaylıkla takip edebilmek amaçlarıyla satış gelirleri, idare adına açılmış olan “TOKİ Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Emanet/Teminat Hesabı”nda toplanmaktadır.

 • TOKİ, inşaatları denetliyor mu?
 • TOKİ, kendi ürettiği konutlarda olduğu gibi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Projeleri’nde de denetimi, kendi teknik personeli ve\veya müşavir firmalar aracılığıyla yapmaktadır.
 • Hak sahibi, tespit edilen bedel karşılığında nasıl yeni konut alabilecek?
 • olabilir
 • TOKİ’nin uygulamaları arasında yer alan Yenileme/ Dönüşüm Projeleri nedir?

TOKİ’nin planlı kentleşme ve konut seferberliği kapsamında yürüttüğü uygulamalardan biri de belediyelerle işbirliği içinde gerçekleştirdiği Gecekondu Dönüşüm/Kentsel Yenileme Projeleridir. Bu projeler, kentin sağlıksız alanlarının yeniden kente kazandırılması ile bu alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın modern yerleşim alanlarında ikamet etmesini sağlamayı hedeflemektedir.

 1. Yenileme/ Dönüşüm projelerinde aranan özellikler nedir?
 2. Teknik verilere bağlı olarak (jeolojik durum, zemin özellikleri, depremsellik, tarihi ve doğal miras); tasfiyesi zorunlu alanlar, afet bölgeleri ile kentsel arazi değeri yüksek ancak yapılaşma kalitesi düşük ve kentsel kimliğe uyumsuz alanlar bu projelere konu edilmektedir.
 3. Yenilenmesi/Dönüştürülmesi gereken alanı kim belirliyor?

Bu projelerde dönüştürülmesi gereken alan belediyelerce tespit edilmektedir. TOKİ belediyenin başvurusu üzerine alan bilgileri ışığında yerinde inceleme yapmakta ve bir değerlendirme raporu hazırlamaktadır. Daha sonra TOKİ ve Belediye arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerekirse proje sınır revizyonu ile uygulamaya konmaktadır.

 1. Hak sahipliğini kim belirliyor? Proje alanındaki hak sahipleri, TOKİ ve Belediye tarafından tespit edilmektedir.
 2. TOKİ ve belediyece kurulan bir ortak komisyon, hak sahiplerinin TOKİ tarafından yapılacak yeni konutlardan veya konut dışında ticaret ünitesinden veya imarlı arsadan talep edip etmeyeceklerine dair görüşler almaktadır.

Bedel tespiti nasıl yapılıyor? Bedel tespiti, tapulu yapılar için arsa, bina ve eklenti olarak hesaplanırken kendisine ait olmayan arazi üzerinde tapusuz binası olanlara sadece enkaz (bina-yapı varsa ağaç) değeri üzerinden yapılır. Mülkiyeti yapı sahibine ait olmayan durumda, arsa/arazi için değil yapı için bedel takdir edildiğinden bedel; yapının metrekare büyüklüğüne, binanın yaşı, cinsi, eksik imalatı ve yapım tarzına göre değişmektedir.

 1. Hak sahibi, tespit edilen bedel karşılığında nasıl yeni konut alabilecek? TOKİ’nin üreteceği konutlardan talep eden ve belediyeye “muvafakat” vererek borçlanan hak sahipleri için üretilen konutların borçlanma usul ve esasları İdaremiz tarafından belirlenmektedir.
 2. TOKİ’nin maliyet oranlarını dikkate alarak tespit ettiği konut satış bedelinden hak sahiplerine ait taşınmazlar için belirlenen arsa, bina ve eklentisine ait bedel düşürülür ve tespit edilen borç için vadeli satış yöntemi uygulanır.

Hak sahibine bu farkı küçük taksitlerle, uzun vadeli olarak ödeme imkanı sağlanır. Bunun yanı sıra, hak sahibine ait taşınmazın gayrimenkul değeri ile orantılı bölgeleme yapılmakta, taşınmazın imar durumu ve anlaşma oranı dikkate alınarak belirlenen katsayı ile bulunan bitmiş inşaat metrekaresine ve enkaz bedeli toplamından oluşan bedel karşılığında inşaat alanı için de uzlaşılmaktadır.

 • Hak sahiplerine yeni konut aynı alanda mı, yoksa başka bir alanda mı veriliyor?
 • Bu projeler, boşaltılacak alanın niteliğine, konut yapımına uygun olup olmama özelliklerine göre biri “Başka Alana Taşıyarak Dönüşüm/Yenileme”, diğeri “Yerinde Dönüşüm/Yenileme” olmak üzere iki alternatif çerçevesinde yürütülmektedir.
 • Yenileme/Dönüşüm sürecinde, hak sahiplerinin ikameti nasıl sağlanıyor?
See also:  Hipotermi Ne Demek?

“Başka Alana Taşıyarak Dönüşüm/Yenileme” modelinde alan tasfiyesi, yeni konutların inşaatlarının tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinden sonra yapılmaktadır. “Yerinde Dönüşüm/Yenileme” metodunda ise hak sahiplerine yeni konutların yapımı tamamlanana kadar geçici konut tahsis edilmekte ya da kiraları belediyece ödenmektedir.

 1. Bir hak sahibi birden çok konut alabilir mi?
 2. Proje bazında kurulan komisyonca takdir edilen arsa ve bina değerinin TOKİ tarafından belirlenecek konut fiyatından yüksek çıkması durumunda, bu hak sahiplerine tespit edilen değere denk gelecek sayıda konut verilebilmesi için gerekli düzenleme İdarece yapılmaktadır.
 3. Aynı taşınmaz üzerinde hissedar olan kişiler projeden nasıl yararlanıyor?

Komisyonca yürütülen takdir/değerleme işlemlerinde, mevcut hisse oranları gözetilerek konutlarla ilişkilendirilir. Hisseler karşılığı takdir olunan bedeller ile hak sahipleri borçlanma seçeneklerini kullanırlar.

 • Konut Edindirme Yardımı hak sahipleri kimlerdir?
 • Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; 1/1/1987 ilâ 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına konut edindirme yardımı yatırılan ve yardım tutarları gerekli bildirimler yapılarak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal etmiş olan kişiler veya bunların kanunî mirasçıları ile 1/1/1987 ilâ 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına düzenlenen bildirim formu, konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlara verilmiş ve yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal ettirilmemiş olan kişiler (SSK tarafından yardım tutarları kısmen Bankaya aktarılmış olan işçi emeklileri dahil) veya bunların kanunî mirasçılarıdır.
 • Konut Edindirme Yardımı hak sahipliğinin tespitine esas listelere nasıl ulaşabilirim?

KEY hak sahipliğinin tespitine esas listeler, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGMYO) tarafından 28 Temmuz 2008 tarih ve 26950 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede ve EGMYO’nun www.keyodemeleri.com adresli elektronik ağ sayfası aracılığıyla yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

 • Resmi Gazetede ilan edilen bu listelerde adı yer almayan ancak Konut Edindirme Yardımına müstahak olduğunu ileri sürenler ile bu listelerde adı yer alan ancak itirazı olanların ilgili Kanun uyarınca 28 Ekim 2008 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara müracaat etmiş olmaları gerekmektedir.
 • Onut Edindirme Yardımı ödemeleri nasıl yapılıyor? Ödemeler, KEY hak sahipliğine esas ek listelerin ilan edilmesinden sonra ilgili kanunda hükme bağlanan şekilde ve süreler içerisinde T.C.

Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla gerçekleşmektedir. KEY ödemelerini gecikmeli olarak almak durumunda kalanlara KEY tutarları, KEY ödemelerine ilişkin ilk listelerinin Resmi Gazetede yayımlandığı ilan tarihi baz alınarak hesaplanacak %10 artışla ödenmektedir.

 1. Ödemelerin daha sonraki dönemlerde yapılması halinde, geçen her 3 aylık dönem için ilave olarak basit usulde %1.25 artış uygulanmaktadır.
 2. TOKİ’nin Konut Edindirme Yardımı ödemelerindeki rolü nedir? KEY hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin yürütülen süreçte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı sadece; 5664 sayılı Kanunun “Yönetmelik” başlıklı 7’inci maddesi 1’inci fıkrasında yer alan “Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanlıklar tarafından müştereken hazırlanarak yürürlüğe konulur” hükmü uyarınca, anılan Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin Hazine Müsteşarlığı’yla müştereken hazırlanmasında görev almıştır.

Bu itibarla, KEY hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin yürütülen tüm bu süreçte, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bünyesinde KEY hak sahiplerine ilişkin kişi bazında gerek isim, gerekse kesinti ve nema tutarlarıyla ilgili herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.

 • TOKİ kimlere kredi veriyor? 1.
 • Faizsiz Konut Kredisi olarak şehit ailelerine, maluller ile dul ve yetimlerine (Malullerden sadece 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren terör malulleri bu krediden yaralanmaktadır.), 2.
 • Taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için gerçek ve tüzel kişilere.

Faizsiz Konut Kredisi olarak şehit ailelerine, maluller ile dul ve yetimlerine açılan krediden nasıl yararlanabiliriz? Emekli Sandığı’nca maaşa bağlanan tüm şehit aileleri ve terör malulleri ile bunların dul ve yetimleri bu kredilerden yararlanabilmektedir.

 1. Toplu Konut Fonu’ndan Şehit Ailelerine, Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği” 21 Eylül 1991 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 2. Bu krediden yararlanabilmek için, Emekli Sandığı’ndan alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası’na başvurulması gerekmektedir.

Edinilecek konutlar için tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır.2010 yılı için kredi miktarı 56 bin 454 TL’dir. Bu miktar her yıl TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranında artırılmaktadır. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Bakımı, Onarımı ve Restorasyonu için kullandırılan kredilere nasıl başvururuz? TOKİ, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilere ait tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için kredi desteği sağlamaktadır.

Başvuru için; √ Kredi kullanılacak taşınmaz kültür varlığı için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış röleve ve restorasyon projesi, √ Restorasyon raporu, √ Keşif raporu, √ İş programı, √ Vaziyet planı, √ Yapıyı tanıtıcı fotoğraflar, √ Tapu örneği, √ Nüfus cüzdanı örneği, √ İkametgah ilmühaberi istenmektedir.

Uygulama kapsamında tarihi kent dokularının sağlamlaştırılmasına yönelik, yerel yönetimlerin öncülüğü ve koordinasyonu ile gerçekleştirilecek projelere öncelik verilmektedir. Kullandırılacak kredinin miktarı, projenin keşif bedelinin en fazla yüzde 70’i oranında olabilir.

 1. Ferdi Kredi kullanabilir miyim?
 2. İdaremiz tarafından Ferdi Konut Kredisi kullandırılmamaktadır.
 3. İdarenizden daha önce konut kredisi kullanmış olup borcunu kapatanlar tekrar kredi kullanabilir mi?

İdaremizce bir defaya mahsus kredi kullandırılmaktadır. İkinci defa kredi verilmemektedir. Engelli vatandaşlar için konut projeleri var mı? Satış şartları nedir? İdaremiz tarafından yaptırılan projelerin bir bölümünde, belli miktarda konut, engelli vatandaşlarımız için yapılmaktadır.

Bu tür uygulamaların başvuru duyurularında engelli vatandaşlar için ayrılan konut miktarı belirtilmektedir Bu konutların kullanımı engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun olmakla beraber fiyatları diğer konutların fiyatlarıyla aynıdır. Engelli vatandaşlarımıza yapılan konutlar genel kura dışı bırakılmakta, engellilere ayrılan konut sayısından fazla başvuru olduğu takdirde engelliler arasında kura çekilerek hak sahipleri belirlenmektedir.

TOKİ’nin emekliler için satışa sunacağı konutlara sadece Bireysel Emeklilik ile emekli olan vatandaşlar başvuru yapabilir mi? Hayır. TOKİ’nin emekliler için satışa sunacağı konutlara başvuru yapabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olma şartı aranır.

 1. Başvuru şartlarına sahip olduğumu kanıtlayamazsam ne olur? Başvuru bedelini geri alabilir miyim? Haklarınız iptal edilir.
 2. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödenir.
 3. Başvuru yaptıktan sonra vazgeçersem ne olur? Başvuru ücretini geri alabilir miyim? Haklarınız iptal edilir.
 4. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödenir.

Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmemektedir. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabilmektedir.

 • Başvuru işlemlerini benim adıma başkası yapabilir mi?
 • Sizin adınıza bir başkası vekaletname yoluyla başvuruda bulunabilir.
 • Vekaletnamede hangi konuların yer alması gerekiyor?
 • √ TOKİ Başkanlığı’nca satışa sunulan konutlardan satın almak üzere başvuruda bulunmaya, √ Konut seçmeye, √ Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalamaya, √ Satın almış olduğum konutun peşinatını ödemeye ve borçlanmaya, √ Taksitlerini yatırmaya, √ Konutu teslim almaya, √ Damga Vergisi, KDV, banka komisyonu ve diğer masrafları yatırmaya, √ Konut seçim, konut teslim tutanağı, konut tespit föyünü ve bu husustaki tüm evrakları imzalamaya yetkilidir hükümlerinin bulunması gerekir.
 • Satın alacağım konutu seçebilecek miyim?

Konut hakkı ve konut belirleme kurası birlikte yapılmaktadır. Ancak başvuruların konut sayısından fazla olmaması halinde kuraya gidilmemekte, konut seçim hakkı, başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.

 1. Başvuracağım/satın aldığım konut inşaat aşamasında ise konutların bitmiş haliyle ilgili nasıl bilgi edinebilirim?
 2. Konut tipi, kat planları, blok ön görünümleri ve yerleşim planı, İdarenin internet sitesinde, duyurularla birlikte yayınlanmaktadır.
 3. Konutumu teslim alırken para ödeyecek miyim?

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli KDV hariç bedeldir. Satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak anahtar teslimi öncesinde konut bedelinin yüzde 1’i oranında (150 metrekareye kadar olanlarda) KDV peşin olarak tahsil edilir.

 • Ayrıca, vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesinde uygulanan artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilir.
 • Şerefiye bedeli nedir? Şerefiye; yol, park, bahçe ve benzeri kamu hizmetleri sonucunda, bir yerdeki gayrimenkulün değerinin artmasıdır.
 • Yerel yönetimlere bu değer artışı üzerinden verilen vergiye de şerefiye bedeli denir.

Toplu konut uygulamalarında şerefiye bedellerinin hesaplanmasında konutların konumu (yola yakınlığı, cephesi, yüksekliği vb.) dikkate alınır. Konut alma hakkım iptal edilebilir mi? Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilir.

 • Hak sahibinin vefat etmesi durumunda konut hakkı ne olacak?
 • Bu durumda konut hakkı yasal mirasçılarına intikal eder.
 • Taksit ödemelerimi geciktirdiğimde ya da ödeyemediğimde ne olacak?

Taksitlerin gecikmesi halinde sözleşmede yazılı olan oranda gecikme faizi ödenir. Alıcının, ödemekle yükümlü olduğu taksitler den birbirini izleyen en az iki taksitini ödeyememesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin onda birinden fazla olması halinde, sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda alıcının sözleşmesi iki ihtarname çekildikten sonra İdare tarafından feshedilebilir.

 1. Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde ödediğim taksitleri geri alabilecek miyim? Sözleşmenin feshi halinde başvuru bedeli, peşinat ve taksitler; masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilir.
 2. Vergiler ve banka komisyonu geri ödenmez.
 3. Onut tesliminden sonra geçen süre zarfında işletilecek kira bedeli de peşinat ve taksit toplamından düşürülür.

Kalan borç bakiyesini kapatabilir miyim? Bu durumda indirim yapılıyor mu? Ocak ve Temmuz ayları olan dönem başlarında yeniden hesaplanan borç bakiyesine göre kalan borç kapatılabilmektedir. Borç bakiyesini kapatanlara indirim yapılmamaktadır. TOKİ hangi durumlarda kalan borç bakiyesinin kapanması halinde indirim yapıyor? TOKİ, gelen talepler ve idarenin nakit planlaması doğrultusunda; inşaatları bitmiş, tapuları hazır ve belli bir süredir taksit ödemeleri devam eden projelerde kalan borç bakiyesinin peşin olarak ödenmesine yönelik indirim kampanyaları yapmaktadır Kampanya koşulları, bu projelerden konut satın alanlara, ilgili banka tarafından yazılı olarak bildirilmekte, ayrıca basın ilanlarıyla birlikte idarenin web sitesinde de (www.toki.gov.tr) duyurulmaktadır.

 1. İndirim oran ve koşulları, kampanya uygulanan projenin özelliklerine ve maliyet hesaplarına göre değişmektedir.
 2. Bu kampanyalardan yararlanmak isteyen hak sahiplerine TOKİ’nin özel sözleşme imzaladığı bankalar da kredi olanağı sağlamaktadır.
 3. Nasıl bir ev teslim alacağım? √ Projelendirme öncesinde inşaatın yapılacağı arazide gerekli jeolojik ve jeoteknik etütler yapılmakta, elde edilen verilere göre deprem riski de göz önüne alınarak uygun temel tipi ve taşıyıcı sistem belirlenmektedir √ İnşaatlarda maksimum kalite ve emniyet ön planda tutulmak ta, bu doğrultuda tüm inşaatlarda hazır beton kullanılmaktadır.

√ Konutlarda, ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan su ve ısı yalıtımı yapılmaktadır. √ İnşaatların her aşaması, TOKİ teknik personeli ve müşavir firmalar tarafından sıkı denetime tabi tutularak gerekli testler ve kontroller yapılmaktadır. √ Konutlar, sosyal donatısı ve yeşil çevresi ile birlikte vatandaşa sunulmaktadır.

 1. Konutlarda asansör var mı?
 2. Dört katın üzerinde tüm bloklarımızda asansör zorunluluğu bulunmaktadır.
 3. TOKİ sadece konut mu satıyor?

TOKİ, sosyal donatılar kapsamında yaptırdığı ticaret merkezlerin deki iş yerlerini de satışa sunmaktadır. Ayrıca üzerinde uygulama yapılamayan arsa ve araziler de satış kapsamında değerlendirilmektedir. TOKİ’nin ürettiği ticaret merkezlerinden nasıl iş yeri satın alabilirim? TOKİ ürettiği iş yerlerini açık artırma yoluyla satmaktadır.

 • Açık artırmanın yer ve tarihi ile satışa sunulan gayrimenkulün nitelikleri, Türkiye genelinde tirajı yüksek ulusal gazetelerde, yerel gazetelerde ve idarenin internet sitesinde duyurulmaktadır.
 • Satın aldığım konutta sorunlar çıktı, kime başvuracağım? Satın aldığınız konutta müşteri kullanımı ile birlikte ortaya çıkan (kullanıcıdan kaynaklanmayan) eksik ve kusurları, TOKİ tarafından konutların kesin kabulünün yapılacağı tarihe kadar söz konusu projedeki yüklenici firmanın bulundurmak zorunda olduğu teknik elemanlara iletebilirsiniz.

Ayrıca geçici site yönetimi de bu kapsamda gelen şikayetleri değerlendirmeye almaktadır. Ayrıca, TOKİ bünyesinde görev yapan Şikayet Değerlendirme Şube Müdürlüğü, gelen her türlü yazılı şikayeti inceleyip değerlendirmekte ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamaktadır.

Kura yöntemiyle satış nasıl gerçekleşiyor? Konut seferberliği kapsamında, mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olamayan dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşulları ile kira öder gibi taksitlerle konut sahibi olmaları amacıyla ürettiğimiz konutlara talep yüksek olduğundan satışların hakkaniyet çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla kura yöntemine başvurulmaktadır.

Kura çekiminin yapılacağı yer ve tarih TOKİ tarafından ilan edilmekte, NOTER huzurunda yapılan “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” ile asil ve yedek listeler belirlenmektedir. Konut adedinden daha az başvuru olan projelerde ise kura çekilmeyerek tüm başvuru sahipleri konut alma hakkı kazanmaktadır.

Ura çekimine gerek kalmaması halinde “konut belirleme hakkı” başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır. Açık satış yöntemi nedir? Dar ve orta gelirlilere yönelik olarak üretilen sosyal konut projelerinin kura yöntemi ile satışı gerçekleştikten sonra proje kapsamında TOKİ stoklarında kalan konutlar açık satış yöntemi ile satışa sunulmaktadır.

Açık satışın hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği, konutların niteliği ve fiyatları ile başvurulacak banka ve diğer koşullar TOKİ tarafından ilan edilmektedir. Bu yöntemde, konut satın alma hakkı ve konut belirleme önceliği başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.

 • İdaremizin kaynak geliştirmek amacıyla “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli” çerçevesinde yürüttüğü projelerde uygulanan satış yöntemlerinden biri olarak da açık satış yöntemi uygulanmaktadır.
 • Bu yöntem ile yapılan satışlarda, konut alıcıları ilgili banka şubelerinden seçtikleri konutun peşinat tutarını yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalarlar.

Peşinat bedeli borç bakiyesinden düşülerek kalan tutar taksitlendirilir. Açık artırma yöntemiyle satış hangi projelerde geçerli ve nasıl gerçekleşiyor? İdaremizin kaynak geliştirmek amacıyla geliştirdiği projelerde uygulanan satış yöntemlerinden biri Açık Artırma Yöntemi ile satıştır.

 • Alan içerisinde bulunan işyerlerinin satışları da bu yöntemle yapılmaktadır.
 • Açık Artırma yöntemi ile amaçlanan, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.
 • Talep örgütlenmesi nedir? TOKİ, nüfusu 40 binin altında olan yerleşim birimlerine yönelik projelerde talebin düşük olabileceğini göz önüne alarak, yapılacak toplu konut yatırımlarının atıl duruma düşmemesi amacıyla talep örgütlenmesi koşulu aramaktadır.

Bu yöntemde, konut ihtiyacı belediyece gerçekleştirilen anket yöntemiyle belirlenmektedir. Böylece TOKİ, hem özel sektörün faaliyet göstermediği bu bölgelerde vatandaşların konut ihtiyacını karşılamayı hem de “ihtiyaç kadar” konut üretmek yoluyla yatırımlarından azami verim almayı hedeflemektedir.

 1. Talep örgütlenmesini kim organize ediyor? Talep örgütlenmesi belediyeler tarafından organize edilmektedir.
 2. TOKİ, nüfus yoğunluğunun düşük olduğu bu bölgelerde, konut uygulaması yapılacak arsa ve müşteri temini belediyenin sorumluluğunda olmak kaydıyla toplu konut projeleri yapmaktadır.
 3. TOKİ’ye başvuruyu belediyeler mi yapıyor? Evet.

Bu sistemde, kent merkezi veya merkeze yakın gelişme aksı üzerinde yer alan, genel altyapısı tamamlanmış belediye mülkiyetindeki arsa, konut inşaatı yapılmak üzere TOKİ’ye önerilmektedir. Projenin TOKİ tarafından uygun görülmesi halinde, önerilen arsanın mülkiyeti belediye tarafından TOKİ’ye devredilmektedir.

Belediye mülkiyetinde projeye uygun arsa yoksa, yine belediye tarafından tespit edilen hazine arsası önerilebilmektedir. Bu önerilerin TOKİ tarafından değerlendirilebilmesi için belediyenin başvuruyu gerekli teknik belgelerle birlikte yapması gerekmektedir. Sistem nasıl işliyor? √ Belediye, öncelikle bölgedeki konut talebini belirlemek üzere, TOKİ tarafından hazırlanarak belediyeye gönderilen anket formu ile bir anket yapmaktadır.

TOKİ’den konut edinmek isteyenler; bu anket formunda tercih ettikleri konut tipine, metrekare büyüklüklerine, oda sayılarına, fiyatlarına ve ödeme koşullarına göre tercihlerini belirtmektedir. √ TOKİ, bu anketler doğrultusunda ortaya çıkan konut ihtiyacına göre plan yapmakta; konut tipini, tahmini fiyat ve satış koşullarını hazırlayarak ilgili belediyeye göndermekte ve belediyeye belli bir süre vermektedir.

 • Aynı zamanda o yerleşim bölgesindeki Ziraat Bankası Şubesi’nde TOKİ adına bir hesap açtırılmaktadır.
 • Belediye, TOKİ’nin belirlediği kriterler çerçevesinde duyuru yapmakta, konut edinmek isteyen vatandaşlar başvurularını belediyeye yapmakta ve başvuru formunu doldurarak taahhütname imzalamaktadır.
See also:  Kpss Lisans Ne Zaman AKlanacak?

√ Başvuru için; 2+1 75 m2 kadar olan konutlar için 4.000 TL, 3+1 ve daha yüksek m2 konutlar için 6.000 TL başvuru bedelini Ziraat Bankasının ilgili şubesine yatırmaktadır. √ Konut talebi toplama süreci tamamlandığında TOKİ; başvuru sahipleri listesiyle başvuru bedellerinin ödendiğine ilişkin dekontları hem banka hem de belediyeden çift kontrol sistemiyle denetlemektedir.

 1. Başvuruda bulunanların sayısının TOKİ tarafından uygun görülen sayıya ulaşması halinde proje ihaleye çıkarılmaktadır.
 2. İhale sonucunda TOKİ kesin satış fiyatlarını belirlemekte ve belediyeye bildirmektedir.
 3. Onut satış fiyatları üzerinden konut hak sahipleri ile gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanmaktadır.

Başvuruda bulunanların konut almaktan vazgeçmesi halinde başvuru bedelleri geri ödeniyor mu? Evet. Başvuru bedeli geri ödenmektedir.

 • Başvuru sayısının düşük kalması ve projenin yürürlüğe girmemesi halinde başvuru ücretleri ne oluyor?
 • Yeterli talep olmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli TOKİ tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa süre içinde geri ödenmektedir.
 • Başvuru sayısının, projede öngörülen konut sayısından yüksek olması halinde ne oluyor?

Bu durumda konut almaya hak kazananların belirlenmesi için kura çekimi yapılmaktadır. Kura çekimi, belediyelerce organize edilmektedir. Tarımköy Projeleri nedir? Tarımköy uygulamaları ile köy mimarisinin geliştirilmesi, köylerin ve köylülerin yaşanabilir konutlara kavuşturulması ve sosyal yaşam standardının yükseltilmesi hedeflenmektedir.

TOKİ, çalışmalarını kapsamlı bir planlama anlayışıyla; dağınık durumda bulunan yerleşim yerlerini bir araya getirmek ve böylece kırsal alana yönelik ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetlerin yerinde, zamanında ve eksiksiz ulaştırılmasına olanak sağlayacak merkezi yerleşim birimleri oluşturarak şehri cazip kılan olanakları köyde sunmak çerçevesinde sürdürmektedir.

Tarımköy Projelerinde sistem nasıl işliyor? Tarımköy Projeleri iki sistemde işlemektedir. İlk sistemde, TOKİ ile kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerini devralan Afet İşleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde, baraj yapımı ve benzeri nedenlerle istimlak edilen köylerde yaşayan hak sahiplerine, yeni yerleşim yerleri kurmak üzere Tarımköy Projeleri geliştirilmektedir.

İkinci sistem ise valilik, kaymakamlık veya belediyelerin başvurusu üzerine değerlendirmeye alınan ve Talep Örgütlenmesi ‘ne benzer bir yapıda işleyen Tarımköy Projeleridir. Buna göre; √ İlgili mercii (valilik, kaymakamlık veya belediye); belediye, hazine veya TOKİ mülkiyetindeki genel altyapısı tamam lanmış veya altyapısını tamamlamayı taahhüt ettiği arsaları Tarımköy Projesi (konut ve köyün üretim faaliyetine uygun ahır, ağıl, depo vb.) geliştirmek üzere TOKİ’ye önerir.

√ TOKİ’nin projeyi uygun bulması halinde, ilgili mercii tarafından önerilen arsa belediye mülkiyetinde ise, belediye TOKİ’ye devrini taahhüt eder. Belediye mülkiyetinde projeye uygun arsa yoksa yine ilgili mercii (valilik, kaymakamlık veya belediye) tarafından tespit edilecek hazine arazisi önerilebilir.

 • Talebin yapıldığı ilçe veya beldede TOKİ mülkiyetinde arsa bulunması halinde ve idarenin uygun görmesi halinde projede bu arsa kullanılır.
 • Projedeki konut sayısı, metrekaresi ve parsel büyüklüğünün belirlenmesini takiben Tarımköy yapılması önerilen arsaya yakın sosyal donatı olanakları (cami, okul, ticaret vb.) mevcut değil ise söz konusu sosyal donatı binaları da TOKİ’den talep edilebilir.

√ İlgili mercii (valilik, kaymakamlık veya belediye) TOKİ’ye proje için önerilen arazinin teknik verilerini ve mülkiyet yapısını gösteren belgelerle birlikte başvurur. Başvuruda, talep edilen konut sayısı ve metrekare büyüklüğü de belirtilir √ TOKİ, talep edilen Tarımköy Projesine ilişkin imar ve yerleşim planlarını hazırlar ve konutların yaklaşık satış fiyatları tespit edilerek ilgili kuruma gönderir.

 1. TOKİ tarafından belirlenen satış kriterleri doğrultusunda konut almak isteyen vatandaşlar, idare tarafından belirlenen tarihler arasında ve açıklanan banka şubesine başvuru bedelini (6.000 TL) yatırırlar.
 2. İlgili mercii, başvuru süresinin sonunda başvuru sahiplerini banka dekont fotokopileri ile birlikte TOKİ’ye bildirir.

TOKİ’nin başvuru sayısını yeterli bulması halinde inşaata ilişkin ihale süreci başlatılır. √ Talebin yetersiz olması durumunda proje iptal edilmekte ve vatandaşlar tarafından yatırılan ön peşinat bedelleri geri ödenmektedir. TOKİ’nin emekliler için satışa sunacağı konutlara sadece Bireysel Emeklilik ile emekli olan vatandaşlar başvuru yapabilir mi? Hayır.

 • TOKİ’nin emekliler için satışa sunacağı konutlara başvuru yapabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olma şartı aranır.
 • TOKİ’den kimler konut alabilir? TOKİ’den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır.
 • İdaremizin önceliği, “mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan” yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir.

TOKİ’nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir.

 1. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.
 2. TOKİ’nin başlattığı projelerden nasıl haberim olacak? TOKİ, başlatacağı tüm projeleri satışlar gerçekleştirilmeden önce Türkiye genelinde tirajı yüksek ulusal gazetelerde, yerel gazetelerde ve İdarenin internet sitesinde duyurmaktadır.

Duyurularda konut tipleri, fiyatları ve ödeme koşullarıyla birlikte başvuru koşulları, tarihleri ve başvurunun yapılacağı mercii ile başvuru sırasında istenecek belgeler de ilan edilmektedir.

 1. Konutların teslim süresi ne kadardır?
 2. TOKİ konutlarının teslim süresi projeye göre 14 ay ile 30 ay arasında değişmektedir.
 3. TOKİ’den konut satın alanlara tapuları ne zaman teslim ediliyor?
 4. TOKİ’den konut alanlara tapuları borçlarının bitiminden sonra teslim edilmektedir.
 5. TOKİ sadece konut mu üretiyor?

Sadece konut yapmakla sınırlı kalmayan ve yaşanabilir yerleşim birimleri de oluşturan TOKİ, konutlarla birlikte projelendirilen sosyal donatılar kapsamında anaokulu, ilköğretim okulu, lise, ticaret merkezi, spor salonu, sağlık ocağı, hastane, kütüphane, ibadethane, çocuk parkı, araç park yeri ve benzeri üretimleri de çevre düzenlemesiyle birlikte gerçekleştirmektedir.

TOKİ ayrıca, gerçekleştirilen farklı protokoller çerçevesinde birçok farklı kamu kurumu için binalar inşa etmektedir. TOKİ, konut projeleri kapsamında yapılan okulların ve sağlık tesislerinin yanı sıra, bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları ile yapılan protokoller kapsamında ihtiyaç bölgelerinde sağlık, eğitim, spor tesisleri, sevgi evleri ve yurtlar gibi birçok sosyal amaçlı tesisin yapımını da üstlenmektedir.

İdare, yapımını tamamladığı bu tesisleri ilgili kurumlara bedelsiz olarak devretmektedir. TOKİ, uzmanlığının ihtiyaç duyulduğu her yere hizmet götürme ülküsüyle Milli Eğitim Bakanlığı ile okul ve ek binalarının yapımı konusunda ortak bir çalışma yürütmektedir.

İdare, Bakanlığın belirlediği arsalarda iyi ve kaliteli eğitim verilmesini sağlayacak tesislerin planlama ve inşaatını üstlenmiştir. Bu projeler TOKİ ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türk gençliğine daha iyi bir gelecek sunma kararlılığının göstergesidir. TOKİ, terk edilmiş ve olanaksızlık içindeki çocuklara sevgi dolu ve üretken bir yaşam sürdürebilmeleri için daha iyi fırsatlar sağlama amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile de işbirliğine gitmiş olup; çocuklarımızın sevgi dolu, ailevi bir ortamda bakımı için küçük ve bağımsız binalardan oluşan sevgi evleri inşa etmektedir.

Ayrıca, bedensel engelli çocukların özel ihtiyaçlarına yönelik olarak tekerlekli sandalyelerle erişilebilir engelsiz yaşam merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinin planlama ve yapım çalışmaları da devam etmektedir. Bunların yanı sıra, ihtiyaç olan bölgelerde huzurevleri, emekli evleri ve çocuk yuvaları da inşa edilmektedir.

 1. Diğer yandan TOKİ; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay, İçişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığı ile gerçekleştirdiği farklı protokoller kapsamında bu kurumlarca ihtiyaç duyulan birçok tesis ve binanın yapımını üstlenmektedir.
 2. TOKİ eliyle ayrıca; Ankara’da Telekomünikasyon binası, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı binası, Gümrük Müsteşarlığı hizmet binası; Bingöl’de Uydukent Telekom Santral binası; İstanbul Çatalca’da Posta İşletme Merkezi binası, Kâğıthane’de Milli Arşiv Sitesi, Emniyet Müdürlüğü binaları ve Polis Okulları başlatılan uygulamalar arasındadır.

TOKİ, kendi yaptığı inşaatların dışında konut üretimine kredilendirme yoluyla da destek vermektedir. : TOKİ | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

2023 TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor?

TOKİ | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Toki Ne Zaman AKlanacak

 • TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının ikincisi 21 Eylül ‘de başlıyor.
 • Bu yıl ikincisi yapılacak kampanyada indirim oranı %25 olarak belirlendi.
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi de yapılacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 21 Eylül – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapılacak.

 1. Kampanyada kısmi ödeme imkânı
 2. Son başvuru 19 Ekim 2023
 3. Kampanyadan yararlanma şartları

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

 1. Ampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 21 Eylül – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.
 2. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.
 3. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor.

Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2022 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak. Toki Ne Zaman AKlanacak : TOKİ | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

2023 TOKİ ihalesi ne zaman?

İhale Tarihleri

Sıra No Konut Sayısı İhale Tarihi
1 236 20 Ekim 2023 11:00
2 168 25 Ekim 2023 11:30
3 270 25 Ekim 2023 14:00
4 30 Ekim 2023 11:00

2023 Toki yapılacak mı?

25 Eylül 2023 TOKİ, 43 ilde 216 konut ve 17 ilde 393 iş yer 20 Eylül 2023 Balıkesir Balya’da 116 konut inşa edildi.

Toki Evleri 2023 ne zaman teslim edilecek?

TOKİ’den 50 bin konut kampanyası hakkında yeni açıklama Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) resmi Twitter hesabı üzerinden, 50 Bin Konut Kampanyası hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Başkanlık yaptığı yazılı açıklamada, Kayabaşı mevkisinde inşa edilecek 4.467 konut hakkında, “Söz konusu alanlarda yaşanan mülkiyet ve planlama sorunlarından dolayı yaşanan gecikmelerden kaynaklı maliyet artışları konut fiyatlarına yansıtmayacak ve henüz konut sözleşmesi imzalamamış vatandaşların mağdur edilmeyecektir” bilgisini verdi.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamanın devamı şu şekilde: “İdaremizce ülke genelinde dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik olarak 50 bin sosyal konut kampanyası ilan edilmiş ve bu kapsamda İstanbul Başakşehir Kayabaşı Bölgesinde 4.467 konut planlanmış olup çekilen kura sonucunda 4.467 konutun hak sahipleri belirlenmiştir.

Sözleşme imzalama işlemleri tamamlanmıştır Söz konusu hak sahipleri için idaremizce ivedilikle etaplar halinde konut projeleri üretilerek konut sözleşme imzalama işlemleri başlatılmıştır. İlk etapta 4.467 adet hak sahibi arasından 694 adet hak sahibinin konutları belirlenerek konutların teslimi yapılmıştır.

Kayabaşı Mahallesi 4 etaptan oluşmakta olup proje alanında 2.450 konut için konut belirleme kurası çekilerek sözleşme imzalama işlemleri tamamlanmıştır.2023’de tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanmaktadır Ayrıca,2.450 konuttan oluşan 4 adet projenin inşaatları devam etmekte olup Eylül 2023’de tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanmaktadır.

Yapılan çalışmalar ve planlamalar neticesinde konutların tamamı söz konusu alana yerleşemediği için ilave yeni alan belirlemek adına çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan imar planı ve imar uygulaması neticesinde İstanbul İli, Başakşehir ilçesi, Kayabaşı Mahallesi, Batı Bölgesinde konut alanları oluşturulmuş ve proje alanının uygulamaya hazır hale getirilmesine müteakip kalan 1.253 adet hak sahibinin konutunun yapım ihaleleri gerçekleştirilmiştir.

 • Onut sözleşme imzalama işlemleri gerçekleştirilecektir Projede 729 adet konutun 2023 yılı sonu itibari ile, 524 adet konutun ise 2024 yılı içerisinde inşaatlarının tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanmaktadır.
 • Ayabaşı mahallesi 4.467 adet konut projesi kapsamında konutu belirlenmeyen 1.253 adet hak sahibi bulunmaktadır.

Bu projelerin inşaat seviyeleri doğrultusunda 3 ay içerisinde kalan hak sahiplerinin konutları belirlenerek konut sözleşme imzalama işlemleri gerçekleştirilecektir. Söz konusu alanlarda yaşanan mülkiyet ve planlama sorunlarından dolayı yaşanan gecikmelerden kaynaklı maliyet artışları konut fiyatlarına yansıtılmayacak ve henüz konut sözleşmesi imzalamamış vatandaşlarımız mağdur edilmeyecektir.” Toki Ne Zaman AKlanacak : TOKİ’den 50 bin konut kampanyası hakkında yeni açıklama

Toki indirim kampanyası 2023 ne zaman başlıyor?

TOKİ’nin indirim kampanyası bugün sona eriyor Toki Ne Zaman AKlanacak 21 Eylül’de başlayan TOKİ’nin indirim kampanyası için verilen süre bugün (19 Ekim 2023) doluyor. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. Toki Ne Zaman AKlanacak Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde ise söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak. Toki Ne Zaman AKlanacak

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar ise borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeye yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.Konut ve iş yeri alıcıları, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini, 21 Eylül-19 Ekim 2023 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankadan öğrenebilecek.

Toki Ne Zaman AKlanacak Alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun olmaması şartı da var. Kampanyaya dahil olan konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak isterse de Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

Etiketler :

: TOKİ’nin indirim kampanyası bugün sona eriyor

2023 TOKİ ön ödeme ne kadar?

TOKİ ÖDEME PLANI 2023 Vatandaşlar ilk yıl yüzde 0.69 ile 4 bin 410 TL taksit ödeyecek.4. yıl için ise taksitler 10 bin 315 TL’ye çıkacak. Ödemeler son 8 yılda 12 bin 697 TL olacak.

TOKİ kimlere çıkar Genç?

18-30 yaş genç evli ise TOKİ başvurusu yapabilir mi? – Bekar 18-30 yaş arası kızlar TOKİ’ye başvurabilir mi? TOKİ genç başvuru kontenjanı 50 bin konut olarak belirlendi. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin başvuru tarihi itibarıya gıda, yol her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.

TOKİ başvuru ne zaman 2023 Agustos?

TOKİ’den yeni fırsat treni! 1.840 TL taksitle 1+1 2.550 TL taksitle 2+1 ucuz konut seferberliği – Emlakjet Haberleri TOKİ’den yeni fırsat treni! 1.840 TL taksitle 1+1 2.550 TL taksitle 2+1 ucuz konut seferberliği – Ucuz ev sahibi olmak isteyenlere yılın fırsatı yine dar gelirlinin dostu TOKİ’den geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından yayımlanan yeni projeler kapsamında ev sahibi olmak isteyen kişiler için başvurusu açılan ilanlar belli oldu.2022 senesinde 250 bin konut projesi için başvuru alan TOKİ stokta kalan son konutlar için fırsat ilanı yayımladı.

Stokta kalan son konutlar için ilan açan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ hemen teslim konut satışı yapılacağını duyurdu. Ankara’da yer alan konutlar için yayımlanan ilanda en düşük konut fiyatı 442 bin 160 TL, en yüksek konut fiyatı ise 968 bin 985 TL olarak belirlendi.

En düşük konut peşinatı 1+1 daireler için istenen 110 bin 540 TL olurken 180 ay vadeli konut satışı için en düşük aylık taksit tutarı ise 1.842 TL olarak ilanlarda yerini aldı.2+1 konutlar için ise en düşük peşinat tutarı 153 bin 291,60 TL olarak ilan edilirken en düşük aylık taksit tutarı 180 ay vadeli ödeme koşulu ile 2 bin 554 TL olarak belirlendi.

Bu konutlara başvuru yapmak isteyen kişiler için başvuru şartları ise şu şekilde açıklandı: 1.T.C. vatandaşı olması, 2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması, başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) 3.

 1. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.4.
 2. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 34.000.00TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs.
 3. Her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 34.000.00TL olması gerekmektedir.) 5.
See also:  Qual O Numero Da Operadora Vivo?

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır. Projede yer alan konutlar için başvuru ekranı 14 Ağustos 2023 tarihinde açılırken son başvuru tarihi ise 18 Ağustos 2023 olarak ilan edildi.

TOKİ kurada çıkmazsa ne olur?

TOKİ başvuru para iadesi için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. TOKİ kura çekimi için katıldıkları illerde hak sahibi olamayan vatandaşların ücret iadeleri yapılmaya başlandı. Peki, TOKİ başvuru para iadesi nasıl alınır, ne zaman yatırılacak? TOKİ BAŞVURU PARA İADESİ NASIL ALINIR? TOKİ tarafından gerçekleştirilen kuralarda hak sahibi olunmadığı takdirde başvuru için yatırılan 500 lira IBAN’a iade ediliyor. Toki Ne Zaman AKlanacak BAŞVURUSU REDDEDİLENLER İÇİN ÜCRET İADELERİ YAPILIYOR TOKİ sosyal konut ve arsada başvuru şartlarına uymayan vatandaşlar, başvuruları iptal edildiği için 500 liralık ücret iadesinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Gelir, ikamet ve diğer şartları uymayan vatandaşların başvuruları iptal edildi ve başvurusu iptal edilenlerin 500 liralık ücretleri bankalar üzerinden iade ediliyor.

TOKİ kurada ismi çıkanlar ne yapmalı?

“BANA TOKİ ÇIKTI NE YAPMALIYIM?” tarafından yayınlandı 18 Ocak 2023, 11:57 yayınlandı Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) “İlk Evim Projesi” kapsamında 81 ilde gerçekleştireceği sosyal konut projesinin kura çekimi tamamlandı. Bu kapsamda TOKİ’nin Bilecik’te yapacağı 1037 konutun sahipleri de çekilen kuralarla belirlenirken, kurada adı çıkan ve çıkmayan vatandaşlar ne yapacaklarını araştırmaya başladı. BİLECİK’TE TOKİ SAHİPLERİ BELLİ OLDU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNDE ADI ÇIKANLAR NE YAPACAK? TOKİ kura çekilişinde adı çıkan kişiler, e-devlet üzerinden veya SMS ile bilgilendirme alabilecek. TOKİ çekilişinde adı çıkan vatandaşlar, ilk olarak sözleşme imzalayacak.

Daha sonra belirlenen tarihlerde TOKİ konut peşinatı olan % 10’luk kısmı bankaya yatırılacak. Konut projelerinde hak sahipleri sözleşme imzalandıktan sonra borçları bitene kadar devir işlemi gerçekleştiremeyecek. TOKİ taksitleri 2+1 ve 3+1 daireler için 240 ay vadeyle ödenecek.2+1 daireler için 608 bin lira fiyat ile aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle ödeme yapılacak.

TOKİ taksit ödemeleri sözleşme imzalandıktan sonraki ayda başlayacak. TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ (500 TL) İADE EDİLECEK Mİ? Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.” “BANA TOKİ ÇIKTI NE YAPMALIYIM?” : “BANA TOKİ ÇIKTI NE YAPMALIYIM?”

TOKİ kurada ismi çıkanlar ne yapacak?

Toki Çekilişinde Adı Çıkanlar Neler Yapacak? | Emlak8 Toki Ne Zaman AKlanacak Emlak Trendleri TOKİ 50 bin konut kapsamında kuralar devam ediyor. İstanbul toki kura çekilişleri de geçtiğimiz hafta tamamlandı.Kura da adı çıkanlar bundan sonra nasıl bir yol izleyecek? Sözleşmeler nasıl yapılacak, adı çıkanların cayma hakkı bulunuyor mu, evler ne zaman teslim edilecek? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2019 yılında Türkiye genelinde 50 bin sosyal konut için başvuruları Nisan ayı sonuna kadar almıştı.637 bin kişinin başvurduğu Türkiye geneli projeler için kuralar çekilmeye başlandı.

 1. Mayıs ayında Ankara için başlayan TOKİ kura çekilişleri Türkiye genelinde Ağustos ayına kadar devam edecek.
 2. Geçtiğimiz hafta İstanbul projeleri için kuralar çekilmişti.
 3. Adı çıkanlar sevinç yaşarken bundan sonra ki sürecin onlar adına nasıl devam edecekleri araştırılıyor.
 4. Ev teslimleri ne zaman yapılacak? Ödemeler ne zaman başlayacak gibi bir çok soru merak ediliyor.

EmlakPencerem.com olarak TOKİ projelerinde adı çıkan talihliler için bundan sonraki süreç nasıl gelişecek cevaplamaya çalıştık. Öncelikle 50 bin sosyal konut projeleri için kuralar yapılmış olsa da henüz tamamlanmış bir proje bulunmuyor. Yani örnek daire ya da inşaatı devam eden bir durum söz konusu değil.

Tüm ihaleler yıl içinde tamamlanarak inşaata başlanacak. İnşaatların tamamı maksimum 36 ay içinde bitmiş olacak. Yani teslimler için en az 3 yıl bulunuyor. Hangi proje için yazıldıysanız ve adınız çıktıysa oradan bir daire sahibi olacaksınız. Ancak inşaatlar tamamlandıktan sonra teslim aşamasında bir kura çekilişi daha yapılacak ve hangi kat hangi daire size çıkarsa onun sahibi olacak ve orada oturabileceksiniz.2+1 sosyal konutlarda taksitler evin teslim edilmesiyle başlıyor.Yani peşinatınızı yatırdıktan sonra ev teslimine kadar taskit ödemek yok.

Oturmaya başladıktan sonra taksitlerinizi ödeyebileceksiniz.3+1 sosyal konutlarda ev taksitleri sözleşmeyi imzaladıktan sonra başlıyor. İlk etapta kurada adı çıkanlar başvuru yaptıkları banka ile Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi yapacaklar. Adı çıkmayanlar ise peşinatlarını yatırdıkları bankadan isteyebilirler.

Adı kurada çıkmış olsa bile istenen kriterlere uymuyorsanız hakkınız yanacaktır. Örneğin aylık gelirinizin 4.500-4.800 TL’yi aşmaması gibi. Kura da diyelim ki adınız çıktı ama siz evi almaktan vazgeçmek istiyorsunuz. O zaman da vazgeçebiliyorsunuz. Sözleşme imzalandıktan sonra 14 gün içinde hiç bir ceza ödemeden cayma hakkınız bulunuyor.

Ayrıca Sözleşme imzalandıktan sonra evler teslim edilinceye kadar sözleşmeden dönme hakkınız bulunuyor.2+1 sosyal konut sahipleri borç bitene kadar evlerini başkasına devir edemiyorlar ayrıca kiraya veremezler.3+1 daire sahipleri ise teslimden 2 yıl sonra evlerini devir edebiliyorlar.

Toki tapu masrafı ne kadar 2023?

Tapu Harcı Döner Sermaye Bedeli 2023 – Tapu işlemlerinde gerekli olan tapu harcı döner sermaye hizmeti bedeli 2023 yılı için 519 TL olarak belirlenmiştir.

Toki Engelli peşinat ne kadar 2023?

Yani her engelli vatandaş bu indirimlerden yararlanamaz. Eğer TOKİ Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’nde yer almıyorsa, TOKİ konut projesinden yararlanma hakkı bulunan engelli vatandaşlar, erken ödemede %20’ye kadar indirim alabilir. Normal şartlarda ise ödemeler %10 peşin ve 240 aya varan vadeler ile taksit yapılır.

Toki asil olarak hak sahibi oldunuz ne demek?

TOKİ Asil olarak hak sahibi oldunuz ne demek? Asil hak sahibi ne demek? Asil olarak hak sahibi olanlar ne yapmalı? Toki Ne Zaman AKlanacak Asil hak sahibi olmak ne demek? Kuralı satış projeleri TOKİ’nin Silivri, Çatalca, Başakşehir ilçelerinde gerçekleşecek olan çekilişler sonrasında gündem oldu. Peki ama asil hak sahibi oldunuz ne demek? Asil hak sahibi oldunuz ne demek? Kura çekilişinde ev ya da arsa almaya hak sahibi olduğunuz anlamına gelmektedir.

Asil olarak hak sahibi olanlar ne yapar? TOKİ şu açıklamayı yapmaktadır: Konut almaya hak kazananlar, duyurularda belirlenen tarihler arasında kategorilerine göre kendilerinden istenen belgeleri ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlarlar.

: TOKİ Asil olarak hak sahibi oldunuz ne demek? Asil hak sahibi ne demek? Asil olarak hak sahibi olanlar ne yapmalı?

Toki arsa satışı hangi illerde 2023?

TOKİ | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ 11 ildeki 69 arsayı 31 Ağustos 2023 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis ve plansız niteliğindeki arsalara, yüzde 35 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 12 ildeki 70 arsayı açık artırmayla satışa sundu.

 1. Açık artırma, 31 Ağustos 2023 tarihinde olacak Muhammen bedeli 7.700.83.02TL olan yaklaşık 1.544.482 m 2 büyüklüğündeki; Ankara, Antalya, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ bulunan 69 arsa, açık artırmayla satılacak.
 2. Açık artırma, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak.

Müzayede TOKİ’nin Ankara Çankaya Bilkent’teki Merkez Binası ile TOKİ’nin İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de “” adresinden teklif verilebilecek. KDV’den muaf yüzde 35 peşinat 48 ay vade Alıcılar, konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı niteliğindeki arsalara yüzde 35 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek.

 • Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak.
 • Satışa sunulan arsalar arasında Ankara’da konut, Antalya’da turizm tesis alanı, Çanakkale’de plansız alanlar, Diyarbakır’da ticaret, İzmir’de sanayi tesisi, Kayseri’de konut ve Tekirdağ’da Lojistik tesis alanı bulunuyor.
 • Satışa ilişkin detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” ile “” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

: TOKİ | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Ihale sonuçları nereden öğrenilir?

Ihaletakip.com.tr.tr üzerinde EKAP ihaleleri ait sonuçları görebilmek için İhale Arşivi’ne girmeniz yeterlidir.

Toki Açık artırma nasıl yapılıyor?

5- Bayrak sahipleri bizzat, yetkilileri ve/veya vekilleri aracılığıyla veya önceden Emlak Yönetim ile mutabakat/muvafakat alınmak kaydıyla internetten doğrudan teklif vererek toplantıya katılabileceklerdir. İnternet katılımı ihale tarihinden 1 gün önce kapatılacaktır.

TOKİ açık satış ne zaman?

TOKİ | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 43 ilde 216 konut ile 17 ilde 393 iş yerini 11-12-13 Ekim 2023 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. Alıcılar konut ile iş yerlerine %25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek.

Onutlar için açık artırma 11 Ekim 2023 Çarşamba günü, iş yerleri için 12 Ekim 2023 Perşembe ve Samsun Toybelen’de satışa sunulan iş yerleri için 13 Ekim 2023 Cuma günü açık artırma yapılacak. Müzayedeler saat 10.30’da başlayacak Açık artırmalar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara The Green Park Hotel’de yapılacak.

Ayrıca internetten üzerinden de () teklif verilebilecek. Alıcılar, Afyonkarahisar, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sakarya, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle sahip olabilecek.

 • Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle alınabilecek.
 • Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C.

Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere “www.toki.gov.tr” ile “” internet adreslerinden ve “444 86 54” numaralı telefondan ulaşılabilecek. : TOKİ | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

TOKİ arsa satişi hangi illerde 2023?

TOKİ | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ 11 ildeki 69 arsayı 31 Ağustos 2023 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis ve plansız niteliğindeki arsalara, yüzde 35 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 12 ildeki 70 arsayı açık artırmayla satışa sundu.

 • Açık artırma, 31 Ağustos 2023 tarihinde olacak Muhammen bedeli 7.700.83.02TL olan yaklaşık 1.544.482 m 2 büyüklüğündeki; Ankara, Antalya, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ bulunan 69 arsa, açık artırmayla satılacak.
 • Açık artırma, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak.

Müzayede TOKİ’nin Ankara Çankaya Bilkent’teki Merkez Binası ile TOKİ’nin İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de “” adresinden teklif verilebilecek. KDV’den muaf yüzde 35 peşinat 48 ay vade Alıcılar, konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı niteliğindeki arsalara yüzde 35 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek.

Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak. Satışa sunulan arsalar arasında Ankara’da konut, Antalya’da turizm tesis alanı, Çanakkale’de plansız alanlar, Diyarbakır’da ticaret, İzmir’de sanayi tesisi, Kayseri’de konut ve Tekirdağ’da Lojistik tesis alanı bulunuyor. Satışa ilişkin detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” ile “” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

: TOKİ | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

TOKİ başvuru ne zaman 2023 Ağustos?

TOKİ’den yeni fırsat treni! 1.840 TL taksitle 1+1 2.550 TL taksitle 2+1 ucuz konut seferberliği – Emlakjet Haberleri TOKİ’den yeni fırsat treni! 1.840 TL taksitle 1+1 2.550 TL taksitle 2+1 ucuz konut seferberliği – Ucuz ev sahibi olmak isteyenlere yılın fırsatı yine dar gelirlinin dostu TOKİ’den geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından yayımlanan yeni projeler kapsamında ev sahibi olmak isteyen kişiler için başvurusu açılan ilanlar belli oldu.2022 senesinde 250 bin konut projesi için başvuru alan TOKİ stokta kalan son konutlar için fırsat ilanı yayımladı.

Stokta kalan son konutlar için ilan açan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ hemen teslim konut satışı yapılacağını duyurdu. Ankara’da yer alan konutlar için yayımlanan ilanda en düşük konut fiyatı 442 bin 160 TL, en yüksek konut fiyatı ise 968 bin 985 TL olarak belirlendi.

En düşük konut peşinatı 1+1 daireler için istenen 110 bin 540 TL olurken 180 ay vadeli konut satışı için en düşük aylık taksit tutarı ise 1.842 TL olarak ilanlarda yerini aldı.2+1 konutlar için ise en düşük peşinat tutarı 153 bin 291,60 TL olarak ilan edilirken en düşük aylık taksit tutarı 180 ay vadeli ödeme koşulu ile 2 bin 554 TL olarak belirlendi.

Bu konutlara başvuru yapmak isteyen kişiler için başvuru şartları ise şu şekilde açıklandı: 1.T.C. vatandaşı olması, 2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması, başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) 3.

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 34.000.00TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 34.000.00TL olması gerekmektedir.) 5.

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır. Projede yer alan konutlar için başvuru ekranı 14 Ağustos 2023 tarihinde açılırken son başvuru tarihi ise 18 Ağustos 2023 olarak ilan edildi.

TOKİ Açık artırma ne zaman?

TOKİ | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sundu. Açık artırma 01 Ağustos 2023 Salı günü saat 10.30’da yapılacak. Açık artırma Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. %25 peşinat 120 ay vade imkânı Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan konutlara %25 peşin 120 ay vade ile sahip olabilecekler.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecektir.